načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak odstranit neopodstatněné náklady -- Hodnotová analýza v praxi - Harry Pollak

Jak odstranit neopodstatněné náklady -- Hodnotová analýza v praxi

Elektronická kniha: Jak odstranit neopodstatněné náklady
Autor: Harry Pollak
Podnázev: Hodnotová analýza v praxi

Příručka přibližuje výhody hodnotové analýzy a shrnuje metodiku zavádění hodnotové analýzy do firemní praxe. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  168
+
-
5,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2005
Počet stran: 148
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Management. Řízení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2005
ISBN: 80-247-1047-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka přibližuje výhody hodnotové analýzy a shrnuje metodiku zavádění hodnotové analýzy do firemní praxe.

Popis nakladatele

Autor se špičkovými manažerskými a podnikatelskými zkušenostmi z mnoha zemí Evropy ukazuje jednoduše a prakticky, jakého zásadního zlepšení firma dosáhne předcházením nebo odstraněním neopodstatněných nákladů. Popisuje výhody hodnotové analýzy (value analysis) a představuje osvědčené postupy a metody, jak zavádět hodnotovou analýzu do firemní praxe a jak hodnotit její výsledky. Text je doplněn řadou příkladů praktického použití popsaných principů, které jsou velmi vhodné i pro malé a střední podniky. (hodnotová analýza v praxi)

Předmětná hesla
hodnotová analýza
Zařazeno v kategoriích
Harry Pollak - další tituly autora:
 (CD)
Můj život -- Muž, který zachránil značku Aston Martin Můj život
 (audio-kniha)
Můj život Můj život
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. Harry Pollak, Ph.D.

Jak odstranit neopodstatněné náklady

Hodnotová analýza v praxi

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 2196. publikaci

Odborná spolupráce Ing. Stanislav Michek

Odpovědný redaktor Petr Somogyi

Sazba Milan Vokál

Počet stran 148

První vydání, Praha 2005

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2005

Cover Photo © profimedia.cz/CORBIS

ISBN 80-247-1047-1

1

Jak odstranit neop. nÆklady 1 2 5 68.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 25. œnora 2005 10:02:21 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

(tištěná verze)

ISBN 978-80-247-6262-3 (elektronická verze ve formátu PDF)

© Grada Publishing, a.s. 2011


Obsah O autorovi ............................8

Úvod ................................9

1. kapitola Co to je hodnotová analýza a jak se dá uplatnit? .......11

2. kapitola

Příčina neopodstatněných nákladů ..............17

Podklady pro určení nákladů .............19

Odpovědnost konstruktéra ..............20

Náklady na hranici odpovědnosti jednotlivých

oddělení ........................20

Nedostatek času ....................21

Nedostatek informace .................21

Zvyky a postoje ....................22

Poctivé, ale nesprávné názory ............23

Provizorní okolnosti .................24

Nedostatek nápadů ..................24

Snaha přizpůsobit se, strach z osobní ztráty .....25 3. kapitola Standardní postup hodnotové analýzy ............27

4. kapitola

Práce v týmu ..........................33

5. kapitola

Funkční analýza .........................37

6. kapitola

Analýza nákladů ........................41

Obsah

5

2

Jak odstranit neop. nÆklady 1 2 5 68.prn

Jak odstranit neop. naklady osvit.vp

25. œnora 2005 10:02:21

Color profile: Generic CMYK printer profile

Composite Default screen


7. kapitola Dodatečné postupy .......................47

Klasifikace podle důležitosti .............49

Ohodnocení porovnáním ...............51

Porovnání pomocí jednotkových nákladů ......52

Procento odpadu a zmetků ..............54

Optimální rozměry materiálu .............57

Porovnání celkových nákladů různých alternativ ...60

Přímé (variabilní) náklady jako podklad pro správné

porovnání alternativ ..................62

Poznámky k interpretaci režijních nákladů ......63

Zkoumání každého pracovního postupu a sledu ...65

Náklady na plnění funkce ...............66

Hodnotová analýza pro chemické výrobky

a postupy .......................69

Výběr produktu pro analýzu ..................70

Jak analyzovat recepturu .....................70

Hodnotová analýza a výrobní postupy ........72

Význam zájmů skutečného zákazníka ........72

Jaké jsou požadavky zákazníka ............73

Srovnání konkurenčních výrobků a služeb ......74

Brainstorming .....................74

Využití schopnosti dodavatelů ............78

Výstava pro dodavatele ................80

Účast dodavatelů specialistů .............81

Podrobení oprávněnosti mimořádných výdajů

kontrole ........................82

Porovnání nákladů na zvýšení přesnosti se zvýšením

podílu zmetků .....................84

Grafické znázornění souvisejících parametrů .....86

Řešení z kvalifikovaného zdroje ...........88

Přednostní studia významných podnětů .......90

8. kapitola

Hodnotová analýza při investicích ...............95

9. kapitola

Další použití hodnotové analýzy ...............101

Jak odstranit neopodstatněné náklady

6

3

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn

Jak odstranit neop. naklady osvit.vp

23. œnora 2005 11:13:23

Color profile: Generic CMYK printer profile

Composite Default screen


10. kapitola Postup hodnotové analýzy pro řešení problémů ......105 11. kapitola Jak zavést hodnotovou analýzu? ...............109

12. kapitola

Poznámky pro vedoucího týmu hodnotové analýzy .....113 13. kapitola Jak realizovat návrh na použití hodnotové analýzy? ....117 14. kapitola Jak hodnotit vývoj činnosti hodnotové analýzy? ......121 15. kapitola Dokumentace při hodnotové analýze .............127

Kartotéka ......................128

Zprávy ........................133

16. kapitola

Jak vzbudit zájem o hodnotovou analýzu? .........135

Jak vzbudit zájem o hodnotovou analýzu před

zadáním úkolu? ...................136

Jak zvýšit zájem o hodnotovou analýzu během

jejího průběhu? ...................137

Jak uchovat zájem o hodnotovou analýzu po

skončení jejího průběhu ...............138

Co vedoucí týmu nemá dělat ............138

Co je dobré dělat ...................138

17. kapitola

Přijatelnost změn .......................139

18. kapitola

Zdroje zlepšovacích návrhů ..................141

Závěr ..............................144

Literatura ...........................145

Rejstřík .............................147

Obsah

7

4

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn

Jak odstranit neop. naklady osvit.vp

23. œnora 2005 11:13:23

Color profile: Generic CMYK printer profile

Composite Default screen


O autorovi

Ing. Harry Pollak, Ph.D. (*1923, Semtín u Votic)

Absolvovallondýnskouuniverzitu(Uni

versityofLondon),oborstrojníinženýr-

ství. Na začátku roku 1948 úspěšně do

končil studiu mstrojního inženýrství

v Praze, tehdejší mreži me mnepřiznaný

inženýrský vysokoškolský titul mu byl

udělen Český mvysoký mučení mtech

nickýmvPrazevroce2000.Běhempět-

advaceti let v Anglii zastával špičkové

vedoucí pozice v průmyslu, poradenské

činnosti, byl ředitele minvestiční banky

vLondýně.Pracovaljakonezávislý„com-

panydoctor“–specialistanasanacispolečností.KroměAngliepůso-

bilzejménavBelgii,Německu,Francii,ItáliiaŠvýcarsku.Poúspěš-

nésanacipapírny vevýchodnímŠvýcarskuzůstalvtétofirmě12let

jako její ředitel. Získal členství v Institution of Mechanical Engine

ers,BritishInstituteofManagementaInstituteofDirectors.Jakočle-

novicechupapírníkůmubyloudělenočestnéobčanstvíCityofLon

don.NaVysokéškoleekonomickévPrazeobhájilvroce2003diser-

tačnípráci„Jakobnovitvitalituupadajícíchpodniků“,vkterékromě

teoretickýchznalostízúročilsvébohatépodnikatelskéamanažerské

zkušenosti. Text své disertační práce nedávno knižně publikoval

v České republice v nakladatelství C. H. Beck.

Jak odstranit neopodstatněné náklady

8

5

Jak odstranit neop. nÆklady 1 2 5 68.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 25. œnora 2005 10:02:21 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

Úvod

Životní cyklus nových metod řízení organizací je velmi podobný ži

votnímu cyklu organismu. Metoda prochází od početí a pokusného

stadia přes mladistvé období pokusů a omylu do dospělosti, do obdo

bí nejvyšší užitečnosti; potom nastupuje perioda, kdy navazuje na

výsledky minulé činnosti v podobě získaných pravidel na základě

zkušeností a končí jako zastaralá metoda, kdy je nahrazena dalšími

novými metodami.

Hodnotová analýza má v západoevropských zemích dětské ne

moci dávno za sebou. Dosáhla v četných oborech byznysu dospělosti.

Na toto téma byl uveřejněn velký počet článků a knih (viz seznam lite

ratury) a ještě daleko více bylo prezentováno účastníkům odborných

konferencí, seminářů a školení.

Proto lze říci, že v této části Evropy dosáhla dokonalosti a že nelze

očekávat další překotný vývoj ani v teorii, ani v praxi. Existují pro to

nesčetné úspěšné příklady a doklady z praxe, zakládající se na zkuše

nosti podniků z nejrůznějších odvětví byznysu.

Hodnotová analýza se v České republice (na rozdíl od toho, čeho

bylo její pomocí možné docílit v USA a v zemích západní Evropy) zdá

být v začátcích a podle mého názoru zatím nenalezla dosti úrodnou

půdu k zapuštění zdravých kořenů. Vzhledem k podstatnému poten

ciálnímu přínosu k ziskovosti podnikání se ovšem jedná o nezane

dbatelnou společenskou ztrátu. Jedním z možných důvodů může být,

že neexistuje dostatečná šíře obecně přístupných publikací v českém

jazyce, pojednávajících o tom, co to hodnotová analýza je, kde a jak ji

lze uplatnit a jaké jsou její výsledky. Zkušenost ukazuje, že finanční

úspory nákladů, bez vlivu na kvalitu výrobku a služby z hlediska zá

kazníka, nejsou jediným kladným výsledkem. Mnohé firmy považují

za stejně důležité školení personálu, který přijde s hodnotovou analý

zou aktivně do styku, lepší ohodnocení zájmů zákazníka a dokonalej

ší porozumění souvislostem nákladů.

Úvod

9

6

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 23. œnora 2005 11:13:24 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

Proto soudím, že by bylo vhodné informace o hodnotové analýze,

založené na mnohaletých zkušenostech v západní Evropě, které mám

k dispozici, popsat a upravit pro české poměry tak, aby předmětné

postupy nebyly dostupné pouze zkušeným specialistům, ale rovněž

i školeným a zainteresovaným osobám ve firmách a dostaly se tak

k širší veřejnosti. Jedině pomocí takového rozšíření oblasti působení

hodnotové analýzy lze docílit plného potenciálně dosažitelného účin

ku, dosáhnout úsporné produkce výrobků a služeb a tím prospět celé

společnosti.

Po první teoretické části najdete v této knize několik kapitol,

v nichž popisuji různé postupy, které se při hodnotové analýze použí

vají, podložené příklady z různých odvětví průmyslu, jež znázorňují

a zdůvodňují kroky, které je nutné podniknout, abychom dosáhli

žádoucích výsledků. Je to jakási kuchařka, popisující postup této

analýzy, který jasně zdůrazní potřebné informace a podrobnosti, jež

organizace potřebuje k dosažení uspokojivých výsledků.

Zlepší-li se díky popisu těchto postupů, těchto manažerských ná

strojů ocenění ekonomických faktorů ve firmách a tlak na neopod

statněné náklady bude zesílen, nezapadne moje úsilí bez užitku.

Jak odstranit neopodstatněné náklady

10

7

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 23. œnora 2005 11:13:25 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

1. kapitola

Co to je

hodnotová

analýza a jak se

dá uplatnit?

1

11

8

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 23. œnora 2005 11:13:25 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

K

aždý zaměstnanec je v jakékoliv firmě příčinou nákladů; některé

z těchto nákladů jsou opodstatněné, jiné méně. Hodnotová ana

lýza nabízí postup, jak odhalit neopodstatněné náklady, jak je měřit

a jak je odstranit, aniž by tím utrpěla kvalita nebo výkon výrobku

a služby. Protože zákazník očekává za každou vydanou korunu od

povídající hodnotu, je tato metodika zaměřená na hodnotu vhodná

pro každý druh výrobků a služeb.

Každý z nás se považuje za vynikajícího znalce hodnoty; každý

z nás má pocit, že nejen rozezná hodnotu výrobku a služby, ale do

konce je schopen ji kvantitativně ocenit. To je jeden důvod požitku

z nakupování. Pokusme se však objektivně prozkoumat naši schop

nost hodnotit.

Jakou má například hodnotu kus provazu? Pro někoho, kdo má

být oběšen, je jeho hodnota spíše negativní. Mnoho z nás má v autě

provaz pro případ potřeby, ale většinu času tento provaz při jízdě

v autě překáží a zabírá místo, a proto je jeho hodnota nepatrná. Pro

horolezce je provaz však velmi cenný a v případě nehody při výstupu

nebo sestupu na něm záleží jejich přežití.

Jaká je hodnota lístku na důležitý fotbalový zápas? Nominálně,

je-li u pokladny k dostání, je to suma, která je na něm vytištěna.

Jedná-li se o důležité utkání fotbalového klubu, kterému fandíte

a o lístky je nouze, získává daleko vyšší cenu (k velké radosti různých

překupníků). Pro lidi, kteří nemají o fotbal zájem, je zaplacení pře

Jak odstranit neopodstatněné náklady

12

1

9

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 23. œnora 2005 11:13:25 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen mrštěné ceny, nepochopitelné, protože pro ně takový lístek vůbec žádnou hodnotu nemá.

Je možné porovnat hodnotu kusu provazu s cenou lístku na fot

bal? Na základě nominální kupní ceny ano, ale na základě hodnoty je to daleko obtížnější. Hodnota totiž závisí na okolnostech. Definice hodnoty se zdá stejně prchavá jako definice hříchu. Závisí na místě, na okolnostech a hlavně na tom, o koho se jedná.

Příklad

Například jeden můj známý před časem plánoval zájezd autem na

Balkán. Přátelé mu radili, aby si vzal s sebou rezervní kolo navíc, proto

že tamější silnice jsou ve velmi špatném stavu a servis není tak snadno

k dispozici. Druhé rezervní kolo nebylo laciné, ale v praxi se mu při

místních svízelných podmínkách vyplatilo. Když se ze zájezdu vrátil,

dodatečná rezerva se stala zbytečnou. Nedala se prodat nebo vymě

nit a bylo ji nutné zlikvidovat. To je podstatný rozdíl hodnoty.

Jiný můj známý byl pozván na mezinárodní golfový turnaj a byl mu

udělen čestný statut VIP. Jednu z výsad představovala parkovací znám

ka, opravňující k přednostnímu parkování. Jeho auto ovšem vykradli.

Zloděj neukradl kožené rukavice, aktovku, golfové příslušenství, ale

pouze onu parkovací známku. Ta měla v daném okamžiku v jeho očích

největší hodnotu, ačkoliv za několik dní již nebyla k ničemu.

Proč je pro nás tak obtížné stanovit objektivní měřítko hodnoty?

Protože existuje více než jeden typ hodnoty a pokud nevíme, o jakou hodnotu se jedná, nedovedeme ji objektivně posoudit. Z hlediska zákazníka existuje celá hierarchie hodnot, které způsobují jeho ochotu vydat za výrobek nebo službu více nebo méně peněz. Pro objasnění nejdůležitějších typů hodnoty použijeme jako příklad obecně známý předmět, plnicí pero a jeho různé hodnoty.

Hodnota vlastních nákladů výroby je peněžní obnos, výše vý

robních nákladů. To jest souhrn cen materiálu, mezd a všech ostatních nákladů vznikajících při výrobě. V případě plnicího pera tedy 112 Kč.

Užitná hodnota je nejnižší cena, za kterou lze splnit jeho základní

funkci. Před tím, než tuto hodnotu můžeme stanovit, je nutno definovat funkci plnicího pera. Lze to, jak později uvidíme, nejlépe vyjádřit

Co to je hodnotová analýza a jak se dá uplatnit?

13

1

10

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn

Jak odstranit neop. naklady osvit.vp

23. œnora 2005 11:13:25

Color profile: Generic CMYK printer profile

Composite Default screen


dvěma slovy: podstatným jménem a slovesem. V našem případě je

funkcí plnicího pera psát slova. To je základní funkce plnicího pera,

všechny ostatní charakteristiky tohoto pera, jakkoliv žádoucí, nejsou

pro tuto funkci zapotřebí. Jakým jiným nejlacinějším způsobem lze

psát slova? Pravděpodobně kusem dřevěného uhlí. Proto lze prohlá

sit, že užitná hodnota plnicího pera se rovná ceně kusu dřevěného

uhlí, tedy 1 Kč.

Estetická hodnota reprezentuje emocionální cenu vztahující se

k tomuto předmětu. Plnicí pero může být něco zvláštního, nový kon

strukční model, může mít emocionální význam jako dárek od nějaké

vážené osoby. V takovém případě je jeho emocionální hodnota znač

ná a estetická hodnota činí například 1200 Kč.

Směnná hodnota je hodnota dosažitelná při výměně za něco jiné

ho. Kdykoliv se snažíme stanovit směnnou hodnotu, vznikne velké

zklamání. V tomto případě může být směnná hodnota plnicího pera

přibližně 50 Kč.

Nejvýznamnějším faktem vyplývajícím z tohoto stručného po

rovnání různých hodnot téhož plnicího pera je rozdíl mezi jeho ná

klady na zhotovení a užitnou hodnotou, tedy mezi výrobními nákla

dy a nejlacinějším způsobem, jak dosáhnout základní funkce. Rozdíl

mezi vlastními náklady výroby a užitnou hodnotou představuje po

tenciální zdroj úspor, který je nutné pozorně prozkoumat. Protože

lze-li dosáhnout základní funkce plnicího pera za 1 Kč, je zapotřebí

najít dostatečné ospravedlní rozdílu, aby bylo možné rozumně oče

kávat, že zákazník za ně zaplatí více než 112 Kč.

Jsme zvyklí zaměňovat výrobní náklady a užitnou hodnotu a ob

ráceně. Instinktivně máme pocit, že existuje vzájemný vztah mezi

hodnotou a náklady, že když něco stojí víc, musí to být lepší nebo

spolehlivější a když něco stojí méně, je to špatná koupě. To ale v zá

sadě nemusí být pravda (viz následující příklad).

Příklad

Plátno mého projektoru je nahoře připevněno dvěma šrouby s rýho

vanými maticemi. Pro výrobce tohoto plátna má taková matice prav

děpodobně cenu 4 Kč. Jednu matici jsem při cestování ztratil a potře

Jak odstranit neopodstatněné náklady

14

1

11

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 23. œnora 2005 11:13:25 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

boval jsem ji v krátké době nahradit. Našel jsem řemeslníka, který mi

obratem vyrobil přesnou kopii za 80 Kč a já jsem mu rád zaplatil. Za

krátkou dobu jsem zapomněl, která matice je ta původní a která je ta

nová, drahá. Obě drží plátno stejně dobře a nelze je podle vzhledu ro

zeznat. Co je důvodem, že jedna z nich má 20× vyšší vlastní výrobní

náklady? Byla vyrobena pod časovýmtlakem, řemeslníkem, který nebyl

na podobnou práci školen, ze suroviny koupené v malém množství

a možná ze suroviny předimenzované (odpadové ztráty), na obrábě

cím stroji, který nebyl specializován na rýhované matice, byl vyroben

zřejmě v přesčase a s přemrštěnými režijními náklady. Ale to, že výro

ba matice stála daleko více, neznamená, že se pro svůj účel hodí lépe

než ta původní, laciná. Za nezvyklých okolností jsme všichni ochotni

zaplatit o něco více.

V praxi je zapotřebí najít postup, který umožní systematicky pro

zkoumat náklady výrobku a služby, určit takové, které jsou funkčně příliš drahé a najít pro ně levnější alternativy, jež prokazatelně uspokojují požadavky zákazníka z hlediska kvality a výkonu. Analytický způsob řešení problémů, jak nás učili ve škole, kde použitím logiky na základě faktů docílíme jediného řešení, je v praxi nedostačující. Praktické problémy nemají pouze jedno řešení. Hodnotová analýza poskytuje kreativní návod, jak řešit problémy tohoto druhu v podobě standardního postupu.

Hodnotová analýza se tedy odlišuje od jednoduchého snížení ná

kladů, protože při tomto postupu se zkoumají pouze náklady a existuje snaha je snížit, zatímco při hodnotové analýze se zkoumá funkce, kterou je třeba uspokojit – až potom se stanoví, jak jí lze s co nejnižšími náklady docílit.

Co to je hodnotová analýza a jak se dá uplatnit?

15

1

Definice

Hodnotová analýza je systematické a kreativní prozkoumání všech

položek nákladů výrobku či služby, s cílem snížit nebo odstranit

ty, které nepřinášejí z hlediska zákazníka akceptovatelnou hod

notu, přitom však zachovává požadavky na kvalitu a výkon.

12

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn

Jak odstranit neop. naklady osvit.vp

23. œnora 2005 11:13:26

Color profile: Generic CMYK printer profile

Composite Default screen

+


Příklad

Například když se snažíme pouze snížit náklady na výrobu pastí na

myši, zkoumali bychom použití tenčího drátu na pružinu, méně povr

chového zpracování, menší a jako podklad lacinější kus dřeva a po

dobně. Hodnotová analýza by oproti tomu nejdříve stanovila funkci

pasti na myši, tedy „zabít myš“, a potom porovnala náklady spojené

s veškerými možnými alternativami, jak toho docílit. Třeba pomocí

jedu na myši.

Hodnotová analýza není se snížením nákladů v rozporu. Naopak,

snížení nákladů je součástí hodnotové analýzy, jakmile jsou známy

a vyhodnoceny funkce a alternativy.

Úspory vzniklé při použití hodnotové analýzy mohou významně

přispět k ziskovosti podniku. To lze vidět na obrázku 1.1, kde malá

úspora ve výrobních nákladech představuje podstatné zvýšení zisku.

Jak odstranit neopodstatněné náklady

16

1

12 %

8%

80 %

4%

16 %

76 %

Před Po

Rozpis typických nákladů

Výrobní

náklady

Zisk

Prodej

a administrace

4 % úspor =

33,33 % zvýšení zisku

8%

Obr. 1.1 Vliv hodnotové analýzy na zisk

13

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn

Jak odstranit neop. naklady osvit.vp

23. œnora 2005 11:13:26

Color profile: Generic CMYK printer profile

Composite Default screen


2. kapitola

Příčina neopod

statněných

nákladů

2

17

14

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 23. œnora 2005 11:13:26 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

K

ritický pohled na vývoj průmyslových výrobků (jeřábů, ledni

ček, telefonu) vykazuje v průběhu let postupné zlepšení charak

teristik: zlepšení vnější prezentace a technických vlastností a zároveň

nižší cenu. Nynější výrobky a služby budou postupem času ovlivně

ny stejným způsobem. Pojem technického vývoje je nám známý. Na

proti tomu nám schází uvědomění si růstu vnitřní hodnoty, to jest vý

voj v odstranění neopodstatněných nákladů.

Výrobní firmy spočívají na principu funkcí: každý obor s určitou

funkcí a s určitou odpovědností si vykládá pojem hodnoty odlišně.

Například:

• pro konstruktéra se dobrá hodnota rovná pevnosti a spolehlivosti

výrobku,

• pro výrobu se rovná dobrá hodnota výrobním nákladům při pl

ném použití výrobního zařízení,

• pro nákupčího dobrá hodnota představuje nákup za nejnižší cenu,

• pro prodej je dobrá hodnota tolik, kolik je ochoten zaplatit zá

-

kazník,

• pro manažery vedení podniku dobrá hodnota znamená vysoký

výnos investic.

Jak odstranit neopodstatněné náklady

18

2

15

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn Jak odstranit neop. naklady osvit.vp 23. œnora 2005 11:13:26 Color profile: Generic CMYK printer profile Composite Default screen

Následkem tohoto rozdílu interpretace pojmu hodnoty je možné, že: •

Konstruktér s nejlepším úmyslem konstruuje výrobky, které jsou

pro trh příliš drahé. •

Výroba s nejlepším úmyslem vyrábí pomocí vžitých metod a snaží

se veškeré zařízení plně využít, zatímco specializovaný dodavatel

může to samé dodat levněji a kvalitněji. •

Nákupčí s nejlepším úmyslem kupuje spolehlivě přesně to, co

diktuje poptávka, a nevezme v úvahu lacinější alternativu nebo

specializovaného dodavatele. •

Prodej se s nejlepším úmyslem řídí podle cen konkurence a zane

dbává tak možnost většího zisku. •

Vedení podniku s nejlepším úmyslem, bez znalosti skutečných

hodnot, dospěje k rozhodnutím, která nelze objektivně zdůvodnit.

To vše může způsobit z hlediska zákazníka neopodstatněné náklady, náklady, které je nutno snížit nebo odstranit už z toho důvodu, že konkurence se o to jistě snaží také.

Podívejme se na některé důvody neopodstatněných nákladů, které jsou poctivě se snažícími zaměstnanci s nejlepšími úmysly v různých oblastech začleněny do cen výrobků a služeb. Podklady pro určení nákladů Zaměstnanci, kteří způsobují náklady tím, že specifikují používaný materiál, výrobní postupy a tolerance, mají velké technické znalosti, ale obecně vědí o způsobených nákladech málo. Jeden z důvodů pro to je, že podniky věnují značné částky peněz na technický výzkum a školení, ale relativně málo na stanovení reálných podkladů pro určení nákladů. Proto jsou naše technické znalosti úměrné úkolu, ale naše znalosti nákladů jsou chabé, všeobecné (průměrné) a často neodpovídají plně skutečnosti.

Hodnota výrobku nebo služby se z hlediska zákazníka skládá z technických vlastností a z ceny. Proto bychom zásadně měli věno

Příčina neopodstatněných nákladů

19

2

16

Jak odstranit neop. nÆklady osvit.prn

Jak odstranit neop. naklady osvit.vp

23. œnora 2005 11:13:26

Color profile: Generic CMYK printer profile

Composite Default screen
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist