načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak projít životními krizemi k životním výhrám - Milada Záborcová

Jak projít životními krizemi k životním výhrám

Elektronická kniha: Jak projít životními krizemi k životním výhrám
Autor:

Jak přistupovat k životu pozitivně i navzdory potížím? Čím vás mohou krizové situace posílit? Jak zvládat emoce a bránit prohlubování krizí a konfliktů? Seznamte se s účinnými ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  169
+
-
5,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 175
Rozměr: 21 cm
Vydání: První vydání
Skupina třídění: Sociální interakce. Sociální komunikace
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0450-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace obsahuje základní charakteristiku krizových situací a jejich možné příčiny. Dále se věnuje základním lidským potřebám, posttraumatické poruše a nejdůležitějším přínosům krizí pro náš osobní život. Najdeme zde také strategie, jak ustát konflikt, čelit šikaně, mobbingu i manipulaci nebo zvládnout bolest způsobenou úmrtím blízkého člověka nebo rozpadem partnerského vztahu. Rady, jak překonávat životní překážky a krize. Příručka.

Popis nakladatele

Jak přistupovat k životu pozitivně i navzdory potížím? Čím vás mohou krizové situace posílit? Jak zvládat emoce a bránit prohlubování krizí a konfliktů? Seznamte se s účinnými způsoby řešení, které lidem pomohly i v těch nejtěžších chvílích. Díky této knížce se budete dívat na krize jiným pohledem.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Milada Záborcová - další tituly autora:
Jak projít životními krizemi k životním výhrám Jak projít životními krizemi k životním výhrám
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Milada Záborcová

životními krizemi

Jak projít

k životním

výhrám


PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. Jak projít životními krizemi k životním výhrám Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6679. publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Marie Zelinová Grafická úprava a sazba Eva Hradiláková Návrh a zpracování obálky Vojtěch Wagner Počet stran 176 První vydání, Praha 2017 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod ©

Grada Publishing, a.s., 2017

ISBN 978-80-271-9921-1 (ePub) ISBN 978-80-271-9920-4 (pdf) ISBN 978-80-271-0450-5 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné po

době bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné

užití této knihy bude trestně stíháno.

Obsah

O autorce ..................................................................................................................................................................... 6

Poděkování ............................................................................................................................................................... 7

1. Emočně náročná situace? ........................................................................................................ 11

Co nám krizové momenty přinášejí do života 2. Co vlastně všichni potřebujeme? ............................................................................... 21

Potřeby zúčastněných a  porozumění tomu, co nám chybí,

když se situace hrotí a  přestáváme ji zvládat 3. Já-člověk, a  ke mně ten druhý... ............................................................................. 41

Prožitky a  pocity, které se odehrávají na obou koncích našeho

vztahu 4. Krizové jevy – co je a  co není mimo lidskou režii .................... 61

Reakce na traumatizující krizové okamžiky a  katastrofy 5. Ve střetu s  manipulací a  šikanou ............................................................................. 87

Jak se ubráníme a  čeho lze dosáhnout vhodnou komunikací 6. Vztahy – naše cesty k  příběhům ........................................................................ 133

Co vše se promítá do našich vztahů a  jak prožíváme jejich

bohatství i  ztráty 7. Co znamená žít šťastně? ........................................................................................................ 169

Jak se soustředit na to, na čem nejvíce záleží Doporučená a  použitá literatura ...................................................................................... 175

6

O autorce

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Působí jako lektorka komunikačních dovedností a konzultantka.

Od roku 2002 se aktivně věnuje oblasti vzdělávání ve veřejné i soukro

mé sféře, v sociálních službách, školství, zdravotnictví a neziskovém

sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na

podporu a zlepšování mezilidských vztahů, její doménou je krizová

komunikace. Zabývá se řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním

změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností. Vytváří

programy pro práci s věkem a potenciálem jednotlivců i týmů a zabývá

se problematikou mezigenerační spolupráce na pracovištích. Je člen

kou pracovních skupin zaměřených na vzdělávání starších dospělých

a seniorů. Vystupuje na konferencích, spolupracuje s předními vzdě

lávacími společnostmi, je členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání.

Svoje doktorské studium orientovala na problematiku smrti a umírání

ve vztahu k hodnotám literatury, umění a filozofie. Sama publikuje

a připravuje vzdělávací koncepty ve spolupráci s řadou vzdělávacích

i neziskových organizací. Za podpory společnosti Seduo.cz natočila

s kolegy na téma emocí v pracovní sféře, mezi generační spolupráce,

plánování profesní kariéry a prevence syndromu vyhoření volně pří

stupný on-line kurz „Budujte úspěšnou kariéru v každém věku“.

S manželem, dvěma dcerami a nejmladším synem žije ve Slaném.

Více informací i kontakt pro spolupráci naleznete na adrese:

www.milada.zaborcova.cz

7

Poděkování

Následujícími řádky vstupuji do knihy, jež vzešla z dlouhé řady mých

setkání a rozhovorů s lidmi, kteří prožívali či prožívají své osobní

krize, zápasy a těžké životní zkoušky. Jejich příběhy, statečnost i po

hledy na život mi mnohokrát byly příkladem i průvodcem při mé

práci v oblasti krizové komunikace a dodávaly mi sílu a odhodlání

řešit problémy a čelit úskalím i v životě vlastním. Všem těmto in

spirativním setkáním a jejich milým protagonistům patří můj velký

obdiv a dík.

Děkuji čtenářům, kteří se rozhodli začíst se do knihy a vzít si ji k sobě

jako pomyslný manuál, jenž by rád posloužil k tomu, aby si v něm

v případě potřeby zalistovali, zapsali si do něj poznámky či se za

mysleli nad některou z pasáží, kterou si pro sebe zrovna vyhledali.

A pokud v knize najdou tóny, s nimiž sami rezonují, pak splnila snad

alespoň trochu svůj záměr a cíl.

Těm z lidí mému srdci blízkých, kterým bych však chtěla poděkovat

nejvíce, by ovšem nevystačila celá tato strana. Za svůj život jsem

jich poznala dost na to, abych pochopila, že jediné pravé bohatství,

jímž mohu měřit smysl svého života tady, jsou právě oni a mé vztahy

k nim.

Proto tedy, milí a drazí moji, vy všichni, kteří tenhle úvod čtete a pro

žíváte právě drobné zachvění při pomyšlení, zda se jedná také o vás,

tak vězte: Ano, jedná. Právě k vám směřují má slova poděkování

8

největšího. Za podporu, na niž se mohu spoléhat, za porozumění,

díky němuž se žije o moc lépe, za výchovu i lekce, jimiž jste mě učili,

za slova, kterými jste mě povzbuzovali, za účast a skutky, jimiž jste

mi pomáhali z nesnází, za vytrvalost a ohleduplnost, pokud se někdy

hodně nedařilo, za oporu v časech pádů i vzájemnou radost a smích,

kterými protkáváme mnoho společně strávených chvil. Za vše, čemu

jsem se mohla naučit v čase dětství i čemu mě naučily mé vlastní

děti. Děkuji za to, že svými životními krizemi jsem s vámi mohla

projít ke svým životním výhrám.

A za tichou a nenápadnou jistotu, že tady zkrátka jste – a jste

i pro mě.

Každému z vás vděčím za něco jiného, bez každého z vás by ale jistě

byl můj život chudší o poznání, o radost, o lásku i o přátelství. A vy

všichni, kdo sem patříte, to v tuhle chvíli o sobě víte.

Tak tedy – DĚKUJI VÁM.

Milada

„Náš největší úspěch není v tom,

že nepadneme,

ale v tom, že vstaneme,

kdykoli padneme.“

Konfucius

1

11

Emočně náročná situace?

Co nám krizové momenty přinášejí do života

„Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl,

ale jak má teď vejít pravda?“

Rabíndranáth Thákur

Nechtěli jsme, a přesto přišla. Netoužili jsme po ní, a přesto nás do

stihla. Nepředstavovali jsme si ji, a přesto naše představy předčila.

Krize

Zátěž, nečekaný moment, emočně vypjatá situace, náročná životní

etapa. Pro zjednodušení dáváme těmto situacím společný název – kri

ze, i když pro každého z nás má krize svůj jedinečný význam. A zpra

vidla se shodneme, že se nám v našich životech objeví nejednou.

Zvláštní sílu jí dodává fakt, že nás ve většině případů zastihne ne

připravené. Nepochybujme ovšem, že své požadavky na naše osoby

začne klást okamžitě. Životní lekce začíná...

Co se děje v momentu, kdy přichází nějaká krize? A co v těchto oka

mžicích prožíváme my? Jak se budeme muset zachovat?

Podívejme se na úvod na hlavní společné znaky krizových situací

a dějů, které je dobré si uvědomit.

12

Co je pro krizi charakteristické?

Nečekanost. Krize velmi často přichází jako nechtěné překvapení.

Ať už jsme s ní konfrontováni nenadále, nebo nám neblahý vývoj

událostí zvěstuje další eskalaci zátěžových dějů, a tudíž nástup krize

samotné, přesto má tendenci nás svým příchodem zaskočit. Svým

trváním nás následně uvádí do stresu, neboť se věci nevyvíjejí, jak

bychom chtěli a sami plánovali. Společným znakem však bývá mo

ment překvapení na samém počátku, kdy se další sled událostí ubírá

nepříznivou cestou či zatěžujícím nebo až katastrofickým vývojem.

Neovlivnitelnost. Ačkoli v momentu krize bude nejdůležitější, jaký

k situaci zaujmeme postoj, jak budeme k řešení zátěže přistupovat

a s jakým vnitřním nastavením jí budeme čelit, přesto se právě během

průběhu krize budeme smiřovat i s tím, že jsou faktory, které bohužel

nemůžeme změnit ani ovlivnit.

Neodkladné řešení. Krizi nemůžeme odložit, jako odkládáme celou

řadu úkolů či nepříjemností. Krize většinou vyžaduje okamžitý zásah,

a i když někdy bude nejlepší nedělat v prvních momentech zdánlivě

nic, přesto naše vnitřní zapojení již bude rozhodovat o dalším řešení

a vývoji situace.

Časová tíseň. Společným znakem krizových situací je velký časový

tlak na naše rozhodování. V mnoha případech bývá nejtěžší zacho

vat klid a neztrácet čas. Zcela jistě pomůže, když nám v těchto mo

mentech „naskočí“ někdy dříve poznaná zkušenost či dovednost –

a my získáme čas už jenom tím, že najednou v daný moment víme,

co dělat.

Hrozba nebezpečí. Kdyby nám nic nehrozilo, neprožívali bychom

krizové momenty nijak dramaticky. Uvědomování si nebezpečí nás

však již od pradávna chrání před dopady, které by pro nás nebezpečná

13

situace mohla mít. Během vyhrocené situace se stane, že zasažené

osoby nedokážou nebezpečí vyhodnotit, ať již v důsledku náhlého

ohromení, šoku, dlouhodobějšího traumatu či jiných příčin. Nebez

pečí ale trvá a je stále jednou ze základních charakteristik, jimiž se

krizová situace vyznačuje.

Proč ale některé situace vnímáme jako krizové, zatímco jiné, ač jsou

také mimořádně obtížné, nikoli? Jaké vnější či vnitřní okolnosti musí

zasáhnout nebo „přijít na scénu“, abychom situaci začali prožívat

jako krizovou?

Co krizi spouští?

Ztráta. V životě ztrácíme mnohé. Bohužel – naše životy jsou řetěz

cem jednotlivých ztrát. Ztratit můžeme milovaného člověka, domov,

práci, zázemí, jistoty. Ztratit můžeme zdraví, hybnost nebo třeba i pa

měť. Po každé ztrátě nastává v našich duších nevyhnutelné prázdno,

zpravidla doprovázené i nesmírnou bolestí. Ztráta bývá často verdik

tem definitivním. Něco, co tvořilo náš svět, už v něm není, a často ni

kdy nebude. Tato skutečnost námi otřásá a vyvolává nezřídka i krizi,

jejíž jádro spočívá v emočním vypětí. V místě, kde pociťujeme někde

uvnitř bolest a prázdnotu, se však skrývá zároveň i velký otazník.

Jak, čím a zdali vůbec tento prostor někdy vyplníme?

Volba. Volba je stálou konstantou našich životů. Někdy máme ten

denci ji přehlížet, jindy její každodennost trochu zlehčujeme a sebe

omlouváme slovy, že některé věci jsou prostě dané a my nemůžeme

nic udělat jinak. V podstatě jsme to ale stále my sami, kdo nakonec

rozhodne, kdy ráno vstaneme, kam půjdeme do práce nebo zda si to

či ono ještě necháme líbit. V mezilidských vztazích platí jedno pravi

dlo: „Jeden něco dělá – a ten druhý mu to dovoluje.“ I když se nám to

14

někdy těžko připouští, volba je neustále na nás. A pokud nemůžeme

změnit vnější okolnosti, je náš postoj či třeba změna přístupu tím

zásadním, co můžeme udělat a jak můžeme volit.

Někdy se ale ocitáme v situacích, kdy se ani jedna cesta k řešení

nejeví jako dobrá. Každý jsme se ve svém životě asi setkali s nut

ností takzvaně volit ze dvou zel. Pokud jsme takovéto zátěžové volbě

vystavováni často nebo pokud jsme v situaci, že se pro jednu upřed

nostněnou cestu, zvolenou hodnotu, musíme vzdát cesty či hodnoty

jiné, pak začneme dilema vnímat jako značně stresující, vyčerpávající

a velmi nepříznivé.

Změna. To, co se v našich životech odvíjí bez velkých výkyvů, zlomů

či zvratů, vnímáme jako relativně dobré. Drama nastává v okamžiku,

kdy dojde k razantní proměně situace. Tyto momenty také často úzce

souvisejí s výše uvedeným faktorem ztráty. Nám či někomu blízkému

mohla být oznámena hrozivá diagnóza, v práci nás přeřazují na jiné

místo či nám dávají nové a těžko zvladatelné úkoly, jsme vystaveni

situacím, kdy se i bez naší vůle a přičinění proměňují naše podmínky

pro bydlení, profesní život či osobní sféru.

Změny, kterým člověk musí odolávat, vyvolávají pocity nejistoty a ne

pohodlí. Toto platí i v případě výrazné pozitivní události, jakou je

např. velká výhra peněz. Že i takovéto „štěstí“ spojené se značnou

sumou peněz může být spouštěčem krizového stavu, je z určitých

dalších úhlů pohledu a vazeb pochopitelné. A co teprve změna, jíž

takto pozitivní rozměr chybí? Tehdy se náš pocit ohrožení zvyšuje

a s uvědoměním si změněné skutečnosti přichází i prožívání, které

daný vývoj vyhodnotí jako krizový.

Příkladů toho, jak uvedené principy zasahují do naší poklidně ply

noucí reality, je velké množství, a každý si patrně vybaví hned ně

kolik situací, které mu v životě připravily obtížnou zkoušku. Co bylo

15

těžké pro nás, však nemusí být překážkou pro někoho jiného, stejně

tak jako každý z nás zvládá některé výzvy a zátěže lépe a úspěšněji

než někdo jiný z jeho okolí. Měřítko intenzity či závažnosti dopadu

krize bude vždy vysoce individuální, a je to tak přirozené. Co tedy

nakonec při zpracovávání krizové či zátěžové situace rozhodne v náš

prospěch a na čem můžeme sami za sebe stavět?

Co znamená krize pro náš život?

Zapátrejme nyní v etymologických slovnících, které nám vysvětlí, kde

má slovo krize svůj původ. Jeho kořen pochází z řeckého krisis, jež

znamená hledání, volbu, soud, nesouhlas, rozsudek, výklad, vysvět

lení či řešení. Krisis je pojmenováním rozhodné chvíle.

Co je všem uvedeným výrazům společné? Jednoduše aktivita.

Zamyslíme-li se nad podstatou významů těchto slov, odkazují sice do

složité, nikoli však bezvýchodné či jinak konečné situace. Mezní či

mimořádné samozřejmě ano, ale všechna uvedená slova v reálu vo

lají k aktivitě, k hledání odvážných řešení, k promýšlení, k zaujímání

nových postojů a nakonec k rozhodování.

Oproti tomu dnes častěji vnímáme slovo krize spíše jako synony

mum pro nebezpečnou situaci, která způsobuje naše vlastní existenč

ní ohrožení. Náš úkol, jakým je v takových momentech stanout tváří

v tvář zátěžovým událostem a umět je přijmout i se v nich rozhodnout

a dobře volit, v celém ději zůstává nezřídka upozaděný a nenaplněný.

Přesto, anebo právě proto, však bude dobré si uvědomit na cestě

k tomu, abychom dokázali našimi životními krizemi nejen dobře pro

jít, ale zejména je dobře zúročit, že každá krize je pro nás velkou

výzvou a příležitostí a že bude velmi záležet na tom, jaké k ní, a po

tažmo k celému životu, zaujmeme stanovisko.

Před několika lety jsem se účastnila besedy s židovskými pamět

níky, kteří přežili koncentrační tábory a jejich rodiny i oni sami

se stali přímými oběťmi holocaustu.

Mezi vyprávějícími, jejichž zážitky by pro většinu z nás bylo

hrůzostrašné si i jen představit, mě velmi zaujala jedna žena,

která na otázku, jak se jí podařilo v pekle koncentračního tá

bora přežít, reagovala velmi prostým, o to však naléhavějším

postojem. Klíčovým v jejím podání bylo, že si zakázala pokládat

otázku, kterou většina z nás tak důvěrně zná: „Proč zrovna já?

Proč se tohle muselo stát mně?“ Svoji otázku si ve svém tehdy

mladém věku přeformulovala zcela jinak: „Když už jsem to já,

když už se toto děje mně, co mi tím chce život říci? Jak se mám

nyní zachovat?“

Tato zásadní, a v každém případě ne snadná změna úhlu

pohledu jí však každý den připomínala, co musí v boji o svůj ži

vot udělat. A díky tomu, že si zakázala sebelítost a upřela celou

svoji mysl i svoje síly k aktivitě a k tomu, aby v dané zkoušce

zase a znova zkoušela uspět, nakonec přežila.

PAMATUJME SI

Společnými znaky krizových dějů jsou:

Vaše poznámky:

Nečekanost. Neovlivnitelnost.

Vaše poznámky:

Neodkladné řešení.

Časová tíseň.

Hrozba nebezpečí. Mezi faktory, které nejčastěji krizi spouštějí, se řadí:

Vaše poznámky:

Ztráta.

Volba.

Změna. Postihne-li nás náročná životní situace, snažme se neklást si otázky pátrající po příčinách či důvodech, proč se celá událost děje právě nám, ale pokusme se i navzdory bolesti přijmout vše s otázkou:

Když už se toto stalo mně, co tím ode mě

vlastně život očekává?„Člověk poznává sám sebe,

když zápasí s překážkami.“

Antoine de Saint-Exupéry

2
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist