načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa -- Průvodce firemní zákopovou válkou - Shaun Belding

Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa -- Průvodce firemní zákopovou válkou
-15%
sleva

Kniha: Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa -- Průvodce firemní zákopovou válkou
Autor:

Na nervy nám může jít spousta našich bližních, šéfy nevyjímaje, a umět rozpoznat důvody, proč tomu tak je a co dělat, abychom netrávili podstatnou část života ve stresu a nepohodě a ... (celý popis)
Titul nyní (přelom roku) doručujeme za 9 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  248 Kč 211
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Management Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015-05-01
Počet stran: 144
Rozměr: 145 x 205 mm
Úprava: 142 stran
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Winning with the boss from hell
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Alena Hanusová
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788072611942
EAN: 9788072611942
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Na nervy nám může jít spousta našich bližních, šéfy nevyjímaje, a umět rozpoznat důvody, proč tomu tak je a co dělat, abychom netrávili podstatnou část života ve stresu a nepohodě a vyhnuli se nic neřešícím konfliktům, může být někdy lepší než výhra v loterii.      Po knize Shauna Beldinga Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa (s podtitulem Průvodce firemní zákopovou válkou a v překladu A. Hanusové ji vydalo nakladatelství Management Press, brož., 144 str., doporučená cena 248 Kč) proto sáhnou zvláště ti, kteří by svého šéfa, kdyby mohli, nejraději poslali k čertu.      Šéfové na zabití existují od chvíle, co začali existovat šéfové jako takoví a jejich zdánlivě vysoký výskyt je v současné době možno přisuzovat větší pracovní zátěži, vyšší úrovni stresu, nedostatku vhodného tréninku a také tomu, že spousta šéfů nemá na vykonávání své funkce potřebné dovednosti, do svého postavení se dostala z nesprávných důvodů – byli např. jen ve správné chvíli na správném místě.      Nesnesitelné šéfy najdete všude, na té nejnižší úrovni řízení i mezi generálními řediteli. Jedním z hlavních důvodů, proč jsou tito šéfové zdrojem nepřiměřeného stresu, je skutečnost, že se proti nim nelze nijak předem obrnit. Vyskytují se v ohromné škále variant a vynoří se tak nečekaně, že býváme zpravidla zaskočeni. Neblahý účinek jejich jednání umocňuje navíc pocit bezmoci, jemuž jsme vystaveni a který plyne z jejich mocenského postavení. Pokud se pokusíme zareagovat na jejich nepříjemné chování, bojíme se postihu a tento strach je zpravidla silnější a bezprostřednější než strádání, které způsobují.      Někteří šéfové vlastně i s takovými obavami počítají a využívají jich k zesílení nadvlády nad podřízenými. Je to pro ně účinný nástroj. To oni rozhodují o našem platu, o práci, kterou budeme vykonávat, o našem povýšení. I kdybychom chtěli uniknout, jsou to oni, na něž se náš potenciální zaměstnavatel obrátí s žádostí o reference. Často se proto cítíme jako v pasti, odkud není úniku.      Kniha Jak ve zdraví přežít nesnesitelného šéfa je „životem psaný průvodce“ strategiemi, k nimž autor dospěl mnohaletou praxí v rámci své poradenské a tréninkové činnosti a které umožňují přečkat soužití s „velmi osobitou kategorií bytostí“, jíž předkládáme výsledky své práce: Pod radarem lítat (jako chameleón splyňte se svým bezprostředním okolím) Raději ignorovat (někdy je nejlepší odpovědí žádná odpověď) Vycepovat (když přijde na motivaci, tak se my lidé zas tak od psů moc nelišíme) Na svém si stát (je-li váš názor opřen o stanovený soubor etických pravidel, nemůžete udělat chybu) I na rovinu, nelze-li to jinak (klást cílené otázky je jednou z nejdůležitějších dovedností) A pokud tyto strategie selžou, nabízí autor další originální a nekonvenční postupy, jak komunikovat a jednat s takovými typy šéfů, jako jsou Semtex, Vyděrač, Pomstychtivý protiva, Křivák, Zloděj zásluh, Velmistr rošád, Leklá ryba, Monarcha, Pan Neviditelný a s řadou dalších, kteří nám připravili v pracovním procesu nejedno nemilé překvapení. „Než se však rozhodnete některou z nabízených taktik použít,“ radí na závěr autor, „zpytujte své svědomí a zamyslete se nad tím, zda neházíte vinu za své nedostatky na jiné, šéfy nevyjímaje. Snažte se pochopit pohnutky svého jednání i jednání druhých. Bez tolerance se v mezilidských vztazích opravdu jen těžko obejdete.“ Shaun Belding je prezidentem Belding Skills Training & Development Corporation, nezávislé mezinárodní agentury, která poskytuje poradenské a vzdělávací služby v oblasti managementu, posilování týmové spolupráce apod. Je také generálním ředitelem firmy Retail Track Mystery Shopping, Inc.      Spolupracuje s řadou významných světových firem zařazených do seznamu Fortune 500. Je vyhledávaným lektorem nejen pro to, že je považován za jednoho z nejvýznamnějších expertů na problematiku mezilidských vztahů, zvláště pak jednání s obtížnými a nepřizpůsobivými lidmi, služeb zákazníkům, prodejních dovedností apod., ale i pro svou schopnost podat daná témata s humorem, nadhledem a potřebnou nadsázkou. Mezilidským vztahům, zvláště na pracovišti, je věnována série jeho publikací Winning With People From Hell, která dosáhla velkého mezinárodního úspěchu a byla přeložena do sedmi světových jazyků.      Shaun Belding vyrostl v New Yorku a Houstonu, nyní žije se svou manželkou a třemi dětmi v kanadské Ottawě.      Výběr z knih nakladatelství Management Press na téma rozvoje kariéry, interpersonálních a komunikačních dovedností, personálního managementu a rozvoje lidských zdrojů vám přibližuje tento výpis. (průvodce firemní zákopovou válkou)

Další popis

Publikace významných odborníků v oblasti manažerské psychologie pojímá problematiku podnikání z psychologického úhlu pohledu. Naznačuje úskalí jednotlivých etap podnikání a uvádí praktická doporučení z hlediska osobnosti podnikatele a jeho sociálních a podnikatelských dovedností. Autoři vycházejí nejen z řady teoretických psychologických a sociálně psychologických konceptů, ale i z vlastního výzkumu podnikatelského prostředí v ČR, Německu a Polsku. Kniha je obohacena o řadu cvičení, která začínajícím podnikatelům pomohou odhalit jejich podnikatelský potenciál, a radí, jak vyhledávat podnikatelské příležitosti, vybudovat efektivní pracovní tým, jak se vyhnout různým rizikům či problémům spojeným s růstem podniku.Na nervy nám může jít spousta našich bližních, včetně našich šéfů, a umět rozpoznat důvody, proč tomu tak je a co dělat, abychom netrávili pracovní dobu ve stresu a nepohodě a vyhnuli se nic neřešícím konfliktům, může přinést nemalé výhody. Kniha proslulého specialisty v oboru vedení lidí a týmů nabízí širokou škálu originálních taktik a postupů, jak komunikovat a jednat s nejrůznějšími typy šéfů (křivák, vyděrač, semtex), které bychom (kdybychom mohli) nejraději poslali k čertu. Mnohdy se stává, že házíme vinu za své chyby na jiné, šéfy nevyjímaje. V takovém případě bychom měli zpytovat své svědomí, snažit se pochopit pohnutky svého jednání a naučit se toleranci, bez níž se v mezilidských vztazích nelze obejít.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jak ve zdraví prˇezˇít

nesnesitelného sˇéfa

Shaun Belding

Pru ̊ vodce firemní zákopovou válkou

Management Press, Praha 2009


© Shaun Belding: Winning With the Boss From Hell.

A Guide to Life in the Trenches

Published 2004 by ECW Press, Toronto, Canada

Copyright © Shaun Belding, 2004

Translation © Alena Hanusová, 2009

Cover design © Petr Foltera, 2009

All rights reserved

ISBN 978-80-7261-194-2

www.mgmtpress.cz


7

Obsah

Úvod: Táhni k čertu, táhni rovnou k čertu... 9

Část první

ČIŇ ČERTU DOBŘE... 15

1 Elementární psychika: Jak číst šéfovy myšlenky 17

2 Běžné, ale velmi špatné strategie 33

3 Najděte si útočiště 41

4 Kryjte si záda 51

Část druhá

BOUŘE VE SKLENICI VODY 57

5 Vaše PRVNÍ obranná linie 59

6 Pod radarem lítat 65

7 Radě ji ignorovat 74

8 Vycepovat 80

9 Na svém si stát 89

10 I na rovi nu, nelze-li to jinak 94

11 Kdo útěkem se spasí... 98

Část třetí

PEKLO NA KOLEČKÁCH 109

12 Poťouchlé šéfovy triky – a jak na ně vyzrát 111

Závěr: ...peklem se ti odmění 141

www.mgmtpress.cz


33

2

Běžné, ale velmi špatné

strategie

Je to, jako byste chtě li cih lo vou zeď ztres tat úde rem

pěstí. Morál ní zados tiu či ně ní zapla tí te vlast ní boles tí.

N

a sku teč nos ti, že váš šéf je nesnesitelný, je podle méhonejhor ší to, že máte po ruce jen minimum pro střed ků, jak s ním

vyjít. Může te se obrá tit pro radu na své přá te le a spo lup ra covníky, ale jejich odbor ná způ so bi lost pro řeše ní podob ných kon fliktů

bude sotva větší než ta vaše. Pomo ci vám může i per so nál níodděle ní, pokud ve vaší firmě exis tu je, ale to má jen ome ze né zdro je

pro to, aby vám poskytli potřeb né pora den ské služ by. Často vám

tak zbývá jen dvojí: buď to spolk ne te, nebo dáte výpo věď.

Kde pak, když jde o to, vyzrát nad nesnesitelným šéfem, je

každá rada drahá a musí me si pomoct sami. Spoléhá me se na

vnuknutí a na situa ce reagu je me tak, jak v danou chvíli nej lé pe

umíme. Bohu žel je mnoho našich stra te gií nejen neúčinných, ale

někdy i bolest ně kon tra pro duk tiv ních. Domnívá m se, že ofi ciální ter mín pro podob né počiny je „okol nos ti ome zu jí cí kariér ní

postup“, neoficiál ně „cesta k vyha zo vu“.

Cestou k vyha zo vu se vydá vá me, pokud nej pr ve mlu ví me

či jed ná me a pře mý šlí me až potom. Náš šéf řekne nebo udělá

něco hlou pé ho a my zare agu je me tak, že řekne me nebo udě lá me

něco ještě hlou pě jší ho. Přímo před ním při lé vá me oleje do ohně.

www.mgmtpress.cz


34

JAK VE ZDRAVÍ PŘEŽÍT NESNESITELNÉHO ŠÉFA

Nepo kry tě zpo chyb ňu je me jeho úsu dek nebo moti vy. Poh rdá me

pra vid ly a igno ru je me poky ny. Zapo mí ná me, že i když náš šéf

nemá vždy prav du, šéfem je vždyc ky.

Před mnoha lety jsem měl mož nost sle do vat, jak si jedna mar ke tingová ředi tel ka nákup ní ho cen tra vykra čuje po cestě k vyha zo vu. Děla la tam poměr ně krát ce, právě končila její roční pra cov ní smlou va. Svého šéfa – gene rál ní ho ředi te le nákupního cen tra – pova žo va la za napro sté ho neu mě te la. Za tu krátkou dobu, co v tomto cen tru pra co va la, šla od jed no ho úspě chu k dru hé mu díky svým mar ke tin go vým akcím a rekla mě. Všichni nájem ci ji zbožňovali a totéž, jak se zdálo, pla ti lo i o celémvedení. Vypa da lo to, že jí vychází, nač sáhne.

Jenže úspěch a pochva ly, jež na ni pršely od nad ří ze ných i spo lup ra cov ní ků, jí stoup ly do hlavy a ona zača la gene rál ní mu ředi te li ote vře ně pro je vo vat svou pře zí ra vost. Občas vynechala něja kou důle ži tou schů zi mana ge men tu, gene rál ní mu ředi te li posí la la e-maily, kde výslov ně zpo chyb ňo va la jeho roz hod nu tí, a kopie roze sí la la na vědo mí všem čle nům vede ní.

Že není všech no v pořád ku jí došlo, když pře sta la být zvána na pora dy nejvyš ší ho vede ní a když ji jeden z náměs tků bezjediné ho slova škrtl ze svého mai lo vé ho sezna mu, na nějž roze sí lal vtipy. Bomba vybuch la črnáct dní před jejím prv ním výro čím ve firmě. Do její kan ce lá ře vpo cho do val gene rál ní ředi tel, v rukou prázd nou kra bi ci, tu před ni posta vil na psací stůl a pro stě jísdělil: „Jste pro puš tě ná. Vykliďte si své věci. Jes tli si o tom chce te pro mlu vit, budu u sebe v kan ce lá ři.“

Po pár minu tách, když se tro chu vzpa ma to va la, šla za ním do kan ce lá ře a tam spolu s ním seděl onen náměs tek, který jíposílá val mai lo vé legrác ky. „Řekli mi, že neko pu za tým,“ líči la mi to poz dě ji. „Měli kom plet ní seznam všech těch pito mos tí, které jsem za posled ních pár měsí ců řekla nebo udě la la. Stála jsem tam jako solný sloup, pro to že mi došlo, jak jsem si ten vyha zov sama zaří di la.“

Uběh la léta a ona se teď doká že všemu zasmát. Dokon ce se jí poda ři lo smí řit se se svým býva lým šéfem. Oba děla jí zase

www.mgmtpress.cz


35

Běžné, ale velmi špatné strategie

spolu, v jiném nákup ním cen tru, a ten to krát jsou jejich pra cov ní

vzta hy mno hem zdra věj ší.

Cest k vyha zo vu, jimž je radno se vyhnout, je cel kem pět. Cesta k vyha zo vu č. 1: Zos tu ze ní na veřej nos ti O svých šéfech, které bychom nej ra dě ji posla li k čertu, si vsoukro mí může me mys let, co chce me, ale před lidmi si musí me nasa dit masku hráče poke ru. Jes tli že s tím, co váš šéf udělal nebo řekl, oprav du vehe ment ně nesou hla sí te, pro mluv te si s ním v sou kro mí. Nikdy to nevy ta huj te na veřej nos ti nebo se vám to vrátí jako bume rang.

Pama tu ji, jak mi jed nou po skon če ní semi ná ře jeden mana žer vyklá dal, že on je všemi dese ti pro týmo vou práci. Jeden z jeho pod ří ze ných, který stál na doslech, brysk ně vypá lil: „Jo, ale když se dílo poda ří, sme ta nu slí žeš sám.“ Tohle bylo mezi nimi evident ně už dřív jabl kem sváru. Mana žer se cítil hroz ně trap ně, že to zazně lo tak hle na veřej nos ti a přede mnou. Pohled, jenž šéf svému pod ří ze né mu uštěd řil, byl děsi vý. „Cesta k vyha zo vu,“ táhlo mi hla vou, zatím co jsem se na ně usmí val.

Také se neslu ší svého šéfa opra vo vat před jiný mi lidmi, pokud to není bez pod mí neč ně nutné. Jako pří klad uvedu část rozhovoru mezi pre zi den tem jisté finanč ní spo leč nos ti, jeho sekre tá řkou a mnou. Prezident se mi sna žil poskyt nout základ ní infor ma ce o svém pod ni ku a o jistých pro blé mech, jež musí řešit. Sekretář ka si ovšem dáva la zále žet na tom, aby každý fakt, o němž se zmí nil, zpo chyb ni la.

Prezident: Naše firma má zhru ba pět set zaměst nan ců.

Sekre tář ka: Čtyři sta osm de sát pět.

Prezident: V tom hle oboru pod ni ká me už od roku 1972.

Sekre tář ka: Přes ně ji, již od roku 1970.

www.mgmtpress.cz


JAK VE ZDRAVÍ PŘEŽÍT NESNESITELNÉHO ŠÉFA

36

Prezident: Podnik se za posled ních pár let hodně roz ro stl,

ale cel kem vzato tu panu je cel kem dobráatmosfé ra.

Sekre tář ka: No to zrov na ne. Je to fabri ka na stres.

Prezident: V leto šním roce jsme zaved li hodně novýchprodu ktů.

Sekre tář ka: Devět. Míň než loni.

A tak hle to pokra čo va lo asi půl hodi ny, dokud pre zi dent nevstal a neře kl: „Shau ne, můžeme si to dopo ví dat poz dě ji? Co tak hle ve čtvr tek při obědě? Rose, při jďte pak za mnou dokance lá ře.“ Už jsem ji nikdy nespat řil.

Proč mi ty její opra vy šly na nervy? Pro to že byly pro daný roz ho vor nepod stat né. Máte-li nut ká ní opra vo vat svého šéfa na veřej nos ti, není na záva du, když se nej dřív sami sebe zeptá te: „Je to oprav du důle ži té?“ a „Nebu de to šéfo vi nepří jem né?“ Cesta k vyha zo vu číslo 2: Konfron ta ce Je veli ký roz díl mezi tím, když se něko mu posta ví me – o tom si v této knize ještě poví me – a mezi kon fron ta čním, kon fliktním posto jem. Posta vit se něko mu je pro jev aser ti vi ty. Jed nat konfron tač ně je pro jev agre si vi ty. Svému šéfo vi se může te posta vit napří klad tak, že po pora dě zajde te k němu do kan ce lá ře ařeknete: „Šéfe, víte, vůbec se mi nelí bi lo, že jste na pora dě tak hle mlu vil přede všemi zrov na o mně.“ Zarea go vat hned na pora dě a ohra dit se: „Šéfe, proč jste si zase dl zrov na na mě?“ by bylo kon fron tač ní.

Cho vat se kon fron tač ně ke svému nad ří ze né mu, zvlášť když je to pes, ho mobi li zu je k obra ně. Je tla čen do pozi ce buď já, nebo on, a to je jen málo kdy dobrá stra te gie. Vyří kat si všech no „zatep la“ vám v krát ko do bé per spek ti vě uleví, ale dlou ho do bě je to tak řka záru ka na pro hru.

www.mgmtpress.cz


37

Běžné, ale velmi špatné strategie

Cesta k vyha zo vu č. 3: Výhrůž ky

Kdy ko li svého šéfa uve de te do situa ce, kdy se cítí v defen zi vě,

je to ŠPATNĚ. Čemu ko li, co řekne te nebo udě lá te a co by mohl

vní mat jako pří mou či nepří mou hroz bu, je nutno se vyhnout.

Přímé výhrůž ky, napří klad: „Jes tli to tady tak hle půjde dál, dám

výpo věď,“ před hůzky, že si bude te stě žo vat výš anebo že proti

němu zmo bi li zu je te ostat ní – to vše může situa ci jenom vyos třit.

Při podob ném postu pu mu jasně dává te naje vo, že jde o to, kdo

z koho, a on vám o to víc bude házet klac ky pod nohy. Vašejedná ní bude vní mat jako útok a cítit potře bu se proti němu brá nit.

Co hůř, může sám pře jít do ofen zi vy.

Nep ří mé hroz by budou mít ten týž úči nek. Není to ote vře né vyhlá še ní války, ale váš šéf se stej ně bude cítit ohro žen. Začne si vší mat, že své maily záro veň roze sí lá te v kopii dál, jasnáznámka, že si kry je te záda. Zaz na me ná, že kdy ko li vás navští víoblastní mana žer, trá ví te s ním spous tu času. Zač ne te si osten ta tiv ně doku men to vat věci, které jste před tím nechá val pla vat. To už se vaše mu šéfo vi roz cin kal v hlavě poplaš ný zvo ne ček a to, co dřív moc nek la pa lo, se zase klo dočis ta.

Tak jako my vši chni má i váš šéf pud sebe zá cho vy. Pocit ohro že ní v něm nastar tu je mecha ni smsus „útoč nebo uteč“. Vzhle dem k jeho mocen ské mu posta ve ní a větším zku še nos tem a bez po chy by také lep ším konexím ve firmě pro vás tahlesituace nemů že dopad nout dobře. Je to, jako byste chtě li cih lo vou zeď ztres tat úde rem pěstí. Morál ní zados tiu či ně ní zapla tí te větší boles tí. Vyh ro žo vat šéfo vi je jasná cesta k vyha zo vu.

www.mgmtpress.cz


JAK VE ZDRAVÍ PŘEŽÍT NESNESITELNÉHO ŠÉFA

38

Cesta k vyha zo vu č. 4: Psychoa na lý za

Je spous ta lidí, kteří rádi kaž dé ho, s kým se sezná mí, nějakkatego ri zu jí. S chutí si lidi zaška tul ku jí třeba na zákla dě prv ní ho

dojmu. Tako ví lidé se často nechá va jí sly šet: „Nojo, tyhle typy

já znám,“ nebo „S podob ným typem už jsem pra co val.“ Jako

by nás to tro chu uklid ňo va lo, když věříme, že svět kolem sebe

máme pře čte ný, a při setká ní s jiný mi lidmi máme pocit, že

máme situa ci pod kon tro lou.

Někdy jsou tyto ška tul ky vytvo řené na zákla dě pohod lných ste reo ty pů, jež nám pro půj ču jí pocit nad řa ze nos ti nad lidmi kolem nás. „Zas jeden, co trpí napo le on ským kom ple xem,“slýchám často od zaměst nan ců hovo ří cích o nároč ném šéfo vi spodrů měr ným vzrůs tem. „Myslí si, že se před ním každý cítítakhle malin ký,“ budou zas vyklá dat o nad ří ze ném, který je vazba. „Má zkrát ka hoky nářskou mentalitu,“ zazní na adre su člo vě ka se vzdě lá ním v oboru finan cí. „Nojo, zas jedna žen ská v kalhotách,“ bude cejch aser tiv ní ředi tel ky.

Škatul ko vá ní, uchylová ní se k ste reo ty pům. To je defen ziv ní stra te gie, jež nám často poslou ží, máme-li co do čině ní s šéfem, s jehož názo ry nesou hla sí me. Problém s podob ným posto jem je, že ve chví li, kdy sami sebe pře svěd čí me, že někdo je tako vý či onaký typ, zpra vi dla naše mysl pře sta ne vní mat jeho jaké ko li jiné osob nost ní atri bu ty. To je v nej lep ším pří pa dě mizerná strate gie a ces tu k vyha zo vu si „dláždíte“, když se roz hod ne te své názo ry ven ti lo vat před šéfem.

„Co si vlast ně myslí te? To, že nej sem čer noch, přecenezname ná, že svou práci nedě lám jak se pat ří,“ pro hlá sil přede mnou kdysi jeden člo věk na adre su svého afroa me ric ké ho nad ří zeného, o němž před po klá dal, že je hákli vý na raso vé zále ži tos ti. Jenomže tomu byla rasa ukra de ná a to, že jeho pod ří ze ný si o něm mys lel opak, ho naopak pořád ně vyto či lo. Jednou jsem zase na schů zi vrcho lo vé ho vede ní firmy zaslechl jed no ho z ředi te lů, jak její mu pre zi den to vi říká: „Já vím, že podle vás tohle není práce pro žen skou, přes to bych ale dopo ru čil Syl vii.“

www.mgmtpress.cz


39

Běžné, ale velmi špatné strategie

Ten se celý naje žil při naráž ce, že by snad otáz ka pohla ví mohla

jak ko li ovliv nit jeho roz ho do vá ní. Také si vzpo mí nám na jis tou

ope rá tor ku v call cen tru, která své nad ří ze né vmet la: „To se od

vás dalo čekat. Jste kazi svět. Přes ně tohle dělá kazi svět.“ Ona

nad ří ze ná si sice neby la zcela jistá, co tím ope rá tor ka mys le la,

ale cel kem jí došlo, že to neby la poklo na.

Nikdo není rád, když ho jiní strčí do něja ké ška tul ky, podsou va jí mu myšlenky, pod ro bu jí psy choa na lý ze – a tím méně vlast ní pod ří ze ní. Je to pro je vem neúc ty a vytvá ří nepříjemné pra cov ní vzta hy. Cesta k vyha zo vu č. 5: Hra na scho vá va nou Exis tu je fascinující stra te gie, již někte ří lidé uží va jí, aby se vy - hnu li kon fron ta ci se svými šéfy anebo jistým pra cov ním úko nům. Scho va jí se. Snaží se vyhnout nebo obe jít pro blé my. Představme si třeba pro dej ce, který nespl nil svůj měsíč ní plán. Ví, že se ho nad ří ze ný zeptá proč. Do kon fron ta ce se mu nechce, a tak začne s úhyb ný mi mané vry. Když při jde do kan ce lá ře, před stí rá obrov ské roz ru še ní kvůli sou kro mým pro blé mům. One moc ně la mu sestra, matka, dcera nebo kdo ví, kdo ještě. Blíz ké mu příte li se právě při ho di lo cosi příšerného. Šéfo vi se ho zželí, a tak se roz hod ne poho vor o pra cov ních výsled cích odlo žit. Pove dlo se. Sle do val jsem kdysi jis tou oblast ní ředi tel ku, jak skoro půl roku odklá dala vyha zov jedné pro dej ní mana žer ky, jejíž osob ní život se zdál být setr va le v krizi, a ona jí nechtě la nakládat další břímě.

Je mnoho způ so bů, jak se scho vá vat před lidmi nebo situace mi, jež se nám neza mlou va jí. Může te se hodit marod. Ve vhod nou chvil ku jste aus ge rech net na obědě. Může te se taky tak zahlou bat do něja ké jiné práce, že se lidé kolem neodvá ží vás rušit. Schová va ná může být efek tiv ní úhybnou tech ni kou, ale po

www.mgmtpress.cz


JAK VE ZDRAVÍ PŘEŽÍT NESNESITELNÉHO ŠÉFA

40

něja ké době vás lidé pro kouk nou. Jak mi le šéfo vi dojde, jak se

věci mají, máte na cestu k vyha zo vu jíz den ku i s mís ten kou.

Na ces tách k vyha zo vu je pozo ru hod né, že první krok po

nich udě lá me vždy sami, a tudíž se jim všem lze vyhnout. Stačí

nej dřív mys let a potom jed nat nebo mlu vit. Pomys le te na možné

důsled ky čeho ko li, co činí te, a polož te si otáz ku, zda vám to

stojí za to. Čím vzác ně ji na někte rou tako vou cestu nakro čí te,

tím méně pro blé mů bude te mít se svým nesnesitelným šéfem,

kte ré ho byste nej ra dě ji posla li k čertu.

www.mgmtpress.cz


41

3

Najděte si

útočiště

Být hrdý na svou práci je něco, co vám nikdo

nemů že vzít – ani váš nesne si tel ný šéf.

J

eště než se podrob ně ji pus tí me do kon krét ních počinů, jež

vám pomohou vyzrát nad nesnesitelným šéfem, podí vej me se,

jak může te mini ma li zo vat neblahý vliv, jaký má váš nadřízený

na váš pra cov ní den, pro střed nic tvím věcí, jež máte sami pod

kon tro lou. Když je šéf pes anebo nek ňu ba, nic s tím nena dě lá te,

ale díky pár šikov ným grifům může te ome zit někte ré pro je vy

jeho cho vá ní zamě ře né právě vůči vám.

Tla čít ka

Tato tla čít ka máme v sobě vši chni. A váš šéf může mít pár

tako vých, co spouš tě jí nepří jem né cho vá ní. Jsou ovšem taky

tla čít ka, jež může te zmáčk nout a vyvo lat pozi tiv ní chování, a ta

doká žou pro zlep še ní pra cov ních vzta hů s nad ří ze ným dělat

hoto vé zázra ky.

www.mgmtpress.cz


SHAUN BELDING

Jak ve zdraví přežít

nesnesitelného šéfa

Průvodce firemní zákopovou válkou

Z anglického originálu Winning With the Boss From Hell.

A Guide to Life in the Trenches, vydaného v roce 2004

nakladatelstvím ECW Press, Toronto, Kanada,

přeložila Alena Hanusová

V roce 2009 vydalo nakladatelství Management Press, s. r. o.,

nám. W. Churchilla 2, Praha 3, jako svou 384. publikaci

Obálku navrhl Petr Foltera

Vydání 1.

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

ISBN 978-80-7261-194-2

Doporučená cena 248 Kč

www.mgmtpress.cz

www.mgmtpress.cz
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist