načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Konopí a konopné drogy -- Adiktologické kompendium - Michal Miovský; kolektiv

Konopí a konopné drogy -- Adiktologické kompendium

Elektronická kniha: Konopí a konopné drogy
Autor: Michal Miovský; kolektiv
Podnázev: Adiktologické kompendium

Kniha je oficiálním výukovým textem studijního oboru adiktologie. Základní údaje o indickém konopí a jeho produktech, poznatky o vzniku závislosti na ně a o souvislostech užívání ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  543
+
-
18,1
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 533
Rozměr: 24 cm
Úprava: iv stran barevné obrazové přílohy: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Hygiena. Lidské zdraví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2008
ISBN: 978-80-247-0865-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha je oficiálním výukovým textem studijního oboru adiktologie. Základní údaje o indickém konopí a jeho produktech, poznatky o vzniku závislosti na ně a o souvislostech užívání marihuany s rozvojem psychóz a některých dalších poruch.

Popis nakladatele

Tato kniha je v českém a slovenském prostředí zcela unikátní. Autoři na základě mezioborového přístupu předkládají rozsáhlý materiál o celospolečensky náročném a často kontroverzním tématu konopných drog. Kniha je důsledně založena na poznatcích z výzkumu a klinické praxe. (adiktologické kompendium)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Michal Miovský; kolektiv - další tituly autora:
 (e-book)
Umění ve vědě a věda v umění -- Metodologická imaginace Umění ve vědě a věda v umění
Diagnostika a terapie ADHD -- Dospělí pacienti a klienti v adiktologii Diagnostika a terapie ADHD
 (e-book)
Diagnostika a terapie ADHD -- Dospělí pacienti a klienti v adiktologii Diagnostika a terapie ADHD
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KONOPÍ A KONOPNÉ DROGY: ADIKTOLOGICKÉ KOMPENDIUM

Vedoucí autorského kolektivu:

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Autorský kolektiv:

Mgr. Tomá Blaha, Ing. Marie Dědičová, MUDr. Jiří Dvořáček, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.,

Bc. Hana Gabrielová, Mgr. Hana Gajdoíková, Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanu, DrSc., Dr.h.c,

Doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., Mgr. Pavel Krmenčík, MUDr. Pavel Kubů, Mgr. Lenka Miovská,

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., MUDr. Drs L. Augustina Barbora Outěcká-Neradová,

MUDr. Drs. Jindřich Misha Nerad, PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Bc. Michal Ruman,

Mgr. Vojtěch Sivek, Mgr. Jaroslav ejvl, Prof. MUDr. Alexandra ulcová, CSc., Mgr. Jaroslav Vacek,

Ing. Jiří Vopravil, MUDr. Frantiek Vorel, CSc., MUDr. Tomá Zábranský, Ph.D.

Recenzenti:

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc., Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., Prim. MUDr. Petr Popov,

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. kapitola 9

V knize byly pouity materiály a výsledky výzkumného projektu GA ČR č. 406/02/1449a Vliv psycho

sociálních faktorů a settingu na akutní a dlouhodobý efekt uívání kanabis z hlediska psychiatrických,

psychologických a sociálních rizik, ze kterého bylo její vydání také zčásti finančně podpořeno. Kniha dá

le vychází za finanční podpory rozvojového projektu MMT Návrh, vytvoření a rozvoj systému celoi

votního vzdělávání v adiktologii.

Kniha vznikla v průběhu let 20032008 za významné institucionální podpory a zázemí 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy v Praze, Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Sdruení SCAN. Současně je tato publikace oficiálním vý

ukovým textem studijního oboru adiktologie (www.adiktologie.cz).

Děkujeme vem konzultantům a spolupracovníkům za obětavou pomoc při zasílání a ověřování různých

údajů, poskytování dat a trpělivost při práci na knize. Zvlátní poděkování patří doc. ing. Marii Balíkové,

CSc., prof. Ing. Janu Moudrému, CSc. a dále pak kolektivu pracovníků Národního monitorovacího centra

pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR a jeho vedoucímu MUDr. Viktoru Mravčíkovi.

Zvlátní poděkování patří majitelům fotografií, které byly pro tuto publikaci bezplatně poskytnuty a které

pomohly zvýit její celkovou úroveň.

Š Grada Publishing, a.s., 2008

Obrázky na obálce Hana Gabrielová a Michal Ruman

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 3443. publikaci

Odpovědná redaktorka PhDr. Alena Palčová

Sazba a zlom Vladimír Vaek

Obrázky dodali: Policejní archiv Národní protidrogové centrály policie ČR, Jiří X. Doleal, Hana Gabrie

lová a Michal Ruman.

Počet stran 544 + 4 strany barevné přílohy

1. vydání, Praha 2008

Vytiskla tiskárna PBtisk, s.r.o., Prokopská 8, Příbram VI

Názvy produktů, firem apod. pouité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými

ochrannými známkami přísluných vlastníků, co není zvlátním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v knize, rovně tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sesta

veny s nejlepím vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakla

datelství ádné právní důsledky.

Vechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být ádným způsobem reprodukovány, ukládá

ny či roziřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 978-80-247-0865-2


Obsah

Úvodní slovo (Cyril Höschl) ...........................11

Předmluva editora (Michal Miovský) ......................13

Seznam autorů ..................................19

1 Historie uívání konopí a konopných drog

(Michal Miovský, Roman Gabrhelík, Jaroslav Vacek, Lumír O. Hanu)....21 1.1 Nejstarí doklady uívání konopí a konopných drog ..........21

1.1.1 Psychoaktivní látky a amanské rituály .............21

1.1.2 Psychoaktivní látky a jejich moná souvislost se vznikem

a vývojem paleolitického a neolitického umění ........24

1.2 Přímé důkazy o uívání konopných drog ...............32

1.2.1 Nejstarí písemné doklady uívání konopných drog ......33

1.2.2 Doklady uívání konopných drog z období středověku

a raného novověku .......................42

1.3 Uívání konopných drog v moderní historii ..............44

Souhrn .....................................57

Literatura ...................................57

2 Konopí a v něm obsaené psychoaktivní látky ...............63

2.1 Botanika konopí (Hana Gabrielová, Michal Ruman) .........63

2.1.1 Morfologická a anatomická charakteristika konopí.......66

2.1.2 Vývoj konopí, choroby, kůdci a nároky na prostředí ......68 2.2 Potence a kultivace konopí (Tomá Zábranský) ............70

2.2.1 Potence konopí, její změny v čase a moné důsledky ......70

2.2.2 Vliv klimatických podmínek ČR na mnoství obsahových

(kanabinoidních) látek v konopí (Lumír O. Hanu).......80

2.3 Chemie kanabinoidů a endokanabidoidů (Lumír O. Hanu) ......89

2.3.1 Endokanabinoidní látky .....................91

2.3.2 Biosyntéza a rozpad endokanabinoidních látek.........93

2.3.3 Význam syntetických kanabinoidních látek ve výzkumu....93 2.4 Farmakokinetika THC (Pavel Krmenčík) ...............100

2.4.1 Aplikace a absorpce ......................100

2.4.2 Distribuce THC ........................104

2.4.3 Metabolizmus THC ......................105

2.4.4 Exkrece (vylučování) kanabinoidů ..............107

2.5 Farmakodynamika kanabinoidů (Alexandra ulcová) ........108

Souhrn ....................................114

Literatura ...................................115

3 Uívání a uivatelé konopných drog....................125

3.1 Modality konopných drog

(Roman Gabrhelík, Tomá Zábranský, Michal Miovský) .......125

3.1.1 Marihuana ...........................126

3.1.2 Hai ..............................128

3.1.3 Konopný (haiový) olej....................130

3.1.4 Méně obvyklé formy konopných drog ............131

3.2 Vzorce uívání konopných drog a parafernálie

(Roman Gabrhelík, Pavel Kubů, Michal Miovský, Tomá Zábranský) 132

3.2.1 Aplikace konopných drog inhalací ..............132

3.2.2 Aplikace konopných drog perorálně .............134

3.2.3 Injekční aplikace konopných drog ..............135

3.2.4 Transdermální aplikace ....................135

3.2.5 Parafernálie konzumace konopí ................135

3.3 Konopná drogová scéna a černý trh(Michal Miovský, Jaroslav ejvl). 145

3.4 Uivatelé konopných drog

(Lenka Miovská, Jaroslav Vacek, Roman Gabrhelík).........162

3.4.1 Typologie uivatelů konopných drog .............163

3.4.2 Motivace k uívání konopných drog .............164

3.4.3 Osobnostní charakteristiky uivatelů konopných drog ....165

3.4.4 Osobnostní charakteristiky adolescentních uivatelů .....167 3.5 Obraz uívání a uivatelů konopných drog v médiích

(Vojtěch Sivek, Lenka Miovská, Michal Miovský)...........169

3.6 Epidemiologie uívání konopných drog

a s ním souvisejících fenoménů ....................182

3.6.1 Epidemiologie uívání konopných drog ve světě

(Tomá Zábranský) ......................183

3.6.2 Epidemiologie uívání konopných drogasním

souvisejících fenoménů v České republice

(Lenka Miovská, Michal Miovský)...............192

3.6.3 Spotřeba a ekonomické aspekty spojené s černým trhem

s konopnými drogami (Jiří Vopravil) .............204

Souhrn ....................................211

Literatura ...................................212

4 Akutní intoxikace konopnými drogami ..................219

4.1 Behaviorální projevy akutní intoxikace (Jaroslav Vacek) ......219 4.2 Proitek akutní intoxikace (Jaroslav Vacek) .............220

4.2.1 Historický přehled výzkumů proitku akutní intoxikace . . . 221

4.2.2 Faktory ovlivňující akutní intoxikace .............225

4.2.3 Proívání průběhu akutní intoxikace .............232

4.2.4 Fenomenologie proitku akutní intoxikace ..........234

4.2.5 Typologie konopných rauů ..................236

4.3 Lidská sexualita v kontextu akutní intoxikace konopnými drogami

(Tomá Blaha).............................240

4.3.1 Kulturněantropologické studie ................240

4.3.2 Studie zaměřené na účinky uití konopí ............242

4.3.3 Biologicky orientované studie .................244

4.3.4 Studie zaměřené na rizikovost sexuálního chování ......245 4.4 Vybraná rizika spojená s akutní intoxikací ..............248

4.4.1 Akutní psychické komplikace po uití konopných drog:

bad trip (Jiří Dvořáček) ....................250

4.4.2 Konopné drogy, řízení motorových vozidel

a dalí rizikové činnosti (Frantiek Vorel)...........258

4.4.3 Průkaz a stanovení kanabinoidů v biologickém materiálu

(Frantiek Vorel, Marie Dědičová) ..............261

Souhrn ....................................264

Literatura ...................................264

5 Závislost na konopných drogách

(Jiří Dvořáček, Michal Miovský, Alexandra ulcová) ............273

5.1 Neurobiologický model závislosti a konopné drogy .........273

5.1.1 Obecný model neurobiologie závislosti ............273

5.1.2 Neurobiologický model závislosti a konopné drogy......276 5.2 Klinická a behaviorální úroveň pohledu na závislost .........278

Souhrn ....................................286

Literatura ...................................286

6 Rizika vzniku afektivních a psychotických stavů

v důsledku uívání konopných drog ....................293

6.1 Uivatelé konopných drog v kontextu ádostí o léčbu

(Lenka Miovská, Michal Miovský) ..................293

6.1.1 Dotazníkové etření v ČR ...................294

6.1.2 Studie provedená v ČR prostřednictvím kvalitativních

metod..............................295

6.2 Psychiatrická komorbidita u uivatelů konopných drog

(Michal Miovský, Lenka Miovská) ..................298

6.3 Uívání konopných drog a problematika psychotických stavů

a schizofrenie (Jiří Horáček) .....................300

6.3.1 Neurobiologický poklad potenciální role kanabinoidů

v rozvoji psychóz .......................301

6.3.2 Způsobují konopné drogy specifický psychotický stav?

Otevřená otázka kanabisové psychózy ...........304

6.3.3 Způsobuje uívání konopných drog schizofrenii? .......307

6.3.4 Terapie psychóz spojených s uíváním konopných drog . . . 310 6.4 Uívání konopných drog a afektivní poruchy(Jiří Horáček) .....312

6.4.1 Neurobiologický efekt kanabinoidů jako podklad

pro ovlivnění emotivity ....................313

6.4.2 Uívání konopných drog a rozvoj poruch nálady:

kazuistická pozorování a studie v klinických populacích . . . 313

6.4.3 Uívání konopných drog a rozvoj poruch nálady:

populační studie .......................314

6.4.4 Uívání konopných drog v adolescenci a rozvoj deprese . . . 315

6.4.5 Časová následnost rozvoje poruch nálady a uívání

konopných drog ........................316

6.4.6 Terapie afektivních poruch spojených s uíváním

konopných drog ........................317


6.5 Léčba vybraných psychiatrických komplikací u uivatelů

konopných drog: kazuistiky (Jiří Dvořáček, Michal Miovský) ....318

6.5.1 Ústavní odvykací léčba ....................319

6.5.2 Ambulantní léčba .......................322

Souhrn ....................................325

Literatura ...................................327

7 Jiná zdravotní a psychosociální rizika spojená

s uíváním konopných drog ........................335

7.1 Somatická rizika spojená s uíváním konopných drog

(Pavel Krmenčík) ...........................335

7.1.1 Toxicita ............................336

7.1.2 Vliv na plíce ..........................336

7.1.3 Vliv na imunitní systém ....................340

7.1.4 Vliv na kardiovaskulární systém................346

7.1.5 Reprodukční systém a těhotenství ...............347

7.1.6 Vliv na trávicí trakt ......................353

7.2 Vliv uívání konopných drog na kognitivní funkce

(Lenka Miovská, Michal Miovský, Alexandra ulcová)........354

7.2.1 Vliv konopných drog na mozek ................354

7.2.2 Kognitivní deficity způsobené akutní intoxikací

konopnými drogami ......................359

7.2.3 Koginitvní deficity po minimálně 24hodinové abstinenci . . . 359

7.2.4 Kognitivní deficity a řízení motorového vozidla .......363

7.2.5 Metodologická omezení výzkumu kognitivních deficitů . . . 364 7.3 Amotivační syndrom u uivatelů konopných drog

(Roman Gabrhelík) ..........................365

7.3.1 Definice a výzkum amotivačního syndromu .........365

7.3.2 Epidemiologie amotivačního syndromu ...........369

7.3.3 Diagnostika a diferenciální diagnostika amotivačního

syndromu ...........................369

7.4 Teorie marihuany jako vstupní drogy (Tomá Zábranský) .....372

7.4.1 Současná diskuze o konopí jako stejně nebezpečné droze

jako heroin či pervitin ....................372

7.4.2 Epidemiologické odbočky ...................375

7.4.3 Definice pojmu teorie vstupní drogy ............379

7.4.4 Současné epidemiologické studie: faktor náklonnosti

k uívání nelegálních drog a studie uívání konopí

a jiných drog u dvojčat.....................383

7.4.5 Neurofarmakologický výzkum: mají dosavadní zvířecí

studie zkříené citlivosti význam pro teorii vstupní drogy? . . 389

7.4.6 Závěr teorie vstupní drogy...................392

Souhrn ....................................393

Literatura ...................................394 Současné perspektivy medicínského a hospodářského vyuití konopí . 405 8.1 Vyuití látek z konopí v současné medicíně

(Tomá Zábranský, Lumír O. Hanu) .................406

8.1.1 Historie vyuívání konopí k léčbě ...............406

8.1.2 Oblasti moného léčebného vyuití konopných látek

podle současné medicíny ...................407

8.1.3 Současné formy konopí vyuívané k terapii a autoterapii . . . 416

8.1.4 Výhledy vyuití konopných látek a agonistů a antagonistů

jejich receptorů v lékařství: současný základní výzkum ....417

8.1.5 Politická diskuze o léčbě konopím ..............419

8.2 Monosti hospodářského vyuití konopí

(Hana Gabrielová, Michal Ruman) ..................421

8.2.1 Vlastnosti konopných surovin a hlavní oblasti jejich vyuití . . 422

8.2.2 Současná produkce konopí ve světě ..............427

Souhrn ....................................433

Literatura ...................................434

9 Konopné drogy v kontextu práva a drogové politiky ...........441

9.1 Vývoj právního postavení konopných drog v trestním právu

(Hana Gajdoíková) ..........................441

9.1.1 První mezinárodní úmluvy o drogách .............442

9.1.2 Platné mezinárodní úmluvy o drogách (OSN).........442

9.1.3 Aktuální právní úprava o drogách v České republice......443

9.1.4 Návrh nové trestněprávní úpravy drogových deliktů

v souvislosti s konopím ....................450

9.1.5 Drogové delikty ve správním právu ..............451

9.2 Postavení konopných drog v evropském právním systému

(Hana Gajdoíková) ..........................452

9.3 Trestná činnost spojená s konopnými drogami(Hana Gajdoíková) . 454

9.3.1 Primární konopné drogové trestné činy (kazuistiky) .....454

9.3.2 Sekundární konopné drogové trestné činy ..........456

9.4 Současný stav trestné činnosti spojené s konopnými drogami

v České republice (Hana Gajdoíková) ................457

9.5 Konopí a konopné drogy v kontextu drogové politiky

(Josef Radimecký) ...........................459

9.5.1 Hu, hu, hu..........................459

9.5.2 Vývoj vztahu lidstva k uívání konopných drog .......461

9.5.3 Novodobá historie uívání konopných drog v USA......466

9.5.4 Marihuanové turbulence v české kotlině ...........468

9.5.5 Drogová politika a potí definovat problém drog ......470

9.5.6 Současné reimy kontroly zacházení s konopnými drogami

ve světě.............................471

9.5.7 Závěr a souhrn poznatků k drogové politice a konopí .....474 9.6 Cannabis sativa Holandica

(Augustina Barbora Outěcká-Neradová, Jindřich Mischa Nerad) . 476

9.6.1 Historický a zákonodárný kontext přístupu ke konopí

v Nizozemsku .........................476

9.6.2 Zákon o omamných látkách z roku 1976 ............479

9.6.3 Historie holandského coffeeshopu...............481

Souhrn ....................................497

Literatura ...................................497

Zkratky .....................................503

Jmenný rejstřík .................................509

Věcný rejstřík ..................................513

O autorech ....................................525

Seznam obrázků.................................531

Úvodní slovo

Při pohledu na záplavu současné odborné literatury se zdá, e doba, kdy důleitá téma

ta bývala důkladně monograficky zpracovávána, pominula. Ve se chrlí jaksi sériově,

lhůty jsou krátké, výsledky pomíjivé. Ne kniha vyjde, větinou je u zastaralá. Dílo,

které dríte v ruce, je vak svým zaměřením, rozsahem, zpracováním a způsobem

uchopení tématu zcela mimořádné. Jeho předmětem je produkt ze snad nejpopulárněj

í rostliny na Zemi, jeho historie se táhne dějinami po celá tisíciletí. Staří Číňané na

zývali marihuanu Osvoboditel od hříchů, později Poskytovatel radosti. Indové

mluví o Nebeském vůdci a Utěiteli smutku. Adiktologové a kriminalisté ji řadí

mezi drogy v pejorativním smyslu a s neblahými důsledky. Módy, kultury a politické

systémy přicházejí a odcházejí, marihuana trvá. Tematicky jde tedy o velmi trvalý

objekt irokého zájmu, a to i politického. Navzdory tomu poznatky o její farmakologii,

toxikologii a neurobiologických souvislostech přicházely v porovnání s rychlým tem

pem neurovědního výzkumu posledních dekád poměrně pomalu. Není ovem bez zají

mavosti, e se na nich významně podíleli četí vědci, kteří jsou té členy kolektivu

autorů knihy, kterou právě dríte v ruce a která toto věčné téma obrací ze vech stran:

od historie přes farmakokinetiku a po epidemiologii a psychologický profil těch, kdo

cannabis zneuívají. Probrány jsou také argumenty pouívané ve sporech o legalizaci

či kriminalizaci, jako i poměrně vzácné, leč zajímavé uití léčebné. Kniha vyčerpáva

jícím způsobem přináí jak základní údaje o indickém konopí a jeho produktech, tak

nejnovějí poznatky o vzniku závislosti na ně a o souvislostech uívání marihuany

s rozvojem psychóz a některých dalích poruch. Její vydání je významným počinem,

který zaplňuje stále citelnějí mezeru na naem kniním trhu a pro vechny zájemce od

mediků, chemiků, toxikologů a po psychology, právníky, politiky a laiky přináí cen

né, daty podloené a od povrchních emocí oprotěné poznatky o tom, o čem jinak více

méně nezasvěceně slýcháme denně: o indickém konopí, marihuaně, haii a dalích

kanabinoidech a o lidské psychologii.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Úvodní slovo 11

Předmluva editora

Ačkoli bývá obvyklé psát předmluvu ji s určitou mírou lehkosti a nadhledu, opak byl

v případě této knihy pravdou. Je pro mě mnohem těí se nyní po dokončení práce sou

středěně posadit a napsat ji. Vědomí souvislostí a přesahů knihy i vánivých emocí,

které téma konopí po mnoho desítek let vyvolává, to ve samozřejmě vzbuzuje respekt

a nutně je pro kadého autora i editora zavazující. Pouze ignorant by mohl mít dojem,

e na tomto místě není o čem mluvit a co reflektovat. Kadému jen trochu zasvěcené

mu odborníkovi či vzdělanému laikovi je zřejmé, e se celý autorský kolektiv do jisté

míry vydal na tenký led. Nikoli vak proto, e by samotná nae odborná práce měla být

zdrojem nějakých nestandardních rizik odborný text můe být napsán prostě kvalit

ně, nebo nekvalitně. Rizikem je zde vak kontext, ve kterém bude výsledek naí práce

čten, interpretován a hodnocen. Pro mnoho kolegů z jiných oborů je moná toto kon

statování obtíně srozumitelné a vzdálené. Naprostá větina vědců toti ve svých obo

rech neměla monost přijít do přímé konfrontace se situací, kdy by například byl určitý

výzkum realizován za zvlátních okolností, jako je výrazný politický, nestandardní

ekonomický či mediální tlak. Těko si proto dokáí představit a mnozí dokonce při

pustit, e existují odvětví vědy, ve kterých politika či průmyslové koncerny zásadním

způsobem ovlivňují, co, kdo a jak zkoumá, a kde dokonce opakovaně dochází k růz

ným typům cenzury nebo přímému nátlaku na vědce, aby upravili nebo dokonce ne

publikovali výsledky své práce nebo přímo falovali svá data. Nehovořím přitom

o ničem tehdy a tam, ale o situacích, které patří do současnosti a do zemí Evropské

unie nebo Spojených států. Bezpočet dokladů o těchto tlacích je pro současnost i bu

doucnost mementem a jde jistě o situace, které do vědy nepatří, ale kterým se věda ne

můe vyhnout. Vědci provádějí svůj výzkum za něčí prostředky, v konkrétní době

a konkrétním sociálním a kulturně-historickém kontextu. Z něj se není moné vymanit

a uzavřít do slonovinové věe. Je tak zřejmé, e pokud věda naruuje určitá tabu a vstu

puje do citlivého světa emocí, předsudků, rituálů nebo různých neprůhledných ekono

mických zájmů, pak musí počítat s tím, e cesta nebude jednoduchá.

Nebudu nijak zastírat, e je pro mě tento proces vzruující a fascinující a činí mi

obor adiktologie mnohem přitalivějí ne jiné obory. Myslím, e mnoho mých kolegů

to vnímá podobně, a moná je to jeden ze zdrojů obrovské dynamiky naeho oboru

a jeho stále narůstajícího potenciálu. Kde jinde se ve vědě můete v tak explicitní for

mě setkat s tím, e například vědeckými a jednoznačně doloenými důkazy popíete,

jaké intervence vedou k efektivní a rychlé redukci např. rizik íření infekčních one

mocnění u injekčních uivatelů drog, a po publikování výsledků a návrhu opatření se

proti výzkumníkům a lékařům postaví národní vlády či komise různých také odborní

ků, kteří společným hlasem bez jakéhokoli vědeckého důkazu a na základě odborně

zcela chybné argumentace odmítnou vechny výsledky a doporučení a prosadí jejich

pravý opak. Zní to zvlátně? Ale to je např. realita v mnoha zemích na východ od Ev

ropské unie s programy minimalizace rizik a mnoho paralel můeme najít v moderní

historii také přímo v Evropě. Kde jinde lze narazit na různé formy falování výzkum

ných dat a skandály v podobě podplacených vědců publikujících zkreslené závěry na

zakázku např. producentů tabákových výrobků?

1

Moderní adiktologie je na podobné

rozpory bohatá a její nevednost je právě v tom, jak si tento mladý vědní obor musí ob

Předmluva editora 13 tíně razit vlastní cestu nejen díky svému mezioborovému charakteru (o kterém sice vichni rádi vdy hovoří, ale v praxi jej naplňuje jen zlomek badatelů), ale také díky tomu, e zasahuje velmi citlivé místo téměř kadého z nás. Vdy kolika lidí se netýká uívání alespoň občas některých léků pro tlumení bolesti (majících v mnoha případech významný závislostní potenciál) i bez doporučení lékaře, pití alkoholu, kouření tabáku, nadměrné pití čaje nebo kávy? Zde vude jsou obsaeny drogy a zde vude se setkáváme s něčím důleitým, co se zdaleka netýká pouze těch oklivých toxikomanů s jejich takzvaně nepochopitelnými osudy. To ve se týká téměř kadého z nás, kdo občas uijeme nějakou látku s cílem navodit si příjemný stav, vytvořit atmosféru, relaxovat, nebo se naopak povzbudit.

Snaha ovlivnit své proívání a chování prostřednictvím těchto látek je stejně stará jako lidstvo samo. Děje se tak více či méně ritualizovaně a děje se tak dodnes a bude tomu tak i nadále, protoe návykové látky nás doprovázejí na kadém kroku a nae společnost jejich účinků vyuívá snad ve vech odvětvích, na která si lze vzpomenout. Neexistuje ádný moderní stát na světě, který by s drogami nějakým způsobem nezacházel (tedy který by je nepouíval) a který by je současně ale uměl efektivně regulovat. Slovo droga přitom nemá ádný pejorativní charakter jeho synonymem je návyková látka. Vechny dalí významy ji obsah termínu zanáejí a zkreslují čeho jsme svědky nejen v českém, ale také v dalích jazycích. Není např. úsměvnějího příkladu, ne jaký nabízí samotný anglický jazyk se svými významy slova drugs, kde na jedné straně stojí léky a na druhé ilegální návykové látky. Bohuel se stává, e i na odborných vědeckých konferencích někteří kolegové podlehnou vnějí ideologizaci odborné diskuze a křečovitě obhajují např. to, e droga (drug) přece znamená, e jde o nelegální návykovou látku (a není tedy v této logice moné za drogu označit nikotin nebo alkohol), a pak tití kolegové vyrazí na nákup léků a např. ve Spojených státech si je jdou koupit do lékáren, kterým říkají Drug Stores. Je moné najít lepí příklad významových kotrmelců, jim tu a tam podlehne i odborná obec? Tím se také dostávám a k jádru tématu.

Konopí a konopné drogy stály po dlouhý čas stranou zájmu a nejevily se být příli zajímavé ani pro vědu, ani pro politiku. A přesto se nakonec staly symbolem. Poměrně velmi bohatým a mnohovrstevným symbolem. Význam, magie a moc tohoto symbolu byly v posledních dekádách 20. století posilovány snad ze vech stran a je zajímavé, proč se dnes tolik lidí podivuje, kolik pozornosti konopí na sebe váe. Spolutvůrci tohoto procesu se vichni stali aktéry celá společnost. Kadý přitom hledí vytěit pro své zájmy patřičný kapitál. Odborníci publikující rozporuplné a často se vzájemně vylučující interpretace svých výzkumů a ádající dalí a dalí prostředky, policisté nesmyslně (avak doposud větinou úspěně) volající po dalím a dalím (kontraproduktivním) zpřísňování přístupu k uivatelům konopí a dávající si konopný list do svých náivek apod., média vyhledávající záměrně a za kadou cenu senzace a konflikty i v naprostých banalitách a nesmyslech, revoltující mláde, pro kterou dnes snad není lepího symbolu odporu proti normám a establishmentu, a konečně nejrůznějí komerční firmy vyuívající veho předelého k propagaci a prodeji svých výrobků (od 14 Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium 1 S velkým zaujetím jsem např. sledoval mnoství důkazů systematicky shromaďovaných profesorem

Stantonem Glanzem (USA), který zdokumentoval velmi zajímavé a významné případy korupce a fal

ování vědeckých dat a upozonil tak editory odborných adiktologických časopisů na různá rizika spo

jená s publikováním článků z této oblasti (Glanz S. Why you should not publish any tobacco funded

research. ISAJE Annual Conference 2005; September 2224. San Francisco, USA). triček a bot a po paradoxně konkurenční drogu alkohol). I letmý pohled na symboliku uívanou např. specializovanými policejními drogovými útvary po celém světě nenechává na pochybách, jaké kombinace a provedení jsou nejobvykleji zastoupeny a kombinovány (obr. 1) a jaké pozornosti ze strany policistů např. elitních jednotek je dopřáno právě listu (symbolu) konopí.

Zřejmě dnes v adiktologii neexistuje jiná skupina látek, která by vzbuzovala tolik kontroverzí a stala se přímo ztělesněním nepochopení, respektive zvlátního druhu iracionálního, ritualizovaného a často ostentativně deklarovaného postoje

2

západní spo

lečnosti k věcem, které jsou pro ni obtíně uchopitelné, poznatelné a které jsou jedním dechem opěvované

3

a obdivované

4

a druhým dechem zatracované

5

a odmítané. Opako

vaně jsem v minulosti dostával otázku, proč věnuji tolik času právě konopným a halucinogenním drogám. Odpověď je jednoduchá právě tyto látky jsou symbolem nepochopení a iracionality přístupu k návykovým látkám a jejich uivatelům jako celku. Právě díky tomu představují obě uvedené skupiny látek téma, které je přitalivé, plné

Předmluva editora 15

Obr. 1 Vybrané náivky specializovaných policejních drogových útvarů 2 V tomto směru je zcela výstiná interpretace Thomase Szasze (Szasz T. Ceremoniální chemie. Olo

mouc: Votobia, 1996) identifikující základní obrysy jak této samotné ritualizace, respektive rituální

perzekuce uivatelů návykových látek, tak také její pozadí a některé z motivů zasahujících hluboké

vrstvy iracionální stránky fungování západní civilizace.

+


energie a dynamiky. Čím hloupějí a více iracionální argumenty jsou s nimi spojeny, tím prostě více provokují k zamylení, co se to okolo nich ve společnosti dělo a děje, e tolik lidí z tolika profesí má potřebu se k těmto látkám a jejich uivatelům vyjadřovat právě takto atd. Je skutečně fascinující sledovat, jak např. v jiných oborech existuje poměrně ostrá disciplína, a neumím si představit, e by přijel např. kardiolog na sjezd stomatologů vysvětlit svým kolegům, jak mají oetřit zubní kaz nebo nasadit korunku. V adiktologii není ničím a tak neobvyklým, kdy lidé z různých specializací komentují nálezy jiných oborů a poutí se do bohuel často zkreslených či dokonce bizardních a ničím nepodloených interpretací těchto nálezů bez zohlednění irího kontextu a opatrnosti, k jaké nás vede právě mezioborová povaha fenoménů, s nimi pracujeme. Jetě horí variantou pak je, kdy se lidé bez adekvátního vzdělání a praxe stávají drogovými experty různých politických stran a uskupení a ovlivňují zásadním způsobem odborná témata. I tak vypadá současná drogová politika v praxi a často bychom mohli hovořit i o smutné karikatuře racionálního přístupu.

Zpracovat téma konopí, konopných drog a jejich uivatelů byla a je velká výzva. Kdy jsem před více ne 4 lety začal skládat autorský kolektiv této knihy, uvědomil jsem si, jak těká práce to bude. Bylo nutné sestavit tým lidí reprezentujících své obory a zabývajících se dlouhodobě tématem. Myslím, e autorský tým nakonec skutečně reprezentuje nejen oborové zastoupení, ale také tematické zastoupení. Prakticky vichni jeho členové jsou v této oblasti řadu let publikačně činní a mnozí zde dosáhli významných úspěchů také na mezinárodním poli. Kadý z nich se svými kapitolami reprezentuje jednu část pohledu a současně kadý respektuje celkový rámec a tedy fakt, e jeho obor představuje vdy jen díl znalostí a moných přístupů. Kniha se tak de facto stala jakousi kazuistikou mezioborového přístupu. Je konkrétní ukázkou důsledné aplikace mezioborového přístupu k danému tématu. Jako editor jsem proto od vech autorů vyadoval respekt k tomuto stylu práce a dával někdy přednost didaktické stránce právě proto, abych na této monografii mohl ukázat sílu, jakou mezioborový přístup má, a nabídnout tak irí odborné veřejnosti ukázku jeho potenciálu pro uchopení i takto náročných a citlivých témat. V knize proto také existují např. místa, která se opakují, nicméně nejde o moji editorskou nedůslednost, ale o jediné moné řeení, jak ve zvolené struktuře oetřit fakt, e pro různé obory mají různá témata odliný význam, a nebylo moné dílčí kapitoly více provázat. Některá témata se proto vyskytují vícekrát v různém oborovém a tematickém kontextu, avak vdy se záměrem, aby daná kapitola dávala čtenáři smysl sama o sobě. Předpokládám, e vzhledem k rozsahu a hloubce záběru to čtenáři spíe uvítají a usnadní jim to uchopit kadou z nabízených perspektiv a lépe si je pak porovnávat a skládat. Pokud jsem toti dotazován na to, čím je obor adiktologie nejvíce pro moderní společnost zajímavý a uitečný, mohu nabídnout praktický příklad své nejobvyklejí odpovědi: Protoe integruje a propojuje dílčí 16 Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium 3 Kadý milovník moravské folklorní hudby by jistě bez přípravy z rukávu vysypal desítky, moná

stovky krásných textů písní, jejich ústředním motivem je víno, vinice, výroba či pití vína atd., a stejně

tak je moné najít desítky původních moravských lidových písní a říkadel o konopí namátkou např.

Rostó, rostó, rostó, konopě za cestó..., Andulka konopě močila, abka jí do kapsy skočila..., Ko

nopa, konopa, zelená konopa...), říkadel (Anička konopí močila...) atd. 4 Stačí sledovat několik vln nadenců a obdivovatelů nejen samotného alkoholu, ale např. přírodních

halucinogenních látek, kdy opakovaně v kadé generační vlně vznikají nová a nová hnutí spojující

s těmito látkami svůj ivotní styl, filozofii a kulturu. 5 Těko bychom od konce čarodějnických procesů hledali větího démona, ne jakým se staly někte

ré návykové látky v očích společnosti.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist