načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Jak získávat informace z jemnohmotného světa – Alexander Svijaš

Jak získávat informace z jemnohmotného světa
-11%
sleva

Kniha: Jak získávat informace z jemnohmotného světa
Autor: Alexander Svijaš

Orientace v metodách předpovědí budoucnosti a technik navazování kontaktu s různými silami jemnohmotného světa.
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  338 Kč 301
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 60.9%hodnoceni - 60.9%hodnoceni - 60.9%hodnoceni - 60.9%hodnoceni - 60.9% 63%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EUGENIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2002
Počet stran: 279
Rozměr: 200,0x131,0x20,0 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Kak palučať informaciu iz tonkovo mira
Spolupracovali: překlad Martin Kříž
Hmotnost: 0,211kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
Nakladatelské údaje: Bratislava, Eugenika, 2002
ISBN: 978-80-88913-89-4
EAN: 9788088913894
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Orientace v metodách předpovědí budoucnosti a technik navazování kontaktu s různými silami jemnohmotného světa.

Popis nakladatele

Autor v knize rozvíjí systém osobitého pohledu na svět, rozpracovaný v dřívějších knihách.

Další popis

Autor chce touto knihou pomoci čtenářům zorientovat se ve velkém množství různých technik předvídání budoucnosti. Zároveň radí, jak můžeme sami získávat potřebné informace: jakého ducha vyvolat, jakou metodu použít, jak prověřit věrohodnost informačních zdrojů, jaká bezpečnostní opatření dodržovat a mnoho dalších užitečných i zajímavých rad.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Alexander Svijaš - další tituly autora:
Karma - Život bez konfliktů Karma - Život bez konfliktů
Karma Náprava chyb Karma Náprava chyb
Zdraví je v hlavě, ne v lékárně Zdraví je v hlavě, ne v lékárně
Co dělat, když se nedaří Co dělat, když se nedaří
Rozumný život (1) -- Idealizace aneb potíže si vytváříme sami Rozumný život (1)
Rozumný život (2) -- Správná formulace cíle Rozumný život (2)
 
Ke knize "Jak získávat informace z jemnohmotného světa" doporučujeme také:
Karma Řešení problémů -- Formování událostí Kam kráčíme Karma Řešení problémů
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Èeho chceme touto knihou dosáhnout? ....................................13

Cílù máme hned nìkolik. ...................................................................13

Budeme se opírat o již zabìhnuté termíny ...............................14

Budeme používat pojem kontaktér ................................................15

Èeho se nedoèkáte .................................................................................15

Pozor na schizofrenické stavy! .........................................................16

ÈÁST PRVNÍ .............................................................. 19

Základní pojmy ......................................................... 21

Kapitola 1 .................................................................23

Jaký je vlastnì ten jemnohmotný svìt? ........................................23

Jak to všechno zaèalo ..........................................................................23

Vzpoura duchù ........................................................................................25

Duchové se ucházejí o pøízeò lidí ...................................................27

Lze komunikovat s lidskou duší? ....................................................28

Komunikace s fantomy ........................................................................29

Domácí skøítkové ne vždy spí ..........................................................29

Náš svìt je jakýsi hotel ........................................................................30

Kdo odpovídá na otázky? ..................................................................31

Poznejte ty, kteøí se s vámi pøátelí ..................................................33

Shrnutí .........................................................................................................34

Kapitola 2 .................................................................35

O jaký druh informace se jedná ......................................................35

Informace o událostech a skuteènostech

materiálního svìta .................................................................................36

Informace o zdravotním stavu .........................................................36

Informace o minulých životech .......................................................37

Informace o budoucích událostech ...............................................38

ve vašem životì .........................................................................................38

Informace o nových technologiích .................................................39

Informace o bìžných úkolech ..........................................................40

Shrnutí .........................................................................................................42

Kapitola 3 .................................................................43

S kým budeme komunikovat ............................................................43

Za øešení každého problému zodpovídá nìkdo konkrétní ......44

Získávání informací za pomoci smyslových orgánù .............44

Získávání informací za pomoci našeho podvìdomí ..............45

Získávání informace od andìla strážného ..................................46

Získávání informací o ostatních lidech – vyšší instance ......47

Získávání vìdeckých a technologických informací ................48

Získávání informací od duší zemøelých .......................................49

Získávání informací od éterických bytostí .................................51

Jak je to s mimozemšśany ..................................................................52

Za nedostatky se pøedem omlouváme ..........................................53

Shrnutí .........................................................................................................54


Kapitola 4 .................................................................55

Jak eliminovat „vtipálky“ ....................................................................55

Rozhodnìte se, koho doopravdy potøebujete ...........................55

Zbavte svou místnost škodlivých sil ..............................................56

Produkování èisté energie ...................................................................57

Nalaïte se na potøebný kontakt .....................................................58

Zkontrolujte si svého „spoleèníka“ ................................................59

Pøíkladný dialog pøi práci s kyvadélkem .....................................60

Nìkolik dobrých rad na závìr .........................................................61

Shrnutí .........................................................................................................63

Kapitola 5 .................................................................65

Komu je informace pøedávána .........................................................65

Kdo informaci nezískává .....................................................................65

Kdo informaci získává ..........................................................................67

Shrnutí .........................................................................................................69

ÈÁST DRUHÁ ............................................................. 71

Kyvadlo – nejjednodušší zpùsob, jak se zmýlit ............73

Kapitola 1 .................................................................75

Nìkolik slov o technikách práce s kyvadlem ............................75

Anton Štangl .............................................................................................75

Ludmila Puèko .........................................................................................76

O. Krasavin ................................................................................................76

Mnichovský ústav parapsychologie ...............................................77

Jak by mìlo takové kyvadlo vypadat .............................................78

Jak kyvadlo používat .............................................................................79

Kdo dává informace ...............................................................................80

Jak postupovat pøi kontaktování .....................................................81

Shrnutí .........................................................................................................82

Kapitola 2 .................................................................83

Na co se lze ptát ......................................................................................83

Na co odpovìï nedostaneme ...........................................................83

Za informace se musí platit ...............................................................84

Existují i informace zadarmo ............................................................84

Existují levné informace ......................................................................85

Jen „spøíznìná duše“ se dozví vìci snadno .................................85

Kontrolujte „spoleèníka“ co nejèastìji .........................................87

Zjistìte si, o co jde ..................................................................................88

Shrnutí .........................................................................................................89

Kapitola 3 .................................................................91

Nìkolik pøíkladù získávání informací .........................................91

Jídlo, pití, léky ..........................................................................................91

Zeptejte se andìla ...................................................................................94

Hledání patogenních zón ...................................................................94

Hledání prùseèíkù v pokoji ...............................................................95

Existují i jiní škùdci ...............................................................................97

Diagnóza onemocnìní .........................................................................98

Tabulky nejsou špatné ........................................................................100

Otázky k sobì samému .....................................................................100


7

Jak získávat informace z jemnohmotného svìtaZmìøte si svou karmickou nádobu ...............................................102

Ptejte se andìla .......................................................................................104

Co dìlat s podnikáním? .....................................................................104

Dùvìryhodnost je daleko menší ...................................................106

Shrnutí .......................................................................................................107

Kapitola 4 ............................................................... 109

Hodnocení dùvìryhodnosti informací ......................................109

Nízká dùvìryhodnost – špatný kontakt ....................................109

Dùvìryhodnost musí být stoprocentní .....................................110

Pokuste se dosáhnout spolehlivosti alespoò v jedné

tematické oblasti ...................................................................................111

Buïte ostražitìjší ..................................................................................112

Zkontrolujte si, zda je váš „spoleèník“ informován .............113

Co dalšího lze nabídnout ..................................................................114

Shrnutí .......................................................................................................116

ÈÁST TØETÍ ..............................................................117

Virgule není hraèka pro slabší povahy .......................119

Kapitola 1 ............................................................... 121

Jak virguli používat ..............................................................................121

Jaké druhy virgulí existují .................................................................121

Jak virgule používat .............................................................................123

Co lze pomocí virgule mìøit ...........................................................124

Získávání informací o vìcech materiálních ..............................124

Zkoumání reakce organizmu na rùzné látky ..........................125

Získávání všech ostatních druhù informací ...........................127

Shrnutí .......................................................................................................129

Kapitola 2 ................................................................131

Problémy s používáním virgule .....................................................131

Problémy pøi uchovávání a pøenášení .........................................131

Virguli si nenavyknete používat hned ........................................132

Shrnutí .......................................................................................................132

ÈÁST ÈTVRTÁ .......................................................... 133

Automatické psaní .................................................. 135

Kapitola 1 ................................................................137

Jak se naladit ...........................................................................................137

Zbyteènì neotálejte ..............................................................................137

Zaènìte tichem .......................................................................................138

Cvièení .......................................................................................................139

Pusśte si hudbu ......................................................................................140

Odpovìdi mohou být rùzné ............................................................140

Pøíklady odpovìdí v první etapì ...................................................141

Kdo vám odpoví ....................................................................................142

Když je v hlavì jen ticho ...................................................................143

Rozhovor s „neviditelným spoleèníkem“ .................................143

Cvièení ......................................................................................................144

Nelekejte se svých spoleèníkù ........................................................146

Ptejte se na to, co potøebujete vìdìt ............................................147


Existují i odložené odpovìdi ...........................................................148

Shrnutí .......................................................................................................149

Kapitola 2 ................................................................151

Nejèastìjší chyby ..................................................................................151

Pochyby, sebekritika ............................................................................151

Spìch, idealizace cíle ...........................................................................152

Nedodržení postupu práce ..............................................................152

Pøehnaná dùvìra ....................................................................................152

Shrnutí .......................................................................................................154

Kapitola 3 ............................................................... 155

Pøíklady skuteèného dialogu s podvìdomím ..........................155

Pøíklady komunikace s èistými duchy ........................................156

Pøíklad 1– 8 .....................................................................................156–160

Pøíklady dialogù s høíšnými dušemi ............................................162

Pøíklad 9 – 12 ..................................................................................162–164

Dialogy s dušemi lidí nebo s jinými bytostmi ........................165

Pøíklad 13 – 15 ................................................................................165–166

Shrnutí .......................................................................................................168

Kapitola 4 ............................................................... 169

Jasnovidectví – kam ho zaøadit? .....................................................169

Rùzné typy vnitøních dialogù .........................................................169

Nelekejte se kontaktu .........................................................................170

Shrnutí .......................................................................................................172

ÈÁST PÁTÁ .............................................................. 173

Co se ještì skrývá v zákoutích podvìdomí ................. 175

Kapitola 1 ................................................................177

Vìdomá astrální projekce .................................................................177

Projekce astrální a éterická ..............................................................177

Krátký pøehled publikací ..................................................................178

Silvan Muldon ........................................................................................178

Edward Peach .........................................................................................179

Robert Monroe ......................................................................................180

M. Dennig .................................................................................................182

Lobsang Rampa .....................................................................................182

Co to vlastnì je ......................................................................................183

Navenek je to letargický spánek ...................................................184

Cestování astrální rovinou ...............................................................184

Cestování fyzickým svìtem .............................................................185

Vìdomá projekce ..................................................................................185

Pomocné prostøedky ...........................................................................186

Mùže z toho mít èlovìk nìjaký užitek? ...................................187

Všechno není bezpeèné ......................................................................189

Shrnutí .......................................................................................................191

Kapitola 2 ............................................................... 193

Øízené snìní ............................................................................................193

Dva druhy snù ........................................................................................194

Všechno se nám nezdá .......................................................................194

Jelena Mirovová ....................................................................................195


9

Jak získávat informace z jemnohmotného svìtaSteven Laberge .......................................................................................196

Alexander Panov ...................................................................................198

Pomocné technické prostøedky ......................................................199

Co je to snìní? .......................................................................................200

Shrnutí ......................................................................................................202

Kapitola 3 ...............................................................203

Dìti – pøirození kontaktéøi .............................................................203

Dìti mají zvýšenou citlivost ...........................................................203

Pozdìji schopnosti mizí ....................................................................204

Pøípad moskevského žáka ...............................................................206

Podobných dìtí je pomìrnì hodnì .............................................206

Dopis Inny L. z Charkova ...............................................................208

Vy sami se nelekejte ............................................................................210

Dopis Jeleny S. z Krasnojarsku .....................................................211

Nespìchejte s léèením ........................................................................212

Dopis Hanitaš M. z Dagestánu .....................................................212

Využijte schopnosti dìtí ....................................................................215

Vydìlení z kolektivu ...........................................................................215

Pojïme si vymìnit zkušenosti ........................................................216

Shrnutí ......................................................................................................217

ÈÁST ŠESTÁ .............................................................219

Bezpeènost pøi kontaktu s jemnohmotným svìtem .... 221

Kapitola 1 ...............................................................223

Jak hodnotit kvalitu informací získaných bìhem kontaktu ..223

Všichni potøebují energii ...................................................................224

Chceme mír .............................................................................................224

Obsahuje dialog „hrozivé informace“?......................................225

Opravy textù známých modliteb .................................................226

Potvrzení známých informací ........................................................227

Nemožnost ovìøit informace .........................................................227

Návrh modlit se k novým bohùm ...............................................228

Co lze zjistit z vnìjšího vzhledu knihy .....................................229

Urážky, nadávky, hrubosti ..............................................................229

Jaké pocity vyvolává nositel informace? ...................................230

Informace a pomoc od èistých duchù ........................................230

I èistí duchové vás mohou zneklidnit .........................................231

Autor se mùže mýlit ...........................................................................232

Pravoslavná církev má èasto pravdu ...........................................232

Jaké síly stojí za autorem? ...............................................................233

Shrnutí ......................................................................................................234

Kapitola 2 ...............................................................235

Mùže vám vzniknout za získané informace dluh? ..............235

Existují informace zadarmo ...........................................................236

Démonùm se musí platit ..................................................................237

Za nepotøebné informace mít dluhy nebudete .......................237

Úèet pro vás mùže být i výhodný ...............................................238

S démony se nedá smlouvat ..........................................................238

Co dìlat s dluhem ...............................................................................239


Pokud nìco dlužíte, vraśte to ..........................................................240

Radujte se rozumnì .............................................................................241

Shrnutí .......................................................................................................242

Kapitola 3 ...............................................................243

Jak se mìní život èlovìka, který vstoupí do kontaktu? ......243

Posedlost démony nebo dušemi lidí ............................................244

Posedlost myšlenkou ...........................................................................245

Pravidelné kontakty s rùznými bytostmi

jemnohmotného svìta ........................................................................246

Vyvinutá intuice ....................................................................................247

Náhodný kontakt .................................................................................248

Samotný kontakt máloco zmìní ...................................................249

Shrnutí ......................................................................................................250

Kapitola 4 ............................................................... 251

Co se stane, když èlovìk zaène støídat rùzné školy .............251

Egregoru musíte platit ........................................................................251

Kdy se mohou objevit problémy .................................................252

Egregory se nemusejí vždy mstít .................................................254

Shrnutí ......................................................................................................256

Kapitola 5 ............................................................... 257

Co dìlat, když jsou duchové v pøesile ........................................257

Nejtìžším pøípadem je posedlost .................................................257

Nechceme vás strašit ..........................................................................258

Pøíklady posedlosti neodbytným „spoleèníkem“ ................258

Pøíklad 1 ...................................................................................................259

Využití sexuálních energií ...............................................................263

Pøíklad 2 ...................................................................................................263

Využijte pomoc církve ......................................................................265

Co je to exorcizmus z hlediska energie .....................................265

Vymodlit se dá všechno ....................................................................266

Kdy se mohou objevit problémy .................................................268

Zaènìte u sebe .......................................................................................268

Staòte se ménì senzitivními ...........................................................269

Nekontrolovatelné zvýšení citlivosti .........................................270

Staèí jen chtít a zbavíte se všech kontaktù ...............................271

Shrnutí ......................................................................................................272

ZÁVÌR .....................................................................................................275

ÈESKÉ PRAMENY ..........................................................................277


23

KAPITOLA 1

JAKÝ JE VLASTNÌ TEN JEMNOHMOTNÝ SVÌT?

Výkladem o struktuře jemnohmotného světa jsme se již zabývali v naší poslední knize. Zde se k tomuto tématu ještě vrátíme a doplníme některé podrobnosti a komentáře.

Pro začátek ještě jednou převyprávíme naši verzi historie stvoření světa za pomoci energetického modelu vzájemného působení sil jemnohmotného světa.

JAK TO VŠECHNO ZAÈALO

Podle církevních zdrojů se vesmír objevil v určitém velmi vzdáleném čase. Byl stvořen vyšší bytostí, která je v různých náboženských systémech nazývána různě (Bůh, kosmická inteligence, logos, noosféra, Absolutno apod.)

My budeme pro označování této bytosti používat termín Stvořitel (Bůh), což ovšem neznamená, že bychom snad s ostatními označeními nesouhlasili.

Stvořitel stvořil naši planetu (stejně jako i celý vesmír) a zabydlel ji lidmi. Do každého člověka vložil část své nesmrtelnosti – duši (nebo též božskou monádu) a dal nám určité úkoly.

Alexandr Svijaš

* zařízení, nahrazující měrovou jednotku příslušné veličiny – pozn. red. ** sanskrtské slovo, které v hinduismu označuje kosmickou energii, která proniká celým tělem a udržuje v něm život. V tělesné rovině se projevuje nejzřetelněji – pozn. red. *** z čínštiny, prakticky shodný pojem z taoistické nauky – pozn. red.

Na základě námi přijatého energetického modelu bylo naším původním úkolem produkovat božskou energii – energii lásky ke Stvořiteli, dobra, odpuštění, radosti ze všeho stvořeného. Takovéto čisté energie člověk vyzařuje ze svého nitra v čase meditace a tehdy, vykonává-li posvátné obřady k uctění Stvořitele. V našem textu se následně budete setkávat s pojmem etalonové energie*, což znamená energie pro uctívání Stvořitele přijatelné – čisté, božské.

Z toho vyplývá, že smyslem lidského života – života jako cesty duchovního růstu – je tedy vyprodukovat určité množství etalonové energie, následkem čehož bude duši dovoleno opustit pozemský svět a navždy přesídlit do nehmotného těla.

V našem materialistickém světě se člověk sám musí živit nižšími energiemi, které získává z potravy, slunce a vzduchu. Ve východních naukách se tato energie nazývá prána** nebo energie čchi***.

Tyto nižší energie mají původ ve složitých procesech probíhajících v kosmu.

Na tom, že člověk žije z energie, která vzniká na základě kosmických procesů, není nic převratně nového. Například v knize známého taoistického Mistra jménem Ma Ťiang Ťia je psáno: „Na Zemi bez ustání proudí kosmická energie; její proud se skládá z malých částeček, vzniknuvších v důsledku procesu existence hvězd. Na této energii je závislý veškerý život na Zemi, včetně člověka.“ S touto myšlenkou se zcela ztotožňujeme.

Od momentu početí je náš život podřízen zákonu karmy, který zněl v počátku přibližně takto: kolik

Jak získávat informace z jemnohmotného svìta

božské energie pošleš Stvořiteli, natolik harmonický bude tvůj život. Výsledná životní úroveň nebyla závislá na samotném člověku, ale na vyšších silách.

Protože Stvořitel řídí i jiné světy ve vesmíru, potřebuje pomocníky. Proto stvořil mocné nemateriální bytosti bez fyzického těla, které se nazývají duchové. Duchové řídí veškeré procesy na Zemi včetně počasí, světa rostlin, zvířat i života každého jednotlivého člověka.

Duchové bdí nad našimi pozemskými životy, ovlivňují naše myšlenky a činy a pomáhají nám vytvářet určité podmínky tím, že se jejich prostřednictvím plní některá z našich přání. Sbírají božskou energii (neboli čistou či etalonovou) a předávají ji Stvořiteli, který ji pak používá k naplnění svých záměrů. Fakticky tedy duchové působí v jakési sféře služeb lidem, plní jejich objednávky a korigují jejich životy v souladu s přáními Stvořitele.

V zásadě tedy duchové nemohou mít vlastní záměr nebo přání. Jejich existence je založena na plnění Stvořitelovy vůle a těch z lidských přání, která jsou obdařena odpovídající energií.

Určitou část energie si duchové ponechávají pro vlastní potřebu. Tu dostávají od Stvořitele jako jakési výslužné. Duchové sami nedokáží energii vyrábět. Přestanou-li ji lidé produkovat (například v důsledku některé z potop světa nebo jiné velké události), duchové ji mohou získat pouze ze svých zásob uložených u Stvořitele.

VZPOURA DUCHÙ

Během svého života lidé produkují vedle etalonové energie i některé jiné druhy energií, které od nás Stvořitel nepožadoval, například energie, jež vznikly před mnoha lety z lidských tužeb po materiálním dostatku a po pozemské lásce, po slastných požitcích

Alexandr Svijaš

z vítězství nad nepřítelem apod. Duchové tyto energie ignorovali a ty se pak volně rozšiřovaly do prostoru.

Po nějaké době se duchové pokusili tyto volné energie ovládnout a postupně se jim to začalo dařit (stejně jako většina úředníků úspěšně využívá příležitost, jak si legálně přilepšit).

Duchové mají ze své podstaty schopnost ovlivňovat události v materiálním světě: ti nejsamostatnější z nich tak začali lidi navádět, aby produkovali stále více neetalonové energie, čímž jim umožňovali získat větší nezávislost na Stvořiteli.

Když se duchové naučili využívat prakticky jakoukoliv neetalonovou energii lidí a ucítili možnost existovat nezávisle, část z nich odmítla nadále sloužit Stvořitelovým záměrům. Do čela rebelů se postavil Lucifer, jeden ze Stvořitelových nejbližších archandělů. Odpadlíci byli nazváni nečistými duchy nebo démony. Ti, kteří zůstali ve Stvořitelových službách, se nazývají čistí duchové nebo také andělé.

Stvořitel pochopitelně mohl potlačit vzpouru a zničit všechny rebely. Jakožto Stvořitel tak může učinit kdykoliv – dokonce i dnes. Ale za prvé, Bůh je milosrdný a dovoluje zbloudilým vyznávat se ze svých chyb a navrátit se zpět do jeho náruče, jak učinili již mnozí z hříšníků. Za druhé, k likvidaci většího množství bývalých souputníků se staví negativně ostatní duchové (u lidí je tom podobně – málokdo souhlasil se Stalinovými čistkami ve vlastních řadách). Za třetí, ke stvoření duchů bylo třeba mnoho úsilí a etalonové energie. Bylo by nerozumné zničit tak složité bytosti.

Z tohoto důvodu byli hříšní duchové vypuštěni na svobodu, aby se napravili. Existují na základě dvou podmínek. Jednak nemají právo používat čistou energii a mohou žít jen z člověkem produkované neetalonové energie. Druhá podmínka je, že jsou podřízeni zákonu

Jak získávat informace z jemnohmotného svìta

karmy: za každou porci energie, kterou od lidí získají, musejí zaplatit, a to vytvořením takových událostí, o které si člověk říká. Ve vztahu k lidem působí ovšem tento zákon opačně: za každou požadovanou pomoc musí člověk zaplatit. Znamená to, že člověk se může obrátit na duchy (jakékoliv) s prosbou o pomoc pouze tehdy, když za svoji „objednávku“ zaplatí odpovídajícím množstvím příslušné energie.

Hříšní duchové se postupem času specializovali. Někteří žijí z energie blízké etalonové energii, produkované lidmi, zabývajícími se vědou, uměním nebo prožívajícími chvíle mateřské či romantické lásky. To jsou tzv. démoni z Podnebesí.

Jiní hříšní duchové se specializují na hrubší typ energie, produkované lidmi při pracovní činnosti, obchodování, sportování, fyzické lásce, zábavě a podobných aktivitách. Třetí typ démonů používá tu nejhrubší energii strachu, násilí, krutosti, alkoholismu nebo narkomanie. To jsou ti nejnižší démoni, lidově nazývaní čerti nebo ďáblové.

Každý duch má jednu charakteristickou vlastnost: sám nemůže realizovat žádné přání (to může podle záměru Stvořitele jenom člověk). Přání mít může, ale pro jeho uskutečnění si musí najít na Zemi člověka podobného smýšlení. Takoví duchové pak uskutečňují svůj záměr jakoby na objednávku člověka. Když takového nenajdou, snaží se najít jiného, kterému jsou schopni vnuknout svůj úmysl. Takovýto proces hledání může trvat i celá staletí.

DUCHOVÉ SE UCHÁZEJÍ O PØÍZEÒ LIDÍ

Je zřejmé, že jak hříšní, tak i čistí duchové usilují o co nejtěsnější spolupráci s člověkem, aby od něj získali potřebnou energii.

Alexandr Svijaš

Lidská vůle je v prvopočátku svobodná a každý se může sám rozhodnout, jakým silám jemnohmotného světa bude dávat přednost. V odpověď na naše přání se tedy mohou zjevit jak hříšní, tak i čistí duchové.

Kromě duchů existuje v jemnohmotném světě i celá řada dalších bytostí, které jsou připraveny ochotně komunikovat s lidmi. V krátkosti se podívejme, o koho se jedná.

LZE KOMUNIKOVAT S LIDSKOU DUŠÍ?

Předně se jedná o duše zemřelých. Mohou to být „čisté“ duše spravedlivých, řádných adeptů duchovních učení, mučedníků víry a ostatních, kteří si svým životem zasloužili účast na Božím plánu spasení a věčný život ve světě čistých bytostí. V křesťanství se nazývají svatí.

Takových duší je pochopitelně jen hrstka. Převážná většina lidí již za života komunikuje s démony, produkuje energii zdaleka ne božskou a po smrti se ocitá mezi podobnými démony. Také se pak pokouší o kontakt s lidmi a o předávání určitých informací. Děje se tak zejména v případech, kdy měli zemřelí na Zemi ještě nějakou důležitou práci nebo zůstali silně emocionálně propojeni s příbuznými (nebo s jinými lidmi).

Podle našich zkušeností nemají duše zemřelých žádnou jinou informaci než tu, kterou disponovaly po dobu své pozemské existence. Například zakopal-li člověk někde za života poklad, může to sdělit z onoho světa svým příbuzným a známým. O pokladech jiných lidí ale většinou nic neví. Proto je zbytečné ptát se duší zemřelých na nerůznější současné a budoucí pozemské události. Vlastní jen informaci, kterou disponovali do doby své smrti.

Jak získávat informace z jemnohmotného svìta

KOMUNIKACE S FANTOMY

Stává se, že se podaří navázat komunikaci s jinými obyvateli jemnohmotného světa. Jedná se o rozličné dvojníky nebo fantomy, kteří jsou produktem magických aktivit lidí na Zemi.

Pokud jim lidé při jejich zrodu přidělí dostatečně silný energetický potenciál, jsou schopni poměrně dlouhodobé samostatné existence a mohou průběžně předávat různé informace.

DOMÁCÍ SKØÍTKOVÉ NE VŽDY SPÍ

Existuje ještě jeden druh zástupců jemnohmotného světa. Jsou to bytosti tzv. éterické povahy. Éterická materie je svým složením nejblíže materii, ze které se skládá náš hmotný svět. V některých východních naukách je dokonce považována za součást materiálního světa. Proto jsou bytosti skládající se z takovéto látky lidem dobře známé z různých bajek a legend. Jsou to například domácí skřítkové, elfové, trpaslíci, skřeti a podobně.

Žijí samostatně, s lidmi se setkávají jen zřídka a rádi jim něco provádějí. Obyčejně se nacházejí na nižší vývojové úrovni než člověk a jen o málo vyšší než zvířata. Nic podstatného lidem sdělovat nemohou, mohou jen mást a svádět k nepravostem, což nedělají ze zlého úmyslu, ale jen tak, pro vlastní pobavení. Proč by si taky nevystřelili z těch hlupáků, kteří ani nedokážou správně požádat o pomoc?

Uvedli jsme jen několik základních obyvatel jemnohmotného světa, přestože jich existuje mnohem více. Často se také můžeme setkat s informací, získanou údajně od mimozemských bytostí, z paralelních světů apod. Jak tedy poznat, kdo s námi skutečně komunikuje? Pro lepší pochopení to vyložíme následujícím způsobem.



       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist