načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Jak změnit svojí karmu - Eľ Tat

Jak změnit svojí karmu
-11%
sleva

Kniha: Jak změnit svojí karmu
Autor:

Kniha se zaobírá vztahy mezi lidmi, energetickou výměnou, která mezi nimi probíhá na úrovni karmy, a výsledky této výměny.
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  248 Kč 221
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EUGENIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 195
Rozměr: 200,0x132,0x14,0 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Preodolenje karmy. Drevnije istiny o zdorovje i ščastje
Spolupracovali: Tat
překlad Anděla Kramlová
Hmotnost: 0,155kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
Téma: karma, člověk, energetické, působení, duchovní, poznání, mezilidské, vztahy, harmonie, konflikty, život, víra, duše, láska, psychologie, parapsychologie
ISBN: 978-80-89115-57-0
EAN: 9788089115570
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha se zaobírá vztahy mezi lidmi, energetickou výměnou, která mezi nimi probíhá na úrovni karmy, a výsledky této výměny.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Eľ Tat - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Jak změnit svojí karmu" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ře d m lu v a 8

1. V Z Á J E M N É V Z T A H Y M E Z I L ID M I 9

P ů v o d č lo v ě k a 10

O d k u d se v z a l p rv n í č lo v ě k ? 10

B o ž sk ý p ů v o d člo v ě k a 13

Č lo v ěk v y rů stá p o u ze m e zi lid m i 15

K a ž d é se tk á n í j e k a rm ic k é 16

V aše „šp atn ě“ j e v a š e k a rm a 17

„ N á h o d n á “ se tk án í 18

K o m u n ik a c e j e v ý m ě n a e n e rg ií 21

O m ez en í v k o m u n ik a c i 22 V ý m ě n a en e rg ií a in fo rm ac í 23 Z v lá štn o sti v n ím á n í en e rg ie 25 Ja k p o m o c i sv é d u ši 26 C v iče n í: V y sílán í p o z itiv n íh o im p u lzu 27

T ypy v z á je m n é h o e n e rg etic k éh o p ů so b e n í lidí 29

R o v n o c e n n á v ý m ě n a 29

E n erg etičtí u p íři 30

L id é ja k o z d ro je e n e rg ie 32

N e u trá ln í p o z ic e 36

C v ičen í: S třed n i režim v n ím á n í 38

Z ák o n k arm ick éh o sp o je n í 39

K o le m jd o u c í 41

Z n á m í 44

K o le g o v é 46

P řá te lé 49

P říb u zn í 50

R o d ič e , so u ro ze n ci 53

M a n že lé 55

Z a m ilo v a n í 58

D ě ti 60


P rá v o n a ště stí a p o c it d lu h u 112

V aše p o lo v in a 114

V y tv o řen í ště sti 115

N e d o sta tk y - p o k ra č o v á n í p řed n o stí a h o d n o t 116

P ře k o n án í n e g a tiv n íc h v ib ra c í 117

H a rm o n ie ro d in n é h o ž iv o ta 121

E n e rg ie lá sk y 126

Z m ě n a k a rm y p ři se x u á ln ím k o n ta k tu 126

C v ičen í: R y tm ic k é z k ra c o v á n í an á ln íh o sv ě ra č e 128

E n e rg ie sta g n ac e 129 P ře k o n án í k a rm y lá sk y 132

N e g a tiv n í k a rm a v lá sc e 132

P ře k o n á n í k a rm y o sa m ě lo sti 134 4 . Ž I V O T N Í C E S T A , Z D R A V Í A Š T Ě S T Í 139 K arm ic k á v ý u k a 140

Š těstí j e tv o ře n í 142

C v ičen í: V y tv o řen í tv ů rč íh o p řístu p u к živ o tu 143

Z p ů so b y , ja k n a h ro m a d it en e rg ii 146

K o n ta k t s tv ů rč ím i silam i 147

P rá c e s ro z u m e m 147

V íra - h la v n í zd ro j živ o tn í síly 148

T v ů rč í p řístu p k e z d ra v í 149

P o te n c iá l tv ů rč íc h sil 151

In tu itiv n í v n ím á n í 153

Ja k se s tá t se n z ib ile m 154

S ty d ím se, k d y ž o n e m o c n ím 155

S y stém h o d n o t 157

V olba sy sté m u h o d n o t 161 D ia g n o stik a ž iv o ta a zd ra v í 166

V ě d o m o s ti, k te ré js o u p ro d ia g n o stik u n e z b y tn é 166

S c h é m a d ia g n o stik y 171

L u n árn í c y k lu s a in tu ice 175

M ě síc a s p á n e k 177


2. D O SP Ě L Í A D Ě T I: L E K C E K A RM Y , L E K C E LÁ SK Y 63

A b so lu tn í lá sk a 64

K arm a slu ž b y 66

T re sta t n eb o si v á ž it sv o b o d y ? 69

V čas in fo rm o v at 70

S p ra v ed liv ý tre s t 72

P o sk y to v at sv o b o d u k o n á n í 74

C v ičen í: M o tiv a c e la sk av ý m im p u lze m 75

Ž iv o t v n eg aci ja k o ste re o ty p 76

M alé d ěti 76

D o sp ív a jíc í 78 Ja sn o z řiv o st n eb o n a p ro g ra m o v á n í? 80

C v ičen í 1: P ře m ěn a n eg ativ n í en e rg ie 80

C v ičen í 2: V y tv o řen í p říz n iv é h o p ro g ra m u 81 Ja k p ře k o n a t k a rm u d ítě te 82

L e k c e živ o ta 82

K lad n ý p řík la d 85

N e m o c d ítě te j e v a še k a rm a 86

C v ičen í 1 89

C v ičen í 2 89

C v ič e n í 3 90

C v ičen í 4 91

D á t v še ch n o to m u , k d o m i n ic n ed lu ží 91 3 . L Á S K A - H L A V N Í T É M A Ž IV O T A 93 Z k o u šk a lá sk o u 94

N e o p ě to v a n á lásk a 94

V z á je m n á lásk a 95

N e n a le z e n á lá sk a 95

L ásk a - z k o u šk a p ro d u ši 96 Š těstí ja k o o d m ě n a 98

D v ě p o lo v in y d u še 99

S to c e st lá sk y 101

K arm ic k á z á v islo st 102 H a rm o n ie d u še 106

P ro č j e v á š ž iv o t ta k o v ý , ja k ý je ? 106

P ra v é b o h atstv í j e b o h atstv í d u še 110       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist