načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jóga -- jak si vybrat tu pravou - Robert Stuchlík; Bártová Helena Kubrychtová

Jóga -- jak si vybrat tu pravou

Elektronická kniha: Jóga -- jak si vybrat tu pravou
Autor: Robert Stuchlík; Bártová Helena Kubrychtová

Příručka je určena cvičitelům jógy a zájemcům o zdravý životní styl, nabízí přehled různých směrů jógy. Cviky jsou názorně popsány včetně meditačních technik, jsou vhodné i ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  186
+
-
6,2
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2007
Počet stran: 205
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Sport. Hry. Tělesná cvičení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-2071-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka je určena cvičitelům jógy a zájemcům o zdravý životní styl, nabízí přehled různých směrů jógy. Cviky jsou názorně popsány včetně meditačních technik, jsou vhodné i pro těhotné ženy, děti a seniory.

Popis nakladatele

Současný člověk hledá nástroje k posílení tělesného i duševního zdraví, ke zlepšení partnerských vztahů, k prosperitě a šťastnému životu. Moudrost dávných mistrů vtělená do systému jógy nám přináší cenné podněty, poučky, techniky a směry k další cestě. Publikace, určená cvičitelům jógy, na tělo orientovaným psychoterapeutům i všem zájemcům o zdravý životní styl, předkládá čtenářům ucelený přehled různých směrů jógy. Vysvětluje, co a proč v józe funguje a nabízí také možnosti cvičení specifickým skupinám zájemců, jako jsou nastávající maminky, děti a senioři. Autoři popisují techniky dýchání, očistné techniky, cvičení jógových ásán, relaxační a meditační techniky jako základní prostředky, které je možné aplikovat v běžném životě. Ukazují, že budování psychické a fyzické kondice umožňuje díky technikám jógy žít život v harmonii s vlastní kontrolou a odpovědností k sobě a ostatním. (jak si vybrat tu pravou)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Robert Stuchlík; Bártová Helena Kubrychtová - další tituly autora:
 (e-book)
Tým snů Tým snů
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Děkujeme našim figurantům Petře Fárové, Alena Hvězdové a Julii Kubrychtové.

Helena Kubrychtová Bártová, Robert Stuchlík

jóga

jak si vybrat tu pravou

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel. +420 220 386 401, fax +420 220 386 400

jako svou 3114. publikaci

© Grada Publishing, a.s., 2007

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2007

Odpovědná redaktorka Magdaléna Jimelová

Grafický koncept a sazba Martina Bártová

Fotografie Miroslav Šneberger a archiv autorky

Ilustrace Monika Wolfová

Počet stran 208

První vydání, Praha 2007

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

ISBN 978-80-247-2071-5
OBSaH

BylO, NeBylO, za devateRO HORamI, devateRO řeKamI (Robert) ..........................................11 9

11 Čemu Se věří a Čemu Se Nevěří v józe? (Robert) ......................................................................1 13

12 CO je tO jóga? (Robert) .......................................................................................................................1 19

13 PROČ je tOlIK SměRů jógy? ..............................................................................................................1 25

3.1 R áDžA JóGA .......................................................................................................................................................1 27

3.1.1 Jáma a Nijáma (etický trénink) ........................................................................................................1 28

3.1.2 ásána .........................................................................................................................................................1 33

3.1.3 Pránájáma ................................................................................................................................................1 33

3.1.4 Pratjáhára .................................................................................................................................................1 34

3.1. Dhárana .....................................................................................................................................................1 34

3.1.6 Dhjána .......................................................................................................................................................1 34

3.1.7 Samádhi ....................................................................................................................................................1 34

3.2 MANTR A JóGA ...................................................................................................................................................1 3

3.3 BHAKTI JóGA ......................................................................................................................................................1 38

3.4 KARMA JóGA ......................................................................................................................................................1 44

3.  DžňáNA JóGA ...................................................................................................................................................1 48

3.6 LUNáRNí JóGA ...................................................................................................................................................1 0

14 medItaCe (Robert) .................................................................................................................................1 55

4.1 MeDITACe VŠíMáNí NáDeCHU A VýDeCHU (áNáPáNA-SATI),

SITTING MeDITATION .....................................................................................................................................1 8

4.2 MeDITACe VŠíMAVéHO KRáčeNí (čANKAMANA), WALKING MeDITATION ...................1 9

4.3 MeDITACe LáSKyPLNé DOBROTIVOSTI ( MeTTá BHáVANá) ....................................................1 61

15 dRuHy jógy v SOuČaSNOStI (Helena) ..........................................................................................1 65

.1 JóGA e NeRGICKá A DyNAMICKá ...........................................................................................................1 69

.2 JóGA z AMěřeNá NA DeTAIL A TeCHNIKU POzIC .........................................................................1 70

.3 JóGA z AMěřeNá NA DUCHOVNí PROBOUzeNí .............................................................................1 70

.4 JóGA z AMěřeNá NA FyzICKý A e MOCIONáLNí ROzVOJ

A UzDR AVOVáNí TěLA A MySLI ...............................................................................................................1 71

16 CO všeCHNO je NutNé vědět, Než zaČNete (Helena) ...............................................................1 75

6.1 JóGA JAKO KULTIVACe TěLA A MySLI ...................................................................................................1 76

6.2 DeCH JAKO PODSTATA CVIčeNí JóGy ...................................................................................................1 77

6.2.1 Pránájáma a dýchací ústrojí ..............................................................................................................1 78

6.3 PR áNA .....................................................................................................................................................................1 79

6.4 BANDHy, NáDí A čAKRy ...............................................................................................................................1 80

6.4.1 Bandhy .......................................................................................................................................................1 80

6.4.2 Nádí ............................................................................................................................................................1 81

6.4.3 čakry ..........................................................................................................................................................1 82

6.  DeCHOVá CVIčeNí – PRáNáJáMA ..........................................................................................................1 84

6.6 záKLADNí OčISTNé TeCHNIKy PRO z DR AVí ....................................................................................1 88

6.7 JóGA VeRSUS STR AVA A PITNý RežIM ..................................................................................................1 91

6.7.1 Strava .........................................................................................................................................................1 91

6.7.2 Pitný režim ...............................................................................................................................................1 93

17 zaČNěte S jógOu (Helena) .................................................................................................................1 97

7.1 VýBěR SPRáVNéHO STyLU JóGy ..............................................................................................................1 98

7.2 OSOBNOST INSTRUKTOR A ..........................................................................................................................1 99

7.3 KAM NA JóGU .................................................................................................................................................... 101

7.4 JAK POSTUPOVAT JAKO z AčáTečNíK ................................................................................................... 102

7.  DOMáCí PR Axe ................................................................................................................................................. 103

18 Než zaČNete CvIČIt (Helena) ............................................................................................................ 107

8.1 CO Je TO áSáNA ................................................................................................................................................ 108

8.2 TeCHNIKA POzIC .............................................................................................................................................. 108

8.3 CHyBy A PROBLéMy VySKyTUJíCí Se PřI CVIčeNí A JeJICH řeŠeNí ...................................... 109

19 zaČNěte CvIČIt – jógOvá PRaxe (Helena) ................................................................................... 113

9.1 záKLADNí áSáNy PRO DOMáCí PR AxI ............................................................................................... 114

9.1.1 Pozice – ásány ......................................................................................................................................... 116

9.2 MeDITAčNí POzICe ......................................................................................................................................... 170

9.3 MUDRy ................................................................................................................................................................... 172

9.3.1 Mudry používané pro nácvik dechu ............................................................................................. 172

9.3.2 Mudry používané při meditacích ................................................................................................... 173

9.4 zPíVáNí MANTeR .............................................................................................................................................. 17

9.  POMůCKy VyUžíVANé Ke CVIčeNí áSáN .......................................................................................... 176

10 jóga a SPeCIfICKé SKuPINy (Helena) .............................................................................................. 181

10.1 JóGA V TěHOTeNSTVí ................................................................................................................................... 182

10.1.1 Počátky těhotenství (první trimestr) ............................................................................................ 184

10.1.2 Pokročilé těhotenství (druhý trimestr) ........................................................................................ 184

10.1.3 Období před porodem (třetí trimestr) ........................................................................................ 18

10.1.4 Cvičení po porodu ................................................................................................................................ 18

10.2 JóGA A DěTI ........................................................................................................................................................ 188

10.2.1 Jóga a děti se specifickými poruchami učení (Robert) ........................................................... 191

10.3 JóGA A SeNIOřI ................................................................................................................................................. 192

11 jóga PRO Každý deN (Robert) .......................................................................................................... 197

SlOvNíČeK POjmů ....................................................................................................................................... 200

lI teR atuR a .............................................................................................................................................. 202

jaK j Sme POtKalI jógu ............................................................................................................................. 204

.....


7

poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku naší knížky,

především modelkám Petře Fárové, Aleně Hvězdové a Julii Kubrychtové, grafičce Martině Bártové

a fotografovi Mirkovi Šnebergerovi.

Věnováno dcerám Julii a Zuzaně.bylo, nebylo,

za devatero horami,

devatero řekami...


10

Pokud bychom hledali skutečné počátky a kořeny jógy, museli bychom se vydat na cestu proti proudu

nekonečné řeky času: Míjíme světovými válkami zmítanou evropu, obloukem se vyhýbáme německému

i francouzskému osvícenství, snad jen z dálky slyšíme salvy Velké francouzské revoluce. Plnou parou projíž

díme vřavou křížových výprav a papežských schizmat. Míjíme založení českého státu, z okének zahlédneme

rozpad římské říše a...

Vplouváme do země dnes zvané Indická republika, dříve Bhárata-varša, země krále Bháraty. A pomalu se

ztišme. V dálce již vidíme vesnici, která vystupuje z jemného dýmu kadidel a vonných tyčinek. Ohně planou.

zní hudba, zpěv, smích. zahlédneme snědé ženy v barevných sárí, nesou na hlavách hliněné nádoby a jdou

k řece pro vodu. Jejich čelo zdobí pestré ornamenty a červené tečky. Jak laně se proplétají mezi pobíhajícími

psy, odpočívajícími kravami, hrajícími si dětmi. Muži odpočívají v přístěnku, popíjejí čaj, dohadují se a živě

gestikulují. Vysoko nad vesnicí, v horské jeskyni, sedí spoře oděný muž s dlouhým bílým vousem, nekoneč

né prameny vlasů se dotýkají země. Muž sedí se zavřenýma očima a téměř nedýchá... Padá soumrak, je

slyšet povyk opic z blízké džungle. Vstupujeme do míst, kde spadlé mango do několika hodin díky vlhkosti

a teplotě shnije. Vstupujeme do míst, kde obyvatelé nepokládali za nutné zachovávat kroniky ani letopisy.

Autoři myšlenek se skrývají za pseudonymy, o životopisných datech nevíme téměř nic. Pohádka, sen, přání

a příběh potulného mnicha se mísí s realitou, tak jako se popel zemřelých mísí s posvátnou vodou řeky

Gangy. Vstupujeme do míst, kde se čas počítá na dny a noci boha Brahmy. Přitom 30 dní a nocí Brahmy

tvoří Brahmův měsíc, což je 29 200 000 000 pozemských let. zapadá slunce. Když tu se nad krajinou rozezní

dlouhé, táhlé óm.

Dávné počátky jógy hledejme v ústní tradici, v technikách výuky a výcviku lidových šamanů. Šaman je

v naší vesnici velmi důležitou osobou. Umí vstoupit do jiného světa vědomí, jeho duch se umí oddělit

od těla a nahlíží do minulosti i budoucnosti. Šaman ze svých cest přináší cenná poselství, proroctví. Je to

medicinman kmene, vrací sílu nemocným, zahání zlé duchy džungle od lidských příbytků. zná jazyk zvířat,

probouzí léčivou sílu rostlin. Mluví s hvězdami, přivolává déšť a varuje před hrozícím nebezpečím.

Asi někdy až v . století př. n. l. muž jménem Kapila, ale možná se jmenoval jinak a možná ani neexistoval,

zbudoval na kamenech starého bráhmanismu a védských spisů školu ortodoxní indické filozofie – sánkhju.

Filozofie sánkhja představuje základní kámen jógy. Sánkhja vysvětluje proč, nač a jak praktikovat jógu.

Kapila pravděpodobně utřídil, urovnal a seřadil to, co dávná tradice znala a ve svých mýtech, písních

a básních předávala z pokolení na pokolení. Někdy mezi . a 2. stoletím př. n. l. neznámý autor sepsal

v sanskrtu úchvatnou báseň o sedmi stech verších – Bhagavadgítu neboli Zpěv Vznešeného. Bhagavadgíta

svým čtenářům poskytuje naprosto jasné, ucelené poučení o józe. I dnešní čtenář po dvou a půl tisíci letech

je navzdory nepřesným překladům mnohdy opravdu zasažen, rozvibrován, osloven pregnantními a stále

aktuálními vzkazy Bhagavadgíty. Až někdy ve 2. století př. n. l. spatřily světlo světa slavné Patandžaliho

jógasútry. Patandžali ale nepsal pro začátečníky, on oslovuje již dobře poučené obecenstvo a posluchač

stvo. Ve velkých zkratkách, aforismech, veršovánkách připomíná již zkušeným adeptům na cestě jógy něk

teré úhelné pravdy a zákonitosti jógové praxe. Patandžali předpokládá, že všichni vědí, oč se jedná a on

pouze shrnuje a upozorňuje čtenáře na vybraná témata. Na uvedené spisy navázala dnes už nekonečná

b y l o , n e b y l o , z a d e v a t e r o h o r a m i , d e v a t e r o ř e k a m i ...


11

řada komentátorů, myslitelů, stoupenců, kteří pomohli plamen jógy udržet při životě a vlídně jej nabídli

i zájemcům z jiných království a časoprostorových souřadnic.

Soudobí návštěvníci fitness center, jógových studií, meditačních středisek, nadšenci do různých forem jógy

navazují na dávné příběhy žen v barevných sárí, šamanů a učenců z pohádkové země Bhárata-varša.

b y l o , n e b y l o , z a d e v a t e r o h o r a m i , d e v a t e r o ř e k a m i ...čemu se věří

a čemu se nevěří

v józe ?

1


14

Je to zvláštní, ale jóga není založená na víře. Alespoň nikoli na víře v tom evropském slova smyslu, kterou

Blaise Pascal charakterizoval slovy: „Víra je salto mortale rozumu“. Tedy, víra tak trochu odporující zdravému

selskému pohledu na svět. Jóga se více méně důsledně drží osobní zkušenosti, zážitku, prožitku. Pilíře jógy

spočívají na dvou zásadních sanskrtských slovech. Brahma a átmá. Pojďme si vysvětlit jejich možný moder

ní smysl pro internetového člověka naší doby. Jediné, nač budeme narážet, je totální nedostatečnost slov

k popsání hlubokých zkušeností, které se skrývají za významem jógových slov.

Co je to brahma?

Brahma není nic specificky indického či ezoterického. Vzpomeňme si na chvíle, kdy jsme seděli na břehu

moře či oceánu, zapadalo sluníčko, byli jsme příjemně unavení, opálení. Všechno kolem se zklidňovalo.

Šumění vln. Ve vzdálených kavárnách začíná hrát živá muzika. A najednou člověka napadne: „Bože, tady je

krásně“. Až se trochu sevře hrdlo a vběhnou slzy dojetí do očí. „Jsem tak rád, že jsem tady.“ Nebo sledujeme

rozkvetlou třešeň na jaře. Voní, je malebná, okvětní lístky jsou tak geometricky dokonalé, přitom je velejem

ně křehká a zranitelná. Až se nám tají dech. Malý zázrak na třešňové větvičce. Údiv, obdiv. Touha ji ochránit,

zachovat její panenskou čistotu. Nebo do třetice, přestojíme těžkou chřipku. Dlouhé noci plné bolesti, hore

ček, nemohoucnosti, zvracení. Jednoho rána se probudíme, oknem zahlédneme modrou oblohu, horečka

nám opadla, cítíme příliv sil. Máme chuť chodit po bytě, trochu poklízet. Máme takovou lehkou náladu.

Veselou. Nádhera, vrací se život! Máme chuť něco dělat, byť reálných sil ještě není dostatek. „Bože, to je

úžasný, já zase chodím, mluvím!“ Brahma je zážitek boží přítomnosti ve světě. Krásy, klidu, úžasu, okouzlení,

vděku, obdivu, spočinutí, míru.

Dávní mistři jógy věděli, že náš svět není jen mrtvý, chladný, odpudivý, náhodný, nepřátelský shluk atomů.

český filozof Ladislav Klíma vystihuje totální opak brahma, když říká: „...svět je cár a změť“ . To je absurdní

a depresivní pozice! Pokud je svět „cár a změť“, pak to tu můžeme zabalit. Od tohoto se jóga zřetelně distan

cuje. Pojem brahma nás upomíná na to, že náš svět je spřízněn s božským principem, který můžeme prožívat

právě jako lásku, údiv, krásu, vlídnost a nekonečně mnoho dalších způsobů. zpočátku se slovo brahma

psalo skutečně s malým b. Až později se z tohoto neosobního principu vyvinul bůh jménem Brahma. Pro

blém je, že sice žijeme, ba přímo se koupeme v moři brahma („svět je fajn“), ale v každodenním životě se od

brahma (toho dobrého, co nám svět a život poskytuje) izolujeme za zdí našich malých starostí (a co když

to dobré nevydrží věčně?), žádostí (chtěl bych ještě něco lepšího, něco, co mají Novákovi), reklam, klamů,

válek, nevěr, lží, chytračení, lakoty, hněvu a zloby. Takže můžeme trochu připomínat žíznivého pocestného

uprostřed pouště, který prochází oázou plnou studní, fíků, vlídných a nápomocných obyvatel, ale je natolik

oslepen a do sebe zahleděn, snad autisticky odříznut od vnějšího světa, že si oázy, jejích dobrých nabídek

a možností, ani nevšimne, mine je. A kousek za oázou padne do písku vysílením, únavou a dehydratací.

Pojem brahma připomíná přítomnost dobra, krásy, tepla, péče, lásky, výživy, podpory, přátelství, solidarity,

zdravého rozumu, spolehlivosti..., božských vlastností v tomto světě. Jedním z cílů jógy je otevřít adepty

tomuto principu. Vyjít z ghetta chmur do světa prodchnutého a prolnutého zářivým brahma.

Co je to átman?

Átman nepředstavuje nějakou akademickou vymyšlenost, nýbrž zcela vychází z našich každodenních zku

šeností a zážitků. Jogínům bylo jasné, že s naším Já je trochu problém. Kdo z nás může říct, že je zcela

č e m u s e v ě ř í a č e m u s e n e v ě ř í v j ó z e ?


1

pánem a vládcem svého Já? Kolikrát do nás tzv. „něco vjede“ a my pak „nepoznáváme sami sebe“. Koli

krát někdo z našich přátel nebo kolegů udělal něco, co bychom do něj neřekli. Projevilo se jeho „lepší já“.

Nebo „horší JÁ“. Kolikrát se chceme vědomě radovat, užít si třeba nějakou radost, ale něco v nás nám to

nedovoluje? Jakoby se proti tomu Já radujícímu postavilo Já zasmušilé. Jak často se nemůžeme rozhod

nout a naše Já je rozpolceno do různých směrů jako bleskem rozštípnutá stará vrba? Ono to s tím Já

není vůbec tak jednoduché, jak nám populární manažerské příručky namlouvají. Psychology vedlo toto

poznání k zavedení takových pojmů, jako Freudovo nevědomí (část funkcí našeho Já, o nichž nemáme

vědomé informace) nebo Jungův komplex (kus našeho odštěpeného Já, který za určitých okolností ožívá

a může se projevovat velkou silou). Karen Horney, významná a mnou obdivovaná psychoanalytička, mluví

o lidském odcizení od pravého Já:

„Opuštění „já“ odpovídá zaprodání vlastní duše při podepsání smlouvy s ďáblem. V psychiatrii se tomu říká

„odcizení od já“. ...Mnoho neurotiků žije například jakoby v mlze. Všechno je pro ně zastřené. Nejen jejich vlast

ní myšlenky a city, ale také druzí lidé a důsledky různých situací jsou jim nejasné... Všechny formy odcizení

od „já“ se mohou týkat i „hmotného já“ – těla a majetku. V některých případech neurotik jen velmi slabě cítí

své tělo nebo je jen velmi málo schopen s ním komunikovat. Dokonce i tělesné pocity mohou být utlumeny.

Když se ho například někdo zeptá, zda je mu zima na nohy, dokáže se k vědomí pocitu chladu dostat pouze

myšlenkovým procesem... Podobně někdy nemá ve vlastním domově pocit, že je tam doma – domov je pro

něho stejně neosobní jako hotelový pokoj.“

Karen Horney, Neuróza a lidský růst, Pragma, str. 138

Klasičtí jogíni si byli našeho vzdálení od pravého Já zcela prokazatelně a zřetelně vědomi. Ale oni šli ještě

o pár kroků dál. Ptali se: „Co je tím naším pravým JÁ?“ Jsou to naše různé choutky, strachy, pocity? Co je tím

skutečným, bytostným středem našich osobností? Odpovídají: „átman“. A co je to átman? „Átman je střípek

brahma v nás“ . Je to hra se slovy, kóan, hádanka která nás má provokovat k přemýšlení. Naše pravé Já, hlu

boko někde v nás ukryté, zaštrachané, je kouskem vesmírné jiskry, božské radosti, nekonečné lásky, hluboké

spokojenosti. Velmi hrubě řečeno, máme v sobě ukrytý kousek Boha a ten je naším pravým Já. Kdo trochu

medituje nebo cvičí, asi tuší, kam ta slova míří. Jógovou praxí můžeme v sobě objevit vnitřní příbytek míru,

volnosti, prostoru, napojenosti na barvitost a šťavnatost světa.

To, co tady píšu, jsou jen metafory, pokusy vystihnout skutečnost mnohonásobně barvitější, plnější, než

nám slova dovolí. Proto opakuji, že jóga není mudrlantskou disciplínou, ale pozvánkou na cestu za vlastní

zkušeností, zážitkem a vnitřním sebeobjevováním.

Hezky o tomto procesu píše mistr eckhart, středověký křesťanský mystik:

„V tomto narození se Bůh se světlem vlévá do duše tak, že v samém bytí a základu duše je světla tolik, až vyráží

a přetéká do sil duše i do vnějšího člověka... Přebytek světla, které je v základu duše, přetéká do těla a to se

naplňuje jasem.“

Sokol Jan, Mistr Eckhart a středověká mystika, Zvon, Praha, 1993, str. 209

č e m u s e v ě ř í a č e m u s e n e v ě ř í v j ó z e ?

+


16

Átman je nejvnitřnější, nejskrytější pravé Já každého stvoření, které je božského (brahma) původu. A nebo ještě jinak. „To božské“, které vidíme a vnímáme ve světě, tomu se říká brahma. „To božské“, které nacházíme v našich duších, myslích, tělech, tomu se říká átman. Potápěč plave v hlubině oceánu a je obklopen masou mořské vody (brahma). Současně ale v těle potápěče kolují různé druhy „vody“. Krev, lymfa atd. Voda kolující uvnitř těla potápěče může metaforicky symbolizovat átman. Přemýšlivý čtenář si nyní řekne: „Tak, všechno je božské, krásné, ale já čtu v novinách zprávy o nekonečném zlu a utrpení. Těžko mě někdo přesvědčí o těchto jógových báchorkách o brahma a átman, když vidím, že svět je spíš „cár a změť...“ Podobná námitka je naprosto oprávněná. Mistři jógy rozhodně nebyli žádní prosťáčci odtržení od bolavé skutečnosti světa. Běžně žijeme v dramatickém odloučení, odtržení, separaci od átma i brahma. žijeme zmítáni a v područí neklidu, připoutanosti (různé formy závislosti), žádostivosti (hamty, hamty ať mám víc, než tamty), různých odporů (tohle být nemá, tamto být má, tak je to správně, onak je to špatně), zaslepeností (jen můj názor je správný, jen já přináším pravdu a řád), zloby, hněvu, zášti, úzkosti, strachu, lakoty, pýchy, zraněného egoismu (tohle řekl MNĚ?! Za to zaplatí!), pokřiveného vnímání, klipové roztříštěnosti a rozeskákanosti , přehnaného vymezování a vyhraňování (odtud potud, tohle už překračuje všechny meze, jestli to uděláš, nevede cesta zpět, osudový zvrat, nezměnitelné mezníky, překročení Rubikonu). „Átman je světlo, které je překryto temnotou. Temnota je klam, jenž vyvolává tyto sny. Když světlo átmanu pronikne naší temnotou, začne z nás vyzařovat nádherné slunce projeveného brahma.“

Bhagavadgíta, Pragma, 1999, str. 59

č e m u s e v ě ř í a č e m u s e n e v ě ř í v j ó z e ?

11. 3. 2007 12:48

BAGDÁD – Bomba v autě explodovala v bagdádské části Karrada v blízkosti

autobusu s poutníky, zemřelo tu 19 lidí.

V dalším útoku atentátník nastoupil do minibusu na východě Bagdádu a odpálil se.

Zemřelo deset lidí.

Během týdne, kdy lidé cestovali do Karbaly, zemřelo asi 340 lidí. Svátek připomíná

smrt imáma Husajna v roce 860.

17

záchranné síly našeho života – brahma a átman jsou přehlušeny, překryty, zahaleny divokými mentálními

znečištěními. Tyto psychické nečistoty (kilesa) naše kultura do značné míry nevnímá jako něco proble

matického či negativního. Stačí chvíli sledovat televizní program, který je nosičem reklamních šotů, násilí,

manipulací (hepčí, chřipka útočí, nakoupili jste si kapičky, víte, že budete nemocní, hepčí...), pokřivování sku

tečného stavu věcí (rozmazávanou bulvární událostí půlroku je nešťastné úmrtí nemocného umělce). Nepro

spěšné kvality naší mysli způsobují ve světě zlo a bolest. Ukradnu, pomluvím, nechám zastřelit, unesu,

znásilním, uplatím. Ani to se nejeví nějak nepřirozeným. zatemnění osvícené (božské, harmonické, klidné,

čisté) podstaty provází moderního člověka na každém kroku. A kde je zatemnění, jakési pošpinění našeho

vnitřního zářivého reflektoru, tam se rodí tzv. mája. Mája, neboli klam, zatemnění. ztrácíme pravdivý kon

takt se světem, přežíváme v čemsi, co připomíná zrcadlové bludiště na Petříně. zrcadla deformují, zvětšují,

rozšiřují, zužují svět a vztahy kolem nás. zmatená, zmanipulovaná, vyděšená, dezorientovaná mysl je vržena

do bláznivého panoptikálního bludiště světa.

č e m u s e v ě ř í a č e m u s e n e v ě ř í v j ó z e ?       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist