načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Kompozice digitální fotografie v praxi -- kniha, která vás naučí kreativně tvořit - Marie Němcová

Kompozice digitální fotografie v praxi -- kniha, která vás naučí kreativně tvořit

Elektronická kniha: Kompozice digitální fotografie v praxi
Autor: Marie Němcová
Podnázev: kniha, která vás naučí kreativně tvořit

Kniha je průvodcem fotografa amatéra, který využívá komfort fotografování s digitálním aparátem. Povede jej k tomu, aby snímek nebyl pouhým dokumentem a autor do něj mohl vložit ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  212
+
-
7,1
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2010
Počet stran: 160
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Fotografie. Fotografické postupy
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2010
ISBN: 978-80-247-3294-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace vhodná pro amatéry i profesionály je zaměřena na výběr a kompozici fotografického obrazu při práci s digitálním aparátem. Zkušená autorka se v další ze svých knih o tématice fotografování zaměřuje na kreativnost ve fotografické práci. Důraz klade především na osobní emocionální přístup, na nalezení nejvhodnějšího kompozičního řešení fotografovaných prvků a v neposlední řadě na různé způsoby zachycení reality. Nabízí některé své osvědčené tipy a triky. Příručka je doplněna četnými ilustrativními fotografiemi.

Popis nakladatele

Kniha je průvodcem fotografa amatéra, který využívá komfort fotografování s digitálním aparátem. Povede jej k tomu, aby snímek nebyl pouhým dokumentem a autor do něj mohl vložit určitý obsah a pocity, které jej oslovily při výběru námětu. Pomůže mu vyskládat jednotlivé prvky v obraze, pochopit jejich roli v něm a zvolit nejvhodnější kompoziční řešení. Nabídne množství tvůrčích námětů a nápadů od zachycení reality až po abstrakci. Současně uvádí možnosti využití osvětlení, barevných efektů nebo neostrosti jako kreativních prvků, až po tvůrčí nedodržení kompozičních pravidel. Kapitola o digitálním aparátu je zaměřena na využití jeho režimů a různých nastavení ve prospěch podpory obsahu snímku a tvůrčího záměru. Samostatná kapitola se věnuje rozboru a hodnocení ukázek snímků s nejčastěji se vyskytujícími chybami. Čtenář v ní najde také náměty pro kouzla a triky v digitální fotokomoře počítače, týkající se nejen technického vylepšení obrazu, ale zejména jeho přeměny v kreativní snímek. (kniha, která vás naučí kreativně tvořit)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Marie Němcová - další tituly autora:
Kompozice digitální fotografie v praxi -- kniha, která vás naučí kreativně tvořit Kompozice digitální fotografie v praxi
 (e-book)
Cykloškolka aneb Škola jízdy na kole Cykloškolka aneb Škola jízdy na kole
 (e-book)
Fotografické tipy a triky 1. díl Fotografické tipy a triky 1. díl
 (e-book)
Škola  slušného chování pro kluky a holky s Emilkem Škola slušného chování pro kluky a holky s Emilkem
 (e-book)
Fotografické motivy kreativně Krajina Obloha Voda Cesty Stromy Fotografické motivy kreativně Krajina Obloha Voda Cesty Stromy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Kompozice digitální fotografie v praxi

kniha, která vás naučí kreativně tvořit

Marie Němcová

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 3932. publikaci

Odpovědný redaktor Dušan Mikeš

Sazba Dušan Mikeš

Počet stran 160

První vydání, Praha 2010

© Grada Publishing, a.s., 2010

Cover Photo © allphoto.cz

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

ISBN 978-80-247-3294-7


5

Obsah

Úvodem .............................................................. 9

1. Prvky v obraze ..............................................11

Figurativní prvky ...................................................................11

Celistvost fi gury ......................................................................13

Fotogeničnost fi gury ..............................................................13

Nefi gurativní prvky ...............................................................13

1.1 Role prvků v obraze ............................................ 14

Ovlivnění role prvků v obraze .............................................16

1.2 Začlenění prvků do obrazové plochy ................. 18

1.3 Důležitost prvků v obraze .................................. 20

Hlavní motiv ...........................................................................21

Vedlejší motiv .........................................................................25

Popředí a pozadí fotografi ckého obrazu ............................26

Prvky podpůrné ......................................................................30

Prvky rušivé a zbytečné .........................................................32

2. Skladba fotografi ckého obrazu ................... 33

2.1 Vyvážení fotografi ckého obrazu ......................... 35

Symetrie a asymetrie .............................................................36

Stranové vyvážení .................................................................37

Vyvážení prvků v obraze .....................................................37

2.2 Vnímání skladby obrazu .................................... 40


6

KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI

2.3 Logika věci .......................................................... 42

2.4 Kompozice .......................................................... 44

Zlatý řez ...................................................................................45

Nedodržení pravidel kompozice ..........................................53

3. Tvůrčí prvky ve fotografi i ........................... 55

3.1 Realita ve fotografi i ............................................. 55

Informativní fotografi e .........................................................56

Tvůrčí fotografi e ....................................................................56

3.2 Osvětlení ............................................................. 66

Zdroj světla .............................................................................67

Jas světla ...................................................................................72

Směr světla ..............................................................................75

Odlesky a stíny ........................................................................79

3.3 Hloubka ostrosti ................................................. 82

3.4 Barvy v obraze ..................................................... 86

Základní barevná skladba ......................................................87

Barevná skladba v obraze .....................................................89

3.5 Černobílý svět ve fotografi i ................................. 91

3.6 Tonalita ............................................................... 94

3.7 Linie .................................................................... 96

Lineární skladba v obraze ...................................................100

3.8 Kontrast ............................................................. 102


Obsah

7

3.9 Perspektiva a prostor ........................................ 103

Prostorový obraz ..................................................................103

Plošný obraz ..........................................................................109

3.10 Rytmizující prvky .............................................. 111

3.11 Chaos – nesoulad ..............................................115

3.12 Rám a formát obrazu .........................................115

Funkce rámu .........................................................................116

Skutečný rám fotografi e ......................................................118

Optický rám fotografi e .......................................................118

Formát snímku na šířku a výšku ........................................120

3.13 Směrová orientace v obrazové ploše ..................121

3.14 Neostrost jako tvůrčí prvek .............................. 124

3.15 Statika a pohyb ................................................. 129

Statický snímek .....................................................................129

Pohyb v obraze .....................................................................131

4.1 Tvůrčí záměr fotografa ..................................... 135

4. Tvůrčí podněty ve fotografi ckém obraze ...135

4.2 Kreativní výběr námětu ..................................... 137

4.3 Obsah a forma snímku ..................................... 140

4.4 Emotivní účinek snímku ...................................141

4.5 Fotograf a divák................................................ 143

Fotograf .................................................................................144

Divák ......................................................................................146 DIGITÁLNÍ VIDEO

8

KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI

Vedení oka diváka obrazem ................................................147

Ovlivnění obrazu úpravou v editoru počítače .................150

Příběh v obraze .....................................................................153

V jednoduchosti je krása .....................................................153

„Rukopis“ fotografa .............................................................156

5. Závěr...........................................................159


9

Obraz života se skládá z tvarů, pohybu, světla i barev. Jejich zachycení fotografickým apará

tem ve správném okamžiku a způsob vyjádření vydá svědectví o pocitech, emocích i nála

dě, které fotograf pocítil při zmáčknutí spouště. Účinek snímku by měl být podpořen ještě

dalšími faktory, které by se měly vzájemně doplňovat a umocňovat jeho obsah.

Jedním z nich je digitální technologie. Zasahuje do procesu fotografování dvakrát. Jednou

na jeho počátku, při pořizování fotografií a pak v poslední fázi, při jejich úpravě v počítači.

Její kouzlo tkví v tom, že můžeme spojit nabídku režimů, kouzel a triků digitálního aparátu

i počítače s vlastními tvůrčími nápady.

Další část fotografického procesu, výběr a kompozice obrazu, zůstává doménou fotografa,

neboť mu umožňuje kromě zachycení reality, vkládat do snímku své zkušenosti i vlastní

tvůrčí nápady. Fotografická tvorba se tak stává snahou o tvůrčí vyjádření, kdy intuitivně

nebo vědomě hledáme výtvarnou hodnotu a emotivní působivost námětu. Snažíme se tyto

tvůrčí podněty převést do fotografického obrazu, který se tak stává komunikačním prostřed

kem a současně i způsobem sebevyjádření.

Aby fotografie diváka zaujala i oslovila, je třeba se řídit pravidly o kompozici a skladbě obra

zu, která jsou vodítkem, ale i prostředkem ke zviditelnění obsahu a podpoření myšlenky,

kterou jsme do obrazu vložili. Kompozice by měla přispět i k tomu, aby fotografický obraz

působil uceleně, jednoduše, vyváženě a přehledně. A k tomu nás povede tato kniha.

Úvodem


10

KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXIKOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXIKOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXIKOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI 10

KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI

Někdo se fotografem narodí, jiný se jím může stát.


1111

Fotografie je tvořena řadou obrazových prvků, které tvoří její obsah, přitahují pozornost

diváka, dodávají obrazu jiskru i správné napětí, jsou zřejmé a můžeme je pojmenovat. Prv

kem může být předmět, postava, zvíře, budova, rostlina, ale také linie, barva, světlo nebo

stín. Liší se mezi sebou tvarem, velikostí, barvou, strukturou povrchu, tonalitou, ale i určitou

rolí, která jim byla v souladu s obsahem snímku určena. Prvky v obraze mohou předsta

vovat konkrétní objekty ze skutečnosti, z ní vycházet nebo s ní nesouviset a zobrazovat

abstrakci.

V obraze se jednotlivé prvky prolínají, dotýkají, navzájem se ovlivňují a vyžadují určité uspo

řádání neboli kompozici, která by měla být podřízena obsahu snímku.

Fotografická teorie rozděluje prvky podle vztahu ke skutečnosti na figurativní a nefigura

tivní.

Figurativní prvky

Teorie fotografování užívá výraz figura pro předměty, lidi, objekty, věci, budovy, zvířata

nebo rostliny, které mají v reálném světě věcný význam a můžeme je pojmenovat. Jsou tvo

řeny liniemi, barvou i tonalitou, které zobrazují jejich tvar i strukturu. Jsou to prvky zobra

1.

Prvky v obraze


KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI

12

zující skutečnost, která je divákovi známá a snadno ji rozpozná. A tato skutečnost, oboha

cená o emotivní vyjádření, je základem kreativního snímku.

Figura nemusí být na snímku celá, ale divák by měl mít možnost si její pokračování domys

let, pokud je to k pochopení obsahu snímku vůbec třeba.

Obrázek 1.1: Figurou je reálný a ostrý květ.

Obrázek 1.2: Příkaz v editoru počítače změnil květ v nefigurativní prvek – abstrakci.


1. Prvky v obraze

13

Celistvost fi gury

Objektiv „rybí oko“ se snaží zachytit co největší část skutečnosti, která nás obklopuje,

vždy je to však výsek reality. Podle toho, jak jej chápeme, nabízí nám fotografický obraz

velký celek – náměstí, celek – dům, polocelek – část domu, polodetail – okno, detail –

hlava v okně, velký detail – část obličeje.

Celek – tvoří ucelený námět, část krajiny nebo celý předmět, který zcela stačí pro plné

obsahové vysvětlení a divák nemá pocit, že něco pokračuje. Měl by být jednoduchý, aby

zapůsobil a divák se v množství informací neztratil.

Polocelek – měl by působit taktéž uceleně, i když hlavní motiv celý není. Autor by měl

ukončení provést tak, aby divák pokračování nevyžadoval a odvedl jeho pozornost od

okraje snímku k jeho zajímavé části.

Detail – lidské oko nehledí jen do dálky, ale spočine i na zajímavém detailu. Stejnou

změnu vítá divák i na fotografii. Detail nabízí zjednodušenou expozici a měl by vypovídat

to, co celek pro svoji obsáhlost nemá možnost říci. Nemusí být jen informativní, ale měl

by být logický, pravděpodobný a naznačovat kam patří. Může však vzbudit více emocí,

než celkový záběr.

Detail může tvořit malá část celku, ale i několik stromů z rozlehlého lesa. Může být větší,

než ve skutečnosti. Je-li zdůrazněn vůči vzdálenému pozadí, měl by být více osvětlen,

barevně výraznější, ostrý na neostrém pozadí. Stačí pouze jeden detail, více detailů v jed

nom snímku obraz tříští.

Zkratka – objevuje se v celku, polocelku i detailu. Jedná se spíše o náznak, třeba pohyb

ruky dirigenta, nebo akt. Je ochuzena o podrobnosti, nikoliv o estetické hodnoty a myš

lenkové vyjádření by mělo být naopak údernější. Podstatný prvek je zvýrazněn, ostatní

jsou vynechány nebo silně potlačeny. Linií je málo, barevná škála i tónová stupnice jsou

chudé. Do zkratky je možno převést některé snímky pomocí triků v editoru.

Fotogeničnost fi gury

Fotogeničnost je seskupení prvků, ploch i linií, které ve spojitosti se světlem, barvou

i kompozicí obrazu působí na estetický cit diváka.

Nejčastěji spojujeme fotogeničnost s portrétem. Může se však stát, že obličej, krásný na

pohled a převedený do fotografického obrazu, nemá divákovi co nabídnout. Naopak

obličej, ve skutečnosti nevýrazný, má v sobě něco přitažlivého.

Fotogeničnost je třeba chápat v rámci všech námětů, které se k fotografování nabízí.

Fotogenická může být nejen krajina, ale i architektura, zátiší nebo zvíře a to i přesto, že

v reálu na nich nic objevného nevidíme. A naopak námět, který nás nadchne ve skuteč

nosti, může nás na fotografii zklamat. Fotogeničnost je navíc proměnlivá. Zapadající slun

ce v létě u moře působí romanticky, v pošmourném počasí se romantika i fotogeničnost

náhle vytratí.

Nefi gurativní prvky

Jsou jimi linie, tóny, tvary i barvy a postrádají zobrazení skutečnosti. Působí na diváka

pouze emotivně, pomocí skladby v obraze. Mohou ze zobrazení skutečnosti vycházet, ale

ta je částečně nebo úplně potlačena a to natolik, že diváka osloví jen tóny, barva a linie,


KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI

14

které jsou spolu v souladu, kontrastu nebo v určitém rytmu. Pokud skutečnost, ze které autor vycházel, zcela zanikne, pak můžeme hovořit o abstrakci. Autor tak do obrazu vkládá svoji fantazii i své sny. Motiv nepředstavuje tvar předmětů, ale emoce, různé asociace a stírá hranici mezi snem a skutečností.

FOTOTIP

- Prvky by měly být v obraze záměrně a hrát takovou roli, jakou jim fotograf přidělil. - Hlavní pozornost by měla poutat v obraze jediná figura, neboť více figur by o pozor

nost soupeřilo. - Figura v tvůrčím obraze je nositelem obsahu nebo sdělení, které je obohacené o emo

tivní složku. - Nefigurativní sdělení může ze skutečnosti vycházet, ale mělo by divákovi nabídnout

jiné, třeba snové sdělení, obohacené o autorovu výpověď. 1.1 Role prvků v obraze Divák vnímá všechny prvky v obraze a přikládá jim určitou roli, protože má zato, že jsou v něm záměrně a to i tehdy, pokud se do něj připletly omylem. Proto každý prvek, který v obraze je, měl by v něm mít nejen svoji roli, ale i význam. Princip role je uváděn jako základní kámen pro uspořádání prvků, tedy kompozici fotografického obrazu, která podporuje obsah snímku. Je-li prvek v obraze sám, je jeho role jiná, než když je součástí celku obrazu, kdy jednotlivé prvky vytváří vztah mezi sebou navzájem a mají vztah i k rámu obrazu.

Obrázek 1.5: Portrét tvoří detail, který

považujeme za uzavřený celek.

Obrázek 1.3: Polocelek krajiny, jehož rámovou symetrii

narušuje rytmizace linií.

Obrázek 1.4: Ostrá část kopyta je

zkratkou, která s dalšími prvky navozuje

trysk koně.


1. Prvky v obraze

15

Obrázek 1.6: Víme, že jde o motýla, má tedy věcnou roli. Důraz je však kladen

na roli výtvarnou, která převažuje u všech prvků ve snímku.

Obrázek 1.7: Ve skutečnosti nemá paní s auty nic společného. Ve snímku

s ní tvoří obrazové prvky. Je na divákovi, jak si jejich vztah vysvětlí.

+


KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI

16

V reálu nemusí mít dům a kůň nic společného, pokud je však vymezíme v obraze rámem, „svážeme“ je dějově k sobě a divák si musí jejich vztah nějak vysvětlit. Na obraze najdeme prvky, které mají věcnou, emotivní nebo výtvarnou roli. Někdy nabídne určitý prvek jen jednu roli, jindy jich má více. - Věcná role je informativní. Dozvíme se, že kůň není na volné louce, ale v ohradě. - Emotivní role naznačuje smutek koně nebo podvečerní atmosféru. - Výtvarnou roli mohou sehrát tyčky v plotě ohrady, zachycené v protisvětle. Ovlivnění role prvků v obraze Roli prvků v obraze ovlivňuje jejich tvar, velikost, důležitost, struktura povrchu, umístění a nasměrování v obrazové ploše. Tvar prvků v obraze je vymezen liniemi a jeho modelace je podpořena osvětlením a barvou. Přesto, že tvar prvků může být jakýkoli, jako základní tvary jsou uváděny obdélník, kruh i trojúhelník a ostatní tvary, třeba lichoběžník nebo elipsa, z nich pouze vycházejí. Tvar prvku v obraze má značný vliv na jeho rozeznání a zvýraznění. Prvek, který má vyniknout, by měl mít jednoduchý tvar, aby rychle zaujal pozornost diváka. Měl by se od ostatních prvků lišit, nesplývat s nimi a nedotýkat se jich. Velikost prvků v obraze má vliv na utváření vztahů mezi jednotlivými prvky, zdůraznění prostoru a perspektivy, ale i na jejich vztah k obrazu jako celku. Jelikož se nejedná o velikost prvků skutečnou, ale jen subjektivní, chápe ji divák intuitivně pomocí porovnání. Její vnímání souvisí s lidským viděním, kdy divák chápe velký předmět za blízký a důležitý, malý za vzdálený a mezi nimi cítí vliv perspektivy a prostoru. S velikostí prvků souvisí i jejich proporce, vzájemné vztahy k rámu i celému snímku. Pomáhají zorganizovat celý snímek z hlediska rozložení prvků, respektují jejich dominanci a vyváženost a tak působí na diváka subjektivně. Velikost prvků ovlivňuje: - Výpověď obrazu, neboť důležitý prvek by měl být větší, než prvky ostatní. Tím je

podtržena jeho dominance a potlačen význam ostatních prvků. - Dojem prostoru. Divák velikost prvků a jejich rozložení v prostoru porovnává se

skutečností. Je-li dole v obraze člověk a nahoře malý dům, pak je zřejmé, že člověk

je vpředu a dům hodně vzadu. - Vyváženost obrazu, neboť její pomocí dosáhneme vizuální harmonie snímku. Jeden

velký prvek může být vyvážen několika prvky menšími. - Měřítko v obraze – jedná se o princip proporce, který umožňuje posoudit velikost

objektů v obraze. Vybereme určitou figuru (postavu, dům nebo květinu), která po

slouží jako měřítko velikosti a porovnáme ji s další figurou. Umístíme ji pouze tam,

kde je třeba si udělat představu o reálné velikosti, neboť každý snímek to nevyžaduje.

Většinou se jedná o krajinný motiv, ve kterém je měřítkem člověk nebo strom a podle

nich si divák utváří představu o prostoru a jeho velikosti a to porovnáním figury pod

le zkušeností z reality.

1. Prvky v obraze

17

Obrázek 1.8: Nejbližší balík sena je měřítkem, umožňujícím odhadnout vzdálenost ostatních balíků

i celé sestavy, tvořící šikmou linii a podporující prostorové uspořádání.

Obrázek 1.9: Světlá fretka na tmavém pozadí s patrnou texturou kožíšku. Její drápky jsou důležitým

prvkem, neboť na nás přímo číhají.

KOMPOZICE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI

18

Struktura a textura povrchu pomáhají prvek rozeznat. Jsou prokresleny světlem, nejlépe bočním a mírně předním. Kontrastní světlo povrch zvýrazňuje, měkké potlačuje. Obsah snímku můžeme také postavit na struktuře nebo textuře figury, jejím opakování, nepravidelnosti nebo vrstvení. - Struktura má vliv na důležitost prvků. Důležitý prvek znázorňující realitu, by měl být

ostrý a jeho struktura dobře patrná. Čím více se přibližuje realitě, tím dokonaleji by

měla být prokreslená. Postačí-li sdělit obsah snímku linie, tonalita nebo barva, nemusí

být povrch hlavního motivu zcela čitelný. Struktura prvku ovlivňuje vnímání prosto

ru, neboť ostrý prvek se zřetelnou strukturou vnímáme v obraze jako blízký, kdežto

rozostřený s nezřetelnou strukturou jako vzdálený. U detailu by měla být struktura

patrná v důležité části, u ostatních námětů to souvisí s obsahem snímku. Aby zaujala

vrásčitá tvář stařenky, měla by být ostrá, u aktu v protisvětle postačí k výpovědi jen

mlhavé obrysy. - Textura povrchu umožňuje rozlišit o jaký předmět se jedná. Může být pravidelná,

třeba u látky nebo dlažby, ale i chaotická u hlíny, písku nebo i sněhu. -

FOTOTIP

Prvky by měly mít svoji roli v obraze jasně danou a měla by vyjadřovat hlavní myšlen

ku obrazu. Obrazovou roli jim přiděluje fotograf. - Role prvků v obraze může být pro obsah snímku důležitá nebo jen podpůrná. Proto

záleží na tom, které prvky do obrazu vložíme, kam je umístíme a zda zdůrazníme.

Důležité prvky by měly být nositeli hlavní myšlenky obrazu. - Strukturu povrchu prvků zdůrazňujeme v souladu s obsahem snímku. Ostrý povrch,

dobře prokreslený, vtahuje diváka daleko více do scény, než povrch s nevýraznou

strukturou. 1.2 Začlenění prvků do obrazové plochy Prvky v obrazové ploše by měly být prostorově vyrovnané a vyvážené. Stačí malá změna stanoviště nebo pohyb aparátu a mění se nejen vztahy mezi jednotlivými prvky, ale i kompozice a často i smysl snímku. Rozvržení celé fotografické scény ovlivňuje: - Umístění prvků. Je-li v obrazové ploše pouze jeden prvek, je třeba přizpůsobit jeho

umístění vůči rámu obrazu. Je-li v ní prvků více, kromě vztahu k rámu by měla být

patrná jejich vzájemná návaznost. Prvky by se neměly překrývat, ani dotýkat navzá

jem, stejně tak i jejich stíny. Měly by naznačovat, že jsou tvořeny jedním světelným

zdrojem. - Poměr dynamických a statických prvků. Dynamická nebo statická může být celá

scéna. Pokud je dynamická jen menší část, měla by být vyvážena větší statickou plo

chou. - Vztah prvků v obraze, podporující obsahovou stránku i celkovou vyváženost a har

monii. Jednotlivé prvky mohou mít: - Vztah mezi sebou. Dítě a koloběžka, trs květin a strom v dáli. Nejdříve řešíme vzá

jemnou polohu dvou prvků z věcného a kompozičního hlediska a následně celkové

rozložení všech prvků v obraze.

1. Prvky v obraze

19

- Vztah k rámu obrazu, který je ovlivněn polohou a celistvostí prvků. Rám může prvek

uzavírat nebo umožňovat jeho pokračování. Je-li prvek celý, neměl by se rámu dotý

kat, polocelky a detaily by neměly být násilně ukončeny. - Vztah k ploše obrazu. Změníme-li umístění hlavního motivu v ploše obrazu, dojde

k zásadní změně výpovědi snímku. Ale i změna polohy ostatních prvků ovlivňuje více

či méně jeho obsah. - Stejnou polohu. Poloha druhého prvku by měla být vždy formována polohou prvku

prvního a důležitého.

Obrázek 1.10: Prvky jsou rozmístěny po celé ploše obrazu. Včelu vyvažuje několik drobných květů.

Obrázek 1.11: Fotogeničnost a symetrii stromu stojícího o samotě, podtrhuje porost ve tvaru zelených

linií.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist