načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Kam teče krev – Miroslav Holub

Kam teče krev

Elektronická kniha: Kam teče krev
Autor: Miroslav Holub

– Kam teče krev (1963), pátá básnická sbírka Miroslava Holuba je ze stejného rodu jako sbírky předchozí: Denní služba (1958), Achilles a želva (1960), Slabikář (1961), Jdi a otevří dveře (1961). Jsou to stále verše střízlivé, aniž by byly ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  119
+
-
4
bo za nákup

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CARPE DIEM
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 63
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-748-7064-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kam teče krev (1963), pátá básnická sbírka Miroslava Holuba je ze stejného rodu jako sbírky předchozí: Denní služba (1958), Achilles a želva (1960), Slabikář (1961), Jdi a otevří dveře (1961). Jsou to stále verše střízlivé, aniž by byly nudné, intelektuální, aniž by byly intelektuálské. Odehrávají se v nemocnicích, výzkumných laboratořích, v autorovi profesně blízkém okolí.

Zařazeno v kategoriích
Miroslav Holub - další tituly autora:
 (e-book)
Anděl na kolečkách Anděl na kolečkách
 (e-book)
Aladinova lampa Aladinova lampa
 (e-book)
Žít v New Yorku Žít v New Yorku
 (e-book)
Ne patrně Ne Ne patrně Ne
 (e-book)
Ono se letělo Ono se letělo
Mozaika souvislostí - Celostní cesta k uzdravování Mozaika souvislostí
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O knize

Kam teče krev (1963), pátá básnická sbírka Miroslava Holuba

je ze stejného rodu jako sbírky předchozí: Denní služba

(1958), Achilles a želva (1960), Slabikář (1961), Jdi a otevří

dveře (1961). Jsou to stále verše střízlivé, aniž by byly nudné,

intelektuální, aniž by byly intelektuálské. Odehrávají se v

nemocnicích, výzkumných laboratořích, v autorovi profesně

blízkém okolí.

O autorovi

MIROSLAV HOLUB

(13. září 1923, Plzeň–14. července 1998, Praha)

byl český básník, prozaik, esejista, překladatel.

Narodil se v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance pl

zeňského ředitelství státních drah; rozhodující intelektuální

vliv na Holuba měla ovšem matka, středoškolská učitelka ja

zyků. Jeho první manželkou byla herečka Věra Koktová. Syn

Radovan Holub (* 1949) je filmový žurnalista. – Obecnou

školu a klasické gymnázium Holub vychodil v rodišti. Ma


turoval v roce 1942 a do konce války pracoval jako pomoc

ný dělník ve skladu řeziva a na překladovém nádraží. (Od

roku 1944 se datují jeho první pokusy o básnickou tvorbu,

inspirované francouzskou poezií v překladech Karla Čapka

a surrealismem Vítězslava Nezvala.) Roku 1945 se v Praze

zapsal na Přírodovědeckou fakultu, 1946 však přestoupil na

Lékařskou fakultu UK (MUDr. 1953). Při studiích byl zá

roveň (1945–1952) pomocnou vědeckou silou v Ústavu pro

filozofii a historii přírodních věd řízeného prof. Otakarem

Matouškem, jehož semináře také navštěvoval. Docházel i na

přednášky z logiky, filozofie a literární historie. Působil ve

vysokoškolské organizaci Mladá generace československých

přírodovědců. V letech 1953–1954 pracoval jako patolog

v pražské nemocnici na Bulovce, odtud přešel do Biologic

kého (později Mikrobiologického) ústavu ČSAV, kde se vě

noval především imunologii. V roce 1970 byl z politických

důvodů propuštěn, po krátké době však přijat do nově zalo

ženého Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)

v Praze-Krči. Výsledky svých výzkumů z oblasti imunologie

publikoval od roku 1958 doma i v zahraničí v řadě vědec

kých studií i rozsáhlejších knižních publikací. Dosáhl hod

nosti CSc. (1958), DrSc. (1991) a doktorátu honoris causa na

univerzitě v Oberlinu (USA, 1985). V 60. letech a znovu od

konce 70. let hojně cestoval či hostoval v zahraničí, povětši

ně s cíli vědeckými, též však literárními (mj. navštívil Ang

lii, SRN, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Indii, Izrael, Austrálii,

Mexiko). Jako vědec i literát často a dlouhodoběji pobýval

v USA (1962, 1963, 1965–1967, od konce 70. let pravidelně

každý třetí rok).

Bibliografie:

Beletrie: Denní služba (BB 1958); Achilles a želva (BB

1960); Slabikář (BB 1961); Jdi a otevři dveře (BB 1961);

Studie k problémům poezie (B 1962, tisk k 10. výročí Li

terárních novin); Kam teče krev (BB 1963, s fotografiemi

J. Paříka); Zcela nesoustavná zoologie (BB 1963, k foto

grafiím K. Přibyla); Tak zvané srdce (BB 1963); Anděl na

kolečkách (básnický cestopis, 1963; rozšíř. 1964); Tři kroky


po zemi (sloupky, EE 1965); Ačkoli (BB 1969); Žít v New

Yorku (E cestopis., 1969); Beton (BB 1970); Události (BB

1971); Stručné úvahy (BB 1971, sazba rozmetána); Naopak

(BB 1982); Interferon čili O divadle (BB 1986); K principu

rolničky (sloupky, 1987); Maxwellův démon čili O tvořivosti

(EE 1988); NE patrně NE: Zcela malá knížka nadávek, zá

konů, odkazů apod. (BB, aforismy, 1989); Skrytá zášť věku

(sloupky, 1990); Syndrom mizející plíce (BB 1990); O pří

činách porušení a zkázy těl lidských (EE, sloupky, 1992);

Ono se letělo (vzpomínkové EE, BB 1994); Aladinova lampa

(cestopisné PP, 1996); Narození Sisyfovo (1998).

Souborné výdání: Spisy (vychází od roku 2003 v naklada

telství Carpe diem, z plánovaných čtyřech svazků vyšly do

sud tři: Básně, 2003; Cestopisné prózy, 2003; Eseje a sloup

ky, 2005; ed. M. Huvar).

Výbory: Anamnéza (1964); Sagitální řez (1988); Model člo

veka (slovensky, Bratislava 1990, ed. J. Kolenič); Lepší role

už nedostaneme (2000, ed. M. Huvar, obsahuje CD se zá

znamem recitátorských, hudebních a divadelních interpretací

Holubovy poezie, k omezenému počtu výtisků přiloženo též

DVD se záznamem inscenace Holubových básní v divadle

poezie Regina Břeclav); Časoprostor (2002, ed. V. Justl).

Ostatní: New York (1966, text ve fotografické publikaci E.

Fukové, M. Novotného a M. Šechtové).

(Zdroj: Slovník české literatury po roce 1945)


Miroslav Holub

Kam teče krev

2014


Knihu nabízíme rovněž v aplikaci CARPE DIEM ONLINE.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně

nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném

autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze

užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z portálu. Jakékoliv

neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např.

v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování

veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření

je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru

nebo extrakce části nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze

kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo

takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském

účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání

elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také

není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení

elektronické knihy.

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani její část nesmí být publikována, uchovávána v rešeršním

systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického,

elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez předchozího

souhlasu nakladatelství.

No part of this may be reproduced in any form or by any elektronic or

mechanical means including information storage and retrieval systems,

without permission in writing from the author. The only exception is by

a reviewer, who may quote short excerpts in a review.

© Miroslav Holub – dědicové c/o DILIA, 2014

Foto © Michal Huvar, 2014

© Carpe diem, 2014

www.carpe.cz

Made in Moravia, Czech Republic, EU

978-80-7487-063-7 (ePub)

978-80-7487-064-4 (pdf)


I


8 Injekce Ptala ses mne,

jaký je smysl kapky a

co cítí králíčkové,

když každá vteřina

svědčí proti nim. Pohleď,

třípalcovými kroky

soud přichází

a jako hlas z hlubin volající

zjevuje se krev.

(Jak jinak by také přísahalo

srdce?) A v tomto skleněném tichu

jen pohybem srozuměni

cítíme v konečcích prstů

váhu života

a podivnou radost

svobody

tázati se

Bez odpovědí. Smrt V éterových oblacích, jen o nit

před bílým,

podělaným rájem,

Někteří králíci myslí,

že jim přiděláváme křídla. Někteří králíci říkají,

že smrt má prsten a modré oči. Není to pravda. Jejich smrt má vlhký,

pohyblivý čumáček,

nervózní vousy a

drápek. Sedí v ulitě a bojí se,

protože lidé jsou chytřejší

a jsou všude kolem. A vylézá tehdy, když se

nikdo nedívá, Aby zaťala drápek

do jediného místa,

jehož se naše ruka

nedotknula. Jejich Asrael syčí strachem

jako psárka v noci. To jen lidská smrt

se nebojí

ničeho A asi má tvé oči. Trápení Ošklivá zvířátka, ošklivá chrochtavá

zvířátka, Docela skrytá pod špičkou jehly,

za zády Křivky Výzkumných Úkolů, Odporná zvířátka s pěnou u hubiček,

se štětinami na zadku, Jedno po druhém Zavírají růžové tlamičky, Otvírají růžové tlamičky, Blednou, Máchají nohama,

jako kdyby utíkala na velmi

dalekém lánu, Zavírají ošklivá modrá očička, Otvírají ošklivá modrá očička

a je

po

nich. No a já se nic neptám

a nikdo se na nic neptá A ošklivá zvířátka po smrti po kouskách

pustíme proběhnout se po bílé pustince

papírové elektroforézy A pást se v modrozelené tůňce

chromatogramu A po kouskách je ženeme koupat se

v alkoholu

a xylolu A nesmírné oko ošklivého zvířecího

pánaboha pozoruje každý jejich krok

dalekohledem mikroskopu A kousky zvířátek jsou spokojeny

jako kytky v květináči,

jako koťata na dně rybníka,

jako buňky před početím. No a já se na nic neptám

a nikdo se na nic neptá, Nikdo se pochopitelně neptá, Jestli zvířátka nechtěla raději žít vcelku,

svým odporným životem

po bahniskách,

a po kanálech, Jestli se nechtěla raději hryzat

zaživa. Jestli se nechtěla raději milovat

v okamžicích mezi hrůzou a hladem, Jestli nechtěla raději všema očima

a všemi póry vsávat svůj

blátivý páchnoucí malý svět, Neuvěřitelně vyděšena, Neuvěřitelně šťastna Ve způsobu hmoty, která nemá na víc. No a já se na nic neptám

a nikdo se na nic neptá, Protože je to úplně zbytečné, Pokusy se daří a pokusy se nedaří, Jako všechno na tomto světě,

v němž pravda postupuje

jako skvělý stříbrný buldozer

v pohupujících se temnotách, Jako všechno na tomto světě,

kde jsem potkal opuštěnou dívku

v obchodě svatebními závoji, Kde jsem potkal generála porostlého

dubovým listím, Kde jsem potkal sběrače raněných, kteří

ne a ne někoho najít, Kde jsem potkal muže ztrativšího

své jméno, Kde jsem potkal skvělou a slavnou, bronzovou,

neuvěřitelně vyděšenou krysu, Kde jsem potkal lidi, kteří by položili

svůj život, a lidi, kteří by položili

hlavu do dlaní, Kde koneckonců potkávám sám sebe

na každém kroku.

Toto je pouze náhled elektronické knihy.

Zakoupení její plné verze je možné v

elektronickém obchodě společnosti eReading.Miroslav Holub

MIROSLAV HOLUB


13. 9. 1923 - 14. 7. 1998

MUDr. Miroslav Holub, DrSc. byl ve světě jeden z nejznámějších českých básníků, povoláním lékař-imunolog.

Holub – Miroslav Holub – více informací

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.