načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kompendium judiktury Exekuční proces -- 5. díl - Blanka Havlíčková

  > > > > > Kompendium judiktury Exekuční proces  
Kompendium judiktury Exekuční proces -- 5. díl
-11%
sleva

Kniha: Kompendium judiktury Exekuční proces -- 5. díl
Autor:

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  350 Kč 311
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Rok vydání: 201608
Počet stran: 199
Rozměr: 212,0x150,0x12,0 mm
Úprava: tran
Vydání: Vydání první
Hmotnost: 0,27kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7552-256-6
EAN: 9788075522566
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Blanka Havlíčková - další tituly autora:
Právo a cestovní ruch II. Právo a cestovní ruch II.
Havlíčková, Blanka; Kovářová, Daniela
Cena: 224 Kč
Právo a energetika (elektrická energie) Právo a energetika (elektrická energie)
Havlíčková, Blanka; Kovářová, Daniela
Cena: 250 Kč
Kompendium judikatury. Exekuční titul. 2. díl Kompendium judikatury. Exekuční titul. 2. díl
Havlíčková, Blanka
Cena: 277 Kč
Kompendium judikatury Způsoby realizace exekuce -- 4. díl Kompendium judikatury Způsoby realizace exekuce
Havlíčková, Blanka
Cena: 311 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

27
Kompendium judikatury – Exekuční proces
Reg. č. 95
Nejvyšší soud ČR
usnesení sp. zn. 20 Cdo 4909/2010
ze dne 26. 10. 2011
Materiální vykonatelnost exekučního titulu
Předpisy:
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném
do 30. 10. 2009 (§ 40, 44, 51, 52)
zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
ve znění pozdějších předpisů (§ 25, 27, 28)
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(§ 146, 224, 254, 261a)
nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení
a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku,
ve znění čl. I nařízení vlády č. 163/2005 Sb. (§ 1)
Judikatura:
usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 10/06
stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 202/2005
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2020/98
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 965/2003
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2021/2007
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1693/2005
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 477/2007
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 4888/2008
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 541/2004
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 589/2005
usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 4312/2007
I. Nezbytným předpokladem pro nařízení exekuce je, aby práva
a jim odpovídající povinnosti byly ve vykonávaném rozhodnutí či
jiném titulu určeny přesným a nepochybným způsobem. Není-li možné

28
Kompendium judikatury – Exekuční proces
dovodit z rozhodnutí náležitosti materiální vykonatelnosti podle § 261a
odst. 1 o. s. ř. ani výkladem s přihlédnutím k povaze uložené
povinnosti či ke způsobu exekuce, nelze takové rozhodnutí vykonat; soud návrh
na nařízení jeho výkonu zamítne.
II. Požadavkům materiální vykonatelnosti vyhovuje, je-li v
podkladovém rozhodnutí nebo jiném titulu vyjádřena výše úroků z prodlení z
jistiny (sazba z jistiny), jestliže je určeno období, za které se stanoví (např.
měsíčně, ročně), a od kdy a do kdy je povinnost je platit (časový nebo jiný
určitý údaj). Co se sazby úroků týče, může být stanovena pevnou částkou
nebo určena způsobem, jímž lze výši úroků nepochybně zjistit (vypočítat).
Nejvyšší soud rozhodl v exekuční věci oprávněné R., s. r. o., v likvidaci, proti
povinnému Ing. J. K. pro 673 698,63 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod
sp. zn. 96 Nc 5714/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu
v Brně ze dne 15. října 2008, čj. 20 Co 325/2008-61, tak, že dovolání se odmítá.

29
Kompendium judikatury – Exekuční proces
Odůvodnění:
Návrhem, doručeným soudu prvního stupně dne 18. 10. 2007, se
oprávněná domáhala nařízení exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu
sepsaného rozhodcem JUDr. M. K. dne 1. 10. 2007 k uspokojení pohledávky
ve výši 10 000 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši repo sazby stanovené
Českou národní bankou a platné pro první den každého příslušného
kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalované strany, zvýšené o sedm procentních
bodů, z částky ve výši 10 000 000 Kč od 3. 2. 2007 do zaplacení, a nákladů
rozhodčího řízení ve výši 300 000 Kč. V podání ze dne 2. 11. 2007
oprávněná – vzhledem k úhradě jistiny dluhu a nákladů rozhodčího řízení povinným
dne 16. 10. 2007 – svůj návrh změnila tak, že požaduje, aby exekuce byla
nařízena již pouze k vymožení úroku z prodlení v celkové výši 673 698,63 Kč, který
byl vypočten následovně: z jistiny 10 000 000 Kč úrok ve výši 9,5 % p. a. ode
dne 3. 2. 2007 do 30. 6. 2007, tj. 385 205,48 Kč, a z jistiny 10 000 000 Kč
úrok ve výši 9,75 % p. a. ode dne 1. 7. 2007 do 16. 10. 2007, tj. 288 493,15 Kč.
Městský soud v Brně usnesením ze dne 29. 10. 2007, čj. 96 Nc 5714/2007-5,
připustil zpětvzetí návrhu na nařízení exekuce v části jistiny 10 000 000 Kč
a v části nákladů předchozího řízení ve výši 300 000 Kč, které povinný uhradil
před podáním návrhu na nařízení exekuce dne 16. 10. 2007 (výrok I.), a dále
nařídil exekuci podle vykonatelného rozhodčího nálezu sepsaného rozhodcem
JUDr. M. K. v Praze dne 1. 10. 2007 pro pohledávku oprávněného úroky z
prodlení z částky 10 000 000 Kč za dobu od 3. 2. 2007 do 16. 10. 2007 ve výši
673 698,63 Kč (výrok II.), jejímž provedením pověřil soudního exekutora
Mgr. P. K. (výrok III.); povinnému dále uložil uhradit oprávněnému a
exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím,
s tím, že nařízení se vztahuje i na tyto náklady (výrok IV.).
K odvolání povinného Krajský soud v Brně shora označeným
rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích II., III. a IV.
potvrdil s tím upřesněním, že soud nařizuje exekuci pro pohledávku oprávněného,
a to pro úrok z prodlení z jistiny 10 000 000 Kč ve výši 9,5 % p. a. ode dne
3. 2. 2007 do 30. 6. 2007, tj. ve výši 385 205,48 Kč, a pro úrok z prodlení z
jistiny 10 000 000 Kč ve výši 9,75 % p. a. ode dne 1. 7. 2007 do 16. 10. 2007,
tj. ve výši 288 493,15 Kč, tj. celkem ve výši 673 698,63 Kč. Odvolací soud
dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že předpoklady pro
nařízení exekuce byly splněny, neboť exekuční titul je formálně i materiálně
vykonatelný; k námitkám povinného o materiální nevykonatelnosti titulu a o
nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudu prvního stupně uvedl, že z výroku ad

30
Kompendium judikatury – Exekuční proces
I rozhodčího nálezu je zřejmá výše jistiny, doba prodlení žalované strany
(povinného) od 3. 2. 2007, způsob propočtu příslušenství (ve výši repo sazby
stanovené České národní bankou a platné pro první den každého příslušného pololetí,
v němž trvá prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů) a že materiální
vykonatelnosti rozhodčího nálezu nemůže bránit to, že rozhodce nevyčíslil
příslušenství z jistiny 10 000 000 Kč za dobu od 3. 2. 2007 do vydání exekučního titulu
dne 1. 10. 2007. Krajský soud pouze připustil, že soud prvního stupně ve
výroku II. svého usnesení sice správně uvedl celkovou částku, pro kterou se exekuce
na majetek povinného nařizuje (jakožto úrok z prodlení z částky 10 000 000 Kč
za dobu od 3. 2. 2007 do 16. 10. 2007, tedy v kapitalizované výši), aniž však
v souladu s návrhem oprávněného na nařízení exekuce specifi koval i výši úroku
z prodlení a dobu, ze které při výpočtu příslušenství vycházel.
Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jehož přípustnost
dovozuje z § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1
písm. a) o. s. ř., případě ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a důvodnost
z § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. Namítá, že postup odvolacího soudu,
spočívající v tom, že odvoláním napadený výrok II. usnesení soudu prvního stupně
„upřesnil“, není přípustný, neboť ve skutečnosti jej doplnil v souladu s návrhem
oprávněného na nařízení exekuce, čímž odvoláním napadený výrok usnesení soudu
prvního stupně změnil, namísto toho, aby jej zrušil a věc vrátil tomuto soudu k
dalšímu řízení. Naplnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. pak
spatřuje v tom, že odvolací soud posoudil exekuční titul v části úroků z prodlení
jako materiálně vykonatelný, a to i přesto, že rozhodčí nález o výši úroků z prodlení
vůbec nehovoří, a odvolací soud ji sám konstruuje včetně doby, za kterou mají být
zaplaceny. Dovolatel je však názoru opačného, a to přinejmenším pokud jde o
úroky z prodlení splatné do vydání rozhodčího nálezu, neboť jejich výše není v
rozhodčím nálezu přesně vyčíslena, není uvedena jejich výše (sazba) v procentech a doba,
za kterou musí být v této výši zaplaceny. V této souvislosti odkazuje na
stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2006,
sp. zn. Cpjn 202/2005, jehož jedna z právních vět zní: „Úroky z prodlení splatné
za dobu do vyhlášení (vydání) rozhodnutí soud přizná ve výroku svého rozhodnutí tak,
že buď jejich výši přesně vyčíslí, nebo že uvede jejich výši (sazbu) v procentech a dobu,
za kterou musí být v této výši zaplaceny.“ Pokud jde o novou úpravu úroků z prodlení
zavedenou nařízením vlády č. 163/2005 Sb., Nejvyšší soud v uvedeném stanovisku
uvedl, že „při rozhodování o úrocích z prodlení, jejichž splatnost nastala v době před
vyhlášením (vydáním) soudního rozhodnutí, je i za současné právní úpravy výše úroků
známá, neboť se odvíjí od repo sazby (limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace České
národní banky) platné pro první kalendářní den kalendářního pololetí, v němž došlo
k prodlení, popřípadě pro první den následujících kalendářních pololetí, v nichž v době


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist