načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1989-1992 IV. díl – Ján Gronský

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1989-1992 IV. díl
-11%
sleva

Kniha: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1989-1992 IV. díl
Autor: Ján Gronský

Čtvrtý a poslední díl "Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa" obsahuje dokumenty krátkého období po listopadu 1989 , ve kterém na jedné straně vstoupila československá ústavnost ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  245 Kč 218
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 649
Rozměr: 23,5x16,5 cm
Úprava: sv.
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Vazba: vázaná
Nakladatelské údaje: Praha, Karolinum, 2005-
ISBN: 978-80-246-1389-5
EAN: 9788024613895
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Čtvrtý a poslední díl "Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa" obsahuje dokumenty krátkého období po listopadu 1989 , ve kterém na jedné straně vstoupila československá ústavnost do zcela nové kvality v návratu ke státní ideji, kterou do ní vložili její zakladatelé, avšak na druhé straně se stala poslední etapou československé státnosti a ústavnosti, etapou ústavně utvrzeného rozkladu a nakonec i rozpadu společného státu Čechů a Slováků. V publikovaných dokumentech a rozsáhlých komentujících poznámkách tak ilustruje dvojjediný a rozporný proces budování demokratického ústavního státu a současně vytváření politicky a ústavně zdůvodnitelných podmínek pro jeho sebelikvidaci.

Kromě všech federálních ústavních zákonů tohoto období obsahuje IV. díl i řadu dalších legislativních aktů, obnovujících lidská a občanská práva a svobody a kladoucích základy demokratického právního státu. Ve sborníku jsou též zařazena některá klíčová usnesení Federálního shromáždění a obou národních rad a dále tři pracovní návrhy ústav (ČSR, ČSFR a ČR), které nebyly realizovány. Politické dokumenty jsou soustředěny zejména v šestnácti dokumentech z listopadu a prosince 1989.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ján Gronský - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

( 1989- 1992)

Ú vodní poznám ka ke IV. d ílu „K om entovaných do kum entů

k ústavním dějinám Československa“............................................................ 13

V I I I . Č e s k o s lo v e n s k á fe d e ra c e o d lis to p a d u 1989

d o z á n ik u s p o le č n é h o s tá tu Č e c h ů a S lo v á k ů

(17. 11. 1 9 8 9 -3 1 . 12. 1992)

1 Šestnáct do kum entů z listopadu a prosince 1989 ....................................... 17

1. Demonstrace s t u d e n t ů.................................................................... 17

2 . Provolání Občanského f ó r a............................................................. 18

3 . Rozhodně p ro ti p r o v o k a c ím........................................................... 19

4 . Společné prohlášení orgánů Socialistického svazu m lá d e ž e..... 21

5. Zpráva ze zasedání předsednictva Ú V KSČ.................................... 22

6 . Všemu lid u Československa .................................................................. 22

7. Usnesení Ú V K S Č .......................... 23

8 . Setkání delegace Ú V N F a vlády ČSSR se zástupci Občanského fóra 24

9 . Co chceme - Programové zásady Občanského f ó r a................... 25

10. V n itř n í organizace Občanského f ó r a............................................. 29

11. Stanovisko Občanského fóra a Veřejnosti p ro ti násilí к jednání

s předsedou v lá dy Č S S R.................................................................. 30

12. Jednání představitelů české vlá dy se zástupci Občanského fóra . . . 32

13. Občanské fó ru m к nové v lá d ě......................................................... 33

14. Prohlášení sovětské v lá dy к vojenské in te rve n c i v srpnu 1968 .... 34

15. Setkání K. U rbánka а V. Havla. Také jednání L. Adamce

s Občanským f ó r e m .......................................................................... 34

16. Prohlášení K oo rdinačního centra Občanského fóra a Koordinačního

v ýb o ru Veřejnosti p ro ti n á s ilí......................................................... 3 6

2 Ústavní zákon č. 1 3 5 /1 9 8 9 Sb. ze dne 29. listopadu 1989,

k te rý m se m ěn í ústavní zákon č. 1 0 0 /1 9 6 0 Sb., Ústava Československé

socialistické r e p u b lik y..................................................................................... 38

3 V ystoupení Václava Havla v Čs. te le v iz i 17. prosince 1989 ...................... 40

4 Ústavní zákon č. 161/1989 Sb. ze dne 19. prosince 1989, kte rý m se

m ěn í a doplňuje ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb., o československé

f e d e r a c i............................................................................................................. 4 4

5 N á v rh československé ústavy, zveřejněný Občanským fórem v prosinci

1989 (v ý ň a tk y )................................................................................................. 45

5


6 Ústavní zákon č. 1 8 2 /1 9 8 9 Sb. ze dne 28. prosince 1989, kte rý m se

m ěn í ústavní zákon č. 1 4 3/19 68 Sb., o československé fed eraci 77

7 Ústavní zákon č. 1 8 3 /1 9 8 9 Sb. ze dne 28. prosince 1989,

o volbě nových poslanců zákonodárných s b o r ů........................................ 78

8 Zákon č. 1 8 4 /1 9 8 9 Sb. ze dne 2 8 . prosince 1989, kte rý m se m ění

zákon č. 3 1 /1 9 8 9 Sb., o jednacím řádu Federálního s h ro m á ž d ě n í 80

9 Ústavný zákon SNR č. 6 /1 9 9 0 Zb. z 12. januára 1990,

o m im o riad no m d o p ln e n í národných v ýb o ro v o nových poslancov. . . . 81

10 Ústavní zákon č. 1 3 /1 9 9 0 Sb. ze dne 2 3 . ledna 1990, o změně

v soustavě federálních ústředních orgánů, v je jich ž čele stojí

člen vlá dy Československé socialistické re p u b lik y...................................... 82

11 Ústavní zákon č. 1 4 /1 9 9 0 Sb. ze dne 23. ledna 1990, o odvolávání

poslanců zastupitelských sborů a o volbě no vých poslanců národních

v ý b o r ů............................................................................................................... 84

12 Zákon č. 1 5 /1 9 9 0 Sb. ze dne 23. ledna 1990, o p o litic k ýc h stranách . . 86

13 Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR ze dne 26. února 1990

o odchodu sovětských vojsk z územ í ČSSR ................................................ 88

14 Ústavní zákon č. 4 5 /1 9 9 0 Sb. ze dne 27. února 1990, o zkrácení

volebního období zákonodárných s b o r ů.................................................... 91

15 Ústavní zákon č. 4 6 /1 9 9 0 Sb. ze dne 27. února 1990, k te rý m se

m ění a doplňuje ústavní zákon č. 1 0 0 /1 9 6 0 Sb., Ústava Československé

socialistické re p u b lik y a ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb.,

o československé fe d e r a c i.............................................................................. 93

16 Zákon č. 4 7 /1 9 9 0 Sb. ze dne 27. února 1990, o volbách do Federálního

shrom áždění ( v ý ň a tk y !................................................................................... 95

17 Ústavný zákon SNR č. 5 0 /1 9 9 0 Zb. z 1. marca 1990, o názve,

štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hym ne

Slovenskej r e p u b lik y........................................................................................ 113

18 Ústavní zákon ČNR č. 5 3 /1 9 9 0 Sb. ze dne 6. března 1990,

o zm ěně názvu České socialistické re p u b lik y............................................. 115

19 Ústavní zákon ČNR č. 6 5 /1 9 9 0 Sb. ze dne 13. března 1990,

o počtu poslanců České národní rady........................................................... 116

20 Ústavní zákon ČNR č. 6 6 /1 9 9 0 Sb. ze dne 13. března 1990,

o s libu poslance České ná ro d n í rady a národního vý b o ru a slibu

členů vlády České r e p u b lik y .......................................................................... 117

21 Ústavní zákon ČNR č. 6 7 /1 9 9 0 Sb. ze dne 13. března 1990, o státních

sym bolech České re p u b lik y............................................................................ 118

22 Ústavný zákon SNR č. 7 9 /1 9 9 0 Zb. z 16. marca 1990, o počte

poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej

národnej rady, členov vlády Slovenskej rep ub liky a poslancov národných

výbo rov a o volebnom ob d o b í Slovenskej národnej ra d y.............................120

23 Zákon č. 8 3 / 1990 Sb. ze dne 27. března 1990, o sdružování občanů

(původní z n ě n í ).................................................................................................122

6


24 Zákon č. 8 4 /1 9 9 0 Sb. ze dne 27. března 1990, o právu shromažďovacím

(původní z n ě n í )............................................................................................... 130

25 Zákon č. 8 5 /1 9 9 0 Sb. ze dne 27. března 1990, o právu p e tič n ím 138

2 6 Zákon č. 8 6 /1 9 9 0 Sb. ze dne 2 8 . března 1990, k te rý m se mění

a doplňuje zákon č. 8 1 /1 9 6 6 Sb., o periodickém tisku a ostatních

hrom adných in fo rm ačn ích prostředcích .................................................... 141

27 Zákon č. 8 7 /1 9 9 0 Sb. ze dne 28. března 1990, kte rý m se mění

a doplňuje občanský záko ník ..........................................................................144

28 Zákon č. 8 8 /1 9 9 0 Sb. ze dne 28. března 1990, kte rý m se mění

a d o p lň u jí předpisy o nabývání a pozbývání československého

státního občanství............................................................................................ 145

29 Ústavní zákon č. 8 1 /1 9 9 0 Sb. ze dne 29. března 1990, o změně

názvu Československé socialistické re p u b lik y............................................. 147

30 Ústavní zákon č. 1 0 0 /1 9 9 0 Sb. ze dne 18. dubna 1990, kte rým se

m ění a doplňuje ústavní zákon č. 10 0/19 60 Sb., Ústava Československé

republiky, a ústavní zákon č. 1 4 3/19 68 Sb., o československé

fe d e r a c i............................................................................................................. 149

31 Ústavní zákon č. 1 0 1/19 90 Sb. ze dne 20. dubna 1990, o změně

názvu Československé federatívni r e p u b lik y............................................. 153

32 Ústavní zákon č. 1 0 2 /1 9 9 0 Sb. ze dne 20. dubna 1990, o státních

symbolech České a Slovenské F ederatívni R e p u b lik y............................... 155

33 Zákon č. 117/1990 Sb. ze dne 23. dubna 1990, o zásluhách

M . R. Štefánika................................................................................................. 158

3 4 Zákon č. 1 1 9/19 90 Sb. ze dne 2 3 . dubna 1990, o soudní rehabilitaci

( v ý ň a tk y ) ........................................................................................................... 159

35 Zákon č. 1 2 0 /1 9 9 0 Sb. ze dne 23. dubna 1990, kte rým se upravují

některé vztahy m ezi od b o ro vý m i organizacem i a z a m ě s tn a v a te li 170

36 Ústavní zákon č. 1 5 8 /1 9 9 0 Sb. ze dne 2. května 1990, k te rý m se

doplňuje ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb., o československém federaci,

ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb................................................. 172

37 Ústavní zákon č. 1 5 9 /1 9 9 0 Sb. ze dne 2. května 1990, k te rý m se

do plňuje ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb., o československé federaci . . . 173

38 Ústavní zákon č. 1 6 0 /1 9 9 0 Sb. ze dne 2 . května 1990, k te rý m se mění

ústavní zákon č. 1 0 /1 9 6 9 Sb., o Radě obrany s t á t u................................... 174

39 Ústavní zákon č. 1 6 1/19 90 Sb. ze dne 3. května 1990, kte rý m se mění

a doplňuje ústavní zákon č. 1 0 0 /1 9 6 0 Sb., Ústava Československé

socialistické rep ub liky, ve z ně ní ústavního zákona č. 6 2 /1 9 7 8 Sb 175

40 Zákon č. 1 6 6 /1 9 9 0 Sb. ze dne 7. května 1990, kte rým se zrušuje

zákon č. 1 8 0 /1 9 8 0 Sb., o z říz e n í Federálního úřadu pro tisk

a in fo r m a c e...................................................................................................... 176

41 Zákonné opatření předsednictva Federálního shrom áždění České

a Slovenské Federatívni R epubliky č. 2 0 8 /1 9 9 0 Sb. ze dne 29. května

1990, kte rý m se m ěn í a doplňuje zákon č. 4 7 /1 9 9 0 Sb., o volbách do

Federálního s h ro m á ž d ě n í.............................................................................. 178

7


77

78

79

8 0

81

8 2

83

8 4

85

86

87

88

8 9

9 0

91

Ústavní zákon č. 2 0 6 /1 9 9 2 Sb. ze dne 15. dubna 1992, k te rý m se

m ěn í a doplňuje ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb., o československé

federaci, ve z ně ní pozdějších pře dp isů...........................................................459

Ústavní zákon č. 2 1 1 /1 9 9 2 Sb. ze dne 15. dubna 1992, k te rý m se

m ěn í a do plňuje ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb., o československé

federaci, ve z ně ní pozdějších ústavních z á k o n ů..........................................462

Návrh (poznám ky) Jána G rónského na řešení státoprávního uspořádání

určený pracovní kom isi Československé strany sociálně dem okratické

(Praha, 8. červenec 1 9 9 2 ).............................................................................. 463

Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej

re p u b liky (17. jú l 1992)................................................................................... 467

Ústavný zákon č. 4 6 0 /1 9 9 2 Sb. zo dňa 1. septembra 1992 - Ústava Slovenskej re p u b lik y (pôvodné z n e n i e )..........................................................468

Usnesení Federálního shrom áždění ze dne 1. října 1992, o ustavení

komise pro přípravu ústavního zákona o transform aci československé

federace v Česko-Slovenskou U n i i..................................................................5 04

Ústavní zákon č. 4 9 3 /1 9 9 2 Sb. ze dne 8. října 1992, k te rý m se m ění a do p lň u jí ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní z á k o n y . . . 506 Zákon č. 4 9 4 /1 9 9 2 Sb. ze dne 8. října 1992, k te rý m se m ěn í zákon č. 3 8 4 /1 9 9 0 Sb., o vym ezení působnosti České a Slovenské Federatívni

Republiky ve věcech v n itřn íh o pořádku a bezpečnosti, ve zně ní zákona č. 1 2 7 /1 9 9 2 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti

m ezi Českou a Slovenskou Federatívni Republikou, Českou republikou a Slovenskou re p ub liko u ve věcech tisku a jin ý c h inform ačních

p r o s tř e d k ů...........................................................................................................515

Ústavní zákon č. 5 4 1 /1 9 9 2 Sb. ze dne 13. listopadu 1992, o dělení

m ajetku České a Slovenské Federatívni Republiky m ezi Českou re p u b lik u a Slovenskou re p u b lik u a jeho přechodu na Českou re p u b lik u a Slovenskou r e p u b lik u...................................................................517

Návrh ústavy České rep ub liky, k te rý podalo 16 poslanců ČSSD dne 19. listopadu 1992 ................................................................................... 524

Usnesení ČN R ze dne 19. listopadu 1992 к návrhu usnesení České

národní rady к současné státoprávní s itu a c i..................................................554

Zm luva m edzi Slovenskou re p ub liko u a Českou republikou

o do bro m susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci zo dňa 2 3 . novem bra 1992 ............................................................................ 555

Ústavní zákon č. 5 4 2 /1 9 9 2 Sb. ze dne 2 5 . listopadu 1992,

o z á n iku České a Slovenské F ederatívni R e p u b lik y......................................561

Ústavní zákon ČNR č. 4 /1 9 9 3 Sb. ze dne 15. prosince 1992,

o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federatívni R e p u b lik y.............................................................................................................565

Usnesení ČN R č. 5 /1 9 9 3 Sb. ze dne 15. prosince 1992, к p řije tí

ústavního zákona ČN R o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federatívni R e p u b lik y......................................................568

10


92 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 -

Ústava České re p u b lik y (původní z n ě n í )......................................................569

93 Usnesení předsednictva ČN R č. 2 /1 9 9 3 Sb. ze dne 16. prosince 1992

o vyhlášení LISTINY Z Á K LA D N ÍC H PRÁV A SVOBOD jako součásti

ústavního pořádku České r e p u b lik y................................................................591

94 Zákon ČNR č. 3 /1 9 9 3 Sb. ze dne 17. prosince 1992, o státních

symbolech České re p u b lik y (pů vod ní z n ě n í )...............................................593

95 Ústavní zákon č. 6 2 4 /1 9 9 2 Sb. ze dne 17. prosince 1992,

o z á n iku funkce soudců a skončení pracovních a služebních poměrů

v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federatívni Republiky .... 596 96 Usnesení Federálního shrom áždění č. 124 ze dne 17. prosince 1992

к ústavnosti procesu zá n ik u České a Slovenské Federatívni Republiky

a v z n ik u nástupnických s t á t ů.........................................................................600

97 Ústavní zákon ČNR č. 2 9 /1 9 9 3 Sb. ze dn e 22. prosince 1992,

o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České

a Slovenské Federatívni R e p u b lik y..................................................................602

98 Zákon ČNR č. 4 0 /1 9 9 3 Sb. ze dne 29. prosince 1992, o nabývání

a pozbývání státního občanství České re p u b liky ( v ý ň a tk y ).........................605

99 Ústavní zákon č. 1 0 0 /1 9 6 0 Sb. ze dne 11. července 1960 -

Ústava České a Slovenské Federatívni Republiky - ve z ně ní platném

ke d n i 31. 12. 1 9 92.......................................................................................... 609

100 Ústavní zákon č. 1 4 3 /1 9 6 8 Sb. ze dne 27. října 1968,

o československé federaci, ve z ně ní platném ke d n i 31. 12. 1992 ............ 616

11
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.