načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak na šikanu – Pavel Říčan; Pavlína Janošová

Jak na šikanu

Elektronická kniha: Jak na šikanu
Autor: Pavel Říčan; Pavlína Janošová

Kniha pro rodiče a pedagogy nabízí základní teoretickou orientaci v problematice a osvědčené praktické návody, jak vzniklou situaci řešit. Publikace jasně definuje pojem šikany a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  186
+
-
6,2
bo za nákup

hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8% 70%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2010
Počet stran: 155
Rozměr: 19 cm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2010
ISBN: 978-80-247-2991-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha pro rodiče a pedagogy nabízí základní teoretickou orientaci v problematice a osvědčené praktické návody, jak vzniklou situaci řešit. Publikace jasně definuje pojem šikany a popisuje způsoby zjišťování tohoto chování, které je jednoduše popsáno jako ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit. Věnuje se také pojmu agrese, jeho biologickým základům i jeho místu v chování člověka. Šikana se často odehrává ve specifické skupině - ve třídě. Další části knihy se zabývají vyšetřováním, zásahem, nápravou i prevencí šikany. Na závěr kniha nabízí interdisciplinární složku ve formě poznámek, zamyšlení a několika dodatků.

Popis nakladatele

Šikana je zrádná, jejím terčem se může stát i dítě tělesně a duševně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím, které však neumí nebo není ochotno "výt s vlkyy". Šikana má různé formy a správný postup se musí případ od případu lišit. Každá konkrétní situace vyžaduje odpovídající postup, ať už rodičů či učitelů a vychovatelů. Právě oni by díky této nové publikaci měli bezpečně poznat, oč v daném případě jde, a vědět, co dělat, odkud začít a kde a jak v případě potřeby hledat pomoc.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Pavel Říčan; Pavlína Janošová - další tituly autora:
Dětská klinická psychologie -- 4., přepracované a doplněné vydání Dětská klinická psychologie
Psychologie osobnosti -- Obor v pohybu, 6., revidované a doplněné vydání Psychologie osobnosti
 (e-book)
Dívčí a chlapecká identita -- Vývoj a úskalí Dívčí a chlapecká identita
Psychologie školní šikany Psychologie školní šikany
Spirituální výchova v rodině -- Co radí psychologové? Spirituální výchova v rodině
 (e-book)
Psychologie školní šikany Psychologie školní šikany
 (e-book)
Psychologie osobnosti -- Obor v pohybu, 6., revidované a doplněné vydání Psychologie osobnosti
 
K elektronické knize "Jak na šikanu" doporučujeme také:
 (e-book)
Sociologie výchovy a školy Sociologie výchovy a školy
 (e-book)
Problémy s chováním ve škole - jak na ně -- Individuální výchovný plán Problémy s chováním ve škole - jak na ně
 (e-book)
Psychologie osobnosti -- Obor v pohybu, 6., revidované a doplněné vydání Psychologie osobnosti
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

doc. Pavlína Janoová, Ph.D.

JAK NA IKANU

Napsání této publikace bylo podpořeno IAA 700250801 Grantovou

agenturou Akademie věd ČR.

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

www.grada.cz

jako svou 3920. publikaci

Odpovědná redaktorka PhDr. Iva Krejčová

Sazba a zlom Milan Vokál

Počet stran 160

Vydání 1., 2010

Recenzovala: PhDr. Jana Procházková

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2010

Cover Photo Š doc. MUDr. Pavel áček, Ph.D.

ISBN 978-80-247-2991-6

verze osvit 0, 21 January 2010

Obsah

PŘEDMLUVA ....................................9

1 ÚVODEM ......................................11

1.1 Tři příběhy z českých kol .........................11

1.2 Typický vývoj ikany ve kolní třídě ...................13

1.3 Jde o epidemii? ...............................16

1.4 Co můeme dělat? .............................17

1.4.1 Monosti, které mají koly v prevenci a řeení případů

ikany .................................17

1.4.2 Monosti, které mají v boji proti ikaně rodiče áků ....19

2 CO JE IKANA A JAK SE ZJIUJE? .....................21

2.1 Definice ikany ................................21

2.2 Kde a kdy se ikana odehrává? ......................24

2.3 Je mono ikanu měřit? ..........................26

2.3.1 Závanost jednotlivého případu ikany ............26

2.3.2 Stupeň zamoření ikanou .....................28

2.4 Kdo a koho ikanuje? ............................32

3 KDE SE TO V TĚCH DĚTECH BERE? K TEORII AGRESE .........35

3.1 Jak rozumět pojmu agrese ........................35

3.2 Instinkty biologický základ agrese ..................36

3.3 Agrese je naučené chování ........................39

3.4 Jak lidé překonávají vnitřní zábrany proti agresi? ..........43

3.5 Vztah mezi agresorem a jeho obětí ...................45

4 TŘÍDA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ. K PSYCHOLOGII DĚTSKÉ SKUPINY ..47

4.1 Třída je skupina v dlouhodobém vývoji ................48

4.2 Třída má dvojí ivot, dvě tváře ......................49

5

Obsah


5 IKANA HRA O OSMI HRÁČÍCH ......................53

5.1 Agresoři ....................................53

5.2 Obě ......................................58

5.3 Třídní publikum ..............................63

5.4 Zastánce spoluák, který se aktivně zastává oběti ........64

5.5 Pedagog ....................................65

5.6 Rodiče zúčastněných dětí .........................68

5.6.1 Rodiče agresorů ...........................68

5.6.2 Rodiče obětí .............................69

5.7 Místní komunita ...............................71

5.8 Celá společnost ...............................71

6 VYETŘOVÁNÍ IKANY .............................73

6.1 Vznik podezření ...............................75

6.2 Rozhodnutí o zahájení vyetřování ...................77

6.3 Postup při vyetřování ...........................79

6.4 Úloha rodičů obětí při vyetřování ikany ...............85

7 VÝCHOVNÝ ZÁSAH A NÁPRAVA NÁSLEDKŮ IKANY .........91

7.1 Co s agresory? ................................93

7.1.1 Represe ................................93

7.1.2 Zvýení péče o agresora ......................96

7.1.3 Jádro práce s agresorem: změna postoje ...........97

7.2 Co s rodiči agresorů? ............................99

7.3 Co s oběmi? .................................99

7.4 Co s rodiči oběti? .............................101

7.5 Co s dětským kolektivem? ........................101

7.6 Celkový postup koly při řeení ikany ................105

7.7 Úloha rodičů při řeení ikany .....................106

7.7.1 Rady pro rodiče agresorů ....................106

7.7.2 Rady pro rodiče obětí .......................108

8 PREVENCE IKANY ...............................111

8.1 Prevence na úrovni koly jako celku .................111

8.2 Prevence na úrovni jednotlivých tříd .................115

8.3 Prevence na úrovni jednotlivců ....................117

6

edicePRO RODIČE


ZÁVĚREČNÉ ZAMYLENÍ ...........................119

POZNÁMKY PRO NÁROČNÉ ČTENÁŘE ..................121

DODATKY A PŘÍLOHY .............................133

Dodatek 1

Historie výzkumu a potírání ikany ..................133

Dodatek 2

K definici ikany ..............................135

Dodatek 3

ikana a výchova k tělesnému střetnutí ...............140

Příloha 1

Metodický pokyn ministra kolství, mládee a tělovýchovy

k prevenci a řeení ikanování mezi áky kol a kolských

zařízení ....................................143

DOPORUČENÁ LITERATURA ........................155

7

ObsahPředmluva Pro koho je tato kníka? Kdo je jejím adresátem? n Rodiče kolních dětí, které postihla ikana od spoluáků nebo kte

rým ikana hrozí

Protoe je v dnení době ikana velmi rozířená a vyskytuje se, i kdy

méně často, také na velmi dobře vedených kolách, měli by mít o ní aspoň

základní informace vichni rodiče. ikana je zrádná, jejím terčem se můe

stát i dítě tělesně a duevně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím,

třeba jen proto, e neumí nebo není ochotno výt s vlky. Absolutně chrá

něný není nikdo.

Doufáme, e kníka je dobře srozumitelná i pro bystrého středoko

láka, pro kterého se ikana z nějakého důvodu stala osobním problémem,

buď proto, e je sám ohroen, nebo e by chtěl pomoct někomu jinému. n Učitelé a vychovatelé, kteří se s problémem ikany setkávají ve své

praxi

Pro pedagogy má být tato kníka základní informací. Kdy si ji přečtou,

neznamená to jetě, e zvládnou sloitějí případy ikany, na které narazí

zvlátě u starích dětí. (Toté ostatně platí i pro řadu jiných kolních pro

blémů, jejich řeení vyaduje hlubí teoretické znalosti a pedagogické

zkuenosti, případně i speciální praktický výcvik.) A co v kníce najdete? Co je jejím obsahem? n Osvědčené praktické návody

ikana má různé formy a správný postup musí být případ od případu

různý. Kadá konkrétní situace vyaduje odpovídající postup, jednak aby

chom poznali, oč přesně v daném případě jde, jednak abychom věděli, co

dělat, odkud začít, a také kde a jak v případě potřeby hledat pomoc.

9

Předmluva


n Základní teoretická orientace

Správný praktický postup vyaduje vidět aspoň trochu pod povrch.

Proto se ptáme:Proč a jakk ikaně dochází? Jak se jedno dítě stává agre

sorem a druhé jeho obětí? Působí v nás nějaký agresivní pud? A co se to

děje se kolní třídou, e i vzorně vychovávané dětí snesou, aby se ublio

valo jejich spoluákům, nebo se dokonce aktivně zúčastní vyloených

surovostí? Proč zůstává ikana tak dlouho skrytá i před bystrozrakem

velmi zkuených a svědomitých, humanistických učitelů s dobrým vzta

hem k dětem? Proč se o ní dozvídají i milující, inteligentní a vzorně peču

jící rodiče často a po týdnech nebo měsících, kdy jejich dítě těce trpělo?

Proč se často věc nedořeí a proč dokonce poctivé úsilí pedagogů a ro

dičů o nápravu vede paradoxně jetě ke zhorení situace postiených

dětí? Je třeba přiznat, e dosud nevíme tolik, kolik bychom potřebovali,

ale pedagogická psychologie a sociální psychologie mají u řadu po

znatků, které rodičům i pedagogům pomohou ikaně předcházet, včas ji

odhalit i úspěně řeit.

Pro náročné čtenáře, kteří chtějí rozumět problému ikany hlouběji,

ne je třeba pro praktické účely, jsou určeny doplňky a vysvětlivky na

konci kníky od stránky 121. Odkazují na ně číslice v hranatých závorkách

jako zrovna tato: [1]

***

Kdo jsou autoři této kníky? Profesor Říčan a docentka Janoová se dlouhodobě zabývají výzkumem lidské agrese v Psychologickém ústavu Akademie věd České republiky a zároveň vyučují na Karlově Univerzitě v Praze. Profesor Říčan napsal knihu Agresivita a ikana mezi dětmi Jak dát dětem ve kole pocit bezpečí (Portál, 1995). Tuto knihu zde teď vydáváme pod novým názvem, ovem doplněnou a podstatně přepracovanou tak, jak to jednak umoňují, jednak i vyadují výsledky dosavadního domácího i světového výzkumu a praktické zkuenosti, které se od té doby nahromadily. [2]

Děkujeme vem pedagogům, kteří se s námi rozdělili o své zkuenosti se ikanou, vem kolegům, kteří ná text četli a poskytli nám k němu cenné připomínky. 10

edicePRO RODIČE


Úvodem 1.1 Tři příběhy z českých kol Začneme třemi konkrétními případy ikany. Jsou to příběhy, jaké nejsou sice na naich kolách běnou, kadodenní skutečností, ale nejsou bohuel ani ádnou vzácností. Uvádíme je bez komentáře, protoe mluví samy za sebe. (Jména a okolnosti jsou samozřejmě změněny, aby nebylo mono účastníky identifikovat.)

1. Prvňáčka zatáhli kluci z třetí třídy do křoví, zkroutili mu ruce za záda, srazili ho

na kolena: Zejtra přinese pajcku. A jestli cekne, bude se válet v krvi! Prvňáček

se svěřil mamince, ta se hned rozběhla za paní učitelkou. Její reakce: Tohleto?

Na naí kole? Vyloučeno! To si musel vá chlapec vymyslet. Večer si neastný

prvňáček cosi maloval pastelkami. Padesátikorunu. Aby ukázal aspoň snahu...

2. Čtrnáctiletá nenápadná gymnasistka Blanka, zatíená tím, e ila delí dobu

v rozklíené rodině, se dostala v důsledku stěhování do nové, sehrané třídy.

Trochu neikovně se snaila zapadnout mezi ostatní. Jana, suverénní hvězda

třídy, přila s nápadem zahrát si s Blankou způsobem, kterým si děvčata hrají

dost běně: Holky, víte co, nebudeme s ní mluvit! Blanka nechápala, co se

děje. Kdy se pokouela vmísit do rozhovoru, spoluačky umlkaly a odvracely

se, nebo se ozvala ironická poznámka či uchechtnutí. Blanka se snaila, jak do

vedla, a bylo velmi zábavné sledovat její reakce, kdy třeba uslyela nedolej

zej! Děvčata, která s ní zpočátku normálně mluvila, se dostala pod tlak, aby ne

kazila hru, je postupně zaujala i chlapce. Brzy seděla Blanka sama v poslední

lavici, při rozdělování drustev v tělocviku zbývala vdycky poslední. Třídní

profesorka Blančinu izolovanost zpozorovala, snaila se ji zapojit do kolek

tivu, ale bez úspěchu, třída se bavila vymýlením různých důvodů, proč je

nová spoluačka nemoná. Hra se z nejasných důvodů vymkla z obvyklých

mezí a trvala několik měsíců. Vyvrcholilo to poznámkami jako: Smrdí nebo:

Podívej se na sebe, jak vypadá! a dokonce: Co kdybys konečně vypadla

11

Úvodem

1


no, odevad! Blanka nevydrela, pokusila se o suicidium,

1

jen náhodou ne

úspěné. (Rodiče se vrátili domů dříve, ne měli, přiotrávené děvče se podařilo

zachránit). Byla nutná psychiatrická hospitalizace. Rodiče nali Blance jinou

kolu, kde s pomocí delí psychoterapeutické péče jak tak zapadla mezi spo

luáky.

3. Olda se učí kuchařem. Mohutný chlapec, dobrosrdečný, trochu těkopádný

a sociálně neobratný. Jeho ikana ve kole a při výcviku se vcelku omezovala na

drobné ústrky a občasný posměch, co snáel bez protestů. Na internátě si ho

vak vzala do prádla skupina mimořádně otrlých mazáků, kteří si z něj udě

lali doslova otroka. Okrádali ho o peníze, je dostával od rodičů, musel jim po

sluhovat a jeho odměnou bylo kruté poniování, obnaování, pomazávání kré

mem na boty apod. Udrovali ho ve strachu, kdy se vzepřel, byl surově zbit.

Občas ho pro zábavu a pro utuení kázně týrali, kopali, dokonce pálili cigare

tami. Vychovatelé vnímali jeho ustraenost a plačtivost. Tuili, e s ním něco

není v pořádku. Vyptávali se ho, on vak nepřiznal nic ze strachu i ze studu.

Doma jen jednou vzdáleně naznačil, jak na tom je, otec mu vak striktně řekl, e

tohle si musí vyřeit sám jako chlap, on musel v jeho věku také dost vydret.

Natěstí nastoupil na internát nový hlavní vychovatel, který absolvoval spe

ciální kurs dr. Michala Koláře. Z Oldova chování a dalích nenápadných pří

znaků doel k názoru, e jde pravděpodobně o tvrdou, velmi krutou ikanu. In

formace ze koly a z pracovitě potvrzovaly při podrobné odborné analýze

jeho podezření. Tajně proto umístil na vytipovaný pokoj odposlouchávací zaří

zení, při nejblií příleitosti obelstil obvyklou hlídku a přistihl agresory v nej

lepím. Rychle si ověřil, e Olda není zraněn, mobilem přivolal kolegy, přistie

ným chlapcům naopak mobily odebral a zabránil jim ve vzájemné komunikaci.

Vyslechl kadého zvlá, přičem pohrozil, podobně jako by to udělal policejní

vyetřovatel, nejpřísnějími tresty, za pravdivé informace naopak slíbil shoví

vavost. Podobně pracoval i se svědky, o vech výsleích sepsal ihned protokoly,

které chlapci museli podepsat. Pak přivolal policii, protoe měl de facto důkazy

o několika trestných činech (stačilo by ale i důvodné podezření). Konfrontoval

navzájem výpovědi agresorů, kteří pod tlakem sváděli vinu jeden na druhého

a zaplétali se do lí. Tak nakonec postupně dolo k podrobnému objasnění celé

skutečnosti. (Komplikací, pro laika těko pochopitelnou, bylo, e se Olda za ka

12

edicePRO RODIČE

1

Suicidium sebezabití. Neuíváme slova sebevrada, které má odsuzující přízvuk; ten není u některých suicidií na místě. Sebezabití můe být následkem choroby, někdy to můe být i statečný čin.

marády přimlouval a ádal, aby bylo vyetřování zastaveno. Vechno byla

podle něj jen legrace!) Výsledkem trestního a kárného řízení byly dva podmí

něné tresty odnětí svobody, hlavní kápo a dva dalí agresoři byli z učení vy

loučeni, tři dalí přemístěni do jiného závodu. To byl ovem jen začátek dlouhé

a sloité výchovné práce s cílem napravit vztahy ve skupině a obnovit etické

cítění těch, kteří se přihlíením k ikaně bavili, i těch, kteří o ní jen věděli a ve

prospěch oběti nic neudělali. Olda očividně rozkvetl a zlepil se v prospěchu i

ve sportu, s následky psychické traumatizace se vak bude vyrovnávat jetě

dlouho.

Pro srovnání jetě jeden děsivý případ z Norska

Tichý chlapec Kaj byl několik let obětí občasného ikanování, je se v sedmé

třídě vystupňovalo. Několik měsíců byl denně pokořován. Spoluáci mu shazo

vali knihy ze stolku, lámali mu tuky, hlasitě se posmívali jeho odpovědím na

učitelovy otázky, přezdívali mu červ. Učitel se při jeho poniování obyčejně

díval jinam. Jednou ho přinutili, aby vlezl oblečený do sprchy, brali mu peníze.

Musel pro ně v samoobsluze krást cigarety. Několik spoluáků ho litovalo, ale

nikdo mu nepomohl. Kdy ho jednou přinutili lehnout si na záchodě do lábku,

odeel Kaj tie domů a spolykal hrst práků pro spaní. V dopise na rozloučenou

napsal, e se cítí naprosto bezcenný a e na světě bude líp bez něj. Rodiče byli

okováni, neměli o ničem tuení. Chlapec se toti bál, e kdyby si ve kole stě

ovali, vedlo by se mu jetě hůř. 1.2 Typický vývoj ikany ve kolní třídě ikana můe mít různé podoby, je popíeme později. Podívejme se teď podrobněji na jednu, dosti častou variantu, a to na ikanu v rámci jedné skupiny, konkrétně kolní třídy, jak jsme to u viděli na případu Blanky. Tento typ ikany, který budeme nazývat třídní ikana, má mimořádně zhoubné následky, protoe nejen těce ubliuje oběti, ale kazí vztahy v celé skupině, kterou je kolní třída, pokozuje etický i psychický vývoj větiny, nebo dokonce vech dětí. Nejvíce se podepíe na osobnosti postieného dítěte a agresorů, ale těce pokozuje i ty, pro které je utrpení oběti vítanou zábavou, a nemálo i ty, kteří jsou nedobrovolnými svědky, anebo i jen vědí, co se děje mezi jejich spoluáky někde v zákoutí kolních chodeb.

13

Úvodem


Co se to děje mezi dětmi a v dětech, e dojde k ikaně?Jakým způsobem se ikana vyvine třeba v kolektivu kolní třídy nebo dětského letního tábora? Abychom si to přiblíili, berme ji trochu jako nemoc, jako patologii celé skupiny. Sledujme krok za krokem, co se začne dít třeba tehdy, kdy se na začátku kolního roku sejdou v páté nebo esté třídě děti, které se dosud neznaly, a začínají se tedy sívat od nuly. Můe to probíhat různě, popíeme jen hlavní variantu vývoje k třídní ikaně.

Je dost pravděpodobné, e se ve třídě vyskytne aspoň jedno nadprůměrně agresivní dítě, častěji chlapec, které má sklon ikanovat druhé. (V čem tento sklon spočívá a kde se bere, o tom budeme mluvit později, podobně jako o tom, co zase jiné dítě uvádí do nebezpečí, e se stane obětí, viz kap. 5) Současně se ve třídě často vyskytne i dítě, opět spíe chlapec, které je z hlediska ikany rizikové, tedy potenciální obě. Za třetí ve třídě, o které uvaujeme, chybí co také není nijak vzácné pozitivní silný jedinec nebo skupinka dětí dobře vychovaných, které by byly pro nevyhraněný zbytek třídy autoritou. Ty by toti vytvořily a udrovaly atmosféru druné solidarity, v jaké se ikaně nedaří. (A za čtvrté: V práci učitelů chybí něco podstatného, předevím účinná, pedagogicko-psychologicky kvalifikovaná etická výchova.)

Tím je scéna připravena.

Ponecháte-li děti chvíli o samotě, například dvanáctileté chlapce svlečené v atně tělocvičny, začne brzy slovní nebo fyzické (nejčastěji obojí) pouchování. To je v tomto věku oblíbená zábava, nevinná legrace a zároveň uitečný trénink komunikace i způsob vzájemného poznávání a navazování uích vztahů. Toto pouchování (můeme také mluvit o kádlení nebo drádění) se tu a tam vyhrotí v hrubí nadávku nebo ránu, nejčastěji vinou onoho potenciálního agresora. Na nadávku se větinou odpoví, jak káe mrav, nadávkou, na ránu ranou. Jinak se projeví budoucí obě: Ta se spíe poleká, bázlivě uhne, stáhne se někam do kouta. Spoluákovi, který si toho vimne, probleskne myslí trochu soucitu nebo pohrdání. Někdo třeba prohodí: Ten je nějakej měkkej!, ale neděje se nic zvlátního, jen pozice nastávající oběti se pomalu mění. Pokud nevyváí svoji nedostatečnou tvrdost něčím, co pozvedne její presti, např. schopností bavit třídu vyprávěním vtipů, stává se outsiderem.

Během několika týdnů, ale spíe dříve, rozezná agresor v outsiderovi snadnou kořist. To u kolem sebe obyčejně také agresor rozířil atmosféru strachu. Větinou současně získal jednoho nebo více spojenců pro různé 14

edicePRO RODIČE


akce, které větí nebo mení části třídy imponují. Někdy se stane diktátorem třídy, v nejhorím případě diktátorem veobecně oblíbeným.

Outsider bude od agresora napadán urákami i ranami stále častěji a stále surověji a nenajde-li způsob, jak se ubránit, ztratí postupně i ty dobré vztahy s ostatními dětmi, které dosud získal. Větina bude mít pocit, e kamarádit s ním je neprestiní, nebo dokonce nebezpečné. Budou vypozorovány jeho slabiny a budou nemilosrdně vyuívány pro zábavu celé třídy. Obě se stane úzkostnou, ztratí sebevědomí. Bude vynechávat kolu, zhorí se její prospěch. Teď u si na ni troufne kadý, ztratí poslední zbytek prestie a sebeúcty. Nepřijde-li účinná pomoc, zejména ze strany učitelů, je bludný kruh uzavřen.

Konečný stav hlavní varianty můeme vidět na příkladu, na který jsme náhodou narazili při výzkumu na kolách. Při tomto výzkumu klademe dětem formou skupinového dotazníku různé otázky týkající se dění ve třídě. Děti odpovídají anonymně. Jedna z otázek je, kdo ze třídy nejvíce ubliuje bezbranným. Na tuto otázku reagovala jedna zkoumaná třída smíchemazněkolika stran se ozývaly polohlasné výzvy: Napite ,vichni! Ukázalo se, e ve třídě je typický otloukánek, kola o tom dobře ví, ale není schopna ho před zvlčilým kolektivem ochránit. Učitelka, která s námi jednala přátelsky a ochotně spolupracovala při výzkumu, o tomto chlapci řekla něco, co nám vyrazilo dech: On má takovou odpornou povahu... lo o třídu, ve které zala ikana tak daleko, e etické vědomí a cítění dětí hluboce upadloabez vyřeení ikany nebylo moné nastolit normální skupinové klima a vztahy.

Na učňovském internátě bývají konce někdy jak jsme viděli na Oldově případu velmi drsné, a nejhorí ikany se patrně odehrávají, pomineme-li vězení, ve výchovných ústavech pro mláde do osmnácti let, zvaných pasáky. Tam jde nejednou o závané trestné činy, které se bohuel z důvodů, k nim se dostaneme později policii často nedaří rozkrýt. Nápravná instituce se pak stává doslova kolou zločinu.

Jak to bude dál? Jaký vývoj se dá čekat ve třídě, kde se ikana naplno rozbujela?

Nedokáou-li pedagogové proces ikany zastavit, rodiče v této situaci někdy najdou dítěti jinou kolu. Asi v polovině případů to oběti pomůe, v novém prostředí se chytí nebo se prostě dostane do lepího kolektivu, vedeného lepím pedagogem. Odchod oběti znamená ovem poráku práva a triumf agresora. Jeho pozice ve třídě se jetě více upevní, stoupne jeho vliv a faktická moc. Navíc je pokozena etická výchova celé třídy: Agresor a jeho

15

Úvodem


klika budou napřítě jetě drzejí, ostatní se jim budou podřizovat jetě zbaběleji. Často se najde jiná obě a zábava pokračuje. Demokracie utrpěla vánou poráku. 1.3 Jde o epidemii? Pamětníci, kteří chodili do koly před pětadvaceti lety nebo dříve, větinou ikanu z vlastní zkuenosti neznají. Bezpochyby se vyskytovala, k ubliování bezbranným a k jejich vykořisování nejrůznějím způsobemdocházelo odnepaměti.

2

Pedagogové ani psychologové ji vak soustavně nezkoumali

a ve kole jí bylo podstatně méně ne dnes. Podle názoru profesora Olweuse z Norska, který problém soustavně zkoumal od začátku sedmdesátých let, za 1015 let ikany mezi skandinávskými koláky znatelně přibylo a vzrostla její brutalita. Ředitelé desítek praských kol, s nimi jsme o tomto tématu diskutovali v devadesátých letech, vyjadřovali stejný názor. Podle názoru Bohumila Stejskala, který po mnoho let jako expert ministerstva kolství řeil komplikované případy na kolách, přibývá ikany u meních dětí. Růst agresivity je zřejmý ji v mateřské kole, kde děti bijí spoluáky, násilím se zmocní hračky a odmítají ji půjčit jiným apod.

Bujení ikany pravděpodobně souvisí mj. se zřejmým úpadkem kolní kázně a autority učitelů, který trvá dodnes. [3] Učitel je často rád, e uhájí sám sebe, a nedokáe zaručit bezpečí vem dětem. Některým rodičům ani nevadí, kdy se dozvědí, e jejich dítě ve kole ubliuje druhým. Vidí v tom dokonce důkaz, e se dovede prosadit, co je podle nich v moderním světě výhoda. Filosofové, kteří obyčejně vidí dál ne ostatní, varují před veobecným zeslabením smyslu pro dobro a zlo, pro řád a solidaritu mezi lidmi, blízkými i vzdálenými, v rodinách, na pracovitích i v politice, včetně té mezinárodní. Cení se úspěch, bohatství a ostré lokty.

Současná média v honbě za senzacemi přímo pasou po případech křiklavé ikany, útlaku a krutosti mezi lidmi v zaměstnání, ale i ve vězeních, v domovech důchodců, v nemocnicích, a tyto případy horlivě rozmazávají. Proto se problém jeví jetě horí, ne ve skutečnosti je. Mediální popularita 16

edicePRO RODIČE

2

Viz Dodatek 1: Historie výzkumu a potírání ikany.


případů mimořádně kruté ikany zároveň působí na agresivní děti jako povzbuzení a návod k napodobení.

e je ikana spolu s jinými formami agrese a násilí v současné kole značně rozířená, to má jetě dalí očividné příčiny: nadměrná feminizace učitelstva, mezery ve vzdělání pedagogů, [4] oslabený vliv rodiny, počítačové hry s brutálním obsahem, prezentace násilí v médiích, spojená často s oslavou těch, kteří se ho dopoutějí, ideologie ostrých loktů a nedostatek etické výchovy ve kolách, celková nedůvěra veřejnosti k vládě a k celému politickému systému včetně zákonodárců, policie a soudů. Nejde o izolovanou vadu na kráse současné společnosti, nýbr o jeden z projevů něčeho hlubího, jakési nemoci doby, které se teprve pokouíme porozumět, abychom proti ní mohli úspěně bojovat.

Zlo ve společnosti, stejně jako v rodinném a osobním ivotě, má tendenci ke stupňování, k eskalaci. Kdybychom kapitulovali před zlým, dočkali bychom se dříve nebo později nejhorího. ikana je proto velká výzva pro vědce, a u pedagogy, psychology, sociology nebo lékaře, stejně jako pro odborníky v praxi, pro rodiče, a konečně pro celou veřejnost. 1.4 Co můeme dělat? Prozatím vyjmenujeme a telegraficky popíeme nejdůleitějí zásady a postupy, které budeme později podrobně probírat. Něco z toho jespecifické,to znamená, e se to týká speciálně ikany, něco jsou veobecné,nespecifické zásady a postupy, na které se často zapomíná. Jejich uplatňování pomáhá v prevenci ikany i v řeení konkrétních případů ikanování tím, e zlepuje vztahy mezi dětmi a pedagogy i mezi dětmi navzájem. 1.4.1 Monosti, které mají koly v prevenci a řeení

případů ikany

n Rozvíjet průřezové téma osobnostní a sociální výchovy, pečovat o jeho

kvalitní uplatňování. Zvlátní význam přitom máetická výchova,vykoná-

vaná pedagogy s příslunou aprobací. Ta má dětem vtěpovat předevím

úctu k druhé lidské bytosti a ke vemu ivému, solidaritu se slabými a potřeb

17

Úvodem


nými a upřímnost k sobě i k druhým. Základem pedagogického působení

přitom musí být osobní příklad učitele během vekeré kolní činnosti

a praktická zkuenost, kterou děti získávají při aplikaci interaktivních

metod osobnostní a sociální výchovy. n Věnovat individuální pozornost dětem s různými sociálními, osobními,

zdravotními a vztahovými problémy. Zlepení atmosféry v dětském kolek

tivu, kterého tím dosáhneme, navíc usnadňuje výuku a činí ji efektivnějí. n Zlepovat vzájemné vztahy, zvlátě vztah důvěry mezi kolou a ro

diči zde dosud doznívá podezírání a strach, je byly typické pro dobu

vlády komunismu. Veobecný odpor k autoritám na jedné straně a na

druhé straně omezená schopnost hrát úlohu toho, kdo má autoritou být,

nesmírně komplikují celé kolní vzdělávání. Tato situace nahrává ikaně

a ztěuje řeení tam, kde k ní dolo. n Zaujmout realistický a otevřený postoj k ikaně ákům i rodičům

musí být známo, e kola si uvědomuje ikanu jako reálný, závaný pro

blém a e vůči jednotlivým případům ikany i jiného agresivního jednání

postupuje se ví přísností tak, aby ochránila slabé před bezohledností sil

ných a aby zajistila atmosféru klidu a bezpečí pro kolní práci vem.

V tomto směru se kola můe opřít o Metodický pokyn MMT věnovaný

speciálně ikaně (viz str. 143). n Uspořádat pohyb áků ve kolní budově a pedagogický dozor tak,

aby byla hustota dozoru dostatečná a aby bylo co nejméně příleitostí

k ikaně, unikající pozornosti pedagogů. n Seznámit se s Metodickým pokynem MMT z roku 2009 tento pokyn

je celý věnován speciálně ikaně. Je záhodno postupovat podle něj v pre

venci i při řeení konkrétních případů. n kolní řád formulovat tak, aby obsahoval ustanovení podporující pre

venci ikany, její postih i nápravu. (Zatímco Metodický pokyn je pouhým

nezávazným návodem, kolní řád, schvalovaný radou koly, je závazný

pro vekerý personál koly, pro áky i jejich rodiče; i ti s ním mají být sezná

meni a má být často připomínán.) n Základní literaturu o ikanězpřístupnit vem pedagogům a zajistit, aby

ji prostudovali v takovém rozsahu a do takové hloubky, jak to odpovídá

úloze toho kterého pedagoga: třídního učitele, výchovného poradce, me

todika prevence, zástupce ředitele odpovídajícího za prevenci a řeení

případů ikany. Nejzákladnějí informace mají mít a vyuívat i nepedago

gičtí pracovníci koly, včetně kolníka, uklízeček a kuchařek. 18

edicePRO RODIČE
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist