načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Království tvé - J. G. Ballard

Království tvé
-6%
sleva

Kniha: Království tvé
Autor: J. G. Ballard

Mrazivý sociální horor je posledním dílem významného britského autora a ukazuje ve fantaskní vizi, kam až by mohla vést konzumní společnost, dovedená ad absurdum. Myšlenka, že ... (celý popis)
46
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost
Alternativy:

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: PLUS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 320
Rozměr: 130 x 200 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Kingdom come
Spolupracovali: přeložil Ladislav Nagy
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Datum vydání: 1. 2. 2016
Nakladatelské údaje: V Praze, Plus, 2012
ISBN: 9788025900024
EAN: 9788025900024
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Mrazivý sociální horor je posledním dílem významného britského autora a ukazuje ve fantaskní vizi, kam až by mohla vést konzumní společnost, dovedená ad absurdum. Myšlenka, že konzumní společnosti chybí emoce a proto vyvolává v lidech skrytou touhu po násilí, je výchozím bodem sociálně psychologického hororu. Odehrává se na předměstí Londýna, jehož život zcela ovládlo mamutí obchodní centrum. Sem přijíždí Richard Pearson, reklamní pracovník, jemuž v centru jistý fanatik zastřelil otce. Richard se snaží zjistit víc o otcově smrti, naráží ale na podivnou hradbu mlčení a vyhýbavých odpovědí. V městečku to tajně vře, pod sebemenší záminkou propukají násilnosti, a tak když Richard navrhne centru novou reklamní kampaň, která by se zaměřovala na temnější stránky lidské povahy, nevědomky zapálí rozbušku. V odpůrcích i obráncích centra se zvednou temné pudy a to vede k něčemu ne nepodobnému občanské válce, v důsledku pak k vytvoření jakéhosi groteskního fašistického ministátu. Richard se "probouzí do zlého snu, jehož scénář pomáhal psát"... Románem, který osciluje na pomezí několika žánrů, jako by Ballard předával varování budoucím generacím. Demaskuje konzumní společnost jako plíživé kolektivní šílenství, totalitu, která nemá vůdce ani nedefinuje ideu, ale funguje stejně spolehlivě jako každá tvrdá diktatura.

Popis nakladatele

Román britského autora J.G. Ballarda Království tvé je katastrofickou vizí Anglie a naší současnosti vůbec. Smutným „hrdinou“ je malé město u Londýna, kde postavili obrovské nákupní středisko. Konzumní způsob života, který s ním přišel, zničil veškeré společenské vazby mezi lidmi a převrátil jejich hodnoty. V celém kraji bují rasismus a násilí a po pumovém útoku na nákupní středisko rozpoutá běsnící dav revoluci. Zdá se, že jediným státním zřízením, které by mohlo širokým masám vyhovovat, je fašistický režim.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Království tvé Království tvé
Ballard J. G.
Cena: 199 Kč
Dark Sacred Night: A Bosch and Ballard thriller Dark Sacred Night: A Bosch and Ballard thriller
Connelly Michael
Cena: 355 Kč
Přijď království tvé Přijď království tvé
Kitzler Petr, Neuner Peter
Cena: 198 Kč
Přijď království tvé Přijď království tvé
Danneels Godfried
Cena: 131 Kč
Ke knize "Království tvé" doporučujeme také:
Lidé milénia Lidé milénia
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

9

Sv atojiřskýkříž Před městísn í o nás ilí.Je jic h obyvatelé po dřimujíve sv ýchnud - ných vilkách, obk lopenivlídnými nákupními středisky, a trpěl ivě čeka jí na nočn í můry,které je vytrhnou ze snění a vtáhnou do vášnivějšího světa...

Zbožné přání, říkal jsem si, jak Heathrow pomalu mizelo ve zpětném zr cátku, a tak y bláh ov é, pro st ě zažraný zvyk člověka od rekl amy,kt er ý dáváobalu přednost př edsušenkou. Přesto bylo obtížn é zaplašit ty myšlenky v kr ajině,kterou jsem s takovým úsilí mpo máhal budovat . Přeje l jsem do pomalého pruhu dálni ce M4 a če tl cedule víta jíc í mě vevně jš íc h předměstích Londýna. Ashf ord,St aines , Hill ingdon– šíl enéadresy, kt eré znajíjen ti nejzou falej ší podomní obchodníci. Za Heathrow se rozkládají ří še kon zu mníh o živ otaa vlá dnetu záha da, kteroujsem byl doslova posedlý až do dne, kdy jsem za seb ounaposledy zavřel dveře agentury : Jakpr obudit spí cí lidi, kte ří majívšechno, kteří si ko upili sny, jež se dají za peníze koupit, a vědí, že udělal i dobrý ka uf?

Na pa lub ní des cebl ika la šipka levéh o blinkru , přitom bych pří - sahal, že js emho ne za pínal. Onějaký chsto metrů dá l bylale sjezd z dá lnicea já měl ta kovýne jasnýpocit, žečeká právě na mě. Zpomal il jsem, sjel z dá ln ic e, za je l do tunelu, který se stáčel do prot is měru a proje l kol embill boa rdu , je nžmě vybízel k ná vš těvě nov éhoad mini strativního a konferenčníh o centra. Prudce jsem zab rz di l, na ok amži k zauva žo va l, že by chvycouval zpět na dál - nici , a pakto vzdal. Vžd yck y sene chá vá mvést cestou...

Ja kovětšinu lidí z centra Londýna sv íral i mě zvláš tn í pocit, kdykol i jse mopustil středměsta a přiblížil se k předměstím.

1


Přit omce lousvou kariéru v reklamním průmyslu jsem strávil tím, že jsem se pok oušelpř edměstím zalíbit. Na ro zdíl odroze - ch vělé , vynerv ované metropole jsou městečka na okraji, pod ři - muj ícína ochranném rameni dálnice M25, pra ktickyvynálezem re kla mního pr ůmyslu, an eb o ta k si toalespoň ac countijako já na mlouva jí. Př ed městí, vě řilijsme tehdy všichni neochvějně, jsou definována výrobky, kteréjim prodáváme, značka mia logy, je ž sama definují jejich ži vo ty.

Přesto se ná mpředměstí tak či on akvzp írala,byla čí mdál el egantnější a sebevědomější, stávala se skutečným centrem ze mě a nás si dr želahezky na odstup. Hleděl jsem na kl idné moře ci hlových štítů, příjemnépar číky a šk olní hřiště a bod lomě u srdce; byl to podobný pocit , ja ko když měmá žena láskyp lněpolíbila, jako by plaše mi zamával a zedveř í na še hobytu v Chelsea a vzá - pětí mě op ustila. Citse můž e pro je vitv tom nejcyničtěj šímokamžiku.

Já měl vša k keznepokojení zvláš tn í důvod – jen pár týdnů pře dtímse ta hlepřátelská předměstí vytrhla ze sp án ku,vyceni - la zuby, vyskočila a zabila mi otce.

V dev ět ho dinráno, dva týd nypo otco věpo hřbu, jsem se vyda l z Londý nado Br oo kla nd s, měst ečk a meziWeybridge a Wokin gem,které vyrostl o kol emautomobilového okruhu ze třicátý chlet . Otecv Brook la ndsproži l dět ství a po životě prolét an ém po ce lémsvětě se starý pilot dop ra vních letadel vrátil na penzi do mů. Chystal jsem se zajít za not ář em,zji sti t, jakto je s ověře - ní mjeho poslední vůle , a byt na bíd nou t realitní kanceláři. Jiný - mi slo vy : formáln ě uz avř ít život, kte rý mivždy zůstal cizí. Notář Geo ff reyFairfax mě in for moval, že bytse nachází na dohled od nep ou žívan éhozáv odního okruhu, jenž musel na starého muže působit ja kově čnýse n o rychlosti a připomínat mu všechny ty ra nv ej e, kte rése mu poř ád míh alyhl av ou. Ažzabalím jeho uni - 10


formy a zamknu za sebou dve ře, udě lámtak vlastně čáru za bývalým pilotem British Airways , nep řítomnýmrodičem, jehož jsem měl za hr dinu, ov še mvíd al jse mho jen zřídkakdy.

Mou tvr dohlavou, al e zároveň ve lic e ne rvó znímatku opu stil, když mi bylo pě t, na lé ta l mili on y mil nata nejnebezpečnější letiště světa, přežil dvapokusy o únos let adla,a pak zahynul při bizar ní př es třelcev před měs tském ná kup nímcentru. Jakýsi ch ovanec ústavu pro duševně ch or é dostal denní vycházku, do atria náku pn íh o střediska Metro cen tr umpronesl zbraň a bez rozmyslu zač al stř íletdo lid í, kte ří si se mo pol ednípa uzepřišl i nakoupit. Tř i li dé zemře li,pat ná ct utrp ělozra nění . Otcezasáhla jediná kulka, bohužel však smrte lná.Takovou smrt by si člověkdokázal představit v Manile, Bogotě neb o navýchodním okraji Los Angeles, ale v malé mangli ckémměste čkuzasazeném mezi les íky? Bohu želotec i ta k přežil svépří bu znéa většinu přátel, ale as poň jsem mu ob staral pos le dníobřa d a na onensvět ho vyprovodil .

Vzdaloval jsem se od dálnice a představa, že skutečně ot oč ím klíčem ve dve říchotcova bytu, se za čalarýsov at v př edním ok - ně jako nějaký le hc e zlověstnýprůhledový dis plej.Bylo mi jas - né, že tam tak trochu stá lebude – z ručníků, šatů, šp inavého prádla budecítit pach jeho těla, sv ůjzvláštní pach bu douvydá - vat i staré bestsellery v knihovně. Ale je hopřítomnost bu devy - važ ovatmoje absence , meze ry bu douvšude jako prázdná po líč - ka v pl ás tvimedu, lidské mez er y, je ž jehosyn nedokázal vyplnit , když on sá mopu stilrodinu kv ůlilé tání.

Ty mezer y by ly i vemně. Namíst o to ho, ab ychse s matkou ta - hal poobcho dechHarveye Nicholse nebo věčně vysed ávalu Fortnuma na ča ji,jsem měl být s tá to u, vyr áběts ním sv éhoprvního draka, hrát kriket, učit se zapa lo va t táb oráknebo jezdit na člunu . Aspoň že jsem uděl alkariéru v re klamě, úspěšnou až do okamži ku, kd y jsemuděl al tu chy bu , žejse m si vzalza ženu koleg yni z práce, a taksi op atř il so upe řku , již jsemnemohl porazit.

11


Dojel jsemna konec dá ln ič níhosjezdu a vle kl se za obrovským kamionem plným mikroa ut, všech na seleskla, jako by byl a k na - ko usnutí anebo al espoň k olíz nu tí ja konějaká jablíčka v karame - lu zpříjemňující člově kude n. Kamio n zastavil nasemaforech ja - ko rozzuřený že leznýbýk chy stající sevtrhn ou t do ko ri dyvolné silnice, pak s bur ácením zamířil do nedalekého průmyslového ko mplexu.

Naje dn oujsem ne vě děl , kde js em.Vjel jsem do míst , kt erádle mapy automotoklubu měla být obla stívěkovitých městeček v údolí Temže – Chertsey, Weybridge, Walton. Jenže já kolemsebe žád náměstečka nev id ěl a i známek tr valéholidského osídlení tu bylo jen pár. Projížděl jsem úz emím rozpínající se suburbie, ge og ra fiísmyslové de pr ivace, zóno u dvouproudýchsilnic, benzinových pump, administrativních komplexů a ukazatelů na Hea - th row,krajinou neobd ěl áv aných polí pl nýchpropanbutanových la hv í, skla dišťobalených do ex oti ck ýc h ocelových plášťů. Projel js em ko lembrownfieldu , jemuž vév od il obříbillboard oz namují - cí, že te rminál Heathrow Jih rozšířili a je honá kladová kapacita je teď neomezená, ačkoli kolem mě se rozprostírala jen prázdná země, odkud už všechno poslali pry č předem.Nic nedávalo smysl , po kudto bylovyt rž enéz ko nt ex tu pomíjivé letištní kultury . Varov náná vě stíse up ozo rňovala nav zájem a celé území by lo kvůli nebezpečí zakódov an é. Nadvjezdy do skladišť se krčily be zp ečnostní kamer y, šip kyna semafo rechpro odbočení doleva neúnavně blikaly a navádě lyřidič e do útulkušpičkově zabez - pe čenýc h technologickýc h park ů.

Přede mnou se objevila řada nízkýc h domkůskrývající chse ve

stí nu za hr áz í vod ní nádrže a obklopen ýchautobazary, které tvořily po jít komez i těmito domky a světem. Dal js emse na ji h,projel ko lemčí nského bufetu, sk ladiště se zle vn ěnýmnáb ytkem, chova - telské stanice bojových ps ů a pon uré hodomovn íhobloku připo - mína jíc íh o čá stečně přes ta věnou vě znici. Nebylatu žádná kina, 12


kostely ani občanskácen tra,jediný kulturní život takpředstavovaly nekonečné billboardy prop ag ujícína blýska nýkonzumní život ní styl.

I pře s svů j odtažitý a kritický pohled, jenž sám neměl dalek o k to munejhlo up ějšímusnobství, jsem si uvědomoval,že to toje svět, který jsem po dvacet let pomáhal vytvářet.

Auta po mé le véruc e, vel kéro dinné limuzí ny,se dala do po hy - bu a odbočila dove dlejší ulice, kde se sn ažilaulovit místo k zaparkování. O tři sta metrů dá l sepa pr sk y slunce od ráželyod řady výloh. Okrajové městečk o ja koby ko uzlempo vstalo z křižovatky příjezdových cest a dvoup ro udý chsilnic . Záchrana se zblou di lé - mu pocestnému na bízela v podobě ne on ů předpo bočkouřetězce pro dávaj íc íh o zahra dníná činía cestovní kanceláře sn ažící se klien ty nalákat na „mana že rskou dovolenou“.

Čekal js em,až na skočí ze lená, byla to vě čnost vt ěsn anádo několika vte řin. Světla semafo ru vypadala jako nějaká úzkoprsá božstva dohlíže jíc í naopuštěnou křižovatk u. Se šlápljs emplyn, protož e měnapadlo , žebych křižo vatkoumohl prolétnout načer - venou, je nž e vzáp ětí jsem si všiml, žepř ímoza mnou sto jí policejn í aut o.Stej nějako ne daleké městečko se i to toauto objevi - lo tak řkazničehonic, ja koby ho př ilá ka la neklidná představivos t netrpěli vého řidiče v nadupaném sporťáku. Celá ta defenzivní krajina je n če kala, až se tu stane zločin.

O deset minut pozdě ji jsem se sva lilna čalouněnou lavici v pr ázdné ind ickérestauraci kde si v centrunějakého městečka u dá ln ic e. Rozložil jse mmapu nad za st aralýmjí delním lí stkem, kníž kousestávající z lamino va ný chst rá nek,jej ichžobsah se po léta neměn il,a sn až il js emse přijí t nato, kde zrovna jsem. Asi někde jihozápadně od Heathr ow,říkal jsem si, v nějakém tom měs tečku u dá ln ice,kte rá tu neko nt ro lo vaněrostla od šedesát ých

13


let a ži li v ni chli dé,kte ří se spokojeně cít ilipouze ve spádové ob las ti mezináro dního le ti št ě.

V takové krajině ský talačerpací stanice u dv ouproudé sil ni ce silnější pocit so uná ležitosti než něja kýkostel či kaplea představo va la podstatně vyšší povědomí o sdílené kultuře, než jaké by mohla nabídnout kni hovnanebo městs kágalerie. Nechal jsem je ns enave víc ep odlažním pa rkovacím domě, jenž byl dominan - to u města– masi vn í nakloněná desetipodlažní bu dovaz betonu, sv ýmzpůsob emzá ha dnější ne ž Mínotaurův labyrint v Knóss u, kde js mepodle – trochu pe rverz ní ho– návrhu mé ženy měli st rá - vit líbánky. Nicméně př ítomnost této ob rovskésta vbyby laod - razem oné otřepané fráz e,že parko vá níse stává největší du - ch ovnípotřeb oubritského obyvatelstva.

Zepta l jsem se vedoucího, nervózně působícího Bengálce po pade sá tc e, kde že tojsem, a podával mu mapu, nicméně on jako by byl duchem nepř ítomný, takže mi ani ne odpověděl. Namísto to ho upřeně sledoval auta pr ojíždějící po hlavní silnici. Do okn a ně kdokdysi ho dilcihlu a ob rovskáprasklina se jako turecká šav - le táhla od stropu až k podlaze. Zkoušel měnasměrovat do zadní čá stire staur ac e, na stůl u okna je pr ý re zervace, já ho však ignoroval a sed l jsemsi př ímok pra sk lé mu oknu,ne boť jsemtoužil pozo rovatměsto a je hokaždodenní sh on.

Kol emjd ou cíbyli př íl iš zaměst ná ni nák upy, takže mě ani ne

zaregistr ovali.Vypad aliblahobytně a spokojeně, sebevědomě kor zo va li po městečk u, je ž tvo řilyje n saméobchody a malé obch oď ák y. Dokon cei zdr avo tn í st ře disko teď vypadalo jako nějaká pro dej na,za výlohami byly vystavené sady na měření tl aku a céd éčka s rů zn ýmifi tn essprog ramy. Uli cebyly jas něos větleny , pů sob il y vesele,upr ave něa na ho nyse liš ilyod mně důvěrně zn áméh o cen tr a Lond ýn a. Aťuž se to tu jmenovalo jakkoli, ro zhodně se tu po ulici nevá lelynoviny, chodníky nehyzdily žv ýk ač kyani odhoze nékrab ic e. Tad y si člověk nemohl vypůjčit 14


knih u, zajítna kon ce rt, pomodlit se , nah lédnoutdo farní kronik y, ani vě novatdar charitě. Stručně řečeno, to toměstečko představuje ko neč noufázi konzumní společnosti. Lí bilo se mi a pociťoval jsem jis touhrdost, že jsem po máh al def inovathodnoty této spo - lečnosti . Historie a tr adi ce sta rší Bri tá ni e, onypříčiny její poma - lé smrt i udu šením, nehr ají v život ě zd ejší chlidí žádnou roli. Ti žijí ve vě čnépřítomnos ti nak upování, v níž ne jh lubšímorální otáz ky jsou toho ty pu,jakou si koupitledničku nebo pračku.Al espoň vša k u do moro dcůz úd olí Te mžes jej ichletištní kulturou nehrozí , žeby rozpo uta li něja ko u vá lk u.

Př ed ok nemse za stavilpříjemně vypadající pár ve středních letec h a láskyplně se jeden o druhého opírali. Měl jsem z nich radost, a ta k jsem na prasklé sk lozaťukal a v rázném ges tuvztyčil palec . Muževš ak zjevení piv ního přízraku, který se na něj us míval zevz dálen os ti něk ol ik a cen timetrů, vyl ekalo, vykročil vpřed, aby chránil sv ouženu, a prstem si poklepal na ko vovouvlaječ - ku v klopě sa ka.

Tu vl aj kujsem sp atř il , už kdy ž js emdo města vj ížděl, svatojiřs kýkříž v bílém pol i. Vlá la na obytných domech i na administra tivní chko mple xec h. Červ en ý kř iž áck ý křížtu byl prostě vš ude, po vl ávalna stožárec h pře d domya propůjčoval anonymnímu měst u sl av no stní at mosféru. Ať už byli zdejší lidé jacíkoli, ro zhodn ě byl i hr dí nasvé anglič ans tv í, co ž je bytostná víra, o kterou je nedoká žepřiprav it anicelá armáda reklamních textařů .

Usrk ával jsem pivo be z př ích uti,dal ší z tr iu mfůnaší agentury, proh lí že l si map u a ve do ucíres ta ura ce seneustále motal kolem mě. Al e jás objednávkou nikterak nespěchal, a to nejen z toho důvo du , žejsem o nab íz ené mjídle měl poměrně pochybné mí - nění. Jediným fixním bod em na map ě byl otcův by t v Brooklands, jen pár mil na jih od mís ta , kd e jse mzrovna seděl. Dokázal jsem si pře ds tavit,že sedí za stole ma čeká , žese mnou povede přij ímac í poh ovorna nov ou po zic i – to ti ž na to,být jeho synem.

15
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist