načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Kuchařka při onemocnění žaludku – Vladimíra Havlová; MUDr. Petr Wohl Ph. D.

Kuchařka při onemocnění žaludku

Elektronická kniha: Kuchařka při onemocnění žaludku
Autor: Vladimíra Havlová; MUDr. Petr Wohl Ph. D.

– Vynikající dietní kuchařka specialistů, pracovníků IKEMu. – Kuchařka určená pacientům s žaludečními obtížemi (žaludeční neurózou, žaludečními vředy nebo žaludeční dyspepsií) obsahuje moderní recepty upravené tak, aby mechanicky i chemicky ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VYŠEHRAD
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2019
Počet stran: 104
Rozměr: 21 cm
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: Vydání třetí
Skupina třídění: Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-760-1094-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Vynikající dietní kuchařka specialistů, pracovníků IKEMu.

Kuchařka určená pacientům s žaludečními obtížemi (žaludeční neurózou, žaludečními vředy nebo žaludeční dyspepsií) obsahuje moderní recepty upravené tak, aby mechanicky i chemicky chránily zažívací trakt. Recepty připravila dietní sestra Bc. Vladimíra Havlová a úvod sepsal MUDr. Petr Wohl, oba pracovníci IKEMu. Součástí každého receptu je tabulka s kalorickými a biologickými hodnotami použitých potravin.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Vladimíra Havlová; MUDr. Petr Wohl Ph. D. - další tituly autora:
Recepty se sníženým obsahem tuků a zvláště cholesterolu Recepty se sníženým obsahem tuků a zvláště cholesterolu
Kuchařka při onemocnění žaludku Kuchařka při onemocnění žaludku
Svíčková jako od maminky aneb recepty nejen pro diabetiky Svíčková jako od maminky aneb recepty nejen pro diabetiky
Malá diabetická kuchařka Malá diabetická kuchařka
 (e-book)
Malá diabetická kuchařka Malá diabetická kuchařka
Jednoduché a zdravé recepty pro seniory Jednoduché a zdravé recepty pro seniory
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Kuchařka při onemocnění

žaludku

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.ivysehrad.cz

www.albatrosmedia.cz

Bc. Vladimíra Havlová, MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

Kuchařka při onemocnění žaludku – e‑kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2019

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.VAŘÍME S DIETNÍ SESTROU


KUCHAŘKA

PŘI ONEMOCNĚNÍ

ŽALUDKU

Bc. Vladimíra Havlová, MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

VYŠEHRAD7

OBSAH

Onemocnění žaludku a dvanáctníku............................. 13

Výběr potravin při onemocnění žaludku a dvanáctníku .......... 17

Technologie vaření............................................. 19

O receptech .................................................... 20

POLÉVKY

Chřes to vá po lév ka.............................................. 23

Kmí no vá po lév ka s ml ho vi nou .................................. 23

Po lév ka že mlo vá ............................................... 24

Po lév ka mrk vo vá s rý ží ......................................... 24

Po lév ka z ry bí ho fi lé............................................ 25

Ze le ni no vá po lév ka se sý ro vý mi noč ky.......................... 25

Po lév ka mléč ná s vla so vý mi nu d le mi............................ 26

Ze le ni no vá po lév ka s kru pi co vou za vář kou...................... 26

Bram bo ro vá kré mo vá po lév ka .................................. 27

Po lév ka bram bo ro vá se šun kou ................................. 27

HO VĚZÍ MA SO

Mo rav ský gu láš................................................. 29

Ho vězí zá vi tek se sý rem a šun kou............................... 29

Ho vězí ma so na ce le ru.......................................... 30

Ho vězí pl něné mrkví ........................................... 30

Ho vězí peče ně se šun kou ....................................... 31

Ho vězí ka ta lán ské .............................................. 31

Ho vězí v ci tro no vé omáč ce...................................... 32

Ho vězí pod la vi nou............................................. 32

Roš těn ky na pór ku ............................................. 33

H ovězí zá vi tek se šun kou ....................................... 33

Pu dink z ho vězí ho ma sa ........................................ 34


8

VE PŘO VÉ MA SO

Ve přo vé s broskví .............................................. 35

Ve přo vé na kmí ně .............................................. 36

Ve přo vý gu láš s jo gur tem ....................................... 36

Raž niči z ve přo vé ho ma sa ...................................... 37

Řec ké říz ky..................................................... 37

Ve přo vé zá vit ky v alo ba lu....................................... 38

Za peče né ve přo vé říz ky ........................................ 39

Ve přo vé ma so s fa zol ka mi ...................................... 39

Ve přo vé ma so s má tou pe pr nou a jo gur tem ..................... 40

Ve přo vé ma so na ce le ru ........................................ 40

DRŮ BEŽ

Kuře s bro ko li cí ................................................ 41

Sle pi ce v hou bo vé omáč ce ...................................... 42

Za dělá va ná sle pi ce ............................................. 42

Sle pi ce s rajča ty v alo ba lu....................................... 43

Kuře na ze le ni ně ............................................... 43

Za peče né kuře s bram bo ra mi................................... 44

Kuře s muš ká tem............................................... 45

Kuře cí ří zek v alo ba lu .......................................... 45

Kuře ví deň ské.................................................. 46

Plněná kuře cí pr síč ka........................................... 46

Peče né kuře s ná div kou......................................... 47

Kuře v alo ba lu se sme ta nou..................................... 47

RY BY

Fi lé na rajča tech................................................ 49

Mak re la s ko prem .............................................. 49

Tre s ka pl něná šun kou a sý rem.................................. 50

Tre s ka na pór ku a ce le ru........................................ 50

Ry bí fi lé se sý rem............................................... 51

Tre s ka za peče ná se sý rem a šun kou............................. 52


9

Fi lé Vi tling ..................................................... 52

Ka pr v alo ba lu.................................................. 52

Šti ka na gri lu................................................... 53

Okoun po sel sku................................................ 53

Ka pr na šal věji ................................................. 54

Mak re la na pa p ri ce............................................. 54

TĚS TO VI NY A RÝ ŽE

La za ně se ze le ni nou a mle tým ma sem........................... 55

Za peče né špa ge ty s tyk ví ....................................... 56

Nudlo vý ná kyp s mle tým ma sem................................ 56

Flíč ky s bro ko li cí a šun kou...................................... 57

Za peče ný špe nát s rý ží.......................................... 58

Ri zo to s pór kem................................................ 59

Za peče né nu d le s tva ro hem..................................... 59

Ri zo to s ry bím fi lé.............................................. 60

Ri zo to s drů be žím ma sem ...................................... 60

Rý žo vý ná kyp .................................................. 61

ZE LE NI NA

Du še ná mr kev s hráš kem ....................................... 63

Srb ské fa zol ky.................................................. 63

Du še ný ba kla žán s jogurtem .................................... 64

Pa ti so no vé lečo................................................. 64

Za peče ný pó rek se šun kou...................................... 65

Fran couzs ký ce ler.............................................. 66

Rajča ta v be ša me lu............................................. 66

Za peče ný chřest................................................ 67

Za dělá va ná rů žič ko vá ka pus ta .................................. 67

Za peče né cu ke ty s rajča ty....................................... 68

Za peče ný pó rek s vej ci.......................................... 69

Du še ná čer ve ná ře pa ........................................... 69


10

PŘÍ LO HY

Má slo vé no ky .................................................. 71

Kru pi co vé no ky ................................................ 71

Jem ný kne d lík.................................................. 72

Bram bo ro vé šiš ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Šku bán ky ...................................................... 72

Že mlo vý kne d lík ............................................... 73

SA LÁ TY

Sa lát z čer ve né ře py ............................................ 75

Pi kant ní pe king ský sa lát........................................ 75

Fa zo lko vý sa lát................................................. 76

Bro ko li co vý sa lát............................................... 76

Ce le ro vý sa lát s pe king ským ze lím.............................. 77

Mí cha ný sa lát .................................................. 78

Hláv ko vý sa lát s jo gur tem ...................................... 78

Sa lát z čín ské ho ze lí ............................................ 78

Mrk vo vý sa lát s jo gur tem....................................... 79

Ce le ro vý sa lát s mrkví .......................................... 79

SLAD KÁ JÍ DLA

Kru pi co vá ka še................................................. 81

Nu d le s ja bl ky .................................................. 81

Tva ro ho vý tr ha nec s ma li no vým si ru pem ....................... 82

Nu d lo vý ná kyp s tva ro hem ..................................... 82

Pa lačin ky s tva ro ho vou pěnou a me ruň ka mi .................... 83

Tva ro ho vé kne d lí ky s jo gur tem ................................. 84

Tvaroho vé kne d lí ky s ja ho da mi................................. 84

DE ZER TY

Kru pi co vé fla me ri .............................................. 85

Piš ko to vý de zert ............................................... 86

Piš ko ty v pu din ku .............................................. 86

Tva ro ho vý krém s me ruň ka mi .................................. 87


11

Pl něné broskve................................................. 87

Bíl ko vá pěna s ovo cem.......................................... 88

Žer vé s ovo cem................................................. 89

Tva ro ho vý krém s dže mem ..................................... 89

Jo gur to vý po hár s ba ná ny....................................... 89

Ovoc né že lé se šle hač kou ....................................... 90

MOUČ NÍ KY

Viš ňo vý piš kot ................................................. 91

Ko láč s tva ro hem a me ruň ka mi ................................. 92

Křeh ký ja bl ko vý ko láč .......................................... 93

Ob rá ce ný ja bl ko vý ko láč........................................ 93

Tva ro ho vý ko láč z křeh ké ho těs ta............................... 94

Šle hač ko vý dort s ja ho da mi..................................... 94

Piš ko to vý dort s ba ná nem ...................................... 95

Dro ben ko vý ko láč .............................................. 96

PO MA ZÁN KY

Tva ro ho vá po ma zán ka s ko prem................................ 97

Tva ro ho vá po ma zán ka s pór kem................................ 98

Po ma zán ka z ry bí ho fi lé ........................................ 98

Sý ro vá po ma zán ka ............................................. 99

Po ma zán ka z ole jo vek a ce le ru.................................. 99

Ma so vá po ma zán ka ............................................ 100

Mrk vo vá po ma zán ka s jo gur tem ................................ 100

Tva ro ho vá po ma zán ka s čer ve nou pa p ri kou..................... 100

Po ma zán ka se šun kou .......................................... 101

Ze le ni no vá po ma zán ka ......................................... 101

NÁ PO JE

Ja ho do vé mlé ko ................................................ 103

Ka ra me lo vé mlé ko ............................................. 103

Jo gur to vý ná poj ................................................ 103

Ba ná no vé mlé ko s ja ho da mi .................................... 104


12

Me ruň ky s kon den zo va ným mlé kem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Me ruň ko vý kok te jl s mrk vo vou šťá vou .......................... 104

Ba ná no vý kok te jl s ka ra me lem.................................. 105

Me ruň ko vý kok te jl s bi o ky sem.................................. 105

Ja ho do vá sme ta na.............................................. 106

Ne al ko ho lic ká boW le........................................... 106Nealkoholická bowle


13

ONEMOCNĚNÍ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU Mezi časté civilizační choroby patří vedle onemocnění žlučníku a žlučových cest, kardiovaskulárních chorob i onemocnění horní části trávicí trubice – jícnu, žaludku a dvanáctníku. Výskyt onemocnění vzrůstá v závislosti na životním stylu, stresu, stravování a často mohou být obtíže v této oblasti průvodním jevem jiných onemocnění. Vliv dědičnosti z rodičů na potomstvo je v případě vředové choroby zcela zřejmý, ale v mnoha případech je příčina způsobena více činiteli.

Hlavní funkcí jícnu, žaludku a dvanáctníku je koordinovaná aktivita vedoucí k plynulému polknutí sousta jícnem do žaludku, kde dochází k chemickému (kyselina chlorovodíková) natrávení stravy a k její evakuaci do dvanáctníku. Funkce jednotlivých částí musí být dobře načasována, aby v danou situaci mohla být strava optimálně zpracována a připravena k vstřebání v tenkém střevě.

Příznaky onemocnění horní části trávicího traktu jsou pestré, často mohou být projevem jiných onemocnění např: kardiovaskulárních chorob, onemocnění jater a žlučových cest, revmatologických chorob a dalších orgánů. Často se na těchto obtížích podílí léky. Souhrnně se pro tyto projevy používá termínu – dyspepsie (tlak a pocit plnosti, pocit netrávení, říhání, nauzea, zvracení, nechutenství, někdy je přítomna zácpa, bolesti břicha, průjem. Nelze v současnosti opomenout, že žaludeční obtíže jsou často funkční, což znamená, že není přítomno žádné onemocnění (po provedení vyšetřovacích metod) a příčina je psychosomatická.

Onemocnění žaludku a dvanáctníku


14

Je třeba konstatovat, že i rozsáhlé poškození jícnu, žaludku a dvanáctníku nemusí být doprovázeno klinickými příznaky.

Vředová choroba žaludku a duodena se vyskytuje u 3–5 % populace. Zánět v oblasti dvanáctníku (duodena), tzv. bulbitida, se vyskytuje samostatně nebo je spojena s vředem duodena. Jako příčina vředové choroby se považuje nerovnováha mezi ochrannými faktory a agresivními faktory, které poškozují žaludeční a dvanáctníkovou neboli duodenální sliznici. Peptické vředy jsou způsobeny natrávením sliznice kyselinou chlorovodíkovou a vytváří defekt v slizniční vrstvě. Vředy mohou být způsobeny léky, stresem (Curlingův vřed při popáleninách, Cushingův vřed při operacích mozku), interními chorobami (zvýšenou činností příštítných tělísek, nádorem produkujícím gastrin tzv. Zollinger-Ellisonův syndrom) a mohou být součástí těžkých jaterních a plicních onemocnění. Žaludeční a dvanáctníkové obtíže mohou způsobit i léky (gastropatie indikována nesteroidními antirevmatiky např: Aspirin, Anopyrin, Brufen, Indometacin atp.), které navíc při chronickém podávání mohou být příčinou poškození ledvin s rozvojem chronického selhání. Tyto léky jsou běžné používané pro léčbu bolestí, zejména při chronických bolestech hlavy a kloubů, ale lze je dostat v lékarně i bez lékařského předpisu. Na rozvoji obtíží se může podílet i infekční původce (Helikobakter pylori), který se velmi často vyskytuje u nemocných s onemocněním žaludku a dvanáctníku. Kouření a zvýšená konzumace alkoholu, některé drogy se rovněž podílí na vzniku obtíží.

Komplikací vředové choroby je tzv. perforace, kdy dochází k rozšíření vředu přes celou délku sliznice a hrozí vylití žaludečního obsahu do dutiny břišní a k rozvoji život ohrožujícímu zánětu pobřišnice. Jiným důsledkem je natrávení cévy, zejména tepny a dochází ke krvácení, které je u některých nemocných smrtící. Perforace a krvácení naštěstí nejsou tak časté, ale jsou velmi závažnými komplikacemi vředové choroby. V dlouhodobém časovém intervalu mohou být vředy spojeny s rizikem zhoubného nádoru žaludku. Zvýšená tvorba kyseliny chlorovodíkové se podílí na poškození jícnu, kdy je natrávena sliznice a dochází k vředům a chronickému zánětu. Hlavními příznaky poškození jícnu (refluxní esofagitis) je pálení žáhy, bolest na hrudi, pocit váznutí sousta, bolestivé polykání. Někdy potíže mohou imitovat akutní infakt myokardu. Obdobně jako u žaludku může být chronický zánět jícnu příčinou vzniku zhoubného nádoru jícnu, u kterého není-li učiněna diagnóza včas, není možno léčebně účinně zasáhnout.

Pro dvanáctníkový vřed jsou typické bolesti nalačno, zatímco u vře

du žaludečního jsou bolesti necharakteristické, ale spíše po jídle a trvají několik hodin. Častá je sezonní závislost obtíží (jaro a podzim), ale není pravidlem, že se obtíže musí objevit pouze v těchto obdobích. Ve většině případů je onemocnění chronické s rizikem celoživotního trvání.

Další skupinou jsou záněty žaludku tzv. akutní a chronické formy

gastritis, jejichž diagnostika je vždy založena na odběru vzorku z žaludeční sliznice. Název gastritis je dnes používán i jako tzv. gastropatie. Příznaky se často neliší od vředové choroby. Zvláštní variantou je atrofická gastritida, která je spojena s nedostatkem vitamínu B12, který se musí těmto nemocným podávat.

Při onemocnění jícnu, žaludku a dvanáctníku využíváme následující

vyšetřovací postupy: 1. Gastroskopie resp. Gastro-duodenoskopie, která je základní vyšet

řovací metodou, kdy zavádíme přístroj s optikou přes jícen do žalud

ku a dvanáctníku a sledujeme slizniční změny, a lze odebírat vzorky

k histologickému vyšetření. 2. Endoskopické ultrasonografické vyšetření, kdy je na konci endosko

pu uložena sonda k sonografickému zobrazení. 3. Rentgenologické vyšetření, které je spíše doplňkovým vyšetřením. 4. Vyšetření počítačovou tomografií. 5. Další metody např: izotopové vyšetření žaludeční sliznice, vyšetření

chemismu žaludeční sliznice, funkční vyšetření žaludku jsou použí

vána v individuálních případech. Obecně je význam stravy neutralizační, jídlo je velmi důležité antacidum. Je vhodné rozdělit stravu do několika denních jídel (tento postup má význam i při redukční léčbě nadváhy) a současně je důležité omezit večerní přejídání, které je velmi běžné při současném uspěchaném způsobu života. Nutné je dlouhodobé dodržování dietních opatření i v období, kdy je nemocný bez obtíží. Výhodné jsou mléčné potraviny (mléko, sýry, jogurty), které svým neutralizačním působením pomáhají částečné ochraně žaludeční sliznice před vlivem kyselého prostředí. Stejné místo má i syrová zelenina a ovoce. Pravidelnost stravování je nezbytnou podmínkou pro udržení optimálních poměrů v žaludeční sliznici. Není dieta, která by se prokazatelně podílela na vzniku i hojení vředů, dietní režim se podílí na zmírnění obtíží. U některých nemocných jsou jídla, která zhoršují obtíže, u jiných nelze vystopovat žadný vztah obtíží ke konkrétním potravinám. Volba stravy je individuální podle tolerance. Dieta by měla mít základní prvky tzv. zdravé výživy (racionální stravy), kdy je snížen celkový obsah tuků. Technologické zpracování stravy a tepelná úprava jsou důležité, doporučujeme omezení přepalovaných tuků, zvýšení podílu rostlinných tuků.

Léčebně kromě dietních opatření, omezení kouření a zvýšené konzumace alkoholu se používají léky, tlumící tvorbu žaludeční kyseliny (inhibitory protonové pumpy–PPI a to obvykle 2

×

tableta denně

po dobu 7–10 dnů), nebo méně často léky pomáhající ochranné vrstvě v žaludeční sliznici. Při průkazu infekce Helicobakterem pylori je indikována eradikační léčba kombinací antibiotik a léků snižující kyselost. U nemocných, u kterých je problém v motilitě neboli pohyblivosti jícnu a žaludku, je vhodná léčba kombinací PPI a prokinetik, které zlepšují přechod stravy do tenkého střeva. Pro zcela neléčitelné formy onemocnění jsou pak dalším léčebným postupem chirurgické techniky, kdy je odstraněna ta část žaludeční sliznice, která tvoří kyselinu chlorovodíkovou. Tyto operační výkony jsou spojeny s rizikem a další pooperační průběh může být pro nemocného komplikován.

Onemocnění jícnu, žaludku a dvanáctníku patří mezi časté a často trvalé choroby, které mohou být positivně ovlivněny dietním režimem, který má své místo v léčbě těchto chorob, a proto je třeba důsledného dodržování doporučených dietních postupů.

MUDr. Petr Wohl, Ph.D.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.