načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Kreativní management v praxi - Ivana Hospodářová

Kreativní management v praxi

Elektronická kniha: Kreativní management v praxi
Autor: Ivana Hospodářová

Kniha poskytuje návod, jak se stát moderním manažerem, který má pro tuto funkci osobní předpoklady, schopnosti i znalosti. Autorka se ve své knize zaměřuje na personální management - ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 130
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Management. Řízení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2008
ISBN: 978-80-247-1737-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha poskytuje návod, jak se stát moderním manažerem, který má pro tuto funkci osobní předpoklady, schopnosti i znalosti. Autorka se ve své knize zaměřuje na personální management - kontakty, ovlivňování, motivování, komunikaci a vedení lidí, řešení konfliktů a krizových situací. Bez motivovaných, kompetentních a dobře vedených spolupracovníků totiž žádná firma nemůže dosáhnout požadovaných výsledků. Příručka přináší rady, zkušenosti a nápady pro kreativní a úspěšné manažery.

Popis nakladatele

Publikace určená všem vedoucím pracovníkům s přímými podřízenými poskytuje praktickou příručku pro jednání a komunikaci se svými lidmi v nejčastějších situacích. Dokonale poskytne návod, jak sdělit a zadat úkoly, jak předat potřebné informace, jak přesvědčit, motivovat, ovlivňovat, delegovat, zapojovat do rozhodování, jak komunikovat se skupinou s jednotlivcem. Nabídne rady, jak se vyhnout krizovým situacím, eventuelně jak je řešit, pokud nastanou. Kniha obsahuj tolik oblíbené praktické příklady, návody a doporučení.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Ivana Hospodářová - další tituly autora:
Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PhDr. Ivana Hospodářová KREATIVNÍ MANAGEMENT V PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3153. publikaci Odpovědná redaktorka Jana Jindrová Sazba a zlom Milan Vokál Ilustrace Ivana Hospodářová Počet stran 136 Vydání 1., 2008 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod Š Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Š allphoto.cz ISBN 978-80-247-1737-1 ISBN 978-80-247-6122-0

Š Grada Publishing, a.s. 2011

(titná verze)

(elektronická verze ve formátu PDF)

OBSAH

PŘEDMLUVA .......................................................9

MANAGEMENT POVAHA PRÁCE A ROLE MANAERA .............11

Co potřebujeme vědět na startu ..........................................11

Kdo je manaer/manaerka, co dělá ......................................12

Co manaer/manaerka dělá, aby dosáhl/a poadovaných výsledků .............13

Jste leader/lídr? ......................................................14

Úrovně řízení ........................................................14

Poadavky na manaera v moderním podnikání .............................15

Shrňme si to ........................................................17

Literatura ...........................................................17

ZAČÍT OD SEBE CESTA K MODERNÍMU MANAGEMENTU ..........19

Začít od sebe ven ze zajetí ............................................19

Tři klíčové otázky ....................................................20

Objevujeme svůj poklad ...............................................22

Jak na to el Robinson .................................................23

Magie cílů ..........................................................24

Aby cíl byl magnetem ..............................................25

Pět klíčů ............................................................26

Úkol pro vás ......................................................26

Zdroje energie my jsme zdroj .........................................27

Vae emoce jsou vae .................................................29

ádejte o pomoc .....................................................30

Mnemotechnická pomůcka pro moderního manaera ......................30

Shrňme si to ........................................................31

Literatura ...........................................................31

KREATIVITA KREATIVNÍ MANAER .............................33

Proč rozvíjet kreativitu ................................................33

Probouzíme tvořivost .................................................35

Tvořivost je... .......................................................36

Jste kreativní? .......................................................37

Jak poznám tvořivého člověka 10 rysů tvořivé osobnosti ....................38

Charakteristika tvůrčí osobnosti ......................................38

Kritéria kreativity ....................................................40

Jak to funguje, e to funguje ............................................41

Jak se stát z majitele uivatelem .........................................42

Soubor technik AZ (ivot jednotlivce i organizace je učení) ..................44

Cvičení na relaxaci, odpočinek, uvolnění a harmonizaci ...................45

Nápady pro podporu tvořivosti a vyuití intuice ..........................46

Kreativní firma co podpoří kreativitu v organizacích .......................53

ô 5

Kreativní management v praxu osvit 1; Monday, 19th November, 2007


Shrňme si to ........................................................55

Literatura ...........................................................55

ZMĚNA MANAEŘI V PROUDU ZMĚN .............................57

Co se s námi děje pod tlakem změn, jak nás změny ovlivňují ..................57

Co se s námi děje, kdy se v naem okolí něco změní ........................58

Hurá, změna! základní východiska pro práci se změnou v organizacích ........61

Proč se lidé brání změnám .............................................61

Rozlutění kódu změny jak získat podporu lidí ............................62

Role podnikové kultury ................................................63

Shrňme si to desatero změny ..........................................64

Literatura ...........................................................64

KOMUNIKACE MAGICKÝ NÁSTROJ MANAERA ..................65

Komunikační systémy v organizaci ......................................65

Základní termíny ..................................................65

Cíle a zásady komunikace v organizaci .................................67

Podmínky fungování a prostředky komunikace ve firmě ...................69

Úskalí a mělčiny firemní komunikace ..................................70

Vývojové fáze a role osobnosti .......................................73

Zákonitosti v předávání informací .....................................74

Zvlátnosti českého prostředí my a svět ...............................75

Lidé a vztahy ........................................................77

Vztahy budujeme kadý den pocit vlastní hodnoty ......................77

Potřeby člověka ...................................................78

Porozumět komunikačním transakcím ..................................78

Respektem a postojem předcházíme konfliktům ..........................81

Komunikační mlha .................................................82

Jak prosvětlovat mlhu ..............................................84

Uitečné nápady pro vai komunikaci k zamylení a inspiraci .............87

Jak na to několik manaerských know-how pro kadodenní komunikaci

se spolupracovníky ...................................................88

Předat informace co, jak a proč ......................................89

Zadat úkoly ......................................................91

Jak jsem uspěl hodnocení výsledků ..................................92

Zpětná vazba jako nástroj změn .......................................92

Shrňme si to ........................................................94

Literatura ...........................................................95

MOTIVACE .......................................................97

Jaké zaměstnance potřebujeme ..........................................97

Vybíráme 50:50 ...................................................98

Abychom si rozuměli základní termíny ..................................99

Dalí koncepce motivace co je uitečné vědět ............................102

Jak motivovat ......................................................106

Osvědčené zásady motivace jak v druhých vzbudit to nejlepí ...............108

6 ôKreativní management v praxi


Jak hodnotit pracovní výkon ...........................................112

Shrňme si to .......................................................113

Literatura ..........................................................115

KONFLIKTY V ORGANIZACI STUPNĚ A MECHANISMUS

ORGANIZAČNÍCH KONFLIKTŮ ...................................117

Není konflikt jako konflikt ............................................117

Důleité signály pro diagnózu konfliktu v organizaci .......................118

Zhorování vzájemné komunikace ...................................119

Zhorují se vztahy ................................................119

Upevňování nefunkčních vzorců chování ..............................120

Narůstá kodlivé chování ...........................................120

Kde skupinové konflikty v organizacích vznikají ...........................120

Příčiny konfliktů ve skupině a týmu .....................................121

Pravda o konfliktu konstruktivní potenciál konfliktu ......................122

Řeení konfliktu ve skupině .........................................123

Systémový pohled na konflikty .........................................124

Manaer/manaerka je také jenom člověk ................................125

Prevence a zvládání konfliktů ..........................................126

Úloha vedoucího týmu při řeení rozporů .................................127

Shrňme si to .......................................................127

Literatura ..........................................................128

ZÁVĚR ...........................................................129

ô 7PEDMLUVA Váení čtenáři a čtenářky, současní i budoucí manaeři a manaerky. Vae role je velmi náročná, protoe rozhodujete nejen o sobě, o své organizaci, o své firmě. Rozhodujete o tom, zda firma bude prosperovat, zda lidé, kteří v ní pracují, budou pracovat s nasazením a práce je bude naplňovat nebo alespoň uspokojovat jejich potřeby. V pozici manaerů jste také odpovědní za to, jak vai firmu bude vnímat okolí, jaký uitek budete přináet sobě, lidem i prostředí, ve kterém působíte. Jste páteří firmy a o své budoucnosti i o budoucnosti své organizace rozhodujete nejen svou hlavou, ale i srdcem a duí. Vae práce je práce s tím nejúasnějím, nesloitějím a nejproblematičtějím materiálem s lidmi. A právě v tom by vám tato kniha chtěla pomoci.

Máte velkou odpovědnost za majetek, finance, efektivitu toho, co firma a organizace vytváří, ale také za výkonnost, spokojenost a zdraví lidí, které vedete. Bez motivovaných lidí, bez kompetentních spolupracovníků nemůe ádná firma dosáhnout poadovaných výsledků.

Právě pro tuto část vaí práce kadodenní vzájemný kontakt, ovlivňování, motivování, komunikaci a vedení lidí vám kniha chce nabídnout zkuenosti, nápady a inspiraci. Inspiraci pro to, co můeme bez nadsázky nazvat krevním oběhem kadé organizace, bez kterého sebelépe vypracovaná organizační struktura, strategie a firemní systémy (stejně jako kterýkoli ivý organismus) pomalu podléhají nemocem, odumírají a hynou.

Při psaní mi nahlíeli přes rameno mnozí velikáni, zkuení kapitáni svých firem, teoretici i vizionáři a podle své povahy se ptali, radili, doporučovali..., co do knihy jetě patří. Co vechno by měl manaer a manaerka vědět na startu, na co by neměli zapomínat, i kdy u jsou zkuení.

Ráda bych poděkovala vem, kteří mne k napsání této knihy inspirovali, vem, kdo se podělili o své zkuenosti, o své úspěchy i prohry v manaerských rolích, a vem, kteří se na nelehkou dráhu manaerského ivota vydali s plnou odpovědností za ty, které vedou.

Knihu věnuji své dceři Lence na její nelehké, a přesto úasné nové cestě k vedení sebe sama.

Ivana Hospodářová

Pedmluvaô 9MANAGEMENT POVAHA PRÁCE A ROLE MANAERA žCo potebujeme vdt na startu Bůh se rozhodl navtívit svět, podívat se, jak to vlastně dole chodí, a vzal s sebou také svatého Petra coby sekretáře. I viděli, e to jde s kopce, a tak Stvořitel dostal nápad: Chtělo by to někoho, kdo by to nějak řídil, kdo by dal svět do pořádku. Znám přesně takového člověka, povídá Petr, je to můj synovec Matou. Stvořitel se zasmál: Vdy ten neumí ani pořádně psát, je slabý na matematiku a s lidmi si u vůbec neví rady! No, on u to nějak zvládne, povídá Petr. A tak udělali Matoue manaerem a od té doby se to tak dělá pořád... Kdy pomineme nadsázku, zjistíme, e řízení, management, vedení jsou termíny, které jsme mnohokrát slyeli a pouívali, a přesto a v okamiku, kdy se staneme manaerem či manaerkou, začínáme přemýlet o tom, co tato slova znamenají, co to vlastně je být manaerem. Moná vás právě jmenovali do nové manaerské pozice, zakládáte svou firmu, kterou také povedete, jste jmenováni do čela neziskové organizace nebo budete řídit projekt v rámci firmy či oddělení, výrobní linku nebo obchodní tým. Vaí hlavou moná právě teď znějí otázky: Co vechno manaer dělá? Jak se stanu dobrým a výkonným manaerem? Které jsou ty vlastnosti, dovednosti, schopnosti a znalosti, které dohromady tvoří umění řídit? Dá se to vůbec naučit? A co lidé? Jsou lidé výrobní prostředek, investice nebo nákladová poloka? Mnoho otázek a různé odpovědi.

Jisté je jen jedno: právě jste překročili magickou startovací čáru od řadového pracov

níka, odborníka, specialisty, člena skupiny směrem k manaerovi, manaerce, vedoucí, vedoucímu. Nastává rozhodující okamik, zda svou novou úlohu zvládnete a naplníte. Rozhodujícím okamikem tento krok nazývám proto, e role manaera je odliná od rolí ostatních a je klíčově důleité uvědomit si, v čem ten rozdíl spočívá. V dalím textu vás budu, milá manaerko a manaere, oslovovat střídavě jednou jako mue, podruhé jako enu a někdy oba dohromady. To proto, e doba, kdy větinu v managementu tvořili mui, se chýlí ke konci a jak manaeři, tak manaerky si uvědomují, jak je uitečné, pokud vyuívají potenciál obou pohlaví.

Management povaha práce a role manaeraô 11

Co najdete v této kapitole

Dozvíte se, co je dleité vdt nejen na poátku manaerské cesty. Seznámíte

se s poadavky na manaera a jeho osobnost, schopnosti a znalosti. Zjistíte, do

jaké pasti byste nejastji mohli upadnout. Ujasníme si rozdíl mezi vedením a í

zením a vyzkouíte první MLS.

žKdo je manaer/manaerka, co dlá

Podle učebnicových definic je manaer větinou definován jako někdo, kdo řídí, organizuje, rozdává úkoly, kontroluje jejich plnění, a dosahuje výsledky prostě ten, kdo manauje. Koho a co? Zkusme první přirovnání: představte si takovou středověkou galéru, kde je plno veslařů, pár dozorců, jeden bubeník a ano, jetě nám chybí kapitán, manaer. Vtip je v tom, e bez veslařů by se nikam nedojelo, ale bez kapitána, který se vyzná v navigaci a ví, kam má loď doplout, by se sice dojelo, ale nikam nebo někam. My ovem potřebujeme dojet do zcela konkrétního přístavu. Moc tvrdé přirovnání? Dobrá, a co třeba orchestr? I ten má svého dirigenta a své hráče. Moná si teď říkáte, e orchestry jsou i bez dirigenta. Ano, jsou, ale i orchestr bez dirigenta má někoho, kdo s hráči skladby nastuduje a pak třeba s nimi hraje. Při zkoukách a přípravě na vystoupení přispívají vichni svými nápady a zkuenostmi. Navíc jsou pak schopni opravdu hrát třeba i bez dirigenta; přeneseno mimo koncertní sál nejde o nic jiného ne o týmovou práci, která je tak často skloňovaným a v českém prostředí také často obtíně prosaditelným modelem spolupráce. Proč tak iroký rozptyl příkladů manaerské práce od kapitána středověké galéry a po tým? A co s tím v praktickém ivotě nastupujícího manaera?

Mohu být například manaerkou ve výrobě PET lahví, která zajiuje poadovanou produkci ve třísměnném provozu, nebo třeba manaerkou reklamní agentury nebo výzkumného vědeckého pracovitě a bude zde určitý rozdíl v tom, jaké procesy budu jako manaer řídit a vykonávat.

To, co bude shodné, je fakt, e poadovaných výsledků nemohu dosáhnout bez pomoci ostatních. A tady jsme u toho, co má kapitán i orchestr, výroba PET lahví i výzkumné pracovitě společné manaeři vdy pracují s lidmi. Právě zde dochází k nejčastějímu nepochopení role manaera, protoe se začínající manaer zaměří na řízení procesů a pozapomene na vedení lidí. Způsob, jakým manaer vede své spolupracovníky, má ale rozhodující význam při dosahování efektivity jak u jednotlivců, tak u skupin a pracovních týmů.

Pokud byste si v internetovém vyhledávači zadali hesla vedení a řízení (management), získali byste desetitisíce odkazů na koncepce, teorie, výzkumy, analýzy a názory na to, co je to vedení a řízení, a nespočet definicí obou termínů. Vechny odráejí vývoj názorů na vedení od koncepcí, které tvrdily, e dobrým vedoucím se člověk rodí, a po ty, které říkají, e vedení je způsob chování a chování se lze naučit. V 60. letech dvacátého století přichází koncepce situačního vedení, která zdůrazňuje, e jeden univerzálně vhodný styl vedení neexistuje, protoe kadá situace vyaduje jiný styl a přístup. Dobrý vedoucí je takový, který dokáe situaci odhadnout a v souladu s ní zvolí postup. V 80. letech se nové názory na vedení lidí orientují na emocionální stránku vedení druhých a na scénu přicházejí témata, jako je charizma a osobnost vedoucího, který dokáe strhnout druhé svým příkladem. V podstatě nejde o protichůdné, ale vzájemně se rozvíjející a doplňující názory na vedení. (Podrobnosti o vývoji názorů na vedení viz např. Bělohlávek, 2005; Drucker, 2004; Plamínek, 2006; uleř, 2002.)

Mám ráda příklad z pera jednoho z nejvýznamnějích autorů v oblasti managementu, P. Druckera, který definuje rozdíl mezi vedením a řízením v manaerské práci takto:

!

Manaer je ten, kdo uruje, jaké ebíky ke zdi pistavit, jak rychle a kdo po nich bude

plhat nahoru, v jakém poadí. Vdce uruje, o jakou ze budou openy.

12 ôKreativní management v praxi

V manaerském světě stále vzniká mnoho otázek a mnoho odpovědí, ale prozatím ádná veobecně přijatá definice neexistuje. Ne, e by definic bylo málo, mnozí odborníci a autoři takové definice navrhli posuďte sami: Řízení znamená dosáhnout výsledků prostřednictvím lidí a s jejich pomocí. Účinné řízení je vytvoření zavedené firmy s vysokou výkonností vytvoření potenciálu pro dlouhodobé dosahování dobrých výsledků. Řízení je dělat jednu zatracenou věc za druhou. Řízení spočívá v tom, e riskujete vlastní postavení při mobilizaci zdrojů a vztahů, aby podnik získal větí hodnotu. Jedním z důvodů, proč se nedaří formulovat definici, která postihne podstatu managementu, je i to, e management byl vdy v první řadě praktickou činností. Podívejme se tedy raději, co takový manaer nebo manaerka dělá a z toho odvodíme základní okruhy aktivit a k nim přiřadíme potřebné dovednosti, znalosti a postoje, které pomáhají manaerovi v jeho práci. žCo manaer/manaerka dlá, aby dosáhl/a poadovaných

výsledk Toto je soubor aktivit, které podle větiny autorit v oblasti managementu patří do manaerské praxe. Manaer: l

předpovídá a plánuje, co bude; l

obstarává a přiděluje zdroje; l

rozhoduje co, kdo, kdy, jak; l

organizuje práci; l

organizuje struktury firmy; l

organizuje a koordinuje pracovní postupy a procesy; l

buduje pozitivní pracovní prostředí, motivuje zaměstnance, vytváří prostředí pro

učení, podporuje rozvoj svých lidí i sebe; l

přemýlí, promýlí, analyzuje a vyhodnocuje; l

sleduje, kontroluje a zvyuje kvalitu výrobků, výkonnost systémů a slueb i účin

nost samotného řízení; l

komunikuje s pracovníky, se zákazníky, s dodavateli; l

řeí problémy a problémové situace, vyjednává, přesvědčuje, usmiřuje; l

vybírá, přijímá i spolurozhoduje o propoutění spolupracovníků; l

vyvíjí nové výrobky, nové strategie, navazuje nové vztahy; l

kontroluje a poskytuje zpětnou vazbu, pečuje o kvalitu a bezpečnost práce; l

restrukturujefirmu při sníené výkonnosti nebo zhorení ekonomického prostředí; l

... a dalí a dalí aktivity. Vimněte si, e klíčová slova v tomto seznamu jsou slova popisující aktivity, činnosti. Potvrzuje to, e management nejsou abstraktní úvahy a zdaleka nejde jen o pouhé udro

Management povaha práce a role manaeraô 13


vání stávající situace. Management se v první řadě zabývá změnou, a proto hledá cesty, jak věci dělat lépe to je úkol nadhledu, plánování, přemýlení. Kromě toho musí manaer plnit také celou řadu úkolů administrativní povahy spojených s udrováním chodu a odstraňováním potíí, s vytvářením potřebných podmínek pro výkon práce druhých lidí. Své úkoly plní manaer prostřednictvím svého vlivu na ostatní, pomocí komunikace s nimi, a proto právě komunikace ve vech formách a podobách tvoří největí objem činnosti manaera na jakékoli úrovni.

Důleité je uvědomit si, e v kadé pozici je management komplexní činnost, která zahrnuje vdy mnoho úkolů spojených s uskutečňováním plánů a aktivit, které udrují organizační jednotku v chodu, stejně jako přípravu aktivit v budoucnosti.

žJste leader/lídr?

Slovo leader se do četiny překládá často jako vůdce. Toto slovo má vak u nás poněkud jiný obsah ne slovo leader, proto v knize pouívám početěnou anglickou formu tohoto slova lídr.

Moderní management v sobě tedy zahrnuje jak roli manaera, tak roli vůdce, stejně jako roli správce: M management, L lídr, S správce.

Opravdu jsem i já lídr? Pokud vám právě tato otázka proběhla při čtení hlavou, potom odpověď zní: ANO, JSTE! V moderním managementu je lídrovství chápáno jako ovlivňování, působení na lidi a v tomto smyslu je zcela nezávislé na pozici, kterou zastáváte. Větina lidí si stále vedení spojuje jen s postavením na vrcholu pyramidy vedení tak tomu ale není. Kadý trenér, který trénuje své svěřence, je ovlivňuje vede, kadá matka, která odpovědně a promyleně vychovává své děti, je lídrem, protoe je ovlivňuje. Vedení je otázkou naí volby a nikoli naeho postavení jak krásně konstatuje S. R. Covey v knize 8. návyk (Covey, 2005).

žÚrovn ízení

Zastoupení jednotlivých rolí a činností se u kadé manaerské pozice lií podle toho, na jaké hierarchii vedení se manaer nachází. Pro nae účely můeme pouít rozdělení na dvě úrovně managementu, a sice na operativní (operační) řízení a strategické nebo veobecné řízení.

Operativní řízení se zabývá činností uvnitř organizace a činností týkající se bezprostředních partnerů, jako jsou zákazníci nebo dodavatelé. Příkladem jsou takové úkoly jako řízení prodejců, sledování finančních výsledků, návrh vzdělávacích programů pro zaměstnance nebo zlepování výrobního systému. Operativní řízení má tedy rutinní povahu, zabývá se konkrétními úkoly a problémy, týká se malých změn a rozhodnutí obvykle spočívá v přidělování zdrojů, v rozdělování práce a v koordinaci činností.

Strategické řízení má irí perspektivu a zahrnuje rozhodování, které se týká organizace jako celku. Strategické řízení předpokládá holistický (celostní) pohled na organizaci a na irí kontext, do kterého je zasazena, včetně porozumění vztahům organizace k prostředí a jejich vzájemným vlivům. Strategické řízení se zabývá organizací jako celkem, jejími cíli, charakteristikami, zdroji a schopnostmi, ale také prostředím, ve kterém 14 ôKreativní management v praxi

organizace působí. Analyzuje příleitosti i moné hrozby, analyzuje konkurenci a také

bere v úvahu ty sociální skupiny, které mají na organizaci vliv (majitelé, akcionáři), nebo

které naopak organizace svými aktivitami a jejich dopady ovlivňuje (místní obyvatelé,

rodina, dalí sociální skupiny). Na rozdíl od operativního řízení strategičtí manaeři

obvykle rozhodují za situace, kdy větina informací, které potřebují, není k dispozici

a rozhodují se s ohledem na prostředí, na ně organizace nemá ádný nebo jen malý vliv

(konkurence, sloení obyvatelstva, legislativa...).

Z toho vyplývá, e zatímco při rozhodnutí na operativní úrovni velmi brzo známe vý

sledek a můeme posoudit, zda rozhodnutí bylo správné, u strategického rozhodování obvykle trvá podstatně déle, ne je moné říci, zda bylo rozhodnutí správné.

Na různých úrovních potřebujete jako manaer různou úroveň znalostí a dovedností,

vdy vak potřebujete jak odborné znalosti a zkuenosti (podnikové finance, marketing a dalí), tak znalosti a dovednosti mezilidské vztahové (komunikace, budování týmů, motivování, zvládání konfliktních situací, koučování, argumentace, vyjednávání a prezentace).

Připomeňme si jednu z definic managementu, se kterou můeme pracovat jako s defi

nicí výchozí:Řídit znamená dosahovat výsledků prostřednictvím lidí a s jejich pomocí.

Je to důleitá koncepce a východisko zejména pro začínající manaerky a manaery

a je to místo, kde nejčastěji opakujeme stejnou chybu a padáme do pasti, do které spadli mnozí začínající manaeři před námi. O jakou past se jedná? Do pozice manaera se toti větinou dostáváte a poté, co jste se na rozdíl od Matoue zmiňovaného v úvodu kapitoly osvědčili a svou práci odborníka, specialisty, obchodníka, zdravotní sestry, lékaře, učitele... dělali dobře a efektivně. Jakmile se staneme manaerem, musíme se naučit věci, které jsme dělali sami, převést na druhé, výsledky zajistit prostřednictvím svých spolupracovníků. A to vůbec není lehké! Dokonce, jak potvrzují zkuenosti i průzkumy mezi manaery, je to ta nejobtínějí věc v kariéře: posun od samostatné práce k zajiování úkolů prostřednictvím jiných. Past spočívá v tom, e se začínající manaer pokouí dělat oboje, a tak nakonec nedělá dobře ani svou původní odbornou práci, ani svou práci manaerskou, je přepracován a stresován... a po čase vyhoří.

Přitom zkuenosti z praxe ukazují, e přiblině a 80 % času manaera a vedoucího

zaujímá práce s lidmi rozhovory, jednání, porady, ovlivňování, přesvědčování, přikazování, objasňování, motivovaní..., tedy osobní, písemná či telefonická forma komunikace. Práce s lidmi je na práci manaera to nejdůleitějí, a kdy sele v tom, sele hodně a moc.

žPoadavky na manaera v moderním podnikání

Jaké předpoklady by měl splňovat člověk, který je v manaerské pozici? Poadavky

a očekávání od člověka v manaerské pozici, které jsou zde uvedeny, berte jako maximu,

jako ideál, ke kterému bychom měli v manaerské pozici směřovat. Někdo svou cestu te

prve začíná, dalí je ji o kousek dál a jsou i tací, kteří manaerskou roli v mnoha poa

davcích naplňují. Stále jsme ale vichni na cestě.

Předpoklady pro manaerskou pozici se týkají jak osobnosti manaera, tak jeho

odborných a lidských kvalit, schopností, znalostí a postojů. Moná jste čekali, e na prvním místě budou odborné znalosti a znalosti z teorie a praxe managementu, ale začneme

Management povaha práce a role manaeraô 15

+


od osobnostních, lidských kvalit manaera. Jsou toti rozhodující a můj osobní názor je, e manaerem opravdu nemůe být kadý.

Osobnostní předpoklady. Dobrý manaer má vyváený poměr sebedůvěry a sebe

reflexe, respektu k druhým, je celistvou osobností (lidé vědí, co od něho mohou očekávat) s vyjasněnými postoji a hodnotami. S osobností také přímo souvisí dalí nezbytný předpoklad pro manaerskou funkci, a to je důvěra a důvěryhodnost. Bez důvěry, bez toho, e jako manaer budete důvěryhodný, nemůete druhé úspěné vést.

Schopnosti. Manaer má (nebo rozvíjí) schopnost učit se a vytvářet prostředí pro

učení druhých, předvídat, komunikovat, stimulovat druhé, nadchnout, ovlivňovat, vyjednávat, rozvíjet a podporovat týmovou spolupráci, reflektovat, zvládat kritické situace, plánovat a předvídat, rozhodovat, poskytovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu, vyhodnocovat informace.

Znalosti. Manaer má znalosti sebe i druhých, odborné, procesní znalosti, znalosti

metod řízení a vedení, ekonomiky a financí...

... a zdravý rozum a sto jiných věcí, na které v této knize u není místo.

A co je nejdůleitějí? Nezáleí na tom, zda jste mu či ena, jestli je vám 25 nebo 50,

jestli jste vysokokolsky vzdělaní nebo jste se vypracovali od základů. Předevím: musíte se umět učit, a to proklatě rychle. Úspění manaeři se vyznačují tím, e vědí, e učení nikdy nekončí a e to platí pro ně i pro jejich spolupracovníky bez ohledu na postavení v organizaci a bez ohledu na věk. Součástí práce manaera je vytvořit v organizaci klima, které tyto postoje podporuje. Znamená to, e jako manaeři nejenom vytváříme a dbáme na vyuívání moností vzdělávání a rozvoje, ale pomáháme i neformálně v učení při práci samé. Jak? Například koučováním, kdy pomáháme lidem zlepovat výkon tím, e je pozorujeme, poskytujeme jim zpětnou vazbu a pomáháme najít cesty, jak výkon zlepit, předáváním zkueností, dovedností a znalostí v kadodenním kontaktu

s lidmi, kteří jsou méně zkuení a zběhlí. Klíčový význam při učení má zejména zpětná

vazba o konkrétních úkolech, projektech a chování poskytovaná spolupracovníkům

a vzájemné učení se od kolegů.

Nutnou podmínkou toho, abyste svou manaerskou roli zvládali, je mít ve vyváe

ném poměru dva základní nástroje: odpovědnost a pravomoc. Platí zde vzorec: P+Z=S

neboli Pravomoc a Zodpovědnost jsou základem Samostatnosti. To platí pochopi

telně pro vás jako manaera i pro jednotlivé vae spolupracovníky.

Dobří manaeři si umí dobře vybrat lidi, se kterými budou spolupracovat, umí jednat,

komunikovat. Dobrá manaerka a manaer si dají čas a práci s tím, aby poznali, co jejich

lidé umí, co je motivuje a v neposlední řadě si dobří manaeři uvědomují, e mají nejen

odpovídající pravomoc a svobodu rozhodování, ale i odpovědnost. Dobrý manaer je

také ten, který nejen zná své spolupracovníky ale který zná v první řadě sebe sama.

Umění vést je staré jako lidstvo, a u řečtí filozofové se zabývali vědami, které bychom

dnes nazývali sociologií, politikou a řízením společnosti či státu. Brzo také oni zjistili, e

je to cesta křivolaká a nevděčná. 16 ôKreativní management v praxi žShrme si to l Moderní management je praktická disciplína, která se rozvíjí a potvrzuje praxí. l Manaer řídí procesy a vede lidi. l Poadovaných výsledků dosahuje manaer prostřednictvím svých lidí naplňuje roli

manaera, lídra a správce.

žLiteratura BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. 4. vyd. Brno: CP Books, 2005. COVEY, S. R.8.návyk.Odefektivnostikvýjimečnosti. Praha: Management Press, 2005. DRUCKER, P. F. To nejlepí z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press,

2004.

PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada Publishing, 2003.

PLAMÍNEK, J. Teorie vitality. Praha: Alfa, 2006.

ULEŘ, O. Zvládáte své manaerské role? Praha: Computer Press, 2002.

WHITHMORE, J. Koučování. Praha: Management Press, 2004.

GALWEY, W. T. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Praha: Management Press,

2004.

Management povaha práce a role manaeraô 17

Mnemotechnická pomcka pro zaínající manaery a manaerky

Vae práce je MLS! Vzpomínáte?

M manaer

L lídr

S správce

Jste tři v jednom, puste se do MLSání.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist