načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak jednat se stavebním úřadem - Michal Lalík

Jak jednat se stavebním úřadem

Elektronická kniha: Jak jednat se stavebním úřadem
Autor: Michal Lalík

Publikace poradí, co si rozmyslet a zvážit, než se vydáme na stavební úřad, shrnuje doporučení, jak správně jednat s pracovníky stavebních úřadů. Nechybí ani rady, jak se bránit ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  127
+
-
4,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 112
Rozměr: 21 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3970-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace poradí, co si rozmyslet a zvážit, než se vydáme na stavební úřad, shrnuje doporučení, jak správně jednat s pracovníky stavebních úřadů. Nechybí ani rady, jak se bránit proti úředním rozhodnutím, s nimiž účastník stavebního řízení nesouhlasí. Připomíná rovněž povinnosti, které musí dle stavebního zákona brát na zřetel stavebník, ale i stavební dozor, vlastník stavby či osoby stavbu provádějící. Závěrečná kapitola obsahuje odpovědi na konkrétní dotazy, s nimiž se autor, který působí jako konzultant v oblasti stavebního práva a stavařiny obecně, ve své vlastní praxi setkal. Příručka obsahuje návod, jak efektivně jednat se stavebním úřadem. V úvodu seznamuje se základními ustanoveními stavebního zákona a souvisejících norem. Určeno laikům - potencionálním stavebníkům.

Popis nakladatele

Jednotlivé kapitoly této publikace vás zasvětí do tajů stavebního zákona, a to v rozsahu potřebném pro výstavbu běžného rodinného domu. Poradí, co si připravit, co nezapomenout a nad čím se zamyslet, než se vydáte na stavební úřad, doporučí i vhodný postup při jednání s jeho zaměstnanci. Už dávno neplatí, že si musíte nechat všechno líbit. Část knihy je pojata jako průvodce ukázkovými řízeními, spornými z pohledu stavebního zákona - například se dozvíte, jak vám může stavební úřad pomoci se sousedem, který se o svou stavbu náležitě nestará a ohrožuje tak váš majetek; popřípadě jak se správně chovat, pokud bude stavební úřad prošetřovat vaši stavbu.To vše a mnoho dalších informací potřebných pro úspěšné jednání na stavebním úřadě pro vás sestavil autor, který sám na stavebním odboru několik let působil.

Předmětná hesla
Rodinné domy
Příprava staveb
Stavební právo -- Česko
stavební řízení -- Česko
Zařazeno v kategoriích
Michal Lalík - další tituly autora:
Práce s počítačem pro seniory 2 -- fotografie, prezentace, hudba a komunikace Práce s počítačem pro seniory 2
 (e-book)
Práce s počítačem pro seniory 2 -- fotografie, prezentace, hudba a komunikace Práce s počítačem pro seniory 2
 (e-book)
WWW pro každého WWW pro každého
 (e-book)
Práce s počítačem pro seniory Práce s počítačem pro seniory
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Projekt zděného pas

lna jsou tepelně

dloženo

_RD.indb 154

3.1.2011 16:48:14

_

RD

.indb

154

3.1.20

11 16:4

8:14

_RD.indb 154 3.1.2011 16:48:14

nejčastější otázky a odpovědi

ke stavebnímu zákonu z praxe

Michal Lalík

148

Jak jednat

se stavebním

úřadem

ne

ke s

jč tějšší ttáá k d ědiejčastějššíí ootttáááázzzzzkkkkkkyyyy aaaa ooodddppověědi

e stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat se stavebním úřadem

MICHAL LALÍK

148

domu do Te

děle

_RD.indb 154

3.1.2011 16:48:14

Grada Publishing, a. s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401

fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

Jednotlivé kapitoly této publikace vás zasvětí do tajů stavebního zákona, a to

v rozsahu potřebném pro výstavbu běžného rodinného domu. Poradí, co si připravit,

co nezapomenout a nad čím se zamyslet, než se vydáte na stavební úřad, doporučí

i vhodný postup při jednání s jeho zaměstnanci. Už dávno neplatí, že si musíte

nechat všechno líbit.

Část knihy je pojata jako průvodce ukázkovými řízeními, spornými z pohledu sta

vebního zákona – například se dozvíte, jak vám může stavební úřad pomoci se

sousedem, který se o svou stavbu náležitě nestará a ohrožuje tak váš majetek;

popřípadě jak se správně chovat, pokud bude stavební úřad prošetřovat vaši stavbu.

To vše a mnoho dalších informací potřebných pro úspěšné jednání na stavebním

úřadě pro vás sestavil autor, který sám na stavebním odboru několik let působil.

