načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Komunitní ošetřovatelství pro sestry – kolektiv autorů

Komunitní ošetřovatelství pro sestry
-7%
sleva

Kniha: Komunitní ošetřovatelství pro sestry
Autor: kolektiv autorů

Tato publikace navazuje na předcházející díl ""Role sestry specialistky"". (učební text pro sestry v komunitní péči)
262
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 154
Rozměr: 210x300
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: seznam autorů Sylva Bártlová ... et al.
Skupina třídění: Veřejné zdraví a hygiena
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 28.11.2010
Nakladatelské údaje: Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009
ISBN: 978-80-7013-499-3
EAN: 9788070134993
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato publikace navazuje na předcházející díl ""Role sestry specialistky"". (učební text pro sestry v komunitní péči)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Když se řekne komunitní práce Když se řekne komunitní práce
Šťastná Jaroslava
Cena: 158 Kč
Když se řekne komunitní práce Když se řekne komunitní práce
Šťastná Jaroslava
Cena: 115 Kč
Komunitní ošetřovatelství Komunitní ošetřovatelství
Hanzlíková Alžběta
Cena: 134 Kč
Úvod do komunitního ošetřovatelství Úvod do komunitního ošetřovatelství
Jarošová Darja
Cena: 127 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1 Role sestry v komunitnej péči

1.1 Komunitné ošetrovateľstvo a primárna starostlivost

1.1.1 Charakteristika, paradigmy a specifika v komunitnom ošetrovateľstve

1.1.2 Historický prehíad dejín starostlivosti o zdravie

1.1.3 Komunita ako klient, typy komunit, základné charakteristiky

pre komunitné ošetrovateľstvo

1.1.4 Úloha primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie v komunitnom

ošetrovateľstve; úloha ošetrovateľstva v primárnej starostlivosti

1.1.5 Výskum a perspektívy výskumu v komunitnom ošetrovateľstve

1.2 Zdravie v komunitnom ošetrovateľstve

1.2.1 Zdravie - definície a charakteristika zdravia, pojmy súvisiace so zdravím,

vnímanie zdravia jednotlivcom, teórie a modely zdravia

1.2.2 Determinanty zdravia, posudzovanie úrovne zdravia v komunite

1.2.3 Starostlivosť o zdravie jednotlivca v komunitnom ošetrovateľstve

- podpora, ochrana zdravia a prevencia, výchova k zdraviu

1.2.4 Medzinárodné a národné programy zamerané na zdravie, Zdravie 21

v komunitnom ošetrovateľstve

1.2.5 Zdravie sestier v komunitnom ošetrovateľstve

1.3 Modely a klasifikačné systémy v komunitnom ošetrovateľstve

1.3.1 Modely v komunitnom ošetrovateľstve - základné pojmy

1.3.2 Vybrané konceptuálne modely

1.3.3 NANDA - International taxonomia II - klasifikačný systém

1.3.4 NIC klasifikačný systém

1.3.5 NOC klasifikačný systém

1.4 Ošetrovateľský proces v komunitnom ošetrovateľstve

1.4.1 Charakteristika a definícia ošetrovateľského procesu v komunite,

základné pojmy ošetrovateľského procesu v komunitnom ošetrovateľstve ....

1.5 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o deti

1.5.1 Úlohy a ciele komunitnej starostlivosti o deti

1.5.2 Proces prevencie v starostlivosti o deti v komunite

1.5.3 Model starostlivosti o dieta v komunite

1.5.4 Špecifické zručnosti sestry a ich využitie v starostlivosti o dieťa

v komunite

1.6 Komunitná ošetrovateľská starostlivost v školách

1.6.1 Školská sestra, programy WHO pre školy, integrovaný program

zdravia detí

1.6.2 Predpoklady pre prácu, úlohy, funkcia a rola školskej sestry

1.6.3 Kompetencie školskej sestry

1.6.4 Edukačný program v škole so zameraním na zdravie detí v školách

1.6.5 Implementácia primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie do škôl ....

1.6.6 Metódy, formy a prostriedky edukácie v práci školskej sestry

1.7 Komunitná ošetrovateľská starostlivost o duševné zdravie

1.7.1 Charakteristika duševného zdravia

1.7.2 Stratégie podpory duševného zdravia

1.7.3 Komunitná starostlivosť o duševné zdravie

1.7.4 Prevencia a podpora duševného zdravia

1.7.5 Komunitná starostlivosť o duševné zdravie u detí a mládeže

1.7.6 Komunitná starostlivosť o duševné zdravie dospelých


1.8 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť

1.8.1 Charakteristika paliatívnej starostlivosti - základná terminológia

1.8.2 História a súčasnosť paliatívnej starostlivosti

1.8.3 Inštitucionálny a domáci model zomierania

1.8.4 Aplikácia ošetrovateľských činností v paliatívnej starostlivosti

1.8.5 Úloha dobrovoľníkov v paliatívnej starostlivosti

1.9 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami .

1.9.1 Osoby ohrozené sociálnou exklúziou

1.9.2 Zdravotné problémy bezdomovcov

1.9.3 Ošetrovateľská starostlivosť v segregovaných lokalitách s výskytom

sociálnej patológie

1.9.4 Životné podmienky v segregovaných rómskych komunitách

1.9.5 Ciele ošetrovateľskej starostlivosti v segregovaných lokalitách

1.9.6 Ošetrovanie zdravotne postihnutých v komunite

1.9.7 Zdravotné problémy osôb so závislosťou - komplexná ošetrovateľská

starostlivosť v domácnosti, v zariadeniach sociálnych služieb

a street work

! Domácí péče

2.1 Úvod do domácí péče

Nyní se pokuste definovat výhody domácí péče

2.2 Charakteristika zdravé rodiny

2.3 Význam rodiny pro pacienta v domácí péči

2.4 Poskytování ošetřovatelské péče v domácím prostředí ....

2.5 Dokumentace vedená v agentuře domácí péče

2.5.1 Základní ošetřovatelská dokumentace v domácí péči

2.5.2 Vykazování zdravotní péče pojišťovnám

2.5.3 Předávání informací v domácí péči

2.6 Ošetřování pacienta v domácí péči

2.7 Nejčastější klinické stavy v interním lékařství

2.7.1 Astma bronchiale

2.7.2 Diabetes mellitus

2.7.3 Ischemická choroba srdeční

2.7.4 Hypertenze

2.7.5 Trombembolická nemoc (TEN)

2.8 Neurologie

2.8.1 Cévní mozková příhoda (CMP)

2.8.2 Sclerosis multiplex

2.8.3 Démence

2.8.4 Parkinsonova choroba

2.8.5 Vertebrogenní onemocnění

2.8.6 Bolesti hlavy

2.8.7 Polyneuropatie

2.9 Ošetřování chronických defektů

2.9.1 Osobnost ošetřujícího

2.9.2 Co je to chronický defekt kůže?

2.9.3 Typy chronických defektů - ulcerace

2.9.4 Diabetické defekty

2.9.5 Dekubity

2.9.6 Systémová terapie ulcerace

2.10 Základní neodkladná resuscitace

2.11 Imobilizační syndrom


2.12 Inkontinentní pacient

2.13 Péče o umírajícího pacienta v domácím prostředí

2.13.1 Umírající v domácím prostředí

2.13.2 Komplexní ošetřovatelská péče o umírajícího v domácím prostředí

Doporučená literatura

3 Péče o seniory

3.1 Somatické a psychické zvláštnosti související se stářím a stárnutím

3.1.1 Vymezení pojmů v gerontológii, demografická východiska

3.1.2 Nejvýznamnější mechanizmy stárnutí

3.1.3 Příznaky somatické involuce stárnoucího organismu a vybraná

onemocnění staršího věku

3.1.4 Atypická Symptomatologie chorob ve stáří

3.2 Vztah zachování úrovně soběstačnosti ke kvalitě života seniora

1.1.1 Geriatrické syndromy a jejich vliv na udržení funkční soběstačnosti

seniora

3.2.2 Funkční různorodost seniorů, rizikové faktory

3.2.3 Využití CGA, hodnotících a měřících technik

3.2.4 Kvalita života, spolupráce s rodinou či blízkými seniora, s poradenskými

a neziskovými organizacemi, dobrovolníky

3.3 Adaptační mechanizmy seniora na nové životní podmínky

3.3.1 Rizika v souvislosti se změnou postavení seniora ve společnosti

3.3.2 Podpora adaptačních mechanizmů, komunikace se seniory

3.3.3 Sociální chování členů společnosti ve vztahu k seniorům

3.3.4 Možnosti komunitních služeb pro seniory, koordinace zdravotní

a sociální péče při změně životních podmínek seniora

3.4 Ošetřovatelské plány a edukační programy pro seniory a jejich blízké

využívané v rámci komunity

3.4.1 Geriatrický tým a jeho vymezení

3.4.2 Posouzení potřeb seniorů

3.4.3 Tvorba plánů péče pro seniory, tvorba edukačních programů

Doporučená literatura

4 Prevence pracovních rizik

4.1 Stresory pracovního prostředí, jejich detekce a následné zpracování

4.1.1 Vymezení stresorů pracovního prostředí v práci komunitní sestry ve vztahu

k pracujícím

4.1.2 Nejčastější nemoci z povolání ve vztahu ke zdravotnickému personálu ....

4.1.3 Nadměrná psychická zátěž v práci zdravotníků a jejich důsledky

4.1.4 Ochrana vlastního zdraví při práci sestry v komunitě

4.2 Preventivní postupy v ochraně zdraví zaměstnanců

4.2.1 Vymezení preventivních opatření a postupů vhodných pro předcházení

úrazům na pracovišti

4.2.2 Pracovní management a možnosti spolupráce s managementem

společnosti při tvorbě edukačních programů

4.2.3 Návaznost ambulantní a nemocniční složky, možnosti dispenzarizace,

statistické databáze

4.2.4 Zvládání krizových situací ze sociálního hlediska, nestandardní chování

jedince v krizové situaci

4.2.5 Vznik nemoci z povolání, míra dopadu nemoci z povolání na jedince ...

4.3 Edukační programy v prevenci pracovních rizik pro klienty v rámci komunity ....


4.3.1 Postupy posuzující pohotovost a ochotu jedince učit se,

možnosti efektivní motivace

4.3.2 Příprava edukačního plánu a edukačních jednotek pro klienty

v komunitě

4.3.3 Projektování informačních letáků pro klienty v komunitě
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.