načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: JavaScript - Steve Suehring

JavaScript

Elektronická kniha: JavaScript
Autor:

Interaktivní prvky WWW stránek a vlastní webové aplikace už nejsou díky této publikaci zapovězeny ani úplným začátečníkům. Praktický výukový průvodce vás krok za krokem provede ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Computer press
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-251-4069-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Interaktivní prvky WWW stránek a vlastní webové aplikace už nejsou díky této publikaci zapovězeny ani úplným začátečníkům.

Praktický výukový průvodce vás krok za krokem provede základy vývoje v JavaScriptu. Své vědomosti a dovednosti budete zdokonalovat postupně na praktických příkladech a bez zbytečné teorie. Pomocí výukových cvičení se snadno naučíte přesně to, co potřebujete pro tvorbu vlastních webových aplikací v JavaScriptu.

S knihou mimo jiné zvládnete:
- Psát kód JavaScriptu v textovém editoru či vývojovém prostředí
- Porozumět šesti datovým typům JavaScriptu a pracovat s nimi
- Vytvářet podmínky, cykly a vlastní funkce
- Používat objektový model dokumentu (DOM) k tvorbě či změně elementů HTML
- Kontrolovat vstupní data formulářů a odpovídat na ně
- Vytvářet efekt přechodu mezi obrázky
- Naprogramovat interaktivní prezentaci obrázků či fotografií
- Používat JavaScript ke změně kaskádových stylů (CSS)
- Vyvíjet interaktivní webové aplikace pomocí Ajaxu

Na konci kapitol najdete cvičení, v nichž si můžete ihned ověřit nabyté znalosti. Všechny zdrojové kódy byly pečlivě lokalizovány do češtiny a okomentovány, takže se v nich snadno vyznají i úplní začátečníci.

Čtenáři si mohou z webové stránky knihy na adrese http://knihy.cpress.cz/k1615 stáhnout balík s kódy všech příkladů a cvičení použitých v knize.

O autorovi:

Steve Suehring
je mezinárodním konzultantem píšícím o programování, bezpečnosti, sítích a administraci operačních systémů. Vystupuje na konferencích a jako redaktor působil také v několika populárních technologických časopisech.

Související tituly dle názvu:
JavaScript Okamžitě JavaScript Okamžitě
Pehlivanian Ara, Nguyen Don
Cena: 222 Kč
JavaScript JavaScript
Žára Ondřej
Cena: 266 Kč
JavaScript JavaScript
Žára Ondřej
Cena: 133 Kč
JavaScript pro World Wide Web JavaScript pro World Wide Web
Negrino Tom, Smith Dori
Cena: 154 Kč
Steve McCurry: A Life in Pictures Steve McCurry: A Life in Pictures
Steve McCurry, Bonnie McCurry
Cena: 1504 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Steve Suehring

JavaScript

Krok za krokem

Computer Press, a.s.

Brno

2008


JavaScript

Krok za krokem

Steve Suehring

Computer Press, a.s., 2008. Vydání první.

Authorized translation from English language edition JavaScript Step by Step.

Original copyright: © Steve Suehring, 2008.

Translation: © Computer Press, a.s., 2008.

Autorizovaný překlad z originálního anglického vydání JavaScript Step by Step.

Originální copyright: © Steve Suehring, 2008.

Překlad: © Computer Press, a.s., 2008.

Computer Press, a. s.,

Holandská 8, 639 00 Brno

Objednávky knih:

http://knihy.cpress.cz

distribuce@cpress.cz

tel.: 800 555 513

ISBN 978-80-251-2241-9

Prodejní kód: K1615

Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., jako svou 3035. publikaci.

© Computer Press, a.s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována

a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného

souhlasu vydavatele.

Překlad: Jakub Zemánek

Jazyková korektura: Pavel Bubla

Vnitřní úprava: Martina Petrová

Sazba: Martina Petrová

Rejstřík: René Kašík

Obálka: Martin Sodomka

Komentář na zadní straně obálky: Martin Domes

Technická spolupráce: Jiří Matoušek,

Zuzana Šindlerová, Dagmar Hajdajová

Odpovědný redaktor: Martin Domes

Technický redaktor: Jiří Matoušek

Produkce: Daniela Nečasová


StruËn ̋ obsah

Část I

JavaCo? Vše ohledně JavaScriptu 17

1. JavaScript umí mnohem více, než si myslíte 19

2. Programujeme v JavaScriptu 29

3. Syntaxe a příkazy JavaScriptu 55

4. Pracujeme s proměnnými a daty 63

5. Používáme operátory a výrazy 79 Část II Použití JavaScriptu v praxi 91

6. Řízení provádění programu pomocí podmíněných bloků a cyklů 93

7. Práce s funkcemi 115

8. Objekty v JavaScriptu 125

9. Objektový model prohlížeče 145

10. Objektový model dokumentu 159 Část III Integrace JavaScriptu do uživatelského rozhraní 173

11. Použití JavaScriptu ve webových formulářích 175

12. Vytváření a práce se soubory cookie 191

13. Práce s obrázky v JavaScriptu 203

14. Prohlížeče a JavaScript 219

15. JavaScript a CSS 237

16. Zpracování výjimek v JavaScriptu 249


4 Stručný obsah

Část IV

AJAX a ještě dál 261

17. JavaScript a XML 263

18. AJAX 273

19. Hlouběji do AJAXu 291 Příloha 303


Obsah

Úvodem 15

Jak je kniha napsána 15

Konvence použité v knize 15

Zdrojové kódy cvičení a příkladů 16

Poznámka redakce českého vydání 16

ČÁST I

JAVACO? VŠE OHLEDNĚ JAVASCRIPTU

Kapitola 1

JavaScript umí mnohem více, než si myslíte 19

Trocha z historie JavaScriptu 19

Na scénu vstupuje Internet Explorer 3 20

A pak se objevil ECMAScript 20

Tolik standardů ... 21

DOM 21 Co obsahuje program v JavaScriptu 21

Použití pseudoprotokolu a funkce javascript 22

Vložení kódu v JavaScriptu do webové stránky 22

Co JavaScript umí 24

Co JavaScript neumí 24

JavaScript nemůžete klientovi vnutit 24

JavaScript negarantuje bezpečnost dat 25

JavaScript nemůže překročit hranice domény 25

JavaScript nepracuje na straně serveru 25 Tipy pro používání JavaScriptu 26

K čemu se JavaScript hodí 27

Který prohlížeč by webové stránky měly podporovat? 28 Cvičení 28

Kapitola 2

Programujeme v JavaScriptu 29

Možnosti vývoje v JavaScriptu 29

Konfigurujeme své prostředí 29

Používáme JavaScript ve Visual Studiu 2008 30


6 Obsah

První webový (a javascriptový) projekt ve Visual Studiu 2008 33

Vytvoření webového projektu s programovým kódem v JavaScriptu ve Visual Studiu 2008 33

Použití externích souborů s JavaScriptem ve Visual Studiu 2008 37

Vytvoření externího souboru s JavaScriptem s použitím Visual Studia 2008 37

Používáme JavaScript v Eclipse 40

První webový (a javascriptový) projekt v Eclipse 40

Vytvoření webového projektu s programovým kódem v JavaScriptu v Eclipse 41

Použití externích souborů s JavaScriptem v Eclipse 46

Vytvoření externího souboru s JavaScriptem v prostředí Eclipse 46

Používáme JavaScript bez vývojového prostředí 49

První webový (a javascriptový) projekt v Poznámkovém bloku 49

Vytvoření webové stránky s programovým kódem v JavaScriptu v Poznámkovém bloku 49

Použití externích souborů s JavaScriptem bez vývojového prostředí 51

Vytvoření externího souboru s JavaScriptem v Poznámkovém bloku 51

Ladění programového kódu v JavaScriptu 53

Cvičení 53

Kapitola 3

Syntaxe a příkazy JavaScriptu 55

Něco málo o zdrojovém kódu 55

Citlivost na velikost písmen 55

Prázdná mezera 55

Komentáře 56

Středníky 57

Zalomení řádku 58

Správné umístění programového kódu v JavaScriptu 58 Příkazy JavaScriptu 59

Co obsahuje příkaz 59

Dva typy příkazů JavaScriptu 59 Vyhrazená slova JavaScriptu 59 Krátce o funkcích 60

Umístění programového kódu s uživatelskou funkcí 61

Cvičení 62

Kapitola 4

Pracujeme s proměnnými a daty 63

Datové typy v JavaScriptu 63

Čísla 63

Provedení matematického výpočtu se šestnáctkovými čísly v JavaScriptu 64

Číselné funkce 64

Testování funkce isNaN 65

Objekt Math 65


7Obsah

Textové řetězce 66

Escape sekvence 66

Použití escape sekvencí 67

Metody a atributy řetězců 67

Získání délky řetězce 67

Pravdivostní hodnoty 68

Null 69

Undefined 69

Objekty 69

Pole 70 Definování a používání proměnných 70

Deklarace proměnných 70

Datové typy proměnných 71

Kontext proměnné 71

Zjištění kontextu proměnné 72

Instalace Firebugu 73

Řešení problémů s pomocí Firebugu 74

Odkazy a automatický úklid paměti (garbage collection) 76 Převod typu 77

Převod čísel 77

Převod řetězců 78

Převody pravdivostních hodnot 78 Cvičení 78

Kapitola 5

Používáme operátory a výrazy 79

Krátké seznámení s operátory 79

Operátory sčítání 79

Operátory násobení 80

Bitové operátory 80

Operátory rovnosti 80

Testování pomocí operátorů rovnosti 81

Relační operátory 82

Operátor in 83

Operátor instanceof 83 Unární operátory 83

Inkrementace a dekrementace 84

Převod na číslo pomocí operátoru + 84

Vytvoření záporného čísla pomocí operátoru - 84

Bitová a logická negace 85

Operátor delete 85

Použití operátoru delete v objektu 85

Operátor typeof 87


8 Obsah

Použití operátoru typeof 87

Operátor void 88

Použití operátoru void 88 Operátory přiřazení 89 Cvičení 90

ČÁST II

POUŽITÍ JAVASCRIPTU V PRAXI

Kapitola 6

Řízení provádění programu pomocí podmíněných bloků a cyklů 93

Podmíněný blok if 93

Syntaxe příkazu if 93

Funkce prompt a Internet Explorer 7 95

Použití podmíněného bloku if pro rozhodování o provádění programu 96

Složené podmínky 98

Vnořené podmínky 99 Příkazy else if a else 100 Více úrovní podmíněných bloků 101

Použití více úrovní podmíněných bloků a regulárního výrazu 101 Podmínky využívající ternární operátor 104 Příkaz Switch 104 Cyklus while 106

Příkaz while 106

Zajištění alespoň jednoho provedení programového kódu 106

Změna podmínky 106

Příkaz do...while 107

Cyklus for 108

Příkaz for 108

Použití cyklu for s polem 108

Příkaz for...in 109

Použití cyklu for...in 109

Příkaz for each...in 110

Kontrola formuláře pomocí podmíněných bloků 111

Kontrola vstupu pomocí podmíněných bloků 111 Cvičení 113


9Obsah

Kapitola 7

Práce s funkcemi 115

Co je to funkce? 115

Parametry funkce 115

Kontext proměnných podruhé 116

Návratové hodnoty 118

Více o volání funkcí 119

Anonymní funkce 120

Metody 120

Funkce pro dialogová okna 120

Získání vstupu pomocí funkce confirm 121

Cvičení 123

Kapitola 8

Objekty v JavaScriptu 125

Objektově orientované programování 125

Objekty 125

Atributy 125

Metody 126

Třídy 126

Vytváření objektů 128

Přidání atributů k objektu 129

Zobrazení atributů objektu 129

Průchod před atributy objektu 129

Hledání atributu 130 Přidání metod k objektu 131

Více o polích 132

Atribut length 132

Metody objektu pole 132

Přidávání a odebírání prvků pole 132

Použití metody concat pro přidání prvků 132

Přidávání prvků do pole pomocí metody concat 133

Přidávání prvků do pole pomocí metody join 134

Použití metod push a pop pro přidání, resp. odebrání, prvků pole 134

Použití metod shift a unshift pro přidání, resp. odebrání, prvků pole 134

Použití metody slice pro získání části pole 135

Třídění prvků pomocí metody sort 135

Vestavěné objekty 136

Objekt Date 136

Vypsání data a času do webové stránky 137

Odpočet k určitému datu v budoucnosti 139

Kalkulace doby potřebné pro načtení stránky 140

Cvičení 143


10 Obsah

Kapitola 9

Objektový model prohlížeče 145

Seznámení s prohlížečem 145

Hierarchie prohlížeče 145

Události 146 Objekt window 146 Získávání informací o obrazovce 147

Určení výšky a šířky obrazovky uživatele 148

Objekt navigator 149

Objekt navigator a jeho atributy 149

Objekt location 152

Objekt history 157

Cvičení 158

Kapitola 10

Objektový model dokumentu 159

Seznámení s DOM 159

DOM úrovně 0 159

DOM úrovně 1 a 2 160

Stromová struktura DOM 160

Práce s uzly 161 Přístup k elementům 161

Přístup k elementu pomocí jeho identifikátoru 161

Přístup k elementům pomocí názvu značky 164 Práce s parametry 166

Určení parametrů 166

Určení parametrů elementu a jejich hodnot 166

Nastavování hodnot parametrů 168 Vytváření elementů 169

Vytváření elementů s textovým obsahem 169

Vytvoření elementu a nastavení jeho identifikátoru 170 Odstraňování elementů 170 Cvičení 172


11Obsah

ČÁST III

INTEGRACE JAVASCRIPTU DO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

Kapitola 11

Použití JavaScriptu ve webových formulářích 175

JavaScript a webové formuláře 175

Získání dat z formuláře 177

Práce s informacemi ve formuláři 177

Práce s nabídkami 178

Výběr položky nabídky pomocí JavaScriptu 179

Práce se zaškrtávacími poli 181

Práce s výběrovými poli 183 Kontrola dat formuláře 185

Obejití kontroly vstupu JavaScriptem 185

Kontrola obsahu textového pole 188 Cvičení 189

Kapitola 12

Vytváření a práce se soubory cookie 191

Seznámení se soubory cookie 191

Vytváření souborů cookie pomocí JavaScriptu 192

Jednoduchý soubor cookie 192

Nastavení platnosti souboru cookie 193

Přidání doby platnosti do souboru cookie 194

Nastavení cesty v souboru cookie 196

Nastavení domény v souboru cookie 197

Práce se zabezpečenými soubory cookie 198 Čtení souborů cookie pomocí JavaScriptu 199 Odstraňování souborů cookie 200 Cvičení 201

Kapitola 13

Práce s obrázky v JavaScriptu 203

Přechody mezi obrázky 203

Jednoduchý přechod mezi obrázky 203

Lepší způsob 204

Vytvoření portabilního přechodu mezi obrázky 206

Načítání obrázků dopředu 209

Práce s prezentacemi 211

Vytvoření prezentace 211


12 Obsah

Pohyb zpět 212

Vytvoření tlačítka pro přechod na předchozí obrázek 213

Práce s obrázkovými mapami 215

Cvičení 218

Kapitola 14

Prohlížeče a JavaScript 219

Seznámení s událostmi 219

Modely obsluhy událostí 219

Použití modelu událostí DOM úrovně 0 219

Novější modely událostí: W3C a Internet Explorer 220

Obecná obsluha událostí 225 Získávání informací o uživateli 225

Krátké seznámení s atributem userAgent 225

Testování funkcionality 226

JavaScript a starší prohlížeče 226

Další atributy a metody objektu navigator 228 Otevírání, zavírání a změna velikosti oken 228

Otevření a zavření okna v akci 229

Detailní pohled na hlavní stránku 232

Detailní pohled na vytvořené okno 233

Nejlepší způsoby, jak otevřít nové okno 234

Je JavaScript zapotřebí? 234

Změna velikosti a přesun oken 235 Časovače 235 Cvičení 236

Kapitola 15

JavaScript a CSS 237

Co je to CSS? 237

Vlastnosti a hodnoty vlastností 238

Aplikace CSS 239 Vztah mezi CSS a JavaScriptem 239

Změna hodnoty vlastnosti elementu v JavaScriptu 239

Použití CSS a JavaScriptu při kontrole obsahu formuláře 240

Nastavení hodnoty vlastnosti elementu podle jeho typu 242

Určení hodnoty vlastnosti elementu pomocí JavaScriptu 244

Úprava pravidel stylů pomocí JavaScriptu 245 Cvičení 247


13Obsah

Kapitola 16

Zpracování výjimek v JavaScriptu 249

Seznámení se zpracováním výjimek 249

Konstrukce try/catch 249

Použití konstrukce try/catch 250

Blok finally 255 Použití události onerror 256

Nastavení obsluhy události onerror objektu window 256

Ignorace chyb 258

Nastavení obsluhy události onerror objektu image 258 Cvičení 260

ČÁST IV

AJAX A JEŠTĚ DÁL

Kapitola 17

JavaScript a XML 263

Použití XML v JavaScriptu 263

Ukázkový dokument XML 263

Načtení dokumentu XML pomocí JavaScriptu 264

Načtení dokumentu 264

Zobrazení dokumentu 264

Přidání záhlaví do tabulky s obsahem dokumentu XML 268

Co nás čeká? 271

Cvičení 271

Kapitola 18

AJAX 273

Seznámení s AJAXem 273

Objekt XMLHttpRequest 274

Vytvoření instance objektu XMLHttpRequest 274

Odeslání požadavku pomocí AJAXu 275

Zpracování odpovědi pomocí AJAXu 276

Odesílání požadavků a přijímání odpovědí pomocí objektu XMLHttpRequest 278

Zpracování odpovědí ve formátu XML 279

Práce s JSON 280

Zpracování hlaviček 281

Použití metody GET 282 Živé vyhledávání a aktualizace 284 Cvičení 289


14 Obsah

Kapitola 19

Hlouběji do AJAXu 291

Vytvoření tabulky jazyka HTML za pomoci XML a CSS 292

Použití objekt XMLHttpRequest pro získání a zobrazení dat z dokumentu XML 292

Nastavení stylu tabulky pomocí CSS 294

Vytvoření textového pole s automatickým dokončováním textu 297

Uživatelský vstup a AJAX 302

Cvičení 302 Příloha Klíč ke cvičení 303

Kapitola 1 303

Kapitola 2 303

Kapitola 3 304

Kapitola 4 305

Kapitola 5 305

Kapitola 6 306

Kapitola 7 307

Kapitola 8 308

Kapitola 9 309

Kapitola 10 310

Kapitola 11 311

Kapitola 12 315

Kapitola 13 316

Kapitola 14 316

Kapitola 15 318

Kapitola 16 320

Kapitola 17 321

Kapitola 18 327

Kapitola 19 328 Rejstřík 329


Úvodem

JavaScript je základním jazykem vývoje webových aplikací. Ať už svým webovým stránkám

přidáváte interaktivitu nebo vytváříte celé aplikace, dnešní web by nebyl bez JavaScriptu tím,

čím je.

JavaScript je na standardech založený jazyk s formální specifikací. Nicméně, jak by vám řekl

jakýkoli webový vývojář, každý z dnešních webových prohlížečů interpretuje tuto specifikaci

trochu jinak. To samozřejmě práci webovým vývojářům ztěžuje. Naštěstí většina webovýchprohlížečů má v podpoře a interpretaci základních funkcí JavaScriptu sbíhavou tendenci.

Tato kniha poskytuje úvod do JavaScriptu, včetně popisu základních funkcí, stejně jakonejnovějších možností a přístupů, jako je Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). Dnešníuživatelé webu se spoléhají na mnoho různých platforem a mnoho různých prohlížečů, takže v knize

uvidíme snímky obrazovky z více různých prohlížečů a důraz bude kladen spíše než vlastní

použití JavaScriptu směrem k použití založenému na standardech.

V první části knihy se s JavaScriptem seznámíte. Tato část vám pomůže začít s vývojem

v JavaScriptu. K vývoji v JavaScriptu přitom nebudete potřebovat žádné speciální nástroje, ale

uvidíte, jak lze k vývoji využít vývojová prostředí Microsoft Visual Studio, Eclipse, nebo prostě

editor Poznámkový blok (či jakýkoli jiný editor). Dále prozkoumáte základy jazyka a funkce

JavaScriptu. Poté zjistíte, jaký je vztah mezi JavaScriptem a webovými prohlížeči. A nakonec

se vám v knize v plné kráse předvede AJAX. Naučíte se jej používat k vytvoření dynamických

vyhledávacích formulářů. Jak je kniha napsána

V této knize se krok za krokem naučíte programovat v JavaScriptu. Začnete od úplných základů

a své vědomosti a znalosti programování v JavaScriptu budete zdokonalovat v každé kapitole

pomocí praktických příkladů a cvičení.

Pokud už znáte základy JavaScriptu, potom budete moci první část knihy přeskočit. Kapitola 1,

JavaScript umí mnohem více, než si myslíte, se podrobně věnuje určitému historickému pozadí,

stejně tak jako základním předpokladům pro studium s touto knihou; obojí je přitompodkladem pro výuku v dalších kapitolách knihy. Kapitola 2, Programujeme v JavaScriptu, ukazuje, jak

začít s JavaScriptem programovat. Pokud už znáte základy webového vývoje, můžete tutokapitolu přeskočit. Každopádně se ale v obou kapitolách dozvíte vše podstatné o základech vývoje

programů v JavaScriptu.

Kniha obsahuje obsah, jenž vám rychle pomůže určit polohu části, kterou hledáte. Každákapitola obsahuje detailní seznam toho, co obsahuje.

Ke cvičením v knize si můžete navíc stáhnout startovací zdrojové kódy. Tento balík kódů navíc

obsahuje i další kódy probírané v knize, takže příklady snadno otestujete, aniž byste museli kód

opisovat. Konvence použité v knize

Konvence Co znamená

Číslované postupy Cvičení krok za krokem s každým krokem pečlivě

očíslovaným a vysvětleným. Každý postup začíná krokem 1.

Tip/Poznámka Tyto speciální odstavce poskytují další informace, díky

nimž si rozšíříte povědomí o probíraném tématu.


16

Konvence Co znamená

Rozšiřující informace Orámované části se zaměřují na další zdroje informací

zvláště z programátorské praxe, které vám mohou pomoci

ve vlastním vzdělávání.

Názvy souborů a složek Názvy souborů a složek jsou odlišeny kurzivou.

Kód JavaScriptu / zvýrazněný kód Jak kód v textu, tak celé výpisy zdrojového kódů

JavaScriptu jsou formátovány neproporcionálním písmem.

Probíraný kód je zvýrazněný navíc tučností.

Uživatelský vstup Texty, které má čtenář zapsat, jsou zvýrazněny tučností.

Zdrojové kódy cvičení a příkladů

Zdrojové kódy, jak startovací, tak finální kódy ke všem cvičením, ale také kódy příkladů sičtenáři mohou stáhnout z webové stránky knihy na adrese http://knihy.cpress.cz/k1615. Všechny kódy

byly pečlivě lokalizovány do češtiny, takže je snáze pochopí také úplní začátečníci.

Balík kódů si stáhněte a rozbalte pomocí některého z archivačních programů, například

WinRAR nebo WinZIP. Protože JavaScript je obvykle závislý na okolní webové stránce, zdrojové kódy pro cvičení krok za krokem byly rozděleny do složek podle kapitol. To vám umožní

zkopírovat a vložit opakující se kód HTML do svých dokumentů, čímž se budete moci v rámci

cvičení soustředit pouze na JavaScript.

Každá složka s kódy kapitoly taktéž obsahuje složku DokonceneKody, v níž najdete kompletní

příklady. Tyto soubory můžete otevřít tak, jak jsou a prozkoumat tak okamžitě příklady ze všech

kapitol.

Poznámka redakce českého vydání

Nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu a bude

na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

Computer Press

redakce PC literatury

Holandská 8

639 00 Brno

nebo

knihy@cpress.cz

Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese http://

knihy.cpress.cz/k1615. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci zaslat komentář

nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.

Úvodem


Část I

JavaCo?

Vše ohledně JavaScriptu

V této části:

Kapitola 1: JavaScript umí mnohem více, než si myslíte

Kapitola 2: Programujeme v JavaScriptu

Kapitola 3: Syntaxe a příkazy JavaScriptu

Kapitola 4: Pracujeme s proměnnými a daty

Kapitola 5: Používáme operátory a výrazy ■ ■ ■ ■ ■Kapitola 1

JavaScript umí mnohem více,

než si myslíte

Vítejte v této úvodní kapitole. Po jejím přečtení budete schopni:

Vyznat se v minulosti JavaScriptu

Rozeznat část programu napsanou v JavaScriptu

Používat javascriptový pseudoprotokol

Umístit kód JavaScriptu do webové stránky tam, kam patří

Porozumět tomu, co JavaScript umí a co ne

Trocha z historie JavaScriptu

JavaScript není Java. S povědomím o této skutečnosti se můžete přesunout k větším a důležitějším

věcem, například jak vytvořit bezvadnou vysouvací navigační nabídku. Ale vážně, JavaScript je

hovorový název pro specifikaci formálně nazývanou jako ECMAScript. Ale název ECMAScript

není nic úchvatného. Jen to zkuste, řekněte nahlas: „ECMAScript“. Vidíte? (O ECMAScriptu si

povíme později.)

Odkud vlastně JavaScript vzešel? Pravděpodobně neznáte velmi bohatou a zajímavou historii

JavaScriptu – a popravdě, nejspíš o ni ani tak moc nestojíte. Pokud je tohle váš případ, možná

máte pokušení přeskočit dopředu na další kapitolu a vrhnout se rovnou mezi kódy JavaScriptu.

To by ale byla samozřejmě chyba, neboť byste přišli o ten parádní text věnující se JavaScriptu

dále. A mimo to, pochopení trochy minulosti JavaScriptu je důležité k pochopení toho, jak je

tento jazyk dnes implementován do různých prostředí.

JavaScript byl původně vyvinut Brendanem Eichem ve společnosti NetScape mezi léty 1995 až

1996. V té době se tento jazyk nazýval LiveScript. To ale nebylo skvělé jméno pro zcela nový

jazyk, a tak zde příběh nekončí. Jedním nešťastným rozhodnutím si lidé z marketingu postavili

hlavu a jazyk pojmenovali JavaScript. Zmatení se dostavilo brzy. Jistě víte, že jazyk Java byl v té

době horkou novinkou a někdo se zkrátka rozhodl parazitovat na jeho popularitě. Ve výsledku se

JavaScript sám o sobě usadil vedle jazyka Java. Naneštěstí jazyk Java, jehož popularita vycházela

z častého používání, si vysloužil špatnou pověst, neboť některé z webových stránek používaly

Javu k prezentaci nebo k přidání zbytečných vylepšení (jako byl například pohybující se text).

Zkušenost uživatelů utrpěla, protože Java vyžadovala načtení zásuvného modulu (plug-inu) ve

webovém prohlížeči, čímž zpomalovala proces surfování a celkově návštěvníkům stránek způsobovala potíže, a to se nezmiňujeme o problémech s přístupností. JavaScript byl neúprosně spojován

s Javou a s jejími problémy. Až později toto špatné propojení obou jazyků JavaScript setřásl.

JavaScript není kompilovaným (překládaným) jazykem, čímž vytváří pocit, že není dostatečně

výkonným jazykem. Mnozí weboví programátoři v závěru devadesátých let minulého století

JavaScript umí mnohem více,

než si myslíte

1


20 Část I – JavaCo? Vše ohledně JavaScriptu

nejprve JavaScript odmítli, ale brzy na to objevili jeho užitečnost a sílu, díky níž lze jaksimulovat, tak vytvářet interaktivitu na Word Wide Webu. Do té doby se mnoho webových stránek

vytvářelo pomocí hypertextového značkovacího jazyka (HTML) s grafikou, jež postrádala jak

vizuální dojem, tak schopnost ovlivňovat obsah stránek.

JavaScript se brzy zaměřil na ověřování obsahu formulářů na straně klienta a práci s obrázky na

webových stránkách, aby poskytl základní, ale užitečnou, interaktivitu a zpětnou vazbunávštěvníkům. Když uživatel webových stránek vyplnil formulář, JavaScript se mohl použít k okamžité

kontrole obsahu webového formuláře, aby se tak data nemusela odesílat webovému serveru. To

byl skvělý způsob, jak zrychlit aplikace a nechat je reagovat na podněty uživatele, a tím uspořit

čas běžně nutný ke komunikaci se serverem. A to zvláště v době, kdy se ještě nerozšířilširokoásmový Internet (broadband).

Na scénu vstupuje Internet Explorer 3

Do třetí verze Microsoft Internet Exploreru vydané v roce 1996 Microsoft zahrnul podporu

jádra JavaScriptu, známou jako JScript, společně s podporou dalšího skriptovacího jazyka,

VBScriptu. Naneštěstí, ačkoliv tyto jazyky byly stejné, nebyly zcela stejné ve své implementaci.

Proto se vyvinuly metody detekující, který prohlížeč používá návštěvník webových stránek,

podle čehož mu poskytl takový JavaScript, jenž v daném prohlížeči fungoval. Tento proces

je známý jako detekce prohlížeče a budeme se o něm bavit v kapitole 14 nazvané Prohlížeče

a JavaScript. Detekce prohlížeče se stále používá, i když stále v menší míře.

A pak se objevil ECMAScript

V polovině roku 1997 společnosti Microsoft a Netscape spolupracovaly v rámci skupiny

European Computer Manufactures Association (ECMA) na první verzi ECMAScriptu. Od té

doby všechny prohlížeče od společností Netscape a Microsoft implementují jednotlivé verze

standardu ECMAScript. Jiné populární prohlížeče, jako Firefox a Opera, taktéž implementují

standard ECMAScript.

Poslední verze ECMAScriptu přijatá jako standard známý pod jménem ECMA-262 bylavydána v roce 1999. Dobrou zprávou je, že prohlížeče jako je Internet Explorer 4 a Netscape 4.5

tento standard podporovaly a každý důležitý prohlížeč od té doby podporuje verzi JavaScriptu

přijatou ve standardu ECMA-262. Špatnou zprávou je, že každý z prohlížečů si tento standard

vykládá trochu jiným způsobem. To znamená, že i dnes se vývojáři v JavaScriptu stále potýkají

s nekompatibilitou.

Na čtvrtém vydání ECMAScriptu se stále pracuje, ale brzy bude vydán. Podívejte se na http://

www.ecma-international.org – zde získáte o standardu více informací.

Jako vývojáři, kteří budete JavaScript včleňovat do svých webových aplikací, budete muset

počítat s rozdíly v interpretaci JavaScriptu. To znamená, že budete muset implementovat

skripty trochu jiným způsobem, a také to znamená, že je budete muset testovat, testovat atestovat znovu v různých prohlížečích a na různých platformách. Na dnešním Internetu existuje

jen velmi malá tolerance špatně navržených aplikací, jež pracují jen v určitém prohlížeči.

Důležité: Je velmi důležité testovat vaše webové stránky ve více prohlížečích, a to i když si

myslíte, že vaši webovou aplikaci nebudou používat lidé, kteří nevyužívají Internet Explorer.

I když si budete jistí, že se vaše aplikace bude používat výhradně v Internet Exploreru, nebo

je to jediný prohlížeč, jejž oficiálně podporujete, stále byste ji měli testovat v jiných prohlížečích. Nejen z důvodu bezpečnosti, ale také proto, že se ukáže, zda jste vývojáři, kteří

rozumí dnešním internetovým technologiím.


21Kapitola 1 – JavaScript umí mnohem více, než si myslíte

JavaScript umí mnohem více,

než si myslíte

1

Tolik standardů ...

Pokud byste se domnívali, že standardy okolo programování v JavaScriptu jsou poměrně slabě

definované, měli byste pravdu. Každý prohlížeč podporuje JavaScript trochu jinak, čímž budou

vaši práci ztěžovat. Pokoušet se popsat všechny tyto rozdíly je tedy obtížnější, než kdyby byl

tento jazyk jednoduchou, specifickou, entitou, jako jsou třeba jednotlivé verze Microsoft Visual

Basicu či Perlu. Ale není, a tak vaší (i mou) prací bude na všechny tyto rozdíly myslet, nezbytně

s nimi počítat a pokusit se najít nejmenší společný jmenovatel jak jen to bude možné.

DOM

Jiným standardem, který používají programátoři v JavaScriptu, je objektový model dokumentu

(DOM – Document Object Model) vyvinutý konsorciem World Wide Web Consortium (W3C).

W3C popisuje DOM jako „na platformě – a jazyku – nezávislé rozhraní umožňující programům

a skriptům dynamicky přistupovat a aktualizovat obsah, strukturu a styly dokumentů“. Pro vás to

jednoduše znamená, že existuje prohlížeči používaná specifikace, kterou můžete použít k práci

s webovou stránkou v dynamickém slova smyslu. DOM reprezentuje dokumenty HTML a XML

(Extensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk) ve formě stromové struktury

a umožňuje dynamický přístup k objektům této struktury. JavaScript silně souvisí s modelem

DOM a nabízí pro práci s ním mnoho funkcí.

Podobně jako JavaScript, i DOM interpretovaly různé prohlížeče rozdílně, čímž dále ztížily život

programátorům v JavaScriptu. Internet Explorer 4 a předchozí verze prohlížeče NetScape v sobě

zahrnovaly podporu pro prvotní model DOM známý jako DOM úrovně 0. Jestliže použijete DOM

této úrovně, můžete si být celkem jisti podporou u všech těchto prohlížečů a jejich následovníků.

Internet Explorer ve verzích 5 a 5.5 zahrnuly částečnou podporu DOM úrovně 1, zatímco

Internet Explorer 6 a pozdější verze podporují již úroveň 2. Ostatní prohlížeče, jako Firefox

a Opera, plně podporují standardy W3C.

Jestliže je zde něco, čemu byste se při výuce standardů JavaScriptu a příbuzných standardů DOM

neměli vyhnout, pak to, že musíte věnovat pozornost programovému kódu, který vytváříte (asi

žádné překvapení), a syntaxi tohoto programového kódu. Pokud totiž nebudete, můžeprogramový kód snadno selhat a způsobit, že se vaše stránka nevykreslí v daném prohlížeči. Kapitola

10, Objektový model dokumentu, pokrývá model DOM mnohem více do detailu.

Tip: W3C poskytuje aplikaci, jež umožňuje testování vašeho webového prohlížeče propodoru různých úrovní modelu DOM. Tuto aplikaci naleznete na adrese http://www.w3.org/

2003/02/06-dom-support.html.

Co obsahuje program v JavaScriptu

Program napsaný v JavaScriptu se skládá z příkazů tvořených znaky, operátory a identifikátorů

umístěných za sebou v řadě. Toto uspořádání pak dává smysl interpreteru JavaScriptu, který obsahuje

většina webových prohlížečů. Vypadá to složitě, ale ve skutečnosti na tom není nic komplikovaného

pro kohokoliv, kdo programoval v jakémkoli jiném jazyku. Příkaz může vypadat například takto:

var maleCislo = 4;

Tento příkaz obsahuje znaky, v tomto případě rezervované slovo var, následované dalšími

znaky, jako je identifikátor, operátor a číslo. O těchto částech příkazu se naučíte více v kapitole

2, Programujeme v JavaScriptu, a dále v knize. Účelem tohoto příkazu je nastavit proměnnou

maleCislo na hodnotu 4.


22 Část I – JavaCo? Vše ohledně JavaScriptu

Stejně jako v jakémkoli jiném programovacím jazyce příkazy uspořádáváte za sebe způsobí, že

program vykoná jednu nebo více funkcí. Mluvíme-li o funkcích, je třeba říct, že JavaScript má

svůj vlastní způsob, jímž funkce definuje a o němž se dočtete více v kapitole 7, Práce sfunkcemi. JavaScript nabízí řadu vestavěných funkcí, jež můžete použít ve vašich programech.

Použití pseudoprotokolu a funkce javascript

1. Otevřete webový prohlížeč, například Internet Explorer nebo Firefox.

2. V adresním řádku napište následující kód a stiskněte klávesu Enter:

javascript:alert(„Ahoj světe“);

3. Po stisku klávesy Enter uvidíte dialog podobný tomuto:

Gratuluji! Právě jste naprogramovali váš první (ačkoliv

nepříliš užitečný) kousek programového kódu v JavaScriptu.

Nicméně na tomto kousku kódu můžete vidět dvě důležité

věci, které využijete ve své snaze programovat v JavaScriptu:

identifikátor pseudoprotokolu javascript, a velmi užitečnou

funkci alert. Každé z těchto dvou položek se budeme věnovat v dalších kapitolách, ale nyní

je dostačující to, že jste se naučili něco, co využijete v budoucnosti!

JavaScript je taktéž řízen událostmi, čímž mám na mysli to, že může reagovat na určité události

nebo „věci, které se dějí“, jako je klepnutí myší či změna textu ve formulářovém poli. Propojení

JavaScriptu s událostí je pro mnoho způsobů a běžné užití JavaScriptu zcela zásadní. V kapitole

14 se dozvíte, jak použitím JavaScriptu reagovat na události.

Vložení kódu v JavaScriptu do webové stránky

Pokud jste nováčky v HTML, vše, co nyní potřebujete znát, je to, že se v HTML vkládají do

webové stránky elementy pomocí párů značek uzavřených do ostrých závorek. A že uzavírací

značka začíná lomítkem (/). Samotné elementy je pak možné vnořovat do sebe. Programový kód

v JavaScriptu se vkládá do těla značky <script>, jež se umisťuje dovnitř značky <head>, a ta zase

dovnitř značky <body>. Zde je příklad: <html> <head> <title>Titulek webové stránky <script type=“text/javascript“>

// Sem patří programový kód v JavaScriptu

</script>

</head>

<body>

<script type=“text/javascript“>

// Sem programový kód v JavaScriptu patří také

</script>

</body>

</html>

Programový kód v JavaScriptu umístěný do značky <body> se spouští, jakmile na něj při čtení

dokumentu dojde řada. To se může hodit, pokud potřebujete psát do dokumentu za pomoci

nějaké funkce JavaScriptu, jak je vidět zde (volané funkce jsou zvýrazněné tučně):

<html>

<head>

<title>Titulek webové stránky

<script type=“text/javascript“>


23Kapitola 1 – JavaScript umí mnohem více, než si myslíte

JavaScript umí mnohem více,

než si myslíte

1

// Sem patří programový kód v JavaScriptu

</script>

</head>

<body>

<script type=“text/javascript“>

document.write(„Ahoj“);

document.write(„ Ahoj“);

</script>

</body>

</html>

Když používáte programový kód v JavaScriptu ve stránce XHTML (Extensible Hypertext

Markup Language – rozšířený hypertextový jazyk), znaky < a & se interpretují jako řídicí znaky

jazyka XML, což v JavaScriptu působí problémy. Tento problém lze vyřešit použitím následující

syntaxe ve stránce XHTML:

<script type=“text/javascript“>

<![CDATA[

// Sem patří programový kód v JavaScriptu

]]>

</script>

Jasně, vypadá to škaredě. Nicméně, i pro tento zápis existuje řešení: použití externího souboru

s programovým kódem v JavaScriptu. V kapitole dvě poznáte, jak se s tímto úkolem vypořádat.

Typy dokumentů

Pokud jste někdy alespoň trochu programovali pro web, pravděpodobně znáte deklarace typu

dokumentu, neboli deklarace DOCTYPE, jak se také někdy nazývají. Jednou z důležitých věcí

při návrhu webové stránky je zajistit, že bude na začátku stránky obsahovat přesnou asyntakticky správnou deklaraci DOCTYPE. Deklarace DOCTYPE, pro niž se běžně užívá zkratka DTD,

umožňuje prohlížeči (nebo parsujícímu programu) poznat pravidla, jimiž se bude řídit při

parsování (syntaktickém zpracování) elementů dokumentu.

Například deklarace DOCTYPE pro HTML 4.01 vypadá takto:

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“

„http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd“>

Pokud k vytváření webových projektů používáte Visual Studio 2005 nebo novější, každéstránce se přidělí automaticky deklarace DOCTYPE pro standard XHTML 1.0, takto:

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“

„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

Pokud deklarace DOCTYPE vynecháte, prohlížeč bude stránku vyhodnocovat za použití

nestandardního režimu známého jako Quirks Mode. Přepnutí prohlížeče do tohoto módu

bude znamenat, že dokument bude nakonec vypadat jinak, než jste zamýšleli, zvláště v různých prohlížečích.

Pokud DOCTYPE deklarujete, je důležité se ujistit, že výsledné programové kódy dokumentů

HTML, kaskádových stylů (Cascading Style Sheets – CSS) a JavaScriptu také odpovídají webovým

standardům. To je důležité, pokud chcete zajistit, že se dokument bude zobrazovat tak, jak jste

zamýšleli, různému publiku, bez ohledu na rozhraní nebo prohlížeč, který k prohlížení dokumentů

toto publikum používá. Více se budeme validaci (kontrole) kódu HTML a CSS věnovat v této knize

v kapitole 15, JavaScript a CSS. W3C poskytuje zdarma online validátor na adrese http://validator.

w3.org/. Ten můžete použít ke kontrole jakékoli veřejně dostupné webové stránky.


24 Část I – JavaCo? Vše ohledně JavaScriptu

Tip: Validátor kódu používejte pravidelně, dokud nebude dokument vzhledem kestandardům bezchybný, a vždy validujte jakýkoli dokument předtím, než webový projektuveřejníte na Internetu.

Co JavaScript umí

JavaScript je velkou měrou komplementární jazyk, čímž myslím, že není běžné, aby byla celá

aplikace napsána pouze v JavaScriptu bez pomoci jiných jazyků, jako třeba HTML, a bezprezentace ve webovém prohlížeči. Podporu JavaScriptu nabízí některé produkty společnosti Adobe,

ale i tak se JavaScript primárně používá ve webovém programování.

Jak uvidíte (nebo už možná víte), JavaScript je také jako písmeno J součástí zkratky AJAX

(Asynchronous JavaScript and XML – asynchronní JavaScript a XML), miláčka fenoménu Web

2.0. Mimo to je JavaScript každodenním jazykem poskytujícím očekávanou, nebo možnávyžadovanou, interaktivitu současnými webovými uživateli.

JavaScript umí na klientské straně aplikace spoustu věcí. Dokáže webovým stránkám přidat

potřebnou interaktivitu – například vytvořením vysouvacích navigačních nabídek, transformací

textu na webové stránce, dynamickým přidáním elementů do stránky a dokáže též pomoci se

vstupními formulářovými poli.

Zbytek knihy se zabývá tím, co JavaScript dokáže. Ale nejprve se podívejme na několik věcí,

které JavaScript prostě nedokáže. Všimněte si, že tento seznam nepostihuje úplně vše. Co JavaScript neumí

Mnoho z toho, co JavaScript nedokáže, je výsledkem toho, že použití JavaScriptu je limitované

prostředím webových prohlížečů. Tato část popisuje některé úkoly, jež JavaScript splnit nedokáže, a ty, které by umět provést ani neměl. JavaScript nemůžete klientovi vnutit

V praxi to znamená, že JavaScript svou funkcionalitu opírá o jiné rozhraní nebo hostitelský

program. Tímto hostitelským programem je běžně webový prohlížeč na straně klienta, taktéž

známý jako uživatelský agent (user agent). Protože JavaScript je jazyk pracující na straně klienta,

dokáže dělat jen to, co mu dovolí klient.

Někteří lidé stále používají starší prohlížeče, které zcela JavaScript nepodporují. A stále i další

prohlížeče nebudou kvůli přístupnosti, čtečkám textu a jinému podpůrnému softwaru v prohlížeči

schopné podporovat mnoho efektních možností, jež JavaScript nabízí. A někteří lidé zkrátka

použití JavaScriptu v prohlížeči zakážou, už jen proto, že mohou, nebo protože se obávajíproblémů se zabezpečením (ať jsou reálné či nikoliv), či kvůli slabé reputaci JavaScriptu mezi některými

lidmi, neboť je například obtěžují vyskakovací (automaticky otevíraná) okna s reklamou.

Bez ohledu na důvod potřebujete vyvinout úsilí navíc, abyste zajistili, že vámi navrhované webové

stránky budou přístupné také těm jednotlivcům, kteří JavaScript nepoužívají. Nyní slyším vaše

protesty: „Ale tahle možnost je přece [sem vložte váš vlastní superlativ: skvělá, příjemná, podstatná, krásná, nádherná].” Bez ohledu na to, jak krásná tato možnost může být, je šance, že byste

mohli mít prospěch z lepší interoperability a zvýšené návštěvnosti stránek. V části Tipy propoužívání JavaScriptu, později v této kapitole, vám nabídnu některé rady, jež můžete následovat, díky

nimž zajistíte, že se JavaScript bude na vašich webových stránkách používat správně.

Možná pomůže nad celou záležitostí uvažovat odlišně. Když vytváříte webovou aplikaci fungující

na webovém serveru IIS 6.0 (Internet Information Service), můžete si být celkem logicky jistí, že


25Kapitola 1 – JavaScript umí mnohem více, než si myslíte

JavaScript umí mnohem více,

než si myslíte

1

tato aplikace by měla fungovat kdekoliv, kde je na serveru nainstalována služba IIS 6.0. Podrobně

když vytváříte aplikaci pro webový server Apache 2, můžete si být jistí, že bude fungovat na jiných

instalacích Apache 2. To samé nicméně nemůžeme říct o JavaScriptu. Když píšete aplikaci, jež

pracuje na vašem stolním počítači, nutně už nemusí fungovat jinému člověku na jeho počítači.

Zkrátka nemůžete kontrolovat, jak vaše aplikace bude fungovat, jakmile se zašle klientovi.

JavaScript negarantuje bezpečnost dat

Protože programový kód v JavaScriptu běží celý na straně klienta, vývojář se musí naučit jak jej

používat. Jak asi tušíte, má provádění kódu na straně klienta vážné bezpečnostní důsledky. Jakmile

je jednou program v počítači klienta, klient může provádět dost nepěkné věci programovému kódu

samotnému, než odešle výsledek zpět serveru. Tak jako v případě dalšího webovéhoprogramování byste nikdy neměli věřit jakýmkoli datům přicházejícím od klienta. I když jste použili funkce

JavaScriptu pro kontrolu obsahu formuláře, je pořád nutné, abyste provedli kontrolu těchto vstupů

znovu ve chvíli, kdy se data dostanou na server. Klient s vypnutou podporou JavaScriptu může zpět

poslat z webového formuláře nesmyslná data. Pokud uvěříte, s dostatečnou dávkou nevinnosti, že

vaše javascriptové funkce už otestovaly data z formuláře k zajištění jejich správnosti, možná zjistíte,

že tato chybná data vrácená serveru mají neočekávané, a možná dokonce nebezpečné, následky.

Důležité: Pamatujte na to, že podporu JavaScriptu může návštěvník stránek ve svémpočítači vypnout. Roztomilý trik, jímž pomocí JavaScriptu znepřístupníte klepnutí pravýmtlačítkem myši do stránky nebo návštěvníkům zabráníte zobrazovat zdrojový kód stránky,nemůže být spolehlivě funkční a neměli byste jej tedy používat jako bezpečnostní opatření.

JavaScript nemůže překročit hranice domény

Vývojář v JavaScriptu si musí být vědom tzv. politiky stejného původu (Same-Origin Policy),

jež přikazuje, že skripty spuštěné v jedné doméně nesmí mít přístup k prostředkům jiné

domény, ani nemohou ovlivňovat skripty a data v jiné doméně. Například JavaScript se může

použít k otevření nového okna prohlížeče, ale obsah tohoto nového okna je vůči volajícímu

skriptu poněkud omezen. Pokud stránka mého webu, braingia.org, obsahuje programový kód

v JavaScriptu, nemůže tento přistupovat k prostředkům z jiné domény, jako je třeba microsoft.

com. To je podstata politiky stejného původu: aby se mohl prostředek použít ve stránce, musí

se programový kód v JavaScriptu spustit ze stejného umístění nebo z něj pocházet.

Politika stejného původu je často problematická při použití rámců nebo objektu XMLHttpRequest

používaného v AJAXu, kdy je třeba pomocí JavaScriptu poslat více požadavků různým webovým

serverům. Tohoto tématu se dotkneme v kapitole 18, AJAX. Nyní mějte na vědomí, že JavaScript

je možné použít pouze v rámci okna prohlížeče.

JavaScript nepracuje na straně serveru

Když vyvíjíte kód na straně serveru, jako v případě jazyků Visual Basic.NET nebo PHP (PHP je

rekurzivní zkratka, jež značí: „PHP: Hypertext Preprocessor”), celkem logicky si můžete být jistí, že

server implementuje určité funkce, jako je komunikace s databází nebo poskytnutí přístupu kmodulům nutným pro chod webové aplikace. JavaScript ovšem nemá k proměnným na straně serveru

přístup. Například JavaScript nemůže přistupovat k databázi umístěné na serveru. Kód JavaScriptu je

limitován tím, co se může udělat v rámci platformy, na níž skript běží, což je typicky prohlížeč.

Pokud jste obeznámeni s programováním na straně serveru, bude pro vás odlišné i to, že nikdy

nebudete vědět, jaké funkce klient vůbec podporuje, aniž byste aplikaci testovali na mnoha

klientech. Když programujete na straně serveru, a když server neimplementuje požadované


26 Část I – JavaCo? Vše ohledně JavaScriptu

funkce, budete to zkrátka hned vědět, neboť skript na straně serveru selže, jakmile jej otestujete.

Implementace podpory pro kód na straně serveru by se neměla bezdůvodně měnit, neboť pak

lze snadněji poznat, jaký kód můžete psát a jaký ne. To samé ovšem nelze říct o kódu vJavaScrip

tu, jenž je zamýšlen tak, aby běžel na straně klienta, který je zcela mimo vaši kontrolu.

Tipy pro používání JavaScriptu

V rámci dobrého webového designu vstupuje do hry několik faktorů, ale popravdě, kdorozho

duje o tom, co je dobré a co nikoliv? Jeden návštěvník může něco nazvat jako hnusný mix barev

a textu jako byste je dali do kýble, zatřepali s ním a poté prostě vylili na stránku; jiný může váš

design a barvy milovat.

Jelikož čtete tuto knihu, domnívám se, že hledáte nějakou pomoc s použitím JavaScriptu kvy

lepšení vašich webových stránek. Taktéž se domnívám, že chcete používat programovací jazyk,

abyste lidem zpříjemnili a usnadnili používání vašich stránek a abyste vylepšili jejich vzhled

a dojem, a aby zkrátka fungovaly lépe.

Design webu není a nikdy nebyl zcela objektivní záležitostí. Cíle webových stránek mohou být

informační, čímž vyžadují volbu jednoho přístupu, zatímco cílem jiných webových stránek

může být propojení s aplikací, a mohou tak vyžadovat specializovaný design a funkcionalitu.

Nicméně, mnoho populárních a zdánlivě dobře navržených stránek obsahuje jisté společné

aspekty. Pokusím se je zde shrnout, ačkoliv vás žádám, abyste si pamatovali, že jsem zdenevy

tvořil vyčerpávající seznam a že jde jednoduše o názor jednoho člověka.

Dobře navržené webové stránky dávají důraz na funkce před formou. Uživatel obvyklenavští

ví webové stránky, aby získal informace. Čím složitěji se na vašich stránkách dá orientovat, tím

spíše se uživatel prostě přesune na jiné stránky s lepší navigací.

Animace a blikající části stránky přicházejí a odcházejí, ale co zůstává, jsou stránky poskytující

základní informace prezentované profesionálním, jednoduše přístupným způsobem. Použití

nejnovějšího animačního softwaru nebo webové technologie mně vždy připomene časy HTML

značky <blink>. Značka <blink>, pro ty, kteří ji nikdy neviděli v akci, způsobuje, že do ní vložený

text se na obrazovce objevuje a zase ztrácí. Téměř všichni weboví vývojáři, jak se zdá, nenávidí, co

značka <blink> provádí. Ti stejní vývojáři by proto měli mít na mysli, že úchvatné animace nebo

roztomilý efekt na webových stránkách bude zítra jen další značkou <blink>. Úspěšné webové

stránky se drží základů a používají blikání pouze tehdy, když to obsah vyžaduje.

Používejte elementy, jako jsou mapa stránek, popisné značky a jednoduchou navigaci a nevyžadujte

speciální software nebo zásuvné moduly (plug-iny) k zobrazení hlavního obsahu stránek. Příliš

často navštívím webové stránky, na nichž se musím zastavit, protože potřebuji zásuvný modul či

jeho poslední verzi nebo nějaký přehrávač (který nemám), abych se mohl na stránkách navigovat.

Ačkoliv mapy stránek, popisné značky a jednoduchá navigace mohou vypadat zvláštně, jde

o nepostradatelné součásti přístupnosti. Čtečky textu a podobné technologie, které zpřístupňují

stránky zrakově postiženým, tyto objekty používají a často mají s JavaScriptem velké problémy.

Dobře navržené webové stránky dodržují standardy. Webové standardy jsou zde proto, aby

chom je dodržovali, takže je můžete ignorovat pouze ke své vlastní škodě. Správné použitídekla

race DOCTYPE a dobře strukturovaný kód HTML vám pomůže zajistit, že se stránky zobrazí

návštěvníkům vašich stránek správně. Validace pomocí nástroje Markup Validator konsorcia

W3C se velmi doporučuje. Pokud vaše stránka obsahuje chyby, opravte je!

Dobře navržené webové stránky se správně vykreslí v různých prohlížečích. I když měl kdysi

Internet Explorer 90 % podílu na trhu, pro vývojáře nikdy nebylo dobré, když ignorovali jiné

prohlížeče. Pokud tak činili, obvykle to znamenalo ignorování přístupnosti. Takže lidé stextový


27Kapitola 1 – JavaScript umí mnohem více, než si myslíte

JavaScript umí mnohem více,

než si myslíte

1

mi čtečkami či jinými doplňky nemohli stránky používat. Lidé používající jiný operační systém

než Microsoft Windows měli při návštěvě stránek zkrátka smůlu.

I když je Internet Explorer mezi návštěvníky webových stránek stále lídrem, stále je velká možnost, že

2 až 3 z 10 uživatelů mohou používat jiný prohlížeč. Samozřejmě tato odchylka záleží především na

objektu zájmu. Čím máte více technicky zaměřené publikum, tím více se budete muset přizpůsobit

jiným prohlížečům než je Internet Explorer. Proto, když se vaše stránky věnují technickému publiku,

budete potřebovat, aby vaše stránky fungovaly v prohlížečích Firefox, Safari nebo dokonce Lynx.

Bez ohledu na předmět zájmu webových stránek, nikdy byste se neměli odvrátit od uživatelů

jen z důvodu jejich volby jiného prohlížeče. Představte si obchodníka, který se odvrátí od 3 z 10

potenciálních zákazníků jen kvůli jejich botám. Takový obchod by nemohl dlouho fungovat,

nebo by alespoň neprosperoval.

Pokud se vrhnete do dodržování webových standardů, je šance, že budete dělat většinu toho, co

potřebujete udělat k zajištění podpory více různých prohlížečů. Také platí, že pokud se vyhnete

zásuvným modulům třetích stran nutných pro správný chod vašich webových stránek, zajistíte

tím i jejich správné vykreslení.

Dobře navržené webové stránky používají odpovídající technologie v odpovídající čas.

Pokud mluvíme o zásuvných modulech, platí, že dobře navržené webové stránky nepoužívají

takových technologií ani příliš, ani málo. Webové stránky nabízející video nahrávky běžně

vyžadují nějaký přehrávač k jejich přehrání. Podobně na stránkách nabízejících hudební obsah

je běžné, že na pozadí přehrávají hudbu. Není to ale případ jiných stránek. Pokud cítíte, že vaše

stránky potřebují hudbu na pozadí, vraťte se zpět k tabuli a prvně prověřte, proč potřebujete

webové stránky. Chvěji se hrůzou při pomyšlení na právní stránky, jež jsem jednou navštívil.

Stránky začínaly přehráváním firemní znělky na pozadí bez jakékoli možnosti mého zásahu.

Přátelé nenechávají své přátele používat hudbu na pozadí na svých stránkách, ledaže jsou vaši

přátelé z kapely Rush a vy právě pracujete na jejich webových stránkách.

K čemu se JavaScript hodí

Současný web se stále vyvíjí. Jedna z nejpopulárnějších tendencí posledních let je známá jako

nevtíravý (unobstrusive) JavaScript. Paradigma nevtíravého skriptování je součást většího hnutí

nazvaného oddělení chování. Oddělení chování volá po tom, aby byla struktura oddělena od

stylů, a obojí od chování. V tomto modelu poskytuje HTML a XHTML strukturu, zatímco CSS

poskytuje styly a JavaScript zase chování. JavaScript je nevtíravý; nevstupuje do cesty. Pokud

není JavaScript v prohlížeči dostupný, webové stránky stále fungují, protože pro návštěvníka

stále existuje jiný způsob, jak webovou stránku používat.

Pokud se použije řádně, nevtíravý JavaScript znamená, že případné selhání při pokusu o použití

JavaScriptu se provede s noblesou a grácií. Nepředpokládá se, že JavaScript bude k dispozici

– tvůrce nevtíravých skriptů se buď ujistí, že stránka bude bez JavaScriptu fungovat, nebopouži

je řádné metody zajišťující jeho dostupnost ve chvíli, kdy jej stránka vyžaduje.

Jednu z takových metod si popíšeme v kapitole 14. Nevtíravé skriptování je důležité, neboť

pomáhá zajistit přístupnost pro uživatele s alternativními prohlížeči, textovými čtečkami nebo

pro jakýkoli další případ.

Já sám jsem zastánce nevtíravého skriptování, protože směřuje k tomu, že se budou dodržovat

standardy a výsledné stránky budou dodržovat čtyři doporučení, jež jsem shrnul v předchozí

části. Dejte ale tomu, že tohle není ten případ. Člověk může oddělit HTML, CSS a JavaScript

a stejně skončit s proprietárními (vlastními) značkami. Když programujete v nevtíravém slova

smyslu, máte tendenci dávat si pozor na detaily, a proto se více staráte o to, aby konečný výsledek

odpovídal standardům.


28 Část I – JavaCo? Vše ohledně JavaScriptu

V této knize vám ukážu nejen základy JavaScriptu, ale také ten nejlepší způsob, jakým JavaScript

používat tak efektivně, jak jen to je možné, tedy nevtí       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist