načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: KNIHA O STARÉ PRAZE - Jiří Horák

KNIHA O STARÉ PRAZE
-11%
sleva

Kniha: KNIHA O STARÉ PRAZE
Autor:

Poutavé, většinou málo známé příběhy z dějin Prahy, které nenajdeme v učebnicích dějepisu, ačkoliv jsou součástí historie, výpovědí o své době, o jejích zvycích a mravech, o společenské atmosféře. V ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1% 70%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: DOKOŘÁN
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 370
Rozměr: 145 x 210 mm
Úprava: 368 stran : ilustrace
Vydání: 4. vyd., 3. opr. a rozš.
Spolupracovali: ilustrace Michal Brix
Vazba: vázaná
EAN: 9788073632083
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Poutavé, většinou málo známé příběhy z dějin Prahy, které nenajdeme v učebnicích dějepisu, ačkoliv jsou součástí historie, výpovědí o své době, o jejích zvycích a mravech, o společenské atmosféře. V pestré mozaice staropražských obrázků se dočteme například o osudech nejstaršího platanu v Praze, zasazeného ve 13. století maltézskými rytíři, o první soše na Karlově mostě nebo příběh Pražského Jezulátka. Ocitneme se na dvoře císaře Rudolfa II., staneme se svědky bitvy na Bílé hoře, staroměstské exekuce i boje se Švédy. Poznáme prvního pražského kavárníka, první lékárníky či posledního pražského kata. Seznámíme se rovněž s reáliemi života středověkého města, s tehdejším soudnictvím, tresty a žaláři, s koloritem barokní, rokokové i biedermeierovské Prahy. 

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Krkonošské koledy Krkonošské koledy
Horák Josef
Cena: 208 Kč
Kniha o staré Praze Kniha o staré Praze
Horák Jiří
Cena: 199 Kč
Příbram na starých pohlednicích Příbram na starých pohlednicích
Brožek Ludvík
Cena: 503 Kč
Môj starý otec Moja stará mama Môj starý otec Moja stará mama
Kraljič Helena
Cena: 228 Kč
Deník staré paní Deník staré paní
Šiklová Jiřina
Cena: 177 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

O je d n o m s tro m ě n a M a lé S tr a n ě..........................................................5

■ O z lo m e n é m k v ětu ry tířstv a č e s k é h o...................................................8

O b isk u p sk ém d v o ř e.................................................................................12

O sb írc e o s ta tk ů O tc e v l a s t i ..................................................... 16

O K a z im íro v i a K r i s t ý n ě........................................................................21

O lo u p e ž iv é m ry tíři a je h o d r u ž i n ě...................................................24

O česk ém králi H o l c i...............................................................................28

O d v o u a p o té k á ř í c h.................................................................................32

O h o u s líc h D a lib o ra z K o z o je d..........................................................36

O p rv n í so se n a K a rlo v ě m o s tě............................................................40

O so u k ro m é v álce ....................................................................................44

O P ra ž c e a jin ý c h k u s e c h.......................................................................48

O p o u s te v n ík o v i z B o u b ín a .............................................................51

O p ra ž sk ý c h z v o n e c h..............................................................................55

O m ěstsk ý ch r y c h tá ř íc h..........................................................................59

O k rvavém sn ě m u .....................................................................................62

O českých C i k á n e c h.................................................................................66

O č e rn é m t u l i p á n u................................................................................. 70

O Z p ív a jíc í f o n tá n ě ............................................................................... 74

O ž e b rá c íc h a le ž á c íc h.............................................................................78

O e lix íru ž iv o ta...........................................................................................81

O C ísařsk ém m lý n ě ................................................................................ 85

O s tu d e n ts k ý c h b e á n i í c h.......................................................................89

O d v a n á c té m a p o š t o l o v i..................................................................... 93

O p o s le d n ím p ra ž sk é m c e c h u ............................................................ 97

O tře c h císařo v ý ch k o m o rn íc íc h ..................................................... 101

O v p á d u P a s o v s k ý c h..............................................................................105

O L v ím d v o ř e...........................................................................................109

O z im n ím k r á li........................................................................................ 112

O zla té m m eči a k a l i c h u..................................................................... ііб

O je d n o m v ězn i z B ílé v ě ž e.................................................................120

O staro m ěstsk ém p ís a ř i.........................................................................123

O S m ích o v ě za o v e s..............................................................................127

O v íře p ra v é a v y n u c e n é.......................................................................131

O je d e n á c ti h lav ách českých p á n ů ...................................................134

O z b a b ě lc íc h o d L ů tz e n u .............................................................138

O císařsk ém d ů sto jn ík o v i .................................................................142

O d o m e č k u n a K arlově m o s tě............................................................146

O p o k la d u p o b ě lo h o rs k é h o e m i g r a n t a..........................................150

O z k o u šc e léku p ro ti o tr a v ě................................................................154

O ž h á říc h ve fra n c o u z sk ý c h s l u ž b á c h.......................................... 157

O g a le jn ík o v i v tu re c k é m z a je tí....................................................... 161

O lo re tá n sk é z v o n k o h ř e......................................................................164

O a rm én sk ém k a v á m ík o v i..................................................................169

O p o sle d n í m o ro v é r á n ě..................................................................... 173

O v y šeh rad sk ý ch h ra d b á c h .............................................................. 177

O d ra g o u n o v i še sté h o p lu k u ........................................................... 181

O ro k o k o v ém ta š k á ři.............................................................................184

O č ty ře c h nešťastn ý ch J o z íf c íc h........................................................188

O sta ro p ra ž sk é m S la m n ík u ................................................................192

O b ěžeck ém z á v o d ě l a u f r ů.................................................................196

O Š p itálsk ém p o l i..................................................................................199

O č e rto v ě s lo u p u ...................................................................................203

O p o b o ře n í a o p ra v ě K a rlo v a m o s tu..............................................207

O k rá sn é K a n á lc e.................................................................................. 211

O P ra ž sk é m J e z u l á t k u..........................................................................214

O p rv n ím le tu n a d P r a h o u.................................................................218

O stu d e n ts k é r e b e l i i........................................................................... 222

O a k a d em ick é p ř ís a z e........................................................................ 226

O P ra c h n e ro v ě T e re z c e...................................................................... 229

O sta ro p ra ž sk é m H e c u .........................................................................233

O z ra n ě n é m s y n o v i...............................................................................237

O fra n c o u z sk é m k r á li...........................................................................241

O k o ru n o v a č n íc h sv a tb á c h ............................................................. 244 O Z laté u l i č c e....................................................................................... 248

O p a p íro v é P r a z e ...................................................................................252

O českých b álech ...................................................................................257

O d ru h é m p ražsk ém m o s t ě.............................................................. 260

O m o stn í l í p ě........................................................................................ 264

O k o ru n o v a č n íc h k le n o te c h........................................................... 268

O z la té b u l e..............................................................................................271

O v la k u n a K arlo v ě m o s t ě..................................................................275

O sedm i č e rte c h.......................................................................................279

O z lo m e n é š a v l i.....................................................................................283

O p o sle d n ím s o u b o ji.......................................................................... 286

O ráčkovi z m a lo stra n sk é s t u d n y.................................................. 290

O staro česk ém k u c h a ř s tv í................................................................. 294

O střílen í p ra ž sk é h o p o l e d n e.......................................................... 298

O p e třín sk é r o z h le d n ě.........................................................................302

O R ig o le ttu z T o s k á n y........................................................................306

O p a n o ra m a tu b itv y u L ip a n ...........................................................310

O katovském ře m e s le .............................................................................314

O p o v ý šen í B řev n o v a n a m ě s to.........................................................318

O in d iá n u Č e rw u iš o v i.........................................................................322

O p rv n íc h č ty ře c h a u to b u s e c h..........................................................326

O le ta d le c h n a d P r a h o u......................................................................330

O p iv n ím k r á l i........................................................................................334

O L etn ém p o l i........................................................................................338

O ševci z K a m p y....................................................................................342

O s tříb rn é m ú h o ř i................................................................................. 345

O n e ž á d o u c ím h u d e b n ím s k la d a te li...............................................349

O šesti g o b e lín e c h..................................................................................353

O sta ro m ě stsk é m o r lo ji........................................................................356

O la n o v é d r á z e......................................................................................360

O a p o što le c h sta ro m ě stsk é h o o r lo je...............................................364

Seznam ilu s tr a c í..........................................................................................369       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist