načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kriminalistika (teorie, metody, metodologie) – Porada; Straus; Chmelík; Holcr; Ivor; Vavera; Šimovček; Hlava; Polák

Kriminalistika (teorie, metody, metodologie)
-7%
sleva

Kniha: Kriminalistika (teorie, metody, metodologie)
Autor: Porada; Straus; Chmelík; Holcr; Ivor; Vavera; Šimovček; Hlava; Polák

Současná kriminalistika jako vědecká disciplína je všeobecně uznávanou a etablovanou vědeckou disciplínou s bohatým teoretickým základem a širokým spektrem vědeckých poznatků využívaných v soudní, policejní a bezpečnostní praxi. Předkládaná ... (celý popis)
Titul doručujeme za 11 pracovních dní (poslední kusy u dodavatele, dodání s pravděpodobností 90%)
Vaše cena s DPH:  550 Kč 512
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
17,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 464
Rozměr: 155x230
Úprava: ilustrace (některé barevné)
Skupina třídění: Kriminalistika
Jazyk: česky
Datum vydání: 29.05.2014
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
ISBN: 978-80-7380-490-9
EAN: 9788073804909
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Současná kriminalistika jako vědecká disciplína je všeobecně uznávanou a etablovanou vědeckou disciplínou s bohatým teoretickým základem a širokým spektrem vědeckých poznatků využívaných v soudní, policejní a bezpečnostní praxi. Předkládaná monografie vychází z dosaženého stupně poznání, ale současně obsahuje i nové přístupy a poznatky kriminalistické vědy v oblasti jejího vědeckého instrumentária. Monografie je strukturovaná do dvou základních částí, pojednávajících o logice, formách a systému metod vědeckého poznání v kriminalistice a kriminalisticky relevantní události a základních kriminalistických teoriích a determinantách. Toto členění umožňuje v první části publikace získat přehled o současné, ale i perspektivní úrovni rozvoje struktury a logiky vědeckého poznání v kriminalistice, metodologii a metodách vědeckého poznání a o kriminalisticko-technických a taktických metodách, prostředcích, postupech a operacích. Druhá část publikace je zaměřená na stručný historický přehled vědeckých poznatků o teorii a metodologii kriminalistiky, a posléze zahrnuje současný stav rozvoje dílčích kriminalistických teorií o kriminalistické charakteristice trestného činu, způsobu páchání trestného činu, kriminalistických stop, kriminalistické identifikace, místa činu a jeho ohledání, kriminalistických situací, kriminalistických verzí a o teorii vyšetřování. Monografie může být seriózním podkladem pro studium kriminalistiky v rámci magisterského a doktorského studia jak na právnických fakultách, ale i vysokých školách technického zaměření. Současně představuje zdroj potřebných kriminalistických informací pro potřeby kriminalistických i forenzních teoretiků, expertů, ale i praktiků v justici a policii. ((teorie, metody, metodologie))

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

P řed m lu v a...........................................................................................................................................9

1. kapitola - L ogika, form y a systém m eto d vědeckého p o znání

v k rim in alistice...................................................................................................15

1.1 Vývoj názorů na teorii, metodologii a systém metod krim inalistiky...............15

1.1.1 M etody kriminalistické vědy a metody kriminalistické praxe 26

1.1.1.1 M etody kriminalistiky jako vědního o b o ru.........................27

1.1.1.2 M etody kriminalistické praxe.....................................................27

1.1.2 Struktura, logika a formy vědeckého p o znání.........................................28

1.1.2.1 Objekt, předm ět a subjekt vědeckého poznání.....................29

1.1.2.2 Objekt a předm ět vědeckého poznání.....................................30

1.1.2.3 Subjekt vědeckého poznání .......................................................31

1.1.2.4 Interakce mezi objektem a subjektem poznání

(proces poznání)..............................................................................34

1.1.3 Zvláštností procesu poznání trestného činu (události).........................34

1.1.4 Stupně a roviny vědeckého poznání..............................................................36

1.1.5 Logické formy vědeckého poznání ..............................................................44

1.1.6 Klasifikace vědeckých te o rií............................................................................49

1.1.7 Základní funkce vědecké teo rie.....................................................................50

1.2 Metodologie vědeckého poznání..................................................................................53

1.2.1 Funkce a struktura metodologie vědeckého poznání...........................54

1.2.2 Metody vědeckého poznání..............................................................................56

1.2.3 Klasifikace m etod vědeckého poznání.........................................................59

1.2.4 Systém metod vědeckého poznání .............................................................61

1.2.5 M etodiky a techniky vědeckého p o znání..................................................62

1.3 Kriminalisticko-technické a taktické metody, prostředky,

postupy a operace...............................................................................................................63

1.3.1 Metody, prostředky, postupy a operace

kriminalisticko-technické a expertízni činnosti ...................................64

1.3.1.1 Obecná charakteristika kriminalisticko-technických

metod, prostředků, postupů a jejich význam .......................64

1.3.1.2 M etody a prostředky optického zkoumání stop

a věcných důkazů............................................................................67

1.3.1.3 M etody a prostředky zkoumání stop a věcných

důkazů v neviditelném elektromagnetickém záření 73

1.3.1.4 M etody a prostředky zkoumání stop a věcných

důkazů využitím vlastností jaderného záření........................76

1.3.1.5 M etody a prostředky chemického, fyzikálního

a fyzikálně chemického zkoumání stop a věcných

důkazů.................................................................................................78

1.3.2 Kriminalisticko-taktické metody, postupy a op erace...........................86


1.3.2.1 Pojem a význam kriminalisticko-taktických metod,

postupů a operací.............................................................................86

1.3.2.2 Základní podm ínky uplatňování

kriminalisticko-taktických metod, postupů a operací... .88

1.3.2.3 Taktické postupy založené na reflexivních úvahách...........89

2. kapitola - K rim inalistická relevantní událost, základní

k rim inalistické teo rie a d e te rm in a n ty .................................................94

2.1 Stručný historický přehled vědeckých poznatků teorie

a metodologie krim inalistiky........................................................................................96

2.1.1 Vývoj světové kriminalistiky............................................................................96

2.1.2 Vývoj československé krim inalistiky....................................................... 104

2.2 Teorie kriminalistické charakteristiky trestného činu...................................... 114

2.2.1 Vývoj názorů na kriminalistickou charakteristiku

trestného č in u................................................................................................. 114

2.2.1.1 Kriminalistická klasifikace trestných č in ů ......................... 118

2.2.1.2 Kriminalistické charakteristiky trestných č in ů 119

2.2.2 Pojem, systém a struktura kriminalistické charakteristiky 121

2.2.3 Struktura prvků kriminalistické charakteristiky................................ 125

2.2.3.1 Způsob páchání trestného č in u ............................................. 125

2.2.3.2 Kriminální situace....................................................................... 127

2.2.3.3 Kriminalisticky relevantní vlastnosti osobnosti

pachatele trestného č in u .......................................................... 130

2.2.3.4 Kriminalisticky relevantní vlastnosti osobnosti

oběti trestného čin u................................................................... 131

2.2.3.5 Motiv trestného č in u.................................................................. 132

2.2.4 Význam kriminalistické charakteristiky trestného čin u.................. 133

2.3 Teorie způsobu páchání trestného činu.................................................................. 133

2.3.1 Pojem způsobu páchání a utajování trestných činů........................... 133

2.3.2 Opakovatelnost způsobu páchání a utajování

trestných č in ů ................................................................................................. 138

2.3.3 M atematické modelování perseverance.................................................. 140

2.3.4 Komponenty způsobu páchání trestného činu.................................... 144

2.3.5 Utváření způsobu páchání trestného činu............................................. 146

2.3.6 Matematický model způsobu páchání a utajení

trestného čin u................................................................................................. 149

2.3.7 Získávání poznatků o způsobu páchání a utajení

trestného čin u................................................................................................. 157

2.3.8 Význam způsobu páchání trestného činu

pro krim inalistiku.......................................................................................... 159

2.4 Teorie kriminalistických stop.................................................................................... 162

2.4.1 Podstata, pojem, druhy a význam stop v krim inalistice................. 162

2.4.2 Kriminalistická stopa jako důsledek interakce objektů.................... 171

2.4.2.1 Stav objektu a zavedení systému............................................. 174


2.4.2.2 Zákony bilance............................................................................. 176

2.4.2.3 Stopa jako důsledek interakce objektů................................. 184

2.4.3 Kriminalistická stopa jako relace objektu a prostředí...................... 185

2.4.3.1 Relace interakce, matice relací.............................................. 186

2.4.3.2 Interakce objektů při vzniku kriminalistických sto p ... 187

2.4.3.3 Klasifikace vlastností živého (1)

a neživého (2) objektu.............................................................. 191

2.4.3.4 Vlivy, které působí na kriminalistické stopy

v době od jejich vzniku do jejich

úplného vyhodnocení.............................................................. 199

2.4.3.5 Analýza a dělení negativně působících vlivů......................200

2.4.3.6 Proces stárnutí stopy....................................................................202

2.4.4 Klasifikace materiálních sto p .......................................................................204

2.4.4.1 Kriminalistické stopy odrážející vnější stavbu

působícího objektu.......................................................................205

2.4.4.2 Kriminalistické stopy obsahující informaci

o vlastnostech vnitřní stavby (struktury)

nebo vnitřního složení objektu................................................206

2.4.4.3 Kriminalistická stopa odrážející funkční

a dynamické vlastnosti a pohybové návyky.......................210

2.5 Teorie kriminalistické identifikace.............................................................................212

2.5.1 Obecné problémy teorie kriminalistické identifikace........................212

2.5.2 Pojem a podstata kriminalistické identifikace.......................................220

2.5.3 Typické případy znalecké individuální identifikace.............................223

2.5.4 Základní principy kriminalistické identifikace....................................228

2.5.5 Systémový přístup v procesu kriminalistické identifikace 253 2.5.6 Biometrická identifikace................................................................................260

2.6 Teorie místa činu a jeho oh led án í.............................................................................272

2.6.1 Teorie místa č in u .............................................................................................272

2.6.2 Teorie ohledání..................................................................................................289

2.6.3 Taktika a metody využívané při ohledání...............................................305

2.7 Teorie kriminalistických situací.................................................................................310

2.7.1 Obecný teoretický rozbor situace...............................................................310

2.7.2 Obsah a rozsah pojmu situ ace....................................................................314

2.7.3 Informace jako prostředek poznání situace a nástroj určování

následných kriminalisticko-bezpečnostních činností.......................316

2.7.4 Význam zkoumání a hodnocení situace..................................................318

2.7.5 Proces kriminalistického objasňování a základy jeho

strukturalizace...................................................................................................319

2.7.6 Situační přístup ke kriminalistickému objasňování.............................323

2.7.7 Pojem kriminalistická situace......................................................................325

2.7.8 Informační obsah a struktura kriminalistických situací....................328

2.7.9 Klasifikace kriminalistických situací........................................................331


2.7.9.1 Vyšetřovací situace.........................................................................333

2.8 Teorie kriminalistických v erz í...................................................................................336

2.8.1 Logika vyšetřování a dokazování................................................................336

2.8.1.1 Pojem pravděpodobnosti a věrohodnosti.............................338

2.8.1.2 Zákon totožnosti.............................................................................340

2.8.1.3 Logický zákon protikladu............................................................341

2.8.1.4 Zákon vyloučení třetíh o..............................................................342

2.8.1.5 Zákon dostatečného zdůvodnění..............................................343

2.8.1.6 Problematický charakter pravděpodobného závěru ... 344

2.8.2 Kriminalistické (vyšetřovací) verze............................................................346

2.8.2.1 Pojem, podstata, druhy a význam

kriminalistických v erz í...............................................................346

2.8.2.2 Tvorba a prověrka vyšetřovacích v e rzí..................................350

2.8.2.3 Zhodnocení základních vědeckých přístupů

zkoumání základních atributů vyšetřovacích verzí

a možností aplikace teorie modelování ................................360

2.8.2.4 Vývojové schéma tvorby a prověrky

vyšetřovacích v erzí......................................................................364

2.8.2.5 Kriminalistická diagnostika při vyšetřování

trestných čin ů.................................................................................372

2.8.3 Inscenace trestných činů a prověřování a lib i...........................................378

2.9 Teorie vyšetřování trestných č in ů ............................................................................379

2.9.1 Pojem a systém teorie vyšetřování..............................................................380

2.9.1.1 Pojem teorie vyšetřování..............................................................380

2.9.1.2 Systém teorie vyšetřování............................................................381

2.9.2 Struktura metodiky vyšetřování .................................................................382

2.9.2.1 Informačně-teoretické základy..................................................383

2.9.3 Předmět teorie vyšetřování............................................................................388

2.9.4 Funkce a zásady teorie vyšetřování............................................................393

2.9.4.1 Funkce teorie vyšetřování............................................................393

2.9.4.2 Zásady metodiky vyšetřování.....................................................394

2.9.5 Kriminalistická charakteristika trestného č in u .....................................395

2.9.6 Vyšetřovací situace............................................................................................396

2.9.7 Podněty na zahájení vyšetřování.................................................................402

2.9.8 Preventivní činnost vyšetřovatelů..............................................................404

Z á v ě r...................................................................................................................................................406

S u m m a ry .........................................................................................................................................413

Р езю м е..............................................................................................................................................419

L ite ra tu ra.........................................................................................................................................428

O a u to re c h ......................................................................................................................................446

Jm enný re js třík ............................................................................................................................450

Věcný re jstřík.................................................................................................................................455
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.