načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Knihy a knihovny v českém středověku -- Studie k jejich dějinám do husitství – Ivan Hlaváček

Knihy a knihovny v českém středověku -- Studie k jejich dějinám do husitství
-11%
sleva

Kniha: Knihy a knihovny v českém středověku
Autor: Ivan Hlaváček
Podtitul: Studie k jejich dějinám do husitství

Publikace obsahuje šestnáct samostatných studií věnovaných středověké knize, jejím autorům, tvůrcům i majitelům. Profesor Hlaváček se zamýšlí nad funkcí a postavením středověké knihy, připomíná ... (celý popis)
Titul doručujeme za 13 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  325 Kč 289
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 395
Rozměr: 23 cm
Jazyk: česky
Datum vydání: 27.05.2005
Nakladatelské údaje: Praha, Karolinum, 2005
ISBN: 8024609177
EAN: 9788024609171
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Profesor Hlaváček předkládá v této publikaci svým čtenářům výbor studií k dějinám našich předhusitských knihoven (stať o poměrech v husitské době je připojena ve formě epilogu). Jedná se o statě publikované v rozmezí několika desetiletí a dotýkající se funkce a postavení středověké knihy i institucí, které knihy v této době uchovávaly a předávaly dalším generacím. Uvádí do dějin středověké kultury, do aktivit, které se dotýkaly knih a vyrůstaly, jak z církevního prostředí klášterů a kapitul, tak ze světa panovnického dvora, panských sídel a středověkých měst. Za všechny jmenujme statě zabývající se knihovnami břevnovského a třeboňského kláštera, knihovnou pražské kartouzy či knihovnou kartuziánů v Dolanech. Šestnáct samostatných studií věnujících se středověké knize, jejím autorům, tvůrcům i majitelům.

Popis nakladatele

Publikace obsahuje šestnáct samostatných studií věnovaných středověké knize, jejím autorům, tvůrcům i majitelům. Profesor Hlaváček se zamýšlí nad funkcí a postavením středověké knihy, připomíná generace jejich pěstitelů a věnuje se i institucím, které je uchovávaly a předávaly dalším generacím. Zároveň uvádí do dějin středověké kultury, do aktivit, které vyrůstaly jak z církevního prostředí klášterů a kapitul, tak ze světa panovnického dvora, velmožských sídel a středověkých měst. ((studie k jejich dějinám do husitství)) ((studie k jejich dějinám do husitství))

Předmětná hesla
KnihyČesko – 11.-15. století
Dějiny knihovenČesko – 11.-15. století
Klášterní knihovnyČesko – 11.-15. století
Církevní knihovnyČesko – 11.-15. století
Soukromé knihovnyČesko – 11.-15. století
Knižní kulturaČesko – 11.-15. století
Kniha je zařazena v kategoriích
Ivan Hlaváček - další tituly autora:
Höfe - Residenzen - Itinerare Höfe - Residenzen
Nejstarší listiny Univerzity Karlovy Nejstarší listiny Univerzity Karlovy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

P ř e d m l u v a

B i b l i o g r a f i e

S o u p i s z k r a t e k

i R u k o p i s y , j e j i c h f u n k c e a č t e n á ř i v č e s k é m s t á t č ó d n e j s t a r š í c h d o b

d o h u s i t s t v í ( S t r u č n ý n á s t i n p r o b l e m a t i k y )

2 P ř í s p ě v k y к s t a r š í m d ě j i n á m k n i h o v n y b ř e v n o v s k é h o k l á š t e r a

( O d n e j s t a r š í c h d o b d o h u s i t s t v í )

3 Z d ě j i n v y š e h r a d s k é k a p i t u l n í k n i h o v n y v e s t ř e d o v ě k u

( O d p o č á t k u d o h u s i t s t v í )

4 O p o č á t c í c h j i h o m o r a v s k ý c h k l á š t e r n í c h k n i h o v e n

5 Z č e s k o - p o l s k ý c h k n i ž n í c h k o n t a k t ů v d o b č p ř e m y s l o v s k é

I 6 P o z n á m k y к d ě j i n á m č e s k ý c h k n i h o v e n v e 13. s t o l e t í у

7 К č e s k o - p o l s k ý m k u l t u r n í m v z t a h ů m v d o b č p ř e d h u s i t s k é

8 D v a p ř í s p č v k y к d ě j i n á m n a š i c h k n i h o v e n p ř e d h u s i t s k é d o b y

^ ( M i l e v s k o - N y m b u r k ) '

9 K n i h a v č e s k é m s t á t ě v d o b ě p ř e d h u s i t s k é ( N ě k o l i k p o z n á m e k a r e f l e x í ) * -

10 S t u d i e к d ě j i n á m k n i h o v e n v č e s k é m s t á t ě v d o b č p ř e d h u s i t s k é 1.

K n i h o v n a k l á š t e r a t ř e b o ň s k é h o v r á m c i k n i h o v e n č e s k ý c h

a u g u s t i n i á n s k ý c h k l á š t e r ů

и S t u d i e к d ě j i n á m k n i h o v e n v č e s k é m s t á t ě v d o b č p ř e d h u s i t s k é I I .

N ě k t e r é k n i h o v n y s o u k r o m é

12 К p r o b l e m a t i c e k n i ž n í k u l t u r y v B r n ě v p ř e d h u s i t s k é d o b ě

£ Z k n i ž n í k u l t u r y d o b y K a r l a IV . a V á c la v a IV . v č e s k ý c h z e m í c h •

14 M a t e r i á l i c к d ě j i n á m k n i h o v n y p r a ž s k é k a r t o u z y

7

- - ї ї

17

- - 19

- - 3 6

- - 5 3

- - 7 2

- - 8 2

- - 98

- - 110

- - 120

- - 1 3 6

- - 1 5 6

- - 208

- - 25 2

- - 263

- - 320

- 5 “


15 P o z n á m k y k e k n i h o v n ě k a r t u z i á n ů v D o l a n e c h v d o b ě p ř e d h u s i t s k é

16 N ě k o l i k p o z n á m e k a ú v a h к d ě j i n á m č e s k ý c h k n i h o v e n z a h u s i t s t v í

Z u s a m m e n f a s s u n g

1 H a n d s c h r i f t e n , i h r e F u n k t i o n u n d L e s e r im b ö h m i s c h e n S t a a t

v o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u d e n H u s s i t e n k r i e g e n

( K u r z e S k i z z e d e r P r o b l e m a t i k )

2 B e i t r ä g e z u r ä l t e r e n G e s c h i c h t e d e r B i b l i o t h e k d e s K l o s t e r s B ř e v n o v

( V o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u m J . 1 4 2 0 )

3 A u s d e r G e s c h i c h t e d e r W y s c h e g r a d e r K a p i t e l b i b l i o t h e k im M i t t e l a l t e r

V o n d e n A n f ä n g e n b i s z u r H u s s i t e n z e i t

4 Ü b e r A n f ä n g e d e r s ü d m ä h r i s c h e n K l o s t e r b i b l i o t h e k e n

5 A u s b ö h m i s c h - p o l n i s c h e n B ü c h e r b e z i e h u n g e n d e r P ř e m y s l i d e n z e i t

6 B e m e r k u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r b ö h m i s c h e n B i b l i o t h e k e n

im 13. J a h r h u n d e r t

7 Z u d e n b ö h m i s c h - p o l n i s c h e n k u l t u r e l l e n B e z i e h u n g e n

d e r v o r h u s s i t i s c h e n Z e i t

8 Z w e i B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e d e r b ö h m i s c h e n v o r h u s s i t i s c h e n

B i b l i o t h e k e n ( M ü h l h a u s e n - N i m b u r g )

9 D a s B u c h im b ö h m i s c h e n S t a a t d e r v o r h u s s i t i s c h e n Z e i t

( E t l i c h e B e m e r k u n g e n u n d R e f l e x i o n e n )

10 S t u d i e n z u r G e s c h i c h t e d e r B i b l i o t h e k e n im b ö h m i s c h e n S t a a t

i n d e r v o r h u s s i t i s c h e n Z e i t I . D i e B i b l i o t h e k d e s W i t t i n g a u e r K l o s t e r s

im R a h m e n d e r G e s c h i c h t e d e r b ö h m i s c h e n K l o s t e r b i b l i o t h c k e n

d e r A u g u s t i n e r c h o r h e r r e n - u n d - e r e m i t e n o r d e n

n S t u d i e n z u r G e s c h i c h t e d e r B i b l i o t h e k e n im b ö h m i s c h e n S t a a t in

d e r v o r h u s s i t i s c h e n Z e i t I I . E i n i g e P r i v a t b i b l i o t h e k e n

12 Z u r P r o b l e m a t i k d e r B u c h k u l t u r i n B r ü n n i n d e r v o r h u s s i t i s c h e n Z e i t

13 A u s d e r B u c h k u l t u r i n d e n b ö h m i s c h e n L ä n d e r n i n d e r Z e i t K a r l s IV .

u n d W e n z e l s IV .

14 M a t e r i a l i e n z u r G e s c h i c h t e d e r B i b l i o t h e k d e r P r a g e r K a r t a u s e

15 B e m e r k u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r D o l e i n e r K a r t ä u s e r b i b l i o t h e k

i n d e r v o r h u s s i t i s c h e n Z e i t

16 Ü b e r l e g u n g e n u n d B e m e r k u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r b ö h m i s c h e n

B i b l i o t h e k e n i n d e r H u s s i t e n z e i t

R e j s t ř í k r u k o p i s ů d l e d n e š n í h o u l o ž e n í

R e j s t ř í k o s o b a m í s t

с

- - 333

- - 340

- - 359

- - 3 6 0

- - 361

- - 361

- - 3 6 2

- - 363

- - 3 6 3

- - 3 6 4

- - 3 6 4

- - 365

- - 3 6 6

- - 3 6 7

- - 3 6 7

- - 3 6 8

- - 369

- - 3 6 9

- - 371

- - 379
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.