načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak učit sám sebe - Michal Černý

Jak učit sám sebe

Elektronická kniha: Jak učit sám sebe
Autor: Michal Černý

Publikace pro ty, kteří mají čas, chuť a možnost organizovat si učení po svém. Přináší téměř sedm desítek metod, které lze při učení sebe sama použít (tvorba myšlenkových a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  129
+
-
4,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 50%hodnoceni - 50%hodnoceni - 50%hodnoceni - 50%hodnoceni - 50% 50%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 176
Rozměr: 23 cm
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-265-0519-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace pro ty, kteří mají čas, chuť a možnost organizovat si učení po svém. Přináší téměř sedm desítek metod, které lze při učení sebe sama použít (tvorba myšlenkových a konceptuálních map, učení se příběhem, kreativní techniky, psaní poznámek v digitální podobě, učení se prostřednictvím sociálních sítí). Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo se rozhodne vzdělávat se sám.

Popis nakladatele

Vzdělávání není činnost, která má končit za školními dveřmi. Naopak možnosti osobního rozvoje, studia toho, co je pro člověka skutečně zajímavé a důležité často začíná až tehdy, kdy má čas a možnost organizovat si učení se po svém.

Ve škole se sice učíme spoustu zajímavých a důležitých věcí, ale samotnému procesu učení a různým technikám vzdělávání se, věnuje formální průprava velice malou pozornost. Kniha se nesnaží být teoretickým úvodem do vzdělávání dospělých nebo do celoživotního učení. Je spíše pečlivě vybraným souborem 69 metod či přístupů, které při učení sebe sama lze použít. Na velice krátkém prostoru se přitom seznámíte se základním významem dané aktivity, možnostmi jak s ní pracovat a často také s technologiemi, které takovou formu učení podporují.

Právě důraz na technologie, online služby nebo různé zdroje a nástroje technického rázu dělají z knihy praktického průvodce pro vzdělávání se v informační společnosti, která právě na technologiích a schopnosti pracovat s informacemi počítá.

V knize se dotýkáme mnoha témat, jako je například:

• tvorba myšlenkových a konceptuálních map,
• učení se příběhem,
• jak efektivně číst online texty,
• kreativní techniky psaní,
• paměťové techniky,
• vizualizace informací,
• psaní poznámek v digitální podobě,
• MOOC,
• vlastní učební plán,
• učení se prostřednictvím sociálních sítí atp.

Knihu je možné vnímat jak jako určitý inspiromat pro sebeurčené učení se, kdy každý den můžeme vyzkoušet jednu techniku, tak jako praktickou příručku pro učitele, kteří chtějí podporovat a rozvíjet schopnosti studentů skutečně se učit.

(s myšlenkovými mapami, kreativními technikami a online nástroji)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Michal Černý - další tituly autora:
Výpočty – Svazek I. Výpočty – Svazek I.
Myšlenkové mapy pro studenty -- Učte se efektivně a nastartujte svou kariéru Myšlenkové mapy pro studenty
Efektivní učení -- Techniky přemýšlení, soustředění a komunikace s využitím myšlenkových map Efektivní učení
Cesta vojáka -- Příběh českého výsadkáře: Od výcviku po zahraniční mise Cesta vojáka
 (e-book)
Cesta vojáka Cesta vojáka
Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jak učit sám sebe

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.bizbooks.cz

www.albatrosmedia.cz

Michal Černý

Jak učit sám sebe – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2016

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


Jak učit

sám sebe

s myšlenkovými mapami, kreativními

technikami a online nástroji

BizBooks

Brno 2016

Michal Černý


Obsah

Místo úvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1 . Hledání vlastní vzdělávací cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2 . Metody učení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

3 . Psaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

4 . Čtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

5 . Kreativní techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

6 . Vizualizace informací a jejich analýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

7 . Řízení času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Nástroje odkazované v knize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

O autorovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

Obsah


5

Místo úvodu

Místo úvodu

Kniha, která se vám dostává do rukou, se nesnaží být teoretickou nebo vědeckou příručkou, která nabídne jasnou distinkci mezi jednotlivými pojmy a bude pracovat s exaktními daty a vědeckými výzkumy . Chce být naopak praktickým průvodcem či příručkou pro každého, kdo se rozhodne vzdělávat se sám . Je přitom lhostejné, zda jste žákem základ­ ní školy nebo seniorem . Ono rozhodnutí se pro učení sebe sama, pře­ vzetí zodpovědnosti za to, co a jak se naučíme, je zcela zásadním roz­ hodnutím, které s sebou nese jak radost ze vzdělání jako takového, tak také zodpovědnost za úspěch i potřebu nastavení procesů této náročné činnosti .

V textu často pracujeme s pojmem student, nemáme přitom na mysli žáka či posluchače univerzity, ale libovolného člověka, který se v daný okamžik rozhodne vzdělávat se . Snažíme se nabízet koncepty, které nejsou závislé na věku, ale spíše na ochotě využívat moderní technologie a samostatně se učit .

Kniha se zaměřuje na jednotlivé metody, které je možné pro vzdě­ lávání sebe sama použít . Snažili jsme se jít cestou jednotlivých kom­ petencí, které jsou často navázány na širší aktivity, jako jsou práce s in­ fografikami, tvorba grafů, metody kritického myšlení, aktivní čtení a mnoho dalších . Věříme, že osvojit si jednotlivé techniky je užitečné nejen z pohledu sebevzdělávání, ale jde o užitečné dovednosti, které může člověk aktivně používat také v dalších oblastech, kde se mu jistě budou hodit .

Jednotlivé aktivity jsou psány co možná nejpraktičtěji, často zjed­ nodušeně či návodně tak, aby je mohl do procesu učení sebe sama snadno implementovat také začátečník, který nemá s danou oblastí žádné velké zkušenosti . Očekáváme, že pokročilejší čtenář si bude schopen adekvátní informace dohledat jinde .

Jistým problémem, na který jsme naráželi při tvorbě textu, bylo uspořádání kategorií – zvolená struktura není zcela jednoznačná a ně­ které metody by bylo možné zařadit do více kategorií – psaní pozná­ mek souvisí jak se psaním, tak také s dalšími činnostmi, podobně hra­ nice mezi čtením a některými kreativními technikami je velice úzká .

V rámci celého textu klademe velký důraz na technologie a pro­ pojení technologií s procesem učení . Díky současným možnostem se zásadním způsobem transformuje celý proces učení, který získává vý­ znamnou informační a sociální dimenzi . Učení není jasně daným, de­ terminovaným a někým určeným procesem individuálního charakteru, ale spíše aktivním hledáním, zapojováním se do sociálních interakcí, stále více tvůrčím procesem než pasivní konzumací faktů .

Celý text je založen na konektivistické teorii učení, která pracuje s následujícími body: 1. Poznávání je založeno na poznání rozdílných, často na první pohled

protichůdných či nekompatibilních kultur, pohledů, postů či

myšlenek . 2. Primární je schopnost poznávat . Vlastní znalosti jsou sice důležité,

ale vzhledem k jejich dostupnosti méně než analytické a kognitivní

schopnosti . 3. Tvorba komunit a navazování sociální interakce (tedy tvorba so­

ciálního kapitálu) jsou nezbytné . 4. Důležitými schopnostmi jsou identifikace interdisciplinárních va­

zeb, hledání hraničních témat a nových oborů a přístupů . 5. Informace mohou podléhat změnám . Pravdivostní funkce poznání

je časově závislá . 6. I neživá zařízení jsou schopna učení – viz neuronové sítě, učící se

algoritmy, softwaroví agenti atp . 7. Důležitá je schopnost vlastního rozhodování, posuzování toho, co

je momentálně přínosné a důležité . S měnící se realitou je třeba se

neustále znovu rozhodovat .

Místo úvodu

Celá kniha je koncipována tak, aby se v tomto schématu naučil čte­ nář učit se . Jednotlivé kapitoly jsou psané tak, že se očekává práce s nimi jednotlivě . Pokud se některé informace v knize opakují, nejde o nepo­ zornost autora, ale právě o snahu ukázat podobné struktury v různých metodách a umožnit čtenáři, aby ke knize mohl přistupovat nelineárně, selektivně, dle svých vlastních identifikovaných zájmů a potřeb .

Podobně u jednotlivých služeb či nástrojů, které zmiňujeme, jsme se snažili o udržení jisté koherence, abychom čtenáře nenutili k práci s desítkami podobných nástrojů, které mají podobnou funkcionalitu, a mělo by být logické, že si vybere jeden, který začlení od svého vzdě­ lávacího prostředí či portfolia používaných nástrojů .

8

1. Hledání vlastní

vzdělávací cesty

Standardní vzdělávání představuje samo o sobě jistý paradox . Na jednu

stranu usiluje o masifikaci vzdělání, o to, aby všichni dosáhli určitého

standardu či normy, ale současně propaguje konstruktivistické paradig­

ma, které říká, že vzdělání by mělo být orientováno nikoli na látku nebo

na učitele, ale především na studenta samotného . Je to právě vzdělá­

vaný, který se sám rozhoduje, kdy a co se chce učit, jaké má zájmy

a potřeby .

Jakkoli se tento model do oblasti formálního vzdělávání přenáší jen

velice obtížně u postgraduálního studia, celoživotního učení nebo vol­

nočasového vzdělávání jde o něco zcela přirozeného . Společnost, ve

které žijeme, bývá často označována jako učící se, tedy taková, ve které

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

nestačí mít k dispozici znalosti, které máme ze školy, ale je třeba mít schopnost se učit neustále, celý život .

Jednou z klíčových dovedností v této oblasti je tvorba osobního vzdělávacího prostředí, tedy souhrnu všech vzdělávacích zdrojů, které používáme, ale také nástrojů, které k procesu učení potřebujeme . Mo­ derní technologie právě tuto oblast učení se proměňují zcela funda­ mentálním způsobem – člověk si může nechat doručovat zajímavé člán­ ky prostřednictvím RSS kanálů (ty slouží pro automatické doručování obsahu z webu do různých čteček – podrobnější informace o RSS na­ jdete v kapitole Syndikace obsahu – práce s RSS), učit se s dalšími lidmi prostřednictvím sociálních sítí, pracovat na globálních problémech nebo se třeba zapsat do MOOC (masivní otevřené online kurzy – viz ka­ pitola MOOC) .

Mezi důležité kompetence v této oblasti patří také ty, které je mož­ né zastřešit pod pojem kurátorství – tedy schopnost informace nejen vyhledávat, ale také určitým způsobem strukturovat a organizovat, pří­ padně sdílet dále . Právě schopnost vést si takové digitální sbírky a efek­ tivně se orientovat v online prostředí bude patřit nepochybně mezi čin­ nosti, které jsou pro moderní proces učení zcela zásadní .

Díky stále větší otevřenosti vzdělávacích zdrojů je možné, aby si každý stanovil vlastní vzdělávací program a cíle, kterých chce dosáh­ nout, a pro jejich dosažení užíval zajímavé technické možnosti . Může se zapisovat do kurzů, psát, být aktivní v online komunitách, účastnit se virtuálních, ale také běžných konferencí atp . Technologie v tomto ohle­ du otevřely cestu ke zcela nové dimenzi a svobodě vzdělávání se, za které ale člověk musí umět převzít zodpovědnost .

Metody či kompetence, kterým se věnujeme v této části knihy, jsou zaměřené především na to, jak pomocí technologií podporovat vzdě­ lávání se v  oblastech, které člověk sám považuje za zajímavé či důležité . Autonomní učení Jedním ze zajímavých konceptů výuky jazyků (ale i dalších věcí) je mo­ del autonomního učení . Vychází z myšlenky, že pedagog či spíše men­ tor do procesu vzdělávání vstupuje spíše méně a je na každém jednot­ livci, jak se rozhodne v učení postupovat . Sám se kontroluje, sám si stanovuje cíle a do jisté míry určuje také obsah . Jde tedy o komplexní pojetí procesu sebeurčeného či sebeřízeného učení .

Tradičně obsahuje tyto oblasti (či kompetence):  Uvědomění si – student si musí sám říci, proč a co se chce naučit .

Tradičně jde například o výuku cizího jazyka, ale sám si stanovuje

konkrétní témata, případně metody učení . Jen pokud se člověk roz­

hodne, že se chce učit a dokáže popsat svoji situaci, může se ve

vzdělávání někam posunout .  Převzetí odpovědnosti – klíčový bod autonomního učení, který spo­

čívá v tom, že zodpovědnost za výsledek nemá učitel či mentor, ale

sám studující . Pobyt ve škole nebo firemní vzdělávání jsou v tomto

ohledu velice příjemné, neboť když se nedostaví konkrétní výsled­

ky, je vina (alespoň částečně) na straně lektora . Zde je třeba při­

jmout, že se učíme sami a sami si za své vzdělání zodpovídáme .  Sebehodnocení – říká se, že každý člověk má tři tváře; jednu, kte­

rou si myslí, že má, jednu, kterou má ve skutečnosti, a nakonec tu,

kterou se snaží ukazovat druhým . Jestliže se má člověk něčemu na­

učit, musí být schopen objektivně hodnotit sám sebe, stanovit si

metriky hodnocení, reflektovat svoji pozici i svůj pokrok .  Stanovování cílů – zatímco v běžné školní výuce cíle stanovuje uči­

tel, zde si je stanovuje každý sám . Co se chceme naučit? Kam se

chceme dostat? A je to v našich reálných možnostech?

Plánování je činnost, která na stanovování cílů přirozeně navazuje . Často s ní v počátcích může pomáhat mentor, ale člověk by měl být schopen rozumně zhodnotit své možnosti a proces učení se konkrétní věci jasně naplánovat .

Monitorování průběhu učení – o různých metodách monitoringu učení píšeme v dalších kapitolách – především v Řízení času . Je důležité zvolit nějaké evaluační nástroje a kontrolu postupu, abychom případně byli schopni říci, co se nedaří a proč . Jen pokud budeme mít dobrý pře­ hled o celém procesu, máme možnost jednotlivé problémy či chyby odstranit .

Autonomní učení většinou probíhá tak, že se student setká s men­ torem (lze studovat zcela bez mentora, ale doporučujeme si někoho vhodného vybrat, i kdyby to měl být spolubydlící, rozměr určité psy­ chologické podpory je pro téměř každého velice důležitý) a na prvním setkání projdou všechny výše uvedené body . Společně stanoví jasný postup, cíle a metody pro jejich dosažení . Pak je již záležitostí daného jedince, zda je schopen v nastaveném programu vytrvat, nebo zda se mu to nepodaří . Tradičně se do těchto činností řadí také průběžná se­ tkání . Ta mohou mít formu potkání se s mentorem, při kterém lze řešit buď procesní či obsahovou stránku studia, anebo dochází k hromadným setkáním s dalšími studujícími .

V takovém případě jsou to obvykle studující, kdo si pro druhé na­ chystají nějaký workshop nebo jinou vzdělávací aktivitu, případně se mohou hodnotit sami vzájemně . Často se také zařazují nějaké společné vzdělávací bloky, které slouží jako určité záchytné body, kde lze studen­ tům podat pomocné záchranné lano a pomoci jim se zorientovat .

Role mentora může být v různých konceptech autonomního učení různá . Především u začátečníků lze doporučit průběžnou procesní kon­ zultaci (která ale může mít párový charakter, kdy si vybereme nějakého spolustudujícího a vzájemně si pomáháme) . Čím je člověk zkušenější, tím lépe se mu samozřejmě odhadují a nastavují jednotlivé činnosti a procesy a tím více se může soustředit na samotný obsah vzdělávání .

Autonomní učení představuje zajímavou formu vzdělávání v tom slova smyslu, že pracuje s vlastní motivací a sebevzděláváním daného jednotlivce, vede ho ke schopnosti reflektovat vlastní situaci a pokrok v učení a pracovat s případnými problémy či chybou . Přitom jej nene­ chává zcela bez pomoci a bez průvodce, který mu může v určitých pro­ blémech pomoci či poradit . Knowlesův učební plán Jestliže se člověk rozhodne, že se chce vzdělávat samostatně, stojí před volbou, do jaké míry má využít nějakých standardizovaných postupů či metod a do jaké míry je pro něj vzdělávání se radostí a svobodnou čin­ ností, která vede k seberozvoji . Obecná zkušenost, kterou má zřejmě každý, je taková, že čím více člověk určitou činnost formalizuje, tím méně jej baví .

V oblasti vzdělávání se lze identifikovat dvě základní situace, které postup rozdělují na více formalizovaný a více intuitivní:  Malé projekty: jestliže se člověk chce naučit tvořit odrážkový se­

znam ve Wordu nebo háčkovat čepici, nesporně k tomu nepotře­

buje využívat robustních nástrojů pro formalizaci . Stačí jen začít

a danou dovednost či znalost člověk získá do jednoho či dvou dní .  Velké projekty: jestliže se rozhodnete, že chcete být historikem spe­

cializujícím se na církevní dějiny let 1948–1989 nebo odborníkem

na vzdělávací technologie, je jasné, že jde o dlouhodobý proces

formování se . V takovém případě je možné využití nějakého systé­

mu formalizace vzdělávání .

Formalizací přitom nemáme na mysli vstup do vzdělávací instituce či školy, ale spíše zavedení si nějakých pravidel či postupů, které pro učení budeme využívat, a metod ověřování toho, zda se nám to daří . V takovém případě nemusí být provozní zátěž výrazná a umožní člově­ ku identifikovat v delším časovém horizontu problémy, se kterými je možné se vypořádat .

Jedním z nejznámějších andragogických modelů je koncept smlou­ vy se sebou samým . Člověk vytvoří závazný (se svým svědomím) doku­ ment, který má určité náležitosti a podle kterého se bude řídit . Sama tvorba dokumentu je podstatná, neboť jednak integruje vnitřní moti­ vaci (chci se něco naučit a vím proč) s vnější (když už mám smlouvu, tak bych ji měl dodržet), ale současně pomáhá člověku pojmenovat a iden­ tifikovat to, o co mu skutečně jde .

Propagátorem myšlenky smlouvy je v klasické pedagogice napří­ klad Daltonská škola, v případě zmíněné andragogiky model Malcolma Knowlese . Ten je jednoduchý a poměrně návodný, takže jej lze dopo­ ručit jako základ pro vlastní vzdělávací kontrakt: 1. Vzdělávací cíle – v této položce by měl člověk jasně identifikovat to,

co je předmětem jeho učební snahy – stát se historikem, naučit se

hrát na klavír atp . Tyto cíle by měly být SMART, tedy dosažitelné

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

v reálném čase a jasně ohraničené . Projekt stát se intelektuálem je

možná záslužný, ale obtížně použitelný . 2. Posloupnost kroků k jejich dosažení – věnuje se pojmenování toho,

jak zmíněných cílů dosáhneme . Čím je cíl komplexnější a náročněj­

ší, tím více kroků bude třeba učinit . Kroky by měly být konkrétně

pojmenované a zasazené do nějakého časového rámce . Jejich smy­

slem je nejen vytyčení cesty, ale stanovení nějakých elementů, kte­

ré je možné kontrolovat . 3. Záznam o učebních činnostech – ve smlouvě obsahuje popis kvan­

tifikátorů, které budeme sledovat, případně nástroje, které lze pro

měření využívat . Například můžeme mít metriku měření času strá­

veného učením se anglických slovíček, kterou realizujeme prostřed­

nictvím Toggl . 4. Metody evaluace se věnují tomu, kdy a jakým způsobem bude pro­

bíhat zpětná vazba . V této oblasti lze například stanovit určité kon­

trolní body, kdy porovnáme záznamy o činnosti s kroky a můžeme

stanovit případná příslušná opatření .

Jednotlivé kroky mohou být spojeny s různými technologickými prostředky na jejich realizaci . Mají těsnou návaznost na PLE, v rámci kte­ rého rozvíjíme práci se zdroji a budování komunit, případně volbu ná­ strojů, které slouží k uskutečňování cílů . Velkým pomocníkem mohou být také nástroje, které se věnují práci s časem a jeho organizací, které mohou být spojeny jak s bodem třetím, tak také s dvojkou, neboť umož­ ňují provádět jisté plánování .

Z praktických důvodů se doporučuje smlouvu skutečně napsat, ně­ kteří přikládají povinnost vlastnoručního podpisu, což ale nepovažuje­ me za nutné, jakkoli to pro někoho může působit motivačně . Jde o smlouvu se sebou samým, tedy o dokument, který má podpořit osob­ ní rozvoj jednotlivého člověka . Jestliže zjistí, že mu smlouva z různých důvodů nevyhovuje, je možné a dobré ji změnit . Ne snad takovým způ­ sobem, že ji předěláváme každý týden, neboť se člověku nedaří plnit zhola nic, ale spíše tak, aby lépe vyhovovala jeho vzdělávacím potřebám a pracovnímu tempu a nasazení . Osobní vzdělávací prostředí Osobní vzdělávací prostředí PLE (z anglického personal learning envi­ ronment) zahrnuje různé zdroje, které v online prostoru používáme pro své vzdělávání, ale také běžné zdroje, jako jsou knihy, skripta atp .) . Zá­ kladní myšlenka je taková, že jde o koncept, který člověku umožní pře­ mýšlet o zdrojích a oblastech svého vzdělávání a současně mu pomůže vyřešit problém informačního přetížení .

Díky internetu nalezneme jen velice málo oblastí, v nichž by se chtěl člověk vzdělávat a které jsou informačně chudé a málo pokryté . Zatím­ co ještě před dvaceti lety bylo možné mít všechny dostupné zdroje k té­ matu k dispozici a pracovat s nimi, dnes musíme dělat aktivní výběr sami . Nelze sledovat vše (dokonce ani podstatnou část) toho, čím daná oblast žije, především tehdy, když se jí jako vědci či akademici aktivně nevěnujeme .

Obecně tedy obsahuje především:  RSS kanály, které jsou pro nás zajímavé, a sledujeme je .  Blogy s oborovým obsahem .  Odkazy na sociální sítě, případně výběr hashtagů či osobností, kte­

ré sledujeme .  Různé wiki, weby a další platformy, kde lze získávat vzdělávací

obsah .  Seznamy doporučené četby a anotovanou četbu z minulosti .  Odkazy na zajímavé MOOC kurzy či další OER (otevřené vzdělávací

zdroje – z anglického Open educational resources) .  Widgety, které mohou být vzdělávací funkci .

K čemu je PLE vlastně dobré? Na jednom místě jsou organizovány všechny věci, které potřebujeme pro učení . To znamená, že když máme na práci určitý vyhrazený čas, nemusíme se rozptylovat ničím dalším, věnovat čas vyhledávání informací či článků atp . Některá řešení umějí díky RSS načíst celé stránky a pak během čtení není člověk rušen změ­ nou vzhledu jednotlivých materiálů a  může s  nimi konzistentně pracovat .

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

PLE dává také dobrý obraz o tom, co daný jednotlivec považuje za skutečně důležité pro daný obor nebo oblast . Může tak jít o základ men­ toringu nebo také o inspiraci pro další studenty . Ostatně není nic výji­ mečného, že se části PLE (například bez osobních dat a výpisků) běžně sdílejí . Navštívit prostředí někoho, kdo se učí totéž co my, je velice uži­ tečné, neboť jednak můžeme pozorovat jiný přístup, než je u nás zvy­ kem, ale také se můžeme nechat inspirovat použitými zdroji . Jednou z potenciálních nevýhod PLE je, že ve chvíli, kdy je člověk časově zdroji saturován a nemá čas studovat více, může relativně snadno upadnout do určitého myšlenkového stereotypu či kontextu, ze kterého není snad­ né se dostat ven .

Jednou za čas je možné PLE použít také jako podklad pro reflektiv­ ní hodnocení (sebe)vzdělávání, kdy se díváme na to, co a proč studuje­ me, a můžeme přemýšlet nad tím, zda jde o to, co skutečně chceme, nebo vinou organické tvorby se celá věc posunula někam jinam, než jsme měli v úmyslu . Každopádně doporučujeme chápat PLE jako stále nehotový projekt, do kterého lze neustále přidávat, ale ze kterého se také může odebírat .

Možností, jak ho technicky realizovat, je více . V evropském prostře­ dí se vyvíjela platforma ROLE, která by vše měla komplexně propojit a aplikovat do prostředí důležité aspekty pedagogických teorií . Většina lidí však využívá některá jednodušší řešení:  Netvibes je asi nejznámější službou . Funguje tak, že si na plochu

lze umísťovat widgety, které mohou být různého druhu – od RSS

čteček až po postity či kalkulačku . Pro každé téma si lze přitom po­

skládat takovou stránku vlastní . Zajímavá je také integrovaná čteč­

ka, která umožňuje vybrané články či kanály příjemně číst, aniž by

člověka rušila jejich grafická různorodost .  igHome pracuje velice podobně – widegety jsou rozděleny na

Gmail, kalendář, Feedly, Záložky, mapy, obrázky, videa, novinky

a data z Google disku . Především pokud používáte Google služby,

jde o velice zajímavý nástroj .  Jolicloud nabízí trochu jiný koncept, který je založený na myšlence,

že jednotlivé služby jsou integrovány do jediného rozhraní, což sni­

žuje nutnost se během studia mezi jednotlivými nástroji

přepínat .  Startific připomíná nějaký webový desktop . Nabízí velice neobvyk­

lé řešení v podobě plochy, na kterou se umísťují aplikace, widgety

a ikony . Člověk tak má k dispozici vlastní desktop, ale určený jen pro

vzdělávání . Netvibes umožňuje poskládat si vlastní obrazovku z jednotlivých widgetů dle vlastních studijních či informačních potřeb. Microlearning Microlearning vychází z předpokladu, že se lidé sice chtějí učit, ale sou­ časně na to nemají ve svém uspěchaném životě či práci dostatek času . Druhým východiskem je, že vzdělávání je možné věnovat čas, který je v průběhu dne vnímán často jako ztracený – čekání na tramvaj nebo jízda v ní, čekání na jídlo v restauraci atp . Člověk má k dispozici relativ­ ně hodně krátkých časových úseků, které je možné pro učení použít .

Microlearning je vzdělávání založené na myšlence, že se učíme po dobu 30 sekund až sedmi minut (někdy se udávají jiná čísla: 1,5–3 mi­ nuty, případně 3–7 minut – námi zmíněný interval je tedy extrémní) a během této doby se musíme něco dozvědět, zjistit, naučit . Nezname­ ná to tedy, že bychom běžné učení rozdělili na krátké intervaly, ale že

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

se pracuje s krátkým vzdělávacím obsahem, který vždy přinese něco zajímavého a nového . Člověk si může po daném bloku říci, co si z učení odnesl .

Mezi nejčastější formy microlearningu, které jsou spojeny s tech­ nologiemi, lze zařadit:  Hraní krátkých her na tabletu či telefonu, které mají edukační roz­

měr – může jít o drobnosti rozvíjející paměť nebo početní doved­

nosti (jako třeba sudoku), případně soutěžní kvízové hry, situační

hry atp . Jde o jednu z nejzábavnějších činností, které se lidé věnují

rádi .  Čtení krátkých textů – do RSS čtečky si lze umístit zdroje, které jsou

pro oblast našeho vzdělávání zajímavé, a ve volných chvílích si je

číst . Čtečka dělá výběr toho zajímavého, a pokud volíme texty do

jedné stránky, zvládne je průměrný čtenář v daném limitu snadno

přečíst, pokud jde o běžný text .  Twitter – existuje řada projektů, které se věnují vzdělávání pomocí

Twitteru,

1

Facebooku nebo podobných platforem . Uživatel dostává

na svoji aplikaci novinky či vzdělávací obsah velice krátkého rozsa­

hu, který si může kdykoli přečíst .  Videa jsou zřejmě nejčastějším předmětem microlearningu, byť tře­

ba v hlučné dopravě nejsou úplně ideální . Velkou výhodou je mož­

nost jejich přesného časového naplánování .  Flash cards jsou kartičky, která mají na každé straně nějakou infor­

maci a užívají se typiky pro paměťové učení například v dějepise,

v cizích jazycích, při osvojování pojmů atp . Lze s nimi pracovat jak

v digitální, tak i v papírové podobě .

Někdy se udává, že microlearning je určen především pro takové učení, které je založené na práci s pamětí . Je pravda, že nejvyšší patra intelektuální činnosti, která pracují s analýzou či tvorbou vlastních děl, se touto formou rozvíjejí obtížně, ale limity jsou často jen v  představivosti 1 Jen namátkou lze zmínit účet @ManagementTip, který se věnoval vzdělávání manažerů, ku­

chařský @cookbook nebo @140university . Jednotlivé aktuální projekty je třeba hledat, neboť

často jde o aktivity s časovým omezením .


18 studentů či autorů vzdělávacího obsahu než v metodě samotné . Záleží tedy na každém jedinci, s jakými formami a druhy vzdělávacích objektů chce pracovat .

To, jakou formu microlearningu zvolíme, záleží do velké míry na té­ matu, kterému se chceme věnovat, a na časech a místech, která pro učení chceme využívat . Například při jízdě tramvají nejsou praktická vi­ dea, protože jsou špatně slyšet a člověk se na ně nemůže příliš dívat . Pro udržení si přehledu v oboru, ve kterém se pohybujeme, jsou ideální krátké články či blogové příspěvky .

Mezi aplikace či služby, které lze pro microlearning využít, patří například:  Twitter se dá používat na běžném počítači, ale v oblasti microlear­

ningu se jeví jako mnohem efektivnější využít mobilní aplikaci . Ty­

pický „nuget“ obsahuje krátkou informaci s faktem a odkaz pro další

studium .  Feedly lze použít pro sledování RSS kanálů a videokanálů a jejich

přehledné třídění do kategorií . Mezi zdroje doporučujeme přidávat

jen ty, které jsou koncipovány jako skutečně krátké a člověk je

zvládne přečíst do několika málo minut s vysokou mírou pochope­

ní a ne zcela vysokým soustředěním . Výhodné je, že na jednom Twitter je nejen populární sociální síť, ale také cenný zdroj informací a inspirací.

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

místě je možné mít také microlearningová videa . Opět je ideální

sáhnout po mobilní aplikaci .  Kahoot! je platforma pro práci s testy – dostáváte rychlé otázky

a snažíte se na ně co nejrychleji odpovědět . Učení je zde spojeno

s gamifikací a sociální interakcí . Na výběr je z velkého množství té­

mat, ve kterých se lze touto formou vzdělávat . Řešení aktuálních problémů Jedním z velkých problémů současného školství a vzdělávání je jeho odtržení od praktických problémů a současné vědy . Škola jako by před­ stavovala pečlivě vytvořené muzeum, ve kterém se řeší jen neproble­ matické příklady a mnohokráte rozhodnuté problémy . Tím se rozhodně nechce říci, že schopnost spočítat pohyby hmotných bodů nebo jiné práce s idealizovaným zadáním je nepotřebná . To jistě ne, ale je vhod­ né, pokud je vzdělání navázáno na řešení problémů, které jsou skuteč­ ně aktuální a otevřené .

Právě možnost řešit něco, co není jen tvorbou do šuplíku, ale může mít dopad na lidské poznání, vědu či kulturu, je něčím majícím velký dopad na motivaci studentů a jejich chuť se problematice skutečně vě­ novat, třeba i nad rámec svých běžných povinností . Aktuální problémy – ať již si pod tímto označením představíme cokoli – jsou přitom význačné tím, že jsou v čase proměnné a komplexní, jde tedy o ideální téma pro konektivistický přístup k učení .

Jakkoli nemáme ambice zasáhnout všechny oblasti, nabízíme ale­ spoň některá vědecká témata, která se v rámci běžně dostupných mož­ ností objevují pro jednotlivé předměty:  Tvorba rodokmenu – díky dostupnosti online matrik, ale také ote­

vřenosti archivů a službám, jako jsou Geni či Myheritage, je možné

nejen snadno vytvořit poměrně obsáhlé rodokmeny v přiměřené

kvalitě, ale současně se otevírá možnost spolupráce s dalšími tvůrci

a provázanost jednotlivých rodokmenů dohromady .  Projekty občanské vědy jsou velice zajímavé především pro pří­

rodovědné vzdělávání . V českém prostředí je nejznámější identifi­

kace dialektů strnadů, ale spektrum je mnohem širší . Člověk získá

jednu drobnou vědeckou kompetenci, která mu umožní přispívat

ke špičkovému globálnímu poznání .  Společenskovědní výzkumy jsou příjemné v tom, že pro řadu té­

mat není třeba velký tým a lze získat velice zajímavá data . Pokud se

například celá třída nebo online výzkumná skupina sjednotí v me­

todologii, lze relativně jednoduše realizovat i náročnější a komplex­

nější projekty .  Orální historie se opět vrací do výuky dějepisu – vytvořit podle

zadaného schématu rozhovor s pamětníkem je něco, co má velkou

vědeckou hodnotu, je typicky nenahraditelné, člověk se na tom

mnoho naučí a přispěje vědeckému poznání .  Otevřená vědecká data jsou dalším zajímavým zdrojem . Napří­

klad Simbad je plný nezpracovaných údajů z oblasti astronomie

a není úplně těžké se stát největším odborníkem na skupinu hvězd

nebo celou galaxii, které se člověk systematicky věnuje .

Otázkou samozřejmě je, do jaké míry chce člověk učení a vědu pro­ pojovat . Lze se setkat s jednoduchým přístupem, kdy jde o radost z po­ znávání reálného světa, ale rozhodně lze doporučit alespoň tvorbu blo­ gu nebo případně jinou formu publikace . Zajímavé také je, pokud se člověk rozhodne tyto své výsledky do určité míry učesat a dát například na svůj profil na Researchgate . Může jít nejen o posílení společenského vědomí o daném jednotlivci a příspěvek vědě, ale také odrazový můs­ tek pro případnou další spolupráci .

Jinou oblastí jsou projekty, které sice nemají vědecký charakter, ale jsou do určité míry společensky aktivní nebo aplikované . V řadě oblastí může jít o důležité činnosti, které významně povedou k tomu, že se člo­ věk něco praktického naučí . Opět spíše namátkově vybíráme:  Umělecká tvorba, která se objevuje buď na specializovaných

serverech, jako je Písmák pro literaturu, Deviantart pro výtvarné

umění nebo YouTube pro videa .  Společensky prospěšné projekty mohou být realizovány v součin­

nosti s neziskovým sektorem nebo samosprávou .  Pokud se člověk učí cizí jazyk, může být zajímavé si vyzkoušet pře­

kladatelství, které bude mít společensky prospěšný rozměr . Lze na­

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

příklad překládat příspěvky na Wikipedii nebo pomáhat lokalizovat

software .  U informatiky lze doporučit jednak publikování otevřeného kódu

například na GitHub, ale také zapojení se do různých open source

aktivit . Nejenže se na nich člověk mnoho naučí, ale také se může

dobře odrazit pro další kariéru . Písmák je známé prostředí, kam lze vkládat vlastní literární tvorbu; funguje kolem něj velká komunita.

Všechny tyto aktivity procvičují v podstatě totéž, co lze dělat také v rámci školních úloh, ale mají jednak pozitivní společenský efekt, jsou smysluplné a mohou pomoci s propojením se s dalšími lidmi, které baví nebo zajímá totéž . Současně jde o velice dobrou praktickou zkušenost, položku do životopisu či do portfolia a o důležitý motivační prvek . Jak­ koli mohou být začátky naivně školní, velice rychle se člověk může v těchto oblastech profilovat dále a osobně růst . Učení založené na portfoliu Jedním z důvodů problematické motivace ke studiu může být omezená možnost vidět jeho výsledky v nějakém širším a uceleném pohledu . Člo­ věk se učí velké množství dílčích činností, dělá řadu úkolů a k tomu se třeba také vzdělává mimo školní prostor . A to vše mu dohromady nemusí vytvářet smysluplný celek . Druhým problémem může být pocit, že vzdělávání je příliš neuchopitelné a vzdálené, že obecná vzdělanost je sice příjemným benefitem, ale – jak říká známé, nepříliš pravdivé kli­ šé – po gymnáziu člověk nic neumí .

Možností, jak reagovat na oba zmíněné problémy, může být učení se, které je založeno na portfoliích, která si člověk vede pro vlastní po­ třebu . Ta na jedné straně dokumentují jeho studijní cestu, postupné osvojování si jednotlivých dovedností a kompetencí a současně mu dá­ vají přehled o tom, jakým způsobem se učí, jak spolu jednotlivé činnosti souvisejí a případně mu poskytují možnost, jak se v určitých oblastech vzdělávat nebo na sobě jinak pracovat, aby oddělené světy dokázal smysluplně propojit . Portfolio tak vlastně slouží jako jeden ze základ­ ních prvků reflektivního učení, které bere v potaz nejen zájem studen­ ta, ale také jeho možnost sledovat svůj vývoj v širší perspektivě .

Portfolia ve výuce ale přinášejí ještě dva zajímavé benefity . Tím prv­ ním je tzv . kompetenční učení . V řadě oblastí se lze učit tak, že si defi­ nujeme drobné dovednosti, které je třeba si osvojit a jež mají nějaký jasně uchopitelný výstup – esej, obraz, infografiku nebo zdrojový kód . Portfolio pak slouží jako určitý repozitář kompetencí, ke kterým se lze vracet, vytvořené materiály se neztrácejí a kompetenční učení je výhod­ né také v tom, že se v něm snadno pracuje s motivací (za krátký čas je zde jasný výsledek) a může se dobře přizpůsobovat potřebám každého jednotlivce . Respektuje tedy konstruktivistické východisko, že každý je jiný a může si volit vlastní vzdělávací cesty .

V neposlední řadě se pak portfolio hodí také ve chvíli, kdy člověk žádá o spolupráci nebo zaměstnání a může jasně ukázat vybrané věci, na které je hrdý, a pojmenovat, co přesně umí, a mít pro toto vědomí také nějaký argument . V tomto ohledu se opět dostáváme k reflektiv­ nímu učení, které není založeno na dojmech, ale na důkazech .

Co vše je možné do portfolia zařadit:  absolvované kurzy (i MOOC), předměty, semináře;  konference jak s aktivní, tak s pasivní účastí;  zajímavé domácí úkoly, seminární práce apod .;  články, blogové příspěvky;  dobrovolnickou činnost a praxe;

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

 ocenění a certifikáty;  blogy, výběry ze zdrojů, online projekty;  ...

Vždy velice záleží na tom, jakým směrem se člověk chce profilovat . Jiné bude portfolio gymnazisty, umělce a akademického pracovníka (ten může takto například udržovat seznamy citací) . Je dobré zvážit, zda chceme mít portfolio veřejné, či naopak soukromé . Často se užívá hyb­ ridní model, kdy je celé portfolio soukromé a člověk si jej vede pro vlast­ ní potřebu a některé jeho části používá pro vlastní sebeprezentaci .

Z výše uvedeného seznamu si dovolíme jen stručně upozornit na dva body, které nemusejí být na první pohled zřejmé . Je dobré, pokud portfolio mapuje online život toho, kdo ho provozuje . Díky tomu, že řada online projektů má krátkou životnost (píšeme blog a pak jej opus­ tíme, vytvoříme web, digitální knihovnu atp .), je praktické si je udržovat na jednom místě . Zajímavé také je, pokud si do portfolia člověk zařadí vlastní kurátorskou činnost – jaké knížky přečetl, navštívil výstavy nebo jaké zdroje sleduje . Jde o důležité informace k reflexi vlastního učení a současně o zajímavý zdroj pro různé spolupracovníky, fanoušky či následovníky .

V čem portfolio vytvořit (zde uvádíme velice fragmentární seznam spíše inspirativního charakteru):  Google Sites – jednoduché prostředí s možností snadné editace

a nastavením přístupnosti . Nevýhodou je nepěkný vzhled a menší

možnosti přizpůsobení .  Behance – velice pěkný projekt od Adobe, zvláště pokud je těžiště

vašeho zájmu ve vizualizovatelných výrobcích či artefaktech .  Evernote – ideální místo pro budování vlastního portfolia pro pri­

vátní potřebu . Stačí si založit nový notebook a pomoci si odkazy

a tagy .  Carbonmade je velice pěkný projekt pro práci s portfolii, určený

především školákům .  Weebly či Wix nabízejí podobné možnosti jako Sites, jen v hezčím

provedení .

Pokud se člověk věnuje nějaké specifické oblasti, pak je možné mít portfolio umístěno na příslušném oborovém webu . Wix se výborně hodí pro tvorbu malých webů, osobního portfolia nebo prezentování nějakého projektu. Vlastní kurikulum Sebeurčené vzdělávání lze pojmout různými způsoby, dokonce některé alternativní pedagogiky (jako například Daltonské školy) jsou založeny na myšlence, že si student sám může vybrat, co se chce učit, kdy a v ja­ kém rozsahu . Tento přístup je velice důležitý, neboť rozvíjí základní smysl vzdělávání jako takového (tedy růst a rozvoj jedince), posiluje jeho svobodu, autonomii a je klíčový z hlediska motivace . Jestliže se člověk něco naučit nechce, nenaučí se to, jakkoli třeba projde danou doved­ ností s ne zcela špatnou známkou .

Možností, jak se v digitálním světě aktivně vzdělávat, je v podstatě nepřeberné množství – k dispozici jsou online kurzy, články, videoná­ vody, existují online komunity nebo třeba knihy, které jsou díky Google Books a dalším službám k dispozici v podstatě kdykoli online . První mož­ ností, kterou v případě definování vlastní vzdělávací cesty můžeme zvo­ lit, je ad hoc přístup . Ten je založen na myšlence, že člověka něco kon­ krétního zajímá, a tak se to naučí, něco si o tom přečte atp . Jde o koncept,

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

který je velice efektivní u menších vzdělávacích celků nebo činností, které lze zvládnout v horizontu několika hodin, maximálně dní . Je spo­ jen s aktuální potřebou, kterou vzděláním saturujeme, nemá širší kon­ text nebo plán . Vychází ze zvědavosti či zvídavosti a jde o činnost, kte­ rou se většina moderních škol alespoň částečně snaží u studentů či žáků rozvíjet .

Druhou možností, které bychom se rádi věnovali trochu podrob­ něji, je tvorba vlastního kurikula, jež se někdy označuje jako co-curiculum (tedy spolu­kurikulum) . Škola člověka vytěžuje většinou na nějaký relativně omezený čas a téměř nikdy si neklade nárok mu jej všechen obsadit . To, čemu se věnuje ve svém volnu, je jí většinou jedno . Jednou ze zajímavých možností je volba vlastního komplexního doplňkového vzdělávacího plánu . Může jít o zisk dovednosti v nějaké profesi nebo o specializaci, kterou samo studium nenabízí . Lze se setkat s tím, že na­ příklad učitel fyziky se chce stát odborníkem na teorii pole, designér se stane UX odborníkem atp . Možností je bezpočet . Lze si přitom vybrat také „specializaci“, která s oborem studia nijak nesouvisí, ale člověka prostě zajímá – matematik se může stát odborníkem na umění v 19 . sto­ letí, informatik sociologem atp .

Aby člověk získal takovou poměrně komplexní odbornost, nestačí přečíst jednu nebo dvě knihy nebo projít kurzem . Je třeba mít nějakou systematickou, ucelenou metodologii profesního růstu . A právě ta sou­ visí s tvorbou vlastního kurikula . Univerzitní studenti jsou zde v poměr­ ně zřetelné výhodě, protože velkou část specializační práce za ně mo­ hou udělat volitelné předměty, ale ani ty samotné samozřejmě nevytvářejí dostatečnou bázi pro celé kurikulum .

Jako zajímavý model se jeví to, jak prakticky jsou postaveny magi­ sterské navazující nebo doktorské studijní programy:  Několik málo obecných kurzů, vytvářejí základní bázi znalostí

a v podstatě se bez nich nedá obejít . Lze je doplnit také z dalších

zdrojů, jako jsou knihy či MOOC, ale primárně v nich jde o širší zá­

běr, proto nejsou třeba články pro tento typ vzdělání vhodné .  Studium literatury – vytvořte si seznam zdrojů, článků, knih, které

se vztahují již přímo k tématu, kterému se chcete věnovat . Zůstávat

dlouho u šířky nemá úplně smysl, neboť v takovém případě se jeví

jako vhodné klasické kombinované studium .  Praxe, stáže, zkušenost – jakkoli je studium založeno především

na intelektuální zábavě, je vhodné, pokud se člověku podaří ho ale­

spoň částečně propojit s nějakými reálně existujícími projekty, kde

se setká s praktickými problémy a s odborníky k danému tématu .

Do této oblasti spadá také účast na konferencích .  Výzkumný projekt – zde se vracíme k literatuře . Je zajímavé stu­

dovat, pokud máte nějaké téma, kterému se skutečně chcete věno­

vat a jít v něm do hloubky . Díky moderním technologiím to není

úplně těžké, a pokud si jako výstup dá člověk knihu, článek v časo­

pise nebo něco takového, bude mít studium také jasný formální

výstup, který můžete kontrolovat .  Lidé – užitečné pro většinu oborů je najít si osobnosti, které jsou

pro téma zásadní, a sledovat je například na sociálních sítích nebo

i jinde, případně se pokusit s nimi spolupracovat . Může se stát, že

touto formou člověk získá lepšího průvodce, než by byl klasický

univerzitní školitel .

Lze samozřejmě volit také zcela jiné výstupy, než jsou monografie, například může jít o program nebo umělecké portfolio nebo si vše při­ způsobit svým vlastním potřebám . Každopádně se jeví jako užitečné stanovení jasného měřitelného plánu (tyto přečtené knihy, hotové kur­ zy, aktivní účast na třech konferencích, dva články a týden na praxi nebo něco takového) a časového harmonogramu, který bude daný jedinec schopen snadno kontrolovat .

Jde o metodu dobře využitelnou také na středních školách, kdy může být snadno propojena s mentorským vedením nebo otevřeným vzděláváním . Kurátorství vzdělávacího obsahu Jedním z důležitých rysů moderního vzdělávání je skutečnost, že není možné používat pro vzdělávání jen jeden jediný zdroj informací . Kon­ struktivistické i konektivistické pojetí pracuje s myšlenkou, že student

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

by si sám měl aktivně hledat různé zdroje informací, aktivně s nimi pra­ covat, a vytvářet tak něco, co by se dalo označit za osobní vzdělávací prostředí .

Najít jeho přesnou definici není snadné a pro náš cíl, totiž popis me­ tody základního informačního kurátorství, to není ani důležité . Intuitiv­ ně jej lze chápat jako soubor všech zdrojů a nástrojů, které používáme pro vzdělávání . Digitální informační kurátorství či digitální kurátorství vzdělávacích objektů se zaměřuje především na první část, tedy na pro­ mýšlení a hledání cest, jak jednotlivé materiály dát dohromady a vybu­ dovat (ideálně jedno) prostředí, které by mohlo sloužit jako určitý vzdě­ lávací rozcestník .

Tento přístup je možné rozdělit na dvě části, totiž co a jak chceme zpracovávat . Dříve, než se dostaneme k odpovědím na tyto otázky, je nutné si položit ještě jeden dotaz: Z čeho se budeme chtít učit? Zcela jinak je třeba pracovat tehdy, když pro učení používáme mobilní telefon nebo tablet, jinak když se v nich můžeme spolehnout na datové připo­ jení, a odlišně zase, jestliže se primárně učíme z desktopu, nebo jsme fanoušky papírových materiálů . Osobní vzdělávací prostředí neobsahu­ je pouze digitální dokumenty či jiné artefakty, ale integruje v sobě také všechny další způsoby vzdělávání .

Rádi bychom zdůraznili, že nejde jen o nějakou kolekci, kterou jed­ nou vytvoříme a dále s ní nepracujeme, ale o způsob, jakým se díváme na proces vzdělávání jako takový . Každý student by si měl předně určit vzdělávací cíle a plány, tedy co a proč by se chtěl naučit, a k tomu si bu­ dovat kolekce materiálů . Takový přístup je velice praktický, neboť umož­ ňuje na jednom místě udržovat vše potřebné ke konkrétnímu tématu, kterému se aktuálně věnujeme . Velice se doporučuje pracovat tak, že všechny objekty důsledně popisujeme: co obsahují, jaké jsou, proč je dobré je mít obsaženy v osobním vzdělávacím prostředí . To vede k cí­ lené a promyšlené práci se zdroji, k větší spoluúčasti a aktivitě při sa­ motné výuce .

Jestliže se člověk naučí takové kolekce vytvářet, pomůže mu to ne­ jen v uvědomělém a konstruktivistickém aktivním učení, ale může je také sdílet s dalšími uživateli, což může být příjemný prezentační či sebepre­ zentační benefit . Jakkoli učebnice podobné kolekce zřejmě nenahradí, mohou jim pomoci s kontextem a doplnit je . Klíčové přitom je, že zatím­ co v učebnicích je dominantní pouze textová složka, sbírky mohou být multimediální a pestré . A jestliže v učebnicích dělá výběr a uspořádání toho zajímavého autor, zde jde o každého jednotlivého studenta . Je při­ tom lhostejné, zda studuje doktorát, nebo druhý stupeň základní školy .

Co použít pro konkrétní tvorbu těchto kolekcí?  Asi nejnadějnějším projektem je Bibblio, které umožňuje vytvořit

si kolekci k určitému tématu, do ní vložit různá média (PDF soubo­

ry, dokumenty, prezentace, audio, video atd .), každý materiál oko­

mentovat nebo doplnit popiskem, vlastní reflexe v podobě texto­

vých polí se dá vložit také samostatně na místa, kde podle autora

dává smysl . Ke každé takové sbírce se přiřadí tagy a nadpis . Autor

může rozhodnout, zda ji bude sdílet veřejně, nebo si ji ponechá pro

svoji vlastní sebevzdělávací potřebu .  Dále lze doporučit (mezi učiteli poměrně populární) Scoop, ale ná­

strojů existuje mnohem více, vždy záleží na individuálních prefe­

rencích a potřebách .  Řada lidí si vystačí s Evernote, případně vše pouze ukládají do Wor­

du pomocí URL adres, což je řešení, které není zřejmě úplně

ideální . Bibblio je nástroj pro kurátorství obsahu. Na jednu tematickou stránku lze umístit různé zdroje obsahu – od textu přes prezentace až po videa.

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

Vlastní magazín Organizace zajímavých učebních zdrojů či článků k určitému tématu představuje jednu ze základních metod, které jsou jak součástí budo­ vání PLE, tak také kurátorské činnosti . Co ale s jednotlivými roztříděný­ mi materiály dělat? V rámci konektivistické teorie se nabízí tyto kolekce využít pro sdílení s druhými a interakci s nimi . Takový přístup může mít několik benefitů:  navázání spolupráce s dalšími tvůrci a obohacení zdrojů;  sebepropagace a sebeprezentace, budování osobní značky;  podpora obecné vzdělanosti a komunity, propagace tématu;  motivace pro vlastní reflektivní a kurátorskou činnost .

Možností zpřístupnění může být opět více, my se zde zaměříme na tvorbu kurátorsky koncipovaného magazínu . Jde o model, který je re­ lativně snadný na provozování, jeho tvorba nemusí zabrat mnoho času a současně nabízí možnost jednoduché tvorby esteticky zajímavých a funkčních kolekcí, se kterými mohou čtenáři dále pracovat .

V zásadě se lze setkat se dvěma základními modely tvorby takových magazínů . První spočívá v tom, že má člověk určitou doménu svého zá­ jmu (například problematiku kognitivních procesů při čtení digitálních textů) a o tomto tématu vede magazín, který se postupně rozšiřuje . Čte­ nář se typicky přihlásí k odběru, a jakmile se zobrazí nový článek, dojde mu určitá notifikace . Výhodou je, že na jednom místě je dlouhodobě uchováván soubor testů s určitou tematickou integritou . Jde vlastně o výběr toho nejlepšího z osobních kolekcí nebo přečtených článků, které se vážou typicky k poměrně úzké obsahové doméně .

Druhou možností, časově náročnější, je tvorba periodicky se opa­ kujících newsletterů či novin, které mapují zajímavé zdroje za určitý ča­ sový úsek, například jednou týdně nebo měsíčně . V takovém případě bývá téma širší a autor magazínu je veden k tomu, že po celou dobu musí pečlivě sledovat všechny novinky, třídit je a připravovat pro vydání .

Jednotlivé přístupy k tomu, jak se pracuje s články, se mohou také lišit . Od zcela triviálního seřazení digitálních objektů za sebe až po pečlivější a hlubší reflexi, která může spočívat v tom, že ke každému uveřejněnému článku je dopsán komentář, magazín má vlastní úvod­ ník, případně jeho součástí jsou texty či jiné online materiály, které vy­ tvořil sám autor . V takovém případě se pak u tvorby magazínu uplatní jak kurátorská činnost, tak také reflexe i samostatná tvorba, což jsou důležité aspekty práce s osobním vzdělávacím prostředím .

Takto vytvářené magazíny je pak možné sdílet s dalšími uživateli, kteří mohou jednotlivé příspěvky dále komentovat nebo sdílet, přebírat do svých vlastních kolekcí či magazínů nebo autora začít odebírat, pří­ padně se spolupodílet na jejich tvorbě . Vytvoření určitého klastru či skupiny lidí, kteří se věnují podobnému tématu a vzájemně si sdílejí anotované zdroje, je velice cenná také v návaznosti na další aktivity, uče­ ní se ve skupinách, projekty atp . Autor magazínu může samozřejmě provádět totéž a díla druhých používat jako součást vlastního PLE a bu­ dovat s jejich tvůrci svůj sociální kapitál . Díky této formě spolupráce dochází k tomu, že člověk není uzavřen heuristiky dostupného (jde o tendenci člověka prosazovat první názor, který ho napadne a který je formován vlastní zkušeností a předporozuměním . Ale může čerpat z podnětů a přístupů dalších uživatelů .

K tvorbě magazínů, které jsou takto kurátorsky koncipovány, lze užít těchto nástrojů:  Paper.li nabízí nejširší možnosti tvorby vlastního magazínu, který

má vycházet periodicky . Jednotlivé příspěvky je možné přidávat

prostřednictvím Twitteru, Facebooku, ručně, pomocí RSS apod . Za

poplatek je možné nastavit také vzhled novin . Velkou výhodou je,

že systém se snaží řešit také distribuci obsahu a že u jednotlivých

článků lze diskutovat .  The Tweeted Times jsou určeny pro hezčí a přehlednější vizuali­

zaci zajímavých informací, které jsou sbírány z Twitteru . Jednotlivé

příspěvky lze různě filtrovat a výsledný magazín pak propagovat .  Flipboard slouží pro tvorbu kontinuálních magazínů . Jde o kom­

binaci kurátorské platformy se sociální sítí, kde lze snadno odebírat

informace z jednotlivých magazínů, sledovat zajímavé osobnosti

nebo si texty z cizích magazínů přenášet do svých . Velkou výhodou

jsou velice pěkné aplikace pro mobilní zařízení .

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

 Tumblr většina lidí využívá primárně jako blogovací službu, ale na­

bízí velice zajímavé funkce jak na tvorbu kolekcí (předdefinovaná

schémata pro audio, video, citáty), tak také formy „repostování“ ci­

zích příspěvků do vlastního blogu . Informace o jednotlivých blozích

lze odebírat buď uvnitř Tumblr samotného, nebo prostřednictvím

RSS . Příspěvky se dají komentovat nebo označovat lajkem . Jde o za­

jímavý koncept především pro ty, kdo chtějí s obsahem více a in­

tenzivněji pracovat a případně jeho část sami aktivně tvořit . Flipboard umožňuje z webových stránek skládat vlastní magazín a získávat si sledující uživatele. Výborně se hodí na kurátorství obsahu. Učení se skrze sociální sítě Sociální sítě jsou často vnímány jako určitý společenský problém, místo prokrastinace, pokleslého obsahu či kyberšikany . Pro jiné jde o prostor obchodu, reklamy, sdílení informací nebo komunikace . Nemáme v úmy­ slu hodnotit jejich etické nebo společenské dopady, ale pokusíme se podívat na některé možnosti, jak je možné je použít pro vzdělávání, a to aniž bychom si kladli za cíl vyčerpat všechny možnosti .

Rádi bychom podtrhli, že sociální sítě nemusejí být pro proces uče­ ní využívány pouze pasivně . Nabízí možnost jednoduchého sdílení vlast­ ních materiálů, myšlenek či postupů, navazování diskuzí a aktivního utváření komunit . Jakkoli je vždy počet pasivních uživatelů jednotlivých služeb dominantní, dovolíme si tvrdit, že pro aktivní učení je právě vě­ domá participace velice důležitá a užitečná . Současně umožňuje aktivní zapojení se do sociálních struktur a participaci, což jsou důležité kom­ petence, které by si měl člověk osvojit . Dnes je současně možné právě vliv na sociálních sítích vnímat jako integrální součást intelektuálního, sociálního či kulturního kapitálu každého jedince .

Základní rozměr je právě sociálněkomunikační . Téměř všichni stu­ denti na vysoké či střední škole mají své třídní stránky či skupiny, kde si sdílejí hotové materiály, vypracované úlohy, ale také řadu dalších uži­ tečných informací . Je spíše chybou pedagogů, že zadávají práci tak, že ji lze snadno opsat, než sociálních sítí a studentů, že si takto distribuují informace . Podobně komunikační roli mohou mít různé stránky či sku­ piny, které jsou profesně zaměřené . Lze v nich jednak identifikovat oso­ by, které se věnují stejným tématům jako my, ale také se nechat jen in­ spirovat případným obsahem nebo aktuálně řešenými problémy .

Je třeba zdůraznit, že zřejmě nenajdeme rychlejší zdroj informací než právě sociální sítě . Zatímco v případě oborových časopisů či maga­ zínů může sdílení trvat i týdny či měsíce, pokud nám jde o rychlost a sle­ dování určitého diskurzu, jsou sociální sítě nenahraditelné . V případě, že budeme sledovat linii sebeřízeného nebo sebeurčeného učení, právě sociální sítě umožňují vytvořit si přijatelný mix různých osob a stránek, které budou saturovat naši specifickou informační potřebu . Zřejmě by­ chom jen obtížně hledali dvě osoby, které mají zcela stejný okruh přátel, sledovaných lidí a stánek . Tato personalizace informací je velice důleži­ tá . Stejně jako jejich sociální role – lidí, kteří něco zveřejňují, se lze snad­ no doptat, diskutovat, komentovat atp .

Velice praktické je vyhledávání informací na základě hashtagů (klí­ čových slov označených #, jako je například #edTech či #datovaveda), což je činnost, která může člověku relativně snadno pomoci se zorien­ tovat v tom, kdo se danému tématu věnuje, co se v něm řeší a proč . Po­ kročilé analýzy sociálních sítí pak umožňují také provádět mnoho zajímavých predikcí .

V této oblasti je možné zmínit různé sociální sítě obecného charak­ teru, jako jsou:

Hledání vlastní vzdčlávací cesty

 Twitter – z hlediska sledování novinek, témat a lidí asi nejzajíma­

vější sociální síť . Užitečná je možnost vytvářet si tematické seznamy

a případně je sdílet s ostatními uživateli .  Facebook – je užitečný pro svoji masovost, spíše je vhodný pro

spolupráci a výměnu informací u lidí, kteří spolu pracují nebo se

znají .  LinkedIn – nabízí profesní a pracovní informace . Ve skupinách lze

najít aktuální projekty nebo problémy, které řeší lidé z praxe . Může

pomoci také s nalezením místa a oproti Twitteru nabízí větší mož­

nost přímo interagovat a popisovat složitější fenomény (díky ab­

senci omezení rozsahu příspěvku na 140 znaků) .

Jinou zajímavou kategorií sociálních sítí jsou ty, které jsou určeny pro akademiky či vědce (ale nejen je) . Na nich lze najít velké množství odborných článků a především osoby, které se zabývají něčím odbor­ ným a konkrétním do hloubky . Pokud tedy člověk potřebuje získat in­ formace o tom, jak pracuje konkrétní elektronový mikroskop nebo proč spektrum dané hvězdy vykazuje určité odlišnosti, rozhodně lze dopo­ ručit například: Researchgate patří mezi nejznámější sociální sítě pro vědce. Lze na něm najít komunitu, odpovědi na otázky i spoustu zajímavých textů či pracovních nabídek.  Academia – velká sociální síť vědců především z USA . Je na ní asi

31 milionů registrovaných uživatelů a na 8 milionů nahraných tex­

tů, které si lze stáhnout zdarma .  Researchgate – má silnější zázemí v Evropě, je menší (asi 8 milionů

uživatelů), ale nabízí komplexnější služby; od podrobných statistik

až po možnost recenzního ř       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist