načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Krizové řízení podniku -- 2., aktualizované a rozšířené vydání – Roman Zuzák; Martina Königová

Krizové řízení podniku -- 2., aktualizované a rozšířené vydání

Elektronická kniha: Krizové řízení podniku
Autor: Roman Zuzák; Martina Königová
Podnázev: 2., aktualizované a rozšířené vydání

Manažerská příručka přibližuje základní principy krizového řízení podniku. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  319
+
-
10,6
bo za nákup

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 80%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 253
Rozměr: 25 cm
Úprava: ilustrace, formuláře
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Skupina třídění: Management. Řízení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-3156-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Manažerská příručka přibližuje základní principy krizového řízení podniku.

Popis nakladatele

Na podnik působí řada jevů, které ohrožují dosahování podnikových cílů a často také samotnou existenci firem - jde nejen o superkonkurenční prostředí, ale také makroekonomické, politické, technické, technologické a další jevy. Nejčastějším přístupem podnikového managementu je řešení krize, až když v podniku nastane. Krizová situace přitom může vzniknout například kvůli neschopnosti podniku dostát svých závazků, v důsledku havárie, ekologické katastrofy nebo skandálu. Odhaduje se, že kolem 90 % podnikových krizí způsobuje management podniku svým rozhodováním nebo nepřipraveností na vznik krize. Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení podniku z krize. Dozvíte se možné postupy pro vytváření systémů v časného varování, krizových scénářů a plánů či pro krizovou komunikaci. Kniha je určena především manažerům a podnikatelům, a také studentům ekonomických fakult vysokých škol.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Roman Zuzák; Martina Königová - další tituly autora:
Z podnikových krizí k vítězství Z podnikových krizí k vítězství
Strategické řízení podniku Strategické řízení podniku
Mastering Knowledge Mastering Knowledge
 (e-book)
Strategické řízení podniku Strategické řízení podniku
 
K elektronické knize "Krizové řízení podniku -- 2., aktualizované a rozšířené vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích -- 4., aktualizované a rozšířené vydání Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
 (e-book)
Strategické řízení podniku Strategické řízení podniku
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D., Ing. Martina Königová, Ph.D.

Krizové řízení podniku

2., aktualizované a rozšířené vydání

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3773. publikaci

Recenzenti:

Prof. Ing. Emil Svoboda, CSc.

Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Odpovědný redaktor Bc. Vladimír Štípek

Sazba Jan Šístek

Počet stran 256

Druhé vydání, Praha 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2009

Cover Photo © profi media.cz

ISBN 978-80-247-3156-8


Obsah O autorech ............................................................................................................ 9

Úvodní slovo recenzentů ..................................................................................... 11

Předmluva k 1. vydání ....................................................................................... 13

Předmluva k 2. vydání ....................................................................................... 15

1 Krize a krizové řízení ................................................................................... 17

1.1 Jak vzniklo slovo krize ............................................................................. 18

1.2 Krize osobní ........................................................................................... 20

1.3 Krize sociální a společenská ................................................................... 20

1.4 Krize v důsledku živelních pohrom a havárií .......................................... 22

1.5 Krize ekonomického charakteru ............................................................. 23

1.6 Spojitost mezi krizemi ............................................................................. 24

1.7 Krizové řízení .......................................................................................... 25

1.8 Tři přístupy ke krizovému řízení podniku .............................................. 26

Shrnutí .......................................................................................................... 28

2 Krize podniku a krizové řízení .................................................................. 29

2.1 Defi nice krize ......................................................................................... 30

2.2 Podnik jako otevřený systém .................................................................. 30

2.3 Charakter okolí podniku ........................................................................ 31

2.4 Změny v okolí podniku ......................................................................... 36

2.5 Podnik jako složitý systém ...................................................................... 38

2.6 Vnitřní a vnější podniková rizika ............................................................ 39

2.7 Proces řízení rizik ................................................................................... 46

2.8 Krize jako porušení rovnováhy .............................................................. 48

2.9 Kdy začíná v podniku krize? ................................................................... 49

2.10 Výzva pro podniky ................................................................................ 51

Shrnutí ........................................................................................................... 52

3 Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy ................................... 53

3.1 Vymezení základních pojmů .................................................................. 54

3.2 Dopady havárií a katastrof ..................................................................... 56

3.3 Příklady havárií a katastrof ..................................................................... 58

3.4 Havárie jako daň pokroku? .................................................................... 68

Shrnutí .......................................................................................................... 68

4 Procesní charakter krizí ............................................................................. 69

4.1 Fáze procesní krize .................................................................................. 70


4.2 Zahájení krizového řízení ........................................................................ 73

4.3 Včasné odhalení krize ............................................................................. 78

Shrnutí ........................................................................................................... 79

5 Krizové scénáře a krizové plány ................................................................. 81

5.1 Krizový scénář ........................................................................................ 82

5.2 Krizový plán .......................................................................................... 84

5.3 Postup tvorby krizového scénáře a krizového plánu ................................. 85

5.4 Možnosti využití krizových scénářů a krizových plánů a jejich

implementace ......................................................................................... 90

5.5 Krizový tým ............................................................................................ 92

5.6 Trénink na krizové situace ...................................................................... 93

5.7 Učení se z krize ...................................................................................... 94

5.8 Význam krizového plánování .................................................................. 95

Shrnutí .......................................................................................................... 96

6 Krizová komunikace ................................................................................... 97

6.1 Význam veřejného mínění ....................................................................... 98

6.2 Krizová komunikace při haváriích a katastrofách ................................... 99

6.3 Komunikace v období akutní krize ....................................................... 102

6.4 Zásady krizové komunikace ve vztahu k médiím .................................. 105

6.5 Příprava a nácvik krizové komunikace .................................................. 106

6.6 Spolupráce s odborníky ......................................................................... 108

6.7 Krizová komunikace jako příležitost ..................................................... 109

Shrnutí ......................................................................................................... 111

7 Krizové řízení v akutní fázi krize ............................................................ 113

7.1 Situace v akutní fázi .............................................................................. 114

7.2 Postup po identifi kaci akutní krize ........................................................ 114

7.3 Možnosti řešení akutní krize ................................................................. 116

7.4 Strategie turnaround ............................................................................. 121

Shrnutí ......................................................................................................... 129

8 Řízení cash fl ow a nákladů ....................................................................... 131

8.1 Zisk nebo cash fl ow? ............................................................................. 132

8.2 Běžná činnost podniku a platební cyklus .............................................. 133

8.3 Plánování cash fl ow ............................................................................... 136

8.4 Znalost vlastních nákladů ..................................................................... 139

Shrnutí ......................................................................................................... 141

9 Systémy včasného varování podniku ....................................................... 143

9.1 Cíl vytvoření systémů včasného varování .............................................. 144

9.2 Symptomy a indikátory změn ............................................................... 145

9.3 Struktura systému včasného varování .................................................... 147

9.4 Systém včasného varování banky ........................................................... 154


9.5 Vytvoření široké informační základny ................................................... 155

9.6 Využití kontrolních a dalších podnikových systémů .............................. 156

9.7 Zhroucení kontrolního systému ............................................................ 161

9.8 Nadpodnikové a dílčí systémy včasného varování ................................. 162

Shrnutí ......................................................................................................... 163

10 Rozložení rizika diverzifi kačními strategiemi podniku a aliancemi ..... 165

10.1 Diverzifi kace podnikových aktivit ....................................................... 166

10.2 Synergický efekt .................................................................................. 168

10.3 Diverzifi kace versus specializace .......................................................... 170

10.4 Požadavky na portfolio aktivit a portfolio analýzy ............................... 171

10.5 Diverzifi kace na nová teritoria a trhy ................................................... 173

10.6 Diverzifi kace zákazníků a dodavatelů .................................................. 174

10.7 Aliance a strategická partnerství .......................................................... 175

Shrnutí ......................................................................................................... 176

11 Krize a stres ............................................................................................... 177

11.1 Nejistota a strach ................................................................................. 178

11.2 Zvyšování odolnosti vůči stresu ........................................................... 179

11.3 Stres jako prevence .............................................................................. 180

Shrnutí ......................................................................................................... 182

12 Krize a podniková kultura ....................................................................... 183

12.1 Vztah krize a podnikové kultury ......................................................... 184

12.2 Podniková kultura jako zdroj krize ..................................................... 185

Shrnutí ......................................................................................................... 189

13 Krize v malých a středních podnicích ...................................................... 191

13.1 Specifi ka malých a středních podniků ................................................. 192

13.2 Zákonité krize v období růstu podniku ............................................... 192

13.3 Výhody malého a středního podniku .................................................. 195

Shrnutí ......................................................................................................... 196

14 Kdy se stává z krize podniku příležitost? ................................................. 197

Závěrečné desatero ........................................................................................... 201

Použitá literatura ............................................................................................. 203

Summary .......................................................................................................... 206

Přílohy .............................................................................................................. 207

Příloha 1 Krizový scénář pro krizovou situaci – Požár v montážní hale ....... 208

Příloha 2 Vzor krizového plánu ................................................................... 209

Příloha 3 Cílové skupiny krizové komunikace ............................................. 223

Příloha 4 Vzor formuláře pro záznam o vzniku krizové situace ................... 224

Příloha 5 Vzor zásad pro krizovou komunikaci podniku .............................. 225


Příloha 6 Vzor pro krizové prohlášení k zaměstnancům .............................. 228

Příloha 7 Vzor obecného pokynu pro komunikaci s médii ........................... 229

Příloha 8 Sdělení pro média – vzory ............................................................ 230

Příloha 9 Vzor sdělení pro zákazníky ........................................................... 232

Příloha 10 Krizová komunikace společnosti Johnson & Johnson

v období 1. Tylenolové krize ................................................................ 234

Příloha 11 Krizová komunikace společnosti Union Carbide v období

Bhopalské tragédie ............................................................................... 236

Příloha 12 Krédo fi rmy Johnson & Johnson ................................................ 238

Příloha 13 Využití Paretova diagramu pro stanovení priorit ......................... 239

Příloha 14 Případová studie: Radial a Jean-Pierre Henzé ............................. 243

Příloha 15 Případová studie: úspěšné krizové řízení (turnaround)

v nemocnici Duke Children ́s hospital s použitím metody Balanced

Scorecard .............................................................................................. 245

Příloha 16 Případová studie: fi rma AB elektro .............................................. 247

Rejstřík .............................................................................................................. 251


9O AUTORECH

O autorech Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. (*1947) V roce 1970 absolvoval Fakultu výrobně ekonomickou VŠE v Praze a v roce 1978 čtyřsemestrový postgraduální kurz na Fakultě řízení na VŠE. Do začátku devadesátých let pracoval převážně ve vedoucích pozicích v ekonomické oblasti, např. jako vedoucí ekonomického útvaru v Papírnách Vrané nad Vltavou, vedoucí provozního útvaru Fakultní nemocnice v Motole, vedoucí fi nančního útvaru Československého rozhlasu v Praze. Od roku 1991 se zaměřil především na poradenskou činnost v oblasti podnikání a řízení, včetně krizového.

V roce 1998 po rozhodnutí naplno se věnovat pedagogické činnosti přešel na katedru řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2003 dokončil na fakultě doktorské studium a v roce 2005 se habilitoval v oboru Management. Od roku 2006 působí jako proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Je autorem a spoluautorem řady monografi í, odborných publikací a skript, publikoval více než sto vědeckých a odborných článků a příspěvků na vědeckých a odborných konferencích i v zahraničí (Německo, USA, Kanada, Čína, Rusko, Srbsko, Slovensko). Spolupracoval na řešení několika grantů a mezinárodních projektů. Autorovy publikace se využívají pro výuku na mnoha ekonomických fakultách v České a Slovenské republice.

Na univerzitě přednáší především strategické řízení, zvou ho na přednášky v oblasti krizového řízení pro manažery, podnikatele a do rozhlasu. Je dlouholetým členem hodnotící komise v prestižní soutěži Manažer roku, členem tří vědeckých a dvou redakčních rad. Ing. Martina Königová, Ph.D. (*1979) V roce 2002 absolvovala magisterský studijní obor Provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém zaměření na fakultě pokračovala a v roce 2007 zde absolvovala doktorský studijní obor Management. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Provozně ekonomické fakultě ČZU na katedře řízení. V rámci doktorského studia se specializovala na oblast managementu a krizového řízení. Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné práci se zaměřuje na oblast krizového řízení, řízení rizik a řízení lidských zdrojů. Získané poznatky


10 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

aplikuje při výuce personálního řízení a krizového řízení ve veřejné správě. Je členem

Academy of Management, řešitelem a spoluřešitelem několika projektů a grantů a pra

videlně publikuje a prezentuje výsledky své práce na odborných konferencích.


11ÚVODNÍ SLOVO RECENZENTŮ

Úvodní slovo recenzentů K

r izové řízení představuje nástroj k překonávání krizových stavů, a to od fáze jejich

rozpoznání přes jejich zvládnutí až po odstranění vzniklých následků. Nedílnou

součástí krizového řízení je rovněž nastavení systémů klíčových ukazatelů s cílem předcházet krizovým situacím. Přestože jsou chápány krize spíše negativně, je třeba připustit, že se vyskytují v podnicích poměrně často. Nemusí to souviset vždy s kvalitou řízení, v mnoha případech jsou krize vyvolány dopady faktorů vnějšího prostředí jako jsou např. legislativní změny, změny chování zákazníků, negativní vývoj kurzů, zvýšení cen vstupních faktorů a v poslední době rovněž i vliv globální ekonomické krize.

Proces krizového řízení je z hlediska nároků na management podniků značně složitý. Prvním úskalím jsou beze sporu kompetence krizových manažerů, kteří musí být schopni řešit vzniklé situace v emocionálně vypjatém prostředí s tlakem na poměrně rychlé reakce. K dalším dovednostem patří předvídání potenciálních krizových situací a jak je řešit s využitím krizových plánů a scénářů, interní a externí komunikace, vedení týmu, rozhodnost, realizace mnohdy nepříliš populárních opatření, morální kredit, etické jednání (v mnoha případech může dojít při řešení krize k propouštění zaměstnanců) a charisma nutné k přesvědčování ostatních. Zvládnutí uvedeného představuje značné nároky na výběr a vzdělávání manažerů. Druhým předpokladem úspěšného překonání a oddálení krizových situací je nalezení vize a následná realizace vhodné strategie, která bude znamenat vybudování jedinečnosti a konkurenční pozice podniku. Management by měl vnímat i „slabé“ signály vzniku krizí a být schopný na ně dostatečně reagovat.

Publikace přináší celou řadu inspirativních pohledů na řešenou problematiku. V jednotlivých kapitolách je popsáno vymezení základní terminologie, nosné fáze krizového řízení s návrhem postupů řešení určité etapy. Dále autoři popisují význam vytváření krizových scénářů a plánů, zvládnutí krizové komunikace, uplatnění základních indikátorů pro odhalení latentní fáze podnikové krize s využitím cash fl ow a řízení nákladů a v neposlední řadě využití strategií jako nástrojů pro rozložení případného rizika. Jednotlivá témata jsou vhodně doplněna o konkrétní příklady a popisy situací vycházejících z praxe, které napomáhají k jejich snazšímu pochopení.

Krizové řízení patří v době dramatických změn vnějšího prostředí podniků, ve které se nacházíme, k tématům značně aktuálním. Analýza stavu a následné odhalení případné krize jsou nyní prioritními nástroji významnými pro řízení podniků. V knize je věnován velký prostor řešení akutních krizí, které mohou být v současnosti způsobeny distorzemi trhů vlivem globální ekonomické krize. Její hloubka spočívá zejména ve zdůraznění základního předpokladu, že klíčovou rolí managementu je případné podnikové krize detekovat již v jejich zárodcích a následně tyto stavy ovlivnit a řešit. K tomu je zapotřebí vybudovat kromě systému včasného varování, tak jak jej popisují autoři, rovněž i schopnosti, dovednosti, snahu a mnohdy i odvahu managementu a dal


12 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

ších spolupracovníků. Nelze než souhlasit s autory publikace a doporučit managementu podniků, aby začali s krizovým řízením již nyní, dokud není ještě podnik v krizi. K realizaci uvedeného je tato kniha více než vhodným průvodcem.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

vedoucí katedry řízení, Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

P

roblematika managementu v současném turbulentním prostředí rozvoje světových

ekonomik plní velmi důležitou a nezastupitelnou roli, a to jak v teorii, tak i v praxi

každého podnikatelského subjektu. V současném prostředí managementu, v němž se významně uplatňují prvky globalizace projevující se v celosvětovém měřítku, mísící se s prvky regionálními, je třeba hledat vhodné přístupy pro jejich vzájemnou kombinaci a tím optimalizovat svou pozici v uvedeném prostředí. Znalost prostředí managementu může významně přispívat k získávání a udržování konkurenční výhody podnikatelského subjektu a tím se stává nezbytným předpokladem jeho úspěšného řízení. Důležitou roli v tomto směru plní rozvoj nových informačních technologií.

Stále více odborníků z oboru management a příbuzných oborů si více uvědomuje,

že v globalizované ekonomice musí získávat konkurenční výhodu znalostním managementem a také mj. homeostázou, tedy přizpůsobováním svých aktivit trhu, který se uskutečňuje ve vnějším podnikatelském prostředí.

Monografi e má interdisciplinární charakter, má vazbu na řadu oborů těsně souvise

jících, jako např. psychologii a sociologii, marketingovou činnost, dále se pojí s řadou oborů ekonomických, ale také s předměty technicko-technologickými, které charakterizují technickou stránku řízených procesů v jednotlivých částech podniku.

Knižní publikace je vypracována přehledně a srozumitelně, čtenáři poskytuje za

jímavé náměty pro jejich realizaci v praxi, tj. využití v každodenní i koncepční řídící činnosti. Také grafi cké zpracování dat a obrázky zvyšují informační hodnotu knihy. Text je aktuální, má velmi dobrou odbornou úroveň.

Kniha shrnuje aktuální poznatky teorie a praxe krizového řízení s jeho aplikací

v podnikovém managementu a tím může velmi dobře posloužit široké odborné veřejnosti, a to zejména pracovníkům v manažerských funkcích podnikatelských subjektů, studentům, ale i ostatním čtenářům. Závěry autorů se opírají zejména o jejich vlastní vědeckovýzkumnou činnost a praktické zkušenosti v manažerských funkcích.

prof. Ing. Emil Svoboda, CSc.

Ústav managementu

Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně


13PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ

Předmluva k 1. vydání Poprvé jsem se setkal se slovem krize v ekonomické oblasti a ve vztahu k podniku, tak jako většina příslušníků mé generace, v hodinách dějepisu, kdy jsem se dozvěděl o černém pátku na newyorské burze, o akciích, které se staly bezcennými, o bankrotech podniků, vzrůstající nezaměstnanosti a dalších negativních jevech. Krize podniku byla v plánovaném hospodářství neznámým jevem a žádný státní podnik nemohl zbankrotovat. Z tohoto pohledu byly časy přímo idylické. Sdělovací prostředky nám neustále vykládaly, kolik je na západ od našich hranic nezaměstnaných a kolik podniků uzavřelo své brány. V sedmdesátých letech svět postihla energetická krize, ale byli jsme přesvědčováni, že se nás netýká. I přes železnou oponu k nám pronikla a dotkla se každého z nás.

Devadesátá léta minulého století byla poznamenána politickou, společenskou a ekonomickou transformací a zároveň spojena s návratem krize do systému. Liberalizace dávala prostor pro podnikání a řada lidí v tom viděla příležitost. Někteří ke zbohatnutí, další k seberealizaci, jiní v pokračování v činnosti svých předků. Někdo se chtěl jednoduše osamostatnit, aby nebyl nikomu podřízen. Zkušenosti nebyly, představy začínajících podnikatelů se zdály často naivní, chyběl startovní kapitál. Jak říká můj kolega Ing. Kala: „Ekonomiku musí rozhýbat ti, kteří o ní nic nevědí. Protože jsou odvážní a nemají předsudky. Ti ekonomiku rozjedou a pokud to neustojí a nepřipraví se na budoucnost nějakým kvalitním vzděláním nebo profesní přípravou, musí z toho zákonitě vypochodovat, protože na to nemají. Nezvládnou rychlost reakce a kvalitu rozhodování.“

Podnikatele z období devadesátých let můžeme rozdělit do tří skupin. Jedna skupina nadále podniká, druhá má problémy s orgány činnými v trestním řízení a třetí zmizela z podnikatelské scény. Třetí skupina je největší a nemluví se o ní. Období posledního desetiletí minulého století bylo transformační a atypické a také podnikové krize převážně měly atypický charakter. Přesto v něm lze zaznamenat pozitivní posun k tržnímu prostředí zemí, kde vývoj nebyl přerušen. Vstup do Evropské unie ho může jen urychlit. To ovlivní i vznik krizí podniků u nás, i když bude ještě dlouho trvat, než se naši podnikatelé budou chovat etičtěji a morálněji a pojem podnikatel nebude znít pejorativně.

Téma krize podniku je v našem prostoru tabu. Českých knih zaměřených na krizi podniku je jen několik a navíc slovo krize většinou skrývají a neprezentují v titulku. K tomu je možné ještě připočítat pár překladů ze starší zahraniční literatury. Opačně je tomu především v německy hovořícím prostoru, kde se problémem krize v podniku intenzivně zabývají. Určitý, i když specifi cký zájem o krizi je obsažen v americké literatuře.

I když se o krizi v podnikové sféře mluví jen sporadicky a mnoho manažerů a podnikatelů se tváří, jako by se jich netýkala, je tady a každodenně podniky ohrožuje.


14 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

Včerejší tradice a síla nejsou jistotou pro budoucnost. Ve výrobních halách, kterými jsem před třiceti lety procházel a které se pyšnily staletou slavnou historií, je dnes pusto a stojí v nich ztichlé rezivějící stroje, které už nikdo nikdy neuvede do pohybu. Podle výzkumu časopisu Fortune většina dotazovaných manažerů krizi podniku řešila a považuje ji za běžnou součást svého profesního života. Manažeři se jí nemohou vyhýbat, protože je stále nablízku a může je ohrozit každým okamžikem, ale naopak musejí být na ni připraveni a musejí se ji naučit řešit.

Krize podniku je dosti složitým jevem a tato kniha nemůže a ani se nesnaží dát čtenáři návod, jak krizi řešit. Žádný univerzální recept na to neexistuje. Snahou bylo přinést čtenáři několik impulzů a inspirativních myšlenek, které by vedly k většímu zájmu o vytvoření opatření v podniku a zabránění vzniku krize vedoucí k jeho bankrotu. Přivítám jakoukoliv zpětnou vazbu, nesouhlas i polemiku, protože nemůže existovat jeden správný názor a jeden pohled.

Děkuji všem, kteří ovlivnili mé myšlení, dali mi odlišný pohled na svět a tím mne obohatili. V přímém vztahu k této knize děkuji Ing. Šimonu Klégrovi a PhDr. Miroslavu Hanákovi za jejich pomoc v oblasti krizových plánů a komunikace a prof. Ing. Zdeňku Mikolášovi, CSc., z VŠB Ostrava za inspirativní myšlenky. Moje poděkování patří za čas, který mi věnovali na delší rozhovory týkající se krize podniku a jejího kreativního řešení, Ing. Miroslavu Brábníkovi, CSc., JUDr. Pavlu Cihlářovi, Ing. Marcelu Jiřinovi, DrSc., Ing. Václavu Kalovi, CSc., Ing. Karlu Kvasničkovi, MBA, prof. Dr. Zdeňku Součkovi, DrSc., Ing. Libuši Šroubové a Ing. Janu Zavřelovi, CSc. Za spolupráci děkuji Ing. Martině Königové. Velké poděkování za podporu a toleranci patří také mé rodině. Bez nich a řady dalších by tato kniha nemohla být napsána.

Roman Zuzák


15PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ

Předmluva k 2. vydání Při pohledu zpět, na čtyřleté období, které uplynulo od prvního vydání této knihy, se v podnikatelském prostředí mnoho změnilo. Globální krize, o níž se mluví v předmluvě prvního vydání, je vzpomínána jako historická událost. V té době asi málokdo očekával, že se staneme svědky krize nové. Pokud si uděláme paralelu s krizí v třicátých letech minulého století, začala v roce 1929, vyvrcholení nastalo až v letech 1932–1933 a konec? Krize přešla a byla „vyřešena“ dosud největším válečným konfl iktem. U současné krize jsme teprve v počátku, odborníci nevylučují její podstatné prohloubení a délka trvání je u pesimistických odhadů posouvána až na konec další dekády.

Dnes je ještě brzy na závěry a nalezení pravých příčin současné krize. Je to krize v důsledku selhání trhů a nadvýroby především modly současného světa, kterou se stal automobil? Je to krize morální vzniklá selháním manažerů a vlastníků velkých světových korporací? Nebo je to krize v důsledku obojího? Není hospodářská krize součástí krize celé lidské společnosti? Dal by se formulovat celý komplex otázek, na které nelze dát jednoduché a jednoznačné odpovědi, tak jako vlády zemí navrhují rozdílná řešení krize současné. Vyřeší „šrotovné“ krizi? Není to jen výsledek tlaku automobilové lobby? Otazníků je mnoho.

První vydání této knihy vyvolalo v odborné veřejnosti velký zájem. Svědčí o tom, kromě jiného, že je používána při výuce vysokoškolských studentů např. na VŠE v Praze, MZLU v Brně a na dalších ekonomických fakultách. Velmi pozitivně vyzněla recenze doc. Katolického na jeho webových stránkách, z níž uvádíme závěrečný odstavec. „Krize podniku je složitým jevem, a proto autor zdůrazňuje, že ani tato kniha nemůže a ani se nesnaží dát čtenáři přesný návod, jak krizi řešit. Neexistuje žádný univerzální recept. Snahou autora bylo dát čtenáři několik impulzů a inspirativních myšlenek, které by vedly k většímu zájmu o vytvoření opatření v podniku a zabránění vzniku krize vedoucí k bankrotu podniku. Významně tomuto cíli napomáhá 15 příloh, jejichž využití zvyšuje šanci na úspěch při praktické aplikaci metodických poznatků, prezentovaných v této pozoruhodné knize. Recenzi uzavírám hlavním apelem autora: ,Začněte s krizovým řízením už dnes, dokud nejste v krizi!‘ Knihu Romana Zuzáka Krizové řízení podniku mohu s čistým svědomím doporučit, nejen manažerům, vlastníkům podniků a studentům, ale všem, kdo se o krizové řízení v nejrůznějších oblastech zajímají.“

Čtenář dostává do rukou druhé, aktualizované a rozšířené vydání. První rozšíření je evidentní v autorském kolektivu. Do knihy jsou zapracovány výsledky z disertační práce spoluautorky, která se zaměřuje především na zpracování krizových plánů. Dále jsme chtěli čtenářům předat naše poznatky, ke kterým jsme za poslední čtyři roky dospěli nejen my, ale i zahraniční autoři. Věříme, že toto vydání knihy společně s knihou Z podnikových krizí k vítězství, která vyšla v roce 2008, dají manažerům na všech úrovních, a to nejen v podnikatelské sféře, ale i např. ve zdravotnictví, školství,

+


16 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

městských a obecních úřadech a v ostatních odvětvích, dostatek informací a návodů, jak se na krizi připravit a jak snížit její negativní dopad.

Věříme, že se nám dostane zpětné vazby od čtenářů, především ve formě připomí

nek, vlastních názorů a zkušeností. Bohužel je u nás tato forma dialogu s autory stále vzácná, spíše se k nám dostává ve formě dotazů ze zahraničí. Závěrem předmluvy k druhému vydání bychom chtěli poděkovat pracovníkům nakladatelství Grada Publishing a zejména paní šéfredaktorce Ing. Kateřině Drongové za spolupráci a, kromě těch, kteří mají podíl na prvním vydání, ještě panu Ing. Antonínu Taksovi, řediteli v. d. Napako, který aktivně spolupracoval s autory a podílel se na předání svých osobních zkušeností z krizového řízení širší veřejnosti, a panu Ing. Františkovi Koldusovi za jeho vstřícnost a inspirativní myšlenky. Kniha vznikla v rámci řešení výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR MSM 6046070904 „Informační a znalostní podpora strategického řízení“.

Roman Zuzák

Martina Königová


 Osobní krize

 Krize sociální a společenská

 Krize v důsledku živelních pohrom a havárií

 Ekonomická krize

 Krizové řízení podniku

1

Krize a krizové řízení
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.