načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Křesťanská astrologie - William Lilly

Elektronická kniha: Křesťanská astrologie
Autor:

Významné astrologické dílo, sepsaná proslulým anglickým astrologem Williamem Lillym (1602-1681), který se nejvíce proslavil předpověďmi požárů Londýna a osudy anglických králů ...


Titul je skladem - ke stažení ihned
Vaše cena s DPH:  469
Médium: e-kniha
+
-
ks
Doporučená cena:  499 Kč
6%
naše sleva
15,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VOLVOX GLOBATOR
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Počet stran: 931
Rozměr: 22 cm
Úprava: tran : ilustrace
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: přeložil Jindřich Veselý
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-751-1058-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Významné astrologické dílo, sepsaná proslulým anglickým astrologem Williamem Lillym (1602-1681), který se nejvíce proslavil předpověďmi požárů Londýna a osudy anglických králů i šlechticů, vychází v českých zemích poprvé, přičemž text je překladem původního renesančního díla, z nějž současní astrologové stále čerpají. Tato úchvatná práce seznamuje čtenáře s horární astrologií. První část nás uvádí do umění astrologie a za použití efemerid pojednává o charakteru dvanácti znamení zvířetníku i jednotlivých planet. Druhá část podrobně seznamuje s jednotlivými domy a podává metodický návod, jak pracovat s dotazy klientů; Lilly na jednotlivých příkladech detailně rozebírá otázky týkající se manželství, majetku, zdraví a nemoci, délky života, úmrtí a mnoho dalších. Část třetí je zasvěcena práci s nativním horoskopem a představuje několik různých způsobů posuzování hvězdného vlivu na osud zrozence, rozebírá význam tranzitů a progresí planet.

Předmětná hesla
* do 1648 * 17. století
Astrologie
Astrologie -- Do 1648
Anglie -- 17. století
Zařazeno v kategoriích
William Lilly - další tituly autora:
Křesťanská astrologie Křesťanská astrologie
Lilly, William
Cena: 737 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KŘESŤANSKÁ ASTROLOGIE


Křesťanská
astrologie
William Lilly
A
VOLVOX GLOBATOR


K Ř E S ŤA N S K Á
ASTROLOGIE
SKROMNĚ
pojednaná ve třech knihách
První kniha obsahuje návod k použití efemerid,
vytvoření horoskopu, popis dvanácti
znamení zvěrokruhu, planet spolu
s velmi jednoduchým úvodem do
celého astrologického umění.
Druhá kniha co možná nejvíce metodicky studentům
vysvětluje, jak posoudit či rozřešit všemožné otázky týkající se
událostí lidského života, tedy zdraví, nemocí, majetku,
manželství, společenského postavení, cestování atd.
Obsahuje příklady řešení několika otázek.
Třetí kniha obsahuje přesnou metodu, jak posuzovat
nativity; několik způsobů, jak je rektifikovat;
jak posoudit obecný osud zrozence podle dvanácti
nebeských domů, přirozeného vlivu hvězd, jak
se to má s událostmi v průběhu let, a to
pomocí umění direkcí a přesného měření
času v profekcích, revolucích,
tranzitech, a to spolu s nativitou
posouzenou pomocí této
metody.
Napsal William Lilly, student astrologie
Omne meum, nil meum: Nihil dictum, quod non dictum prius. *
Londýn:
vytisklTho. Brudenell pro Johna Partridge a Hump. Blundena
v Blackfriersu brány do Carter Lane a v Cornbilu, 1647.
* Nic z toho, co mám, mi nepatří; neříkám nic, co by nebylo řečeno už přede mnou.

William Lilly
Christian Astrology
přeložil Jindřich Veselý
Translation © Jindřich Veselý, 2015
ISBN 978-80-7511-058-9
ISBN 978-80-7511-059-6 (epub)
ISBN 978-80-7511-060-2 (pdf)

9
Poznámka překladatele
William Lilly (1602–1681) nesporně patří k
nejproslulejším astrologům všech dob, a právě jeho
pravděpodobně nejvýznamnější, jistě pak
nejpopulárnější dílo Křesťanská astrologie (první vydání
r. 1647) se nyní dostává do rukou českému čtenáři.
V tomto svazku se nacházejí všechny tři knihy
tohoto obsáhlého spisu. První z nich obsahuje
všeobecný úvod do astrologie, druhá je
zevrubným pojednáním o astrologii horární, a konečně
třetí uvádí do posuzování nativit, direkcí, tranzitů
apod., spolu s metodami rektifikace.
Lillyho kniha je v podstatě soustavnou
učebnicí tradiční astrologie a originální autorovou
syntézou klasických starších astrologických
prací. Vzhledem k tomu, jak obšírně dílo pojednává
i o zcela konkrétních otázkách životů autorových
současníků a že se jeho autor sám mnohdy velmi
intenzivně účastnil bouřlivých událostí své doby, je
ovšem můžeme brát také jako svérázný dokument
o Anglii sedmnáctého století, a potažmo i o
tehdejším západním světě vůbec.
Při překladu jsme respektovali, že se jedná
primárně o praktickou příručku, a proto je kniha
převedena do současného jazyka, jakkoli by Lillyho
angličtině odpovídala snad nejlépe čeština barokní.
S ohledem na současný jazykový úzus jsme rovněž
výrazně omezili Lillyho užití kapitálek, a kromě
toho jsme pro lepší přístupnost i tak relativně
nesnadného textu poněkud redukovali používání
astrologických značek.
Na nejasných místech a při vytváření
poznámek jsme přihlédli k vydání nakl. Regulus
z roku 2006.


11
Mému převelice učenému a ctnostnému příteli,
váženému pánu Bolstrodu Whitlockovi, jednomu
z členů ctihodnéDolní sněmovny
současnéhoParlamentu
Velevážený pane,
Doufám, že Vás toto věnování, zveřejněné bez Vašeho vědomí,
nikterak nerozladí, nýbrž že tento drobný přestupek bude shledán
odpustitelným; a že i tento můj předpoklad mi laskavě prominete. V současné
době jsem tak důvěrně obeznámen s Vašimi vrozenými vlohami k
laskavosti, že si v těchto záležitostech, v nichž o Vás nelze pochybovat,
dovolím i drobný prohřešek; neboť upřímně milovat své přátele a nebrat
si příliš k srdci drobné poklesky jsou zásady, jež Vám byly vždy vlastní.
Omluvte mou smělost. Mé závazky vůči Vám jsou vpravdě tak
mnohé a nesčetné, že jsem chtěl udělat alespoň maličkost, nemaje jiných
prostředků, abych vyjádřil svou srdečnou vděčnost a sdělil přítomným
a budoucím dobám něco o Vaší horlivé a ustavičné podpoře mne a mé
skromné práce od té doby, co božská prozřetelnost způsobila naše
seznámení. Mohu směle prohlásit, že hned po všemohoucím Bohu jste to
právě Vy, jeho nástroj, kdo mi umožnil vytvořit nejen to, co už jsem dříve
publikoval, ale také právě toto dílo, které Vám teď pokorně věnuji jako
vděčné svědectví své upřímné úcty k Vám. Kdybyste totiž Vy nesehrál
roli mého vytrvalého a spolehlivého mecenáše, jistě by mé dílo bylo
stejně jako má mrtvola pohřbeno ve věčném mlčení. Studenti tohoto
umění pak musí obnovení astrologie připsat Vaší dobrotě. Sire, Vy jste
mě podporoval, doporučoval mě svým přátelům, aniž byste kdy mně
anebo mým přátelům opomněl prokázat jakoukoli laskavost. Rád bych
k vaší větší cti podotkl, že jsem Vás o laskavost nikdy nemusel žádat,

12 Křesťanská astrologie
nýbrž jsem mohl ustavičně pociťovat, jak jste bez prodlení a opravdově
dělal to, co jsem od Vás potřeboval.
Kdybych měl vyjmenovávat všechny Vaše ctnosti a služby, které jste
laskavě prokázal nejen mně, ale i mnohým dalším, nestačil by mi k tomu
celý den a má ruka by byla znavena samým psaním. Avšak stejně jako
pomáháte v soukromí svým přátelům, tak rovněž skoro sedm let s
nejvyšší oddaností sloužíte své vlasti v parlamentu, a to všechno, nakolik
je mi známo, vzdor zjevnému zhoršování Vašeho zdraví a ztrátě mnoha
tisíc liber Vašeho majetku. Neodmítl jste sloužit veřejnému blahu kvůli
žádným obtížím a ztrátám, a když jste byl pověřen službou ctihodného
komisaře v jednáních o míru mezi králem a parlamentem, sloužil jste
s takovým zápalem, tak jasným úsudkem a takovou poctivostí, že v tom
nacházelo uspokojení celé Království a my, prostí lidé, zůstáváme Vašimi
dlužníky.
Máte v oblibě stručnost a já bych se rád spokojil s několika slovy,
avšak nemohu si pomoci; musím zde ještě citovat Vaše úžasná
vyjádření, která jsem od Vás slyšel roku 1644 – tehdy byl náš Parlament
zkorumpovaný a vy sám jste byl v pokušení převléknout kabát a zříci
se tohoto parlamentu:„Ne, neopustím tento parlament, který teď zasedá
ve Westminsteru, protože právě sem jsem byl povolán, právě sem mě
poslala má vlast, abych jí sloužil. A pokud tak rozhodl Bůh, jehož sláva
nás neskonale převyšuje, jsem rozhodnut zde vytrvat, a třeba i zemřít
uvnitř právě tohoto domu. Přijmu týž úděl, který Bůh přisoudil všem
ctihodným členům, kteří pevně vytrvají.“Tato slova jste naplnil a budou
přičtena k Vašim věčným zásluhám; ani ti nejzuřivější pomlouvači Vám
nemohou vytknout ani to nejmenší.
Nyní mi nezbývá než vstoupit na rozsáhlé pole; a jsem si jist, že mě
v mém dalším postupu provází Vaše vrozená dobrotivost a laskavost,
kterou nelze snadno urazit. Kráčím potichu a sám.Faveas (precor) primit
iis indolis, quæ si sub tou sole adoleverit et justam tandem maturitatem
consequuta fuerit, non indignos fructus retributarum confido.*
Sire, doufám, že neshledáte nedůstojným být patronem následující
knihy, do níž jsem vložil celé přirozené základy naší vědy, a to příhodnou
metodou, abych tak otevřel oči těm, kdo byvše svedeni pobožnůstkáři
a nemajíce lepších argumentů než pouhých slov, mají za to, že je
ast* Pokorně prosím, buďte milostiv těmto nesmělým prvotinám, neboť schopnost
k jejich vytvoření i tyto plody samé dozrály pod paprsky Vaší přízně; věřím, že
nejsou této přízně nehodné.

13
rologie založena na ďábelských principech, což je krajně skandální lež
a falešná propaganda, která má šlechtě a panstvu zabránit v tomto
studiu a vyhradit je jen pro ty, kdo tuto propagandu rozšiřují.
S přáním veškerého štěstí a Vaší milosti končím toto psaní jako Váš
z celého srdce
oddaný pokorný služebník ,
William Lilly
Strand, 16. srpna 1647

Čtenáři
Ve svých předchozích pracích jsem často dělal narážky na mnohé obavy,
které jsem měl v nebezpečí, v němž jsem se přirozeně měl ocitnout
roku 1647; jak si může přečíst každý třeba na straně 108 mého Dopisu,
psaného před konjunkcí Saturna a Jupiteru a vytištěného roku 1644
anebo v Dopisu Angličanům z roku 1645, kde stojí tato slova: „Prožil
jsem více než patnáct tisíc pět set padesát devět dní, a než budu stár
šestnáct tisíc čtyři sta dní, budu ve velkém ohrožení života, ale ten
rok, kterého se to týká, se zakymácí i král a monarchie.“Co se mě
týče, ukázala se předpověď takřka plnou měrou správná roku 1647,
v kterémžto nešťastném roce jsem byl postižen srdečními obtížemi
spojenými s hypochondrickou melancholií, silným splínem a kurdějemi
a nyní, v srpnu 1647, když jsem bezmála dokončil toto pojednání, se
zavírám před morem poté, co jsem čtvrtého srpna pohřbil jednoho
služebníka zemřelého na mor a 28. téhož měsíce dalšího. Byli jsme spolu
s rodinou nuceni opustit naše obvyklé zvyklosti a odcestovat. Proto
jsou jak tato předmluva, tak i poslední části této knihy (jakkoli by se
v nich i jinak mohly objevit chyby a nedostatky) psány v době, kdy jsem
byl i s rodinou stižen velkým zármutkem a mnohými zmatky. Doufám,
že bude čtenář tak laskav a přimhouří oko nad drobnými nedostatky,
pokud by se nějaké objevily.
Děkuji všemohoucímu Bohu, jenž mi dal dožít se dnešního dne a byl
mi tak milostiv, že mě zachoval tak dlouho, že jsem mohl sepsat tento
úvod do astrologie, který jsem mnohokrát sliboval a po kterém tolik
toužili mnozí zájemci o toto učení.
Druhá část mé předpovědi, týkající se monarchie, se nyní odehrává
veřejně a před zraky milionů lidí, kteří očekávají, jak se věci dál vyvinou.

Čtenáři 15
Nechme běh událostí na Bohu, který neprodlévá a brzy si vyžádá přesné
vyúčtování od lidí, jimž byly svěřeny záležitosti Království. Fiat Justitia,
vivat Rex, floreat Parliamentum.*
Obyvatelé Londýna teď mají důvod trochu uvažovat o astrologii. Užití první
knihy
V jednom ze svých listů jsem napsal důležitá slova, která mohl obdařit
smyslem jen čas (tedy že nebyla psána nadarmo), ale teď už je příliš
pozdě, actum est.** Teď ke knize, kterou držíte v rukou. Je rozdělena
do tří částí. První z nich se snaží co možná nejjednodušším způsobem
objasnit novou metodu, poradit studentovi, jak by měl začít svou práci,
učí jej používat efemeridy, tabulku domů apod., a dále jej naučí, jak
vytvořit horoskop, jak do něj umístit planety, jak zjistit jejich pozice pro
hodinu, pro kterou se dělá horoskop; dále objasňuji povahu
astrologických domů, planet, znamení zvěrokruhu, jejich rozdělení a podrozdělení,
jejich vlastnosti a způsoby působení a cokoli dalšího by ještě čtenář
mohl chtít vědět, než horoskop posoudí. Každému, kdo by se v tomto
směru chtěl horlivě snažit, dávám následující upozornění.
Za prvé by měl umět velmi přesně užívat efemeridy, nakreslit přesnýUpozornění
pro studenty
plán nebes pro všechny denní i noční hodiny a určit pozice planet pro
hodinu, kterou se zabývá, a přesně a pohotově znát jejich povahu.
Za druhé by měl být student velmi dobře obeznámen s povahou domů,
aby byl s to co nejlépe určit, od jakého domu lze očekávat odpověď
na položenou otázku a aby dobře rozuměl a nezaměňoval jednu věc za
jinou.
Za třetí by měl pohotově a důkladně rozumět slabým a silným
stránkám každé planety, a to jak bytostným, tak akcidentálním.
Za čtvrté se musí dobře vyznat v určování povahy signifikátoru, co
značí přirozeně, co nahodile a jak se jeho vlivu vyvarovat, když to bude
vyžadovat nutnost.
Za páté by měl dobře rozumět povaze znamení, jejich vlastnostem
a kvalitám a jakou formu, vliv a podmínky skýtají sama o sobě přirozeně
a jak je to s jejich vlivem na planety, jež jimi procházejí.
Za šesté by měl znát charakteristiky, které každá z planet naznačuje,
a jak se jejich vlivu vyvarovat, když jsou v určitém znamení a domě,
anebo aspektované Lunou či jinou planetou.
Za sedmé musí pilně studovat pojmy své vědy a mít je čerstvě
v paměti, a to zvláště dvacátou a jednadvacátou kapitolu první knihy.
* Kéž vládne spravedlnost, žije král a vzkvétá parlament.
** Stalo se.

16 Křesťanská astrologie
Pokud mě všemohoucí Bůh zachová při životě, rád bych později
napsal ještě mnoho dalšího a vnesl do této vědy ještě mnohem více
světla, a proto bych tímto rád požádal studenty, aby mi v případě, že
by se ve své praxi setkali s nějakou neobvyklou událostí, dali vědět.
S těmi nejlepšími úmysly, jednoduše a bez utajování jsem představil
tuto vědu a nic, co bych pokládal za významné či vhodné nebo co by
mohlo pomoci mladým studentům, jsem vědomě neopomněl. Odvrhl
jsem metody dřívějších autorů a podal výklad nově, přičemž se můj
způsob ukázal snadný a úspěšný: dodnes jsem neslyšel o nikom, koho
bych bohatě neuspokojil. Mnohé jsem dobře naučil této vědě, a to
v kratším čase, než by kdokoli čekal, přestože mi bude už čtyřicet
šest a této vědě se věnuji od roku 1632; šest let předtím jsem žil na
venkově, ale vím jistě, že jsem této profesi vyučil více lidí než kdokoli
jiný v Anglii. To mi však připomíná, abych přiznal svůj závazek dalším
autorům a poctivě přiznal, kterým z nich jsem zavázán a z kterých jsem
čerpal zvláště v úvodní části: metoda je vskutku moje a nejde o překlad,
nicméně jsem své vlastní poznatky ověřoval v dílech následujících autorů:
Dariot,Bonatus,*Ptolemaios,Haly,Etzler,Dietericus,Naibod,Hasfurtus,
Zael,** Tanstettor, Agrippa, Ferriers, Duret, Maginus, Origanus, Argol.
Druhá část tohoto pojednání se zabývá horární astrologií; je dostiDruhá kniha
rozsáhlá, mnohem rozsáhlejší a mnohem delší než části ostatní, a to
v rozporu s původním záměrem. Při jejím psaní mi byli nápomocni
následující autoři: Bonatus, Haly,*** Dariot, Leupoldus, Pontanus, Avenezra,
Zael. Prozkoumával jsem rukopisy dávných a úctyhodných profesorů
této vědy, kteří žili dávno před tímto zkaženým časem (protože
obyčejným profesorům sídlícím v tomto městě nejsem zavázán ničím). Nebylo
pro mě nijak jednoduché chápat nesoulad mezi současnými autory a
autory dávnými, nicméně s jistými obtížemi jsem jejich nesoulad usmířil
a reformoval a opravil vše, co by čtenáře mohlo zavádět. Spisy naši
praotců v jazycích, v nichž je vypracovali, byly totiž v pořádku a solidní,
v hojných překladech však bylo jejich jasné a jednoznačné původní znění
* Guido Bonatti, latinsky zvaný Bonatus, 1210–1295; byl jedním z nejslavnějších
astrologů pozdního středověku.
** Znám rovněž jako Zahel, židovský astrolog, vlastním jménem Sahl ibn Bishr,
žijící v první polovině 9. století. Byl mistrem horární astrologie.
*** Haly Abenragel (zemřel po r. 1037), dvorní astrolog tuniského prince al-Mu’izze
ibn Badis. Nejznámější je jeho obsažná kniha o astrologiiVýznamná kniha o soudech
hvězd.

Čtenáři 17
poškozeno, protože ti, kdo se pokoušeli přeložit jejich spisy do latiny či
dalších jazyků, nerozuměli vědě a její terminologii. Z těchto překladů
pak přebíraly další práce jejich omyly, jak je možné vidět v překladu díla
nazývanéhoJudicium in novem judiciis a v dalších knihách
připisovanýchAl-Kindímu, z nichž mi nedávno jednu, rovněž špatně přeloženou,
věnoval jeden učený gentleman.
V této druhé knize jsem neopomněl nic, co pokládám za užitečné,
a pokud se můj vlastní způsob usuzování, který se poněkud liší od
způsobu starých, někomu zalíbí, může z něj mít díky těmto mnohým
kapitolám užitek. Význam každého domu jsem osvětlil jedním či více
obrázky a s jejich pomocí předvedl metodu usuzování; takový postup
jsem shledal vstřícný vůči čtenáři; můj záměr byl především přiblížit
mu tuto vědu a zpřístupnit ji i méně důvtipným lidem.
Ve třetí knize najdete celou vědu o nativitách, kterou jsem vysvět- Třetí kniha
lil jasně a srozumitelně. Část své metody a mnoho materiálu čerpám
z Leovitia, který první metodicky zpracoval vědu o nativitě, jež byla
před ním silně poškozená. Kde jeho práce nebyla dostatečně zevrubná,
doplňoval jsem ji ze svých znalostí, případně rozšiřoval, čerpaje
zOrigana, Junctina, Pezelia, Naiboda, Cardana, Garcea, Schonera, Albubatra,
Montulma, Judea, Ptolemaia a Lindholta. Mohl bych být obviněn z toho,
že se zpronevěřuji Ptolemaiovi; s tím souhlasím, přičemž nejsem první
a nebudu pravděpodobně ani poslední. Nechávám se vést spíše rozumem
a zkušeností, a teprve poté význačnou autoritou jednoho člověka. Do
knihy jsem zařadil mnohé z toho, nač jsem přišel sám, a byl bych to
mohl udělat ještě mnohem větší měrou, avšak – kdo jsem já? Pokládal
bych za chybu protiřečit výrokům tolika moudrých lidí, jejichž učení
a snah si velmi cením a je ctím.
Neměl jsem ani tušení, že tato kniha věnovaná nativitám naroste
do takové velikosti; ujišťuji vás, že to je v rozporu s mým původním
záměrem. Pokud s tím měl někdo potíže, byl jsem to především já,
nehledě ani na obtíže, způsobované mi mnohými lidmi, kteří si nepřáli,
abych vyložil tak jasnou a snadnou metodu provozování vědy. Jejich
slova mě však spíše pobízela, abych odhalil vše, co vím, než abych skrýval
byť i jen zlomek látky.
Kdyby mi šlo o vlastní zisk, nemusel bych psát vůbec, nic by mě
k tomu nenutilo. Můj majetek mi stačí, avšak záležitost, již nazýváme
péčí o obecný prospěch, vždy byla a bude mou hlavní zásadou; tou
se řídím ve své práci. Jak bych mohl sám očekávat pravdu od jiného

18 Křesťanská astrologie
autora, kdybych jako autor sám klamal druhé? Quod non vis tibi, ne
facias alteri.*
Astrologie obsahuje mnohem víc částí, než kolik jsem sám dosud
měl čas popsat. Čeká se ode mě, že ještě napíšu o elekcích, působení
větších i menších konjunkcí planet, o zatměních, kometách, neobvyklých
úkazech, o proměnách a tendencích v počasí, de generalibus accidentibus
mundi** a o zvláštním osudu každého roku při vstupu Slunce do Berana,
o měsíčních pozorováních*** atd. Taková pojednání bych jistě byl s to
napsat, neboť mi tyto záležitosti jsou díky Bohu dobře známy, a mohl
bych o nich o všech pojednat, za což jsem Mu vděčný. Ohledně elekcí
však mám za to, že nemůže existovat poučený astrolog, který by studoval
a pochopil mou knihu a nebyl s to po libosti vytvářet své vlastní
horoskopy k předpovědím, ať už půjde o cokoli.
Kdo si přečte mouRozpravu o konjunkcích Saturnu a Jupitera, bude
sám schopen psát o větších a menších konjunkcích. V tomto ohledu
nemám předchůdce: v době, kdy jsem na to měl dost času, jsem toto
učení vytvořil sám. Každoročně píšu o zatměních, která během roku
nastanou, rovněž o neobvyklých úkazech jsem z astrologického hlediska
dvakrát psal, v obou případech z dobrých důvodů, což nakolik je mi
známo, nikdo přede mnou neudělal.
O kometách jsem zatím neměl příležitost psát, ale do jisté míry
jsem začal vPojednání o konjunkcích Saturnu a Jupitera, kde jsem
krátce pojednal o kometě, která se objevila roku 1618. Následující
generace budou na základě tohoto mála moci posoudit, nakolik se osvědčí
metoda, kterou jsem v tomto typu předpovědí pokládal za nejvhodnější.
S počasím jsme obecně dobře obeznámeni, ale jeho skutečné poznání
je bez patřičného klíče natolik obtížné, že vyžaduje dlouhou zkušenost;
a navíc pan Booker přislíbil, že na sebe toto břemeno vezme. A vskutku,
z celé Anglie je to právě on jediný, koho znám a kdo je schopen to
i vykonat. Velké naděje rovněž vkládám do pana Vincenta Winga, který
se však zabývá spíše matematikou než astrologií. Je možné, že existují
ještě mnozí další soukromí badatelé s velkými znalostmi, ale naneštěstí
jsem se s nimi dosud neseznámil.
Roční a měsíční předpovědi jsem dosud nezpracoval metodicky,
doufám, že budu naživu dost dlouho, abych to provedl; jsem vůbec první,
* Co nemáš rád sám, nedělej druhému.
** O obecných událostech ve světě, tj. mundánní astrologii.
*** Snad se jedná o horoskopy novu, pozn. red.

Čtenáři 19
kdo se odvážil hovořit o měsíčních pozorováních tak jasným jazykem,
a z celého srdce si přeji, abych mohl vše, co vím, sdělit budoucím
generacím. Poslední dobou mě pomlouvali nějací nejapní blázni, a tak
se snažím potomkům vysvětlit, kdo jsem a jaké je mé zaměstnání.
Narodil jsem se v leicesterském Diseworthu, zapadlé vísce, v květnu
1602; školu jsem navštěvoval v Ashby v letech 1618–1619 a měl jsem
v úmyslu pokračovat v Cambridgi. Můj otec nechal své pozemky tak
zpustnout, že mě tam nemohl poslat; ty dva roky jsem prožil v bídě
a nedostatku. Roku 1620 mě Atturney poslal do Londýna, abych zde
čekal na gentlemana Gilberta Wrighta, který žil a zemřel v domě, kde
nyní žiji. Nikdy nevykonával žádné povolání, ale nějaký čas se staral
o lorda kancléře Egertona a pak žil jako soukromník. Roku 1624 zemřela
jeho žena na rakovinu levého prsu. 1625 jsem žil v Londýně, kde žiji i teď,
v dobách té velké epidemie nemoci, kterou jsem díky Bohu nedostal.
V únoru 1626 se můj pán znovu oženil a zemřel 22. května 1627; předtím
mi ustanovil roční důchod dvacet liber, kterého díky Bohu dodnes
užívám. Nicméně jsem si nikdy nežil tak svobodně jako v dobách, kdy
jsem byl jeho služebníkem. Ještě než skončil rok 1627, jsem se oženil se
svou přítelkyní; během jejího života jsem žil v soukromí a anonymitě,
žili jsme však spolu a velmi jsme se milovali. Roku 1632 mě nečekanou
měrou zaujala astrologie a toužil jsem ji studovat, čistě abych zjistil,
zda je v ní něco pravdivého. V té době existovali podvodníci, kteří
veřejně, prostřednictvím letáků vyhlašovali, co všechno umějí. Setkal
jsem se s jedním pánem, a musím říct, že to byl opravdový darebák. To
mi odvahy příliš nedodalo. Po šesti týdnech jsem ho vyhnal a dodnes
spolu nemluvíme. Poté jsem raději tvrdě studoval sám, než abych se
zaplétal s dalšími lotry. Už bych býval všeho nechal, ale nakonec jsem
se horlivostí, tvrdým studiem a mnohými rozhovory s lidmi, kteří byli
stejně nevědomí jako já, naučil rozpoznat pravdu od lži a pochopil, že
lidoví astrologové, kteří se provozováním vědy jen živili, jsou podvodníci.
V září roku 1633 zemřela má manželka. Neměla na celém světě žádné
příbuzné a nechala mi slušné jmění; a rád bych následujícím generacím
sdělil, že měla nějaké pozemky, a než aby strpěla, že bych měl platit
dvaceti šlechticům poplatky, chtěla mi dát hotovost a prodala je za
200 liber.
V říjnu 1634 jsem se znova oženil. Roku 1635 jsem trpěl
hypochondrickou melancholií tak hrozně, že jsem musel odjet z Londýna a přestěhovat
se roku 1636 do Surrey, kde jsem žil až do září 1641. Žil jsem snad mezi
těmi nejvenkovštějšími lidmi na světě. Pak jsem se vrátil do Londýna.

20 Křesťanská astrologie
Kolísal jsem ve svém úsudku ohledně vztahu církve a vlády; věděl jsem,
co je zapotřebí: vždy jsem miloval monarchii, ale byl jsem přece
přesvědčen, že bez zachování parlamentu a jeho plných práv by se zničila.
Prve jsem nebyl znám, a nikdo si mě proto nevšímal, ale časem jsem se
stal známějším a pak mě dobrá Paní asi v únoru 1643 požádala, abych
jí podal výklad ohledně velmi vznešeného gentlemana Vrina, právního
poradce, který nebyl zdráv. Souhlasil jsem, dostal jsem o něm údaje
a poskytl svůj výklad; nikdy předtím jsem ho neviděl, ale pak jsem ho
navštívil. Bylo mi známo, že jde o velmi laskavého muže; a vskutku je
to gentleman každým coulem a skvělý přítel: moje návštěva u něj byla
tím nejšťastnějším dnem mého života, protože jen díky jeho štědrosti
a podpoře jsem tím, čím jsem, a astrologie je vzdor svým nepřátelům
obnovena. Právě jeho musím nazývat jejím Obnovitelem.
Byl tak laskav, že jsem jej směl navštívit, a věnoval jsem mu drobný
rukopis se svým astrologickým výkladem na rok 1644, v němž jsem mohl
zdrženlivě sdělit svůj názor na události toho roku. Spisek se mu zalíbil
tak, že se rozhodl jej rozšířit. Byly vyhotoveny a rozšířeny kopie, a díky
tomu, že toto skromné dílko doporučil svým blízkým přátelům, byla
tato vznešená věda poprvé přijata s uznáním našimi nejvznešenějšími
členy parlamentu. Od té doby si jí rozumní lidé celého království cení
výše, takže byli vzdor toliko malé obeznámenosti s autorem i vědou
vstřícní k oběma.
V mé práci možná bude mnoho chyb; doufám, že budou opraveny,
ještě než kniha vyjde; byl bych rád, kdyby jich bylo co možná nejméně,
ale v práci tohoto rázu to není možné.
Věřím, že jsem se zmínil o všech dobrodiních, jichž se mi v minulosti
i současnosti dostalo a dostává. Z celého srdce lituji, pokud jsem udělal
nějaké chyby anebo opomněl něco opravit.
V rohovém domě
naproti Strand-bridge,
21. srpna 1647.
William Lilly

Čtenáři 21
Svému ctěnému příteli autor
Jakže? Perští, chaldejští, arabští, řečtí
I latinští astrologové – a všichni hovoří
Anglicky! Trismegistos, Herkules,
Pythagoras, Thales, Archimedes,
Velký Ptolemaios a Julius Firmicus,
Albumazar a Albategnius,
Hali, Bonatus, náš krajan Eschuidus,
John de Regiomonte, Ganivetus,
Risse, Leovitius, Michael Nostradamus,
Cardanus a Nabod, Ticho, slavní muži.
Ti všichni a mnozí další jsou mrtví, všichni ti učenci.
Kdyby byli naživu, mohli by znovu vyučovat.
Jsou však mrtví. A hle! Astrologie
Nyní podobna Fénixovi v tobě opět ožívá!
Otázky znovu zodpovězeny, nativity, direkce,
Tranzity s revolucemi a profekcemi.
Saturn musí jít stranou se svými podlostmi
I Mars se svým šílenstvím, leda by byl útočný;
Venuše se svou chtivostí a svými krádežemi Merkur;
Slunce se svými ambicemi a Jupiter se svou zhýralostí
I Luna se svým nestálým a nepravidelným pohybem.
Zeptejte se, nač chcete, a dostane se vám odpovědi!
Dejte pozor na svůj čas a učte se ze své nativity.
Snad Picus, Chambers, Perkins, Melton, Geree
a kněží psali proti astrologii, nyní se jim však všichni vysmějí.
Nechcete nám říct, kdy jste se narodili
A vaše nevědomost bude veřejně vysmívána
Náš latinský Lilly je pro mladé chlapce
Avšak náš anglický Lilly je pro celé muže.
Sybiliny knihy byly spáleny, je po nich,
Já však jsem si zvolil následující:
Ať už jste pro, anebo proti, tak nebo onak
Jsem stoupencem naší vědy a autora Williama Lillyho.
John Booker.

22 Křesťanská astrologie
O učené autorově práci
Hle, Uranie s Lillym na palubě
Se vystavuje obdivnému pohledu Angličanů.
Ať nastane závistivá kvadratura či opozice
Neodvažujte se na ni hledět křivě.
Nevděčným posměvačům je třeba odpovědět
A toho se zhostil v poslední době Lilly.
Will Roe.
Čtenáři křesťanské astrologie
Jaký div! Nebeská znamení
Nám vlastní řečí popisuješ.
Luna a Hermes, Venuše a velké
Světlo světa; Mars – o těch všech pojednáno anglicky!
Joviš a starý Saturn, ti všichni nás ovlivňují
A jejich konjunkce jsou naší mateřštinou popsány.
Apolón nechť nebrání svá posvátná nádvoří
Na jeho hlavu ať padnou vysílané paprsky.
Píše v jazyce Albionu
A dokonce i velkého Ptolemaia vyučil v tajném umění.
Učí, co kdysi na smetiště odhozeno bylo
A nyní, jak vidíte, se to tiskne v naší zemi.*
O tomto nesrovnatelném díle
Nechci doporučovat autora, to nemám
Ani v nejmenším v úmyslu – tato práce to udělá ze všeho nejlépe.
Nechci ani škádlit zvědavého čtenáře
Bombastickými slovy místo výřečnosti.
Těmito kostrbatými řádky chci hlavně
Zpravit naše radostné současníky
Jak mnoho autorovi dluží; dluží mu
* V originále akrostich „William Lilly“, pozn. překl.

Čtenáři 23
Za práci, kterou pro ně dobrovolně udělal;
Že jim věnoval své umění, úsilí a lítý boj
Vlastní život že věnoval, aby osvítil jejich temnoty.
Býval to zločin, a dávno vyšel z módy
Povzbuzovat Angličany, aby se věnovali naší vědě.
Řekl jim o ní a o tajemstvích přírody
A nyní oni křičí a uctívají nevědomost.
Velebné hvězdy – a oni si myslí, že jich Bůh neužívá?
A že nenechá planety, aby jako nástroje
naplnily jeho úradek či vůli?
A vskutku jsou i tací, kteří by neuvěřili ani
Tomu že žena byla stvořena pro muže.
Jen ať si štěká černá závist; těšme se z dobrého díla
Tato kniha budiž mou drahou společnicí.
W. W.
O této práci
Autorův Bože, stvořiteli a pořadateli
Všech jeho prací a každého jejich písmene.
Jehož knihou jsou nebesa; hvězdy, ohromné a definitivní
Jež jsou v ní malými a velkými písmeny
Jimiž se vyjadřuje; naše poznání této knihy je chabé,
Tvé dílo je však dokonalé a úplné.
Je-li člověk s to jejím písmenům porozumět a uspořádat je
Mohl by dílo vytisknout a odevzdat soudu veřejnosti.
Takový byl můj záměr, tak jsem učinil
Neboť mám za to, že právě takto to učinit lze.

24 Křesťanská astrologie
Studentovi astrologie
Příteli, ať už jsi kdokoli, který tak snadno dostáváš plody mých obtížných
studií a máš v úmyslu osvojit si toto nebeské poznání hvězd, jímž se tak
zjevně ukazuje slavné a obdivuhodné dílo Boží! Za prvé usiluj poznat
a obdivuj svého Stvořitele a buď mu vděčný, buď pokorný a střez se toho,
aby jakékoli přirozené poznání, ať už bude jakkoli hluboké a vznešené,
tvou mysl přimělo k zpupnému popírání božské prozřetelnosti a jejího
vševědoucího řádu a ustanovení, a to všech věcí pozemských i nebeských,
jež mají svůj stálý pohyb. Čím větší bude tvé vědění, tím více bys měl
uctívat moudrost Všemohoucího a snažit se dosáhnout jeho milosti.
Můžeš se spolehnout, že čím více budeš svatý, čím blíže budeš Bohu, tím
jistější budou i tvé úsudky. Varuj se pýchy a vypínavosti a pamatuj, že
v dávných dobách nemohl žádný nerozumný tvor urazit člověka, jenž je
mikrokosmem, nýbrž mu věrně sloužili a poslouchali jej, dokud byl pánem
svého rozumu a vášní, dokud nepodřídil svou vůli svým nerozumným
složkám. Však běda! Když se zrodila nepravost a člověk vydal vlastní
bedra vášním, opovrhnuv rozumem, každé zvíře, stvoření a věc se mu
vzbouřily a staly se neposlušnými jeho rozkazu. Rychle, člověče, pospěš
k svému Bohu a k jistým principům, uvaž svou vlastní vznešenost a to,
že všechno stvořené v současnosti i budoucnosti bylo určeno tobě. Vždyť
pro tebe se Bůh stal člověkem; ty jsi tím stvořením, jež je obeznámeno
s Kristem, jenž žije nad nebesy a vládne jim a je svrchovaným vládcem
veškerenstva. Kolik vznešenosti, jaká privilegia a jaké přednosti ti Bůh
dal! V kontemplaci vystupuješ nad nebesa, chápaje pohyb a velikost
kvězd; mluvíš s anděly, a vskutku i s Bohem samým; vládneš všem
stvořením a ďáblové se ti podřizují. Nedovol jim, aby hanebně pokřivili
tvou přirozenost nebo tě učinili nehodným darů, případně tě zbavili oné
veliké moci, slávy a požehnání, jež ti Bůh udělil, a abys na sebe přivolal
Jeho hněv kvůli několika bezvýznamným rozkoším. Když uvážíš, kdo je
tvůj Bůh a kdo jsi ty jako Boží služebník, můžeš přijmout mé poučení
o vlastní praxi. Když se budeš denně zaobírat nebesy, tvá podoba a mysl
se připodobní božskému obrazu. Osvoj si všechny podoby ctnosti a nech
se o nich dostatečně poučit. Buď lidský, dvorný, přátelský ke všem
a přístupný; nepoškozuj bídné strachem z příkrých úsudků. V takových
případech jim oznamuj jejich těžký osud postupně. Nabádej je, aby volali
Boha, aby změnil svůj soud, který se jich týká. Buď skromný, stýkej
se s učenými a uměřenými lidmi, nebuď chamtivý, rozdávej chudým,
a to peníze i rady. Žádné světské bohatství nechť neovlivní tvůj úsudek,

Čtenáři 25
abys neuvedl v nevážnost astrologii, tuto božskou vědu. Měj v lásce
dobré lidi a v úctě upřímné muže, kteří se celým srdcem věnují tomuto
umění. Buď mírný, pokud bys měl soudit proti říši, v níž žiješ. Nesuď
o smrti svého prince, třebaže ze zkušenosti vím, žereges subjacent
legibus stellarum.* Vezmi si ženu, měj potěšení ze společnosti svých
přátel a vyhýbej se sporům se zákonem. Ve svém studiu buď horlivý,
abys ve svém umění vynikl, nebuď výstřední ani se nechtěj naučit každou
vědu, nebuďaliquid in omnibus.** Buď věrný, diskrétní a nezrazuj cizí
tajemství. V žádném případě nikdy nezrazuj své přátele ani nepřátele,
kteří se ti s důvěrou svěřili. Všechny nabádej, aby žili dobře, a jdi jim
příkladem; neměl bys dbát na pomíjivou módu a měj v lásce svou
rodnou zemi. Nikomu nic nevyčítej, ani nepřátelům. Nediv se, když tě
budou pomlouvat,conscientia mille testes.*** Bůh nenechá žádný hřích
nepotrestán a žádnou lež bez odplaty.
William Lilly.
* Králové se podřizují zákonům hvězd.
** Od všeho trochu.
*** Svědomí vydá za tisíc svědků.

26 Křesťanská astrologie

Čtenáři 27

28 Křesťanská astrologie

Čtenáři 29

30 Křesťanská astrologie

Čtenáři 31

32 Křesťanská astrologie

Čtenáři 33

34 Křesťanská astrologie

Čtenáři 35

36 Křesťanská astrologie

Čtenáři 37

38 Křesťanská astrologie

Ú V O D D O A S T R O L O G I E

Kapitola 1
Výčet planet, znamení, aspektů; jejich
různé názvy a označení
Nejprve je třeba vědět, že existuje sedm planet, které se jmenují a značí
takto:
Saturn W, Jupiter V, Mars U, Slunce Q, Venuše T, Merkur S, Luna R.
Existuje rovněž Dračí hlava, která se značíP, a Dračí ocas Q. Dračí
hlava a Dračí ocas nejsou planety, ale uzly.
Dále máme dvanáct znamení: BeranA, Býk B, Blíženci C, Rak D,
LevE, Panna F, Váhy G, Štír H, Střelec I, Kozoroh J, Vodnář K,
RybyL. Těmito dvanácti znameními se planety stále pohybují a jsou
vždy na tom či onom jejich stupni. Je třeba, abyste byli s to dokonale
rozpoznat značky všech planet a znamení, než budete pokračovat v další
četbě kterékoli části této studie. Totéž platí o následujících aspektech:
sextilu&, kvadratuře U, trinu V, opozici X, konjunkci R.
Musíte vědět, že každé znamení je dlouhé třicet stupňů a každý
stupeň šedesát minut; začátek je znamení Berana a postupuje se z jednoho
znamení do dalšího, takže celý zvěrokruh obsahuje 360 stupňů; druhý
stupeň Býka je dvaatřicátým stupněm zvěrokruhu, desátý stupeň Býka
je čtyřicátý a tak je tomu se všemi dvanácti znameními. Aspekty se
však počítají od stupně zvěrokruhu, na němž stojí planeta. Kupříkladu
bude Saturn na desátém stupni Blíženců a já budu chtít vědět, na který
stupeň ekliptiky vrhá svůj levý sextil. Budu počítat od začátku Berana
k desátému stupni Blíženců a zjistím, že Saturn je na sedmdesátém
stupni zvěrokruhu. Když přičtu k sedmdesáti stupňům dalších šedesát,
bude to sto třicet, což odpovídá deseti stupňům Lva; a právě tam a na
každou planetu, která zde stojí, Saturn vrhá svůj sextil.
Když jsou od sebe planety vzdáleny šedesát stupňů, říkáme, že vůči
sobě zaujímají sextil, jejž značíme takto:&

1. Výčet planet, znamení, aspektů; jejich různé názvy a označení 41
Když jsou od sebe planety vzdáleny devadesát stupňů, říkáme tomu
kvadratura a aspekt značíme takto:U
Když jsou od sebe planety vzdáleny sto dvacet stupňů, mluvíme
o trinu, jejž značíme takto:V
Když jsou od sebe planety vzdáleny sto osmdesát stupňů, říkáme
aspektu opozice a značíme jej takto: X
Když jsou planety na tomtéž stupni a minutě kteréhokoli znamení,
říkáme tomu konjunkce a značíme takto: R
Když tedy bude Saturn na prvním stupni Berana a Luna či kterákoli
jiná planeta na prvním stupni Blíženců, znamená to, že jsou v sextilu,
neboť jsou od sebe vzdáleny šedesát stupňů; tento aspekt je celkově
prospěšný.
Když je Saturn či kterákoli jiná planeta na prvním stupni Berana
a jiná planeta na prvním stupni Raka, říkáme, že jsou v kvadratuře,
protože jsou od sebe ve zvěrokruhu vzdáleny devadesát stupňů. Tento
aspekt se vyznačuje nepřátelstvím a je neblahý.
Je-li Saturn na prvním stupni Berana a jiná planeta na prvním
stupni Lva, je mezi nimi vzdálenost sto dvacet stupňů a zaujímají vůči
sobě trinus, který značí sjednocení, shodu a přátelství.
Je-li Saturn na prvním stupni Berana a jiná planeta na prvním
stupni Vah, jsou od sebe sto osmdesát stupňů, a tedy jsou v opozici. To
je škodlivý aspekt; a je třeba dávat pozor, která znamení jsou vůči sobě
v opozici, protože bez toho nelze vytvořit horoskop.
Když je Saturn na prvním stupni Berana a jiná planeta je na tomtéž
stupni, říká se o nich, že jsou v konjunkci. Tento aspekt je dobrý, nebo
škodlivý, a to v závislosti na povaze záležitosti, jíž se týká.
Znamení, která stojí vzájemně v opozici, jsou:
A B C D E F
G H I J K L
To znamená, že Beran je v opozici vůči Vahám a Váhy vůči Beranu,
Býk vůči Štíru a Štír vůči Býku a tak dále v pořadí, v němž stojí.
Byl bych rád, kdyby každý správně a důkladně pochopil předcházející; Efemeridy
a jejich
použití
potom bude snadné porozumět efemeridám, což není nic jiného než
kniha, v níž jsou k nalezení přesně spočítané pozice planet ve stupních
a minutách, zeměpisné délky a šířky všech znamení, každý den v roce
v poledne a každou hodinu dne.
Zde používám efemeridy pro leden 1646 a tabulku domů pro šířku
52 stupňů, což nám poslouží pro celé království Anglie na této straně

42 Křesťanská astrologie
Newarku až k Trentu bez znatelné chyby; účelem je zde na tomto
příkladu naučit se používat efemeridy a také způsob, jakým se vytváří
zobrazení nebes – horoskop, bez kterého se v astrologii nedá vůbec nic
poznat ani z ní mít užitek.

Kapitola 2
Jak používat efemeridy
První řádek na stránce vlevo říká, že leden má třicet jedna dní.
Na druhém řádku najdete denní pohyby planet a Dračí hlavy.
Na třetím řádku a za značkou Saturnu je zkratka M. D.
M. znamená jižní (meridional) šířku, D. zapadající (descending).
V dalším sloupci najdete M. D. a pod tím značku Jupitera; to
znamená, že Jupiter má jižní šířku a zapadá.
Ve třetím sloupci najdete M. A. a pod těmito písmeny značku Marsu,
což znamená, že Mars má jižní šířku a vychází (ascending).
Slunce nemá nikdy šířku.
Ve sloupci následujícím po Slunci najdete značku Venuše a pak
Merkur s označením jejich šířky: Pokud najdete u některé planety S. A.
nebo D., znamená to, že planeta má severní (septentrional) šířku a buďto
vychází, nebo zapadá, podle toho, zda je tam napsáno A. nebo D.
Na čtvrtém řádku najdete značky pro Saturn, Jupiter, Mars,
Slunce, Venuši, Lunu a Dračí hlavu; musíte vždy vědět, že Dračí ocas je
v opačném znamení a stupni, tedy v opozici vůči Dračí hlavě, i když
není nikdy v efemeridách.
V pátém řádku jsou značky Berana, Blíženců, Kozoroha, Kozoroha,
Ryb, Vodnáře, Štíra a Lva. Nad značkou Berana je Saturn, což vám
říká, že Saturn je ve znamení Berana; nad značkou Blíženců je Jupiter,
tj. Jupiter se nachází ve znamení Blíženců; podobně je to s Marsem
a znamením Kozoroha a ostatními planetami a znameními.
V šestém řádku je jednička, což znamená, že je první den měsíce
ledna, a pod tím na dolním konci stránky je uvedeno datum.
Vedle jedničky je písmeno A, které označuje den týdne; když se

44 Křesťanská astrologie
podíváte na dolní konec sloupce, uvidíte velké D, což znamená neděli
(lat. dominica), jíž začíná rok 1646.
Za prvním dnem ledna pod značkou Saturnu najdete číslo 27.48
a nad ním značku Berana; to znamená, že Saturn je prvního ledna na
27 stupních a 48 minutách Berana. Je třeba mít na paměti, že jeden
stupeň má šedesát minut a že když planeta urazí třicet stupňů jedním
znamením, pokračuje do dalšího v řadě, např. z Berana do Býka, z Býka
do Blíženců atd.
Ve čtvrtém sloupci, naproti označení prvního dne v měsíci, najdete
28 R 12, dál značku Blíženců a Jupitera; to znamená, že Jupiter je
prvního ledna na 28 stupních a 12 minutách Blíženců. Písmeno R říká,
že je retrográdní. Kdyby zde místo něj stálo Di nebo D, znamenalo by to,
že je jeho pohyb direktní. Všechny tyto termíny vysvětlíme samostatně
později.
V pátém sloupci najdete 10 05 a nad tím značky Kozoroha a Marsu.
Mars je prvního ledna na desátém stupni a páté minutě Kozoroha.
Tímto způsobem zjistíte, že Slunce je na 21 stupních a 34 minutách
Kozoroha; Venuše na 5 stupních 7 minutě Ryb, Merkur na 5 stupních
29 minutách Vodnáře, Luna na 21 23 Štíra a Dračí hlava na 12 stupních
a 34 minutách Lva.
Jak vidíte, na levé straně je několik sloupců; v prvním je datum, ve
druhém písmeno označující den v týdnu, ve třetím stupeň a minuta, na
níž je Saturn, ve čtvrtém stupeň a minuta Jupiteru a tak dál i v ostatních
sloupcích pro ostatní planety.
Desátého ledna najdete ve sloupci příslušejícím Slunci 0 stupňů
44 minut Vodnáře, což vám říká, že Slunce budu toho dne v poledne na
0 stupních a 44 minutách znamení Vodnáře.
Na dolním konci stránky vlevo najdete po 31. lednu označení pro
šířku planet.
Pod písmenem C je 1 10 20.
Ve sloupci příslušejícím Saturnu naproti 1 najdete 2 31; když se
díváte dál, uvidíte pod Jupiterem 0 5; pod Marsem 0 47; pod Venuší
1 13; pod Merkurem 1 45. Znamená to, že prvního ledna je Saturn na
2 stupních 31 minutách šířky; Jupiter na 0 stupních 5 minutách; Mars
na 0 stup. 47. min.; Venuše na 1 stup. 13 min; Merkur 1 stup. 45 min.
Chcete-li vědět, zda jde o šířku jižní či severní, podívejte se nahoru
a uvidíte, že vedle značky pro Saturn stojí J. Z., tedy jižní zapadající;
šířka je tedy jižní. Když uvidíte S., znamená to, že jde o šířku severní.
Uvidíte-li V, znamená to, že planeta vychází, pokud Z, že zapadá.

Kapitola 3
Objasnění pravé stránky v efemeridách
Na stránce je osm sloupců: v prvním je datum a v dalších stojí, jaké jsou
aspekty, jež vůči planetám zaujímá Luna, je zde rovněž uvedena denní
či noční hodina, kdy jsou tyto aspekty přesné; v osmém sloupci jsou
uvedeny aspekty, které Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše a Merkur
zaujímají vůči sobě navzájem, a jejich denní či noční čas.
Ve čtvrté řádce pod značkou Saturnu najdete Záp.; to znamená, že
Saturn je západně od Slunce neboli za ním; stejně ohledně Jupiteru.
Kdekoli najdete Záp., znamená to právě toto.
Pod značkou Marsu vidíte Vých., což znamená, že Mars je východně,
čili vychází před Sluncem. Totéž platí i v ostatních případech.
Abyste lépe porozuměli, jak se to má s přesným časem aspektů, do
nichž vstupuje Luna s kteroukoli další planetou, je třeba mít na paměti,
že všechny časy v efemeridách počítají s polední pozicí, tedy přesně
ve dvanáct. Každý náš i jejich den z tohoto hlediska začíná v pravé
poledne; čtyřiadvacet hodin je pak třeba počítat od jednoho poledne do
druhého a podle toho počítat i aspekty. Uveďme si příklad.
Prvního ledna 1646 je čtvrtek; ve sloupci příslušejícím Slunci najdete
značku pro sextil a nulu. Znamená to, že Luna je prvního ledna v sextilu
se Sluncem právě v poledne, ne až v odpoledních hodinách.
U pátku druhého ledna nejdete ve sloupci příslušejícím Venuši značku
pro kvadraturu a číslo šest a napravo v tomtéž dni ve sloupci vyhrazeném
Merkuru značku pro sextil a číslo devět. To znamená, že druhého ledna
v šest hodin po poledni Luna vstupuje do kvadratury s Venuší a v devět
hodin do sextilu s Merkurem.
V úterý šestého ledna najdete pod Saturnem značku pro kvadraturu
a číslo čtrnáct, což znamená, že čtrnáct hodin po poledni nastává kvadra-

46 Křesťanská astrologie
tura Luny se Saturnem. Čtrnáct hodin po úterním poledni samozřejmě
znamená dvě hodiny ráno ve středu.
Ve sloupci příslušejícím Slunci pak najdete značku pro konjunkci
a čísla 11 48, což neznamená nic jiného, než že Luna bude v konjunkci se
Sluncem v jedenáct hodin a čtyřicet osm minut v noci. Mějte na paměti,
že konjunkce Luny se Sluncem znamená nov, následující kvadratura
Luny se Sluncem je první čtvrť, opozice je úplněk a následná kvadratura
je třetí čtvrť.
Teď byste už měli rozumět tomu, že třináct hodin znamená jednu
hodinu v noci následujícího dne, čtrnáct hodin dvě hodiny, patnáct
hodin tři hodiny ráno, šestnáct čtyři hodiny, sedmnáct znamená pět
ráno, osmnáct je šest ráno, devatenáct je sedm hodin ráno, dvacet
hodin znamená osm ráno, jednadvacet znamená devět ráno, dvacet
dva znamená deset hodin následujícího dne, dvacet tři hodin znamená
jedenáct a podobně. Neříkáme však nikdy dvacet čtyři hodin po poledni,
protože to je právě poledne, dvanáct hodin. Když tohle pochopíte,
nemůžete udělat chybu.
Ve sloupci se vzájemnými aspekty planet pro sobotu třetího ledna
najdete& W V 21, což znamená, že Saturn a Jupiter jsou v sextilu
jednadvacet hodin po sobotním poledni, tj. v devět hodin ráno v neděli.
U čtvrtého dne vidíteR perigeum, což znamená, že Luna je nejblíže
Zemi. V posledním sloupci u osmnáctého vidíteR apogeum, to znamená,
že Luna je tou dobou nejvzdálenější od Země.
V tomtéž posledním sloupci u dvanáctého dne najdeteS max.
elongace. Znamená to, že je Merkur in maxima elongatione, neboli v maximální
elongaci, největší vzdálenosti od Slunce.
U šestého ledna stojí v posledním sloupci VcQ V SS U S, tj. Slunce
a Jupiter jsou toho dne v kvinkunxu, kterýžto aspekt obsáhne pět
znamení neboli sto padesát stupňů.
SS znamená semisextil, to znamená, že toho dne vůči sobě zaujímají
Mars a Merkur semisextil; tento aspekt má třicet stupňů.
Pětadvacátého ledna najdete v posledním sloupciU W U 11 a Q Q W.
Znamená to, že jedenáct hodin po poledni jsou Saturn a Mars v
kvadratuře a Slunce se Saturnem jsou toho dne v kvintilu. Kvintil obsahuje
dvě znamení a dvanáct stupňů, tj. nastává, když jsou od sebe planety
vzdáleny dvaasedmdesát stupňů. Zřídka používáme víc aspektů než
konjunkci, sextil, kvadraturu, trinus, opozici; k těmto přidal učený muž
Kepler několik následujících:

3. Objasnění pravé stránky v efemeridách 47
Semisextil; značí se SS a má 30 stupňů.
Kvintil, značí se Q a má 72 stupňů.
Bikvintil; značí se Bq a má 144 stupňů.
Kvinkunx; značí se Vc a má 150 stupňů.
Upozorňuji vás na ně, abyste v případě, že se s nimi setkáte, znali
jejich význam.
Probrali jsme tyto dvě stránky efemerid a nyní se budeme zabývat
tabulkou domů, protože bez efemerid a tabulky domů nelze vysvětlit,
jak vytvořit horoskop, bez něhož zase nelze nic posoudit ani v rámci
naší vědy nic dokázat.
Máme dvanáct znamení zvěrokruhu, jimiž každodenně putuje Slunce Použití
tabulky
domů
s ostatními planetami; jim přísluší následujících dvanáct velkých stran.
Beran je prvním znamením zvěrokruhu, a proto je na prvním řádku první
velké stránky Slunce v Beranu; na prvním řádku druhé stránky najdete
Slunce v Býku, na prvním řádku třetí stránky Slunce v Blížencích a tak
dále podle pořadí znamení celých dvanáct stránek. Nyní vysvětlím, jak
za pomoci těchto tabulek vytvoříme horoskop.

Kapitola 4
Jak vytvořit horoskop s pomocí
efemerid a tabulky domů
Nejprve si musíte horoskop předkreslit tímto způsobem. Těmto dvanácti
prázdným místům říkáme dvanáct nebeských domů; čtverec uprostřed
je určen k tomu, abychom do něj
vepsali den, rok a hodinu dne, pro
které vytváříme horoskop. První
dům začíná vždy na té čáře, na
níž je napsaná jednička, druhý
dům tam, kde vidíte napsanou
dvojku, třetí dům, kde je trojka,
čtvrtý dům začíná tam, kde je
napsaná čtyřka, pátý dům začíná
tam, kde vidíte pětku, šestý dům
tam, kde je napsaná šestka, sedmý
dům tam, kde je sedmička, osmý
dům tam, kde je napsaná
osmička, devátý dům začíná tam, kde
je napsaná devítka, desátý tam, kde je desítka, jedenáctý tam, kde
vidíte jedenáctku, a konečně dvanáctý tam, kde vidíte dvanáctku. Místo
mezi jedničkou a dvojkou náleží prvnímu domu; o planetě, která se zde
nachází, říkáme, že je v prvním domě; pokud však bude do pěti stupňů
od hrotu jiného domu, její moc bude připsána domu, jehož hrot je jí
nejblíže; o tom však později. Hrot neboli začátek či přesné místo vstupu
do domu je na čáře, kde je napsáno číslo domu; na tuto čáru musíte
vždy napsat znamení a stupeň zvěrokruhu, jak je najdete v tabulce
domů; když najdete pro desátý dům deset stupňů Berana, napíšete
číslo 10 a značku Berana na čáru příslušející desátému domu. Na tomto

4. Jak vytvořit horoskop s pomocí efemerid a tabulky domů 49
desátém stupni je hrot čili začátek tohoto domu, a podobně je to s domy
ostatními.
Při vytváření horoskopu, ať už jde o konkrétní otázku, nebo o
nativitu, byste měli vzít v úvahu tyto tři věci.
Za prvé rok, měsíc, den v týdnu a hodinu či část hodiny toho dne.
Za druhé je třeba se podívat do efemerid pro ten rok a den, kde
přesně se nachází Slunce, v jakém je znamení a na jakém stupni a minutě
v poledne.
Za třetí kolik hodin a minut v tabulce domů odpovídá nebo stojí
nalevo naproti stupni znamení, v němž je toho dne Slunce; protože
přičtením denní hodiny a hodin a minut odpovídajících pozici Slunce
vytváříte horoskop. Znamení, kde se nachází Slunce, musíte vždy hledat
ve velkém sloupci příslušejícím desátému domu, kde najdete Slunce i
příslušné znamení. Pro ty dny v roce, kdy je Slunce ve znamení Berana,
slouží první velká stránka, protože právě zde je Slunce v Beranu; když
je Slunce v Býku, budeme pracovat s druhou stránkou atd. Na horním
řádku najdete Slunce v Beranu, Býku atd., a níže pod příslušnými
značkami a pod desátým domem vidíte 0 1 2 3 4 5 6 a tak dál až ke třiceti
stupňům; takže ať je Slunce na kterémkoli stupni, uvidíte to přesně ve
druhém menším sloupci příslušejícím desátému domu; obvykle k pozici
Slunce patří i nějaké minuty, pokud jich bude víc než třicet, berte to
tak, že hodiny a minuty náleží k dalšímu celému stupni, na němž bude
Slunce. Pokud bude minut méně než třicet, budete pracovat s pozicí
Slunce na stupni, který je u něj napsaný. Nemusíte se obávat, že by
takové zaokrouhlení způsobovalo chyby v zodpovězení horární otázky.
Vytvoříme si horoskop na úte- Tento
obrázek
nám poslouží
jako příklad
rý šestého ledna 1646, půl druhé
odpoledne, tj. P. M. – post
meridiem. Nejprve si v efemeridách
vyhledám přesnou pozici Slunce
šestého ledna a zjistím, že to je
26 stupňů 39 minut Kozoroha.
Potom budu v tabulce domů hledat,
dokud nenajdu Slunce v
Kozorohu, což bude na desáté velké
stránce, a pod číslem deset,
označujícím desátý dům, najdu značku
Kozoroha. Slunce je na 29 stupních
39 minutách, takže vyhledám 27,

50 Křesťanská astrologie
a naproti nalevo najdu údaj 19 hodin 56 minut; v záhlaví tabulky nad
nimi budou písmena H. M., značící hodiny a minuty. Tyto hodiny a
minuty, tj. 19.56, přičtu k dennímu času svého dotazu, tj. 1.30 (sečíst
obě čísla musím v každém případě). Pokud by tato čísla dohromady
dávala víc než 24 hodin, musím škrtnout těch 24 hodin a v tabulce
domů pod nadpisem Čas po poledni vyhledat zbytek anebo číslo jemu
nejbližší a napravo naproti budou v několika sloupcích hroty desátého,
jedenáctého, dvanáctého, prvního, druhého, třetího a čtvrtého domu.
Co se však týče našeho příkladu: sečtu 19.56 a 1.30 a dostanu 21 hodin,
26 minut. Toto číslo si vyhledám ve sloupci nadepsaném Čas po poledni.
Hledané číslo najdu přesně na jedenácté velké straně pod Sluncem veDesátý dům
Vodnáři; a naproti 21.26 napravo ve sloupci náležejícím desátému domu
najdu 19 a nad ním značku pro Vodnáře, takže mohu napsat 19. stupeň
Vodnáře na hrot desátého domu.
Ve třetím sloupci naproti údaji 21.26 najdu 17.06, nad tím značkuJedenáctý
dům
znamení Ryb a nad ní číslo 11, což znamená, že hrot jedenáctého domu
je na 17 stupních a 6 minutách Ryb.
Ve čtvrtém sloupci najdete naproti předcházejícímu údaji číslo 11.37Dvanáctý
dům
značku Býka a nahoře číslo 12, což vám říká, že hrot dvanáctého domu
je na 11.37 Býka.
V pátém sloupci najdete naproti předcházejícímu údaji číslo 25.31První dům
a nad tím značku Blíženců a číslo 1 pro první dům, pročež napíšete
25 stupňů a 31 minut Blíženců na čáru označující hrot prvního domu.
V šestém sloupci najdete 17.10, nad tím značku pro Raka, 2. dům,Druhý dům
což vám sděluje, že na čáru označující hrot druhého domu je třeba
napsat údaj 17 stupňů 10 minut znamení Raka.
V sedmém sloupci naproti předcházejícímu číslu stojí 2.22 a nadTřetí dům
tím značka Lva a v horním řádku 3. dům; takže na hrot třetího domu
umístíte údaj 2 stupně 22 minut Lva.
Tak se nám podařilo dokončit desátý, jedenáctý, dvanáctý, první,
druhý a třetí dům a teď vám musím vysvětlit, jak to uděláte se zbytkem.
Chcete-li rozumět, je třeba mít na paměti, že prvních šest znamení
zvěrokruhu je v opozici vůči zbývajícím šesti, jak jsem už řekl:
A B C D E F
G H I J K L
Beran je v opozici na Váhy a Váhy zase na Berana; Býk se má takto
vůči Štíru a Štír vůči Býku; stejně je to i s ostatními podle jejich pořadí.

4. Jak vytvořit horoskop s pomocí efemerid a tabulky domů 51
Podobně je i dvanáct domů ve vzájemných opozicích, a to
následujícím způsobem:
10 11 12 1 2 3
4 5 6 7 8 9
Takže je desátý dům v opozici vůči čtvrtému, čtvrtý vůči desátému;
jedenáctý vůči pátému a pátý vůči jedenáctému a tak je to i s ostatními,
jak vidíte. To vám bude užitečné následujícím způsobem. Pokud na
hrotu desátého domu najdete znamení Berana, na hrot čtvrtého umístíte
znamení Vah. Podíváte se, kolik stupňů a minut je napsáno u znamení
desátého domu, a napíšete stejný stupeň a minutu znamení v opozici na
hrot čtvrtého domu a tak dále u všech znamení a hrotů. To je obecná
zásada a platí vždy; pokud toto pravidlo nedodržujete, nemůžete správně
vytvořit horoskop.
Na našem obrázku vidíme 19 Vodnáře na hrotu desátého domu, Lev
je v opozici na Vodnáře a čtvrtý dům na desátý, takže mohu napsat 19
Lva na hrot čtvrtého domu.
Na čáře označující hrot jedenáctého domu vidíte 17.6 Ryb; Panna
je v opozici vůči Rybám a pátý dům vůči jedenáctému, takže napíšu
17 stupňů a 6 minut Panny na hrot pátého domu.
Hrot dvanáctého domu je na 11 37 Býka; vůči Býku je v opozici
Štír a šestý dům se má stejně vůči dvanáctému, proto napíšu 11 stupňů
a 37 minut Štíra na hrot šestého domu.
Tak to udělám i se zbývajícími domy. Tímto způsobem jsem ohraničil
dvanáct domů a umístil jsem několik znamení zvěrokruhu na příslušné
hroty.
Když se nám podařilo dokončit způsobem výše vysvětleným dvanáct
domů, je nyní třeba se naučit, jak se do nich umístí planety. To uděláme
tak, že v efemeridách zjistíme přesnou pozici, tedy znamení a stupeň
planety v poledne dne, pro který děláme horoskop. Ve kterém domě
najdete znamení, v němž je planeta, do toho domu musíte umístit
i planetu; planeta patří dovnitř domu, pokud


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.