načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak myslet kreativně - Marie Königová

Jak myslet kreativně

Elektronická kniha: Jak myslet kreativně
Autor: Marie Königová

Metody k rozvíjení tvůrčích schopností jedince v každodenním životě. Praktické návody jak zvládat běžné denní starosti, nalézat nové hodnoty, zodpovědně rozhodovat, reagovat ve ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  135
+
-
4,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2006
Počet stran: 125
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2006
ISBN: 80-247-1626-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Metody k rozvíjení tvůrčích schopností jedince v každodenním životě. Praktické návody jak zvládat běžné denní starosti, nalézat nové hodnoty, zodpovědně rozhodovat, reagovat ve složitých pracovních i osobních situacích. Ale také, jak se udržet v dobré fyzické a duševní kondici. Ukázkové lekce vedou ke zvýšení kreativity, k sebepoznání a osobnostnímu rozvoji jedince. Knihu doplňují citáty, vlastní zkušenosti autorky a příklady ze života.

Popis nakladatele

Kreativita v každodenním životě. Tak lze charakterizovat téma této knihy. Můžeme se vůbec v současné době obejít bez kreativního myšlení? Vždyť tato schopnost nalézt nová řešení, postupy, nové hodnoty, se stává nepostradatelnou ve všech oblastech života člověka. Řada životních situací vyžaduje od každého z nás tvořivé, flexibilní, promyšlené a zodpovědné rozhodování. Jak tedy obstát v problémových situacích, které nás potkávají v osobním i profesním životě? Jak najít kreativně řešení svých problémů? Kudy vede cesta ke kreativnímu myšlení? Rady a doporučení, doplněné citáty, vlastními zkušenostmi autorky i dalšími příklady ze života, vám pomohou objevit a účinně využít váš vlastní potenciál kreativního myšlení. Publikace je určena každému, kdo nechce žít v zavedených stereotypech, ale především ji v profesním životě ocení všichni pedagogičtí pracovníci. Rady zde najdou i pracující z jakýchkoli jiných oborů, kde je požadováno samostatné myšlení a tvořivý přístup k novým situacím.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Marie Königová - další tituly autora:
 (e-book)
Tvořivost -- Techniky a cvičení Tvořivost
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Mediální partner publikace prof. PhDr. Marie Königová, CSc. JAK MYSLET KREATIVNĚ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2634. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Jiří Smr Sazba a zlom Milan Vokál Počet stran 128 Vydání 1., 2006 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod Recenzovala: doc. PhDr. Alena Valiová, CSc. Š Grada Publishing, a.s., 2006 Cover Photo Š profimedia.cz/CORBIS ISBN 80-247-1626-7

ISBN 978-80-247-6190-9

Š Grada Publishing, a.s. 2011

(titná verze)

(elektronická verze ve formátu PDF)

OBSAH

O AUTORCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 I. VÝCHOVA K TVOŘIVOSTI . . . . . . . . . . . . . . 10

Jak nám pomáhá kreativita ...................10

Začínám znovu .........................13

Kreativní pohyb aneb Doteková komunikace .........16

Předsudky jedna z bariér tvořivosti .............22

Nae rituály ...........................30

Jak tvořili géniové .......................35

II. POHYB V KREATIVITĚ, KREATIVITA V POHYBU . . . 42

Důleité a naléhavé .......................47

Kondice .............................52

Tvůrčí rodinná diskuse .....................56

Ostatní a my = psychologické bezpečí ............62

Kreativita a cyberspace ....................66

III. KREATIVNÍ CESTA ANEB JEDNOU BUDEM DÁL . . . 71

Umění klást otázky .......................71

Úspěchy a poráky .......................75

Memoatletika ..........................78

Ve je v mozku .........................81

Zítřek začíná u dnes ......................86

Emoční inteligence .......................91

IV. KREATIVITOU PROTI KONFLIKTŮM . . . . . . . . . 98

Je čas naím vládcem? .....................98

Tvůrčí přístup k ivotním cyklům ...............102

Tvořivé a něné porozumění .................104

Co znamená rozumět lidem? .................108

Diagonální mylení jako cesta ke kreativitě .........109

Kreativní přístup ke komunikaci ...............114

Kreativitou proti vnitřním konfliktům ............119

LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

|5|


Věnování

Tuto kníku připisuji vem, kteří svou kreativitou přispívají k íření obecného blaha. Jsou to velice skromní lidé, ale výsledky jejich činnosti jsou stejně geniální jako je geniální lidský mozek.

Zejména pak bych tuto publikaci chtěla věnovat enám, které v mnohdy nelehkých podmínkách dokazují, jakých úspěchů můe kreativita dosáhnout v oblasti vědy, kultury, pedagogiky, managementu a v dalích oborech lidské činnosti.

Jim vděčím za inspiraciaizatuto knihu.

OAUTORCE

Prof. PhDr. Marie Königová, CSc. (*6. 8. 1931 v Praze) studovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, vysokokolského titulu PhDr. dosáhla na Filozofické fakultě UK v roce 1976. Docentská habilitace Aplikace matematických metod v oboru vědecké informace a knihovnictví proběhla v roce 1991.

Profesorskou habilitací na téma Dnení pojetí bibliometrických metod v roce 1993 se stala první enou profesorkou v informační vědě. Od roku 1994 do roku 2000 zastávala funkci proděkanky FF UK.

Od roku 1977 učí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Kromě svých hlavních předmětů, tj. matematických a výzkumných metod, teorie informačních systémů a úvodu do informační vědy, se zabývá také kreativitou. V rámci Rozhlasové akademie třetího věku připravila a přednesla řadu přednáek a seminářů na téma Lidská tvořivost = kreativita. Rozířením této tématiky vznikla kníka, kterou vám předkládáme. Cyklus o kreativitě se setkal s mimořádným zájmem mezi posluchači filozofické fakulty i rozhlasu.

Dagmar Francová, redaktorka Rozhlasové akademie třetího věku, poádala autorku této kníky o rozhovor pro časopis Vitalita. Prof. Königová na závěr řekla:

Nikdy nic nevzdávejte! Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat. Zkuste změnit svoje ivotní stereotypy. Jedna z cest je aktivně vyhledávat pozitivní a příjemné jevy. Jednou z nejcennějích věcí pro kadou lidskou bytost je tvořivost. Nemusíte být zrovna členy vlády, starosty města, staviteli nebo spisovateli. Můete mnoho udělat právě tam, kde jste.

|7|


ÚVOD

Kdy něčemu věnujete patřičnou pozornost,

můe se z kadé činnosti stát okno do vesmíru a dveře k porozumění.

Díky takovým okamikům si udrujete duevní zdraví.

Roberta Fulghum (Moná, moná ne)

Rozvoj vech vědních oblastí, včetně pedagogiky, je prudce akcelerován rozvojem výpočetní techniky. Na nových pedagogických pracovnících se poaduje, aby i ty nejsloitějí jevy uměli vysvětlovat srozumitelným jazykem. Manager, právě tak jako kantor, u nebude velitelem v původním slova smyslu, ale bude vizionářem, který svou schopností vidět do budoucna bude povolán nadchnout a motivovat áky a posluchače. Bude muset být předevím komunikátorem, protoe i ta nejdokonalejí vize zůstane jako maják beze světla, pokud jí lidé neporozumí.

To víme a respektujeme, a přesto se stavíme k této problematice zády. Víme, e v oblasti výpočtů předčily počítače lidský mozek v rychlosti více ne milionkrát. To platí i o dalích mechanických procesech, jako je třídění, uspokojování informačních potřeb, hledání matematických a pravděpodobnostních závislostí, modelování v chemii či v jiných vědách. To ve počítače dovedou lépe ne lidský mozek a jejich rychlost se neustále kadodenně zvyuje.

Na druhé straně počítače nejsou schopné jediného primitivního soudu, pokud se nedá matematicky definovat nebo vyjádřit. Mají-li nám být technické vymoenosti v budoucnosti k něčemu, je třeba, aby byly vyuívány kreativním způsobem, který jediný v minulosti garantoval pokrok a který tuto funkci bude zajiovat i v budoucnosti.

Hovoříme-li o kreativitě, je třeba si uvědomit, e se jedná o fenomén,

který je naprosto individuální pro kadého lidského jedince a pokud máme na Zemi přiblině 5,5 miliard myslících lidí, potom máme stejný počet růz

|8|


ných typů a forem kreativity. To je základ, ve kterém můeme spatřovat jistotu lidského pokroku i lidské společnosti.

Nejen to: ze samého základu lidské kreativity vyplývá, e spojením kreativity dvou osobností, a úmyslným či neuvědomělým, vzniká dalí, kvalitativně nový typ kreativity, který bývá efektivnějí, ne jen součet kreativit, ze kterých vznikl. Je to nikdy nevysychající zdroj technického i sociálního pokroku. V psychologii kreativity se tomu říká nabalování nápadů.

Ale abychom se vrátili: zatímco o výpočetní technice je sepsáno mnoství publikací a věnuje se jí pozornost na vech kolách od základní po vysoké (a je to správně, protoe na maximálním vyuití moností počítačů je závislý dalí trvale udritelný rozvoj celé Země), kreativita je ponechávána svému osudu a přirozeným schopnostem či spíe neschopnostem těch, kteří jsou jejími nositeli. O některých jejích částech se ji ví i mezi pedagogy například e lze systematicky zvyovat kapacitu paměti, schopnost soustředění, cvičit pozitivní formu vnitřní řeči, řeit konflikty vnějí, ale i konflikty sama se sebou a dalí.

Tato kníka je v podstatě o tom, co bychom měli minimálně vědět o kreativním mylení, abychom ho mohli účinněji vyuívat.

|9|

ÚVOD


I. VÝCHOVA K TVOŘIVOSTI

Jak nám pomáhá kreativita

Nemůeme ířit lásku,

pokud se nám lásky nedostává.

Tvorba je také, mimo jiné, jistým způsobem sebepoznání. Například Alfréd Hitchcock se jednou přiznal, e tvoří své horory, aby si ozřejmil, jak by se sám zachoval v neobvyklých, přímo hrůzných situacích. Kreativní přístupy lze aplikovat kdekoli a mimo jiné i v rodinné terapii. Děti se orientují ve větině ivotních situací podle rodičů. I v dospělosti, kdy zakládají své rodiny a vychovávají své děti, přetrvávají u nich modely chování z původních rodin, a to v pozitivním i negativním smyslu. Sname se proto dávat dobré příklady a podněty. Výchova sama je tvůrčím procesem a lze při ní vyuívat poznání o etapách tvořivosti.

Staré čínské přísloví říká: Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem. Tím, e studujete, jste na své cestě osobního růstu udělali právě ten první krok. Je třeba si uvědomit, e dosáhnout úspěchu není těí ne prohrát. My u dnes víme, e klíčovou úlohou je úloha podvědomí. Podvědomí nás bezpodmínečně poslouchá. Dáváme-li mu pozitivní příkazy, začíná je plnit.

Myslíte si, e nemáte dost energie? Chce to vak pouze nepatrný impuls, jiskru, aby uvolnila netuené zdroje energie dřímající v kadém člověku. Máme v sobě obrovskou potenciální energii, jde o to jen ji probudit. Jednou kreativní vlastností, kterou lze bez váhání nadřadit nad talent a dokonce i nad genialitu, je vytrvalost. A tou jistě disponujete. Na druhé straně strach z neúspěchu můe být svazující, protoe úzkost ochromuje. Nedostatek sebedůvěry je posilován veobecným pesimismem. Dívejte se proto s důvěrou na tento den a na tento svět.

|10|


Robert Fulghum říká ve svém příspěvku ve sborníku Kniha nejen pro

dui toto: Čím jsem starí, tím více zjiuji, jak důleité je aktivně pouívat

jednotlivé dimenze vlastního těla, due, mysli a srdce. Vechny tyto aspekty

dohromady mi dávají pocit celistvosti. Chci být celistvá bytost a ne jen ně

kdo, kdo kulhá po jedné noze, protoe neví jak má pouívat ostatní části

svého těla. Intelektuální, emocionální a fyzické činnosti nejsou odděleny.

Jsou to spí různé dimenze jedné lidské bytosti.

Znalost technik a teorie kreativity pomáhá kadému: vedoucím pracov

níkům, jejich podřízeným, pracovním týmům, vem, kteří pracují hlavou,

těm, kteří se vzdělávají, i těm, kteří jsou vzděláváni, samozřejmě rodičům,

protoe výchova v rodině probíhá 24 hodin denně. Dále pomáhá těm, kteří

si chtějí udělat jasněji v sobě i ve svých vztazích.

Čtyři základní typy učení, které rozvíjejí kadého člověka jsou:

U

učit se poznávat,

U

učit se jednat,

U

učit se ít společně,

U

učit se být, tzn. rozvíjet vechny kvality osobnosti, umoňující kadé

mu plnou realizaci včetně tvořivosti a svobody mylení.

Kreativita pracuje v naem mozku zprava i zleva, vychází z racionální

levé poloviny naí mysli a pracuje také s intuitivní pravou polovinou. Po

můe proto jak manaerovi, tak duchovnímu člověku k úspěnějímu za

členění do reality dnení doby.

Z hlediska skupin (pracovní týmy, rodiny, přátelská setkání, ale i firmy

a instituce) nabízí teorie kreativity monost získání společné sumy vědo

mostí a znalostí vyuitelných při kadé činnosti. Základním tématem tvoři

vosti je osobní růst, a jsme v jakémkoli věku. Je to cesta osobní celistvosti

a zde snad není jedinec, kterého by se tento pojem netýkal. Proto, jestlie

cítíte nespokojenost v kterékoli oblasti svého ivota (vztahy, zdraví, prá

ce...), je nácvik kreativity určen i vám.

|11|

I. KAPITOLA


Kreativní přístupy lze cvičit, jak jsme ji řekli, v rodině, například při rodinných diskusích, kdy by měla být komunikace otevřená, protoe své potřeby a cíle nacházíme předevím v rodině a nejbliím okolí. Pečujme proto o kvalitu svých rodinných vztahů. Velmi uitečné je udělat si přehled svých silných i slabých stránek a zkusit si určit, kolik procent přínosu pro rodinu mají ty silné a co stojí ty slabé. U kadé své silné stránky zkuste najít způsob, jak ji zvýraznit nebo lépe uplatnit. I u kadé slabé stránky se lze zamyslet nad tím, jak by mohla být někomu uitečná. Při konfliktu se sname na situaci podívat z hlediska nezaujatého pozorovatele, tedy třetí osoby. Jak situaci vidí on.

Zkuste si zmapovat své silné stránky. Vyberte alespoň tři nejdůleitějí, například z oblasti:

U

tělesných vlastností,

U

duevních vlastností,

U

ivotních úspěchů,

U

zájmů v minulosti,

U

zájmů v přítomnosti.

Víte o věcech, které vám dělají radost a které vám naopak přináejí trvalé trápení? Jaké podněty změní vai náladu? Jste vyhledávaným partnerem a společníkem? Chválíte, kdy se ostatním daří?

Kreativita přispívá k tomu, e se rozdáváme. Ale je třeba si uvědomit, e nemůeme ířit lásku, pokud se nám lásky nedostává. Nae schopnost lásku přijímat je zaloena na naí schopnosti cítit, nebo jen díky svým pocitům dokáeme přijímat podporu a mít motivaci podporovat druhé.

Závěrem: Jak nám kreativita pomáhá: 1. V prvé řadě nám dodává nové poznatky, například o psychologii krea

tivity, o pozitivním mylení a jeho síle, o monostech různých aktivit

a cvičení,

2. zvyuje nae sebevědomí, 3. umoňuje sebepoznání,

|12|


4. učí aktivně pouívat jednotlivé dimenze vlastního těla, due, mysli

a srdce,

5. pomáhá soustředit se na vztahy s druhými nemůeme proto u nikdy

být osamělí,

6. dodává nám energii mám důvod něco tvořit, někdo na to čeká,

7. učí nás měnit své negativní postoje, zbavit se strachu a starostí,

8. budí v nás touhu stále se učit, studovat,

9. vede nás k soustředění, ke zklidnění mysli,

10. učí nás lásce k ivotu, tj. nalézat v sobě to nejlepí.

K zamyšlení

1. Zkuste sami říci, jak a v čem vám pomáhá kreativní přístup. 2. Vzpomeňte si, co se vám nedávno přihodilo nepříjemného a jak jste to

vyřeili. 3. Jaká je vae nejdůleitějí aktivita v současnosti? 4. Co je pro vás zdrojem energie? 5. Co uděláte, cítíte-li ve svém těle napětí?

Ř zatančím si

Ř zacvičím si

Ř jdu se projít

Ř zanadávám si nahlas

Ř udělám úplně něco jiného, co?

Ř nevím si s tím rady

Začínám znovu

Seznámím vás s některými postřehy z kníky Začínám znovu rakouské

novinářky ijící v Paříi, Susanny Kubelkové. Vyla v nakladatelství Motto v roce 1992. Autorka shromádila řadu inspirujících ivotních příběhů. Podobně jako Slepičí polévka pro dui, sestavená z ojedinělých osudů bě

ných lidí, je i tato kníka poutavým vyprávěním, které psal ivot sám. Rozvíjí

|13|

I. KAPITOLA


se v ní téma aktivní obrany před stárnutím. Autorka ví, e nikdy není pozdě, e schopný jedinec zmůe vechno, e důleitějí ne peníze je mít rád lidi, e kdo lásku potřebuje, ten ji najde, e přes nepřízeň osuduipo těch nejtěích ivotních ranách je moné začít znovu. Jako novinářka vedla rozhovory s mnoha obyčejnými, ale zajímavými lidmi, kteří měli odvahu začít znovu. S novým vztahem, s novým zaměstnáním, se sportem a třeba i se studiem.

Dříve se předpokládalo, e ten, kdo začne studovat jako zralý člověk, to má těí. Je dál od koly a kolních znalostí, odvykl si učit se atd. Ale opak je pravdou. Zralý člověk má víc zkueností, má na co navazovat a má větí vědomí odpovědnosti. Je schopen lépe rozliit podstatné od nepodstatného. Dospělý ví lépe, proč studuje. Nesmíme jen jedno: rezignovat. Musíme se rozhoupat, překonat sami sebe, být otevření. Budu opět citovat Susannu Kubelkovou, která říká: Kdy vás napadne: tohle přece nemůe být vechno, je to ten pravý čas uvaovat o změně, začít znova a třeba od začátku. U to pochopila spousta lidí. A změnili úspěně svůj ivot.

Důleitějí ne peníze je: fantazie. A my u asi víme proč. Protoe fantazie je zdrojem kreativního přístupu k ivotu, a tím k pocitu uspokojení a nemusí k tomu nutně být vila s vyhřívaným bazénem. Co si kdo udělá ze svého ivota, je jeho věc. V tom mu nikdo nepomůe. Člověk má ale jednoho spojence, jmenuje se fantazie. K jejímu rozvíjení se vak musíme trochu nutit. Fantazie patří k naim největím pokladům. Nenechávejme ji zakrnět, naučme se ji pouívat při řeení běných věcí i při novém nasměrování svého ivota.

Chceme-li se vymanit z osidel toho, co nazýváme smůlou, musíme se správně naučit ocenit výkony druhých. První reakcí na výkon druhých, na úspěch kolegyně, bývá závist. Pak následuje sebelítost, pak útěcha: Ona měla jiné, tedy lepí monosti ne já. Měla lepí aty, víc peněz, protekci... Byla-li chudá, stačí říct: Vichni jí pomáhali. A kdo pomáhá mně? Nikdo. Člověk rád věří tomu, co říká.

|14|


Ale moudrý člověk ví, e tomu tak přece není. Je to jenom jakýsi optický

klam. Větinou máme tendenci podceňovat ostatní a přeceňovat sebe,

i kdy si myslíme, e to neděláme.

A jak z toho ven? Důležitý je nápad Ale nápady nám nepadají hotové do klína. Větina z nich vzniká pomalu a dlouho, potřebují čas, aby dozrály a nedají se vynutit. Dá se jim vak napomoci: samozřejmě přemýlením, ale inspirativní jsou i rozhovory s tvůrčími lidmi a literatura. Nevěřili byste, kolik nápadů dostávám při studiu knih mnohdy tématicky vzdálených od kreativity. Jsou mi prostě inspirací. Chci-li pracovat na sobě, chytnout druhý dech, je dobré si uvědomit, kde jsou mé silné stránky. Někdy stačí intuitivně vyjít vstříc nějaké zálibě. Nebo zcela naopak zaměřit se na to, o čem nic nevím, ale zajímá mě to. I to můe být silnou inspirací, chci se co nejvíc o dané problematice dovědět.

Dovolte, abych uvedla svůj příklad. Vdycky jsem si o sobě myslela, e jsem člověk zcela netvůrčí, neschopný nějakého díla. Pak jsem náhodou byla pozvána na kurz kreativity a nosné téma bylo na světě. Chodit na přednáky a navtěvovat různé kurzy můe být velkou inspirací a nasměrováním. Co chci opravdu dělat, k tomu se ovem musím dopracovat sama. Úspěch musí přijít zevnitř. Ne proto, e mám třeba talent a chci psát, a u vůbec ne pro honorář, ale proto, e radost z mé práce převáí nad ostatním. Autorka Susanna Kubelková na toto téma říká:

Kdo tvrdí, e se nenaučí hrát na klavír bez křídla značky Steinway nebo e nemůe psát knihy bez nádherné pracovny, ten je na patné adrese a neměl by ani muzicírovat ani psát.

Agatha Christie neměla vlastní pracovnu a do svých padesátin. Své skvělé detektivky psala v noci v koupelně. Vydělávání peněz bylo pro ni vedlejí. Důleité bylo psát dobré zápletky, dobré knihy a to ji pak učinilo bohatou a slavnou. Také Zdeněk Jirotka v českém rozhlase jednou vzpo

|15|

I. KAPITOLA

+


mínal, e svou nejčtenějí knihu, Saturnina, psal v koupelně a dodal, e proto je tam asi tolik vody. A co říci na závěr? Člověk se musí naučit překonat staré křivdy, aby mohl začít znovu. Někteří lidé prostě nechtějí zapomenout na křivdu, která se jim stala třeba před 20 lety. Utápějí se v sebelítosti a blokují si ance, které mají v současnosti.

Pozitivní pohled na svět je předpokladem pro astný ivot. ijeme v době, kdy se předevím naříká. Vlastní selhání větinou přesouváme na okolí. Tento postoj má za následek, e nechceme vyuít vlastních sil. Kadý člověk potřebuje záitek z úspěchu, kadý na sebe chce být hrdý, i kdy jde třeba o maličkosti.

K zamyšlení

1. Vidět svět černě je větí zábava, je to napínavějí. Co vy na to? 2. Je dobré projevit nebo skrývat city? 3. Umíte se na dávné křivdy podívat s nadhledem? 4. Myslíte, e platí: Kdy se usmíváte, máte lepí náladu? 5. Napite stručně, zda a jak jste ve svém ivotě začínali znovu.

Kreativní pohyb aneb Doteková

komunikace

Milovat sebe znamená milovat ostatní.

Pokud člověk nemiluje sám sebe, nemůe se ani radovat z ádného vztahu. Kadý vztah je pro něj zdrojem starostí. Takový člověk má neustále starost, co ten druhý udělá, zda ho má doopravdy rád a zda mu na něm zá

|16|


leí. A naopak nikdy nebudeme dost dobří pro někoho, kdo sám sebe nemá dost rád. Je těké se takovému člověku zavděčit.

K uvolnění napětí je moné pouít pohybové rozcvičky, dotekovou ko

munikaci, podání ruky, pohlazení, obětí atd. V této kapitole se vak zaměříme na jinou aktivitu: na vyjádření hudby pohybem, tancem. Umoní nám to nejen pohybem se uvolnit, ale i proívat hudbu intenzivněji ne jenom poslechem. Pohyb se stává prostředkem vyjádření, dostavují se nevědomé volné pohybové asociace. Vichni máme stejné vnitřní potřeby a zábrany v komunikaci, důvěře a vztazích. Dosaení fyzické a psychické integrace se skupinou jedinci umoní, aby byl vnímavějí k okolí.

Taneční a pohybové činnosti v naplánovaném programu mohou

tuto integraci optimalizovat následujícím způsobem: 1. rozvíjejí růst vlastní identity, vytvářením přesnějí představy o těle

umoní poznat a potvrdit vlastní já, 2. zdokonalují sociální dovednosti, rozvíjejí sociální kontakt, důvěru, citli

vost, spolupráci s ostatními, 3. vytvářejí příleitost pro expresivní zapojení těla, probouzejí přitom

zdroje a rezervy emocí a imaginace, 4. navozují pocit úspěchu, překonání vlastních bariér, 5. zlepují funkční a dynamické schopnosti, například nervosvalové do

vednosti při koordinaci chůze.

Po aktivitě můe následovat diskuse, zpětná vazba a sebepoznání. Ně

kdy je uitečné se k pohybové formě znovu vrátit a s vědomím nových souvislostí ji znovu zopakovat. Na průběh pohybové lekce se dá nahlíet jako na cyklus kreativní energie, ve kterém přecházíme od nabití při zahřívací fázi a zaktivování v úvodu do tématu, přes vyvrcholení uprostřed lekce, kdy se téma rozvíjí, a k závěru, kdy je lekce ukončena aktivitou zklidnění. Pomáháme účastníkům zapojovat se do kreativní rytmické situace.

|17|

I. KAPITOLA


Ukázková lekce: Pohybem k emapatii

Rozehřátí: Volný pohyb po místnosti, kadý se musí dotknout dvou dalích

účastníků, toté v mírném běhu. Určí se dvojice. Jeden sleduje druhého a kopíruje jeho pohyby. Vedoucí náhodně vypíná hudbu, vichni na dvě a tři vteřiny strnou a nehýbají se. Předvádějící můe pohyby ztěovat. V nepravidelných intervalech se vyměňují role.

Pomůcky: hudba, bubínek

Postup:

U

Vyzveme partnery, aby si pořídili nějaký bicí nástroj. Dopro

vázejí pohyby druhého údery do tohoto nástroje. Potom se

role vymění. Pohybující se jedinec můe kdykoli znehybnět. U

Vedoucí bubnuje. Jakmile přestane, vichni musí znehyb

nět. U

Vedoucí bubnuje rytmus, při kterém skupina sbírá vekerou

energii, vichni pak mohutně vyskočí a při dopadu na zem

co nejpevněji strnou. U

Dvojice předvádějí pantomimicky nějaký sport. Dvě minuty

mohou nacvičovat, pak kadá dvojice předvede pantomimu

ostatním, ale velmi zpomaleně, ostatní se snaí uhodnout

o jaký sport jde. U

Vedoucí vyuije pantomimický pohyb jako základ pro uve

dení skupiny do tance. Skupina má co nejvěrněji kopírovat

pohyb vedoucího. U

Na závěr skupinového tance pobídne vedoucí několik jedin

ců, aby vedli skupinu v tanci. U

Pomalé zklidňování, pomalejí hudba, pohyby se zvláčňují,

zpomalují, a do zastavení. U

V diskusi řekne kadý z účastníků, co oceňuje na partnerovi,

kterého kopíroval. U

Kadý by měl popsat své chování během cvičení, včetně

pocitů.

|18|
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist