načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Kraniosakrální biodynamika -- Práce s dynamickými silami a energiemi v těle - Roger Gilchrist

Kraniosakrální biodynamika -- Práce s dynamickými silami a energiemi v těle

Elektronická kniha: Kraniosakrální biodynamika -- Práce s dynamickými silami a energiemi v těle
Autor:

Kniha Kraniosakrální biodynamika srozumitelně zpřístupňuje poměrně složitý obor kraniosakrální terapie a zaměřuje se především na jeho duchovní rozměr a na práci s dynamickými ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  210
+
-
7
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Maitrea a.s.
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 205
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd. v českém jazyce
Název originálu: Craniosacral therapy and the energetic body
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Pavla Ryčová
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-872-4908-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Text zpřístupňuje obor kraniosakrální terapie a zaměřuje se především na jeho duchovní rozměr a na práci s dynamickými silami a energiemi v těle.

Popis nakladatele

Kniha Kraniosakrální biodynamika srozumitelně zpřístupňuje poměrně složitý obor kraniosakrální terapie a zaměřuje se především na jeho duchovní rozměr a na práci s dynamickými silami a energiemi v těle. V tomto uceleném svazku předkládá Roger Gilchrist stručný přehled historického vývoje kraniosakrální terapie i její současné situace a nastiňuje význam kraniosakrální praxe v systému zdravotní péče. Autor odpovídá na široké spektrum otázek, které často vyvstávají mezi klienty a praktikujícími. Tato kniha poskytuje základní přehled principů a dovedností kraniosakrální práce praktikantům, studentům, zdravotníkům, ale i pacientům a klientům.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Roger Gilchrist - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KRANIOSAKRÁLNÍ

BIODYNAMIKA

S e z n á m e n í s b i o d y n a m i c k ý m p ř í s t u p e m

kraniosakrální terapie


Posvátný dech

Maorové věří, že pokud se člověk příliš vzdálí svému wairua (duši), ztrácí spojení se Zemí, se svou duchovní podstatou, s dechem stvoření, který jej formoval. Mnohá naše slova mají posvátný význam; naši dávní předkové jim propůjčili posilující moc. I běžný pozdrav jako kia ora má hlubší smysl: „Přijmi životní sílu božské energie.“

––Carmel Hotai Cochrane

maorský staršina

Nový Zéland

Aloha, havajský pozdrav, znamená „Vzdávám čest posvátnému dechu v tobě.“

Namasté, himálajský pozdrav, znamená „Duch ve mně se klaní duchu v tobě.“

Roger Gilchrist

KRANIOSAKRÁLNÍ

BIODYNAMIKA

S e z n á m e n í s b i o d y n a m i c k ý m p ř í s t u p e m

kraniosakrální terapie

2009

Roger Gilchrist:

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA

Seznámení s biodynamickým přístupem kraniosakrální terapie

©Krishnananda Trobe and Amana Trobe 2008

Translation©Michaela Vitíková 2009

Cover Illustration©Milada Gabrielová 2009

Czech edition©MAITREA a.s., Praha 2009

ISBN 978-80-7500-221-1 (epub)

ISBN 978-80-7500-222-8 (mobi)

ISBN 978-80-7500-220-4 (pdf )

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Kniha Kraniosakrální biodynamika: seznámení s metodou vznikla za finanční podpory Society for the Study of Native Arts

and Science, neziskové vzdělávací instituce zaměřené na rozvoj vzdělanostního a mezikulturního přístupu k propojování

různých vědeckých, společenských a uměleckých oborů, podporu holistického přístupu k umění, přírodním a humanitním

vědám a léčitelství; a publikování a distribuci literatury věnované vztahům mezi myslí, tělem a přírodou.

Upozornění: Následující text má čistě informativní povahu. Než se rozhodnete následovat jakákoli doporučení v  něm

obsažená, navštivte vašeho primárního poskytovatele zdravotní péče. Za to, jak naloží s  informacemi uvedenými v  této

knize, zodpovídá výhradně čtenář.

TERMINOLOGICKÝ ÚVOD

Termín „biodynamika“ používají dva odlišné směry kraniosakrální

terapie. Jedním z nich je biodynamická kraniální osteopatie vyvinutáJa

mesem S. Jealousem, DO. Tuto biodynamickou metodu používají lékaři,

zejména osteopati a někteří zubaři. Tito praktičtí lékaři většinounepouží

vají rovnocenný termín „kraniosakrální terapie“ – tím se obvykle označuje

praxe osob mimo lékařskou sféru. Za kraniosakrální terapeuty se označují

stoupenci kraniosakrální biodynamiky, což je samostatný směr založený

Franklynem Sillsem. V oboru kraniosakrální terapie existují samozřejmě

i další přístupy. Autor této knihy vychází především ze studia u Franklyna

Sillse, doplněného výcvikem u několika osteopatů. Tato kniha podává

obecný přehled biodynamického přístupu ke kraniosakrální terapii.

Obsah

OBSAh

IL uSTRACE

PODěKOVÁNÍ 1. Úvod ................................................................................................

2. Vznik a vývoj kraniosakrální terapie .................................................

3. Základní principy kraniosakrální terapie ...........................................

4. Základní dynamika Dechu života .....................................................

5. Terapeutická přítomnost ...................................................................

6. Praktikantovo ukotvení ....................................................................

7. Vyjednání hranic a vzdálenosti ..........................................................

8. Základní způsoby kontaktu v kraniosakrální terapii ..........................

9. Naslouchání přílivu a odlivu .............................................................

10. Přínos terapeutické reflexe ..............................................................

11. Holografická povaha přílivu a odlivu ..............................................

12. Jednotlivé vrstvy primární respirace ................................................

13. Klidové stavy ..................................................................................

14. Širší využití kraniosakrální terapie ..................................................

15. Vzorce a otisky zkušeností ..............................................................

16. Stav rovnovážného napětí ...............................................................

17. Kraniosakrální terapie a energetický systém člověka ........................

18. Duchovní rozměr kraniosakrální terapie .........................................

19. Shrnutí ...........................................................................................

Epilog...................................................................................................

Poznámky .............................................................................................


8

Kraniosakrální biodynamika

I L u S T R A C E

Centrální nervový systém je tvořen mozkem a míchou. Mozkomíšní

mok vyplňuje prostor kolem centrálního nervového systému i mozkové

komory v jeho středu. ..............................................26 (str. v originále)

Dura mater plní funkci „reciproční napěťové membrány“.................30

Speciální části tvrdé pleny mozkové

uvnitř lebky: falx a tentorium. ..........................................................32

Kosti klenby lebeční. ........................................................................35

Kost křížová .....................................................................................38

Mobilita a motilita kosti křížové .......................................................39

Rozšíření lebky při nádechu. .............................................................45

Praktikantovo ukotvení ....................................................................59

Kolébka pod kostí týlní ....................................................................70

Pozice rukou pod kostí týlní .............................................................70

Klenbový hmat .................................................................................71

Klenbový hmat na lebce

– anatomické detaily vzájemného kontaktu. .....................................72


9

Modifikovaná kolébka pro lebeční klenbu. .......................................74

Držení kosti křížové s paží pod klientovým stehnem .........................76

Poloha kosti křížové na terapeutově ruce...........................................77

Dynamické pole long-tidu uspořádává

svou potenci kolem střední linie .......................................................96

Síly uspořádávající pohyb tekutin v poli embrya. ..............................97

Migrace embryonálních buněk orientovaná ke střední linii. ..............98

Neurální trubice embrya se formuje kolem

střední linie z notochordu. ................................................................98

Přirozeným fulcrem reciproční napěťové membrány

je anteriorní konec vodorovného žilního splavu (sinus rectus). ........128

Fulcrum inerčního vzorce způsobuje zvýšené napětí durální membrány

mimo její přirozené uspořádávající fulcrum – sinus rectus. .............129

Inerční fulcra spojená se zraněním vzniklým nárazem do kyčle. ......133

Možné strukturní následky typického porodního procesu. ..............138

Znázornění střední linie ve vztahu k dynamice biopole. ..................165

Sedm hlavních čaker. ......................................................................169

I l u s t r a c e


11

Poděkování

PODěKOVÁNÍ

Cílem této knihy je podat prostý, ale vyčerpávající přehledbiodyna

mického přístupu kraniosakrální terapie. V tom se liší od učebnice,

jejímž účelem je podrobně popsat konkrétní pracovní postupy. Tato

kniha má být spíše stručným souhrnem široké škály možností, které

kraniosakrální biodynamika nabízí, a podrobným úvodem do jejích

terapeutických principů. Na její výsledné podobě se podílela celá

řada lidí.

Na prvním místě musím poděkovat mým klientům, studentům avý

ukovým asistentům, od nichž jsem se mnohému naučil. Měl jsemob

rovské štěstí, že jsem mohl hluboké terapeutické zkušenosti sdílet sto

lika lidmi, kteří nesmírně obohatili můj život. Lidé, kterým přijímání

nebo studium kraniosakrální terapie změnilo život, jsou nejlepšímpří

kladem toho, jak může být tato práce užitečná a účinná. Vážím si vás

všech a děkuji vám za všechno, co jste mě naučili.

Jmenovitě bych chtěl poděkovat JoDee Powersové za prvotní podnět

k napsání této knihy. S JoDee jsme ušli společně velký kus cesty a jsem

jí vděčný i za podporu během psaní. Asistovala také při výroběfoto

grafií do této knihy.

Text knihy mi svými editorskými postřehy pomohli uhladit Barbarah

Underwood-Cotaová a David Nowack. Vývoj kraniosakrální terapiesle

dují od jejích prvopočátků a byli i svědky oddělení kraniosakrálníbiody

namiky od ostatních přístupů. S pořízením některých fotografií mipo

mohli Frances Pollaková a Tom Langan. Výše jmenovaní a všichni, kdo

byli během let mými asistenty při vedení kurzů, byli pro měneocenitel

nou oporou na cestě k hlubšímu poznání této práce. Zvláštní dík patří

Scottu Zamurutovi za reflexi, kterou mi po celou dobu poskytoval.


12

Kraniosakrální biodynamika

Rovněž bych chtěl poděkovat Peterovi a Pat Farnsworthovým za jejich

přátelskou podporu a naše výlety do McLaren Vale. Otevřely mi úplně

nový svět v oblasti výuky kraniosakrální terapie.

Děkuji všem lidem z nakladatelství North Atlantic Books, s nimiž jsem

pracoval, zvláště Richardu Grossingerovi za jeho počáteční zájem, aJulii Brandové, která celý projekt dovedla ke zdárnému konci.

Můj dík patří též nakladateli za svolení otisknout v upravené podobě kapitolu o terapeutické přítomnosti, kterou jsem původně psal pro

mou následující knihu Healing the Human Energy System.

A v neposlední řadě nepřestávám být vděčný Franklynu Sillsovi a jeho

jasnému a srozumitelnému pojetí kraniosakrální terapie. Studium

s Franklynem bylo v mnoha ohledech inspirující a změnilo můj pohled na energetickou medicínu. To, jak mě vedl k bezprostřednímu

vnímání jevů, které se odehrávají se v klientově poli, a k rozlišování

mezi energetickými silami a fyziologickými funkcemi, bylo nesmírně

obohacující a navždy to ovlivnilo mou práci. Mé popisy některýchasektů kraniosakrální terapie budou opakováním Franklynových slov.

Vzhledem k množství času, které jsme spolu strávili, se tomu na některých místech nemohu vyhnout. Má prezentace kraniosakrální biodynamiky se snaží být nová ve popisu aktuálního stavu, v němž se

kraniosakrální biodynamika nachází. Všem mým přátelům a kolegům,

kteří mají co do činění s kraniosakrální biodynamikou: děkuji vám,

že se o tuto práci zajímáte a že pomáháte rozvíjet její potenciál. Tím

sdílíme posvátnou důvěru v tuto práci.


13

1. Úvod

1. ÚVOD

LÉČENÍ JE CESTA. Terapeuti každého systému zdravotní péče

odhalují po celý život skutečnosti, které vedou vždy k hlubšímu pochopení zákonů života a lepší péči o klienty či pacienty. Ti se díky

výzvám doprovázejícím léčení rozvíjejí a rostou a poznávají sami sebe.

Domorodé kultury prozkoumávají za účelem léčení zákoutí dušepomocí šamanské cesty. Adepti duchovních systémů praktikují techniky

a postupy, které vedou k integraci vědomí a uvědomění si esence bytí.

Občas se najde léčebný systém, který spojuje všechny zmíněné

aspekty. Kraniosakrální terapie mezi ně bezpochyby patří. Pracuje

s mnoha úrovněmi lidského fungování a přímo je ovlivňuje. K procesu

léčení přistupuje jako k cestě, na níž člověk prochází zážitky, které mají

svůj hluboký smysl. Kraniosakrální terapie nám dává cenné nástroje

a dovednosti k tomu, abychom se mohli dotknout všech dimenzílidského života.

V posledních letech si můžeme vybrat z nepřeberného množství

knih, kurzů a výcviků léčebných metod a přístupů zaměřených na

propojení těla a mysli. V tomto směru došlo k obrovskému rozvoji,

avšak žádná z technik se zatím nestala sjednocující silouintegračního léčení sama o sobě. Možná se jí stane právě kraniosakrální teraie. Umožňuje nám totiž přímý kontakt se samotným jádrem fyziologických procesů v těle. Terapeut dokáže vnímat přítomné vzorce

a projevy stresu, a prací s nimi tyto procesy přímo ovlivňovat. Může

vnímat centrální nervový systém a všechny vlivy, které na něj působí,

a pracovat s nimi – a to bez složitých přístrojů a technickýchvymožeností. Klienti jsou vedeni k tomu, aby rozpoznávali a vnímali reakce svého vlastního těla a uvědomovali si, kdy dochází ke zvyšování

vitality a budování zdrojů. Cílem je, aby se dokázali vědoměji spojit


14

Kraniosakrální biodynamika

se svými prožitky. Úlohou terapeuta je nastavovat zrcadlo klientovu

léčebnému procesu.

K tomu se musí naučit mistrně ovládat umění palpace a jemného

vnímání. Terapeutova schopnost vnímání sahá o mnoho úrovníhlouběji, než jsou lidé v naší společnosti zvyklí. Zkušené ruce terapeuta

jsou schopné vnímat nejmenší detaily anatomických struktur. V jeho

rukou se probouzí historie klienta, jeho zdroje, vitalita, životní příběh.

Tento způsob vnímání nás přivádí k ocenění posvátnosti života ne jako

pojmu nebo konceptu, ale jako přímé zkušenosti. Skrze spojení sesamotnou esencí života se učíme poznávat jeho dynamiku.

Život je nekonečně tvořivý. A tato tvořivost se podílí i na léčebném

procesu. Každý v sobě máme vnitřní moudrost, která se projeví,jakmile k tomu dostane příležitost. Uznání této moudrosti a samoléčebných

schopností klientova těla tvoří základ kraniosakrální terapie. Vnitřní

moudrost těla – jeho schopnost směřovat ke zdraví – je vrozená.Nemůžeme ji získat nebo kompenzovat specifickými technikami,jakkoliv propracovanými. Můžeme se s ní pouze spojit tím, že jí budeme

naslouchat a rozvineme schopnost vztahovat se k vrozenému zdraví

klienta nezávisle na jeho momentálním zdravotním stavu.

V kraniosakrální terapii se učíme poznávat samotnou podstatuživota. Životní funkce se primárně projevují na energetické úrovni anásledně jako dynamika tekutin, impulzy nervového systému, pohyby

tkání a behaviorální reakce. Nic z toho však nemusí být zřejmé hned

zpočátku, když se s kraniosakrální terapií začnete seznamovat – ať již

jako klient nebo jako student. K tomu, abyste to dokázali náležitěocenit, je zapotřebí dostatek času a zkušeností. I klient se musí naučit

vnímat a oceňovat jemnou dynamiku svého vlastního vnitřního světa.

Kraniosakrální terapeuti přistupují k léčivému procesu bezprostředněji

a vědoměji, než je obvyklé. Aby si byli schopní uvědomit celou škálu

1. Úvod

terapeutických možností, musí projít důkladným výcvikem. K osvojení

si tohoto umění je nutné přímé vedení zkušeného učitele. A roky praxe

pak přinesou další zjemnění a zdokonalení terapeutických dovedností.

Dříve či později si každý terapeut uvědomí, že poznání plnéhopotenciálu kraniosakrální terapie je celoživotní cesta.

Některé tradice se snažily předávat tohoto umění jen v rámci určité

profese, protože se věřilo, že lidé „zvenku“ by ho neprováděli správně.

Jiné skupiny se pokoušely systém technik a dovedností natolik zjednodušit, aby byly přístupné široké veřejnosti, a přinesly tak prospěch

co největšímu množství lidí. Na základě svých zkušeností mohu jen

souhlasit s co největším rozšířením kraniosakrální terapie, zároveň si

však uvědomuji, jak je důležité udržet vysoký standard této práce tím,

že budou kraniosakrální terapeuti před zahájením své praxe dostatečně

vyškoleni. Jedině tak lze zajistit vysokou úroveň tohoto umění apotřebnou vnímavost terapeutů.

V této knize společně prozkoumáme biodynamický přístup kekraniosakrální práci v rámci širšího pole, z něhož se vyvinul. Tento přístup

rozvinul v Anglii Franklyn Sills jako syntézu svého osteopatickéhovzdělání a praktických zkušeností z energetické medicíny. Kraniosakrální biodynamiku lze považovat za vrchol současného vývoje na tomto poli, protože v sobě integruje široké spektrum zdrojů a formuluje kvantový přístup ke kraniosakrální terapii. V této knize se seznámíte s poznatky a dovednostmi tvořícími základ této práce. Pokusím se popsat, proč některé techniky kraniosakrální terapie, ačkoliv jsou založené na práci s energií, vedou ke změnám v tkáních a fyziologických funkcích těla. Hlavním přínosem biodynamického přístupu je, že posiluje klienta, staví na vrozené moudrosti těla a jeho přirozené tendenci směřovat

ke zdraví a poskytuje konkrétní návody, jak pracovat s dynamickými silami, které jsou u kořenů všech symptomů.

Kraniosakrální biodynamika

Tato kniha vám pomůže získat rámcovou představu o obrovském

potenciálu kraniosakrální biodynamiky. Nenajdete v ní všechny detaily tohoto důmyslného systému léčení, ale umožní vám seznámit se

se základními fakty a dovednostmi. Jakmile je začnete používat ve své

praxi, vaše zkušenosti se prohloubí a život vám začne sám odhalovat

svá tajemství. Pokud vás tato práce přitahuje, můžete se pustit do jejího

hlubšího zkoumání. Většina kraniosakrálních terapeutů bere svou práci

jako nikdy nekončící proces, který nabízí stále nové a nové možnosti.

Já sám jsem se ke kraniosakrální terapii dostal díky svému pátrání

v oblasti léčebných umění. Jako integrativní terapeut jsem vždyckyhledal svatý grál, esenci, cestu do jádra hmoty. Prošel jsem výcviky vněkolika různých léčebných přístupech. Začal jsem jako psychoterapeut

s hlubokým zájmem o transpersonální psychologii, která se zabývá

i duchovním rozměrem života. Tu jsem pak kombinoval s polaritníterapií, na níž mě zaujalo hluboké porozumění energetickým procesům

v lidském těle. Terapeutické přínosy této cesty mě neustále utvrzovaly

o její správnosti. Kombinace psychoterapie a práce s energií se ukázala být neobyčejně účinná – mnohem účinnější než každá z metod

sama o sobě. Studoval jsem i hypnoterapii, abych klientům pomohl

využít jejich nevědomé zdroje, terapie zaměřující se na porod aprenatální období, abych získal přístup k formativním vzorcům, práci sdechem a další techniky umožňující obejít vědomé obranné mechanismy,

i mnoho způsobů práce s tělem, které zpřístupňují léčivý potenciál

lidského těla. Přes to všechno jsem stále něco postrádal.

Kombinace všech zmíněných přístupů mi poskytla dostatečný

model pro porozumění dynamice lidského života, který bere v potaz

všechny aspekty našeho prožívání – duchovní, mentální, emoční ifyzické. Získal jsem účinné nástroje pro práci s každou z těchto úrovní

i k porozumění vztahům mezi nimi. Přesto jsem při své praxi často

1. Úvod

zakoušel pocit, že něco podstatného chybí. Nevnímal jsem to jakoproast, spíše mi chyběl malý kousek, spojující článek, společný prvek,

něco, co by uzavřelo kruh – zjevení, které by mi přineslo jistotu, že

jsem nalezl to, co hledám. Kraniosakrální biodynamika mi poskytla

klidný a bezpečný prostor, v němž lze nalézt odpovědi.

Doplnila celkový obraz o klíčový element, který jsem se do té doby marně hledal. Umožnila mi dotýkat se samého jádra lidské existence. Biodynamický přístup mi odkryl nové perspektivy kraniosakrální terapie, které mi umožnily hlouběji porozumět energetické dynamice strukturálních a fyziologických vztahů v lidském těle. Energetickou dynamikou rozumíme uspořádávající síly, které řídí všechny životní funkce. V terapeutické praxi jsem se naučil kontaktovat samotný zdroj těchto sil. Kraniosakrální biodynamika mi zpřístupnila uspořádávající princip v jádru všech životních procesů a umožnila mi spolupracovat s tímto organizujícím principem přímo, ne jen s biodynamickýmisilami, které jsou jeho projevem. Začneme-li spolupracovat s řídícímprincipem života samotným, získá terapeutická práce nesmírnou hloubku.

V kraniosakrální terapii se pro tento vrozený řídící princip v jádru všech životních procesů používá speciální termín: Dech života. Dech života je vrozená, léčivá moudrost těla. Ví, co má dělat, od okamžiku početí až do chvíle, kdy vědomí opustí tělo. Skrze biodynamické, uspořádávající síly řídí činnost našich buněk, tkání i těla jako celku. Dech života je zdrojem všech léčivých procesů, ale i normálního vývoje jedince, jeho zrání a osobního růstu.

Dech života je nejzákladnějším projevem našeho bytí, je všakobtížné ho popsat, protože se týká nejtajemnějších dimenzí našehoprožívání. Dech života je jemnohmotné mystérium, které je však konkrétní a hmatatelné. Projevy Dechu života – projevy Zdraví – šířící se celým tělem můžeme vnímat ve fyziologických funkcích lidského těla, Kraniosakrální biodynamika a právě přes ně s ním navazujeme kontakt. Kraniosakrální terapeut se

učí vnímat různé projevy Dechu života v těle pomocí palpace. Zřejmě

se nikdy nemůžeme dotknout Dechu života samotného, jen se spojit

a komunikovat s projevy jeho působení v těle. Možná má Dech života

navždy zůstat mystériem. Jak se píše v knize Tao-te-t‘ing: „Tao, které

může být poznáno, není pravé Tao.“

Když se to snažím přiblížit svým studentům, přirovnávám někdy

Dech života k vědomí šířícímu se celým vesmírem. Je to tak, Dech

života je všeprostupující. Plyne, proudí a prostupuje veškerýmstvořením. Dech života proniká všemi živými organismy, tvoří řídící princip,

který je v nich trvale přítomný. Tento řídící princip vytváří prvotní

matrici, v jejímž rámci se může život projevit. Řídící nebo takéorganizující princip trvale uspořádává životní zkušenosti každéhojednotlivce. Tímto způsobem, díky spojení s Dechem života, je jednotlivec vždy

součástí většího celku. Dech života jako vrozený řídící princip navíc

udržuje a obnovuje integritu každého jedince. Je to léčivá moudrost

skrytá v každém našem prožitku.

Podle kraniosakrální biodynamiky vytváří Dech života energetické kontinuum, jehož prostřednictvím podporuje všechny fyziologické

funkce jedince. Dech života „vdechuje“ poli každého organismuprvotní formu životní energie, která organismus oživuje a udržuje při životě.

Pro tuto energii pohánějící naše fyziologické procesy se vkraniosakrální terminologii používá slovo potence.

Potence je silou Dechu života, která mu umožňuje „vtělit se“ dokaždého živého organismu. Ustavuje v každém jedinci vrozený řídícíprincip a formuje naše prožívání ve vztahu k této prvotní energetickédynamice. Potence Dechu života pohání všechny procesy v těle, především

jeho vývoj, ale také veškeré fyziologické pochody a funkce v průběhu

celého života. V poli potence jsou zaznamenány i naše duševní reakce na

1. Úvod

prožitky, které jsou tímto polem zároveň utvářeny a ovlivňovány.Potence Dechu života tvoří nástroj pro manifestaci ducha v tomto světě.

Kraniosakrální terapeut dokáže potenci – tento energetický projev Dechu života – vnímat v její nadřazenosti – jako vnitřní řídící princip – a sledovat, jak pracuje v určité části těla. Dokáže zaznamenat, když potence začne pronikat celé tělo a zvyšovat tak jeho vitalitu. Takévnímá, když je potence v určité oblasti zablokována, tzn. stane se inertní následkem stresu, jenž je pak v daném místě zadržován. Podle toho, co terapeut vnímá, si pak v rámci terapeutické praxe zvolí vhodný přístup a způsob podpory organismu. Existuje mnoho způsobů, jak může terapeut spolupracovat s potencí Dechem života na obnovení řádu, a podpořit tak léčebný proces. Tato práce může vést k fyzickým změnám tkání tím, že umožňuje napjatým a přetíženým tkánímvykazujícím abnormální vzorce vrátit se zpět ke svým přirozeným funkcím a projevům. Když si terapeut uvědomí, jak jsou tyto vzorce udržované potencí Dechu života, může harmonizovat tělesné struktury, ovlivnit metabolické funkce a podpořit nervový systém v nalezení vyššíhostupně homeostáze. Terapeut se také může zaměřit na obecné budování potence, zvyšování množství této základní životní síly v těle, a tímzvyšovat celkovou vitalitu organismu.

Potence Dechu života je jemnohmotná síla, kterou není snadné popsat slovy. Projevy a činnost této potence však můžeme fyzickyvnímat v těle. V kraniosakrální biodynamice terapeut s touto potencí – energetickým projevem Dechu života – spolupracuje, a díky tomu je schopen podpořit a doprovázet základní životní procesy.

Popsali jsme Dech života jako vnitřní řídící princip a řekli jsme, že se v těle projevuje skrze potenci. Dostáváme se tak od esoterického pohledu k energetickému. Je však nutné učinit ještě jeden krok –definovat, jaký vztah má potence Dechu života k fyzickému tělu.

20

Kraniosakrální biodynamika

Potence Dechu života vyvolává pulzující vlny, které se šíří tělními

tekutinami a tkáněmi. Jinými slovy, tekutiny a tkáně reagují na čin

nost potence, dynamické pulzování energie, které lze ve fyzickém těle

vnímat pomocí palpace jako vnitřní pohyby. Tyto pohyby jsou velmi

jemné, přesto však ještě vnímatelné našimi běžnými smysly.Kraniosa

krální terapeut se učí tyto pohyby vnímat a toto umění tvoří základ

jeho terapeutické praxe. Právě pozorovatelné projevy Dechu života

a jeho potence v těle činí kraniosakrální terapii účinnou metodou pro

práci na fyzické úrovni.

Jak jsem již zmínil, kraniosakrální terapie nám umožňuje pracovat

se zdravím na fyzické úrovni, s energetickou dynamikou a vitalitouje

dince i s hlavním řídícím principem života jako takovým. Všechny tyto

aspekty kraniosakrální práce v průběhu této knihy podrobně rozvedu.

Kraniosakrální terapie představuje způsob léčení s dosud neví

daným potenciálem. Klade důraz na podporu samotného základu

zdraví – na Dech života – a učí, jak s ním a vrozenou moudrostí těla

spolupracovat.

Při kraniosakrální práci se dostáváme do kontaktu s podstatoulid

ské existence. To je významné z několika důvodů. Na fyzické úrov

ni navazujeme vztah s fyziologickým jádrem těla, které má na starost

souhru všech tělesných funkcí. Na úrovni psychiky se dostáváme do

kontaktu s psychologickým jádrem, tzn. tím, jak zpracováváme naše

zkušenosti a jak se vztahujeme k minulosti. A konečně se dostáváme

do kontaktu i s duchovní podstatou rezonující se smyslem života jako

takového.

Kraniosakrální biodynamika je tedy jedinečný přístup ke krani

osakrální terapii, který zahrnuje práci s jádrem energetického systému

člověka. Od ostatních přístupů kraniosakrální práce se odlišuje tím, že

se zaměřuje na skrytou energetickou dynamiku a na to, jak se projevuje

21

1. Úvod

v živém systému. Kraniosakrální terapeut ví, jak s těmito dynamickými

procesy navázat přímý vztah a jak je využít k obnově a zlepšení zdraví.

Při práci na tak základní úrovni jsou terapeutické výsledky mnohem

komplexnější.

Všechny přístupy kraniosakrální terapie vzešly z kraniální osteo

patie. Je důležité zdůraznit, že kraniosakrální terapie není osteopatie

a většina kraniosakrálních terapeutů osteopatii nestudovala. Během

několika posledních desetiletí došlo v této oblasti k výraznémuposu

nu, kdy techniky a metody tradiční osteopatie začali používat itera

peuti z jiných oblastí. Na poli kraniosakrální terapie existuje několik

technik, které na první pohled vypadají podobně, liší se všakprocedu

rálně a mohou stát na různých filozofických základech. Biodynamický

přístup kraniosakrální terapie je velmi jemný a bere v potaz víceroz

měrnost životních procesů, od hlubin anatomie a fyziologie až kvý

šinám lidského potenciálu. Biodynamický přístup zkoumá a objevuje

kontinuum životních procesů – od napětí tkání a následků zranění

přes dynamiku tekutin v těle až po energetické řídící principy, které

tkáně a tekutiny uspořádávají. Praktikant kraniosakrální biodynami

ky si uvědomuje význam projevů zdraví a nemocí, emocí a aktivací

nervového systému klienta a se snaží citlivě udržovat vztah s celým

spektrem těchto dynamických procesů zároveň. Mnoho dalších pří

stupů kraniosakrální terapie je více mechanických a klade důraz na

čistě strukturální přístup k tělu. Používají techniky, s jejichž pomocí

často přímo manipulují s tkáněmi a snaží se docílit určitých změn.

Tyto přístupy se zaměřují především na uvolnění znehybněných tkání

a tělesných struktur, a někdy i na ovlivnění dynamiky tekutin v těle.

Na těchto úrovních pracujeme i v biodynamickém přístupu, vždy to

ale děláme s vědomím dynamických sil na pozadí probíhajících pro

cesů. Biodynamický přístup pracuje s energetickými silami skrytými

Kraniosakrální biodynamika

za symptomy a pomáhá těmto silám nalézt jejich přirozenýrovnovážný stav. To umožňuje reorganizaci tkání a energetických vzorců v těle

iniciovanou zevnitř. Klientův systém je tak podporován, aby našel své

vlastní řešení potíží, s nimiž se potýká. Klienti jsou posilováni, protože

jim pomáháme kultivovat jejich vlastní zdroje a rozvinout léčivý proces

zevnitř. Tento přístup se tedy mnohem více orientuje na klienta než

ostatní přístupy kraniosakrální terapie.

Biodynamický přístup kraniosakrální terapie také oslovuje vrstvy kraniosakrálního systému, o nichž se v ostatních přístupech příliš

nemluví. Odhaluje vzájemnou provázanost fyzických a energetických

úrovní všech životních funkcí. V této knize se dočtete o několikadůležitých úrovních projevu a rezonance kraniosakrálního systému.Seznámíte se s klinickými významy všech vrstev, s nimiž můžete pracovat. Prozkoumáme společně vztah mezi klidem a pohybem. Zjistíte, jak obrovský význam pro terapeutický proces mají zdroje, a naučíte se, jak je s klienty kultivovat.

V předchozím textu jsem vyjmenoval mnoho důvodů, proč jebiodynamický přístup ke kraniosakrální terapii celostnější, tj. pracuje se

širším spektrem lidského prožívání. Na následujících stránkách sepokusím popsat všechny důležité prvky tohoto způsobu práce a základní

dovednosti, které může každý terapeut využít ve své praxi. Každý, kdo

se touto prací začne důkladně zabývat, objeví její neuvěřitelnou sílu

a hloubku. Kraniosakrální biodynamika je víc než jen terapeutickýpřístup, je to nový filozofický směr léčení, jenž rozvíjí i umění vnímání.


23

2. Vznik a vývoj kraniosakrální terapie

2. VzNIK A V Ý VOj

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Kraniosakrální terapie se vyvinula ze specializovaných osteopatických technik. Jejím zakladatelem je nadaný lékař William Garner

Sutherland. V rámci svého klinického výzkumu se Dr. Sutherlandněkolik desetiletí věnoval detailnímu studiu anatomie. Výsledkem jeho

celoživotní práce je tzv. „kraniální koncept“. Ke konci života začal se

svými objevy seznamovat i ostatní osteopaty.

První inspiraci pro rozvinutí kraniálního konceptu našel ke konci

svého studia medicíny, když si prohlížel výstavku anatomickýchexponátů. Mnohokrát vyprávěl, jak ho ta myšlenka doslova „udeřila dohlavy“ v okamžiku, kdy zkoumal rozloženou lebku, jejíž jednotlivé kosti

byly od sebe oddáleny.

Zaujal ho tvar švů mezi kostí klínovou a kostmi spánkovými, anajednou ho napadlo: „Jsou zkosené jako rybí žábry, sloužící kprimární respiraci.“ I Dr. Sutherland to tehdy považoval za bláznivý nápad.

Nicméně ho tato myšlenka už neopustila a byl jí tak fascinovaný, že

celý zbytek svého života zasvětil zkoumání této možnosti – ve vztahu

k živým organismům a k osteopatické praxi.

Dr. Sutherland si uvědomil, že tvar a uspořádání lebečních švů svědčí

o schopnosti pohybu. To bylo zcela v rozporu s konvenční anatomickou

premisou, že lebeční kosti dospělého člověka jsou pevně srostlé anemohou se hýbat. (Zajímavé je, že toto přesvědčení se prosadilo jen vzápadní anatomii. V Rusku, orientálních státech i perské tradici se vždy učilo,

že lebeční švy se mírně pohybují.) Dr. Sutherland proto provedl mnoho

pokusů, aby nakonec dokázal, že mezi lebečními kostmi skutečně dochází k určitému pohybu.1 Zjistil, že když je tento pohyb nějak omezen

nebo dokonce znemožněn, projeví se to různými potížemi po celém těle.

Kraniosakrální biodynamika

Tím odhalil souvislost kraniosakrálních dynamických procesů sfyziologickým fungováním celého těla. Kromě fyziologických změn však při

svých pokusech zakoušel také nejrůznější emoční a kognitivní potíže.2

I další výzkumníci v tomto oboru potvrdili mobilitu lebečníchkostí mnoha studiemi. Například Viola Frymannová, D.O., provedlapokus, který prokázal existenci fyziologických rytmů svědčících o pohybu

lebečních struktur. Během tohoto pokusu elektronicky snímalafyziologické pochody a rytmy celého těla.3 Rozsáhlým výzkumemkraniosakrální dynamiky je znám i Dr. John Upledger.4 Jeho výzkumný tým

významně přispěl k současným empirickým znalostem kraniosakrální

dynamiky. Členové tohoto vědeckého týmu poprvé popsali přítomnost živých pojivových tkání, cév a nervů v lebečních švech, a dokázali tím, že ani u dospělého člověka nejsou lebeční kosti pevně srostlé.5

Jak Dr. Sutherland postupoval ve svém výzkumu a praxi, stále více

oceňoval povahu a vlastnosti membrán spojujících jednotlivé kosti

a obalujících centrální nervový systém, ale i dynamiku tekutin uvnitř těchto membrán. Nakonec došel k tomu, že pohyby lebečních kostí, kosti křížové a v důsledku toho i pohyby všech struktur v těle jsou jenreakcí na působení biodynamických sil v mozkomíšním moku. Svépozorování zaměřil na pravidelnou pulzaci mozkomíšního moku, kterározhýbává všechny tělesné tkáně a způsobuje změny jejich polohy a funkcí. Dr. Sutherland se pak nemohl vyhnout hlubší otázce: „Co vyvolává tuto pulzaci mozkomíšního moku a v důsledku toho i všech tkání v těle?“

Dr. Sutherland tuto neviditelnou životní sílu, která rozhýbává celé

tělo, nazval Dech života. Postupně dokázal rozpoznat a ocenit rozličné

způsoby, jimiž se tato síla účastní všech fyziologických pochodů vlidském těle. Vypozoroval, že Dech života má zvláštní afinitu kmozkomíšnímu moku, v němž se koncentruje, a přímo tak působí na mozek

a míchu.

2. Vznik a vývoj kraniosakrální terapie

Uvědomil si také, že pulzace mozkomíšního moku patří mezizákladní životní funkce.6 Díky anatomickým znalostem věděl, žemozkomíšní mok omývá jádra autonomních nervů v mozkovém kmeni. Tato

oblast řídí naše životně důležité fyziologické funkce: dýchání, srdeční

tep, trávení i schopnost seberegulace. Takže úzký vztah mozkomíšního

moku a nervových jader mozkového kmenu má obrovský význam pro

zachování života.

Dr. Sutherland učil, že pulzace mozkomíšního moku je přímým

projevem Dechu života. Přesněji řečeno, pulzaci mozkomíšního moku

vyvolává potence Dechu života. Potenci, neboli „sílu“ Dechu života, lze přirovnat k jemné energii, o níž se tak často mluví v moderní

energetické medicíně, a k životní síle tradičních kultur. Kraniosakrální

terapeut může lidem pomoci budovat jejich potenci neboli zvýšitvitalitu, a tím obnovit nebo prohloubit jejich spojení s Dechem života, což

vede k celkovému zlepšení zdraví a pocitu pohody.

Potence Dechu života pohání pulzaci a pohyb mozkomíšního

moku uvnitř durální membrány. V jedné fázi tohoto pohybu tekutiny

stoupají vzhůru směrem k hlavě a v druhé fázi klesají zpět dolů ke

kosti křížové. Tento cyklus je trvalou ústřední součástí naší fyziologie.

A protože míšní mok proudí mezi hlavou a dolním koncem páteře, Dr.

John Upledger nazval tuto práci kraniosakrální terapie.7 Pro upřesnění

zde musím připomenout, že do té doby se používal termín Dr.Sutherlanda „kraniální koncept osteopatie“. Ten považoval tuto práci zarozšíření původních osteopatických principů formulovaných zakladatelem

klasické osteopatie, chirurgem Andrewem Taylorem Stillem. Dr. Still

ve svém přístupu k péči o zdraví kladl důraz na vnitřní pohyby těla.

V důsledku pulzace mozkomíšního moku se pohybují i lebeční

kosti a kost křížová. Jeden populární přístup ke kraniosakrální teraii tento fakt vyzdvihl, což vedlo k všeobecně rozšířené představě, že

Kraniosakrální biodynamika

kraniosakrální terapie se zabývá korekcí pohybu kostí. Celkový rozsah práce Dr. Sutherlanda byl však mnohem širší, i když porozumění

pohybům kostí bylo jeho součástí. Dr. Sutherland se mnohem více

zajímal o síly, které jsou skryté za těmito pohyby a projevují se skrze

mozkomíšní mok, a o jejich vztah k Dechu života. Energetické síly

a potence Dechu života pohánějí přirozenou fluktuaci mozkomíšního

moku a vnitřní motilitu tkání. Kraniální koncept Dr. Sutherlandavyzdvihl význam těchto vnitřních sil.

Potence Dechu života je dynamická síla, která iniciuje jemné,

avšak už pozorovatelné pohyby tekutin a tkání. Biodynamický přístup kraniosakrální terapie si uvědomuje význam těchto dynamických projevů života a snaží se s nimi navázat přímý vztah. K vyvolání

léčebných změn v organismu klienta využívá kraniosakrálníbiodynamika kvalitu terapeutického vztahu a praktikantovy schopnostipalace a reflexe.

Ke konci života bylo Dr. Sutherlandovi stále jasnější, že tato práce

je více o potenci Dechu života a jeho projevech, než o pohybechtekutin a tkání. Říká se, že ho navždy změnil zážitek transmutace Dechu

života, kdy pozoroval, jak se Dech života postupně projevuje v různých

vrstvách/na různých úrovních. Těmito úrovněmi mohou být: vědomí

vnitřního řídícího principu, vnímání energetické dynamiky neboli

potence, jež se tímto principem řídí, sledování pulzace potence, která pohání tekutiny, a výsledného jemného pohybu tkání. Zkušenost

s přímými projevy Dechu života na různých úrovních a jejich vlivem

na všechny funkce systému ho dovedla k hlubšímu pochopení komlexnosti kraniálního konceptu. Dr. Sutherland tedy ve svém chápání

kraniálního konceptu procházel různými fázemi, a proto i ostatnílékaři, kteří s ním v různých obdobích spolupracovali, získali na kraniální

práci mírně odlišný pohled.


27

2. Vznik a vývoj kraniosakrální terapie

Lze tedy říci, že rané fáze vývoje kraniální osteopatie se točilypřevážně kolem pohybu tkání. Dr. Sutherland se vrhl do hlubšíhozkoumání tohoto oboru, když si uvědomil, že lebka je stavěna tak, abymohla vykonávat určité pohyby. Výsledkem jednoho z prvních klinických pokusů bylo zjištění, že zafixování lebečních struktur vede k funkčním změnám v celém systému. I dnes je orientace na membránové napětí a odpor tkání důležitou součástí kraniosakrální práce, učíme se však navíc, že toto napětí a odpor jsou udržovány inertní potencí. A ještě za života Dr. Sutherlanda byly vyvinuty mnohem jemnější techniky se stejnou, nebo dokonce lepší účinností.

Ve svém pozdějším učení Dr. Sutherland zdůrazňuje pohyb tekutin. Ukázalo se, že schopnost pracovat s fluktuací mozkomíšního moku je pro klinickou praxi zásadní. Nepravidelnost tohoto proudění je spojena s nejrůznějšími funkčními poruchami organismu. V této fázi praktikanti zjišťovali, že práce na úrovni tekutin je mnohemkomlexnější, a pro klienty méně zatěžující. Pro práci s tekutinami bylovyvinuto mnoho technik a dovedností, z nichž mnohé tvoří podstatnou část současné kraniosakrální praxe.

Lékaři, kteří studovali u Dr. Sutherlanda těsně před jeho smrtí, získali na kraniální koncept ještě jiný pohled. Byli vedeni k ještě větší úctě k potenci Dechu života. V posledních letech svého životanabádal Dr. Sutherland studenty: „Naučte se vnímat potenci v proudění mozkomíšního moku!“8 Ve svých přednáškách poukazoval naobrovskou sílu přirozené fluktuace mozkomíšního moku a na to, že tato síla neboli potence je to, co zajistí terapeutickou změnu. Terapeutické techniky se výrazně zjemnily a pozornost praktikantů se zaměřila na projevy potence Dechu života v tkáních a tekutinách. Dr. Sutherland neustále zdůrazňoval, že praktikant se může na potenci Dechu života vždy spolehnout, protože tato síla má svou vlastní vnitřní inteligenci. Kraniosakrální biodynamika Podporoval praktikanty, aby plně důvěřovali léčivé moudrosti potence mozkomíšního moku. Některé větve kraniosakrální terapie toto poznání ještě prohloubily a biodynamický přístup je již plně založen na tomto pohledu.

V kraniosakrální biodynamice spolupracujeme s potencí Dechu života – s uspořádávajícími silami životní energie a jejich léčivýmpotenciálem! Ti, kdo studují Sutherlandovo učení, se shodují na tom, že skrze spolupráci s biodynamickými silami neboli s potencí Dechuživota nakonec došel k poznání základních principů léčení.

Na Sutherlandův kraniální koncept osteopatie navázala nová generace lékařů vycházejících z jeho původní práce. Mnoho osteopatů se dnes označuje za kraniální osteopaty, čímž dávají najevo odlišnost své specializace. Aby kraniální práci mohlo studovat více lékařů, založil Dr. Sutherland nadaci The Sutherland Cranial Teaching Foundation. Svou vytrvalou prací v tomto oboru vešli ve známost i další výjimeční lidé: Dr. Rollin Becker a Dr. Robert Fulford. Oba tito muži se nesmazatelně zapsali do dějin kraniální osteopatie.

Dr. Becker publikoval v šedesátých letech minulého století sérii článků o diagnostickém doteku, které přinesly hluboké vhledy dopraxe i filozofického základu kraniální osteopatie. Tyto články bylypozději vydány v knize Life in Motion.9 Dr. Becker v nich poprvé použil spojení biodynamická potence, termín v dnešní praxi kraniosakrální biodynamiky již hojně používaný. Dr. Becker však přinesl i mnoho dalších poznatků, které měly a dodnes mají na kraniosakrální práci obrovský vliv.

Práci Dr. Roberta Fulforda zvěčnil Andrew Weil ve svémbest-selleru Spontaneous Healing10. Dr. Weil v něm trochu zdráhavě popisuje, jak se s Dr. Fulfordem seznámil coby jeho pacient, a byl tak ohromen výsledky jeho osteopatické praxe, že se rozhodl začít u něj studovat, aby

2. Vznik a vývoj kraniosakrální terapie

si osvojil základní dovednosti této práce. Dokud se osobněnepřesvědčil o účinnosti této metody, měl Dr. Weil pochybnosti o jejíchmožnostech, především proto, že studoval tradiční medicínu na lékařské

fakultě Harvardovy univerzity. Pod vedením Dr. Fulforda se Dr. Weil

naučil vnímat základní pulsaci Dechu života, fluktuaci mozkomíšního

moku, a navazovat vztah s těmito ději v pacientově těle. Zajímavé je, že

o svém setkání s Dr. Fulfordem a osteopatickou metodou se ve svéknize zmiňuje na prvním místě a teprve potom popisuje další zkušeností

s různými obory alternativní a doplňkové medicíny.

Práce Dr. Fulforda má velký význam i proto, že je jedinýmčlověkem, o němž je známo, že studoval jak u Dr. Sutherlanda, tak u Dr.

Randolpha Stonea, zakladatele polaritní terapie. Jeho práce tedy tvoří

pomyslný most mezi těmito dvěma významnými průkopníky v oboru

osteopatie. Měl jsem možnost studovat s některými žáky Dr. Fulforda a setkání s jeho přístupem k terapeutické praxi pro mě bylo velmi

přínosné.

Některé z technik a dovedností kraniální osteopatie se začaly šířit

a v upravené formě vyučovat i mimo osteopatickou komunitu, aby je

mohli využít i jiní terapeuti. Nejznámějším zastáncem rozšíření těchto

dovedností mezi veřejnost je John E. Upledger, D.O. Prováděl výzkum

fyziologických principů kraniální osteopatie a vytvořil výukový program pro pracovníky v lékařství. Založil Upledger Institute, organizaci

zaměřenou na vzdělávání v kraniosakrální terapii a příbuzných teraiích. Zpočátku byly jejich kurzy určeny především fyzioterapeutům

a ergoterapeutům. Postupně, jak zájem rostl, přibyly i kurzy promaséry, chiropraktiky, lékaře, psychoterapeuty a praktikanty mnoha dalších

profesí.

Přístupy kraniosakrální terapie vyučované v tomto systému jsou

všeobecně více strukturně zaměřené než přístup, který popisuji v této


30

Kraniosakrální biodynamika

knize. Nejčastěji se o nich mluví jako o biomechanickém přístupu,

který se od biodynamického přístupu probíraného v této knize liší.

Tento přístup může být samozřejmě velice přínosný a účinný, je však

nutné říci, že biomechanický přístup není tak úzce spjatý seSutherlandovým kraniálním konceptem osteopatie ani s přístupy, které se z něj přímo vyvinuly, jako kraniosakrální biodynamika. Význam práce Dr. Upledgera je však důležité ocenit, protože zpopularizovalkraniosakrální terapii mezi širokou veřejností. Seznámil s kraniosakrální terapiíobrovské množství lidí a motivoval je k tomu, aby tuto službu vyhledali a sami se přesvědčili o její účinnosti. Díky širšímu spektru praktikantů je navíc kraniosakrální terapie dostupná mnohem většímu počtu lidí.

Práce Hugha Milnea, D.O., skotského osteopata třetí generace, se

stala dalším mostem mezi osteopatickým konceptem a běžnouzdravotnickou praxí. U Milnea studoval kraniosakrální práci obrovský počet

lidí, protože vedl výcviky v mnoha zemích po celém světě. Napsal také

knihu The Heart of Listening: A Visionary Approach to Craniosacral

Work.11 Milne zkoumal mezikulturní paralely kraniosakrální terapie

a zjistil, že praktiky podobné osteopatickým se objevují nejen vzápadní kultuře, ale ve většině kultur.

Kraniosakrální biodynamika je dalším specifickým přístupem ke

kraniosakrální terapii. Biodynamický přístup se vyznačuje několika

specifickými aspekty, které ho umožňují vymezit vůči ostatním přístupům a definovat jeho teoretické i praktické odlišnosti. Hlavním

definujícím rysem kraniosakrální biodynamiky je důraz kladený na

funkční význam potence Dechu života ve fyziologických pochodech

těla. Pracujeme sice s tělesnými strukturami, dynamikou tkání,membránovým napětím a mobilitou kostí, a také s fluidní dynamikoumozkomíšního moku a tekutin obecně, všechna tato práce však souvisí

s potencí Dechu života. Terapeuti, kteří se začnou orientovat k Dechu


31

2. Vznik a vývoj kraniosakrální terapie

života jako řídícímu principu, k jeho potenci a vrozenému zdraví, které

v organismu udržuje, zjistí, že se terapeutická práce odehrává namnohem hlubších úrovních, je komplexnější a pomáhá klientům dotknout

se svého nitra a uvědomit si svůj vztah k životu.

Kraniosakrální biodynamika byla vyvinuta Franklynem Sillsem

jako přístup ke kraniosakrální terapii, jenž bere v potaz dynamikuDechu života.12 Sills vystudoval osteopatickou školu v Anglii, přičemž

stavěl na svých znalostech a zkušenostech z jiných oblastí energetické

medicíny. Osteopatický trénink zahrnoval i klasickou kraniální práci

a Sillse velmi zaujal Sutherlandův kraniální koncept. Začal podrobně

zkoumat Sutherlandův odkaz a pokračoval ve výzkumu na tomto poli.

A zjistil, že mnohé z principů kraniálního konceptu odrážejí to, co se

již naučil dříve, a tvoří sjednocující princip, skutečnou esenci léčení.

Sills dokončil své osteopatické vzdělání a postupně pracoval na mnoha

místech, od soukromých praxí až po nejrůznější léčebné kliniky. Spolu

se svými kolegy založil kliniku, kde mohly děti a jejich rodiny dostávat

kraniosakrální ošetření zdarma. Sillsovo hluboké porozuměníSutherlandovu kraniálnímu konceptu vešlo v širší povědomí a jeho kolegové

ho podpořili, aby začal své znalosti a dovednosti vyučovat. Tak vznikla

kraniosakrální biodynamika.

Trvalo dalších deset let, než se tento název ujal, kraniosakrální

biodynamika však již při svém zrodu vnesla do kraniosakrální práce

celostnější přístup. Vývoj biodynamického přístupu jen odrážel všeobecnou tendenci širšího pole, z něhož vzešel. Zpočátku byly některé

používané techniky stále spíše „biomechanické“, postupem času si však

praktikanti stále hlouběji uvědomovali, že biodynamické síly apotence v systému klienta vytrvale směřují ke zdraví. Praktické dovednosti

a vědomí terapeutů se neustále rozvíjely tak, že se přímá spolupráce

s biodynamickými silami stala stěžejním obsahem praxe. Vyvinul se       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist