načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Jan Buridan a nominalistická teorie racionality – Miroslav Hanke

Jan Buridan a nominalistická teorie racionality
-7%
sleva

Kniha: Jan Buridan a nominalistická teorie racionality
Autor: Miroslav Hanke

Práce usiluje o prezentaci logických a epistemologických koncepcí pozdněstředověkého myslitele Jana Buridana, které jsou analyzovány jednak ze systematického hlediska, jednak z hlediska jejich zasazení do nominalistického paradigmatu. První ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  332 Kč 309
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 258
Rozměr: 25 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: 14(100)"04/14" - Středověká filozofie
Jazyk: česky
Datum vydání: 15.05.2011
Nakladatelské údaje: Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
ISBN: 978-80-244-2923-6
EAN: 9788024429236
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Práce usiluje o prezentaci logických a epistemologických koncepcí pozdněstředověkého myslitele Jana Buridana, které jsou analyzovány jednak ze systematického hlediska, jednak z hlediska jejich zasazení do nominalistického paradigmatu. První kapitola představuje Buridanovu sémantiku termínů v kontextu základních sémantických paradigmat středověku a v kontextu terministické sémantiky 14. století. Druhá kapitola se zaměřuje na základní problémy propoziční sémantiky, třetí kapitola na pojetí logického vyplývání ve 14. století a u Buridana a na systematickou reflexi analýzy pojmu logického vyplývání. Poslední kapitola se věnuje základům Buridanovy teorie justifikace a jeho koncepci jistoty a evidence. (studie k možnostem scholastické logiky)

Předmětná hesla
Buridan, Jean, asi 1300-1358
Francouzská filozofie – 14. stol.
Logika – Francie – 14. stol.
Středověká filozofie
Scholastika
nominalismus
Sémantika
Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslav Hanke - další tituly autora:
Stopování sémiotiky Stopování sémiotiky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ředm luva.....................................................................................................................................................9

1 Sém antika te rm ín ů.................................................................................................................................14

1.1 Ü v o d................................................................................................................................................. 14

1.2 O becněsém antické přístupy ve středověké lo gice..............................................................14

1.2.1 M o d ism u s.............................................................................................................................15

1.2.1.1 Tom áš z E rfu rtu.........................................................................................................15

1.2.1.2 D obová kritika m o d ism u........................................................................................19

1.2.1.2.1 N ám itky m etodologické................................................................................19

1.2.1.2.2 N ám itky ontologické......................................................................................22

1.2.2 D iktism us..............................................................................................................................22

1.2.3 T erm inism us........................................................................................................................ 26

1.2.4 S hrn utí....................................................................................................................................31

1.3 Teorie supozice ve čtrnáctém století: nom inalistická vs. realistická varianta...........31

1.3.1 W alter Burley: „realistický“ p řístup..............................................................................32

1.3.1.1 Teorie signifikace, pojetí propozice a teorie predik ace.................................33

1.3.1.2 Problém prosté sup ozice........................................................................................37

1.3.1.2.1 De suppositionibus..........................................................................................37

1.3.1.2.2 De puritate artis logicae................................................................................37

1.3.2 Vilém z O ck h am u...............................................................................................................39

1.4 Sém antika term ínů Jana B u rid an a.........................................................................................41

1.4.1 O becné p ozn ám ky.............................................................................................................41

1.4.2 Pojem signifikace................................................................................................................43

1.4.3 K ontextuální sém antické vlastnosti..............................................................................45

1.4.3.1 Supozice.......................................................................................................................45

1.4.3.1.1 V ym ezení a dělení supozice pro vokální jazyk......................................46

1.4.3.1.2 Problém supozice v m entálním jazy ce.....................................................50

1.4.3.2 Teorie konotace a apelace.......................................................................................51

1.4.3.3 Problém hyperintenzionality................................................................................53

1.4.4 A plikační oblasti sém antiky te rm ín ů...........................................................................56

1.4.4.1 Analýza predikace. Teorie predikabilií...............................................................56

1.4.4.2 Teorie vlastních jm e n..............................................................................................57

1.4.4.3 Kategoriální analýza.................................................................................................58

1.5 Závěr.................................................................................................................................................60

2 Propoziční sé m an tik a...............................ľ..........................................................................................63

2.1. Problém propozičního v ýznam u........................................................................................... 63

2.1.1 Ú v o d...............................................................................................;.......................................63

2.1.2 Propoziční sém antika ve čtrnáctém sto le tí................................................................64

2.1.2.1 Realistická verze propoziční sém antiky............................................................64

2.1.2.2 N om inalistická verze propoziční sém antiky. Jan B uridan...........................67


2.1.2.2.1 Sém antika p rav d iv o sti.................................................................................. 68

2.1.2.2.2 Sém antika akuzativně-infinitivních kon stru k cí....................................72

2.1.2.2.2.1 Signifikativní použití A IK ..................................................................73

2.1.2.2.2.2 M ateriální použití AIK.........................................................................76

2.1.3 Z ávěr............................................... 77

2.2 Problém sém antických p arad o x ů .v,...........................................................................78

2.2.1 Ú v o d.......................................................................................................................................78

2.2.2 System atické hledisko........................................................................................................79

2.2.3 H istorické hledisko.............................................................................................................84

2.2.4 R ozbor středověkých řešení parad o x ů.........................................................................89

2.2.4.1 Cassantes..................................................................................................................... 89

2.2.4.1.1 N ulifikační řešení paradoxu Lháře............................................................89

2.2.4.1.2 K ritika nulifikačního ře še n í........................................................................ 97

2.2.4.2 Restringentes................................................................................................................97

2.2.4.2.1 Silná verze restrikcionism u..........................................................................98

2.2.4.2.2 Slabá verze restrikcionism u........................................................................103

2.2.4.2.3 K ritika restrikcionism u................................................................................104

2.2.4.3 Mediantes....................................................................................................................105

2.2.4.3.1 Mediantes jako řešitelé p a ra d o x ů.............................................................105

2.2.4.3.2 Kritika Sw yneshedovy p ozice...................................................................111

2.2.4.4 Řešení na základě analýzy pravdivostních p o d m ín ek.................................112

2.2.4.4.1 Silná verze řešení n a základě analýzy pravdivostních

p o d m ín ek........................................................................................................112

2.2.4.4.2 Slabá verze řešení na základě pravdivostních podm ínek.

Thom as B radw ardine..................................................................................113

2.2.4.4.3 W illiam H eytesbury a jeh o pokračovatelé............................................115

2.2.5 B uridanovo řešení sém antických p arad o x ů.............................................................116

2.2.5.1 De consequentiis.......................................................................................................117

22.5.2 Quaestiones in prim ům librum Analyticorum Posteriorum.....................120

2.2.5.3 Questiones elencorum.............................................................................................121

2.2.5.4 Quaestiones in M etaphysicam..............................................................................123

22.5.5 De practica sophismatum....................................................................................123

2.2.5.6 K ritika Buridanovy pozice...................................................................................128

2.2.5.6.1 Problém ú p ln o sti.........................................................................................128

2.2.5.62 Problém trivializace.....................................................................................131

2.2.5.6.3 Problém inkonzistence................................................................................135

2.2.5.6.4 Problém zachování intu ice........................ 137

2.2.6 Z ávěr..................................................................................................................................... 139

3 Teorie logického v yp lývání...............................................................................................................140

3.1 Ú v o d................................................................................................................................................140

3.2 System atické hledisko analýzy pojm u logického vyplývání..........................................141

3.3 H istorické hledisko: pojem logického vyplývání ve čtrnáctém sto le tí......................147

3.3.1 K onsekvence a top ik y....................................................................................................148

3.3.1.1 W alter B urley............................................................................................................148


3.3.1.1.1 De consequents.............................................................................................149

3.3.1.1.2 De puritate artis logicae.............................................................................. 152

3.3.1.1.3 S h rn u tí..............................................................................................................154

3.3.1.2 V ilém z O c k h a m u...................................................................................................155

3.3.1.3 Pseudo-O ckham......................................................................................................159

3.3.1.3.1 Elementarium logicae...................................................................................159

3.3.1.3.2 Tractatus logicae m inor................................................................................160

3.3.1.4 S h rn u tí........................................................................................................................161

3.3.2 Britská tra d ic e...................................................................................................................162

3.3.2.1 Problém relevance v m o d ern í logice................................................................163

3.3.2.1.1 (ECQ ) - syntaktický a sp e k t.......................................................................163

3.3.2.1.2 (ECQ ) - sém antický a sp e k t.......................................................................165

3.3.2.2 R ichard B illingham.................................................................................................166

3.3.2.3 R obert F lan d.............................................................................................................168

3.3.2.4 Ralph S tro d e .............................................................................................................170

3.3.3 K ontinentální tra d ic e......................................................................................................172

3.3.3.1 Jan B u rid an...............................................................................................................173

3.3.3.1.1 De consequentiis.............................................................................................173

3.3.3.1.2 De practica sophismatum............................................................................179

3.4 System atická analýza: logické vyplývání a m odality u B u rid a n a................................181

3.4.1 Intuitivní pojetí m odalit a jeho analýza....................................................................181

3.4.2 M odalita a tem po ralita....................................................................................................183

3.4.3 M odalita a ontologie........................................................................................................185

3.4.4 N ávrh konceptuálni revize.............................................................................................187

3.4.5 Sém antické pojetí m odalit a středověká teorie logického vyplývání...............199

3.4.4.1 Pavel z B enátek........................................................................................................199

3.4.4.2 Pavel z Perguly.........................................................................................................203

3.5 Logické vyplývání a paradox L háře......................................................................................204

3.5.1 Roger Sw yneshed.............................................................................................................204

3.5.2 John W esel..........................................................................................................................205

3.5.3 A daptace na buridanovskou sém antiku....................................................................206

3.6 Paradoxy p latn o sti.....................................................................................................................207

3.6.1 Ú v o d.....................................................................................................................................207

3.6.2 Pseudo-Scotus...................................................................................................................207

3.6.3 A lbert ze S ask a..................................................................................................................209

3.6.4 C urryho p a ra d o x.............................................................................................................210

3.6.5 Paradoxy platnosti vykazující neurčito st..................................................................211

3.7 Závěr...................................................... 211

Ч

4 Teorie justifikace.............................................. 213

4.1 Ú vod..............................................................................................................................................213

4.2 P o zn án í.........................................................................................................................................213

4.3 Problém indukce........................................................................................................................219

4.3.1 Indukce z logického h le d isk a....................................................................................219

4.3.1.1 Quaestiones in Analytica priora.......................................................................219


4.3.1.2 D elocis....................................................................................................................221

4.3.2 Indukce z epistem ologického hlediska...................................................................222

4.3.2.1 Quaestiones in Analytica priora, De locis, De demonstrationibus.............223

4.3.2.2 Quaestiones topicorum..........................................................................................224

4.4. B uridan a skepticism us....................... 224

4.4.1 M ikuláš z A u treco u rtu..................>,.............................................................................. 225

4.4.1.1 Exigit ordo executionis..........................................................................................225

4.4.1.2 K orespondence........................................................................................................230

4.4.2 B uridanova reakce na M ikuláše z A u tre co u rtu..................................................... 231

4.5 Závěr............................................................................................................................................232

Z áv ě r...........................................................................................................................................................233

Použitá lite ra tu ra.....................................................................................................................................237

Antické a scholastické z d ro je........................................................................................................237

O statní zdroje.....................................................................................................................................242

S h rn u tí........................................................................................................................................................255

S u m m ary...................................................................................................................................................256
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.