načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů Příručka začínajícího uživatele – Doc. Ing. Jaromír Kolouch CSc.

Jazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů  Příručka začínajícího uživatele

Elektronická kniha: Jazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů Příručka začínajícího uživatele
Autor: Doc. Ing. Jaromír Kolouch

– Kniha seznamuje čtenáře s jazykem SystemVerilog a s jeho podmnožinou - s jazykem Verilog, které patří mezi jazyky HDL (Hardware Description Language). Je zaměřena především na syntézu modelů popsaných v těchto jazycích, s cílovými obvody ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  250
+
-
8,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vutium
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 223
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-214-5216-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha seznamuje čtenáře s jazykem SystemVerilog a s jeho podmnožinou - s jazykem Verilog, které patří mezi jazyky HDL (Hardware Description Language). Je zaměřena především na syntézu modelů popsaných v těchto jazycích, s cílovými obvody FPGA, popř. ASIC. Verifikace je diskutována pouze v rozsahu potřebném pro základní ověření funkce modelů. Kniha obsahuje množství příkladů popisu základních číslicových obvodů v těchto jazycích.

Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Jazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů Příručka začínajícího uživatele" doporučujeme také:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jazyky Verilog a SystemVerilog

a jejich užití

při modelování a syntéze číslicových systémů

Příručka začínajícího uživatele

Jaromír Kolouch


4 Jazyky Verilog a SystemVerilog

Lektorovali:

doc. Ing. Martin Poupa, Ph.D.

Ing. Marcela Šimková

© Jaromír Kolouch, 2016

Cover picture © Jan Janák, 2016

Typography © Karolína Klepáčková, 2016

ISBN 978-80-214-5216-9


VUTIUM 5

Obsah

1  Předmluva 10

1.1 Klíčová slova jazyků Verilog a SystemVerilog 13

1.2 Slovníček termínů užívaných v jazycích Verilog a SystemVerilog 15

2  Syntaxe jazyků Verilog a SystemVerilog a modelování číslicových systémů 16

2.1 Úvodní poznámky 16

2.1.1 Způsoby sestavení modelu a styly popisu 20

2.1.2 Lexikální jednotky 22

2.1.3 Definice, deklarace, odkazy, přístupnost objektů 24

2.2 Jednotky, konstrukční prvky 24

2.2.1 Moduly a jejich brány 24

2.2.1.1 Brány ve Verilogu-95 27

2.2.1.2 Brány ve Verilogu-2001 27

2.2.1.3 Brány v SystemVerilogu 28

2.2.2 Prostory jmen a rozsahy působnosti definic a deklarací 30

2.2.3 SystemVerilog: Slohy 32

2.3 Datové objekty, jejich typy a hodnoty 34

2.3.1 Propojení a proměnné 35

2.3.2 Deklarace signálů a jejich výchozí hodnoty 40

2.3.3 Skalární a vektorové signály 41

2.3.4 Kompatibilita typů 43

2.3.5 Celočíselné datové typy 44

2.3.6 SystemVerilog: Typy definované uživatelem 45

2.3.7 SystemVerilog: Výčtové typy 46

2.3.8 SystemVerilog: Převod typu 49

2.3.8.1 SystemVerilog: Převod bitovým proudem 52

2.3.9 Literály 52

2.3.10 Parametry a konstanty 56

2.3.11 Pole 59

2.3.11.1 SystemVerilog: Sbalená a nesbalená pole 60

2.3.11.2 SystemVerilog: Znaménkovost polí a pole s uživatelskými typy 62

2.3.11.3 SystemVerilog: Řezy 63

2.3.11.4 SystemVerilog: Indexování prvků složených polí v odkazech 63

2.3.11.5 Přiřazování hodnot polím, jejich kopírování a inicializace 64

2.3.11.6 SystemVerilog: Operace s poli 68

2.3.11.7 Předávání polí branami, funkcím a úlohám 69

2.3.11.8 SystemVerilog: Systémové funkce pro pole 69

2.3.11.9 SystemVerilog: Smyčka foreach pro iteraci přes pole 70

2.3.11.10 SystemVerilog: Kopírování polí a struktur pomocí převodu bitovým proudem 71

2.4 Výrazy a operátory 72

2.4.1 Bitové a redukční operátory 72

2.4.2 Aritmetické operátory a operátory posuvu 73

2.4.3 SystemVerilog: Operátory pro inkrement a dekrement, sdružené přiřazovací operátory 74

2.4.4 Logické operátory 75

2.4.5 Operátory porovnání, relační operátory 76

2.4.6 Operátor podmínky 77


6 Jazyky Verilog a SystemVerilog

2.4.7 Operátory sjednocení a replikace 77 2.4.8 SystemVerilog: Operátor inside a operátory pro práci s bitovými proudy 78 2.4.9 Vyhodnocení výrazů, bitová šířka výsledku, priorita operátorů 80

2.4.9.1 Zkrácené vyhodnocování výrazů 83

2.5 Přiřazovací příkazy 83

2.5.1 Kontinuální přiřazovací příkazy 84 2.5.2 Kontext přiřazení 86 2.5.3 SystemVerilog: Přiřazovací vzory 86

2.6 Procedurální kód 87

2.6.1 Blok begin-end 88 2.6.2 Příkazy skupiny always 89 2.6.3 Procedurální přiřazovací příkazy – blokující a neblokující přiřazení 92 2.6.4 SystemVerilog: Přiřazení uvnitř výrazů 96 2.6.5 Rozhodovací příkazy 97

2.6.5.1 Podmíněný příkaz if(-else) 97

2.6.5.2 Příkaz case 98

2.6.5.3 Neúplné a neparalelní rozhodovací příkazy 100

2.6.5.4 Závěrečná doporučení k rozhodovacím příkazům 107

2.6.6 Smyčky 108

2.6.7 Bloky generate 110

2.6.8 SystemVerilog: Skokové příkazy break, continue, return 111

2.6.9 Behaviorální modelování základních paměťových prvků 111

2.6.10 Inicializace paměťových prvků 115

2.7 Funkce a úlohy 116

2.8 Strukturální styl popisu a vytváření hierarchických modelů 122

2.8.1 Hierarchie v modelu 123

2.8.2 Strukturální styl – vkládání komponent 123

2.8.3 Hierarchická jména a rozsah jejich působnosti 126

2.8.4 Vkládání speciálních komponent 127

2.8.5 SystemVerilog: Lokální definice modulů 127

2.8.6 SystemVerilog: Zjednodušená syntaxe vkládání komponent 128

2.8.7 SystemVerilog: Výchozí hodnoty signálů vstupních bran komponent 129

2.9 Direktivy kompilátoru 130

2.10 Postup vytvoření konstrukce v jazycích Verilog a SystemVerilog 131

3  Pokročilé prvky jazyka SystemVerilog 134

3.1 Struktury 134

3.1.1 Definice a vložení struktury 134

3.1.2 Přiřazení hodnot struktuře a její inicializace 135

3.1.3 Sbalené a nesbalené struktury 137

3.1.4 Předávání struktur konstrukčním jednotkám, úlohám a funkcím 138

3.2 Uniony 138

3.3 Rozhraní 139

3.3.1 Definice rozhraní 140

3.3.2 Užití rozhraní 141

3.3.3 Odkazy na signály v rozhraní 142

3.3.4 Příklad: testování modelu paměti RAM 143

3.3.5 Příklad složeného rozhraní 144

3.3.6 Funkce, úlohy a procedurální bloky v rozhraní 145

3.3.7 Konstrukt modport pro přizpůsobení rozhraní 146

3.3.7.1 Specifikace směru signálů 146

3.3.7.2 Omezení přístupu k signálům v rozhraní 148


VUTIUM 7

3.3.7.3 Import metod rozhraní 148

3.3.8 Příklad konstrukce s užitím rozhraní 149

4  Verifikace – ověření funkce a časových parametrů 152

4.1 Jazykové prostředky používané ve zkušebních jednotkách 154

4.2 Průběh simulace 155

4.3 Způsoby řízení simulace 157

4.3.1 Nastavení doby simulace 159

4.4 Příklady generování stimulačních signálů 159

4.4.1 Generování jednoduchého hodinového signálu a několika jednotlivých impulsů 159

4.4.2 Kombinace jednoduchých generátorů impulsů 160

4.4.3 Generování jednorázové posloupnosti hodnot 161

4.4.4 Generování opakujících se posloupností hodnot 162

5  Příklady konstrukcí v jazyku Verilog a SystemVerilog 163

5.1 Kombinační obvody 163

5.1.1 Převodník hexadecimálního kódu na kód sedmisegmentového displeje 163

5.1.2 Převodník kódu BCD na binární kód 164

5.1.3 Sčítačka a odčítačka operandů bez znaménka 167

5.1.4 Sčítačka pracující v kódu BCD, operandy bez znaménka 168

5.1.5 Převodník binárního kódu na kód BCD 169

5.1.6 Převodník binárního kódu na Grayův kód a naopak 173

5.1.7 Multiplexor 175

5.1.8 Sčítačka a násobička pro čísla se znaménkem 175

5.1.9 Reverzace bitů nebo bitových skupin ve vektoru 176

5.2 Subsystémy se zvláštními typy bran 177

5.2.1 Subsystémy s třístavovými výstupy a s otevřeným kolektorem 177

5.2.2 Subsystémy s obousměrnými branami 178

5.3 Klopné obvody a registry 178

5.3.1 Paměťové obvody se zpětnou vazbou 179

5.3.2 Klopné obvody a registry řízené hranou 180

5.4 Čítače 180

5.4.1 Binární synchronní čítače 180

5.4.2 Čítače LFSR 181

5.4.3 Čítač pracující v kódu BCD 182

5.4.4 Grayův čítač 184

5.4.5 Asynchronní binární čítač 185

5.5 Stavové automaty 186

5.5.1 Příklad 1: Detektor posloupnosti tří jedničkových bitů – Moorova verze 188

5.5.2 Příklad 2: Detektor posloupnosti tří jedničkových bitů – Mealyho verze s výstupním

registrem a s předvídáním hodnoty výstupu v příštím stavu 194

5.5.3 Příklad 3: Řídící obvod čtení z paměťového média 198

5.5.4 Několik postřehů a zkušeností z návrhu stavových automatů v systému ISE 200

5.5.5 Zlepšení popisu stavových automatů přinášená SystemVerilogem 204

5.6 Modelování pamětí RAM a ROM 205

5.6.1 Jednobránová distribuovaná paměť RAM s asynchronním čtením 206

5.6.2 Jednobránová bloková paměť RAM v módu Write-First 207

5.6.3 Jednobránová bloková paměť RAM v módu No-Change 208

5.6.4 Jednobránová bloková paměť RAM v módu synchronního čtení 209

5.6.5 Dvoubránová distribuovaná paměť RAM s asynchronním čtením 210


8 Jazyky Verilog a SystemVerilog

5.6.6 Dvoubránová bloková paměť RAM se synchronním čtením 211

5.6.7 Jednobránová bloková paměť ROM se synchronním čtením 212 Literatura 214 Rejstřík 218

VUTIUM 9

Zkratky

ASIC Application Specific Integrated Circuits

CAD Computer Aided Design

CPLD Complex Programmable Logic Devices

DPI Direct Programming Interface

FPGA Field Programmable Gate Arrays

HDL Hardware Description Language

IP Intellectual Property

LUT Look-up Table

PAL Programmable Array Logic

PLA Programmable Logic Array

PLD Programmable Logic Devices

RTL Register Transfer Level

SOP Sum of Products Jazyky Verilog a SystemVerilog 1 Předmluva

Tento text je určen pro čtenáře, který se chce seznámit s jazykem Verilog a s jeho novější zdokonalenou

a rozšířenou verzí – či správnější by snad bylo říci nadstavbou – s jazykem SystemVerilog, a s jejich použitím při návrhu aplikací programovatelných obvodů známých jako obvody PLD (Programmable Logic Devices) a FPGA (Field Programmable Gate Arrays), které budeme dále souhrnně (i když ne zcela přesně) označovat vžitým názvem programovatelné obvody. Měl by čtenáře připravit pro praktickou aplikaci těchto obvodů v číslicových konstrukcích. Důraz je zde proto kladen především na syntézu; simulace je probrána v rozsahu, který je potřebný pro ověření funkce takových aplikací. Do značné míry je text použitelný i pro čtenáře, který se zaměřuje na obvody ASIC (Application Specific Integrated Circuits), i když tam jsou určité odlišnosti, máli být výsledek implementace optimální. Aby byl jeho rozsah udržen v přijatelných mezích, není v něm cílem úplnost výkladu syntaxe. Není v něm zahrnuta například většina nesyntetizovatelných částí jazyka nebo úplný výčet různých variant hodnot operandů v popisu funkce operátorů (zejména reálných nebo nedefinovaných hodnot), nebo také podrobnosti o příkazech skupiny generate. Nejsou zde také podrobně uvedeny informace o organizaci výpisů na konzolu při simulaci, které odpovídají příslušným výpisům při práci s jazykem C (systémová úloha $display, řídící řetězce formátu pro výpisy apod.). V některých případech se pak spoléhá na intuici čtenáře. Zájemce o podrobnější a úplnější zpracování najde informace ve speciální literatuře, především v referenčních manuálech jazyků Verilog [1], popř. [2] a SystemVerilog [6]; někdy může být užitečné vědět i o starších verzích standardu [4], [5]. Standard pro syntézu modelů zapsaných ve Verilogu je předmětem publikace [3]. Referenční manuál jazyka SystemVerilog [6] verze 2012 lze bezplatně stáhnout z www stránky http://standards.ieee.org/getieee/1800/download/1800-2012.pdf. V něm není rozlišeno použití jazyka SystemVerilog k verifikaci a k syntéze, tj. není vyznačena syntetizovatelná část jazyka, což lze pokládat za určitý nedostatek. Použití SystemVerilogu k syntéze je podrobně zpracováno v knize [11], jejíž autor patří k duchovním otcům a předním popularizátorům tohoto jazyka, která však u čtenáře předpokládá znalost jazyka Verilog. Poznatky i příklady v ní uvedené vhodně doplňují referenční manuály a zde se na ni budeme často odkazovat. V některých případech se však vyskytují drobné odlišnosti mezi touto knihou a referenčními manuály, a na ně v našem textu upozorníme, protože je možné, že verze uvedená v knize bude lépe odpovídat současným syntetizérům. O standardech pro syntézu se ještě zmíníme v odst.  2.1. Použití jazyka SystemVerilog k verifikaci je podobně zpracováno například v knize [14].

U čtenáře se předpokládá znalost číslicové techniky v rozsahu odpovídajícím základním kurzům technických vysokých nebo i středních škol, shrnutém například v publikaci [8] nebo [9]. Bude také užitečná (i když ne nezbytná) aspoň orientační znalost obvodových struktur a funkčních bloků používaných v obvodech PLD a FPGA. Dále se předpokládá (i když to není bezpodmínečně nutné), že čtenář dokáže pracovat s některým návrhovým systémem, v němž jsou jazyky Verilog a SystemVerilog podporovány, například se systémem Quartus II firmy Altera; další známá firma Xilinx má oba jazyky implementovány v systému Vivado, starší systém ISE podporuje jen jazyk Verilog. Základní verzi systému Quartus – tzv. Web Edition – může zájemce bezplatně stáhnout z www stránek firmy Altera, a podobné je to i u systémů firmy Xilinx. Výhodné, i když nikoli nutné, pro něj bude, když bude mít zkušenosti s některým u nás rozšířeným jazykem HDL (Hardware Description Language), například s jazykem VHDL – pro seznámení s tímto jazykem v češtině lze doporučit například knihu [8]. V angličtině jsou jazyky Verilog i VHDL i s ohledem na syntézu zpracovány přístupnou formou například v publikaci [7].

Jazyky HDL jsou dnes nejpoužívanějším a většinou nejefektivnějším prostředkem pro modelování vyvíjených číslicových systémů a pro jejich následnou syntézu a implementaci do programovatelných obvodů i do obvodů ASIC. Nenajdeme dnes prakticky používaný návrhový systém, který by tyto jazyky, především VHDL a Verilog, nepodporoval. U nás se dosud především z historických důvodů pracovalo převážně s jazykem VHDL, který byl nejrozšířenějším jazykem HDL v evropských zemích, zatímco jazyk Verilog dříve dominoval v asijských zemích, a v zemích amerického kontinentu byly zhruba stejně rozšířeny oba tyto jazyky. Tomu také odpovídá výuka v českých školách i literatura psaná v češtině, jako např. [8]. Ve světě se ale stále více prosazuje jazyk Verilog, který je jednodušší na pochopení a stručnější ve vyjadřování, poskytuje však prakticky stejné možnosti jako jazyk VHDL; zhruba od začátku tohoto desetiletí přebírá vedoucí úlohu jazyk SystemVerilog, který je nadstavbou nad Verilogem. V praxi se proto konstruktéři číslicových systémů často setkají se zdrojovými texty napsanými ve Verilogu nebo v SystemVerilogu, které získají například z internetu

VUTIUM 11

nebo z literatury, a měli by být schopni tyto texty převzít, porozumět jim a upravit je podle vlastní potřeby.

Proto lze očekávat, že uvítají příručku, která může sloužit i jako učebnice jazyků Verilog a SystemVerilog

a může představovat vodítko, jak psát zdrojové texty pro návrhové systémy představující syntetizovatelné

modely vytvářených číslicových systémů.

Prostředky jazyků Verilog a VHDL dovolují efektivně modelovat číslicové bloky na úrovni modulů. Oba

tyto jazyky podporují ovšem taky hierarchičnost projektů, při projektech rozsáhlých systémů se však popisy

zapsané v těchto jazycích stávají dosti nepřehlednými. SystemVerilog, podobně jako jazyk SystemC, obsahuje

nové jazykové konstrukty (jako příklad uveďme rozhraní – interface), které výrazně zlepšují přehlednost

popisů takových systémů a usnadňují práci s nimi, a jsou příslibem jednotné metodiky pro konstrukci

a verifikaci celých systémů na čipu (System-on-Chip, SoC) od konstukce na úrovni modulů a od simulace na

úrovni hradel až po verifikaci na systémové úrovni. Odtud vychází název jazyka. SystemVerilog dále obsahuje

proti Verilogu řadu zlepšení, která jej činí přátelštější pro uživatele, a to i u menších projektů.

Textové formy popisu modelů nejsou jediné. Kromě nich se v návrhových systémech setkáme

i s dalšími formami popisu, zejména grafickými – jsou to například schémata nebo stavové diagramy. Práce

s nimi je značně odlišná u různých návrhových systémů a nebudeme ji zde podrobněji diskutovat. Jen jako

příklad alternativy strukturálního popisu v jazyku Verilog uvedeme v odst.  5.1.5 ukázku blokového schématu

vytvořeného v editoru schémat systému ISE.

Velká většina zdrojových textů zapsaných v jazyku SystemVerilog, které jsou uvedeny jako příklady

v této knize, byla ověřena z hlediska syntaktické správnosti a možnosti simulace a syntézy systémem Quartus

II firmy Altera. Odkazy na tento systém i na syntetizér XST (Xilinx Synthesis Technology) systému ISE se týkají jeho verze aktuální v době zpracování knihy, tj. verze 11. Příklady textů zapsaných ve Verilogu byly ověřovány také v systému ISE.

Terminologii věnují oficiální dokumenty jazyka Verilog, na který SystemVerilog navazuje, výrazně

menší pozornost než odpovídající dokumentace k jazyku VHDL. Některé pojmy jsou v tomto jazyku používány víceméně volně, a často nejsou definovány termíny obdobné termínům jazyka VHDL, i když by se to mohlo jako účelné očekávat. Je to zřejmé zejména u označení typů signálů – například pojem typ není ve Verilogu vůbec oficiálně zaveden, i když se často používá ve smyslu dosti podobném jako v jazyku VHDL.

V SystemVerilogu se přes zjevnou snahu o nápravu nepodařilo tento nedostatek zcela odstranit, přičemž dosti

značnou nesnáz zřejmě představoval požadavek dodržení kompatibility s Verilogem. Pro čtenáře zvyklého na

přesnější názvosloví je matoucí (hlavně při zápisu textů určených k syntéze) také označení register, používané

ve starších anglických publikacích o Verilogu, jako je například [16], pro proměnné typů reg, integer,

time, real a realtime. Toto označení nemá nic společného s obvodovým prvkem – klopným obvodem

či registrem, a myslí se jím paměťové místo v paměti počítače, na němž běží simulace kódu zapsaného ve

Verilogu. Označení proměnné slovem register bylo ve Verilogu-2001 opuštěno a zbylo po něm jen klíčové

slovo reg. V SystemVerilogu je definován nový typ logic s vlastnostmi shodnými s typem reg, jehož název

nevyvolává nesprávné asociace (význam obou je však v SystemVerilogu poněkud posunut). Někteří autoři

píšící v angličtině se snaží terminologické mezery vyplnit, často právě na základě terminologie zavedené

v jazyku VHDL. Terminologie používaná v této knize vychází z dokumentu [6] a z doplnění tam zavedené

terminologie ponejvíce podle podle pramenu [7], s některými drobnými odchylkami – například pro popisy

zapsané v jazycích HDL se v [7] (často i jinde) používá označení „program“, kdežto autor se tomuto označení

vyhýbá, protože podle jeho názoru existuje dosti zásadní rozdíl mezi počítačovým programem a popisem

hardwarového uspořádání, kterému odpovídá popis v jazyku HDL; za vhodnější považuje například výrazy

„zdrojový text“, „kód“ nebo prostě „popis“. (V SystemVerilogu má slovo program nově definovaný význam

– je klíčovým slovem s významem blízkým počítačovému programu, s použitím hlavně při verifikaci.) Dále

budeme termínem „objekt“ rozumět datové objekty, nikoliv instance tříd, jak je to obvyklé u objektového

programování, které SystemVerilog ve své nesyntetizovatelné části podporuje.

Obvykle se v literatuře o Verilogu a o SystemVerilogu také nerozlišuje mezi definicí a deklarací, zejména

ve vztahu k funkcím, úlohám, uživatelsky definovaným typům a k rozhraním. Tyto pojmy se často používají

záměnně. V této knize se budeme snažit o rozlišení těchto pojmů. Jazyky Verilog a SystemVerilog

Termíny používané v dalším textu a vztahující se k práci s návrhovým systémem odpovídají terminologii zavedené v systému ISE firmy Xilinx, v případě potřeby doplněné o terminologii používanou v systému Quartus firmy Altera. U jiných návrhových systémů mohou být (a také bývají) odchylky.

Autor bude vděčný laskavým čtenářům za upozornění na chyby a nepřesnosti, které najdou v tomto

textu. Zašlete je prosím na adresu:

kolouch@feec.vutbr.cz

Opravy chyb, které budou nalezeny v této knize (autor věří, že jich nebude mnoho), budou dostupné na stránce:

http://www.urel.feec.vutbr.cz/~SystemVerilog/


VUTIUM 13

1.1  Klíčová slova jazyků Verilog a SystemVerilog

KLíČOVá SLOVA jazyka Verilog-95 s doplněním o klíčová slova verze Verilog-2001

a Verilog-2005 (kurziva), [1]:

always endmodule liblist rcmos tranif1

and endprimitive library real tri

assign endspecify localparam realtime tri0

automatic endtable macromodule reg tri1

begin endtask medium release triand

buf event module repeat trior

bufif0 for nand rnmos trireg

bufif1 force negedge rpmos unsigned

case forever nmos rtran use

casex fork nor rtranif0 uwire *)

casez function noshowcancelled rtranif1 vectored

cell generate not scalared wait

cmos genvar notif0 showcancelled wand config highz0 notif1 signed weak0 deassign highz1 or small weak1 default if output specify while defparam ifnone parameter specparam wire design incdir pmos strong0 wor disable include posedge strong1 xnor edge initial primitive supply0 xor else inout pull0 supply1 end input pull1 table endcase instance pulldown task endconfig integer pullup time endfunction join pulsestyle_onevent tran endgenerate large pulsestyle_ondetect tranif0

*)  Poznámka: Klíčové slovo uwire je zavedeno ve verzi Verilog-2005 (jediné nové klíčové slovo zavedené

v této verzi).


14 Jazyky Verilog a SystemVerilog

KLíČOVá SLOVA jazyka nově zavedená ve verzi SystemVerilog-2005 s doplněním

o klíčová slova verze SystemVerilog-2009 (kurziva), [4], [11]:

accept_on dist import randsequence type

alias do inside ref typedef

always _comb endchecker int reject_on union

always_ff endclass interface restrict unique

always_latch endclocking intersect return unique0

assert endgroup join_any s_always until

assume endinterface join_none s_eventually until_with

before endpackage let s_nexttime untyped

bind endprogram local s_until var

bins endproperty logic s_until_with virtual

binsof endsequence longint sequence void

bit enum matches shortint wait_order

break eventually modport shortreal weak byte expect new solve wildcard chandle export nexttime static with checker extends null string within class extern package strong clocking final packed struct const first_match priority super constraint foreach program sync_accept_on context forkjoin property sync_reject_on continue global protected tagged cover iff pure this covergroup ignore_bins rand throughout coverpoint illegal_bins randc timeprecision cross implies randcase timeunit

Poznámka: Klíčová slova všech verzí jazyka Verilog zůstávají klíčovými slovy jazyka SystemVerilog.

Direktivami `begin_keywords a `end_keywords lze v SystemVerilogu nastavit platnou sadu klíčových slov,

viz odst. 2.1.2.

KLíČOVá SLOVA jazyka nově zavedená ve verzi SystemVerilog-2012 [6]:

implements interconnect nettype soft


VUTIUM 15

1.2  Slovníček termínů užívaných v jazycích Verilog a SystemVerilog

Termíny používané v anglických textech o Verilogu a SystemVerilogu nemají dosud v četných případech

všeobecně akceptovaný český překlad. Autor se pokusil doplnit českou terminologii, a pro snadnější orientaci

čtenáře je zde připojen malý slovníček těchto termínů. Pro stručnost v něm nejsou obsaženy termíny, jejichž

překlad je totožný či téměř totožný s původním slovem, a termíny, jejichž překlad je všeobecně známý

a akceptovaný.

array pole bitový výběr bit-select assignment přiřazení brána port association přidružení citlivostní seznam sensitivity list bit-select bitový výběr částečně typový semi-strongly typed built-in vestavěný částečný výběr part-select code kód (zdrojový text) hlavička header concatenation sjednocení kód (zdrojový text) code concurrent statement souběžný příkaz nesbalený unpacked connection připojení odskočený identifikátor escaped identifier context-determined s kontextovým určením oříznutí (zkrácení) truncation enumerated type výčtový typ pole array escaped identifier odskočený identifikátor proměnná variable expression výraz propojení (typ signálu) net full úplný (příkaz case) prostor (kompilační jednotky) scope handle úchyt prostor jména space of a name header hlavička přenositelnost portability inferencing rozpoznání převod typu type casting instantiation vložení přidružení association interface rozhraní příkaz statement justification zarovnání připojení connection layout (e.g., of an array) uspořádání (např. pole) přiřazení assignment loop smyčka rozhraní interface nested module vnořený modul rozpoznání inferencing net propojení (typ signálu) rozsah (v deklaraci) range package sloha rozsah působnosti scope packed sbalený rozšíření (doplnění) padding padding rozšíření (doplnění) s kontextovým určením context-determined part-select částečný výběr s vlastním určením self-determined port brána sbalený packed portability přenositelnost sjednocení concatenation range rozsah (v deklaraci) sloha package scope rozsah působnosti,

prostor (kompilační jednotky)

smyčka loop

souběžný příkaz concurrent statement

self-determined s vlastním určením šablona template semi-strongly typed částečně typový úchyt handle sensitivity list citlivostní seznam úloha task side effect vedlejší účinek úplný (příkaz case) full

source text zdrojový text uspořádání (např. pole) layout (e.g., of an array)

space of a name prostor jména vedlejší účinek side effect

statement příkaz vestavěný built-in

task úloha vložení instantiation

template šablona vnořený modul nested module

truncation oříznutí (zkrácení) výčtový typ enumerated type

type casting převod typu výraz expression

unpacked nesbalený zarovnání justification

variable proměnná zdrojový text source text Jazyky Verilog a SystemVerilog 2 Syntaxe jazyků Verilog a SystemVerilog a modelování číslicových 

systémů

2.1  Úvodní poznámky

Jazyky Verilog a SystemVerilog patří do skupiny jazyků HDL (Hardware Description Language), které

se používají pro návrh aplikací obvodů PLD a FPGA. Dalším jazykem tohoto druhu, v současnosti zhruba stejně rozšířeným, je jazyk VHDL. Jak jazyk VHDL, tak i Verilog (na který navazuje SystemVerilog) byly původně vyvinuty pro účely simulace a dokumentace, nikoliv pro syntézu. Na mnoha jejich konstruktech je to znát, mnohé z nich nemají pro syntézu vůbec význam. Zde se budeme zabývat především použitím jazyků Verilog a SystemVerilog k vytváření modelů určených pro syntézu číslicových systémů; jak již bylo řečeno v úvodu, většinu nesyntetizovatelných konstruktů zde nebudeme diskutovat. Simulaci budeme využívat hlavně pro ověření správnosti funkce syntetizované konstrukce. Lze ji užít i pro zjištění časových parametrů, k čemuž v jazycích HDL slouží speciální jazykové konstrukty, zde však budeme k tomuto účelu předpokládat především použití statické časové analýzy.

České termíny budou v prvním výskytu zapsány tučně. Často tyto termíny nejsou ustálené, a proto

budeme uvádět i jejich anglické ekvivalenty, které jsou většinou používány standardně. Bude-li to pro orientaci v textu účelné, mohou tak být vyznačeny termíny i na více místech (opakovaně). Anglické termíny a často užívané fráze jsou v textu uváděny kurzivou (zpravidla v závorce). Tučně a modrou barvou jsou také psána klíčová slova. Slova podobného charakteru, která však nejsou klíčovými slovy ve smyslu jazyků Verilog a SystemVerilog (jako jsou například direktivy nebo názvy systémových funkcí), budou psána fontem odpovídajícím zápisu zdrojových textů, avšak kurzivou a nikoliv tučně.

Snahou autora bylo podchytit v textu jak to, co se týká Verilogu, tak i to, co je specifické pro

SystemVerilog, a to bez opakování, které by bylo nutné, pokud by se měly popsat konstrukty platné ve Verilogu i v SystemVerilogu samostatně. V některých případech by tak mohlo být nesnadné poznat, co platí pro Verilog a co jen pro SystemVerilog, a to zejména v odst.  2.3.1, a také v odst.  2.3.9 a v odst. 2.3.10. Proto jsou v těchto podkapitolách uvedeny části platné jen v SystemVerilogu hnědou barvou. Jiné kapitoly či podkapitoly, kde tento problém není tak závažný, jsou však psány běžným způsobem (černým písmem).

Předmět popisu konstrukce, ať již textového, grafického či smíšeného, budeme označovat za její model.

Pro popis modelu zapsaný v jazycích Verilog i SystemVerilog budeme také používat termín zdrojový text nebo stručněji kód, což odpovídá často užívaným anglickým termínům source text (code).

Základní vlastnosti jazyků Verilog a SystemVerilog (totéž platí i pro jazyk VHDL):

• Představují otevřený standard (open standard). K jejich použití pro sestavení návrhových systémů není

třeba licence jeho vlastníka, jako je tomu u některých jiných jazyků HDL (například u jazyka ABEL). Asi

se nenajde návrhový systém, který by jazyky Verilog a VHDL nepodporoval, a v dohledné době to zřejmě

bude platit i pro SystemVerilog. • Umožňují pracovat na návrhu, aniž je předtím zvolen cílový obvod (device-independent design). Ten může

být zvolen až v době, kdy jsou známy definitivní požadavky na prostředí, v němž má navrhovaná konstrukce

pracovat, a je možno jej ve značné míře měnit podle potřeby při zachování popisu v jazyku HDL. Může být

zvolen obvod PLD nebo FPGA, aniž se volba dotkne popisu, pokud ovšem tento obvod obsahuje bloky,

které popis předpokládá. • Je možno provést simulaci navrženého obvodu na základě téhož zdrojového textu, který pak bude použit

pro syntézu a implementaci v cílovém obvodu. Zdrojový text je možno zpracovávat v různých simulátorech

a v syntetizérech různých výrobců (opět s určitým omezením daným zejména vnitřní strukturou cílových

obvodů). Odsimulovaný text může být použit v dalších projektech s různými cílovými obvody, což je

umožněno tím, že jazyky Verilog i SystemVerilog podporují hierarchickou strukturu projektů, kde je

vytvářený systém složen z dílčích bloků. Tyto bloky mohou představovat typické funkční celky, jako

jsou například převodníky kódu, čítače, aritmetické obvody, procesory a podobně, které mohou být

VUTIUM 17

opakovaně využity v dalších projektech a mohou být implementovány do jiných cílových obvodů, případně

zpracovávány na jiných návrhových systémech. Této vlastnosti jazyka se říká přenositelnost (portability)

kódu.

• V případě úspěšného zavedení výrobku na trh lze popis konstrukce v jazycích HDL použít jako podklad pro

její implementaci do obvodů ASIC vhodných pro velké série.

Základní verze jazyka Verilog byla přijata jako standard IEEE číslo 1364 v roce 1995. Konstrukty

odpovídající tomuto standardu se označují jako konstrukty jazyka Verilog-95. Na základě zkušeností s touto verzí byla v roce 2001 přijata nová verze, Verilog-2001, [1]. V této verzi je provedena řada úprav a zdokonalení a podporuje ji většina současných návrhových systémů. Následující – poslední verze Verilogu [2] z roku 2005 obsahuje jen malé korekce, jejichž podpora ve vývojových nástrojích není příliš rozšířená. Pro tyto příručky i pro podobné dokumenty platné pro SystemVerilog se často používá označení LRM (Language Reference Manual).

V roce 2002 přijala organizace IEEE standard IEEE Std 1364.1

TM

-2002 [3], který definuje podmnožinu

konstruktů jazyka Verilog-2001 vhodnou pro syntézu na úrovni RTL (význam této zkratky je vysvětlen v odst.  2.1.1). Tento standard zajišťuje přenositelnost i pro výsledky syntézy u syntetizérů, které jej splňují.

Jazyk SystemVerilog navazuje na Verilog. Byl vyvíjen organizací Accelera s úmyslem doplnit standard

Verilogu o nové možnosti potřebné zejména pro konstrukci rozsáhlých systémů. O procesu vývoje tohoto jazyka referují podrobně prameny [26], [27].

V roce 2005 byly organizací IEEE přijaty dva standardy: Verilog-2005 (IEEE 1364-2005)

a SystemVerilog-2005 (IEEE 1800-2005). Tyto standardy byly sjednoceny v roce 2009 pod označením SystemVerilog-2009 (IEEE 1800-2009). Jazyk Verilog-2005 zde představuje podmnožinu jazyka SystemVerilog-2009. SystemVerilog je tedy zpětně kompatibilní s Verilogem a nástroje pro  SystemVerilog  zpracovávají zdrojové texty  zapsané ve  Verilogu bez  problémů. Renomovaní autoři, jako je například Stuart Sutherland, tvrdí, že se další vývoj již bude týkat jen jazyka SystemVerilog, viz [26], [27], a že v současnosti všichni, kdo pracují s Verilogem, používají ve skutečnosti SystemVerilog (i když si to mnohdy neuvědomují). Další verze, SystemVerilog-2012, [6], přináší pro syntézu jen nevelké úpravy. Všechny změny provedené ve verzi 2012 jsou přehledně uvedeny v [28].

V manuálech SystemVerilogu [3], [5], [6] není syntetizovatelná podmnožina jazyka vyznačena. Do

značné míry nahrazují tento nedostatek články [29], [30] a kniha [11].

V dalším textu budeme označením Verilog myslet verzi Verilog-2001 podle standardu [1], která je

v současnosti nejrozšířenější verzí. Pokud bychom měli na mysli jinou verzi, bude to uvedeno jejím explicitním číselným označením. Podobně označení SystemVerilog se bude týkat verze SystemVerilog-2012 [6].

Za základní dokument, který by měl definovat chování nástrojů, jako jsou simulátory, syntetizéry

a podobně, se většinou považují manuály popisující standardy IEEE, tedy v současnosti publikace [1], [6]

(standard pro Verilog je patrně možno považovat za konečný, u SystemVerilogu dochází přibližně v pětiletých

intervalech k inovacím). V některých případech však jejich text není zcela vyčerpávající a srozumitelný, což

se týká zejména syntetizovatelnosti, jak již bylo zmíněno. Pro SystemVerilog je pak vhodné doplnit informace

z manuálu další literaturou. Pro naše účely je k tomu vhodná zejména kniha [11], jejíž autoři patří ke tvůrcům

jazyka. Stává se občas (sice zřídka, ale přece jen), že se manuál a uvedená kniha v některých podrobnostech rozcházejí, viz např. odst.  3.1 nebo odst.  3.3.7.1. V takových případech se autor tohoto textu snažil na to

upozornit – může se stát, že chování některých nástrojů bude spíš odpovídat tomu, co je psáno v knize [11]

než v manuálu [6], nemusí však tomu tak být vždy. Informace z literatury, zejména z internetu, je však třeba

přebírat s opatrností, nezřídka se tam vyskytují nepřesnosti či dokonce chyby. Proto se autor snažil v tomto

textu uvádět časté odkazy na to, odkud jsou informace doplňující referenční manuály převzaty, aby si čtenář

mohl jejich věrohodnost snadněji ověřit.

Inovace v SystemVerilogu jsou zaměřeny především na usnadnění práce s rozsáhlými projekty, i když

mnoho zlepšení zavedených v tomto jazyku je užitečné i u menších projektů. Jedním z důležitých zlepšení je omezení redundance zápisu. Ve Verilogu je například nutné při vkládání komponent strukturálním stylem Jazyky Verilog a SystemVerilog vypsat seznam bran vkládané komponenty do příkazu vložení. U malých projektů to příliš nevadí a může se to zdát jako drobnost. V moderních konstrukcích však komponenty často mívají stovky i více bran, jejichž seznam je nutno ve všech vloženích znovu vypisovat. Dojde-li při vývoji ke změně v branách, je nezbytné všechna vložení opravit. V SystemVerilogu je vylepšenou syntaxí dosaženo toho, že většinou stačí opravit seznam bran jen v jednom místě, není potřebné tuto opravu provádět u každého vložení této komponenty. Obecně je tam kladen důraz na zásadu, že malé změny v konstrukci by neměly vyvolávat nutnost oprav na mnoha místech.

Jazyk Verilog tedy můžeme v současné době považovat za podmnožinu jazyka SystemVerilog, Pokud nebude výslovně uvedeno jinak, platí v následujícím textu vše, co bude psáno pro Verilog, i v SystemVerilogu (samozřejmě však ne naopak). Přesto však někdy, když to bude účelné, budeme o Verilogu a o SystemVerilogu mluvit jako o dvou jazycích, i když to není zcela přesné.

V jazycích Verilog i SystemVerilog je možno vytvořit neefektivní konstrukce, přičemž efektivnost (nebo její nedostatek) nemusí být na první pohled ze zdrojového textu patrná. To však platí i o jiných jazycích vyšší úrovně. Výsledná efektivnost konstrukce závisí jak na kvalitě programových návrhových prostředků, tak i na zkušenosti konstruktéra (návrháře) – výhodu zde mají konstruktéři, kteří prošli přípravou s jazykem nižší úrovně, jako je například ABEL, kde je nižší stupeň abstrakce a je více zřejmá souvislost mezi popisem a jeho fyzickou realizací. Jak vyzrávají návrhové systémy, přebírají na sebe stále větší díl potřebné dovednosti a „chytrosti“, dříve nezbytných u konstruktéra. Tyto vlastnosti samozřejmě bude konstruktér nadále potřebovat, budou však nasměrovány poněkud jinak než dříve.

Vztah k jazyku VHDL: Jak již bylo uvedeno, vedle jazyků Verilog a SystemVerilog (v tomto odstavci budeme o obou dále mluvit jako o Verilogu) se setkáme také s jazykem VHDL, který má podobné použití. Jazyk Verilog (a zejména SystemVerilog) má syntaxi podobnou jazyku C, zatímco jazyk VHDL odpovídá spíše jazykům skupiny Ada. Podobnost se u jazyka SystemVerilog projevuje především u pokročilejších jazykových konstruktů, jako jsou struktury nebo uniony. Verilog je aspoň ve svých základních konstruktech poněkud jednodušší a zápisy v něm jsou kratší než ve VHDL, kde zvláště práce s typy dat může začátečníkovi činit obtíže. Uvádí se, že z praktického hlediska jsou jazyky Verilog i VHDL zhruba stejně použitelné, i když zejména podpora rozsáhlých modelů se zdá být u SystemVerilogu dokonalejší, a že pokud návrhář zvládne jeden z nich, není pro něj velký problém přejít na druhý. O všech se říká, že je vcelku snadné naučit se jim, ale je obtížné zvládnout je mistrovsky. Pro běžného uživatele není aspoň z počátku příliš smysluplné usilovat o podrobné a aktivní zvládnutí obou jazyků Verilog i VHDL. Nejnápadnější rozdíl mezi těmito jazyky pravděpodobně spočívá v tom, že jazyk VHDL má značně přísnější pravidla syntaxe než Verilog. V textech zapsaných ve Verilogu se počítá s tím, že se simulátor nebo syntetizér bude snažit správně pochopit, co mu návrhář chce textem říci. V jazyku VHDL však mívají i drobné odchylky od předepsané formy zápisu za následek přerušení syntézy či simulace a hlášení chyby, zatímco ve Verilogu bývají častěji různé formy zápisu tolerovány. To může být pro uživatele Verilogu příjemné, ale může se také stát, že systém porozumí textu jinak, než jak to návrhář myslel, a ten pak může být překvapen výsledkem. Toto překvapení bývá tím nepříjemnější, čím v pozdější fázi práce na projektu se projeví. Příkladem typické chyby tohoto druhu je, když vynecháme rozsah v deklaraci proměnné, které se dále přiřazuje celočíselná hodnota – syntakticky je vše v pořádku, ale tato proměnná se pak chápe jako jednobitová, což neumožňuje rozlišit více hodnot než nula a nenula. Odhalení takové chyby nemusí být ve složitějších konstrukcích snadné. Lze také doporučit, aby se návrháři při psaní textu ve Verilogu příliš nesnažili experimentovat s jazykovými konstrukty a používali osvědčený styl zápisu, u něhož si ověří, jak mu systém rozumí, a pracovali s ním třeba i za cenu poněkud složitějšího vyjadřování, než by mohlo být nezbytné. Druhou možností je důkladnější ověření funkce simulací nebo jinými metodami, než jak je to nutné u jazyka VHDL, to však obvykle bývá pracnější cesta.

V dále uvedeném výkladu různých jazykových konstruktů se občas vyskytují slova a fráze jako „obvykle“, „měl by být“ a podobně. Tím je většinou myšlena skutečnost, že současně existující návrhové systémy jsou na různé úrovni vyzrálosti a inteligence. Systém, který je možno označit jako vyspělý, bude správně sestavené popisy schopen zpracovat a optimalizovat bez problémů. Ne všechny současné systémy to však zvládnou stejně úspěšně. Obecně lze říci, že čím blíže odpovídá popis fyzické realizaci popisované struktury v cílovém obvodu, tím pravděpodobnější je optimální výsledek syntézy. Například některé způsoby popisu s algoritmickým charakterem mohou působit při syntéze problémy, i když jsou syntakticky správné,

VUTIUM 19

protože zapojení, které má být výsledkem syntézy, žádný algoritmický charakter ve skutečnosti nemá. Potíže tohoto druhu se vyskytovaly zejména u starších verzí programových nástrojů, u současných moderních verzí jsou již většinou překonány. Začneme-li však pracovat s novým systémem, bývá vždy vhodné zjistit rozsah syntetizovatelných konstruktů jazyka v dokumentaci systému, jako je například [48] nebo [58], a ověřit si na jednoduchých příkladech, zda syntéza probíhá podle očekávání. Někdy se může stát, že zdánlivě jasný text je syntetizován do struktury, která obsahuje nadbytečnou logiku, případně její část může být nevhodná (mohou například vznikat problémy s hazardy) nebo zcela nefunkční. Lze sice čekat, že syntetizéry budou stále dokonalejší a podobných problémů bude čím dál méně, dovednost a zkušenosti konstruktéra však sotva kdy plně nahradí.

K přenositelnosti kódu je nutno připojit poznámku. Jazyk SystemVerilog je velmi rozsáhlý, a do značné míry to platí i pro jazyk Verilog, který byl původně určen především pro simulaci číslicových systémů. Jeho použití pro syntézu se začalo rozpracovávat později a využívá se při něm jen část jeho prostředků. V počátečních fázích tohoto směru využití jazyka Verilog byly vytvářeny jednoduché syntetizéry se značně omezeným rozsahem jazykových konstruktů, které jimi byly podporovány. Postupně, jak syntetizéry vyspívaly, se tento rozsah rozšiřoval. Proto je možno očekávat, že základní konstrukty jazyka budou různými syntetizéry zpracovány stejně, ale neobvyklé způsoby popisu mohou dávat různé výsledky při zpracování různými syntetizéry – obvykle sice ne z hlediska funkčního, což by byla vyloženě chyba systému (ale i ty se stávají), ale hlavně z hlediska kvality výsledků, tedy z hlediska spotřeby strukturních prvků, zpoždění, odběru z napájecího zdroje a podobně. Je také nutno počítat s tím, že různé syntetizéry podporují odlišný rozsah prostředků jazyka, což samozřejmě platí i pro SystemVerilog. Postupem doby, jak se budou syntetizéry zdokonalovat, se patrně bude rozšiřovat oblast jazykových konstruktů využitelných v syntéze, které budou dávat výsledky syntézy skutečně nezávislé na použitých návrhových systémech. Dále je nutno poznamenat, že syntetizéry používají často volnější pravidla syntaxe než simulátory. Hlásí-li například simulátor chybu, syntetizér někdy vydá pouze varování a pokračuje dále v syntéze, pokud může odhadnout úmysl konstruktéra.

I když tedy v principu by měl být kód zapsaný v jazycích Verilog a SystemVerilog přenositelný na různé systémy a cílové obvody, není tato přenositelnost úplná. Pro jednoduché konstrukce, kde se vystačí se základními logickými bloky, nečiní obvykle přenositelnost problémy. Ve složitějších konstrukcích, zejména pokud se v nich využívají speciální bloky typické pro současné obvody FPGA dovolující výrazně zlepšit vlastnosti výsledku, je přenositelnost omezená, a k dosažení optimálního výsledku musí mít konstruktér podrobnější znalosti i o funkci návrhových systémů a o struktuře cílových obvodů. Například v obvodech CPLD řady CoolRunner se vyskytují klopné obvody reagující na obě hrany hodinového signálu. Odpovídající popis (viz odst.  2.6.9) je syntetizovatelný pouze do těchto cílových obvodů. Podobné poznatky jsou v předkládané publikaci zmíněny jen okrajově. Podrobněji se s nimi může čtenář seznámit v katalogových listech obvodů FPGA a CPLD, v uživatelských příručkách a v podobných publikacích výrobců programovatelných obvodů.

Kromě zápisu kódu v jazycích Verilog a SystemVerilog bývá účelné zejména v hierarchických konstrukcích s menším rozsahem používat k popisu také schémata (hlavně bloková, která představují grafickou podobu strukturálního popisu). Tento popis může být výhodnější než textový strukturální popis zejména pro lepší přehlednost, nebývá však přenositelný do jiných návrhových systémů a u rozsáhlejších konstrukcí přestává být použitelný. K prohlížení schématu musíme použít editor z návrhového systému, nestačí k tomu např. běžné textové editory. V současné době většinou nebývá smysluplné popisovat schématem takové obvodové bloky, které je možno popsat textově behaviorálním stylem (schémata tohoto druhu se používala k popisu konstrukcí zejména pro obvody FPGA v době, kdy ještě nebyly k dispozici prostředky pro syntézu z jazyků HDL, a někteří starší konstruktéři jsou na tento způsob popisu zvyklí, i když jej lze dnes pokládat za překonaný). Výhodou textového strukturálního popisu je možnost použití některých vyšších jazykových konstruktů (například smyček, příkazů generate a podobně), které mohou textový popis výrazně zkrátit. V SystemVerilogu jsou zavedeny nové konstrukty – například rozhraní, které u rozsáhlých strukturálních popisů výrazně zlepšují jejich efektivitu a přehlednost. (Pojmy behaviorální a strukturální popis budou vysvětleny v odst. 2.1.1.)

V dalším textu se budou vyskytovat termíny kompilace, analýza a elaborace. Připomeneme stručně jejich význam. Kompilace (compilation) obvykle probíhá ve dvou fázích: analýza a elaborace. Analýza (analysis) představuje převod zdrojového textu či schématu do vnitřní formy popisu akceptované systémem, Jazyky Verilog a SystemVerilog kterou jsou schopny zpracovat navazující programové nástroje (simulátor, syntetizér) a která zpravidla není uživateli přístupná. Přitom se zpravidla provádí kontrola syntaktické správnosti (parsing) textu. Elaborace (elaboration) navazuje na analýzu: zpracovává se při ní hierarchická struktura projektu – vytvářejí se vazby mezi dílčími bloky konstrukce (komponentami) a jejich vloženími do vyšších jednotek (instancemi), vyčíslují se hodnoty parametrů a podobně. Výsledkem je tzv. netlist, který je pak podroben simulaci nebo syntéze. Některé nástroje obě tyto fáze slučují do jednoho procesu, u jiných jsou fáze více či méně odděleny, někdy se také názvy fází posouvají nebo zaměňují.

V dalších kapitolách budeme často používat pojem signál. Budeme tím zpravidla rozumět veličinu, jejíž hodnota se může v čase měnit, na rozdíl od konstant, parametrů a podobně. Signál může být skalární (jednobitový) nebo vektorový (vícebitový), o signálech však budeme mluvit i v souvislosti se složitějšími datovými objekty, jako jsou například pole nebo struktury.

Poznámka k označení V,SV: Příklady v dalším textu budou většinou psány v syntaxi SystemVerilogu,

tedy v deklaracích budou uváděny proměnné typu logic místo typu reg z Verilogu a příkazy SystemVerilogu always_comb, always_latch a always_ff budou používány místo příkazů always (Verilog). Rovněž budou psány v syntaxi SystemVerilogu příkazy pro smyčky for a v definicích funkcí nebudou uváděny nadbytečné příkazové závorky begin-end. Tam, kde to bude účelné, budou příkazy case doplněny příslušným modifikátorem (unique, popř. priority). Pokud budou tyto texty po jednoduchém návratu k syntaxi Verilogu, tedy po náhradě typu logic typem reg (typem wire v deklaracích vstupních bran a u signálů, jimž se přiřazuje hodnota v příkazech assign, a také u signálů připojených k výstupům vložené jednotky ve strukturálních popisech), po náhradě tří dalších příkazů příkazem always (u prvních dvou z nich je třeba doplnit ještě citlivostní seznam), po úpravě syntaxe smyček (viz odst.  2.6.6) a funkcí a po vynechání modifikátorů odpovídat syntaxi Verilogu, budou označeny poznámkou V*,SV; bude-li stačit pouhá změna typů nebo nebude-li zapotřebí žádná úprava, nebude v označení hvězdička. Bude-li však syntaxe v SystemVerilogu od syntaxe ve Verilogu natolik odlišná, že by převod do syntaxe Verilogu byl příliš komplikovaný, popřípadě máli text sloužit k ilustraci konstruktů, které nejsou platné ve Verilogu (například při použití uživatelských typů, struktur, rozhraní nebo pokročilých konstruktů pro zpracování polí), bude u nich poznámka jen SV (pokud platnost nebude zřejmá z okolního textu). Případné další rozdíly mezi oběma druhy syntaxe budou uvedeny individuálně v okolním textu nebo formou komentáře. Některé texty budou psány v syntaxi Verilogu-2001, a ty budou označeny poznámkou V (ty budou samozřejmě vyhovovat i syntaxi SystemVerilogu). Autor věří, že převod textů s poznámkou V*,SV do syntaxe Verilogu nebude čtenáři činit velké obtíže. 2.1.1  Způsoby sestavení modelu a styly popisu

Rozeznáváme tři základní způsoby sestavení modelu:

Postup zdola  nahoru (bottom-up): nejprve se vytvoří dílčí bloky modelu (moduly, případně další

konstrukční prvky, viz odst.  2.2) a ty se pak skládají do větších celků. Tento postup byl charakteristický pro sestavování číslicových konstrukcí z pevně zapojených číslicových obvodů, které představovaly bloky nejnižší úrovně, nebo pro vytváření popisu modelů pomocí schémat propojováním schematických značek základních bloků, což bylo typické pro počátky využívání obvodů FPGA.

Postup shora  dolů (top-down): definuje se funkce navrhovaného systému jako celku. V něm se vyčlení bloky, jejichž funkce se specifikuje spolu s vzájemnou návazností jednotlivých bloků. U velkých konstrukcí mohou jednotlivé bloky zpracovávat různí konstruktéři. Tento proces pokračuje tak dlouho, až se na nejnižší úrovni získají dostatečně jednoduché bloky, jejichž funkci je možno popsat prostředky, jako je behaviorální popis v jazycích HDL na úrovni RTL (viz dále). Tak se zpravidla pracuje při syntéze s použitím moderních systémů CAD, kde starost o podrobné zapojení na ještě nižších úrovních přebírají návrhové systémy.

Přístupy zdola nahoru a shora dolů může být účelné v různých fázích zpracování modelu určité konstrukce

kombinovat. Tyto způsoby sestavení modelu se označují jako hierarchické. Rozumně zvolená hierarchie usnadňuje orientaci v popisu modelu navrhované konstrukce a dovoluje opětné použití odladěných dílčích bloků. Jazyk Verilog podporuje hierarchičnost modelů, v SystemVerilogu je podpora hierarchie ještě značně zdokonalena – je zde zavedeno mnoho nových konstruktů, které usnadňují práci na rozsáhlých hierarchicky uspořádaných projektech.

VUTIUM 21

Model plochého typu (flat) neobsahuje hierarchické členění. Představuje konstrukci jako jeden

monolitický blok. Současné syntetizéry a optimalizační programy optimalizují takový model jako celek, zatímco u hierarchických popisů se zpravidla optimalizace provádí jen v rozsahu jednotlivých hierarchických bloků. Návrhové systémy proto před optimalizací často převádějí hierarchické modely na ploché, aby bylo možno provést optimalizaci v celém rozsahu. To však znamená, že orientace v takovém popisu, například nalezení a testování vnitřních signálů při simulaci, je obtížnější. Proto návrhové systémy obvykle dovolují zakázat rozvinutí hierarchického modelu do plochého, což může být výhodné ve fázi ladění a testování, a po odladění se povolením rozvinutí do plochého modelu může získat lépe optimalizovaný výsledek s lepšími parametry.

V souhlasu s terminologií výrobců návrhových systémů budeme označovat souhrn souborů týkajících se

konstrukce vytvářené v návrhovém systému názvem projekt (project).

Příkazy v modulu mohou jeho funkci popisovat behaviorálním  stylem (behavioral style) nebo

strukturálním  stylem (structural style). Behaviorální styl popisuje chování částí (komponent) modulu, zatímco strukturální styl představuje soupis komponent obsažených v modulu a jejich propojení (netlist). Pro pochopení funkce modelu (či jeho části) popisovaného behaviorálním stylem v podstatě stačí znát syntaxi jazyka, zatímco funkci komponenty ve strukturálním popisu může napovídat jen její název a ostatní údaje o komponentě musí uživatel znát (popřípadě si je najít v popisu komponenty). Behaviorální popis je tedy obvykle pro člověka srozumitelnější, a budeme jej zde, pokud to bude možné, používat. Použití strukturálního stylu je typické například u interních souborů generovaných návrhovým systémem, které jsou určeny pro další strojové zpracování (počítač nemusí popisu rozumět, na rozdíl od člověka mu stačí syntaktická správnost). Označení těchto stylů však není součástí definice jazyka a slouží jen pro orientaci uživatele. V jednom modulu můžeme styly libovolně kombinovat, pokud dodržíme syntaktická pravidla jazyka. Někteří autoři zavádějí ještě pojem stylu  popisujícího tok  dat (dataflow style), který zhruba řečeno spočívá v použití kontinuálních přiřazovacích příkazů (klíčové slovo assign – viz odst.  2.5.1), zde však budeme popis tohoto druhu počítat k behaviorálnímu stylu.

Setkáme se také s pojmem behaviorální modelování (modelování na behaviorální úrovni), čímž se rozumí modelování na vysoké úrovni abstrakce, kde například není ještě definována šířka dat a simulací se ověřuje chování takového abstraktního modelu. Modely určené k syntéze se nejčastěji popisují na úrovni  RTL (Register Transfer Level), kdy se v modelu vyčlení paměťové prvky (registry) a kombinační obvody mezi nimi, a ty se popíší – nejčastěji behaviorálním stylem. Popis na úrovni RTL pak specifikuje přenos signálů mezi registry, včetně jejich případné modifikace kombinačními obvody. Ještě nižší úroveň abstrakce je u strukturálního modelování, kde již jde o popis na úrovni hradel (gate level) – jde obvykle o popisy generované návrhovými systémy, které slouží například k časové analýze.

Terminologické poznámky: Pojmy jako „behaviorální styl“ nebo „strukturální styl“ nejsou v oficiální terminologii Verilogu a SystemVerilogu (obsažené např. v dokumentech [1], [6]) zavedeny, jsou to jen pomocné vyjadřovací prostředky, které mají za účel usnadnit orientaci ve způsobech popisu.

Podobně není v této terminologii zaveden pojem komponenty – tou budeme rozumět dílčí část konstrukce (například modul) vkládané strukturálním stylem do jiné jednotky. Místo něj se někdy užívá výraz „child module“; modul, do něhož je komponenta vkládána, se označuje výrazem „parent module“. Autorovi se nepodařilo najít vhodné české výrazy pro tyto termíny, a proto budeme pro vkládaný modul používat podobně jako v jazyku VHDL označení „komponenta“. Nicméně se i v anglické literatuře týkající se Verilogu a SystemVerilogu dosti často setkáme s označením component místo výrazu child module. V SystemVerilogu mohou být kromě modulů vloženy do vyšší jednotky také rozhraní a programy. V dokumentech SystemVerilogu se označení parent – child v tomto smyslu používá jen zřídka. Jazyky Verilog a SystemVerilog 2.1.2  Lexikální jednotky

Zdrojový text ve Verilogu i v SystemVerilogu je tvořen sledem lexikálních jednotek (lexical tokens).

Mezi tyto jednotky patří zejména: • prázdné znaky; • klíčová slova, atributy, direktivy pro kompilátor, názvy systémových funkcí a úloh; • uživatelské identifikátory; • operátory; • číselné, řetězcové, strukturní literály a literály pro zápis hodnot polí; • koment       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.