Michal Lalík

Absolvoval ISŠ v Semilech (obor pozemní stavby). Po studiích působil řadu let

jako odborný samostatný referent odboru územního plánování a stavebního řádu,

kde získal osvědčení Ministerstva vnitra České republiky o odborné způsobilosti

pro rozhodování na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.

V současné době se věnuje publikační činnosti (autor knihy na téma „Podáváme

žádost na stavební úřad“ a několika dalších odborných článků na téma stavebního

práva). Působí jako nezávislý poradce v oblasti investiční výstavby.

Jak jednat

se stavebním

úřademMichal Lalík

GRADA PUBLISHING

Jak jednat

se stavebním úřadem


Michal Lalík Jak jednat se stavebním úřadem Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 4454. publikaci Odpovědná redaktorka Věra Slavíková Sazba Vladimír Velička Návrh domu na obálce Ing. arch. Josef Smola a Ing. Kateřina Mertenová Počet stran 112 První vydání, Praha 2011 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. © Grada Publishing, a.s., 2011 Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2011 Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. ISBN 978-80-247-3970-0

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez před

chozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude

trestně stíháno.

Jak Jednat se stevebním úřadem

Obsah

Úvod ....................................................................................... 8

1 Základní fakta a informace o stavebním zákonu ................................ 9

1.1 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „stavební zákon“) ...............................................................10

1.2 Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech ...........12

1.3 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ..........................13

1.4 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických

podkladech, územně plánovací dokumentaci

a způsobu evidence územně plánovací činnosti .............................13

1.5 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích

na využití území, ve znění pozdějších předpisů ..............................13

1.6 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního opatření, veřejnoprávní smlouvy

a územního opatření ..........................................................................14

1.7 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona

ve věcech stavebního řádu ................................................................14

1.8 Vyhláška č. 268/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby ..............................................14

1.9 Vyhláška č. 23/2008 Sb.,

o technických podmínkách požární ochrany staveb ......................16

2 Co si rozmyslet, než půjdete na stavební úřad ..................................19

2.1 O jakou stavbu mám zájem? .............................................................20

2.2 O jak velkou stavbu půjde – zejména půdorysná plocha? .............20

2.3 Na jakém pozemku má být stavba umístěna? .................................21

2.4 Jaké stavby se nacházejí na sousedních pozemcích? ......................22

2.5 Má obec územní plán? ......................................................................23

2.6 Potřebuji na zamýšlenou stavbu povolení? ......................................23

2.7 Pokud stavba podléhá vydání předchozího povolení,

tak kdo všechno bude žadatelem – stavebníkem? ..........................24

Obsah

2.8 P okud stavba podléhá vydání předchozího povolení,

mohu si zajistit podklady pro vydání povolení sám,

nebo budu muset vyhledat služby odborníka? ................................24

2.9 Kdy chci stavbu realizovat? ..............................................................25

3 Jak asertivně jednat se stavebním úřadem .......................................27

3.1 Úředník je zde pro vás – je to váš „parťák“ .....................................28

3.2 Úředník zde není jen pro vás ............................................................29

3.3 Úředník je také jen člověk – i on může být omylný .......................29

3.4 Na vše existuje předepsaný postup

s přesně stanovenými lhůtami ..........................................................30

3.5 Ústní komunikace se stavebním úřadem – klady a zápory ............31

3.6 Písemná komunikace se stavebním úřadem – klady a zápory .......31

3.7 E-mailová komunikace se stavebním úřadem – klady a zápory ....32

3.8 Telefonická komunikace se stavebním úřadem –

klady a zápory ....................................................................................32

3.9 Na koho se obrátit, pokud nejste spokojeni

s přístupem úředníka stavebního úřadu ...........................................33

3.10 Umění čekat .......................................................................................33

3.11 Kdy se vyplatí vyhledat rady odborníka a kde jej najít ..................34

3.12 Není stavební úřad jako stavební úřad –

vysvětlení věcné příslušnosti jednotlivých stavebních úřadů .........35

3.13 Vydáním povolení ke stavbě nemáte ještě „vyhráno“ .....................35

4 Jak se můžete bránit, když nesouhlasíte s názorem stavebního úřadu ....36

4.1 Řádná odvolání ..................................................................................36

4.2 Mimořádná odvolání .........................................................................46

4.3. Přezkumné řízení ...............................................................................47

4.4 Obnova řízení .....................................................................................51

4.5 Vydání nového rozhodnutí................................................................52

5 Jak se chovat při kontrolní prohlídce prováděné stavebním úřadem .......55

5.1 Problematický soused ........................................................................56

Jaké máte dle stavebního zákona povinnosti .........................................58

6.1 Stavebník ............................................................................................59

6.2 Stavbyvedoucí a stavební dozor ........................................................60

6.3 Vlastník stavby a zařízení ..................................................................62

Jak Jednat se stavebním úřadem

7

6.4 Osoba provádějící stavbu ..................................................................63

6.5 Vlastníci technické infrastruktury ....................................................64

6.6 Projektant stavby ...............................................................................65

6.7 Stavební deník ....................................................................................67

7 Přestupky a delikty proti stavebnímu zákonu ...................................69

8 Jak se chovat při přestupkovém řízení na stavebním úřadu ..................78

8.1 Zahájení řízení ...................................................................................78

8.2 Seznámení se spisem .........................................................................79

8.3 Projednání přestupku ........................................................................79

8.4 Spáchal jsem něco? ...........................................................................80

8.5 Účinná lítost .......................................................................................80

8.6 Polehčující okolnosti .........................................................................80

8.7 Stanovení výše pokuty .......................................................................81

8.8 Vaše možnosti ....................................................................................81

9 Shrnutí a přehled základních pravidel pro efektivní jednání

se stavebním úřadem .................................................................82

9.1 Jak se bránit před sousedovou stavbou ............................................83

9.2 Vzájemné odstupy staveb ..................................................................84

9.3 Pojem stavební pozemek ...................................................................86

9.4 Terminologie a náležitosti staveb .....................................................87

9.5 Termíny používané stavebním právem.............................................89

9.6 Lhůta k provedení stavby – platnost vydaného povolení ...............92

9.7 Stavby bez povolení stavebního úřadu .............................................93

9.8 Svépomocná a dodavatelská forma výstavby ..................................94

9.9 Postih za nelegálně postavenou stavbu ............................................95

9.10 Legalizace staveb ...............................................................................95

9.11 Stavba a územní plán ......................................................................101

9.12 Dokumentace bouracích prací .......................................................102

9.13 Stavební deník .................................................................................105

9.14 Shnující tabulka ............................................................................... 111

10 Závěr ................................................................................... 112


8

Úvod

Poté co jsem přestal pracovat na stavebním úřadu, začal jsem se živit jako nezávislý

konzultant v oblasti stavebního práva a stavařiny jako takové vůbec. V soukromé praxi

se každý den setkávám s tím, že se běžný občan – potencionální stavebník – ztrácí

v množství paragrafů stavebního zákona a ostatních předpisech, které mají vliv na

povolení stavby. Při psaní této knihy jsem vycházel hlavně z vašich dotazů tak, aby

kniha poskytovala odpovědi na otázky, které vás opravdu zajímají, hlavně bych si přál,

aby vám kniha pomohla s řešením situací, které vás mohou v životě (v souvislosti se

stavebním zákonem) potkat.

Kniha je rozdělena do několika hlavních kapitol a jedné kapitoly shrnující, která ob

sahuje odpovědi na vaše přímé, nejčastěji kladené dotazy.

Jednotlivé kapitoly vás postupně zasvětí do „tajů“ stavebního zákona v rozsahu, který

budete potřebovat pro jednání na stavebním úřadě. Poradí vám, co byste si měli roz

myslet a co byste neměli zapomenout zvážit, než se vydáte jednat na stavební úřad.

Věřím, že neocenitelnou pomůckou pro vás bude i kapitola, která si klade za cíl naučit

vás jak správně jednat s pracovníky stavebního úřadu, protože již dávno neplatí, že si

musíte nechat všechno líbit. Část knihy je pojata jako „průvodce“ krizovými řízeními

z pohledu stavebního zákona – konkrétně uvádím příklady toho, jak vám může stavební

úřad pomoci se sousedem, který se o svou stavbu náležitě nestará a vám tak ohrožuje

váš majetek, popřípadě jak se správně chovat, pokud bude stavební úřad vaši stavbu

prošetřovat.

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat třem lidem, jimž tuto knihu věnuji. Dvě z těch

to osob jsou moji bývalí vedoucí na odboru územního plánování a stavebního řádu

(Mgr. Vladimír Mečíř a p. Petr Plecháč), kteří mě v mém životě velmi ovlivnili a jimž

vděčím za mnohé... Třetí osobou (nikterak však poslední), které chci tuto knihu věno

vat, je můj otec, bez jehož příkladu bych se stavařině asi nikdy nevěnoval.

Budu vám velice vděčný, pokud mi na mou e-mailovou adresu: lalik.m@seznam.cz

napíšete vaše případné připomínky či dotazy k této knize nebo k problematice sta

vebního zákona.

Hrabačov, květen 2011

Michal Lalík


9

Základní fakta a informace

o stavebním zákonu

Jak bylo uvedeno již v úvodu, tato kniha je určena běžnému člověku, který se setkává se stavebním zákonem spíše příležitostně – nejde o odborníka, pro kterého je stavební zákon „denním chlebem“. Cílem této kapitoly není naučit vás a vysvětlit vám veškerá ustanovení stavebního zákona a navazujících právních předpisů. Po vás, jako po neodbornících, nemůže nikdo ani chtít, abyste se ve stavebním právu vyznali dopodrobna. Ale v duchu známého rčení: „neznalost zákona neomlouvá“ byste měli znát alespoň tzv. minimum ze stavebního práva, měli byste vědět, jaký stavební zákon je v současné době platný a jaké další vyhlášky mají na jeho fungování a aplikaci vliv. Problematika stavebního zákona není v podstatě nikterak složitá nebo dokonce nepochopitelná. Na vašich dotazech ze své soukromé praxe vidím, že minimálně jedna polovina všech vašich otázek se týká toho, že nevíte, kde máte najít odpovědi třeba na to, jaká musí být minimální vzájemná odstupová vzdálenost staveb rodinných domů nebo jak vysoký plot si můžete postavit. Z pohledu stavebního práva jde o „banální“ dotazy – nebo lépe řečeno banální dotazy pro člověka, který ví, kde má na tyto otázky hledat odpovědi. Cílem této kapitoly je, poradit vám, kde odpovědi najít.

Přehled nejdůležitějších právních pramenů

(1) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu,

ve znění pozdějších předpisů.

(2) Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech.

(3) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

(4) Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

(5) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území,

ve znění pozdějších předpisů.

(6) Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního opatření, veřej

noprávní smlouvy a územního opatření.

1


ZákLadní fakta a infOrMace O stavebníM ZákOnu

10

1

(7) V yhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavební

ho zákona ve věcech stavebního řádu.

(8) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

(9) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Rámeček obsahuje přehled hlavních – rozhodujících – zákonů a vyhlášek, které mají vliv na stavební právo. Na uvedené zákony a vyhlášky se v následujících částech této kapitoly podíváme podrobněji. 1.1 Zák on č. 183/2006 sb., zákon o územním plánování

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“)

Dne 1. 1. 2007 vstoupil v platnost dlouho očekávaný stavební zákon, který po více než třiceti letech změnil dosavadní zajetý řád v povolování staveb. Na začátku svého fungování přinesl tento stavební zákon zmatek do života občanů i nás, kteří jsme jej museli každý den užívat. Ve svých 198 ustanoveních stavební zákon řeší, jaká stavba může být povolena v rámci územního souhlasu. Řeší, jaké povinnosti má každý vlastník stavby, stavebník, projektant. Specifikuje, jak dlouho může stavebnímu úřadu trvat třeba vyřízení vaší žádosti o územním rozhodnutí o umístění stavby. Stavební zákon ale řeší i spoustu věcí, které jsou pro běžného člověka jen velice těžce uchopitelné, jako např.: úkoly územního plánování, územně analytické požadavky, vyklizení stavby apod. Pokud budete chtít, můžete si samozřejmě prostudovat celý stavební zákon, ale osobně si myslím, že bude stačit, pokud budete znát čísla několika nejdůležitějších paragrafů stavebního zákona, jejichž znalost vám umožní zaměřit se přímo na věc, která vás zajímá. Čísla paragrafů, které je dobré znát: ▸ § 96 s tavebního zákona – paragraf uvádějící postup a náležitosti, které musíte splnit

pro získání povolení – územního souhlasu – stavebního zákona pro stavby, pro které

není dle § 103 stavebního zákona potřeba ohlášení ani stavební povolení stavebního

úřadu.Jak Jednat se stavebním úřadem

11

▸ § 1 04 stavebního zákona – paragraf, který uvádí, jaké stavby lze povolit na tzv. ohlá

šení stavebního úřadu – v tomto paragrafu můžete mimo jiné nalézt třeba stavby

rodinných a rekreačních domu do 150 m

2

.

▸ § 105 a § 106 stavebního zákona – dvojice paragrafů, které podrobně popisují ná

ležitosti tzv. ohlášení staveb – najdete zde návod (postup), který musíte pro získání

tohoto povolení dodržet. ▸ § 79 stavebního zákona – paragraf, který uvádí, pro jaké stavby je vyžadováno územní

rozhodnutí o umístění stavby. ▸ § 84–93 stavebního zákona – rozmezí výše uvedených paragrafů detailně popisuje

proces územního řízení – od podání žádostí přes kriteria posuzování až po dobu

platnosti vydaného územního rozhodnutí. ▸ § 103 stavebního zákona – paragraf, který obsahuje výčet staveb, které nevyžadují

stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu (viz. územní souhlas). Výčet těchto

staveb je dost obsáhlý a najdete v něm stavby do plochy 25 m

2

(kůlny, přístřešky,

pergoly,...) přes bazény do 40 m

2

až po třeba cirkusové stany a opěrné zdi.

▸ § 109–115 stavebního zákona – rozmezí výše uvedených paragrafů detailně popisuje

proces stavebního řízení, který budete muset absolvovat k získání stavebního povolení. ▸ § 118 stavebního zákona – paragraf, který popisuje postup pro získání rozhodnutí

o změně stavby před jejím dokončením – týká se např. těch, kteří potřebují prodloužit

lhůtu k dokončení stavby (na základě vydaného stavebního povolení), nebo těch,

kteří se chtějí jiným způsobem odchýlit od původně vydaného stavebního povolení. ▸ § 123 stavebního zákona – paragraf stavebního zákona popisující náležitosti, které

je nutné získat, abyste mohli získat povolení předčasného užívání (umožňuje užívat

rozestavěnou stavbu nebo její část schopnou trvalého užívání ještě před samotnou

„kolaudací stavby). ▸ § 120 stavebního zákona – paragraf řešící tzv. oznámení o záměru započetí s užíváním

stavby. Jde o novinku stavebního zákona, která pro určitý druh staveb povolených

po 1. 1. 2007 nahrazuje kolaudaci stavby. ▸ § 122 stavebního zákona – paragraf řešící tzv. kolaudační souhlas. Jde o novinku

stavebního zákona, která pro určitý druh staveb povolených po 1. 1. 2007 nahrazuje

kolaudaci stavby. ▸ § 129 stavebního zákona – paragraf stavebního zákona, který řeší postup stavebního

úřadu v případě, že přijde na nepovolenou stavbu. Jsou zde řešeny i náležitosti pro

získání tzv. dodatečného povolení stavby, které umožňuje pokračovat ve stavbě, která

ZákLadní fakta a infOrMace O stavebníM ZákOnu

12

1

byla prováděna původně bez povolení stavebního úřadu (pokud bylo takové povolení

stavebním zákonem vyžadováno). ▸ § 152 stavebního zákona – paragraf popisující povinnosti stavebníka, které musí při

výstavbě dodržet. ▸ § 154 stavebního zákona – paragraf popisující povinnosti vlastníka stavby nebo zaří

zení, které musí po celou dobu životnosti stavby dodržet. ▸ § 156 stavebního zákona – paragraf uvádí požadavky na stavby – jaké materiály

mohou být užity při výstavbě. ▸ § 158 stavebního zákona – paragraf, který stanoví, co jsou tzv. vybrané činnosti ve

výstavbě – je zde jasně řečeno, pro jakou dokumentaci již budete muset vyhledat

služby odborníka. ▸ § 178 stavebního zákona – paragraf, který řeší přestupky proti stavebnímu zákonu

– je zde jasně řečeno, co je přestupkem proti stavebnímu zákonu a jaká maximální

pokuta vám hrozí, pokud se takovéhoto přestupku dopustíte. Toto je tedy přehled paragrafů stavebního zákona, se kterými se můžete setkat a jejichž znalost se vám bude určitě hodit. V době sepsání této knihy již existuje několik novel stavebního zákona, které do jisté míry změlnily jeho původní vzhled. Pokud se tedy pustíte do studování stavebního zákona, vždy se ujistěte, že máte v ruce skutečně aktuální znění – pro ověření je dobré se podívat třeba na stránky Českého ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), kde v sekci územní plánování a stavební řád najdete i přehled platné právní úpravy stavebního zákona. 1.2 vyhláška č. 498/2006 sb.,

o autorizovaných inspektorech

První z řady tzv. prováděcích vyhlášek stavebního zákona (tzn. vyhláška, která stanovuje podrobnější požadavky na určité věci upravené již i stavebním zákonem). Konkrétně tato prováděcí vyhláška stavebního zákona stanovuje podrobné požadavky pro profesi autorizovaného inspektora, jež je popsána v paragrafu 143 stavebního zákona. Pokud si tuto vyhlášku nebudete pamatovat, nebude to vůbec vadit, jelikož zhruba tak devět z deseti lidí, kteří si tuto knihu přečtou, se s autorizovaným inspektorem nesetká.Jak Jednat se stavebním úřadem

13

1.3 vyhláška č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb V dřívějších dobách projektanti vypracovávali pro stavby, které procházeli územním nebo stavebním řízením, dokumentace staveb, a dělají to vlastně i nyní. Jediné, co se na tvorbě dokumentací s příchodem této vyhlášky změnilo, je to, že výše uvedená vyhláška nově podrobně stanoví, jak má taková dokumentace pro stavební povolení nebo třeba pro potvrzení o existenci stavby či bouracích pracích vypadat. Většinu z dokumentací, které tato vyhláška popisuje, mohou vypracovávat pouze oprávněné – autorizované – osoby. Výjimkou je ale např. dokumentace skutečného provedení stavby, kterou si můžete vypracovat sami (pokud tedy dodáte požadavky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce). Dokumentaci budete potřebovat pro legalizaci staveb, které byly postaveny bez povolení před rokem 1976 (tedy stavby postavené před platností původního stavebního zákona č. 50/1976 Sb.). 1.4 vyhláška č. 500/2006 sb.,

o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Tato vyhláška je pro obyčejného člověka nepochopitelná a ve své podstatě i „nepoužitelná“. Řeší totiž, jak již její název předesílá, podrobnosti týkající se územně analytických podkladů a způsobů jejich evidence – uživatelem této vyhlášky jsou spíše již odborníci z praxe a především přímo z praxe úřadů územního plánování. 1.5 vyhláška č. 501/2006 sb.,

o obecných požadavcích na využití území, ve znění

pozdějších předpisů Co do obsahu jedna z nejzajímavějších prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Popisuje například, co je to vlastně rodinný dům, bytový dům... (vysvětlení těchto pojmů na základě norem), stanovuje i požadavky na vymezování ploch, což v praxi znamená určit, jaká kritéria musí plocha splňovat, aby ji mohli nazývat plochou bydlení, plochou veřejného prostranství, plochou dopravní infrastruktury...

ZákLadní fakta a infOrMace O stavebníM ZákOnu

14

1

Důležitost této vyhlášky pro vás ale spočívá hlavně v tom, že poskytne odpovědi na dotazy týkající se vzájemných odstupů staveb, což je jeden z dotazů ke stavebnímu zákonu, který se v různých podobách dosti často opakuje. Hodně z uvedených ustanovení této vyhlášky je výjimkových, tzn., že stavební úřad vám může povolit výjimku z tohoto ustanovení (která ustanovení této vyhlášky jsou výjimková je možné se dozvědět z § 26 této vyhlášky). 1.6 vyhláška č. 503/2006 sb.,

o podrobnější úpravě územního opatření, veřejnoprávní

smlouvy a územního opatření Vyhláška stanovuje zejména podrobnosti pro jednotlivá územní řízení a třeba veřejnoprávní opatření. Přesně určuje, jak vypadají formuláře pro jednotlivá řízení – tzn., že např. o územní řízení o umístění stavby nemůžete požádat jen tak „na kusu papíru“, ale musíte k tomu použít formulář dle vzorů uvedených v příloze k této vyhlášce. 1.7 vyhláška č. 526/2006 sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

ve věcech stavebního řádu Vyhláška stanovuje zejména podrobnosti pro jednotlivá „stavební“ řízení (stavební povolení, ohlášení stavby). Přesně určuje, jak vypadají formuláře pro jednotlivá řízení – tzn., že vyhláška stanovuje, jak přesně má vypadat např. žádost o stavební povolení. 1.8 vyhláška č. 268/2009 sb.,

o technických požadavcích na stavby Pokud jste se již někdy pustili do studování stavebního zákona, jistě jste narazili na termíny, jako je „stavba pro zemědělství“, „rodinný dům“... Některé tyto termíny naleznete vysvětleny na začátku stavebního zákona, všechny ostatní jsou objasněny právě v této vyhlášce. Jak Jednat se stavebním úřadem

15

Pozor, tato vyhláška např. ale stanovuje i technické požadavky na stavby – např. jak vysoko má být strop minimálně nad podlahou (tzv. světlá výška místnosti). Tato vyhláška je ve své podstatě převratnou, protože uzákonila množství technických požadavků na stavby, které byly dříve „pouze“ stanoveny např. českými státními normami (ČSN) – takže se dá říci, že do doby, než přišla tato vyhláška, byly některé tyto požadavky na stavby „nepovinně povinné“. Doporučuji vám přečíst si tuto vyhlášku, určitě se to vyplatí. Pro názornost, abyste si uměli lépe představit, jak takové požadavky mohou vypadat, přikládám přesnou citaci dvou paragrafů. První řeší nároky na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Druhý řeší požadavky na garáže.

Přesné znění § 40 vyhlášky o technických požadavcích na stavby

Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci

(1) V rodinném domě musí být vymezen dostatečný prostor pro odkládání

směsného komunálního odpadu. Není-li možné takovýto prostor situovat

v domě, je třeba vymezit stálé stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný

komunální odpad na pozemku rodinného domu nebo na přilehlém pozem

ku stejného vlastníka.

(2) Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností

ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejméně 2500 mm, v podkroví

2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí

být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové

plochy místnosti.

(3) Sklon schodišťových ramen hlavních schodišť do obytných podlaží v rodin

ném domě a ve stavbě pro rodinnou rekreaci nesmí být větší než 35°;

nepřesáhne-li konstrukční výška 3000 mm, je možno zvýšit sklon schodišťo

vých ramen až na 41°. V jednom rameni smí být nejvýše 18 schodišťových

stupňů.

(4) U hlavních schodišť a u chodeb v rodinném domě a ve stavbě pro rodinnou

rekreaci musí být nejmenší podchodná výška 2100 mm a nejmenší prů

chodná šířka 900 mm; u pomocných schodišť je nejmenší průchodná šířka

750 mm.

+


ZákLadní fakta a infOrMace O stavebníM ZákOnu

16

1

Přesné znění § 47 vyhlášky o technických požadavcích na stavby

Garáže

(1) Světlá výška garáží a příjezdních ramp a rozměry vnitřních účelových komu

nikací a jednotlivých stání garáží jsou dány normovými hodnotami. (2) V garážích, kde se trvale zdržují zaměstnanci, se zřídí hygienické zařízení

v souladu s normovými hodnotami. (3) U jednotlivých a řadových garáží je při použití přirozeného větrání velikost

větracích otvorů připadajících na jedno vozidlo dána normovými hodnotami. (4) Umístění vjezdu do hromadných garáží musí umožňovat zajíždění jízdou

vpřed s maximálně jedním obloukem. (5) Prostory stání a vnitřních komunikací hromadných garáží se větrají podle

požadavků daných normovými hodnotami tak, aby se zabránilo vzniku ne

přípustných koncentrací škodlivých plynů a par jak v garážích, tak i v přileh

lých stavbách. (6) V hromadných garážích se zřizuje kanalizace jen v prostorech, kde jsou

umístěny výtoky vnitřního vodovodu a podlahové vpusti. Kanalizace musí

být provedena tak, aby bylo možné bezpečně zachytit případný havarijní

únik provozních kapalin, zejména olejů a pohonných hmot. (7) Odběrné plynové zařízení pro vytápění garáží musí být navrženo a prove

deno s ohledem na možná rizika tak, aby v důsledku jeho použití a způ

sobu provedení nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat.

Způsob instalace odběrného plynového zařízení v garážích je dán normo

vými hodnotami.

1.9 vyhláška č. 23/2008 sb.,

o technických podmínkách požární ochrany staveb

Tato vyhláška nepatří mezi tzv. prováděcí vyhlášky stavebního zákona, ale i tak jde

o vyhlášku, která má na fungování stavebního zákona zásadní vliv.

Je to právě tato vyhláška, která stanovuje pravidla pro požární bezpečnost staveb.

Určuje, co musíte splnit, aby byla stavba bezpečnou po požárně-bezpečnostní stránce.


1Jak Jednat se stavebním úřadem

17

Tato vyhláška nově uvádí dvě zásadní věci: ▸ Nově je stanovena podmínka mít ve stavbách tzv. „autonomní hlásiče požáru“, což

bylo dříve dobrovolné, a bylo tedy čistě na vaší úvaze, jestli si hlásič do své stavby

pořídíte, nebo jestli ho považujete za zbytečný. Teď již volbu nemáte, předepsaný

počet hlásičů musí být s jejich přesným umístěním uveden v požárně bezpečnostním

řešení již ve chvíli, kdy předkládáte žádost o povolení stavby. V případě, že v době

„kolaudace“ stavby nebudou hlásiče osazeny, nebude stavba povolena do trvalého

užívání. ▸ Nejzásadnější změnu, kterou tato vyhláška přinesla, je způsob, jak se nahlíží na po

žární odstupy staveb. Do doby uvedení této vyhlášky do praxe se postupovalo tak, že

pokud požárně nebezpečný prostor vaší stavby (požárně nebezpečný prostor stavby

je stanoven na základě požárního řešení stavby, které provádí oprávnění specialista)

zasahoval na cizí pozemek nebo cizí stavby, stačilo požádat o povolení výjimky (se

souhlasem ovlivněných osob). Stavební úřad vám mohl udělit výjimku a z požární

ho hlediska bylo vše v pořádku. Nyní je vše jinak. V současné době nevadí, pokud

požárně nebezpečný prostor vaší stavby zasáhne cizí pozemek. Problém budete

mít ve chvíli, kdy se požárně nebezpečné plochy vaší (navrhované) stavby protnou

s požárně nebezpečnými prostory stávající sousední stavby. Již totiž není možné

požádat o výjimku, i kdyby s tím vlastník té sousední stavby souhlasil. Prostě budete

mít smůlu a svou navrhovanou stavbu budete muset posunout tak daleko, aby vaší

stavbou nebyly sousední stavby ovlivněny. Jak vidíte, stavební právo se skládá nejen z ustanovení stavebního zákona, ale velký vliv na něj mají i výše uvedené vyhlášky, které jsou někdy stejně důležité jako samotný stavební zákon. Samozřejmě je zbytečné, abyste studovali veškeré výše uvedené vyhlášky, ostatně proto tu není jejich výčet ani uveden. Pro běžný život vám bude stačit, pokud si přečtete vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Protože právě tyto dvě vyhlášky obsahují odpovědi na 80 % všech vašich dotazů týkajících se stavebního práva. Je však dobré vědět, co vás může čekat ještě před tím, než půjdete na samotný úřad. Myslím tím, že se vyplatí podívat se do konkrétních uvedených paragrafů stavebního zákona (výše uvedený výčet), abyste např. věděli, kdy má pracovník stavebního úřadu právo po vás chtít dokumentaci vypracovanou odborníkem a kdy na to úředník právo nemá. On totiž každý požadavek, který budete

ZákLadní fakta a infOrMace O stavebníM ZákOnu

18

1

muset splnit, vás bude většinou stát nějaké peníze, a v případě pořízení dokumentace

u odborníka to nebudou peníze malé.

Pro názornost si uveďme příklad z praxe: nedávno ke mně přišla klientka, která chtěla

pomoci s územním souhlasem. Jistě, teď vy všichni, co jste si o tomto již něco přečetli,

víte, že nejde o nic náročného, co by člověk nemohl zvládnou sám. Problém je, že

někdy můžete narazit na pracovníka stavebního úřadu, který si vykládá stavební zákon

trošičku po svém. Takový úředník po vás může pak chtít něco, na co nemá vlastně ani

právo. Nejčastějším prohřeškem úředníků stavebních úřadů bývá např. to, že chtějí,

abyste jim ke své žádosti předložili dokumentaci od nějakého odborníka – se slovy, že

je potřeba, aby dokumentace měla tzv. „předepsanou formu“. Úředník nemá na tento

svůj požadavek pro územní souhlas žádný právní nárok, neboť stavební zákon ani jiné

vyhlášky nestanovují detailnější požadavky na dokumentaci – z dikce zákona se po vás

chce pouze technický nákres a nějaký mapový podklad s vyznačením umístění stavby.

Doporučuji tedy vždy se zeptat konkrétního úředníka stavebního úřadu, na základě

jakého ustanovení, kterého zákona nebo vyhlášky po vás ten či onen doklad chce.

Vypadá to jako prostá rada, ale věřte mi, že pokud vám bude muset úředník říct, na

základě čeho po vás ten či onen doklad chce, bude si muset být jistý, že má opravdu

právní nárok po vás takový doklad požadovat.

Co si rozmyslet,

než půjdete na stavební úřad

Moje praxe odborného referenta stavebního úřadu a ostatně i stávající praxe konzultanta stavebního práva mne utvrdila, že více jak polovina žadatelů – potencionálních stavebníků – dělá velké chyby již na úplném začátku. Chyby pramení z toho, že žadatelé často přijdou na stavební úřad a vlastně ani nevědí, jakou stavbu chtějí nebo jaké konkrétní parametry by stavba měla mít. Někdo si možná řekne, že přeci platí daně, a tím přispívá na plat úředníků stavebního úřadu, kteří jsou tady přeci od toho, aby mu řekli, jak třeba stavba kůlny může vypadat. To je ale velký omyl a přežitek doby dávno minulé. Úředník stavebního úřadu tu není proto, aby navrhoval, jakou konstrukci by měla vaše stavba mít. Úředník stavebního úřadu je zde, aby rozhodnul, v jakém režimu (na základě stavebního zákona) bude vydáno povolení pro vaši stavbu a dále pak aby posoudil, jestli stavba splňuje veškeré zákonem stanovené požadavky. Samozřejmě, že máte možnost svoji stavbu konzultovat s pracovníkem stavebního úřadu, ale je důležité si uvědomit, že je třeba v první řadě vědět, o jakou stavbu půjde, jak bude velká, kde bude umístěna apod. V následující části této kapitoly jsou veškeré základní otázky, na které byste měli znát odpověď. Rozčlenil jsem je do několika bodů, které jsou spolu více méně provázané. Bez toho, aniž byste znali odpovědi na těchto několik základních otázek, je naprosto zbytečné ptát se pracovníka stavebního úřadu, na jaké povolení vaše stavba bude. Bez odpovědí na níže uvedené otázky to totiž nelze objektivně posoudit.

Devět základních otázek

(1) O jakou stavbu mám zájem?

(2) O jak velkou stavbu půjde – zejména půdorysná plocha?

(3) Na jakém pozemku má být stavba umístěna?

(4) Jaké stavby se nacházejí na sousedních pozemcích?

(5) Má obec územní plán?

(6) Potřebuji na zamýšlenou stavbu povolení?

2
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist