načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Jak zlepšit interní komunikaci -- Vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků - Jana Holá

Jak zlepšit interní komunikaci -- Vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků
-15%
sleva

Kniha: Jak zlepšit interní komunikaci -- Vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků
Autor:

Chcete přežít ve vysoce konkurenčním prostředí, dosahovat úspěchů a s nimi spojeného zisku? Chcete zabránit ztrátě zákazníků a odchodu zaměstnanců? Toto vše se odvíjí od ... (celý popis)
169
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014-02-01
Počet stran: 328
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: vi, 317 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788025126363
EAN: 9788025126363
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Chcete přežít ve vysoce konkurenčním prostředí, dosahovat úspěchů a s nimi spojeného zisku? Chcete zabránit ztrátě zákazníků a odchodu zaměstnanců? Toto vše se odvíjí od zlepšení komunikace mezi pracovníky navzájem a mezi pracovníky a vedením. Pro každou organizaci je komunikace klíčová, interní komunikace bývá přesto často neprávem opomíjena. Dobrý manažer ale ví, že zaměstnanci jsou jeho rovnocennými partnery a že úspěchy jsou založené především na jejich cílevědomé spolupráci. Podmínkou k ní je otevřená a efektivní komunikace mezi vedením a týmem. Kniha Jak zlepšit interní komunikaci: - nabízí charakteristiku interní komunikace - přináší návod, jak nastavit ve firmě efektivní interní komunikaci - představuje účinné komunikační kanály a prostředky - obsahuje dvě detailní případové studie Doporučení V českém prostředí je interní komunikace velmi přehlíženou disciplinou. O to důležitější je publikace Jak zlepšit interní komunikaci, která velmi pečlivě a podrobně mapuje jednotlivé oblasti v této problematice. Na jednom místě najdeme vše, o čem by každý manažer zabývající se interní komunikací měl vědět. Jde o výbornou učebnici pro všechny, kdo do tématu chtějí proniknout a nemají představu o souvislostech. Manažerům z praxe může kniha pomoci se situacemi, které denně řeší v rámci vedení a řízení svého týmu a konkrétních lidí. Jak autorka sama upozorňuje, nedostatečná či neadekvátní interní komunikace je odpovědná za více než polovinu všech problémů organizace. Doufejme, že tato publikace pomůže podíl snížit. Tomáš Poucha, spoluzakladatel Institutu interní komunikace O autorce Jana Holá pracovala od počátku devadesátých let na různých manažerských pozicích firem v oboru informačních a komunikačních technologií. Od roku 2004 se plně věnuje odborné a pedagogické činnosti na Univerzitě Pardubice. V roce 2005 získala doktorát na Technické Univerzitě v Liberci v oboru organizace a řízení podniku. V knize se odráží autorčiny zkušenosti z praxe i její odborné znalosti, její pedagogické zkušenosti napomáhají objasňovat problematiku interní komunikace v prostředí organizace. (vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Interní komunikace je nutnost! Interní komunikace je nutnost!
Kovaříková Jarka
Cena: 209 Kč
Vyhněte se chybám v účetnictví Vyhněte se chybám v účetnictví
Dušek Jiří
Cena: 144 Kč
Vyhněte se chybám v účetnictví Vyhněte se chybám v účetnictví
Dušek Jiří
Cena: 76 Kč
Vyhněte se rakovině Vyhněte se rakovině
Žaloudík Jan
Cena: 204 Kč
Velký slovník marketingových komunikací Velký slovník marketingových komunikací
Jurášková Olga, Horňák Pavel, kolektiv a
Cena: 297 Kč
Ke knize "Jak zlepšit interní komunikaci -- Vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků" doporučujeme také:
Vedení porad -- Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie - 2., rozšířené vydání Vedení porad
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

4949

2

KOMUNIKACE A VÝKON

Tato kapitola přináší čtenářům přesvědčivé důk azy o významu efektivní komuni

kace v podobě výsledků severoamerické studie konzultační fi rmy Watson Wyatt.

První část kapitoly čerpá z článku Kathryn Yates (Yates, 2006) „Efektivita inter

ní komunikace zvyšuje fi nanční výsledky podniku“ uveřejněného v Journal of

Organizational Excellence v  létě 2006. Článek přináší stručný souhrn hlavních

výsledků výzkumu vlivu efektivity interní komunikace na výsledky a prosperitu

fi rmy. Druhá část kapitoly zpřehledňuje základní prvky efektivní komunikace,

které jsou pro efektivní komunikaci zásadní, a  závěr popisuje důsledky špatně

fungující komunikace.

Zásadní vliv komunikace na výkonnost

a prosperitu fi rmy

Americká konzultační fi rma Watson Wayatt Worldwide (Chicago, Illinois)

v  roce 2003 zahájila výzkum zaměřený na  ef ektivní interní komunikaci a  její

konkrétní přínosy fi rmám, které se efektivní komunikací systémově zabývají.

Výzkum nazvaný Communication ROI

4

Study již v roce 2003 přinesl zajímavé

výsledky, které se dalším výzkumem v letech 2005–2006 potvrdily a doplnily.

Celý výzkum tak předložil přesvědčivé důkazy o tom, že společnosti s vysoce

efektivní interní komunikací dosahují lepších fi nančních výsledků a  jedno

značně vyšší organizační stability, která výsledkům nahrává. Podle výzkumu

devět nejlepších „best practices“ – ověřených postupů – v nastavení komuni

kace dokáže fi rmě přinést vyšší tržní prémii, investorům vyšší návratnost vlast

ních investic, prokazatelně zvýšit angažovanost zaměstnanců a snížit fl uktuaci.

4 ROI Return of Invesment ukazatel návratnosti investic je jedním z hlavních ukazatelů celkové úspěšnosti

fi rmy.


50

Jak zlepšit interní komunikaci

Dlouhodobým cílem každé společnosti je trvalá fi nanční výkonnost, resp. zisk. Firma neustále hledá strategii, jak uspět v konkurenčním prostředí, a nejčastěji se zaměřuje na  obvyklé snižování nákladů, zvyšování podílu na  trhu, na  implementaci nových technologií, posílení vztahů se zákazníky a  na  najímání a udržení nejlepších talentů. Firmy hledají různými strategiemi konkurenční výhodu a  málo využívají zatím „tajnou zbraň“, která může přinést významné výsledky, tj. efektivní interní komunikaci.

Rozsáhlý výzkum v  roce 2003 a  znovu v  roce 2005 Watson Wyatt Communication ROI Study ukázal, že fi rmy, které vynikají v  interní komunikaci, získávají vyšší tržní prémii, akcionáři mají vyšší výnosy, zaměstnanci se více angažují a fi rmy vykazují nižší fl uktuaci než fi rmy s nízkou efektivitou interní komunikace.

Výzkum prokázal fakt, který mnozí podnikatelé intuitivně tuší, totiž že efektivní interní komunikace posiluje výkonnost podniku. Cílem průkopnické studie bylo zjistit, které osvědčené praktiky z oblasti interní komunikace mají největší přínos. Studie přinesla silnou korelaci (závislost) mezi komunikací a výkonností podniku. Studie, která analyzovala odpovědi 335 účastníků, byla dokončena v roce 2006. Opírala se o výsledky 260 amerických a 75 kanadských fi rem a potvrdila hlavní závěr z původní studie v roce 2003, že účinná komunikace je jedním z hlavních hybatelů fi nanční výkonnosti fi rmy. Na základě zjištěných výsledků studie vytvořila metodiku, podle které defi nuje efektivní komunikaci organizace v  osmi základních bodech – v oblastech, na  které se komunikace zaměřuje:

1. Vedení zaměstnanců ke sdílení společných fi remních hodnot a kultury.

2. Podpora k porozumění podnikání fi rmy.

3. Provázání práce zaměstnanců s potřebami zákazníka.

4. Poskytování informací o hlavních cílech a fi nanční výkonnosti fi rmy.

5. Poskytování informací o hodnotě fi rmou poskytovaných zaměstnanec

kých benefi tů.


51

Kapitola 2 – Komunikace a výkon

6. Objasňování a podpora nových programů a změn.

7. Integrace nových pracovníků do organizace.

8. Demonstrace silného jednotného vedení při organizačních změnách.

Podle studie je těchto osm oblastí rozhodujících pro zajištění dostatečné informovanosti, motivace a perspektivy udržení zaměstnanců. Konkrétní opatření v těchto oblastech vedou prokazatelně k lepším obchodním výsledkům.

Studie podle celkově získaného skóre (složeného z dílčích bodů v dosažených v jednotlivých oblastech) rozdělila zkoumané fi rmy do tří základních skupin úrovně efektivity komunikace:

1. Vysoká úroveň (první část fi rem dosahující nejvyšší skóre), vysoce

efektivní.

2. Střední úroveň (druhá část fi rem dosahující střední skóre), středně

efektivní.

3. Nízká úroveň (poslední část fi rem dosahující nejnižší skóre), s nízkou

efektivitou.

Klíčová zjištění o účinnosti komunikace Výzkumníci analyzovali a porovnávali fi nanční výsledky a organizační opatření v uvedených skupinách a zjistili statisticky významné rozdíly. Jsou to rozdíly, které jasně ukazují silnou propojenost vysoce efektivní komunikace s vyšší fi - nanční výkonností a organizační stabilitou. Toto propojení ilustruje obrázek 8. Efektivní komunikační postupy formují angažovanost zaměstnanců a  jejich produktivitu a  stabilitu, ty pak následně vyúsťují ve  zvýšené úsilí, které vede k celkovému zvýšení výkonnosti podniku, což generuje konkrétní fi nanční výnos, resp. zisk. Konkrétní závěry studie dokazují toto spojení.


52

Jak zlepšit interní komunikaci Obrázek 8: Účinná komunikace řídí fi nanční výkon fi rmy (Yates, 2006) Rostoucí hodnota pro akcionáře Celková návratnost pro akcionáře je zde vymezena jako celková změna ceny akcie za  určité období plus dividendy a  je vyjadřována jako nárůst nebo pokles v procentech z původní hodnoty akcie. Studie ukázala, že fi rmy s vysoce efektivní komunikací ve  srovnání s  fi rmami, které mají nízkou efektivitu komunikace, zvýšily hodnotu uváděnou jako TRS (Total Return to Shareholders) o 57 % více v průběhu pěti let 2000–2004. Vyšší tržní prémie Ukazatel ukazuje míru nárůstu tržní hodnoty fi rmy, která se promítá do růstové hodnoty aktiv. Tento ukazatel refl ektuje hodnocení fi rmy ze strany trhu: její schopnost zhodnotit nehmotná aktiva, jako jsou hodnota značky a  lidského kapitálu. Studie zjistila, že efektivnější komunikace je spojena s o 19,4 % vyšší tržní prémií. F irmy s efektivnější komunikací navyšují svoji tržní prémii více než ostatní. Hlavní ukazatele fi nanční výkonnosti Mnozí se domnívají, že efektivní komunikace je výsledkem vynikající fi nanční výkonnosti, protože úspěšné fi rmy mají více peněz na  investice do  komunikace. Opak může být pravdou. Efektivní komunikace jako ukazatel zaujímá přednější postavení než poněkud zaostávající ukazatel fi nanční výkonnosti. Ze studie prokazatelně plyne, že prvotním nastavením efektivní komunikace lze dojít k vyšší prosperitě, opačným směrem však cesta nevede.

Efektivní komunikační

postupy

Angažovanost

zaměstnanců

Stabilita

zaměstnanců

Produktivita

zaměstnanců

Zvýšená fi nanční

výkonnost

Rostoucí tržní

prémie

Vyšší návratnost

investic


53

Kapitola 2 – Komunikace a výkon

U fi rem účastnících se průzkumu v roce 2003–2004 i v letech 2005–2006 byly srovnávány jejich fi nanční výsledky za předchozí, průběžné a plánované roky, v  mezidobí se fi rmy snažily o  zvýšení efektivity komunikace. Korelace mezi komunikací a  následnou fi nanční výkonností (měřena o  rok později) byla dvakrát vyšší než v uplynulém období. Ukazuje to, že efektivní komunikace je motorem, nikoliv výsledkem fi nanční výkonnosti a vyšší angažovanosti zaměstnanců.

Studie potvrdila silně pozitivní korelaci mezi angažovaností zaměstnanců a fi nanční výkonností. Dále při srovnání fi rem s nízkou a vysokou úrovní komunikace v roce 2005–2006 studie došla jednoznačně k závěrům potvrzujícím vztah komunikace se zapojením zaměstnanců. Firmy s vysokou úrovní komunikace mají 4,5krát angažovanější zaměstnance než ostatní a  nižší fl uktuaci pracovníků.

Náhrada lidí, kteří přestanou ve fi rmě pracovat, je velmi nákladná záležitost. Celkové náklady náhrady se předpokládají mezi 48 až 61 % ročního platu pracovníka na  konkrétní pozici.

5

Analýza průzkumu ukázala, že fi rmy s  vy

sokou úrovní komunikace vykazují o  20 % menší roční fl uktuaci než jejich konkurenti s  nižší úrovní komunikace. Firmy s  vysoce efektivní komunikací kromě přímých nákladů spojených s  odchodem pracovníka navíc ušetří čas a peníze na vyhledávání a integraci nových pracovníků do fi rmy, dále využívají jako značnou výhodu své stabilizované, tedy zkušené a angažované pracovníky, kteří rozumí činnosti fi rmy a kteří svou práci vykonávají bez problémů a zajišťují tak hladký chod fi rmy. Komunikace, která přináší výsledky Přestože se efektivní komunikace může zdát velmi nejasným pojmem, realita jasně ukazuje, že specifi cké komunikační postupy a standardy dokážou fi rmu výrazně posunout k  lepším objektivně kvantifi kovatelným výsledkům. Průzkum fi rmy Watson Wyatt označuje za základ efektivní komunikace hierarchii efektivní komunikace. V této hierarchii se ukazuje propojení mezi základními 5 Watson Wyatt Human Capital Index® study (Chicago, III.: Watson Wyatt, 2005)


54

Jak zlepšit interní komunikaci

a  nadstavbovými prvky komunikace, které dohromady vytvářejí synergické

efekty fungující komunikace. Hierarchickou pyramidu tvoří tři stupně, z nichž

každý představuje konkrétní komunikační postupy. Pyramida pak tedy vychá

zí z devíti základních komunikačních standardů, jejichž součinnost postupně

vede zaměstnance od  informovanosti k  pochopení principů fi remního pod

nikání, k přijetí fi remních cílů a  dále až k vlastní zodpovědnosti za  pracovní

výkon spojený s prosperitou fi rmy. Pyramidu jako vyjádření hierarchie komu

nikačních standardů ilustruje obrázek 9.

Obrázek 9: Účinná komunikace řídí fi nanční výkon fi rmy (Yates, 2006)

Základním stupněm pyramidy je výchozí základna pro efektivní komuni

kaci. Je tvořena čtyřmi základními procesy, které jsou opravdu fundamentální,

a jejichž absence znemožňuje další případné nastavení komunikace. Základní

mi prvky tedy jsou:

• odpovídající formální komunikace vymezující základní komunikační

rámec,

Strategická úroveň

Behaviorální

úroveň

Základní

rámec

Řízení žádoucí

manažerské

komunikace

Komunikace

ovlivňující postoje

pracovníků

Řízení změn

Akce

Efektivní

komunikace

Odpovědnost

Informovanost

Porozumění

Přijetí

Procesy trvalého

zlepšování

Propojení výkonu

s výsledky

Formálně

nastavená

komunikace

Podpora

inovací

Integrované

benefi ty

Používané

technologie


55

Kapitola 2 – Komunikace a výkon

• podpora inovací zaměstnanců,

• komunikační vazby mezi žádoucím chováním pracovníků a zaměstna

neckými benefi ty,

• efektivní využití technologií.

Strategický stupeň pyramidy koncentruje komunikační úsilí na  významné úrovni, která má za cíl propojování efektivní komunikace s prosazováním strategických obchodních cílů ve fi rmě. Hlavní komunikační nástroje jsou využívány při:

• zavádění organizačních změn,

• procesu trvalého zlepšování,

• propojování výkonu pracovníků s výsledky, cíli a fi remní strategií.

Stupeň behaviorální, nejvyšší stupeň pyramidy, je pomyslnou třešničkou na dortu a může být vytvořen za předpokladu pevných základů pyramidy. Na  tomto stupni probíhá komunikace vedoucí ke  zvýšení zodpovědnosti za  očekávaný pracovní výkon zaměstnanců. Tento stupeň zahrnuje aktivity soustředěné na vztahy mezi zaměstnanci a jejich lídry. Komunikační postupy jsou korigovány tak, aby vytvářely podporu manažerské komunikaci zejména ve dvou konkrétních směrech:

• řízení změn v chování manažerů – zavedené komunikační standardy

manažerům umožní podporovat vize vedení fi rmy prostředni ctvím

konkrétních akcí,

• nastavení přímého spojení mezi konkrétní prací zaměstnanců a  ob

chodními výsledky prostřednictvím klíčových manažerů.

Souhrnné výsledky uvedených devíti komunikačních praktik vyúsťují ve  vrcholu pyramidy – v efektivní komunikaci. Firma, která dosáhne vrcholu, je schopna řídit žádoucí změny v chování svých zaměstnanců. Očekávané chování a výkony pracovníků se pak promítají v konkrétní práci a ta generuje pozitivní obchodní a fi nanční výsledky.


56

Jak zlepšit interní komunikaci

Strategie pro nastavení efektivní komunikace

Jak bylo již zmíněno, fi rmy s  vysoce účinnou komunikací dosahují o  19,4 %

vyšší tržní prémie. Obrázek 10 ilustruje konkrétní přínos každého komunikač

ního prvku v pyramidě efektivní komunikace na vytváření tržní prémie. Každý

prvek je zásadní, některý hraje důležitější roli než ostatní, ale absence kterého

koliv by zmařila výsledek jiného. Největší vliv mají tyto prvky: 

1. řízení změny u  manažerů, které podporuje komunikaci změn mezi

manažery a  pracovníky (ukazuje se zde zásadní vliv managementu

na řízení lidí),

2. propojování práce zaměstnanců s  obchodní strategií – důraz na  vý

znam každého pracovníka pro výsledky fi rmy,

3. průběžný komunikační proces – základní informační a motivační pro

pojení.

Obrázek 10: Konkrétní vliv jednotlivých komunikačních standardů na zvýše

ní tržní prémie fi rmy (Yates, 2006)

Strategická úroveň

Behaviorální

úroveň

Základní

rámec

Řízení žádoucí

manažerské

komunikace

Komunikace

ovlivňující postoje

pracovníků

Řízení změn

Akce

Efektivní

komunikace

Odpovědnost

Informovanost

Porozumění

Přijetí

Procesy trvalého

zlepšování

Propojení výkonu

s výsledky

Formálně

nastavená

komunikace

Podpora

inovací

Integrované

benefi ty

Používané

technologie

Celkový vliv

19,4 %

3,8 % 2,1 %

2,8 %

3,4 % 1,3 % 0,4 % 0,4 %

1,5 % 3,7 %


57

Kapitola 2 – Komunikace a výkon

Avšak teprve integrace všech jednotlivých procesů do jednoho přináší vý

sledky v podobě efektivní komunikace. Pyramida může sloužit jako návod pro

nastavení efektivní komunikace, která vyústí jednoznačně ve větší organizační

stabilitu a zlepšené fi nanční výsledky.

Formální komunikace – základní rámec

Studie zjistila u  fi rem s  nejvyšší úrovní efektivní komunikace, že mají vypra

covaný dokument „Komunikační strategie“ jako základní návod ke  komu

nikačním aktivitám. Dále v  těchto fi rmách existuje funkce manažera interní

komunikace, který se pravidelně setkává s vyšším managementem stejně jako

s  obchodními a  dalšími středními manažery, aby hovořil o  komunikačních

problémech a příležitostech. Kromě toho koordinují své úsilí se svými kolegy

v marketingu a s manažery pro vnější fi remní komunikaci.

Podpora inovací zaměstnanců

V každé společnosti je nutné podporovat pozitivní komunikační klima, které

podporuje zpětnou vazbu a  ta ho v důsledcích kultivuje. Průzkumy veřejné

ho mínění ve  fi rmě však musí být pravidelné a  vždy musí mít viditelný efekt

v konkrétní odezvě. Zaměstnanci musí vědět, že mohou ovlivňovat svými ná

vrhy výsledky své práce a obecně fungování fi rmy. Povzbuzováním ke smyslu

plným návrhům a konkrétními činy na základě doporučení zaměstnanců do

káže fi rma využít vysokou hodnotu svých zaměstnanců. Zaměstnanci pak lépe

sami chápou, jak jejich vlastní práce a úsilí přispívá k fi remním cílům, spatřují

ve své práci větší smysluplnost a více se ztotožňují s cíli fi rmy.

Celková odměna

V  celkovém vnímání odměn, které poskytuje fi rma zaměstnancům, je velmi

důležitá komunikační vazba mezi žádoucím chováním pracovníků a zaměstna

neckými výhodami. Kompenzace za vykonanou práci zahrnuje nejen plat a růz

né sociální výhody, ale jsou také pracovní podmínky i  příležitosti pro kariérní

rozvoj. Vysoce efektivní fi rmy si uvědomují, že zaměstnancům musí nabídnout

celý balík integrované kompenzace za práci a úsilí, chápou, že zaměstnanci musí


58

Jak zlepšit interní komunikaci své fi rmě také důvěřovat, aby s ní mohli plánovat společnou budoucnost. Strategie fi rmy proto musí být v tomto bodě zaměstnancům naprosto srozumitelná a  jejich práce v  souladu s  cíli fi rmy smysluplná. Většina úspěšných fi rem proto používá komplexní řízení výkonnosti – proces, který má usnadnit jednání mezi manažery a pracovníky. Zaměstnanci si tímto způsobem ujasňují, jak jejich výkon a chování ovlivňuje fungování celé fi rmy. Prostřednictvím konkrétních, měřitelných a dosažitelných cílů vidí vlastní přínos k prosperitě fi rmy. Vliv technologií Mnoho let již využíváme e-mail, internet, intranet a další technologie elektronické komunikace, která rozšiřuje možnosti spolupráce a  sdílení informací. Tyto technologie rovněž pomáhají zajistit dostupnost informací a jejich plynulý tok v rámci celého podniku. V porovnání s méně efektivně komunikujícími společnostmi se fi rmy s vysokou úrovní komunikace odlišují tím, že:

• více než dvakrát častěji využívají technologie k usnadnění interní ko

munikace;

• více než dvakrát častěji mají zdokumentovanou internetovou / intrane

tovou strategii;

• téměř sedmkrát častěji využívají okrajové nástroje, jako jsou blogy

a diskuzní kluby.

Zavádění organizační změny Prvotní i  následná studie Communication ROI (Return of Investment) jasně ukázala, že organizace, které jsou v  zavádění změn efektivnější, překonávají svými výsledky konkurenty. Řízená změna vyžaduje jasnou komunikaci od top managementu přes výkonné střední manažery až k jednotlivým pracovníkům a zpět. Firmy s vysokou úrovní komunikace využívají své manažery, kteří jsou důvěryhodným zdrojem informací, aby se zaměřili na  podporu zaváděných změn mezi zaměstnanci. Tito manažeři se hned v počátku procesu seznamují se všemi detaily, jsou vyškoleni a mají k dispozici potřebné nástroje. Tím fi rma zajistí potřebnou úroveň nadšení a důvěry, které usnadní manažerům sdělovat


59

Kapitola 2 – Komunikace a výkon

pracovníkům chystané změny a řešit případný odpor, objasňovat konkrétní de

taily změny dotčeným pracovníkům a rozptýlit jejich obavy.

Trvalé zlepšování

Organizace s efektivní komunikací provádějí pravidelně audity, při kterých ob

jektivně měří změny v chování pracovníků, měří vliv komunikace na pracovní

výkony. Při těchto auditech používají různé tvrdé (jednoduše kvantifi kovatel

né) metriky, které dokážou posoudit efektivitu interní komunikace. Prostřed

nictvím těchto objektivních měření dokáže pak management rozlišit funkční

aktivity komunikace a nalézat slabá místa ke zlepšení.

Propojení práce zaměstnanců s fi remní strategií

Pokud se fi rmě podaří sladit výkony zaměstnanců s fi remní strategií, význam

ně tím přispěje ke své tržní hodnotě. Ve fi rmách s vysoce efektivní komunikací

vedení naprosto jasně vnímá význam komunikace při prosazování fi remních

cílů a  při komunikaci fi remní vize. Jasně si totiž uvědomuje, že deklarovaná

budoucnost fi rmy je velmi důležitá pro stabilitu a důvěru zaměstnanců.

Manažerská komunikace

Management úspěšných fi rem si je vědom síly konkrétní manažerské komuni

kace. Linioví manažeři dennodenním řízením a vedením lidí nesmírně ovliv

ňují jejich výkon. Vedení fi rmy se potřebuje spolehnout na manažery jako ko

munikační články, které prosazují cíle fi rmy do  práce každého zaměstnance,

proto poskytují svým manažerům dostatek informací, prostoru pro objasňo

vání a školení, aby byli schopni nejen sami přijmout cíle fi rmy, ale zejména je

dále vhodně prosazovat.

Pohledem zaměstnanců

Kritické hodnocení situací je vždy závislé na  úhlu pohledu, proto je pro ma

nagement velmi důležité, aby znal názor zaměstnanců na  podnikání fi rmy.

Společnosti s vysokou úrovní komunikace uznávají význam „představení“ pro

zaměstnance. Tento typ prezentace fi rmy má vést k  pochopení a  přijetí cílů


60

Jak zlepšit interní komunikaci fi rmy tak, aby zaměstnanci vnímali vliv vlastního výkonu na  výsledky fi rmy. Při „představení“ vedení otevřeně komunikuje otázky, které se konkrétně pracovníků týkají. Tyto fi rmy ve srovnání s ostatními:

• třikrát více sdílejí se svými zaměstnanci strategii a obchodní cíle,

• čtyřikrát více sdílejí se svými zaměstnanci zákaznickou odezvu.

Prostor pro zlepšení Přes dobrou práci, kterou fi rmy s vysokou úrovní komunikace odvádějí, studie zjistila, že i  v  kategorii nejlepších je stále prostor pro zlepšení. A  to zejména ve čtyřech hlavních oblastech komunikace: v plánování, zpětné vazbě zaměstnanců, využití technologií a měření při hodnocení účinnosti komunikace.

• Formální plánování – i  když stále více fi rem rozvíjí své komunikační

plány, většinou neplánují komunikační programy jako proaktivní, ale

spíše reagují na konkrétní stavy a situace. Méně než polovina z nejlep

ších a  méně než čtvrtina fi rem z  kategorie nízké úrovně komunikace

plánuje své komunikační plány s důrazem na aktivní přístup.

• Zpětná vazba zaměstnanců – organizace také často zaostávají v oblas

ti zpětné vazby. I ve fi rmách s nejvyšší úrovní méně než třetina fi rem

umožňuje zaměstnancům smysluplně vstupovat do  rozhodnutí a  jen

čtvrtina fi rem žádá od  zaměstnanců vyjádření názoru na  to, jak vidí

podnikání fi rmy. Zlepšení v této oblasti může fi rmě pomoci více zapojit

zaměstnance a lépe se přizpůsobit tržnímu prostředí.

• Využívání technologií – v organizacích se stále zvyšuje využívání elek

tronické komunikace a  internetových technologií obecně, více než

60 % respondentů studie uvedlo, že má podnikový portál. Ovšem jen

hrstka fi rem v nejlepší kategorii využívá pro šíření vlastních zpráv pří

hodné nástroje typu blog a wiki

6

v rámci vlastního intranetu.

6 Wiki je označení webů (nebo obecněji hypertextových dokumentů), které umožňují uživatelům

přidávat obsah, podobně jako v internetových diskuzích, ale navíc jim také umožňují měnit stá

vající obsah; v přeneseném smyslu se jako wiki označuje soft ware, který takovéto weby vytváří.

(www. wikipedia.org)
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist