načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Komentář k zákonu č. 93/2009 Sb. Zákon o auditorech. 3., akt. vydání - Vladimír Králíček

Komentář k zákonu č. 93/2009 Sb. Zákon o auditorech. 3., akt. vydání

Elektronická kniha: Komentář k zákonu č. 93/2009 Sb. Zákon o auditorech. 3., akt. vydání
Autor:

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  265
+
-
8,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 192
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně uživatelů účetních informací. Nové přepracované znění komentáře vychází především z masivních změn, které obsahuje novela zákona o auditorech vycházející ze změněných evropských předpisů. Za zcela zásadní změnu je třeba považovat oddělení auditu „obyčejných účetních jednotek“ od auditu subjektů veřejného zájmu. Těmi jsou především společnosti, jejichž cenné papíry jsou kotované na veřejném trhu v rámci Evropské unie, ale i banky, pojišťovny a další subjekty, jejichž význam je takový, že si je národní legislativy jednotlivých členských států EU mezi subjekty veřejného zájmu zařadily. Tímto oddělením se mimo jiné výrazně zvyšuje pravomoc, ale i odpovědnost dohledových orgánů, tedy v České republice Rady pro veřejný dohled nad auditem, která podle nové legislativy vykonává dohled nad těmi statutárními auditory nebo auditorskými společnostmi, které ověřují účetní závěrky a výroční zprávy subjektů veřejného zájmu. Výklad je prováděn odděleně k jednotlivým paragrafům zákona s přesnými odkazy na související ustanovení, ostatní právní předpisy a navazující literaturu.

Zařazeno v kategoriích
Vladimír Králíček - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

komentáře wolters kluwer

Zákon o auditorech

Komentář


Komentář

Zákon

o dani z nemovitých

věcí

Monika Novotná / Petr Koubovský

Vladimír Králíček

Zákon o auditorech

Komentář

3. vydání


Vzor citace: Králíček, V. Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters

Kluwer ČR, a. s., 2017, s. 192

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Králíček, Vladimír

Zákon o auditorech : komentář / Vladimír Králíček. -- Vydání: třetí. -- Praha :

Wolters Kluwer,. 2017. -- 192 stran. -- (Komentáře Wolters Kluwer)

ISBN 978-80-7552-317-4

657.6 * 657.6-051 * 351.72 * (437.3)

- audit -- Česko

- auditoři -- Česko

- zákony

- komentáře

657 - Účetnictví [4]

Zákon o auditorech

Komentář

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Právní stav publikace k 1. 1. 2017

Obsah této publikace naleznete také v ASPI.

SPRÁVNÍ VĚDA

TEORIE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vydává Wolters Kluwer, a. s.,

U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3,

v roce 2014 jako svou 1737. publikaci.

Odpovědná redaktorka Iva Rolečková

Jazyková korektura Monika Kaslová

Vydání čtvrté, aktualizované

Stran 244

Sazba Cadis

Tisk Jinonická 80, 150 00 Praha 5

Obsah této publikace naleznete také v systému ASPI.

E-kniha k dostání na www.wolterskluwer.cz/obchod

www.wolterskluwer.cz

e-mail: obchod@wolterskluwer.cz

tel.: 246 040 405, 246 040 400

fax: 246 040 401

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.,

Martin Kavěna, LL.B., B.C.L.,

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

E-kniha je dostupná na www.wolterskluwer.cz/obchod

© Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017

© Vladimír Králíček, 2017

ISBN 978-80-7552-317-4 (brož.)

ISBN 978-80-7552-318-1(eub)

ISBN 978-80-7552-319-8 (pdf)

ISBN 978-80-7552-320-4 (mobi)

Vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

v roce 2017 jako svou 2490. publikaci.

Odpovědná redaktorka Ing. Jaroslava Bělková

Vydání třetí

Stran 192

Sazba eL-typo

Tisk Sowa Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, Poland


V

OBSAH

Předmluva..........................................................................................................XI

Seznam.použitých.zkratek................................................................................XV

ZÁKON O AUDITORECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

§ 1-58 ČÁST PRVNÍ – O AUDITORECH .......................................................1

§ 1–2b HLAVA I Úvodní ustanovení ...............................................1

§ 1 Předmět úpravy ....................................................1

§ 2 Vymezení pojmů ..................................................3

§ 2b Obecná ustanovení ...............................................7

§ 3–24i HLAVA II ...............................................................................8

§ 3 Výkon auditorské činnosti ..................................8

§ 4 Vydání auditorského oprávnění fyzické osobě ....10

§ 5 Vydání auditorského oprávnění obchodní

společnosti ........................................................13

§ 6 Pozastavení výkonu auditorské činnosti ...........16

§ 7 Zákaz výkonu auditorské činnosti .....................17

§ 7b Další důvody zániku oprávnění

k výkonu auditorské činnosti ............................19

§ 7c Společná ustanovení k pozastavení

nebo zákazu výkonu auditorské činnosti

nebo zániku oprávnění k výkonu auditorské

činnosti .............................................................19

§ 8 Auditorská zkouška ..........................................20

§ 8a Rozdílová zkouška ............................................23

§ 8b Zkušební řád .....................................................24

§ 8c Zkušební komise ...............................................25

§ 9 Průběžné vzdělávání .........................................26

§ 10 Auditoři z jiných členských států a volné

poskytování služeb ............................................27

§ 10a Schvalování auditorů ze třetích zemí ................29

§ 10b Auditorská osoba z jiného členského státu

a volné poskytování služeb ...............................29

§ 11 Rejstříky statutárních auditorů,

auditorských společností a dalších osob ............31

Obsah

VI

§ 12 Rejstřík statutárních auditorů – údaje ................33

§ 12a Rejstřík auditorských společností – údaje .........34

§ 12b Rejstřík osob vykonávajících auditorskou

činnost dočasně nebo příležitostně – údaje ........35

§ 12c Rejstřík asistentů auditora – údaje .....................36

§ 12d Rejstřík osob registrovaných

podle § 47 – údaje .............................................36

§ 12e Využívání údajů z jiných registrů a systémů ......37

§ 13 Etický kodex .....................................................38

§ 13a Profesní skepticismus auditora .........................39

§ 14 Nezávislost ........................................................40

§ 14a Nezávislost osob při provádění auditorské

činnosti .............................................................43

§ 14b Příprava na povinný audit a posuzování

rizika ohrožení nezávislosti ..............................44

§ 14c Řídicí a kontrolní systém auditora ....................45

§ 14d Zabezpečení a uspořádání výkonu činnosti

auditora .............................................................47

§ 14e Rozpoznávání a zamezování střetu zájmů ........49

§ 14f Informace a komunikace ...................................50

§ 14g Vybrané aspekty provádění povinného auditu ...50

§ 14h Záznamy, evidence a uchovávání dokumentů ...52

§ 14i Vztah statutárního auditora k auditované

účetní jednotce ..................................................53

§ 15 Povinnost auditora zachovávat mlčenlivost ......54

§ 15a Zproštění auditora povinnosti zachovávat

mlčenlivost .......................................................56

§ 15b Povinnost dalších osob zachovávat

mlčenlivost .......................................................57

§ 16 Odměna za povinný audit .................................59

§ 17 Určení auditora a smlouva

o povinném auditu ............................................60

§ 17a Zánik závazku ze smlouvy

o povinném auditu ............................................62

§ 17b Zakázaná ujednání ............................................63

§ 18 Auditorské standardy ........................................64

§ 19 Povinný audit konsolidované účetní závěrky ......65

§ 20 Zpráva auditora .................................................67

§ 20a Spis auditora .....................................................70

§ 20b Další požadavky na ověření výroční zprávy

a konsolidované výroční zprávy .......................71

§ 20c Společné provádění povinného auditu ..............72

§ 21 Práva a povinnosti auditora ...............................73


Obsah

VII

§ 22 Pojištění odpovědnosti za škodu .......................76

§ 23 Omezení podnikání auditora .............................77

§ 24 Systém zajištění kvality ....................................78

§ 24a Organizace systému zajištění kvality ................81

§ 24b Plán kontrol kvality ..........................................81

§ 24c Kontrolor kvality ..............................................82

§ 24d Kontrola kvality ................................................84

§ 24e Rozsah kontroly kvality ....................................85

§ 24f Protokol o kontrole kvality ...............................86

§ 24g Uchovávání spisu o kontrole kvality .................88

§ 24h Kontrola kvality prováděná třetí osobou ...........88

§ 24i Společná kontrola kvality .................................88

§ 25–27a HLAVA III Kárná a jiná opatření a kárná

a jiná řízení .......................................................90

§ 25 Kárná a jiná opatření .........................................90

§ 25a Zavinění .............................................................92

§ 25b Vyloučení z výkonu funkce člena

řídicího orgánu auditorské společnosti ..............93

§ 26 Kárná a jiná řízení .............................................94

§ 27 Zahlazení kárného postihu ................................96

§ 27a Zveřejnění rozhodnutí o kárném provinění .......96

§ 28–30 HLAVA IV Asistent auditora ...............................................98

§ 28 Asistent auditora ...............................................98

§ 29 Odborná praxe asistenta auditora ......................99

§ 31–36 HLAVA V Komora a její orgány ......................................100

§ 31 Komora ...........................................................100

§ 32 Orgány komory ...............................................103

§ 33 Sněm ...............................................................104

§ 34 Výkonný výbor ...............................................105

§ 35 Dozorčí komise ...............................................106

§ 36 Kárná komise ..................................................107

§ 37–40e HLAVA VI Veřejný dohled ................................................108

§ 37 Rada a její působnost ......................................108

§ 37a Rozpočet rady .................................................109

§ 38 Činnost rady ....................................................110

§ 38a Orgány rady ....................................................114

§ 39 Prezidium ........................................................115

§ 39a Podmínky členství v prezidiu ..........................116

§ 39b Disciplinární výbor .........................................118

§ 39c Kontrolní výbor ..............................................118

§ 40 Zasedání prezidia ............................................119

Obsah

VIII

§ 40a Zásady odměňování a poskytování

cestovních náhrad ...........................................120

§ 40b Šetření prováděné radou .................................121

§ 40c Uchovávání spisu ............................................122

§ 40d Přenesení úkolů radou na příslušný orgán

jiného členského státu .....................................123

§ 40e Oznamování případů porušení ........................123

§ 41–42 HLAVA VII Spolupráce s příslušnými orgány

v ostatních členských státech ..........................124

§ 41 Spolupráce s příslušnými orgány

členských států ................................................124

§ 42 Výměna informací mezi příslušnými orgány ....125

§ 43–44b HLAVA VIII Zvláštní ustanovení pro povinný audit

subjektů veřejného zájmu ...............................127

§ 43 Určení auditora subjektem veřejného zájmu .....127

§ 43a Vztah statutárního auditora k subjektu

veřejného zájmu ..............................................130

§ 43b Poskytování některých

neauditorských služeb .....................................131

§ 43c Omezení v provádění povinného auditu

subjektu veřejného zájmu ...............................134

§ 43d Informační povinnosti auditora .......................134

§ 44 Zřízení a požadavky na výbor pro audit ..........135

§ 44a Výbor pro audit ...............................................137

§ 44aa Další působnost a povinnosti výboru

pro audit ..........................................................139

§ 44b Zvláštní výjimky pro některé subjekty

veřejného zájmu ..............................................140

§ 44c–45 HLAVA IX Zvláštní ustanovení pro povinný audit

subjektů s majetkovou účastí státu ..................141

§ 44c Zřízení výboru pro audit některými

subjekty s majetkovou účastí státu ..................141

§ 45 Další požadavky na auditora subjektu

s majetkovou účastí státu ................................142

§ 47–49 HLAVA X Registrace a mezinárodní spolupráce ..............145

§ 47 Registrace pro účely povinného auditu

společnosti se sídlem ve třetí zemi ..................145

§ 48 Odchylky v případě rovnocennosti .................147

§ 49 Spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí ......148


Obsah

IX

§ 49a–49g HLAVA XI Správní delikty ................................................150

§ 49a Přestupky .........................................................150

§ 49b Správní delikty právnických

a podnikajících fyzických osob .......................151

§ 49c Správní delikty komory ..................................154

§ 49d Správní delikty subjektu veřejného zájmu ......155

§ 49e Společná ustanovení ke správním deliktům ....156

§ 49f Zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu ......156

§ 49g Zahlazení postihu za správní delikt .................157

§ 50–58 HLAVA XII Společná, přechodná a zrušovací ustanovení ......158

§ 50 Vztah k jiným právním předpisům ..................158

§ 50a Zmocnění ........................................................158

§ 51–57 Přechodná ustanovení .....................................158

§ 58 Zrušovací ustanovení ......................................161

§ 59 ČÁST DRUHÁ – Změna zákona č. 284/2004 Sb.,

ve znění zákona č. 344/2005 Sb. ........................................................161

§ 60 ČÁST TŘETÍ – Změna zákona č. 56/2006 Sb.,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony ...................................................................162

§ 61 ČÁST ČTVRTÁ – Změna zákona č. 57/2006 Sb.,

o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu

nad finančním trhem .........................................................................162

§ 62 ČÁST PÁTÁ – Změna zákona č. 70/2006 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o provádění mezinárodních sankcí ...................................................162

§ 63 ČÁST ŠESTÁ – ÚČINNOST .............................................................163

Vybraná ustanovení novel ......................................................................................163

Čl. XIX zákona č. 139/2011 Sb. Přechodné ustanovení .......................163

Čl. LIX zákona č. 420/2011 Sb. Přechodná ustanovení ........................163

Čl. II zákona č. 334/2014 Sb. Přechodná ustanovení ...........................163

Čl. VIII zákona č. 221/2015 Sb. Přechodné ustanovení .......................166

Čl. II zákona č. 299/2016 Sb. Přechodná ustanovení ...........................166

Věcný rejstřík .........................................................................................................171


XI

PŘEDMLUVA

Před více než šesti lety vyšlo první vydání této publikace, jejímž cílem bylo osvětlit čikomentovat poměrně strohá ustanovení právního předpisu, kterým je zákon č. 93/2009 Sb.,

o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Čtenáři se nyní do rukou

dostává zásadně přepracované vydání, navazující na podstatné změny, které se vregulaci auditu v poslední době odehrály. Relativně brzy po vydání Směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních

a konsolidovaných účetních závěrek vydala Evropská komise tzv. Zelenou knihu s názvem

Politika v oblasti auditu: poučení z krize. Tento diskusní materiál byl předložen kpřipomínkám nejen auditorům a jejich profesním organizacím, ale i regulátorům, uživatelům

auditorských zpráv a dalším zainteresovaným osobám. Témat k diskusi bylo poměrně

velké množství (celkem 38 otázek v 9 tematických oblastech), časový prostor pro diskusi

byl sice velmi omezen (od zveřejnění Zelené knihy dne 13. 10. 2010 do 8. 12. 2010),

ale i tak se zapojilo velké množství odborníků ze všech výše zmiňovaných sektorů. Jak

bylo dopředu avizováno, diskuse směřovala k případné změně legislativy na úrovni EU.

K této změně poté došlo ve dvou směrech: a) byla novelována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a b) bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne

16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

Poprvé v historii regulace auditu na úrovni EU zákonodárci oddělili statutární audit „obyčejné“ účetní jednotky od statutárního auditu subjektů veřejného zájmu. Totooddělení se zdá být natolik zásadní, že ovlivní činnosti auditorů a auditorských společností na dlouhá desetiletí, neb nelze předpokládat, že by se vývoj auditorské profese v tomto směru zásadně změnil. Pokud vůbec ke změnám dojde, pak budou spíše ovlivněnyzměnami v podnikatelském prostředí, například ještě výraznějším užíváním IT včetněinformací sdílených či publikovaných na sociálních sítích, užitím fenoménu „big data“ nejen podnikateli, ale i samotnými auditory (již dnes jsou k dispozici specializované programy na běžnou analýzu velkého objemu dat, například IDEA nebo ACL), vliv na činnost auditorů může mít i „sdílená ekonomika“ (sharing economy) jednak sama o sobě, ale i zpětnovazební reakcí běžných podnikatelských subjektů na působení takovýchplatforem, jakými jsou například peer to peer lending, uber, airbnb atp.

Na vydání obou výše uvedených předpisů a rovněž pak i na vydání SměrniceEvropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/2006 a o zrušení směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (tedy zrušení tzv. čtvrté a sedmé „účetní“ směrnice) XII Předmluva reagovala legislativa České republiky novelou zákona o účetnictví a především pak novelou zákona o auditorech, a to vydáním zákona č. 298/2016 Sb. a č. 299/2016 Sb. K zásadním změnám dochází zcela logicky tam, kde je zapotřebí reagovat na novou evropskou legislativu, tedy především: – Působení auditorů z jiných členských států a ze třetích zemí (§ 10, § 10a, § 10b). – Oblast nezávislosti auditora (§ 14 až 14b). – Regulace vnitřního uspořádání činnosti auditorských společností (§ 14c až 14d). – Zpráva auditora (§ 20, zde je i odkaz na Nařízení a jeho úpravu zprávy auditora

v případě, že se jedná o audit subjektu veřejného zájmu).

– Společné provádění povinného auditu (§ 20c).

– Systém zajištění kvality (§ 24 až 24i).

– Veřejný dohled (Hlava VI).

– Zvláštní ustanovení pro povinný audit subjektů veřejného zájmu (Hlava VIII).

– Zvláštní ustanovení pro povinný audit subjektů s majetkovou účastí státu (Hlava IX).

K dalším změnám, a to spíše technického nebo procesního charakteru, dochází samozřejmě i v jiných částech zákona. Za zmínku snad stojí pozměněná část týkající se správních deliktů, kterým se věnuje Hlava XI zákona.

Význam auditorské profese a její právní regulace dokresluje i první bod preambule k výše uvedenému Nařízení, kde se uvádí: „Statutární auditoři a auditorské společnosti jsou ze zákona pověřeni k provádění povinných auditů subjektů veřejného zájmu s cílem posílit míru důvěry veřejnosti v roční a konsolidované účetní závěrky těchto subjektů. Aspekt veřejného zájmu ve vztahu k povinnému auditu znamená, že se na kvalitu práce statutárního auditora nebo auditorské společnosti spoléhá široká skupina osob a institucí. Kvalitní audit přispívá k řádnému fungování trhů, neboť podporuje integritu a efektivitu účetních závěrek. Statutární auditoři tedy plní zvláště významnou společenskou úlohu.“

Regulace auditu je pozoruhodná i tím, že kromě vlivu EU do ní zasahuje i vlivglobální, světový, představovaný především tzv. independent standards setters v rámci IFAC. Pro audit jsou relevantní jednak Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (International Audit and Assurance Standards Board, IAASB), ale i Rada pro etické standardy účetních (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) a v neposlední řadě i Rada pro mezinárodní vzdělávací standardy účetních (International Accounting Education Standards Board, IESSB). Především Mezinárodní auditorské standardy se mění podle toho, jak probíhá proces reakce na měnící se podmínky v auditorské profesi, a především v měnícím se podnikatelském prostředí. Navíc některé standardy, a to zejména standard ISQC 1, natolik ovlivňují evropské a následně české legislativce tak, že některé jejich požadavky jsou převzaty Směrnicí a rovněž i zákonem oauditorech. Jako příklad je možné uvést požadavek na řídící a kontrolní systém auditora (§ 14c), kde se ukládá mimo jiné i povinnost stanovit „řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu s jinými právními předpisy“. Je jen těžko představitelné, že by auditorská společnosti postupovala v rozporu se zákonem o účetnictví anavazujícími účetními předpisy, navíc v situaci, kdy za případné nedodržení těchto předpisů může být sankciována stejně, jako každá jiná účetní jednotka. Snad jedině české přísloví o tom, že „kovářova kobyla a ševcova žena...“, ale to asi zákonodárci na mysli neměli.

XIII

Předmluva

Stále platí i to, co jsem uvedl již v předmluvě k prvnímu vydání. Auditoři jsou až ti

poslední, kteří se k problémům v účetní jednotce vyjadřují. To však nikterak nesnižuje

jejich zásadní úlohu ve snižování informační asymetrie všude tam, kde se objevuje. Může

jít nejen o klasický učebnicový, ale i praktický příklad oddělení vlastnictví odsprá

vy obchodní společnosti, ale třeba i o rozpor mezi informacemi, které mají k dispozici

obyvatelé určité municipality, a tím, jaké informace mají zastupitelé v orgánech města.

Platí i nadále, že role auditorů se mnohdy podceňuje (snižování hranice povinného

auditu novelou zákona o účetnictví, nevyužívání nepovinného auditu tam, kde by jeho

užití bylo vhodné), na druhou stranu se význam auditu (patrně účelově) přeceňuje. Lze

si jen přát, aby auditorská profese dokázala na ataky z okolí (počínaje regulátory,pod

nikatelským prostředím atp.), ale bohužel i ataky pramenící z neustálenosti profese

(a to i přesto, že se blíží 25. výročí vzniku Komory auditorů ČR) reagovat nejen kupro

spěchu svému, ale především ku prospěchu těch, kteří se na výstupy práce auditorů, tedy

na jejich zprávy, spoléhají.

Černošice, 6. března 2017

Vladimír Králíček

XV

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

CEAOB Výbor orgánů dohledu nad auditem (Committee of European

Auditing Oversight Bodies) Etický kodex Etický kodex Komory auditorů ČR IAASB Mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (International

Audit and Assurance Standards Board) IESBA Mezinárodní etické standardy pro účetní (International

Ethic Standard Board for Accountants) IFAC Mezinárodní federace účetních (International Federation

of Accountants) ISA Mezinárodní auditorské standardy (International Standards

on Auditing) Komora Komora auditorů ČR kontrolní řád zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014

ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na

povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušenírozhodnutí Komise 2005/909/ES novela zákona č. 299/2016 Sb.

zákon č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb.,

o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech),

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony novela zákona č. 334/2014 Sb.

zákon č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb.,

o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Rada Rada pro veřejný dohled nad auditem Rámec Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky Směrnice Směrnice evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze

dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních akonsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS

a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, ve

znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU XVI správní řád zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 254/2000 Sb. zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona

č. 165/1998 Sb. zákon č. 524/1992 Sb. zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů

České republiky zákon o archivnictví a spisové službě

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zákon o auditorech zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých

zákonů (zákon o auditorech) zákon o České národní bance

zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zákon o obchodních korporacích

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech adružstvech (zákon o obchodních korporacích) zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků

obcí zákon o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon o uznávání odborné kvalifikace

zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné

způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské

unie a některých příslušníků jiných států a o změněněkterých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) zákon o vysokých školách zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně adoplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních protilegalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Seznam použitých zkratek

1

ZÁKON

O AUDITORECH

A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

(zákon o auditorech)

zákon č. 93/2009 Sb., ze dne 26. března 2009

ve znění:

zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 139/2011 Sb., zák. č. 188/2011 Sb., zák. č. 420/2011 Sb.,

zák. č. 52/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 428/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb.,

zák. č. 334/2014 Sb., zák. č. 221/2015 Sb., zák. č. 375/2015 Sb.,

zák. č. 298/2016 Sb. a zák. č. 299/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

O AUDITORECH

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úPravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

1)

, zároveň navazuje

na přímo použitelný předpis Evropské unie

24)

a upravuje výkon auditorskéčin

nosti, působnost Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“),

působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“), jakož i práva

a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném

auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS

a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, ve znění směrnice Evropskéhoparla

mentu a Rady 2008/30/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU. § 1 O auditorech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních

závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forempodniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady

78/660/EHS a 83/349/EHS.

24)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifickýchpožadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES.

K § 1

Předmětem právní úpravy zákona o auditorech je vymezení a činnost auditorů,auditorských společností a asistentů auditora, jakožto i postavení a působnost Komory auditorů České republiky a Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Právní úprava vychází především ze Směrnice evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovanýchúčetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS. Ta byla změněna směrnicí 2014/56/EU ze dne 16. 4. 2014.

Významnou změnou v regulaci auditu na úrovni EU bylo schválení NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES. Rozhodnutíkomise se týkalo zjednodušení spolupráce systému veřejného dohledu. Tímto Nařízením se prakticky docílilo oddělení regulace auditu, auditorů a auditorských společnostíprovádějících audity subjektů veřejného zájmu. S ohledem na charakter právní regulace (Nařízení) se jedná o přímo použitelný předpis EU. Takto je také v zákoně oauditorech Nařízení označováno (tedy „přímo použitelný předpis EU“). Jinak řečeno,zatímco Směrnice je nástrojem regulace činnosti všech auditorů a auditorských společností, Nařízení se týká pouze těch auditorů, kteří ověřují účetní závěrky a výroční zprávysubjektů veřejného zájmu.

Prvním právním předpisem regulujícím audit v České republice byla vyhláškatehdejšího Federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, která se užívala nejprve jako právní předpis upravující ověřováníúčetních závěrek podniků se zahraniční majetkovou účastí a následně pak (po změněpolitických a ekonomických podmínek v listopadu 1989) i na ověřování (audit) účetních závěrek dalších ekonomických subjektů (akciových společností, společností s ručením omezeným atp.).

Poté následoval zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů Českérepubliky, který v zásadě vycházel z Osmé směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů.

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie byly veškeré právní předpisy podrobeny tzv. screeningu a upraveny tak, aby byly v souladu s platnou evropskou legislativou. Zákon č. 524/1992 Sb. byl nahrazen zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., jehož účinnost vypršela dnem 14. 4. 2009. Tento právní předpis byl zcela v souladu s Osmou směrnicí. Vymezení pojmů § 2

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech),

je v pořadí již čtvrtou právní úpravou auditingu v České (resp. Československé) republice.

Je logickým posunem v názoru na auditorskou profesi tak, jak jej upravuje Směrnice

ve svém posledním platném znění.

Související předpisy:

Vnitřní předpisy Komory, – Statut Rady

Literatura:

Kříž P.: Důsledky evropských reforem účetnictví a auditu z perspektivy malých a středních podniků.

Auditor. 2014, č. 4.

§ 2

vymezení Pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) povinným auditem ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky,

zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními

předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní

závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, pokud takové ověření

vyžaduje jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, b) ověřením výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy ověření, zda

údaje obsažené ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, které

popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce nebo

konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu

s příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní závěrkou; ověření

výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy nezahrnuje ověření účetní

závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a zpráv auditora o jejich ověření, c) auditorskou činností provádění povinného auditu, přezkoumání hospodaření

podle jiného právního předpisu

6)

, pokud toto přezkoumání provádí auditor,

ověřování účetních záznamů, ověřování jiných ekonomických informacíauditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní

předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo jiné ověřování účetní

závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem, d) statutárním auditorem fyzická osoba, které bylo Komorou vydáno rozhodnutí

o oprávnění provádět auditorskou činnost (dále jen „auditorské oprávnění“), e) auditorskou společností právnická osoba, které bylo Komorou vydánoauditorské oprávnění, f) auditorem statutární auditor nebo auditorská společnost, g) auditorskou osobou ze třetí země jiná než fyzická osoba, která je oprávněna

k provádění povinného auditu ve třetí zemi a není oprávněna k provádění

povinného auditu v členském státě, § 2 O auditorech h) auditorem ze třetí země fyzická osoba, která je oprávněna k prováděnípovinného auditu ve třetí zemi a není oprávněna k provádění povinného auditu

v členském státě, i) auditorskou osobou z jiného členského státu jiná než fyzická osoba, která je

oprávněna k provádění povinného auditu v jiném členském státě, j) auditorem z jiného členského státu fyzická osoba, která je oprávněna kprovádění povinného auditu v jiném členském státě, k) auditorem skupiny jeden nebo více auditorů, kteří provádějí povinný audit

konsolidované účetní závěrky, l) sítí rozsáhlejší struktura vztahů nebo osob, ke které auditor patří, a která je

zaměřena na spolupráci a na sdílení výnosů nebo nákladů, nebo máspolečného majitele, stejnou ovládající osobu nebo společné vedení, společnoukoncepci a postupy pro vnitřní systém řízení kvality, společnou obchodní strategii,

či používají společnou obchodní značku nebo sdílí významnou část odborných

kapacit, m) propojenou osobou auditorské společnosti osoba, která

1. má s auditorskou společností stejnou ovládající osobu, nebo

2. je s auditorskou společností pod podstatným vlivem stejné osoby podle

zákona o účetnictví,

n) klíčovým auditorským partnerem

1. jeden nebo více statutárních auditorů, který je auditorskou společnostíurčen jako osoba odpovědná za provedení povinného auditu jménemauditorské společnosti,

2. v případě auditu skupiny jeden nebo více statutárních auditorů, kteří jsou

určeni auditorskou společností jako odpovědné osoby za provedenípovinného auditu na úrovni skupiny, a jeden nebo více statutárních auditorů,

kteří jsou určeni jako odpovědné osoby na úrovni významných dceřiných

společností, nebo

3. jeden nebo více statutárních auditorů, kteří podepisují zprávu auditora,

o) třetí zemí země, která není členským státem,

p) členským státem členský stát Evropské unie nebo stát, který je smluvnímstátem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, q) konsolidující účetní jednotkou účetní jednotka, která je obchodní společností

a je ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný

vliv, r) domovským členským státem členský stát, v němž statutární auditor neboauditor z jiného členského státu získal odbornou kvalifikaci k provádění povinného

auditu postupem podle § 4 nebo obdobným postupem stanoveným jinýmčlenským státem, nebo stát, v němž auditorská společnost nebo auditorská osoba

z jiného členského státu získala auditorské oprávnění postupem podle § 5 nebo

obdobným postupem stanoveným jiným členským státem. 6)

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist