načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem -- ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně - Karel Hvížďala

Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem -- ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně

Elektronická kniha: Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem -- ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně
Autor:

Sborník obsahuje úplnou korespondenci Karla Hvížďaly s Václavem Havlem, kterou spolu vedli v letech 1984 až 2006 nad knihami Dálkový výslech a Prosím stručně. Obsahuje i faksimile ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  170
+
-
5,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 90
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2994-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Sborník obsahuje úplnou korespondenci Karla Hvížďaly s Václavem Havlem, kterou spolu vedli v letech 1984 až 2006 nad knihami Dálkový výslech a Prosím stručně. Obsahuje i faksimile originálů Havlových dopisů a dobové fotografie.

Zpětně lze říci, že pro oba autory měly tyto dvě knihy mnohem větší důležitost, než si zprvu mysleli: Václav Havel na začátku spolupráce na Dálkovém výslechu věřil, že někdy v budoucnu napíše paměti a samozřejmě netušil, že v prosinci 1989, sehraje u veřejnosti klíčovou roli před jeho zvolením do prezidentského úřadu. Dálkový výslech je dodnes jeho nejcitovanější a nejpřekládanější knihou. Podobně byl Dálkový výslech důležitý pro Karla Hvížďalu po jeho návratu z německého exilu: pomohl mu snáze se začlenit do české splečnosti.

Prosím stručně je kniha, která vznikala už za zcela odlišných podmínek, v době kdy Václav Havel již nebyl prezidentem. Podnět k ní dal on sám, jak z korespondence vyplývá.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Upozornění

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Galén

Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

www.galen.cz

© Galén, 2013


Karla Hvížďaly

sVá clav em Hav lem

ke knihám Dálkovývýslech

a Pro sí mstručně

KORESPONDENCE

GALÉN 2013

zlom dopisy-TISK.PDF-5.4.:Sestava 1 4/5/13 5:52 PM Stránka 3


Všechnaprávavyhrazena.

Tatopublikaceanižádnájejíčástnesmíbýtreprodukovány,

uchováványvrešeršnímsystémunebopřenášenyjakýmkoli

způsobem(včetněmechanického,elektronického,fotografického

čijinéhozáznamu)bezpísemnéhosouhlasumajitelůautorskýchpráv.

©VáclavHavel–dědicové,KarelHvížďalac/oDILIA,2013

Photos©BohdanHolomíček,JiříStach,OldřichŠkácha,2013

Typography©ClaraIstlerová,2013

©Galén,2013

ISBN978-80-7262-971-8

zlomdopisy-TISK.PDF-5.4.:Sestava 1 4/5/13 5:52 PM Stránka 4

ISBN 978-80-7262-994-7 (PDF)

ISBN 978-80-7262-995-4 (PDF pro čtečky)

Pandán /Karel Hvížďala /7

Dálkový výslech /13

Prosím stručně /69

zlom dopisy-TISK.PDF-5.4.:Sestava 1 4/5/13 5:52 PM Stránka 5 zlom dopisy-TISK.PDF-5.4.:Sestava 1 4/5/13 5:52 PM Stránka 6

7

PPaannddáánn

Tent o sborník obsahuje mou úplnou korespondenci s Václavem Havlem, kterou

jsme spolu vedli v letech 1984 až 2006 nad knihami Dálkový výslech a Prosím

stručně. Originály Havlových dopisů z doby, kdy jsem žil v Německu, pocházejí

z mého archivu, kopie mých dopisů Václavu Havlovi k Dálkovému výslechu

jsou majetkem Československého dokumentačního střediska. Originályne

existují, protože je Václav Havel okamžitě po přečtení, jako všechnu tehdejší

korespondenci s exilem, pálil, aby ji u něj nenašla policie. Veškerákorespon

dence ke knize Prosím stručně je uložena v archivu Knihovny Václava Havla. Ke

korespondenci z exilu jsem připojil několik dopisů o okolnostech vznikuDál

kového výslechu. V této publikaci najdete vše, co bylo možné dohledat a co se

bezprostředně nás dvou a těchto knih týká. Nic nebylo vynecháno kromě dvou

objemných zásilek mých otázek, které by knihu příliš zatěžovaly a kterébada

telé najdou v Knihovně Václava Havla. Jinak byly vypuštěny pouze dvavzá

jemné dopisy. Oba pocházejí z 10. 10. 2001, týkají se našeho sporu o Al-Káidě

a Tálibánu a byly otištěny v Lidových novinách. Rovněž jsem nezařadil dopis od

Václava Havla ze 16. 8. 2011 k mým sedmdesátinám, což připomínám cobysvě

dectví toho, jak Václav Havel myslel na lidi ve svém okolí i v době svých už

velmi vážných zdravotních potíží.

Zpětně lze říci, že pro nás oba měly tyto dvě knihy mnohem větší důležitost, než

jsme si zprvu mysleli: Václav Havel na začátku naší spolupráce věřil, že někdy

v budoucnu napíše paměti, a dokonce proto o některých věcech nechtěl vDál

kovém výslechu původně hovořit. Při práci nad mnou přepsanou, zkrácenou

a upravenou první verzí textu (celkem bylo nahráno 14 hodin odpovědí – vpře

pisu bezmála 300 stránek –, které Václav Havel natočil za dva večery vevypůj

čeném bytě v Praze na Vinohradech a které provezl do Německa, jako většinu

naší korespondence, kulturní referent německého velvyslanectví v PrazeWolf

gang Scheur) si však uvědomil, že do rukopisu vložil souvislou výpověď o sobě

a svém celoživotním konání, a tak se vlastně zbavil povinnosti někdy pozdějina

psat paměti (jak svědčí jeho dopis Vilému Prečanovi ze 14. července 1986).

Kniha pro něho začínala mít větší a větší význam a každé ráno po celonoční

práci na konečné verzi rukopisu, který dále krátil, rozdělil do pěti kapitol a ještě

jednou přepsal, se plížil na Hrádečku lesem a v noci zredigované stránkyukrý

val, aby mu je při domovní prohlídce StB nezabavila. Konečně mohu prozradit,

že jako skrýš sloužila stodola Andreje Kroba, Havlova souseda a režiséra

Divadla Na tahu. Václav Havel tehdy nemohl tušit, že právě tato kniha, kterou

nakladatelství Melantrich vydalo v prosinci 1989, sehraje u veřejnosti klíčovou

roli před jeho zvolením do prezidentského úřadu: nakladatelskou smlouvu

zlom dopisy-TISK.PDF-5.4.:Sestava 1 4/5/13 5:52 PM Stránka 7

8

podepsal s redaktorem Petrem Kovaříkem 12. prosince 1989 v ateliéru Josky

Skalníka na pražských Vinohradech za přítomnosti Alexandra Dubčeka a za

sedm dnů již tiskárna vyexpedovala 50 000 výtisků (celkový náklad prvníhovy

dání činil 100 000 výtisků). Do té doby zvláště mladí lidé, kteří neviděli jeho hry

z šedesátých let v Divadle Na zábradlí, nečetli časopis Tvář a neměli přístup

k jeho samizdatovým textům, znali Václava Havla převážně z pomlouvačných

článků v Rudém právu či z několika listopadových a polistopadových veřejných

vystoupení. Také více než dvacet překladů do cizích jazyků sehrálo propopu

laritu Václava Havla důležitou úlohu a Dálkový výslech je dodnes jehonejcito

vanější knihou. Jak dokládají přiložené dopisy, k jeho vydání jsem dal popud já

za přispění filozofa Václava Bělohradského.

Podobně byl Dálkový výslech důležitý pro mne po mém návratu z německého

exilu: pomohl mně snáze se začlenit do české společnosti. A mimo jiné měna

učil klást i „blbé“ otázky, jak jim Václav Havel říkal (například o jeho levičáctví,

buržoazním původu či proč nenapsal ženě Olze žádný lyrický dopis), kterézpo

vídanému poskytují širší prostor pro odpověď, nedrží ho v úzkém koridoru

cíleněji kladeného dotazu, a dodávají tím knize na čtivosti. V době vznikuroz

hovoru byl Václav Havel pod značným psychickým tlakem ze všech stran:

neustále nad ním visela hrozba dalšího uvěznění a zároveň se na něj valilo čím

dál víc úkolů z domova i ze zahraničí. Proto jakmile se rukopis dostal zahra

nice, kromě korektur na něm už odmítal dále pracovat. Název knihy vyšel od

Olgy Havlové. Sám jsem chtěl knihu nazvat Paradoxy mého života, paní Olga

však prý jednou manželovi řekla: to není interview, to je výslech. Václav Havel

se toho chytil a dodal: na dálku.

Prosím stručně je kniha, která vznikala už za zcela odlišných podmínek, v době,

kdy Václav Havel již nebyl prezidentem. Podnět k ní dal on sám, když sene

uskutečnil projekt trojrozhovoru Ash, Michnik, Havel a když znovu vnitřněza

vrhl možnost napsat vlastní paměti. Větší část odpovědí na mé otázky Václav

Havel sepsal v klidu Kongresové knihovny ve Washingtonu. I o tento rukopis

se obával a napsané několikanásobně zálohoval. Moje role tentokrát byla jiná:

iniciační. Václav Havel si z velkého množství mých otázek vybíral ty, které

považoval za nejdůležitější, a jindy se naopak divil, proč se na některé téma

neptám. Protože to ve svých odpovědích komentoval, udělal vlastně z tazatele

jednu z postav knihy. Jako by se někdy na svět díval jako na divadlo a s lidmi

kolem sebe zacházel jako s postavami svých her. I v tomto případě byl prací

na knize Prosím stručně, tentokrát ze zdravotních důvodů, tak unaven, že na

ní v závěru odmítl dále pracovat, i když mně se zdálo, že by jí to prospělo.

Dnes se zpětně musím přiznat, že jsem se kvůli zdravotnímu stavu Václava

Havla několikrát obával, jestli knihu dokončíme. Připomeňme, že po odebrání

zlom dopisy-TISK.PDF-5.4.:Sestava 1 4/5/13 5:52 PM Stránka 8

části plíce v roce 1996 sdělil jeden z lékařů Ladislavu Špačkovi, Havlovutiskovému mluvčímu, že s diagnózou, jakou Václav Havel měl, pacienti žijívětšinou tři až pět let. Název této druhé knihy je narážkou na nejčastější požadavek

jednoho z televizních moderátorů, který svým hostům říká před každýmrozhovorem: Prosím stručně. Kniha byla přeložena do více než deseti jazyků. Tento sborník, vycházející jako pandán k publikaci Václav Havel: Rozhovory

s Karlem Hvížďalou, je pro větší přehlednost rozdělena do dvou kapitol, které odpovídají práci na dvou projektech. Ač některé dokumenty mohou některým čtenářům připadat redundantní, ponechávám je v tomto svazku kvůli úplnosti a jako ilustraci Havlovy důkladnosti, s níž přistupoval nejen k textu, ale i kprezentaci svého díla. Pokud na sebe dopisy někde zřetelně nenavazují, je to proto, že jsme mezitím komunikovali telefonicky, o čemž žádné záznamy neexistují, anebo v případě Prosím stručně proto, že jsme komunikovali přes sekretariát či se scházeli osobně, především pak v pražské restauraci Na Ořechovce. Podle tohoto hostince také Václav Havel pojmenoval skupinu spolupracovníků, která knihu připravovala. Říkal nám tajné bratrstvo Ořech. Karel Hvížďala, leden 2012 Poznámka: Na některých dopisech Václava Havla najdete otisk dětského razítka psíka s kostí. Tuto identifikační ikonku Václav Havel někdy používal, aby dopisynebyly snadno zaměnitelné. Po 17. listopadu 1989 jím označoval vedle svého podpisu i legitimace opravňující ke vstupu do Laterny magiky, kde v prvních dnech úřadovalo Občanské fórum. Podobné razítko s nápisem Think Happy používal i Ivan M. Havel mimo jiné jako Ex libris do samizdatů. Razítko věnovala oběma bratrům profesorka MarkétaGoetz-Stankiewicz z University of British Columbia ve Vancouveru, která psala o německé, polské a české literatuře i o Havlových hrách.

Václav Havel na Hrádečku v roce 1985, kde autorizoval Dálkový výslech. >

Foto Bohdan Holomíček

zlom dopisy-TISK.PDF-5.4.:Sestava 1 4/5/13 5:52 PM Stránka 9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist