načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Konstrukce ze sádrokartonu - Darja Kubečková; Marcela Halířová

Konstrukce ze sádrokartonu

Elektronická kniha: Konstrukce ze sádrokartonu
Autor: ;

Sádrokarton je dnes již tradiční materiál, hojně používaný v novostavbách i při rekonstrukcích. Jeho hlavní výhodou je jednoduchá montáž bez nutnosti mokrého procesu. Stavbu ze ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  89
+
-
3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 112
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace (některé barev.)
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-3831-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Podrobný popis provádění sádrokartonových konstrukcí je bohatě doplněn kresbami a fotodokumentací. Kniha je určena široké odborné i laické veřejnosti, všem, kteří se zajímají o řešenou problematiku nebo uvažují o realizaci sádrokartonových konstrukcí. Publikace podává ucelený přehled o výstavbě samostatných stěn, předsazených stěn, obkladů, podlahových vrstev, konstrukcí pro půdní vestavby, apod.

Popis nakladatele

Sádrokarton je dnes již tradiční materiál, hojně používaný v novostavbách i při rekonstrukcích. Jeho hlavní výhodou je jednoduchá montáž bez nutnosti mokrého procesu. Stavbu ze sádrokartonu můžete zvládnout i vy pomocí naší praktické příručky. Dozvíte se v ní hlavní typy sádrokartonových a sádrovláknitých desek, postup při práci s nimi, vhodné povrchové úpravy i jaké budete potřebovat nářadí. Potřebujete postavit příčku, obložit nosník nebo ukrýt strop pod podhledem? Nebo budujete podkroví? Vše potřebné pro stavbu najdete na stránkách této knihy doplněné spoustou obrázků a fotografií.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Darja Kubečková; Marcela Halířová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Darja Kubečková

Marcela Halířová

157

Konstrukce

ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu

D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ

157Darja Kubečková, Marcela Halířová

GRADA PUBLISHING

Konstrukce

ze sádrokartonu


Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

Ing. Marcela Halířová, Ph.D.

Konstrukce ze sádrokartonu

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a. s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 5003. publikaci

Odpovědná redaktorka Magdalena Jimelová

Sazba Květa Chudomelková

Fotografi i na obálku poskytla společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počet stran 112

První vydání, Praha 2012

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

© Grada Publishing, a.s., 2012

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2012

Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-3831-4

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

ISBN 978-80-247-7881-5 (elektronická verze ve formátu PDF)

ISBN 978-80-247-7884-6 (elektronická verze ve formátu EPUB)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí býtreproduko

vána a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.


5 Obsah

Obsah

1 Úvod .............................................................................................................9

2 M ateriály pro suchou výstavbu ................................................................11

2.1 Desky ......................................................................................................................................11

2.1.1 S ádrokartonové desky pro stěny ...................................................................11

2.1.2 S ádrovláknité desky pro stěny ........................................................................16

2.1.3 D esky pro suché plovoucí podlahy ...............................................................17

2.1.4 Speciální desky .....................................................................................................21

2.2 D oprava a skladování .......................................................................................................25

2.2.1 Desky ........................................................................................................................25

2.2.2 Profily .......................................................................................................................27

2.2.3 Příslušenství ...........................................................................................................27

2.2.4 T mely a nátěrové hmoty ...................................................................................27

2.3 S tavební připravenost ......................................................................................................27

2.4 Profily ......................................................................................................................................28

2.4.1 Dř evěná nosná roštová podkonstrukce .......................................................28

2.4.2 Ko vová nosná roštová podkonstrukce .........................................................28

2.5 Spojo vací prvky ...................................................................................................................31

2.5.1 P řipevňovací a kotvicí prvky ............................................................................31

2.5.2 Zá věsné prvky .......................................................................................................31

2.5.3 P rvky pro připevňování desek k podkonstrukci .......................................31

2.5.4 N ýty a nýtování .....................................................................................................33

2.5.5 T ěsnicí pásky pod profily ...................................................................................33

2.5.6 O chrany rohů, ukončovací a dilatační lišty .................................................33 Konstrukce ze sádrokartonu 2.6 T mely a lepidla ....................................................................................................................33

2.6.1 T mely pro základní tmelení ..............................................................................34

2.6.2 T mely pro finální tmelení ..................................................................................34

2.6.3 C eloplošné sádrové stěrky ................................................................................34

2.6.4 A krylový, silikonový tmel ..................................................................................35

2.6.5 Lepidla .....................................................................................................................35

2.6.6 Osaz ovací sádrové pojivo, lepicí tmely ........................................................35

2.7 V ýztužné pásky ...................................................................................................................35

2.8 P ovrchové úpravy ..............................................................................................................36

2.9 Nářadí .....................................................................................................................................37

3 T echnologie provádění a pracovní postupy ............................................39

3.1 P ráce s deskami ...................................................................................................................39

3.1.1 P ráce se sádrokartonovými deskami ............................................................39

3.1.2 P ráce se sádrovláknitými deskami .................................................................41

3.1.3 P ráce s vrstvenou deskou pro podlahy, s děrovanými a štěrbinovými

deskami ...................................................................................................................41

3.1.4 P ráce s cementovou deskou ............................................................................41

3.2 P ráce s profily ......................................................................................................................41

3.3 Šroubování ...........................................................................................................................43

3.3.1 P řipevňování sádrokartonových desek .......................................................43

3.3.2 P řipevňování sádrovláknitých desek ............................................................44

3.4 Frézování ...............................................................................................................................45

3.5 T melení a broušení spár ...................................................................................................45

3.5.1 T melení sádrokartonových konstrukcí .........................................................47

3.5.2 T melení sádrovláknitých konstrukcí .............................................................48

3.5.3 S tupně jakosti pro systémy tmelení .............................................................49

3.5.4 T melení cementových desek ...........................................................................53

3.6 P rovádění povrchových úprav ......................................................................................54

3.6.1 Penetrace ................................................................................................................54

3.6.2 M alby a nátěry ......................................................................................................54

3.6.3 Tapety.......................................................................................................................54

3.6.4 Omítky .....................................................................................................................55

3.6.5 Ker amické obklady ..............................................................................................55 Obsah 4 Z ákladní stavebně-fyzikální vlastnosti sádrokartonu ...........................56

4.1 A kustické vlastnosti ...........................................................................................................56

4.2 T epelně-technické vlastnosti .........................................................................................57

4.3 V lhkostní vlastnosti ..........................................................................................................57

4.4 P ožární vlastnosti ...............................................................................................................58

55 K onstrukce suché výstavby ......................................................................59

5.1 Příčky ......................................................................................................................................59

5.1.1 V yměření příčky ....................................................................................................59

5.1.2 Nosná roštová konstrukce příčky – podkonstrukce ................................60

5.1.3 Opláštění .................................................................................................................63

5.1.4 Dilatace ....................................................................................................................67

5.2 I nstalační stěny ...................................................................................................................69

5.3 Suché omítky .......................................................................................................................70

5.4 P ředsazené stěny ................................................................................................................72

5.4.1 P ředsazené stěny spřažené ..............................................................................72

5.4.2 P ředsazené stěny volně stojící ........................................................................73

5.5 Š achtové stěny ....................................................................................................................74

5.6 Obloukové stěny.................................................................................................................75

5.7 B ezpečnostní stěny............................................................................................................76

5.8 Obk lady nosníků a sloupů ..............................................................................................78

5.9 Podlahy ..................................................................................................................................78

5.9.1 A kustické vlastnosti podlah .............................................................................78

5.9.2 Zlepšení akustické pohody – základní principy suché výstavby ........81

5.9.3 M odernizace podlah ..........................................................................................83

5.9.4 L ehké plovoucí podlahy suché výstavby ....................................................84

5.9.5 T echnologie provádění ......................................................................................86

5.9.6 D vojité a dutinové podlahy..............................................................................90

5.10 Podhledy ..............................................................................................................................91

5.10.1 Est etický vzhled ....................................................................................................92

5.10.2 A kustické vlastnosti ...........................................................................................92

5.10.3 A kustické podhledy, lamely a obklady suché výstavby .........................93

5.10.4 T epelně-technické vlastnosti ..........................................................................97

8 Konstrukce ze sádrokartonu

5.10.5 P ožární vlastnosti podhledu ............................................................................98

5.10.6 T echnologie provádění ......................................................................................98

5.11 Podkroví ...............................................................................................................................100

5.11.1 P odkroví z hlediska stavebně-fyzikálního návrhu .................................100

5.11.2 Sk ladba z hlediska tepelně-technických požadavků ............................101

5.11.3 Sk ladba z hlediska akustických požadavků ..............................................102

5.11.4 T echnologie provádění ....................................................................................102

Názvosloví ................................................................................................108

Literatura ..................................................................................................1101 Úvod Stavební technologie sádrokartonu byla patentována koncem minulého století ve Spojených státech amerických. Během krátké doby se sádrokarton prakticky rozšířil do celého světa a začal být využíván nejen při novostavbách, ale i při rekonstrukcích, a to díky své variabilitě, malé hmotnosti, recyklovatelnosti, snadné manipulaci.

Systémy sádrokartonových konstrukcí se v dnešní době s oblibou využívají nejen v bytové výstavbě a výstavbě občanské vybavenosti, ale své uplatnění mají také u staveb průmyslových.

Užíváme-li pro sádrokartonové konstrukce slovo „systém“, pak je tomu proto, že je celá sádrokartonová konstrukce složena z jednotlivých části, které v uceleném celku vykazují řadu vynikajících vlastností, mezi něž patří estetický vzhled, užitné, konstrukční a technologické vlastnosti. Jedině kompletně používaný systém zajišťuje výslednou jakost a kvalitu realizované sádrokartonové konstrukce, ať je to příčka, podhled, podlaha apod. Není-li tomu tak a dochází ke kombinaci či záměně různých komponentů, škody na stavebním díle mají ve svém důsledku negativní následky a finanční náklady na odstranění bývají zpravidla hodně vysoké.

Při práci se sádrokartonem se do povědomí vžil pojem „suchá výstavba“. To proto, že u daných technologických postupů se v minimální míře používá mokrý proces, event. je zcela vyloučen (pozn.: mokrým procesem charakterizujeme například zdění z kusového staviva a používaní malty, betonáž).

V neposlední řadě sádrokartonové konstrukce vykazují řadu dobrých vlastností ze stavebně-fyzikálního hlediska. Nelze opomenout ani skutečnost, že konstrukce suché výstavby našly v poslední době své velké uplatnění i v dřevostavbách. Stálé zvyšovaní cen energií, požadavky ekologické, hygienické, požadavky na ochranu životního prostředí, recyklovatelnost materiálů atd., přivedly realizační firmy a stavebníky ke dřevostavbám. Sádrokarton zde má své nezastupitelné místo. V dřevostavbách se používá zejména u sendvičových výplňových stěn v dřevěné skeletové konstrukci, 1 Úvod

10 Konstrukce ze sádrokartonu

užívá se pro podlahy, podhledy atd.. Doba výstavby dřevostaveb se díky technologii

a využití sádrokartonu zkracuje, výstavba je rychlá, dřevostavby mají dobrétepelně

-technické vlastnosti a vedou k úsporám energie na vytápění.

| O b r. 1.1 Využití sádrokartonu v budovách (pramen: www.fast.vsb.cz – archiv)

| Příčky, obklady stropů, podkroví, půdní vestavby, dělicí stěny, předstěny, podlahy, instalační

šachy, bytová jádra a ostatní úpravy v koupelnách a sociálních zařízeních.2 Materiály pro suchou výstavbu 2 Materiály pro suchou

výstavbu

2 .1 D e s k y

2.1.1 S ádrokartonové desky pro stěny

Stavební sádrokartonové desky tvoří základní prvek systémů suché výstavby. Tyto

desky se skládají ze sádrového jádra, které má na povrchu plášť ze speciálního kartonu.

V dnešní době, kdy dbáme na ochranu životního prostředí, se snažíme využívat namísto přírodních surovin suroviny odpadní. Současná technologie zpracování výchozích surovin využívá recyklovaných materiálů. Pro výrobu sádry používaný přírodní sádrovec je plně nahrazen tzv. energosádrovcem, který vzniká vlastně jako odpadní produkt při odsíření tepelných elektráren, případně jiných zařízení. U nás používaná metoda využívá k odsíření (snížení oxidu siřičitého SO

2

v ovzduší)vápennou lázeň (vápenné mléko Ca(OH)

2

). A právě při tomto procesu vzniká sádra, jako

vedlejší produkt odsíření. Takto vzniklá sádra (CaSO

4

· H

2

O) se nazývá energosádrovec.

Rovněž karton pro opláštění desek je ze 100% recyklované celulózy.

Důležitou otázkou, kterou si odborníci kladli, byla čistota a ekologickánezávadnost energosádrovce. Otázka na přítomnost škodlivých látek, jako jsou těžké kovy či radioaktivní prvky, byla rovněž hodnocena. Rozbory energosádrovce před započetím výroby prokázaly, že takto vyrobená sádra obsahuje menší množství nečistot než sádrovec přírodní.

Potom není samozřejmě náhodou, že výroba sádrokartonových desek byla umístěna do blízkosti velkých tepelných elektráren, např. v Počeradech (od roku 1994) a Horních Počaplech (od roku 1999).

12 Konstrukce ze sádrokartonu

2.1.1.1 R ozdělení sádrokartonových desek

Dnešní běžný sortiment našeho trhu nabízí sádrokartonové desky určené dorůz

ného prostředí, v různých plošných rozměrech a v několika tloušťkách. Desky se liší

barvou kartonu opláštění a barvou a textem potisku. Kvalita desek se řídí aktuálním

předpisem: ČSN EN 520 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky

a zkušební metody, která je platná od 1. 6. 2005.

X Standardní sádrokartonové desky „A“

Deska typu A je standardní obyčejná sádrokartonová deska pro běžné prostředí

interiérů s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C a pro konstrukce bezzvýše

ných požárních požadavků. Můžeme ji použít pro příčky, podhledy, nebo šachtové

a předsazené stěny. Tato deska je opatřená bílým kartonem a modrým popisem na

zadní straně, s označením WHITE, případně GKB nebo RB (A). Za označenímpísme

ny následuje číslo vyjadřující tloušťku desky v milimetrech (např. GKB 12.5 apod.).

Označení se u jednotlivých výrobců liší.

X Impregnované sádrokartonové desky „H“

Deska typu H je stavební deska, která má jádro i kartonové opláštění speciálněim

pregnované do prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí, a to s relativní vlhkostí do 75 %

při 20 °C (85 % pouze po dobu, která je kratší než 10 hodin, 100 % pouze po dobu,

která je kratší než 2 hodiny), jako jsou např. koupelny a WC. Tyto desky se liší barvou

opláštění, karton na povrchu desek je zelený s modrým popisem na zadní straně.

Označení impregnované desky je GREEN, případně GKB-I, RBI (H2) a příslušná tloušťka.

Do trvale vlhkých provozů, tam, kde by byly konstrukce vystaveny působení zemní

vlhkosti nebo například pro stěny trvale ostřikované vodou nejsou sádrokartonové

desky vhodné. Zde musíme volit desky na bázi cementu, např. cementovou desku

bez dřevní hmoty AQUAPANEL apod.

X Protipožární sádrokartonové desky „F“

Potřebujeme-li konstrukci s protipožární odolností, můžeme zvolit protipožární

desku typu F, jejíž sádrové jádro je dodatečně zpevněno skelnými vlákny. Tato deska

je opatřena bílým, růžovým, případně červeným kartonem a červeným potiskem

(nebo může být rubová strana šedobílá s modrým potiskem, označení se liší podle

jednotlivých výrobců), s označením RED, případně GKF, RF (DF) s uvedením příslušné 2 Materiály pro suchou výstavbu tloušťky. Protipožární deska je určena do interiérů s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C. X Protipožární impregnované sádrokartonové desky „FH“ Stavební sádrokartonová deska typu FH má sádrové jádro zpevněno skelnýmivlákny a navíc je jádro i povrchový karton impregnován do prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí (s  relativní vlhkosti do 75 % při 20 °C). Tato deska je opláštěná zeleným kartonem s červeným potiskem. Označení desky je RED GREEN, případně GKF-I, RFI (DFH2) s uvedením příslušné tloušťky. 2.1.1.2 Tloušťky sádrokartonových desek Obvyklá tloušťka desek pro rovinné konstrukce je 12,5 mm. Navrhujeme-likonstrukci se zvýšenými nároky na požární odolnost, na akustické vlastnosti apod., máme na výběr sádrokartonové desky s větší tloušťkou, a to 15, 18, 20 nebo až 25 mm. Sádrokartonové desky s menší tloušťkou (9,5 nebo 6,5 mm) využijeme pro ohýbané konstrukce, pro příčky nebo podhledy s poloměrem 1 000 mm. Pokud bychom chtěli dosáhnout menšího poloměru, a to až 600 mm, musíme desku při ohýbání navlhčit. 2.1.1.3 R ozměry sádrokartonových desek Obvyklá šířka sádrokartonových desek je 1 200 nebo 1 250 mm, u ohebných desek je šířka 900 mm a u lehkých stavebních desek pouze 600 mm. Délkový rozměr sádrokartonových desek začíná u hranice 2000 mm a končí u délky 3000 mm. Na  objednávku, pokud je splněn minimální požadavek na množství vyrobených desek (obvykle alespoň čtyři palety), lze vyrobit desky v konkrétním požadovaném rozměru. | Ta b. 2 .1 Přehled běžného sortimentu sádrokartonových desek

Druhy desek Označení* Barva kartonu/potisku

Stavební desky WHITE, GKB, RB (A) Bílá/modrá

Stavební desky impregnovaná GREEN, GKB-I, RBI (H2) Zelená/modrá

Stavební desky protipožární RED, GKF, RF (DF) Bílá, růžová, červená/červená

Stavební desky protipožární impregnované RED GREEN, GKF-I, RFI (DFH2) Zelená/červená * označení A, H, F, FH ... dle ČSN EN 520

GKB ... dle DIN 18 180

RB ... příklad jiného označení jednoho z výrobců desek u nás


14 Konstrukce ze sádrokartonu

| O b r. 2 .1 Vzorky desek (zleva): speciální tvrzená deska Diamant tl. 12,5 mm, WHITE tl. 12,5 mm,

RED tl. 15 mm, speciální tvrzená deska Diamant tl. 15 mm, GREEN tl. 12,5 mm

| Tab. 2. 2 Rozměry běžných sádrokartonových desek

Rozměry sádrokartonových desek – standardní desky/(speciální desky)

Tloušťka (mm) (6,5)/9,5; 12,5; 15,0; 18,0/(20,0; 25,0; 30,0)

Šířka (mm) 1 200, 1 250/(600, 900)

Délka (mm) 2 000, 2 500, 2 600, 2 750, 3 000

Výroba desek probíhá na výrobní lince, kde se na rozprostřený povrchový karton

nanáší kašovitá sádrová hmota a ta se opětovně překrývá vrstvou kartonu. Po zatuhnutí se nekonečně dlouhý pás sádrokartonu řeže na jednotlivé desky. Vyrobené

sádrokartonové desky mají proto dvojí hrany, originální v podélném směru a řezané

hrany v příčném směru. Při práci s deskami, při zkracování, přiřezávání apod.vytvoříme řezanou hranu v obou směrech desky.

Podélná originální hrana sádrokartonové desky je opláštěná kartonem a je plná,

zkosená, zploštělá, kulatá nebo půlkulatá, prostě tvarovaná tak, aby bylo možné

snadné tmelení spáry včetně případného vložení výztužné pásky.

Příčnou řezanou hranu desky poznáme na první pohled, není obalena kartonem,

řezané hrany jsou ve většinou už z výroby opatřeny sražením pod úhlem 22,5° a to

do 2/3 tloušťky desky. Pokud jakákoliv řezaná hrana, jako například hrany vznikající

při zkracování nebo přiřezávání desek apod., není sražená, musíme tuto kolmou

hranu srazit speciálním hoblíkem na hrany nebo nožem. Sražení hran je nutné pro

provedení kvalitního zatmelení spoje a následnou pevnost spoje bez trhlin.


152 Materiály pro suchou výstavbu

| Tab. 2. 3 Nejčastěji používané hrany desek

Popis/označení Grafické zobrazení hrany

Podélná půlkulatá hrana (HRK)

Podélná půlkulatá zploštělá hrana (HRAK)

Podélná zploštělá hrana (AK)

Podélná plná hrana (VK)

Příčná zkosená hrana (FK) (příčná hrana kolmo řezaná s úkosem)

Příčná řezaná hrana rovná (SK) (příčná hrana kolmo řezaná)

Podélná kulatá hrana (RK)

Hrana Vidiwall (VT)

Podélná hrana PRO

Podélná hrana VARIO PRO

Při práci se sádrokartonem nesmíme zapomenout, že každá deska má lícovou

a rubovou stranu. Desky jsou z lícové strany obvykle bez popisu, případně jsou

opatřeny pouze značkami pro umístění šroubů, a to uprostřed nebo uprostřed a na

krajích desek.


16 Konstrukce ze sádrokartonu

Každá deska je ale hlavně opatřena popisem z rubové strany. Toto označení je

povinností, kterou ukládá výrobci zákon. Značení desek má svá pravidla, udává typ,

rozměr desky (hlavně tloušťku a délku desky), datum výroby, typ hrany, označení

výrobce apod.

2.1.2 S ádrovláknité desky pro stěny

Sádrovláknité desky jsou dnes vedle sádrokartonových desek nedílnou součástí

systémů suché výstavby. Sádrovláknité desky se vyrábí ze sádry a rozvlákněného

papíru (celulózy). Sádra a celulóza, tyto dvě základní suroviny, se důkladně smísí

a po přidání vody se lisují do robustních tvrdých desek. Poté jsou desky vysušeny,

impregnovány a nařezány na požadovaný rozměr. Na povrchu nejsou sádrovláknité

desky opatřeny kartonovou vrstvou. Hrany desek jsou typu SK, tedy řezané hrany

rovné nebo VT (viz tab. 2.3).

Sádrovláknité desky používáme pro stěny, bezpečnostní příčky, předsazené

stěny, podhledy a konstrukce suché výstavby, u kterých je požadována vyššímechanická odolnost a případně tvrdší a odolnější povrch. Mohou být použity pro vnější

opláštění dřevostaveb, skeletových systémů v chráněné expozici, v podchodech,

průjezdech, jako podbití přesahu střech nebo jako nosič kontaktního zateplovacího

systému ETICS. Sádrovláknité desky můžeme použít i pro konstrukce protipožární

a v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Montáž a práce se sádrovláknitými deskami je díky

jejich tvrdosti náročnější.

V současné nabídce trhu se stavebním materiálem najdeme sádrovláknitédesky s různými obchodními názvy (např. Vidiwall, Rigidur apod.). Zároveň navíc jsou

k tradičním rozměrům nabízeny i tzv. maloformátové desky (1 000×1 500 mm) a také

velkoformátové desky (šířky 1 245 a 1 250 standardních délek od 2 000 do 3 000 mm),

u kterých je hlavní předností minimalizace spár mezi deskami v konstrukcích.Na zakázku lze vyrobit desky až do rozměru 2 500×6 000 mm v tloušťkách 10,0; 12,5; 15,0;

18,0 mm (jde o desky s označením Rigidur XXL) apod.

| Tab. 2.4 Standardní rozměry sádrovláknitých desek

Rozměry sádrovláknitých desek

Tloušťka (mm) 10,0; 12,5; 15,0

Šířka (mm) 1 000, 1 245, 1249, 1 250

Délka (mm) 1 500, 2 000, 2 500, 2540, 2 600, 2620, 2 750, 3 0002 Materiály pro suchou výstavbu 2.1.3 Desk y pro suché plovoucí podlahy 2.1.3.1 Desk y pro sádrokartonové suché plovoucí podlahy Na podlahy jsou kladeny jiné, vyšší nároky než na stěny, a proto i sádrokartonové desky používané právě pro podlahové konstrukce mají odlišné vlastnosti. Jde především o vyšší nároky na mechanickou odolnost a také na kvalitnější karton na povrchu sádrokartonových desek.

Nemůžeme proto zaměnit desky určené pro podlahy s deskami určenými pro stěnové konstrukce a naopak. Podlahové desky jsou impregnovány proti zvýšené vzdušné vlhkosti, podobně jako desky GKBI (RBI, H2) pro stěny.

Náš trh nabízí podlahové sádrokartonové desky a dílce s různými obchodními názvy (Rigiplan, Rigidur apod.), které se navíc liší rozměry. Vlastnosti těchto desek jsou srovnatelné.

18 Konstrukce ze sádrokartonu

Suché plovoucí podlahy jsou vytvořeny deskami nebo dílci:

X Podlaha může být vytvořena ze dvou vrstev desek tloušťky 12,5 mm, plošných

rozměrů obvykle 600×2 000 mm. Tyto desky se na stavbě kladou vedle sebe a na

ně se lepí další vrstva desek, spáry se lepí a důsledně prostřídávají min. o 300 mm.

Celková tloušťka vrstvy ze sádrokartonových podlahových desek je 25 mm.

X Podlaha může být vytvořena ze dvou nebo tří sádrokartonových desek svyso

kou pevností (TUB), tloušťky 12,5 mm, plošných rozměrů 900×1 250 mm. Desky

se kladou na sebe na stavbě s důsledným přesazením spár ve všech vrstvách.

Spojují se sponkami.

X V druhém případě můžeme podlahu vytvořit z podlahových dílců. Z výrobny

jsou vytvořeny dílce ze speciálních tří vzájemně slepených desek tloušťky 8 mm,

plošných rozměrů 600×2 000 mm. Celková tloušťka dílců je 25 mm. Dílce mají

vytvořený zámek z pera a drážky, které vznikají už ve výrobě, a to posunutím

desek při lepení do dílců. Toto opatření umožňuje jednoduchou montáž.

X Ve třetím případě můžeme podlahu vytvořit z podobných podlahových dílců

se zámkem, které jsou navíc doplněny tepelnou izolací s továrně nalepeným

pěnovým polystyrenem tl. 20 nebo 30 mm. Celková tloušťka dílce je potom

45 nebo 55 mm.

| Tab. 2.5 Nejčastěji používané typy sádrokartonových desek pro suché podlahy

Popis Tloušťka

(mm)

Obrázek

Podlaha skládaná

ze dvou desek

Deska 12,5+12,5

Podlaha z dílců Podlahový dílec 25

Podlaha z dílců

s tepelnou izolací

Podlahový dílec

s podlahovou

izolací

25+20=45

25+30=55

*2 Materiály pro suchou výstavbu

Sádrokartonové desky i podlahové dílce musí být vždy celoplošně podepřeny podkladní stropní konstrukcí apod. Pro případné vyrovnání nerovností slouží lehčený podsyp, který bývá součástí nabídky suchých podlah. Ten zároveň slouží ke zvýšení tepelně-izolačních a akustických vlastností budoucí konstrukce navržené podlahy. K vyrovnání podkladních vrstev může být také použita samonivelační stěrka, případně potěr, a to cementový, anhydritový apod.

Na tyto podlahy je možné plnoplošně lepit parkety, keramickou dlažbu apod., pod linoleum a PVC (pružné tenkovrstvé nášlapné vrstvy) a rovněž do míst, kdebudou po podlaze popojíždět kolečkové židle, se doporučuje sádrokartonový povrch opatřit samonivelační stěrkou, do vlhkých místností (kuchyně, koupelny, WC apod.) se navrhuje navíc plnoplošný hydroizolační nátěr. 2.1.3.2 Desk y pro sádrovláknité suché plovoucí podlahy Sádrovláknité desky určené pro konstrukci podlahy jsou impregnované do prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, mají vyšší tvrdost, vyšší tvrdost povrchu a mají lepší protipožární vlastnosti než podlahové desky a dílce sádrokartonové. Lze je výhodně použít do kancelářských prostor, zde není potřeba ztužující stěrka pod kolečkové židle. Nejsou určeny do průmyslových staveb.

Na našem trhu jsou podlahové sádrovláknité desky pod různými obchodními názvy od různých výrobců, různých rozměrů a srovnatelných vlastností. Podlahy jsou vytvořeny ze sádrovláknitých desek nebo dílců: X Suchá plovoucí sádrovláknitá podlaha může být vytvořena ze dvou desek

(Vidifloor, Rigidur) tloušťky 10 nebo 12,5 mm, plošných rozměrů obvykle 500 až

1 000×1 500 mm, se kladou vedle sebe a na sebe ve dvou vrstvách, lepí se a fixují

sponkami nebo šrouby s důsledným prostřídáním vrstev až na stavbě. Celková

tloušťka je 20 nebo 25 mm. Tato podlaha je náročnější na čas a přesnost provádění. X V druhém případě může být podlaha vytvořena z podlahových dílců ze dvou

továrně slepených sádovláknitých desek tloušťky 10 mm nebo 12,5 mm, plošných

rozměrů 500×1 500 mm, celkové tloušťky 20 mm nebo 25 mm. Desky spojené

v podlahové dílce vytváří po obvodu polodrážku, kterou se potom spojujínavzájem k sobě za pomocí lepidla a šroubů. Montáž těchto desek je mnohem

jednodušší. X Další možností je vytvoření podlahy z podobných dílců s polodrážkou jakov předchozí variantě, dílce jsou navíc opatřeny už z výroby tepelnou izolací z pěnového

polystyrenu v tloušťce 20 nebo 30 mm, nebo vláknité tepelné izolace v tloušťce

20 Konstrukce ze sádrokartonu

10 mm. Celková tloušťka dílce je potom 30, 35, 40 nebo 50 mm. Pokládka a spojení

dílců je totožná s předchozí variantou podlah.

X Novinkou mezi sádrovláknitými podlahami jsou podlahové dílce vytvořené

pouze z jedné desky tloušťky 18 nebo 23 mm s vyfrézovanou polodrážkou (Brio).

Tyto desky mohou být také opatřeny tepelnou izolací už z výroby. Tepelnáizo

lace může být dřevovláknitá v tloušťce 10 mm (celková tloušťka dílce je potom

28 nebo 33 mm), nebo může izolační vrstvu tvořit pěnový polystyren v tloušťce

20 mm, který se sádrovláknitou deskou tloušťky 18 mm vytvoří dílec o celkové

tloušťce 38 mm.

| Tab. 2.6 Sádrovláknité desky pro suché podlahy

Popis Tloušťka

(mm)

Obrázek

Podlaha ze dvou

desek

Deska

10+10=20

12,5+12,5=25

Podlaha z dílců

Podlahový

dílec

20

25

Podlaha z dílců

s tepelnou izolací

Podlahovýdí

lec s tepelnou

izolací

20+10=30

25+10=35

20+20=40

20+30=50

Podlaha z dílců

Brio

Podlahový

dílec s nebo

bez tepelné

izolace

18

23

18+10=28

23+10=33

18+20=38

Také všechny podlahové sádrovláknité desky i dílce musí být celoplošněpode

přeny stropní nebo podkladní konstrukcí. Toto pravidlo platí stejně jako u podlah ze

sádrokartonových desek a dílců. Pro případné vyrovnání nerovností se doporučují

samonivelační stěrky nebo lehčený podsyp v minimální tloušťce 20 mm. Vrstvaleh

čeného podsypu může být zároveň vhodně využita pro zvýšení tepelně-izolačních

a akustických vlastností budoucí podlahy.

Návrh skladby podlahové konstrukce patří do rukou odborníka.2 Materiály pro suchou výstavbu 2.1.4 S peciální desky Mimo základní sortiment sádrokartonových a sádrovláknitých desek pro stěny a  podlahy nabízí náš trh speciální desky pro náročnější interiéry, desky s nestandardními vlastnostmi, desky opatřené izolační vrstvou, akustické desky děrované nebo štěrbinové, desky pro kazetové podhledy, lehké stavební desky, ohebné desky, cementové desky apod. Pokud chceme využít speciální vlastnosti desek, nesmíme zapomenout, že je nutné použít celý předepsaný sortiment systému suchévýstavby, například vhodnou podkonstrukci, předepsané uchycení a připevnění, tmelení, případně odpovídající povrchovou úpravu.

Sortiment speciálních desek včetně doplňkového programu bývá na našem trhu často dostupný pouze na objednání a je nutné počítat s dodací lhůtou, která se pohybuje obvykle mezi 2 až 3 týdny. 2.1.4.1 Desk y protipožární (Fireboard, Glasroc F Rigidur apod.) Jedná se o protipožární sádrovláknitou desku s vysokou požární odolnostívyráběnou v tloušťkách 15, 20, 25 a 30 mm a rozměru 1 250×2 000 mm s hranou VK. Desky jsou určeny hlavně pro ochranu ocelových a dřevěných konstrukcí a pro speciální protipožární aplikace. 2.1.4.2 S ádrokartonové akustické desky Akustické sádrokartonové desky jsou doplňujícím sortimentem systému suché výstavby. Vyrábějí se jako plné, nebo perforované. X Modrá akustická deska MA (DF), Modrá akustická deska impregnovaná MAI

(DFH2), Deska akustická (Piano GKB a Piano GKF) Sádrokartonová akustická deska, akustická deska impregnovaná do vlhka neboakustická protipožární deska jsou vyráběny v tloušťce 12,5 mm a rozměru 1 250×2 000 (2 750) mm s hranou HRAK. Desky při použití celého systému a dodrženítechnologických postupů montáže dosahují vyšší vzduchové neprůzvučnosti, mohou být použity na stěny, předstěny, podkroví, podhledy. Akustické vlastnosti konstrukcí se mohou zvýšit zdvojením opláštění a vložením vláknité izolace do konstrukce. X Akustické perforované desky Gyptone BIG, Gyptone Bend a Rigiton Tyto desky jsou určené pro předstěny a podhledy se zvýšenými požadavky na akustiku. Desky jsou vyráběny ve standardní tloušťce 12,5 mm a rozměru 900 až 1 200×1 998 až 2 700 mm. Deska Rigiton je určena pro technologii lepené spáry (viz kap. 3.5.1).

22 Konstrukce ze sádrokartonu

X Sádrokartonová deska děrovaná Cleaneo

Sádrokartonové děrované akustické desky jsou opatřeny děrováním čtvercového

nebo kruhového průřezu. Děrování může být řazeno do skupin – bloků – a v jedné

desce může být i děrování několika velikostí. Desky jsou vyrobeny ze speciální

sádry Zeolith, která rozkládá škodlivé látky z ovzduší (tzv. volné organické látky,

např. změkčovadla, formaldehydy, aromatické uhlovodíky i cigaretový kouř apod.)

katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Jsou vhodné do občanských staveb, do interiérů

administrativních budov, škol apod.

2.1.4.3 Desk y tvrzené (Diamant)

Protipožární impregnovaná tvrzená deska se skleněnou výztuží v tloušťce 12,5 nebo

15 mm, rozměr 1250×2 000 nebo 2 500 mm. Pro tvrdost a pevnost se používá hlavně

na obvodové konstrukce dřevostaveb, výtahové šachty apod.

2.1.4.4 R obustní desky (Massivbauplatte)

Sádrokartonová deska větší tloušťky – 25 mm, rozměru 625×2 000 mm v provedení

RED nebo RED GREEN. Použitím této silnější desky můžeme zvětšit vzdálenost profilů

podkonstrukce z obvyklých 625 mm na 1 000 mm, tím dosáhneme téměř 40% úspory

nákladů na profily podkonstrukce a také urychlíme montáž. Desky se při zvětšené rozteči

podkonstrukce montují naležato, maximální výška stěny je 5 m. Robustní deska může

nahradit dvojité opláštění příček, zlepší akustické a tepelně-technické vlastnosti apod.

2.1.4.5 Desk y odolné rentgenovému záření (Safeboard)

Sádrokartonová deska proti rentgenovému záření vyráběná v tloušťce 12,5 mm,

rozměr 625×2 500 mm s hranou HRK a SK. Desky jsou vhodné do provozů srent

genovým zářením, jako jsou lékařská pracoviště, letiště apod. Deska má žluté jádro

a bílý karton na povrchu, spárovací hmota je rovněž žlutá. Desky je možné použít

pro stěny (příčky, předsazené stěny, bezpečnostní stěny apod.), stropy i podlahy,

jsou vhodné pro jedno i vícenásobné opláštění podkonstrukce. Finálně můžeme

tuto konstrukci dále chránit proti průrazu deskou tvrzenou (Diamant).

2.1.4.6 Cementové desky (Aquaroc, Aquapanel)

Cementové 100% voděodolné desky jsou bez organických složek a dřevních hmot,

proto nepodléhají bobtnání ani degradaci jako např. cementotřískové desky. Jádro

těchto desek je vyztuženo polymerovou tkaninou.

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné

verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist