načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Jak vyzrát na exekuce -- Jak se zachovat při exekuci a co dělat, když nemáte peníze - Martin Ježek

Jak vyzrát na exekuce -- Jak se zachovat při exekuci a co dělat, když nemáte peníze
-15%
sleva

Kniha: Jak vyzrát na exekuce -- Jak se zachovat při exekuci a co dělat, když nemáte peníze
Autor:

Říká se, že člověk by měl v životě zkusit všechno. Pravda však je, že o něco vůbec nestojíme a spíše právě naopak bychom se některým věcem či dějům nejraději vyhnuli. Mezi ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  149 Kč 127
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013-03-13
Počet stran: 104
Rozměr: 145 x 205 mm
Úprava: 104 stran
Vydání: 1. vyd.
Vazba: brožovaná lepená
Doporučená novinka pro týden: 2013-12
ISBN: 9788026500704
EAN: 9788026500704
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Praktické informace, jak čelit exekuci. V příručce najdeme význam pojmu exekuce, informace o exekučním řízení, o způsobu odkladu exekuce, o způsobech vymáhání dluhu, rady, jak postupovat, když něco dlužíme, jak se vyhnout exekucím, co dělat, když jsme si koupili věc v exekuci, jak si můžeme na exekutora stěžovat, jak se bránit exekuci, jak zjistíme, že nám nehrozí více exekucí, kde nalezneme přehled exekutorů, rady určené seniorům, jak se vyvarovat exekuce, vysvětlíme si, co je dražba nebo se seznámíme s novelou exekučního řádu. Text obsahuje příběhy lidí, kteří se stali obětí exekuce nebo otázky a odpovědi zaobírající se pěti exekučními okruhy. Slovníček pojmů.

Popis nakladatele

Říká se, že člověk by měl v životě zkusit všechno. Pravda však je, že o něco vůbec nestojíme a spíše právě naopak bychom se některým věcem či dějům nejraději vyhnuli. Mezi ně jistě patří i exekuce, tedy zabavení dlužníkova majetku. V této publikaci se dozvíte, jak se nejlépe zachovat, když je exekuce nevyhnutelná. A také co dělat, když se vám kvůli exekuci udělá v peněžence „průvan“. Samozřejmě také poradíme, jak se pokud možno exekuci vyhnout. V knize vám poradí i Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni, prezident Exekutorské komory České republiky Jiří Prošek, právnička obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni Alena Doubková a brněnská advokátka Jana Hejlová. Co v knize naleznete: - Co dělat při zablokování účtu exekutorem - Co vám exekutor nesmí vzít - Co si nemusíte nechat líbit - Jak zastavit exekuci - Jak odhalit nepravého exekutora - Kam se obrátit pro pomoc - Skutečné příběhy obětí exekuce

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Martin Ježek - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

5. kapitola

Když je jich víc na

papíře i za dveřmi

Dají se platby exekucí sloučit?

Nelze to zrovna považovat za životní štěstí, ale pokud má jedinec víc dluhůa ne

splácí je, může být na jeho majetek vedeno hned několik exekučních řízení. Dají se

sloučit?

Podle advokátky Jany Hejlové byla ještě v  roce 2012 každá exekuce samostatná.

Mohly se sloučit jedině tehdy, pokud byly vedeny proti jednomu dlužníkovi, jed

ním věřitelem, pro jeden typ pohledávky a u stejného exekutora. „Od roku 2013 to

zákon umožňuje i u odlišných věřitelů, ale ke sloučení může dojít jen na návrhdluž

níka,“ upozorňuje Jana Hejlová.

Stejně také na otázku odpověděl prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek:

„Ano, slučování exekucí bylo možné provádět již dříve a exekutorská komoravyda

la tento doporučující pokyn všem exekutorským úřadům. Novela exekučního řádu,

která vešla v účinnost 1. ledna 2013, má toto doporučení stavět do pozice jistoty.“

Spojování řízení, která jsou podle Jiřího Proška vedena v rámci jednohoexekutor

ského úřadu, bude automatické. „Zákon však upravuje i  náležitosti pro spojování

exekucí, jejichž provedením byli pověřeni různí exekutoři. Budou-li exekuce pro

ti témuž dlužníkovi vedeny u  více exekutorů, exekuční (okresní) soud tato řízení

na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Tento režim se


Jak vyzrát na exekuce48

bude týkat zejména tzv. bagatelních pohledávek,“ pokračuje Jiří Prošek. Zabagatelní se považují částky pět až deset tisíc korun.

Spojení exekucí je levnější

I když tedy platí, že exekuce lze spojovat a novela upravuje přesná pravidla protento postup, ke spojování by mělo docházet hned od počátku, tedy u věřitele.

Jsou to případy:

• pokud má věřitel vůči témuž dlužníkovi více pohledávek a  když se obrací na

soud, aby mu je v tzv. nalézacím řízení přiznal, • nebo u  soudu, který rozhoduje o  ne/spravedlnosti nároku věřitele, který

pohledávku žaluje; • nebo u exekučního soudu, který na návrh věřitele zahajuje exekuci. „Spojování exekucí by mělo být fi nančně šetrnější k dlužníkům, kteří čelí vícežalovaným dluhům. Výrazně se jim sníží náklady exekuce. Dokonce se dá s nadsázkou říci, že čím víc exekucí dlužník bude mít, tím víc ušetří,“ říká Jiří Prošekz Exekutorské komory ČR. Také právnička Alena Doubková z  Poradny při fi nanční tísni potvrzuje, že podle právní úpravy, která byla platná do 31. prosince 2012, nebyla exekutorůmstanovena povinnost exekuce slučovat. „Nicméně i za tohoto právního stavu mohl dlužník požádat o sloučení exekucí, které byly vedeny u jednoho exekutora pro téhožvěřitele. Od 1. Ledna 2013 je slučování exekucí vedených věřitelem proti témuždlužníkovi u stejného exekutora povinné, tedy tzv. obligatorní spojení. Pokud budouexekuční řízení proti témuž dlužníkovi vedena u různých exekutorů nebo pokudu jednoho exekutora zahájí exekuční řízení další věřitel, spojí tato exekuční řízení nanávrh dlužníka soud. Půjde o takzvané fakultativní spojení. Oběma postupy sice dojde ke snížení nákladů exekuce, ale předchozí náklady tzv. nalézacího řízení, tedyodměnu advokáta, to již neovlivní,“ upozorňuje doktorka Doubková. Jak zjistím, že mi náhodou nehrozí víc exekucí? Stačí, aby člověk v  minulosti udělal několik nepatrných dluhů a  řekl si, že se podobnými malichernostmi nebude zabývat. Je pravda, že dříve se skutečně hlavně


49Když je jich víc na papíře i za dveřmi

velké a fi nančně silné exekuce „haléřovými“ položkami skutečně nezabývaly,proto

že se jim to nevyplatilo. Třeba utratily víc na poštovném za korespondencis dlužní

kem, než byla původní hodnota dluhu. A to neměly jistotu, že se jim podařípení

ze z dlužníka dostat.

Dnes je situace jiná a opravdu bychom museli dlouho hledat fi rmu, která bynecha

la dluh „plavat“. A tak se na hladinu fi nančních toků začínají vynořovat ony starédlu

hy. Jejich hodnota se násobně navyšuje a nemusí zůstat u jednoho. Mohu alezjis

tit, zda mi nehrozí víc exekucí?

Odpovědi na tuto otázku se opět ujala Alena Doubková z Poradny při fi nančnítís

ni. „Nejdůležitější samozřejmě je přebírat si poštu, abych jako dlužník měl přehled

o stavu svých dluhů a průběhu případných soudních řízení. Obecně lzekonstato

vat, že žádná exekuce nemůže být nařízena bez tzv. exekučního titulu, tedyrozhod

nutí, kterým mi byla uložena povinnost dluh v určité lhůtě zaplatit. Po uplynutíta

kové lhůty lze najisto předpokládat, že věřitel se bude svého nároku domáhat,po

kud se s věřitelem nedohodnete jako dlužník jinak,“ uvádí Alena Doubková.

Pravomocně nařízené exekuce je podle ní možné dohledat v  Centrální evidenci

exekucí. „Tento registr provozuje Exekutorská komora ČR a  za dotazy se platí for

mou předplaceného kreditu. Lze se obrátit také na okresní soud podle místatrvalé

ho bydliště se žádostí o přehled skončených, popřípadě probíhajících řízení, kde je

dlužník veden jako účastník,“ doplňuje právnička Poradny při fi nanční tísni.

Exekutor nebývá sám

Teď si vezmu k ruce trochu nadsázky. Lidové pořekadlo praví, že neštěstí nikdyne

chodí samo. Trochu zlomyslně ho přirovnáme k  naší problematice. Kdo tedy do

provází exekutora? Prezident Jiří Prošek začal vysvětlovat odjinud: „Nejprve mido

volte upozornit na klišé, které ztotožňuje exekuci se zabavováním movitých věcí. Je

nesmysl domnívat se, že exekuce je prováděna výhradně prostřednictvím soupi

su movitého majetku. Naopak, k soupisu se přistupuje až po vyčerpání primárních

způsobů, což jsou srážky ze mzdy a ,zablokování‘ bankovního účtu,“ vysvětlujepre

zident našich exekutorů.

Exekuci vykonává podle jeho slov soudní exekutor samostatně. „Samostatněprová

dí i soupis movitého majetku, resp. jím může pověřit svého zaměstnance,nejčastě

ji vykonavatele. A ani vykonavatele nemusí nikdo doprovázet,“ pokračuje prezident

Prošek. Ale hned dodává, že při problematickém vývoji soupisu movitého majetku

dlužníka si exekutor, respektive vykonavatel, může vyžádat asistenci policie.„Nejed

ná se však o doprovod. Soudní exekutor má statut úřední osoby,“ uzavírá Jiří Prošek.


Jak vyzrát na exekuce50

Na řadě je zámečník

Prezident českých exekutorů Jiří Prošek také říká, že dlužník musí ze zákonaumožnit přístup soudnímu exekutorovi na všechna místa, kde má umístěny své movité

věci. A exekutor si může zjednat do bytu nebo jiné místnosti dlužníka přístup.„Každý, v jehož objektu má dlužník byt, sídlo nebo místo podnikání, je navíc povinenrespektovat, že exekutor provede prohlídku prostor, které dlužník obývá. Pokud tuto

zákonem danou povinnost nesplní, může si exekutor zjednat do těchto prostorpřístup za pomoci zámečníka, případně bezpečnostní služby a  za přítomnosti policie,“ varuje Prošek.

Vrchní komisař Tomáš Hulan z  Preventivně informačního odboru Policejního prezidia České republiky uvedl, že v roce 2010 policie doprovázela exekutory v sedmi

stech případech, v roce 2011 v jedenadvaceti případech. Proč je v uvedenýchčíslech tak propastný rozdíl, tím se Policie ČR podle Tomáše Hulana nezabývala. „Výčty

za roky 2010 a 2011 dokládají, kolikrát jsme při výkonu exekuce prováděli asistenci.

Kolikrát jsme při těchto asistencích přímo zakročovali, to neevidujeme. Prozajímavost, ochranu a součinnost při provádění exekuce poskytujeme na základě § 21zákona o Policii ČR,“ říká Tomáš Hulan.

Co říká § 21 zákona o Policii ČR

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

(1) Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby, anebohrozí-li větší škoda na majetku, je policista oprávněn otevřít byt nebo jiný

uzavřený prostor (dále jen „byt“), vstoupit do něho a provést v souladu

s tímto zákonem potřebné služební zákroky, služební úkony nebo jiná

opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

(2) Oprávnění uvedená v odstavci 1 má policista též v případě, vznikne-li

důvodné podezření, že se v bytě nachází mrtvola.

(3) Při provádění služebních zákroků, služebních úkonů nebo jinýchopatření podle odstavců 1 a  2 je policista povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(4) Po provedení služebního zákroku, služebního úkonu nebo jinéhoopatření podle odstavce 1 je policista povinen neprodleně vyrozumětuživatele bytu a  zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel

nebo jiná oprávněná osoba.

(5) O otevření bytu a provedených opatřeních sepíše policista úřednízáznam.


51Když je jich víc na papíře i za dveřmi

Příběh: O vykutáleném prostředníkovi

Stejně, jako jsou v  pohádkách princové a  draci, kterým ze všeho nejvíce chutnají prin

cezny, jsou i  mezi lidmi jedinci poctiví a  grázlové k  pohledání. A  i když lidé ukrajinské

národnosti jsou v širokém povědomí Čechů spojováni s násilnou trestnou činností,val

ná většina z nich si do České republiky přišla prostě vydělat peníze na živobytí poctivým

způsobem. Protože doma zůstali z nějakých důvodů bez šancí.

Stejně na tom byl pan Oleksander. Doma byl technikem, ale o  zaměstnání přišel. Za

slechl, že v Čechách práci najde. A byla to pravda. Získal práci na stavbě a v době, kterou

popisujeme, zde již pracoval čtvrtým rokem. Potřeboval si prodloužit povolení k pobytu.

Pro cizince, kteří stejně jako pan Oleksander mluví a  rozumí česky ne příliš dobře, je

zde nabídka fi rem, které je na našich úřadech zastoupí. Tam se také Ukrajinec obrátil

a  skutečně, fi rma vše za poplatek vyřídila. Pana Oleksandra zastupoval prostředník

s plnou mocí.

Na první upomínku, že dluží za telefon, Oleksander nereagoval. Myslel si, že jde prostě

o  omyl. Na tu další se už podíval a  důkladněji zkontroloval adresu a  jméno. Všechno

sedělo, faktura byla skutečně vypsána na něj. Ani tehdy se však nebránil a  faktura pu

tovala do odpadků. A pak přišel dopis z exekučního úřadu, výzva k zaplacení částky přes

sto tisíc korun. To byl pan Oleksander na mdloby a začal situaci řešit s advokátem, který

pomáhá cizincům u nás.

Co se stalo? Prsty v tom měl zmíněný prostředník, který si objednal telefon naOleksan

drovo jméno a za měsíc provolal tisíce korun. Tento příběh ještě nemá konec, soudní pře

totiž není ukončena. Protože však jde o  zřejmý podvod, není situace pana Oleksandra

beznadějná.

Dražba

Čtení této a následující kapitoly bude sypáním soli do ran těch, kterým byl zabaven

majetek a exekutor se ho rozhodl vydražit. Tak tedy, jak taková dražba vlastněpro

bíhá, co to vlastně je?

Vysvětluje opět prezident českých exekutorů Jiří Prošek: „Dražba je vlastně prodej,

kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců, a prodá

se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Z výtěžku dražby je uspokojenapohle

dávka věřitele, případně více věřitelů. Předmětem dražebního jednání nebolidraž

by, mohou být jak nemovitosti, tak věci movité, ale například i podnik. Novýmvlast

níkem dražené věci se stává vydražitel, tedy zájemce, který při dražebním jednání

učinil nejvyšší nabídku,“ přibližuje Jiří Prošek


Jak vyzrát na exekuce52

Podle něj existuje více režimů dražeb a exekuční dražba je jen jedním z nich.

V posledních dvou letech se podle zdrojů z Exekutorské komory ČR početnařízených dražeb zvyšuje.

Statistika exekutorské komory

Počet nařízených dražeb Počet nařízených dražeb nemovitostí

rok 2010 10 500 8 000

rok 2011 16 000 11 500 Veškeré exekuční dražby (nemovitostí, movitých věcí i podniků) jsou přehledněevidovány na volně přístupném Portálu dražeb. Exekutorská komora ho provozuje už od roku 2009. „Díky tomuto veřejně přístupnému webovému rozhraní jsme dosáhli větší transparentnosti v konání exekučních dražeb. Zaznamenali jsme pozitivníohlasy jak věřitelů, tak dlužníků. Čím více zájemců o koupi nemovitosti či movité věcitotiž licituje, tím výš se fi nální cena může vyšplhat. Věřitel je tedy spokojen, že výnos postačí na úhradu pohledávky, a dlužníkovi připadne zbylá částka,“ říká Jiří Prošek. Do Portálu dražeb podle Proškových slov zapisují soudní exekutoři informace o  dražbách nemovitostí, movitých věcí a  podniků nařízených podle příslušných ustanovení. „Portál tak především umožňuje zjišťovat informace o  konkrétních dražbách nemovitostí vedených jednotlivými soudními exekutory, zejménazjišťovat, kterých nemovitostí se dražba týká, datum konání dražebního roku, výšinejnižšího podání a další relevantní informace.“ A na závěr možná to nejdůležitější: nahlížení do systému Portálu dražeb nenízpolatněno. V červenci 2012 exekutorská komora tento server aktualizovala. Smyslem

Portál dražeb

Portál dražeb je veřejně přístupný a počet zájemců o koupi stoupá, stejně jako

konečná cena dražené věci. Věřitel je tedy spokojen, že výnos postačí naúhradu pohledávky, a dlužníkovi připadne zbylá částka.

Okénko Exekutorské komory

Zdá se vám počet nařízených dražeb vysoký? Musíme si uvědomit, že ne

všech ny nařízené dražby jsou skutečně provedeny. Realizuje se asi jen třetina

z nich. A když už srovnáváme čísla, sluší se upozornit na to, že počet naříze ných

dražeb se vztahuje k celkovému počtu exekucí, které soudy v daném rocenařídily. Pak si lze všimnout, že relativní prodej nemovitostí stagnuje nebo klesá.


53Když je jich víc na papíře i za dveřmi

bylo sledovat trend elektronických dražeb a zdokonalit uživatelské rozhraní.Původ

ní systém se propojil s dalšími internetovými servery, které nabízejí servis v oblasti

e-dražeb. Portál navštíví kolem 15 000 uživatelů týdně.

Co lze dražit

Podle informací Exekutorské komory ČR mohou jít do dražby sepsané a zajištěné

movité věci. Výjimkou jsou předměty, které jsou zákonem nebo soudnímrozhod

nutím z exekuce vyloučeny.

„Mohou to být například běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,

zdravotnické potřeby a  jiné věci, které jejich vlastník potřebuje vzhledem ke své

mu zdravotnímu stavu. V neposlední řadě pak cennosti osobní povahy, mezikte

ré lze řadit například snubní prsten,“ vyjmenovává prezident exekutorů Jiří Prošek.

Pokud je dlužník podnikatelem, nepodléhají podle něj exekuci například věci, které

nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. „To ovšem neplatí,

vázne-li na těchto věcech zástavní právo pro pohledávku, která je zároveňvymáhá

na,“ upozorňuje Jiří Prošek

Draží se také nemovité věci, třeba pozemky nebo stavby spojené se zemí pevným

základem, tedy domy, budovy, garáže a  podobně. A  dalšími nemovitostmi vhod

nými k dražbě jsou také byty a nebytové prostory. Exekucí, tedy prodejemv draž

bě, lze postihnout jak stavby evidované v katastru nemovitostí, tak stavbyv katast

ru nemovitostí nezapsané.

Příběh: O majiteli stavební fi rmy

Standa chtěl být malířem. Tedy malířem obrazů. Jenže osud mu uměleckou dráhune

do přál. Nakonec vystudoval stavební průmyslovku a  projektoval. Tento druh „kreslení“

mu ale moc nevyhovoval, chtěl být v zaměstnání víc mezi lidmi.

„Založ si stavební fi rmu a  prodávej domky, to teď frčí,“ řekla mu manželka počátkem

21. století. Nebyl to špatný nápad. Pan Standa začínal obtížně, musel vystřídat desítky

řemeslníků, aby se u něj v podniku usadili ti, kteří uměli a navíc byli spolehliví.

U Standy, který byl vzorem poctivce, by vás opravdu ani v duchu nenapadlo, že by mohl

mít něco společného s exekucí. Ale opak byl pravdou. Když už měl fi rmu skoro deset let,

přišly problémy.

„Prodal jsem chlapíkovi domek, který jsme postavili. On nám tam reklamoval několik

věcí, bylo to podle mě neoprávněné. A on se obrátil na soud,“ popisuje pan Standa. Soud

nakonec majiteli domku skutečně v některých bodech žaloby vyhověl a nařídil Standově

fi rmě, ať je odstraní.


Jak vyzrát na exekuce54

„Šel jsem za ním a ptal jsem se ho, jestli mu to stálo za to. To jsem ale asi neměl dělat.

Když tam moji lidé, přišli, aby napravili problémy podle majitelovy stížnosti, tak je málem

vyhodil. Nakonec se jim povedlo spravit většinu problémů. Až na problém s kotlem, ke

kterému je majitel nepustil. Prý z časových důvodů. No a pak jsme s ním marně hledali

termín další návštěvy,“ říká Standa.

Měl pak pocit, že se patrně potíže nějak vyřešily, protože majitel se už dále neozýval.

„On mě ale dal k exekutorovi. Měli jsme obstavený dům, konto, nač si vzpomenete.Ne

mohl jsem splácet, nakupovat materiál, neměl jsem na výplaty,“ přibližuje Standa asi

nejhorší chvíle svého podnikatelského života.

Dilema: buď uhnout a  zaplatit mnohonásobně vyšší sumu, než by byla oprava nebo

výměna kotle, nebo bojovat s tím, že taky nebude mít možná nic.

Jak to dopadlo? Jen napovím, že pan Standa podniká dál a dává si na podobnéstížnos

ti safra velký pozor.

Kdo na dražbu nemůže?

Dražby se může jako dražitel, tedy zájemce o  koupi, zúčastnit pouze osoba, kte

rá do zahájení dražebního jednání zaplatí tzv. dražební jistotu. „To je určitá finanč

ní částka, jejíž výši stanovuje soudní exekutor. U  prodeje movitých věcí se povin

nost složit jistotu požaduje pouze u věci, jejíž hodnota převyšuje ekvivalent částky

45 000 eur, tj. přibližně 1 100 000 korun,“ vysvětluje Jiří Prošek.

Pokud se případný zájemce nemůže nebo nechce dražby účastnit osobně, může se

zúčastnit prostřednictvím svého zástupce. To je fyzická osoba, která prozastupová

ní dražitele musí být vybavena úředně ověřenou plnou mocí.

Za právnickou osobu, obec, kraj nebo stát mohou dražit fyzické osoby, které jsou

oprávněny za ně jednat, případně zástupci s plnou mocí, kteří prokážou svéopráv

nění dražit úředně ověřenou listinou či plnou mocí.

Dražba je veřejně přístupná.

Dražitelem nemůže být:

• dlužník, tedy osoba, jejíž věc má být dražena,

• manžel dlužníka,

• soudní exekutoři a jejich zaměstnanci,

• soudci a zaměstnanci soudů,

• obmeškaný vydražitel, tedy člověk, který v předchozí dražbě nemovitostínedo

platil přes výzvu nejvyšší podání, a zmařil tak dražbu.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist