načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Kapesní anglicko-český medicínský slovník -- s výkladem klíčových slov – Stephan Dressler

Kapesní anglicko-český medicínský slovník -- s výkladem klíčových slov

Elektronická kniha: Kapesní anglicko-český medicínský slovník
Autor: Stephan Dressler
Podnázev: s výkladem klíčových slov

Medicinský anglicko-český kapesní slovník obsahující takřka 15 tisíc pojmů. Klíčové pojmy pak doplňuje kromě českého překladu i anglický výklad. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  502
+
-
16,7
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2018
Počet stran: 393
Rozměr: 16 cm
Vydání: 1. české vydání
Spolupracovali: překlad: Hana Pospíšilová
Skupina třídění: Lékařské vědy. Lékařství
Lingvistika. Jazyky
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5591-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Medicinský anglicko-český kapesní slovník obsahující takřka 15 tisíc pojmů. Klíčové pojmy pak doplňuje kromě českého překladu i anglický výklad.

Popis nakladatele

Anglicko-česká část moderního medicínského slovníku Stephana Dresslera, který vydalo nakladatelství Urban a Fischer (Elsevier) pod názvem Elsevier’s Wörterbuch Medizin. Důležité pojmy (většinou se jedná o tzv. klíčová slova) jsou doplněny výkladem v angličtině i českým překladem. Slovník obsahuje téměř 15 tisíc pojmů. (s výkladem klíčových slov)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Stephan Dressler - další tituly autora:
Kapesní anglicko-český medicínský slovník -- s výkladem klíčových slov Kapesní anglicko-český medicínský slovník
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ANGLICKO

ČESKÝ

Kapesní

Kapesní

ANGLICKO-ČESKÝ

MEDICÍNSKÝ SLOVNÍK

s výkladem

klíčových slov

s výkladem klíčových slov

MEDICÍNSKÝ SLOVNÍK

Stephan

DresslerANGLICKO

ČESKÝ

Kapesní

MEDICÍNSKÝ SLOVNÍK

s výkladem klíčových slov

Stephan Dressler


Stephan Dressler KAPESNÍ ANGLICKO-ČESKÝ MEDICÍNSKÝ SLOVNÍK s výkladem klíčových slov Překlad: MUDr. Hana Pospíšilová Redakční úprava: MUDr. Evžen Fabian, MUDr. Miroslav Lomíček Přeloženo z německého originálu Elsevier’s Wörterbuch Medizin, 1. Auflage, (ISBN 978-3-437-15200-9), od Stephana Dresslera. This 1

st

edition of Elsevier’s Wörterbuch Medizin by Stephan

Dressler is published by arrangement with Elsevier GmbH, Urban & Fischer Munich ISBN 978-3-437-15200-9 All rights reserved. This translation published under license. Grada Publishing, a.s., is solely responsible for this translation from the original work and Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě

bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této

knihy bude trestně stíháno.

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2007

© Elsevier GmbH, München

Der Urban & Fischer Verlag ist ein Imprint der Elsevier GmbH.

Gemeinschaftsausgabe mit dem Langenscheidt Fachverlag GmbH,

Berlin und München

Všechna práva vyhrazena

1. vydání 2007

© Elsevier GmbH, Mnichov

Nakladatelství Urban & Fischer je členem skupiny Elsevier GmbH.

Společné vydání s odborným nakladatelstvím Langenscheidt GmbH,

Berlín, Mnichov

Czech Edition © Grada Publishing, a.s., 2018

Cover Photo © depositphotos.com, 2018

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 6976. publikaci

Sazba a zlom: Antonín Plicka a Jan Šístek

1. české vydání, Praha 2018

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými znám

kami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což

není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich for

mách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů.

Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství ne

vyplývají žádné právní důsledky.

ISBN 978-80-271-2148-9 (ePub)

ISBN 978-80-271-2149-6 (pdf)

ISBN 978-80-247-5591-5 (print)

VI

Vysvětlivky <abbr> zkratka /n podstatné jméno

/adj přídavné jméno

/vb sloveso

pojem je podbarven šedě = následuje výklad

A

a <abbr>

1. absorbent; absorbent (látka objemo

vě pohlcující jiné látky)

2. accommodation; akomodace (při

způsobení)

3. acid; kyselina

4. actin; aktin (protein)

5. adenine; adenin (derivát purinu)

6. allergy; alergie

7. artery: tepna

abdomen/n: břicho

abdominal/adj: břišní

abdominal aneurysm: an aneurysm of

the abdominal aorta, usually located

below the renal arteries. aneuryzma

břišní aorty, lokalizované většinou

pod odstupem renálních tepen

abdominal bandage: bandáž břicha

(většinou na kýlu)

abdominal breathing: dýchání břišní

abdominal canal: kanál tříselný

abdominal cavity: dutina břišní

abdominal colic: kolika břišní

abdominal cutaneous reflex: reflex

kožní břišní

abdominal epilepsy: epilepsie břišní,

Moorův syndrom

abdominal fistula: píštěl břišní

abdominal hernia: protrusion of in

ternal organs or abdominal structu

res through the abdominal wall, for

example median abdominal hernia

localized in the linea alba, or ex

tramedian abdominal hernia in the

linea semilunaris. kýla břišní: výhřez

vnitřních orgánů nebo břišních tkání

břišní stěnou, například střední břišní

kýla je umístěna ve střední vazivové

linii břicha, nebo boční břišní kýla

v  semilunární linii (pruh aponeuroz

postranních břišních svalů)

abdominal pad: rouška břišní

abdominal pain: bolest břicha

abdominal percussion: poklep břicha

abdominal position: poloha na břiše

abdominal pregnancy: těhotenství mi

moděložní (pokud je v dutině břišní)

abdominal pressure: lis břišní

abdominal pulse: puls břišní aorty

abdominal puncture: punkce dutiny

břišní (punkce ascitu)

abdominal reflex: reflex břišní

abdominal region: oblast břicha

abdominal respiration: dýchání břišní

abdominal retractor: retraktor břišní

(rozevírá operační ránu)

abdominal section: otevření dutiny

břišní chirurgicky, laparotomie

abdominal surgery: chirurgie břišní

abdominal testis: varlata nesestouplá

(umístěná v dutině břišní)

abdominal trauma: poranění břicha

abdominal typhus: tyfus břišní

abdominal version: otočení plodu

v děloze

abdominal zone: oblast břišní

abducens paralysis: uni- or bilateral

paralysis of the abducent nerve, re

sulting in paralysis of external eye

muscles and impairment of eye ab

duction. obrna odtahovacího (n.  ab

ducens) nervu: jedno- nebo obou

stranná obrna odtahovacího nervu

vedoucí k obrně vnějších očních sva

lů a k porušení abdukce oka (zevního

tahu očního bulbu) abducent 8 abducent/adj: odtahovací abduct/vb: odtahovat abduction/n: odtažení, abdukce aberrant/adj: aberantní, odchylný aberrant bundle: svazek aberantní,

odchylný

aberrant conduction: vedení aberant

ní, odchylné

aberrant goiter: struma aberantní

(vzniklá v jiné lokalizaci)

aberrant ureter: močovod aberantní,

odchylný

aberration/n: odchylka abietic acid: kyselina abietová ability/n: schopnost abnormal/adj: abnormální abnormal development: vývoj abnor

mální

abnormality/n: abnormalita, odchylka abnormal position: poloha abnormální abnormal reflex: reflex abnormální AB0 system: systém AB0 abortion/n: termination of pregnancy

before the embryo or fetus has rea

ched the period of viability. Acci

dental abortion or miscarriage may

be due to abnormalities of the ovum

or the infant, endocrine or nutritional

disorders, as well as other diseases

like infections. potrat: ukončení tě

hotenství dříve než embryo nebo

plod dosáhne životaschopnosti. Ne

úmyslný potrat může být z  důvodu

vadného vývoje vajíčka nebo dítěte,

endokrinních nebo výživových po

ruch, ale i jiných onemocnění napří

klad infekčních.

abortive epilepsy: epilepsie petit mal abrade/vb: odřít abraded wound: odřenina abrupt pulse: puls mrštný abscess/n: collection of pus enclosed

in a tissue, an organ, or newly formed

sac, resulting from inflammation and

formed when foreign organisms like

bacteria destroy tissue. absces: na

hromadění hnisu uzavřené ve tkáni,

orgánu, nebo nově vytvořeném vaku,

způsobené zánětem po destrukci tká

ně bakteriemi

abscessed tonsil: absces v  mandli,

tonsilární

absent state: nepřítomnost

absinthe/n: absint (tvrdý alkoholický

nápoj, který se vyrábí z pelyňku)

absolute/adj: absolutní, úplný

absolute agraphia: agrafie (neschop

nost psát) úplná

absolute alcohol: alkohol absolutní (ob

sahující 95,57  % ethanolu a  4,43  %

vody)

absolute dullness: otupělost úplná

absolute near point: bod nejbližší, kdy

je nejlepší vidění

absolute polycythemia: polycytémie

pravá (nemoc s  vysokým počtem

červených krvinek)

absolute refractory period: perioda

refrakterní úplná

absorbable suture: steh vstřebatelný

abstinence symptom: any sign or

symptom an alcohol, drug or narco

tics addict experiences when the use

of the substance is stopped abruptly.

příznak abstinenční: příznak, který

se objeví po náhlém vysazení látky,

způsobující závislost (alkohol, lék

nebo narkotika)

abstract/n: abstrakt (shrnutí, přehled)

abuse/n, vb: 1. wrong use and misuse,

or excessive use, of something. The

term is frequently used in connection

with alcohol and psychoactive sub

stance abuse, such as in drug abuse,

and to characterize a  dependence.

1. zneužívání nebo nadměrné užívá

ní něčeho. Termín se často používá

v souvislosti s alkoholem a se zneuží

váním psychoaktivních látek a k vyjá

dření závislosti. 2. zneužívat

acalculia/n: akalkulie, neschopnost

počítat

acephaly9

acanthoma/n: akantom (benigní nádor

tvořený kožními keratinocyty)

acanthosis/n: akantóza (ztluštění po

kožky, zejména jedné z jejích vrstev)

acapnia/n: akapnie (nepřítomnost oxi

du uhličitého v krvi)

acapnial alkalosis: alkalóza respirační

acariasis/n: akariáza, napadení roz

točem (svědivá vyrážka způsobená roztoči, např. svrab)

acaricide/n: akaricid (prostředek k hu

bení roztočů)

acatalasia/n: an autosomal recessive

disorder which is characterized by a deficiency of the enzyme catalase. Usually asymptomatic, it may, however, manifest in some patients with oral ulcerations and gangrene. akatalázie: autozomálně recesivní porucha, která je charakterizovaná chyběním katalázy. Je většinou asymptomatická, ale u některých pacientů se může manifestovat vředy a  gangrénami v dutině ústní.

acathisia/n: akatizie, neklid (neschop

nost zůstat v  klidu, vedlejší účinek některých narkoleptik)

accelerated conduction: vedení zrych

lené (akcelerované)

accelerated idioventricular rhythm:

rytmus idioventrikulární akcelerovaný

acceptor/n: akceptor, příjemce

access/n: přístup

accessory/adj: akcesorní, přídatný

accessory bone: kost akcesorní (pří

datná)

accessory mamma: mammary gland

present in excess to the normal number of two, usually found along the embryonic milk line. prsní žláza akcesorní (přídatná): třetí prsní žláza, nalezená většinou podél embryonální mléčné lišty

accessory nucleus: jádro akcesorní

(přídatné)

accessory pathway: dráha akcesorní

(přídatná)

accessory placenta: placenta akcesorní

(přídatná)

accessory sign: příznak vedlejší

accessory thymus: brzlík akcesorní

(přídatný)

accident/n: nehoda

accidental/adj: náhodný

accidental albuminuria: albuminurie

náhodná

accidental death: smrt náhodná

accidental neurosis: neuróza náhodná

acclimatization/n: aklimatizace, při

způsobení se

accommodation/n: ubytování, nocleh,

přizpůsobení

accommodative convergence: konver

gence akomodační

accommodative strabismus: disorder

with deviation of the eye, resulting

from excessive or deficient accommo

dative effort. strabismus akomodační:

porucha vznikající z nadměrné nebo

nedostatečné akomodace

accompanying effect: účinek průvodní

(efekt průvodní)

accompanying illness: onemocnění

průvodní

accretion/n: zvětšení, přírůstek

accretionary growth: nárůst (způsobe

ný zmnožením mezibuněčné hmoty)

accuminate papular syphilid: akumi

nátní papulární vřed při onemocnění

příjicí

accumulated dose: dávka kumulativní

accumulative effect: účinek kumula

tivní

accuracy/n: přesnost

ACE inhibitor: inhibitor angiotenzin

-konvertujícího enzymu

acentric occlusion: uzávěr excentrický

acephalic/adj: bezhlavý

acephaly/n: acefalie (vrozené nevyvi

nutí hlavy)


acetabular 10

acetabular/adj: acetabulární (týkající

se kloubní jamky pro kost stehenní)

acetic acid: kyselina octová

acetoacetic acid: kyselina acetyloctová

acetone/n: aceton

acetonemia/n: acetonémie (přítomnost

acetonu v krvi)

acetonuria/n: acetonurie (přítomnost

acetonu v moči)

acetrizoic acid: kyselina acetrizoová

(kontrastní látka)

acetylcholine/n: acetylcholin (neuro

přenašeč)

acetylproprionic acid: kyselina levulo

vá (kyselina acetylpropionová)

acetylsalicylic/adj: acetylosalicylový

acetylsalicylic acid: kyselina acetyl

salicylová

achalasia/n: inability of a  muscular

sphincter or the smooth muscles of a hollow organ to relax, for example achalasia of the esophagus. Causes include disturbances in innervation, or lesions of ganglions. achalázie: neschopnost uvolnění svalového svěrače nebo hladké svaloviny dutého orgánu, například achalázie jícnu

ache/n, vb: bolest

Achilles tendon: šlacha Achillova

Achilles tendon reflex: reflex Achillo

vy šlachy

aching/adj: bolavý

achlorhydria/n: achlorhydrie (nepří

tomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludku)

achlorhydric anemia: anemie spojená

s achlorhydrií (Fáberův syndrom)

acholia/n: acholie, potlačená sekrece

žluči

achondroplasia/n: a  hereditary chon

drodysplasia with inadequate enchondral bone formation in which the trunk is of normal size, but the extremities are too short, resulting in dwarfism. achondroplázie: dědičné onemocnění kosterního systému,

kdy nedostatkem růstového hormonu

dochází k  nesprávnému vývoji kostí

z chrupavky, velikost těla je normál

ní, ale končetiny jsou příliš krátké

achondroplastic pelvis: pánev achon

droplastická

achrestic anemia: anemie achrestická

(způsobená nedostatečným využitím

železa při tvorbě hemoglobinu)

achromatic/adj: achromatický, nebar

vitelný (nebarvitelný preparát v histo

logii nebo cytologii, v optice lámající

světlo bez rozkladu)

achromatic lens: čočky achromatické

achromatic vision: vidění achromatic

ké (černobílé)

achromatopsia/n: barvoslepost úplná

achylia gastrica: achylie žaludeční

(chybění sekrece žaludečních šťáv)

achylic anemia: severe form of an iron

deficiency anemia resulting from in

sufficient iron uptake in achlorhydric

conditions which are characterized by

the absence of hydrochloric acid from

gastric secretions. Symptoms include

xerodermia, oral fissures, changes of

the nails, coarseness, dysphagia, and

glossitis. anemie s  achlorhydrií: těž

ká forma anemie z nedostatku železa

s achlorhydrií, která je charakterizo

vaná nepřítomností kyseliny chloro

vodíkové v žaludečních šťávách

acid/n, adj: kyselina

acid-base balance: rovnováha acido

bazická

acidemia/n: acidémie (nadbytek kyse

lin v krvi)

acid-fast: kyselinovzdorný

acid-inhibiting agent: antacidum (lát

ka blokující kyseliny)

aciditiy/n: kyselost

acidophil adenoma: adenom eosinofilní

acidophilic cell: buňka acidofilní (eo

sinofilní)

acidosis/n: a  condition which is cha

racterized by increased acid levels in

acquired sideroachrestic anemia11

the blood. Causes include disease or failure of the lungs or kidneys. Acidosis can also be caused by dehydration, metabolic disorders, intoxications, and acid poisoning. acidóza: zvýšená hladina kyselin v krvi. Vyskytuje se při onemocnění nebo selhání plic nebo ledvin, při dehydrataci, metabolických poruchách, intoxikacích a otravě kyselinou.

acid resistance: odolnost vůči kyse

linám

acid susceptibility: citlivost na kyseliny

aciduria/n: acidurie (vylučování kyse

lin močí)

acinar cell: buňka sekreční (seroźní),

acinózní

acinar cell carcinoma: karcinom ze

sekrečních buněk

acinic cell: buňka sekreční

acknowledgment/n: uznání

acme/n: vrchol (kontrakce, choroby)

acne/n: a skin condition in which seb

aceous glands become infected, and which is characterized by comedos and small skin elevations with or without pus. Found usually in adolescents, acne will normally subside when puberty is completed. akné: onemocnění kůže, infikované mazové žlázy, komedony a malé kožní papuly naplněné hnisem nebo bez hnisu

acne rosacea: růžovka (v obličeji)

aconite/n: akonit, oměj

aconitic acid: kyselina akonitová

aconitine/n: akonitin (vysoce toxický

alkaloid)

aconuresis/n: inkontinence močová

acorea/n: nepřítomnost zornice

acoustic/n, adj: 1. akustika 2. akustic

ký, sluchový

acoustic agnosia: agnózie akustická

(neschopnost rozpoznávat zvuky)

acoustic neurinoma: a  usually be

nign tumor growing from the acoustic nerve within the auditory canal.

Symptoms vary with size and locali

zation of the tumor and may include

hearing loss, headache, disturbances

of balance, pain, and tinnitus. neuri

nom sluchového nervu: většinou be

nigní nádor rostoucí ze sluchového

nervu ve sluchovém kanálu

acoustic labyrinth: labyrint sluchový

acoustics/n: akustika (nauka o zvuko

vém vlnění)

acoustic trauma: poškození způsobené

zvukovým vlněním

acquired/adj: získaný

acquired cerebellar syndrome: a con

dition resulting from cerebellar lesion,

for example cerebellar hemorrhage

or tumor. Symptoms include ataxia,

disturbances of diadochokinesis and

muscle tonus, and movement disor

ders. syndrom mozečkový získaný:

onemocnění z  mozečkové léze, na

příklad nádor nebo krvácení do mo

zečku projevující se ataxií, poruchou

koordinace pravidelných střídajících

se pohybů, svalového tonu a pohybo

vými poruchami.

acquired epilepsy: epilepsie získaná

acquired immunodeficiency syn

drome: a  chronic infectious disease

caused by the human immunodefici

ency virus, HIV. HIV attacks certain

cells of the immune system, which

results in immune deficiency and the

occurrence of opportunistic infecti

ons and cancers. syndrom získaného

selhání imunity, AIDS: chronické

infekční onemocnění způsobené lid

ským virem poškozujícím imunitní

system HIV. HIV napadá určité buň

ky imunitního systému a  způsobuje

imunitní nedostatečnost, oportunní

infekce a maligní nádory.

acquired reflex: reflex získaný

acquired sideroachrestic anemia:

anemie sideroachrestická získaná

acral lentiginous melanoma 12

acral lentiginous melanoma: mela

nom lentiginózní akrální

acrid/adj: štiplavý

acrocephaly/n: akrocefalie, lebka vě

žovitá

acrocyanosis/n: akrocyanóza (modré

zabarvení kůže okrajových částí těla)

acrodermatitis/n: akrodermatitida (zá

nětlivé onemocnění kůže distálních částí končetin)

acrodynia/n: akrodynie (bolestivost

distálních částí končetin)

acrokeratosis/n: akrokeratóza (zro

hovatělá ložiska na dlaních a  chodidlech)

acromegalic gigantism: akromegalie

a  gigantismus (onemocnění způsobené nadměrnou produkcí růstového hormonu)

acromegaly/n: state of excessive growth

of the nose, chin, ears, hands, and feet, and sometimes the entire body with gigantism, caused by overactivity of the pituitary gland, usually due to a pituitary adenoma. akromegalie: nadměrný růst nosu, tváří, uší, rukou a nohou a někdy i celého těla (gigantismus), způsobený zvýšenou aktivitou hypofýzy, většinou při adenomu

acromioclavicular/adj: akromioklavi

kulární (týkající se horní části paže a kosti klíční)

acronym/n: akronym či akronymum

(pochází z řečtiny), druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hláskována, a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov.

acropathy/n: akropatie, onemocnění

okrajových částí těla

acrosomal cone: akrozomální tělísko

acrosomal granule: akrozomální zrno

acrotic/adj: akrotický, slabý, téměř

nehmatný, puls

acrotism/n: akrotismus, nehmatnost

pulsu

acrylic acid: kyselina akrylová

acting out: jednat, působit

actinic/adj: aktinický, vznikající vlivem

záření

actinic conjunctivitis: konjunktivitida

aktinická, zánět spojivek, který vznikl

vlivem záření

actinic dermatitis: inflammatory reac

tion of the skin, caused by exposure

to radiation, or sun rays. The term is

also used to describe chronic, infla

mmatory skin changes resulting from

sun exposition. dermatitida aktinická:

zánětlivá reakce kůže, způsobená zá

řením nebo slunečními paprsky. Ter

mín se také používá k  popisu chro

nických zánětlivých změn na kůži po

opálení sluncem.

actinic keratosis: keratóza aktinická,

léze způsobená zářením, ze které se

může vyvinout karcinom z dlaždico

vých buněk

actinic retinitis: retinitida aktinická,

zánět sítnice vyvolaný zářením

action/n: čin, akce

activated clotting factor: faktor sráže

cí aktivovaný

activated partial thromboplastin

time: čas aktivovaný parciální trom

boplastinový

activated reticular cell: buňka retiku

lární aktivovaná

activating agent: činidlo aktivační

active/adj: aktivní

active carrier: nosič aktivní (může být

bacilonosič nebo nosič špatné alely)

active component: složka aktivní

active gene: gen aktivní

active labor: doba porodní první ote

vírací

active movement: pohyb aktivní

active phase: fáze aktivní

active renal tubular transport: trans

port renální tubulární aktivní

acute fulminating meningococcal septicemia13

active site: místo aktivní

activity/n: aktivita, činnost

actomyosin/n: aktinomyosin, kontrak

tilní komplex aktinu a myosinu

actual/adj: aktuální, skutečný, mo

mentální

actual neurosis: neuróza aktuální (termín

vytvořený Freudem v  kontextu jeho teo rie o sexuálním podkladě neuróz)

acuity/n: akuita, schopnost vidět nebo

myslet velmi jasně a rychle

acuminate wart: bradavice genitální

acupressure/n: akupresura, tradiční

čínská léčebná metoda

acupuncture/n: akupunktura, tradiční

čínská léčebná metoda

acute/adj: akutní, náhlý

acute abdomen: condition with rapid

onset of abdominal pain, vomiting, meteorism, and muscular defense, requiring emergency diagnostics. An acute abdomen typically indicates a disease requiring surgical intervention. břicho akutní, náhlá příhoda břišní: stav s náhlým začátkem bolestí břicha, zvracením, meteorismem a  svalovým drážděním, vyžadující okamžitou diagnózu. Akutní břicho v typickém případě označuje onemocnění vyžadující chirurgický zásah.

acute ascending paralysis: obrna

ascendentní (postupující od končetin k hlavě) akutní

acute benign lymphocytic meningitis:

meningitida, zánět mozkových blan, lymfocytární benigní akutní, choriomeningitida lymfocytárni

acute bronchitis: zánět průdušek akut

ní, bronchitida akutní

acute bulbar polioencephalitis: po

lioencefalitida bulbární, zánět šedé hmoty mozkové, bulbární akutní

acute care: péče akutní

acute catarrhal rhinitis: rýma kata

rální (zánět sliznice nosu se serózním exudátem) akutní

acute chorea: chorea akutní, chorea

Syndenhamova, abnormální mimo

volní pohyb

acute congestive glaucoma: sudden in

crease in intraocular pressure, caused

by closure of the anterior angle of the

eye, due to iris block with pupillary

block, iris block without pupillary

block, or ciliary block. Symptoms

include headache, vision disorder,

hardening of the eyeball, and une

qual pupils. glaukom městnavý akut

ní: náhlé zvýšení nitroočního tlaku,

způsobené uzávěrem předního úhlu

postiženého oka, z  důvodu blokády

duhovky s  blokádou zornice, bloká

dy duhovky bez blokády zornice nebo

blokády řasnatého tělíska. Projevuje

se bolestmi hlavy, poruchami vidění,

ztlušťováním oční bulvy a  nestejnou

velikostí zornic.

acute contagious conjunctivitis: zánět

spojivek infekční akutní

acute cystitis: zánět močového měchý

ře akutní

acute diffuse familial infantile ce

rebral sclerosis: syndrom Krabbe

ho, globoidní leukodystrofie, vrozená

akutní difuzní mozková skleróza

novorozenců (při vrozeném deficitu

beta-galaktosidázy dochází k  demy

elinizaci centrálních i  periferních

nervových vláken)

acute exudative pericarditis: zánět

osrdečníku akutní exsudativní, peri

karditida akutní exsudativní

acute febrile neutrophilic derma

tosis: dermatóza febrilní neutrofilní

akutní, Sweetův syndrom, kožní one

mocnění s náhle vzniklou horečkou,

leukocytózou a  ohraničenými papu

lami na kůži

acute fulminating meningococcal

septicemia: sepse meningokoková

fulminantní akutní, Waterhouse-Fri

drichsenův syndrom

acute gastritis 14

acute gastritis: zánět žaludku akutní

acute heart failure: selhání srdeční

akutní

acute hemorrhagic pancreatitis: pan

kreatitida hemoragická akutní

acute hepatitis: acute inflammatory

reaction of the liver, usually caused by viruses, bacteria, protozoa, or other pathogenic microorganisms, or by toxic substances. Symptoms include elevated liver function tests, endocrine disturbances, enlargement of the liver, and eventually pain and jaundice. hepatitida akutní: akutní zánětlivá reakce jater, většinou vyvolaná viry, bakteriemi, prvoky nebo jinými patogenními mikroorganismy nebo toxickými látkami

acute infantile encephalopathy: ence

falopatie infantilní akutní, onemocnění mozku malých dětí, postihující převážně frontální lalok

acute infantile hemiplegia: hemiple

gie infantilní akutní, akutní ochrnutí poloviny těla u malých dětí

acute infantile spinal muscular atro

phy: atrofie spinální svalová akutní u  malých dětí, nemoc Werdniga a Hoffmanna

acute infectious gastroenteritis: gas

troenteritida infekční akutní

acute infectious jaundice: an infec

tious disease caused by the bacterium Leptospira. Symptoms include high fever, chills, muscle and joint pain, enlargement of the liver, and icterus. žloutenka infekční akutní: nemoc Weilova, infekční onemocnění způsobené bakterií Leptospira ictero-heamorhagica, projevující se vysokou horečkou, zimnicí, bolestmi ve svalech a  kloubech, zvětšením jater a žloutenkou

acute infectious paralysis: obrna in

fekční akutní

acute infective polyneuritis: a neuro

logic disorder of unknown etiology,

possibly due to an autoimmune disor

der following viral or bacterial infec

tion. Symptoms include polyneuritis,

ascending motor neuron paralysis and

muscular weakness, initial paralysis

of the legs, ascending to the arms and

trunk. polyneuritida infekční akutní,

Guillain-Barré syndrom: neurologic

ké onemocnění neznámé etiologie,

pravděpodobně autoimunitní na pod

kladě virové nebo bakterální infekce.

Projevuje se zánětem nervů, obrnou

ascendentních motorických vláken

a svalovou slabostí, postihující nejdří

ve dolní končetiny, poté paže a trup.

acute intermittent porphyria: por

fyrie intermitentní akutní (dědičná

metabolická porucha)

acute lymphatic leukemia: leukemia

which is characterized by the inc

rease of circulating malignant lym

phoblasts, primarily affecting infants.

Symptoms include anemia, throm

bocytopenia, enlargement of lymph

nodes, and splenomegaly. leukémie

lymfatická akutní: ALL leukémie

charakterizovaná zvětšením počtu

cirkulujících maligních lymfoblastů,

postihující především malé děti, pro

jevující se anemií, trombocytopenií,

zvětšením lymfatických uzlin a zvět

šením sleziny.

acute lymphonodular pharyngitis:

zánět hltanu lymfonodulární akutní,

faryngitis lymfonodulární

acute miliary tuberculosis: tuberku

lóza miliární akutní (hematogenní

rozsev)

acute myeloid leukemia: leukemia

which is characterized by the pre

dominance of myeloblastic cells,

primarily affecting middle-aged and

elder people. Symptoms include ane

mia, weight loss, thrombocytopenia,

and granulocytopenia and consecu

tive bacterial infections. leukémie

addisonian anemia15

myeloidní akutní: leukémie chrakterizovaná výskytem převážně myeloblastických buněk, postihující lidi středního a staršího věku projevující se anemií, úbytkem hmotnosti, trombocytopenií, granulocytopenií a opakujícími se bakterálními infekcemi.

acute necrotizing gingivitis: zánět

dásní nekrotizující akutní

acute necrotizing stomatitis: zánět

dutiny ústní nekrotizující akutní

acuteness/n: prudký nástup, ostrost

(u zraku)

acute nonsuppurative thyroiditis:

zánět šťítné žlázy nehnisavý akutní

acute pain: bolest akutní

acute paranoid disorder: porucha pa

ranoidní akutní

acute pharyngitis: zánět hltanu akutní

acute postinfectious polyneuropathy:

a  neurologic disorder of unknown etiology, possibly due to an autoimmune disorder following viral or bacterial infection. Symptoms include polyneuritis, ascending motor neuron paralysis and muscular weakness, initial paralysis of the legs, ascending to the arms and trunk. polyneuropatie poinfekční akutní: neurologická porucha neznámé etiologie, nejspíše autoimunitní porucha po prodělané virové nebo bakteriální infekci

acute pyelitis: zánět ledvinové pánvič

ky, pyelitida akutní

acute rejection: rejekce akutní, odmít

nutí transplantované tkáně

acute renal failure: selhání ledvin

akutní

acute rheumatic carditis: karditida

revmatická akutní (zánět srdce porevmatický akutní)

acute rhinitis: rýma akutní

acute sleeping sickness: nemoc spavá

akutní, akutní africká trypanosomóza

acute spinal pachymeningitis: zánět

tvrdé pleny mozkové akutní (zasta

ralý název pro hnisavou fázi akutní

meningitidy, novější termín je hnisavá

spinální meningitida)

acute suppurative thyroiditis: zánět

štítné žlázy hnisavý akutní

acute trypanosomiasis: trypanosomó

za akutní

acute vascular purpura: a  condition

which is characterized by the presence

of small hemorrhages, pro bably due to

an inflammation of blood vessels. It is

most frequently observed in children

and may affect also the joints, the

intestine, and the kidneys. The platelet

count is normal. purpura vaskulární

akutní, Henochova-Schönleinova pur

pura: onemocnění charakterizované

drobnými krváceními, pravděpodob

ně na podkladě zánětu krevních cév.

Nejčatěji se vyskytuje u dětí a může

postihovat také klouby, střeva a  led

viny. Počet krevních destiček v  krvi

je normální.

acute yellow atrophy: atrofie jater žlutá

akutní, intoxikace bílým fosforem

acyesis/n: nepřítomnost gravidity, ne

plodnost u žen, sterilita

adactylia/n: adaktylie, vrozené chybění

prstu ruky nebo nohy

Adam’s apple: jablko Adamovo, ohry

zek, výběžek chrupavky štítné

adaptation/n: adaptace, přizpůsobení

se

adapted milk: mléko adaptované, pro

kojeneckou výživu

adaptive behavior: chování adaptační,

termín z psychologie, chování, které

slouží k usnadnění adaptace

adaptive hypertrophy: hypertrofie

adaptační

add/vb: přidat

addict/n, vb: 1. osoba závislá 2. být

závislý

addiction/n: závislost

addisonian anemia: anemie pernicióz

ní, z nedostatku vitaminu B12

+


addisonian crisis 16

addisonian crisis: krize addisonská,

akutní nedostatečnost kůry nadledvin

addisonian dermal pigmentation: pig

mentace kožní u Addisonovy choroby

Addison’s disease: a condition which is

characterized by insufficent activity of the adrenal glands. Symptoms include fatigue, weakness, weight loss, dehydration, hyperpigmentation of the skin, hypotonia, and reduced levels of blood glucose. choroba Addisonova: onemocnění, které vzniká při insuficienci kůry nadledvin a projevuje se únavou, slabostí, úbytkem hmotnosti, dehydratací, hyperpigmentacemi kůže, hypotonií a sníženou hladinou glukózy v krvi.

additional sound: zvuk přídatný

additive effect: účinek přídatný

adduction/n: addukce, přitažení

adductor/n: adduktor, přitahovač

adendritic/adj: adendritický (neuron),

nerozvětvený

adenectomy/n: adenektomie, chirurgic

ké vynětí žlázy

adenitis/n: zánět žlázy, adenitida

adenocarcinoma/n: a  malignant neo

plasm originating from glandular structures. Forms include tumors with tubular, acinar, cystic, papillary, and trabecular growth. adenokarcinom: zhoubný nádor ze žlázových struktur (tubulárních, sekrečních, cystických, papilárních a trabekulárních)

adenofibroma/n: adenofibrom, benigní

nádor ze žlázového epitelu

adenohypophysial hormone: hormon

adenohypofýzy

adenohypophysis/n: adenohypofýza,

podvěsek mozkový

adenoid/n, adj: 1. mandle 2. adenoidní,

žlázovitý

adenoid cystic carcinoma: karcinom

ze žlázových tkání

adenoidectomy/n: odstranění mandlí,

adenektomie

adenoid face: tvář adenoidní, bledá

tvář s  pootevřenými ústy u  dítěte se

zvětšenou nosní mandlí

adenoiditis/n: zánět mandle

adenoid vegetation: hypertrophic

enlargement of the pharyngeal ade

noids, most usually found in children.

Symptoms may include recurrent

infections of the upper respiratory

tract, and impaired respiration. vege

tace adenoidní: hypertrofické zvětšení

krční mandle, většinou u  dětí, které

se projevuje recidivujícími infekcemi

horních cest dýchacích a  oslabeným

dýcháním

adenolipoma/n: adenolipom, benigní

nádor tvořený žlázovou a  tukovou

tkání

adenolymphoma/n: adenolymfom,

Warthinův nádor, benigní nádor slin

ných žláz

adenoma/n: adenom, nádor ze žlázo

vého epitelu

adenomatosis/n: adenomy mnohočetné

adenomatous polyposis: polypóza

adenomatózní, dědičné onemocnění

s  velkým množstvím polypů v  tlus

tém střevě

adenomatous struma: struma adeno

matózní

adenomyoma/n: adenomyom, benigní

nádor ze žlázové a svalové tkáně

adenomyosis/n: adenomyóza, endome

trióza vnitřní

adenopathy/n: adenopatie

adenosine/n: adenosine (neuromodulá

tor, humorální modulátor)

adenosine 3’,5’-cyclic phosphate: ade

nosinfosfát cyklický

adenosine diphosphate: adenosindi

fosfát

adenosine monophosphate: adenosin

monofosfát

adenosine triphosphate: adenosintri

fosfát

adjustment17

adenosine triphosphatase: adenosin

trifosfatáza, enzym štěpící ATP za uvolnění energie

adenosquamous carcinoma: karci

nom adenoskvamózní (ze žlázových a dlaždicových buněk)

adenotonsillectomy/n: odstranění krč

ních mandlí, tonsilektomie

adenovirus/n: adenovirus

adenylic acid: kyselina adenylová

adequate/adj: adekvátní, přiměřený

adequate stimulus: stimulus, podnět

adekvátní

adherence/n: adherence, přilnavost

adherent placenta: placenta adherují

cí, přilnavá

adhesion/n: adheze, srůsty

adhesive adsorbent dressing: obvaz

přilnavý savý

adhesive bandage: přilnavá bandáž

adhesive pericarditis: fusion of the pa

rietal and visceral layers of the pericardium and obliteration of the pericardial cavity. Causes include direct or indirect injury of the pericardium, infections, metabolic disorders, and autoimmune diseases. perikarditida adhezivní, zánět osrdečníku se srůsty: srůst parietální a  viscerální vrstvy peri kardu a  uzavření perikardiální dutiny po přímém či nepřímém poranění, infekci, při metabolickém nebo autoimunitním onemocnění.

adhesive peritonitis: peritonitida adhe

zivní, zánět pobřišnice se srůsty

adhesive plaster: náplast adhesivní,

přilnavá (s polštářkem)

adhesive pleurisy: pleuritida adhezivní,

zánět pohrudnice se srůsty

adhesive tape: náplast adhezivní (bez

polštářku)

adipose/adj: tukový

adipose body: těleso tukové

adipose cell: buňka tuková

adipose degeneration: degenerace tu

ková, prorůstání orgánů tukem

adiposity/n: a condition which is cha

racterized by an excess of fat tissue

in relation to other body components,

and an increase of twentyfive percent

or more over normal weight. Adipo

sity or obesity is typically resulting

from a  persistent caloric intake that

exceeds the energy needs of the

body. Causative factors may inclu

de constitutional and/or metabolic

or endocrine factors, but frequently

emotional, cultural, or dietary influen

ces, and lack of physical exercise are

the main causes. tloušťka, nadměrná

obezita: stav charakterizovaný nad

měrným množstvím tukové tkáně

vzhledem k  ostatním částem těla

a  zvýšení hmotnosti o  25  % a  více

nad normu. Obezita v typickém pří

padě vzniká při trvalém kalorickém

příjmu převyšujícím energetické

potřeby organismu. Mezi hlavní pří

činy patří faktory konstituční a/nebo

metabolické či endokrinní, ale často

i  vlivy emoční, kulturní nebo dietní

a nedostatek fyzické aktivity.

adiposogenital syndrome: an endo

crine disorder resulting from lesions

of hypothalamic nuclei and reduced

hormonal production. Symptoms

include rapidly developing adiposity,

in children associated with reduced

growth and delayed onset of puberty

with sexual retardation. syndrom adi

posogenitální, Fröhlichův syndrom,

nerovnováha mezi růstovými a  po

hlavními hormony: endokrinní poru

cha vznikající na podkladě lézí jádra

hypotalamu a snížené produkce hor

monů. Projevuje se rychle vznikající

obezitou, u dětí spojenou s poruchou

růstu a opožděným začátkem puberty

se sexuální retardací.

adjusting cone: límec ochranný

adjustment/n: přizpůsobení se, úprava


adjuvant 18 adjuvant/n, adj: 1. adjuvans, součást

léku, posilující jeho vlastní účinek

2. adjuvantní, podpůrná (léčba)

adjuvant medication: lék podpůrný administration/n: podání (léku) admission/n: příjem (pacienta do ne

mocnice)

adnexectomy/n: odstranění vaječníku

a vejcovodu

adolescent acne: akné u dospívajících adolescent osteochondritis: osteo

chondritida juvenilní, zánět kosti

a přilehlé chrupavky u dospívajících

adoption/n: adopce, osvojení adrenal/adj: adrenální, týkající se nad

ledviny

adrenal apoplexy: infarkt nadledvin

hemoragický

adrenal cortex: kůra nadledvin adrenal cyst: cysta v nadledvině adrenalectomy/n: odstranění nadledvi

ny, adrenalektomie

adrenal gland: dřeň nadledvin adrenal hyperplasia: hyperplazie

(zbytnění) kůry nadledvin

adrenaline/n: adrenalin, hormon ze

dřeně nadledvin

adrenal steroid: steroid, hormon kůry

nadledvin

adrenergic/adj: adrenergní (týkající se

noradrenalinu)

adrenergic amine: katecholamin adrenergic fiber: vlákno adrenergní adrenergic receptor: receptor adre

nergní

adrenocortical/adj: adrenokortikální,

týkající se kůry nadledvin

adrenocortical adenoma: a  benign

tumor of the cortex of the adrenal

gland. Symptoms depend on the

endocrine activity of the tumor and

may include feminization or viriliza

tion, and Cushing’s  syndrome. ade

nom adrenokortikální: benigní nádor

kůry nadledvin. Příznaky se odvíjí od

endokrinní aktivity nádoru a  mohou

zahrnovat feminizaci nebo virilizaci,

a Cushingův syndrom

adrenocortical crisis: krize adreno

kortikální

adrenocortical insufficiency: a condi

tion which is characterized by insu

fficent activity of the adrenal glands.

Symptoms include fatigue, weakness,

weight loss, dehydration, hyperpig

mentation of the skin, hypotonia, and

reduced levels of blood glucose. nedo

statečnost adrenokortikální: onemoc

nění charakterizované nedostatečnou

činností kůry nadledvin. Projevuje

se slabostí, únavou, úbytkem hmot

nosti, dehydratací, hyperpigmentací

kůže, hypotonií a  sníženou hladinou

glukózy v krvi.

adrenocorticotropic/adj: adrenokorti

kotropní (hormon)

adrenocorticotropic hormone: hor

mon adrenokortikotropní, ACTH,

produkovaný předním lalokem hypo

fýzy, řídí činnost kůry nadledvin

adrenogenital syndrome: a  group of

syndromes which are characterized

by inappropriate virilism or femini

zation, caused by dysfunction of the

adrenal glands which also affect the

gonadal steroidogenesis. syndrom

adrenogenitální: skupina syndromů,

charakterizovaných virilizací u děvčat

a  feminizací u  chlapců z  dysfunkce

nadledvin, která také postihuje tvorbu

pohlavních steroidů.

adrenolytic/n, adj: adrenolytický, sni

žující tonus sympatiku

adult/n, adj: dospělý

adult diabetes: diabetes mellitus type II

with a gradual onset in adults around

the age of fifty and in which basal in

sulin secretion is maintained at nor

mal or reduced levels, but is delayed

or reduced in relation to the blood

glucose levels. cukrovka dospělých:

cukrovka 2. typu s postupných začát

afibrinogenemia19

kem u  dospělých kolem 50  let, kde bazální sekrece inzulínu je normální nebo snížená, ale opožděná nebo snížená ve vztahu k  hladinám glukózy v krvi.

adulterant/n: kontaminanta nebo látka,

která se přidává ke zvýšení kvantity na úkor kvality

adult-onset diabetes: cukrovka dospě

lých, cukrovka 2. typu

adult respiratory distress syndrome:

a condition of pulmonary insufficiency which is characterized by insufficient oxygenation. Common causes include generalized shock, septicemia, multiple trauma, and embolism. syndrom dechové tísně: nedostatečnost plic, charakterizovaná nedostatečnou oxygenací. Častou příčinou je generalizovaný šok, sepse, mnohočetné trauma a embolizace.

advance/n, vb: 1. pokrok 2. postupovat

advanced/adj: pokročilý

advanced stage: stadium pokročilé

adventitial cell: buňka adventiciální

(histiocyt)

adverse/adj: vedlejší

adverse effect: účinek nežádoucí

adverse reaction: reakce nežádoucí

adversive/adj: adverzivní (odvracející

se)

adversive attack: záchvat adverzivní,

projevuje se otočením hlavy a očí od postižené strany

adversive epilepsy: epilepsie adversiv

ní, vychází z premotorické kůry

adversive movement: pohyb adverziv

ní, odvracející se

advice/n: rada

advisable/adj: vhodný, doporučení

hodný

advise/vb: poradit

adynamic fever: horečka adynamická,

se svalovou slabostí

aerial fistula: píštěl naplněná vzdu

chem

aerobe/n, adj: aerob, aerobní, potřebu

jící k životu kyslík

aerobic/adj: aerobní, za přítomnosti

kyslíku

aerobic bacteria: bakterie aerobní,

potřebující k životu kyslík

aerobic respiration: dýchání aerobní

aerocele/n: cysta nebo nádor obsahující

vzduch

aerodontalgia/n: bolest zubů způso

bená snížením atmosférického tlaku

aerogenic/n, adj: 1. tvořící plyn např.

bakterie 2. přenášený vzduchem např.

infekce

aerophagia/n: air-swallowing, usually

involuntary, and if not accompanied

by belching, sometimes associated

with accumulation of air in the sto

mach, gastric dilatation, and flatu

lence. aerofágie: polykání vzduchu,

věšinou mimovolní a pokud není do

provázené říháním, je někdy spojené

s nahromaděním vzduchu v žaludku,

dilatací žaludku a nadýmáním.

afebrile/adj: afebrilní, bez horečky

affect/n, vb: 1. afekt, prudká emoční

reakce 2. ovlivnit, působit

affection/n: afekce, hnutí mysli, ná

klonnost, postižení chorobou

affective amnesia: amnézie afektivní,

ztáta paměti na dobu afektu

affective discharge: uvolnění emocí,

afekt

affective disorder: porucha afektivní

affective psychosis: psychóza afektivní,

maniodepresivní

afferent/adj: aferentní, přívodný

afferent fiber: vlákno aferentní, pří

vodné

afferent loop: klička aferentní, pří

vodná

afferent vessel: cévy aferentní, pří

vodné

affinity/n: afinita, slučivost

afibrinogenemia/n: afibrinogenémie,

nepřítomnost fibrinogenu v krvi aflatoxin 20 aflatoxin/n: aflatoxin, mykotoxin pro

dukovaný plísní z rodu Aspergillus

African hemorrhagic fever: horečka

krvácivá africká, ebola

African Kaposi sarcoma: sarkom Ka

posiho africký

African lymphoma: lymfom africký,

Burkittův

afterbirth/n: porod placenty aftercare/n: péče následná aftereffect: následek, důsledek např.

ozařování

afterimage/n: iluze optická, pocit,

že stále vidím objekt, který již není

v mém zorném poli

afterload/n: afterload, dotížení, odpor

proti kterému je krev vypuzována ze

srdce

afterpains: bolesti poporodní aftertaste/n: chuť přetrvávající v ústech agalactia/n: agalaktie, neschopnost

mléčné žlázy vylučovat mléko

agalsidase/n: agalsidáza, lidský enzym,

lék na Fabryho nemoc

agammaglobulinemia/n: agamaglobu

linémie, nepřítomnost B lymfocytů,

porucha jejich vyzrávání

agar/n: agar, přírodní polysacharid agaricic acid: kyselina agaricinová age/n, vb: 1. věk 2. stárnout age distribution: rozložení věkové ageing/n: stárnutí agenesis/n: ageneze, vrozené chybění

orgánu či části těla

agent/n: agens, činidlo, účinná látka agglutinating antibody: protilátky

aglutinující

agglutination/n: aglutinace, shlukování agglutinin/n: aglutinin, protilátka způ

sobující aglutinaci

aggravation/n: agravace, úmyslné zve

ličování zdravotních potíží

aggregate/n, vb: 1. agregát, soubor,

celek 2. sloučit v celek, shromáždit

aggressin/n: agresin, protein produko

vaný v těle patologickou bakterií

aggression/n: agrese, útočné jednání

aggressive personality: povaha agre

sivní

aging/n, adj: stárnutí

aging-lung emphysema: emfyzém

stařecký

agitated depression: deprese agitovaná

agnathia/n: vrozená nepřítomnost

čelisti

agnosia/n: agnózie, neschopnost rozpo

znávat objekty, zvuky, pachy

agonist/n: agonista, stejně působící

činitel

agonistic muscle: sval ve skupině se

stejným působením

agony/n: agónie, stav ochromení, stav

před smrtí, silná bolest

agoraphobia/n: extreme fear of large,

empty places. The term is also used to

describe a neurotic anxiety of crowds,

sometimes associated with fear to

leave home. It may be accompanied

by panic attacks and can result in

severe restrictions of daily activities.

agorafobie: extrémní strach z velkého,

prázdného prostoru. Termín se také

používá k  popisu neurotické úzkosti

z  davů, někdy spojené se strachem

opustit domov. Může být doprovázená

záchvaty paniky a může vést k závaž

nému omezení denních aktivit.

agranular cell: agranulocyt, mononuk

leární leukocyt

agranulocytosis/n: a  condition which

is characterized by an almost com

plete absence of granulocytes in the

peripheral blood. Symptoms include

angina, and generalized infections.

agranulocytóza: onemocnění charak

terizované téměř úplným chyběním

granulocytů v  periferní krvi. Proje

vuje se angínou a  generalizovanými

infekcemi.

agraphia/n: agrafie, neschopnost psát

agreement/n: souhlas
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.