načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kultura narcismu – Americký život ve věku snižujících se očekávání – Christopher Lasch

Kultura narcismu - Americký život ve věku snižujících se očekávání
-12%
sleva

Kniha: Kultura narcismu
Autor: Christopher Lasch
Podtitul: Americký život ve věku snižujících se očekávání

Kulturní historik zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě psychologické, kulturní, umělecké a historické syntézy. Podle ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  299 Kč 263
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 80%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 304
Rozměr: 201 x 140 x 19 mm
Vydání: Vydání 1.
Spolupracovali: přeložil Daniel Micka
Skupina třídění: Sociální interakce. Sociální komunikace
Vazba: Vázaný
Datum vydání: 22. 4. 2016
ISBN: 978-80-7553-000-4
EAN: 9788075530004
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kulturní historik zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě psychologické, kulturní, umělecké a historické syntézy. Podle jeho definice (převzaté z Freuda) narcista, jehož pohání potlačená zlost a nenávist k sobě samému, uniká do velkolepého sebepojetí neboli obrazu o sobě, přičemž ostatní lidi využívá jako nástroje k uspokojení, i když zároveň touží po jejich lásce a uznání. Ozvěny takových vlastností vidí Lasch ve fascinaci osudem a slávou celebrit, ve strachu ze soutěživosti, v neschopnosti potlačovat nedůvěru, v mělkosti a krátkodobosti osobních vztahů a v hrůze ze smrti. Podle Lasche Amerika zplodila po 2. světové válce typ osobnosti, který klinickým definicím "patologického narcismu" plně odpovídá. Svou tezi staví Lasch na osobitých politických názorech a encyklopedickém uchopení amerických sociálních a ekonomických dějin, aktuálních výtvarných a literárních děl a na klinickém výzkumu a psychologických teoriích narcistických poruch osobnosti.

Popis nakladatele

Kulturní historik Christopher Lasch (1932–1994) z Univerzity v Rochesteru zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě psychologické, kulturní, umělecké a historické syntézy. Používá v ní dosud převážně úzce klinický pojem, aby diagnostikoval patologii, která se, jak se mu jeví, rozšířila do všech oblastí života Američanů. Podle jeho definice (převzaté z Freuda) narcista, jehož pohání potlačená zlost a nenávist k sobě samému, uniká do velkolepého sebepojetí neboli obrazu o sobě, přičemž ostatní lidi využívá jako nástroje k uspokojení, i když zároveň touží po jejich lásce a uznání. Ozvěny takových vlastností vidí Lasch ve fascinaci osudem a slávou celebrit, ve strachu ze soutěživosti, v neschopnosti potlačovat nedůvěru, v mělkosti a krátkodobosti osobních vztahů a v hrůze ze smrti. Podle Lasche Amerika zplodila po 2. světové válce typ osobnosti, který klinickým definicím „patologického narcismu“ plně odpovídá. Tato patologie se nepodobá každodennímu narcismu – hédonistickému egoismu –, ale spíše velmi slabému pocitu self, který si žádá neustálé potvrzování zvnějšku. Patologie pro Lasche představuje jakousi zvýrazněnou verzi normality. Symptomy této osobnostní poruchy Lasch nachází v radikálních politických hnutích 60. let 20. století, ale i v duchovních kultech a hnutích 70. let 20. století, počínaje „estem“ a konče „rolfingem“. Svou tezi staví Lasch na osobitých politických názorech a encyklopedickém uchopení amerických sociálních a ekonomických dějin, aktuálních výtvarných a literárních děl a na klinickém výzkumu a psychologických teoriích narcistických poruch osobnosti. (americký život ve věku snižujících se očekávání)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Christopher Lasch - další tituly autora:
 (e-book)
Kultura narcismu Kultura narcismu
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Předm luva ............................................................................................................. 13

P o d ěk o v án í............................................................................................................ 19

I H n u tí za uvědom ování a sociální n aru še n í s e lf......................... 20

Vytrácející se pocit dějinného času ................................................. 20

Terapeutická sen zib ilita......................................................................... 24

O d politiky к sebezkoum ání ............................................................... 30

Konfese a an tik o n fese............................................................................ 33

V nitřní prázdnota ................................................................................... 38

Progresivní kritika života v ústraní .................................................. 42

Kritika života v ústraní: Richard Sennett o pádu

veřejného člověka.................................................................................... 44

II N arcistická o so b n o st naší d o b y ........................................................ 48

N arcism us jako m etafora lidského stavu ....................................... 48

Psychologie a sociologie ...................................................................... 50

N arcism us v nejnovější klinické lite ra tu ře...................................... 53

Sociální vlivy působící na narcism us ............................................... 58

Světonázor těch, co rezig n o v ali.......................................................... 66

III P rom ěnlivé cesty к úspěchu: od H o ratia A lgera ke knize

H appy H o o k er (Šťastná šlapka) X aviery H ollanderové ......... 69

Původní význam pracovní e tik y........................................................ 69

O d „sebekultivace“ к propagaci self prostřednictvím

„obrazu vítěze" ................................................................................... 73

Konec úspěchu ......................................................................................... 76

U m ění sociálního přežití ..................................................................... 80

A poteóza in d iv id u alism u..................................................................... 83

IV B analita p seudosebeuvědom ění: te atráln í gesta

politiky a k ažd o d en n í e x is te n c e.........................................................88

P ropaganda k o m o d it............................................................................. 88

Pravda a věrohodnost ........................................................................... 91

Reklam a a p ro p a g a n d a.......................................................................... 92

Politika jako p o d ív a n á........................................................................... 94

R adikalism us jako pouliční d iv a d lo................................................. 98

U ctívání h rd in ů a narcistická idealizace ..................................... 100

N arcism us a absurdní d iv a d lo.......................................................... 103

D ivadlo každodenního života ........................................................ 107

Ironický o d stu p jako ú n ik před r u tin o u...................................... 111

Pouze v s tu p............................................................................................. 113

V D egradace s p o r tu ................................................................................ 117

H ráčský duch versus vášeň p ro povznesení národa

J. H uizinga o své knize Homo ludens: o původu

kultury ve hře .................................................................................... 118

K ritika s p o r tu........................................................................................ 120

Trivializace sp ortů .............................................................................. 125

Im perialism us a kult tvrdého ž iv o ta.............................................. 127

V ěrnost firm ě a soutěživost .............................................................. 131

Byrokracie a „tým ová práce“ ............................................................ 135

Sporty a zábavní p rů m y sl................................................................... 136

Volný čas jako ú n ik.............................................................................. 139

V I V zdělávání a nová n e g ra m o tn o s t.................................................. 142

Šíření otupělosti .................................................................................... 142

Z tráta schopností ................................................................................. 144

H istorický původ m oderního systém u šk o ls tv í......................... 147

O d industriálni disciplíny к selekci pracovní s íly...................... 149

O d am erikanizace к „přizpůsobení se životu“ ........................... 152

Z ákladní vzdělání versus vzdělání к obraně n á r o d a................ 155

H nu tí za občanská práva a š k o ly..................................................... 158

K ulturní pluralism us a nový p a te rn a lism u s................................ 161

V znik m u ltiv erzity................................................................................ 162

K ulturní „elitářství“ a jeho k r itik a.................................................. 166

V zdělání jako k o m o d ita..................................................................... 168

V il Socializace rep ro d u k ce a zh ro u cen í a u t o r ity............................ 171

„Socializace dělníků“ ........................................................................... 171

Soud pro m la d istv é............................................................................... 173

V zdělávání r o d ič ů................................................................................. 176

Přehodnocení sh o v ívavosti................................................................ 179

Kult au ten ticity....................................................................................... 183

Psychologické dopady „přenosu funkci“ ...................................... 186

Narcism us, schizofrenie a rodina ................................................... 188

N arcism us a „nepřítom ný otec“ ....................................................... 189

Z řeknutí se autority a transform ace su p e re g a............................. 193

V ztah rodiny к jiným institucím sociální k o n tro ly.................. 197

M ezilidské vztahy na pracovišti: továrna jako r o d in a 199

V III Ú těk p řed pocity: sociopsychologie sexuální v á lk y................ 204

Trivializace osobních v z ta h ů..............................................................204

Bitva mezi pohlavím i: její sociální historie ................................. 206

Sexuální „revoluce“ ............................................................................. 208

Sounáležitost .......................................................................................... 211

Fem inism us a zintenzivnění sexuálního válčení ....................... 213

Strategie p řizp ů so b e n í......................................................................... 215

Kastrující žena v m užské fan ta zii..................................................... 218

D uše m uže a ženy za so c ialism u...................................................... 222

IX O třesená v íra v regeneraci ž iv o ta....................................................225

Strach ze stáří ......................................................................................... 225

N arcism us a s tá ř í................................................................................... 227

Sociální teorie stárnutí: „vývoj“ jako plánované zastarávání .... 229

Prodlužování života: biologická teorie s tá r n u tí......................... 232

X Paternalism us bez o tc e................................................................. 236

Noví bohatí a staří bohatí .................................................................. 236

M anažerská a profesionálni elita jako vládnoucí t ř í d a 239

Progresivism us a vznik nového p atern alism u ............................. 240

Liberálni kritika sociálního s tá tu.................................................... 242

Byrokratická závislost a n a rc ism u s................................................. 246

K onzervativní kritika b y ro k ra cie.................................................... 250

Doslov: kultura narcism u v novém zpracování ................................ 255

K ultura a o s o b n o s t............................................................................... 256

Teorie p rim árn íh o narcism u: touha po stavu b la že n o sti 258

Faustovský pohled na te c h n ik u ........................................................ 261

G nosticism us dvacátého století a h n utí New Age ..................... 263

P o z n á m k y............................................................................................................ 268

R e jstřík................................................................................................................. 291
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist