načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví – 2., aktualizované a rozšířené vydání – Karel Šteker; Milana Otrusinová

Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Elektronická kniha: Jak číst účetní výkazy -- Základy českého účetnictví a výkaznictví
Autor: Karel Šteker; Milana Otrusinová
Podnázev: 2., aktualizované a rozšířené vydání

Teoretické základy účetnictví, vysvětlení základních prvků účetních výkazů a s nimi souvisejících případů. Příručka. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 284
Rozměr: 24 cm
Úprava: formuláře
Vydání: 2., aktualizované a rozšířené vydání
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0048-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Teoretické základy účetnictví, vysvětlení základních prvků účetních výkazů a s nimi souvisejících případů. Příručka.

Popis nakladatele

Publikace je aktualizována s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné úpravy se týkají např. účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek. (základy českého účetnictví a výkaznictví)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Karel Šteker; Milana Otrusinová - další tituly autora:
Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
 (e-book)
Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady - 3., kompletně aktualizované vydání Finanční analýza -- Komplexní průvodce s příklady
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

K. Šteker

M. Otrusinová

JAK ČÍST ÚČETNÍ VÝKAZY

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno

s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné

změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo

účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnic

tví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných

účetních jednotek.

Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle zoriento

vat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se

základními principy českého účetnictví. Dále ji využijí analytici,

pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a stu

denti vysokých škol.

Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena způsobem, který

umožňuje danou problematiku snadno pochopit. Text obsahuje

množství názorných příkladů a praktických ukázek interpreta

cí účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány

přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata

konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.

Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod

@grada.cz, www.grada.cz

Karel Šteker, Milana Otrusinová

Jak číst

účetní

výkazy

prosperita

fi rmy

Základy českého účetnictví a výkaznictví

2., aktualizované a rozšířené vydání

základní principy českého účetnictví

rychlá orientace v účetních výkazech

promítnutí účetních případů do výkazů

názorné příklady a praktické ukázky

ISBN 978-80-271-0048-4

9 788027 100484

2.

vydání

Doporučujeme:Karel Šteker, Milana Otrusinová

prosperita

firmy

Grada Publishing

Jak číst

účetní

výkazy

Základy českého účetnictví a výkaznictví

2., aktualizované a rozšířené vydání základní principy českého účetnictví rychlá orientace v účetních výkazech promítnutí účetních případů do výkazů názorné příklady a praktické ukázky Ing. Karel Šteker, Ph.D. Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. Jak číst účetní výkazy Základy českého účetnictví a výkaznictví 2., aktualizované a rozšířené vydání Kniha je monografie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6312. publikaci Odborná recenze: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovědná redaktorka Mgr. Kamila Vojtíšková Grafická úprava a sazba Jan Šístek Návrh a zpracování obálky Eva Hradiláková Počet stran 288 Druhé vydání, Praha 2016 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2016 ISBN 978-80-271-9351-6 (pdf) ISBN 978-80-271-0048-4 (print)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reproduko

vána a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reproduko

vána a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Obsah

O autorech .............................................................................................................................. 9

Řekly o knize ........................................................................................................................ 10

Seznam zkratek .................................................................................................................... 12

Úvod ...................................................................................................................................... 13

1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy ................................ 15

1.1 Význam účetnictví ................................................................................................. 15

1.2 Účetní zásady a principy ........................................................................................ 17

1.3 Základní prvky účetnictví ...................................................................................... 23

1.3.1 Účet a soustava účtů ................................................................................... 23

1.3.2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh ...................................................... 26

1.3.3 Účetní záznamy, doklady a knihy ............................................................... 27

1.3.4 Oceňování majetku a závazků .................................................................... 31

1.3.5 Kontrolní systém účetnictví ........................................................................ 32

2 Právní úprava účetnictví .............................................................................................. 35

2.1 Zákon o účetnictví .................................................................................................. 35

2.2 Vyhlášky k zákonu o účetnictví ............................................................................. 36

2.3 České účetní standardy ........................................................................................... 37

2.4 Vnitřní účetní směrnice .......................................................................................... 38

3 Dlouhodobý majetek ..................................................................................................... 41

3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku ................................................................. 41

3.1.1 Oceňování dlouhodobého majetku ............................................................. 42

3.1.2 Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku ................................. 44

3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ............................................................. 44

3.2.1 Rozdělení dlouhodobého nehmotného majetku .......................................... 44

3.2.2 Rozdělení dlouhodobého hmotného majetku ............................................. 46

3.2.3 Základní účetní operace .............................................................................. 48

3.2.4 Odpisování dlouhodobého majetku ............................................................ 56

3.2.5 Rozšiřující účetní operace ........................................................................... 61

3.2.6 Souhrnný příklad ........................................................................................ 63

3.3 Dlouhodobý finanční majetek ................................................................................ 65

3.3.1 Rozdělení dlouhodobého finančního majetku ............................................ 65

3.3.2 Účetní operace ............................................................................................ 66

3.3.3 Souhrnný příklad ........................................................................................ 69

4 Oběžná aktiva ................................................................................................................ 73

4.1 Zásoby .................................................................................................................... 73

4.1.1 Charakteristika zásob .................................................................................. 73

4.1.2 Rozdělení zásob .......................................................................................... 74

4.1.3 Oceňování zásob ......................................................................................... 76

4.1.4 Základní účetní operace .............................................................................. 79

4.1.5 Rozšiřující účetní operace ........................................................................... 86

4.1.6 Souhrnný příklad ........................................................................................ 87

4.2 Pohledávky ............................................................................................................. 90

4.2.1 Charakteristika pohledávek ........................................................................ 90

4.2.2 Rozdělení pohledávek ................................................................................. 90

4.2.3 Oceňování pohledávek ................................................................................ 92

4.2.4 Základní účetní operace .............................................................................. 92

4.2.5 Rozšiřující účetní operace ........................................................................... 99

4.2.6 Souhrnný příklad ...................................................................................... 106

4.3 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky ............................................. 108

4.3.1 Charakteristika krátkodobého finančního majetku

a peněžních prostředků ............................................................................. 108

4.3.2 Rozdělení krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků ..... 108

4.3.3 Oceňování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků .... 109

4.3.4 Základní účetní operace ............................................................................ 110

4.3.5 Rozšiřující účetní operace ......................................................................... 118

4.3.6 Souhrnný příklad ...................................................................................... 119

5 Vlastní kapitál .............................................................................................................. 123

5.1 Základní kapitál .................................................................................................... 123

5.1.1 Charakteristika základního kapitálu ......................................................... 123

5.1.2 Rozdělení základního kapitálu .................................................................. 124

5.1.3 Účetní operace .......................................................................................... 125

5.1.4 Souhrnný příklad ...................................................................................... 132

5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku .......................................................... 134

5.2.1 Charakteristika fondů vlastního kapitálu .................................................. 134

5.2.2 Rozdělení fondů vlastního kapitálu .......................................................... 134

5.2.3 Účetní operace .......................................................................................... 135

5.2.4 Souhrnný příklad ...................................................................................... 140

5.3 Výsledky hospodaření .......................................................................................... 142

5.3.1 Charakteristika výsledků hospodaření ...................................................... 142

5.3.2 Rozdělení výsledků hospodaření .............................................................. 142

5.3.3 Účetní operace .......................................................................................... 144

5.3.4 Souhrnný příklad ...................................................................................... 148

6 Cizí zdroje .................................................................................................................... 151

6.1 Rezervy ................................................................................................................ 151

6.1.1 Charakteristika rezerv ............................................................................... 151

6.1.2 Rozdělení rezerv ....................................................................................... 152

6.1.3 Účetní operace .......................................................................................... 153

6.1.4 Souhrnný příklad ...................................................................................... 159

6.2 Závazky ................................................................................................................ 161

6.2.1 Charakteristika závazků ............................................................................ 161

6.2.2 Rozdělení závazků .................................................................................... 162

6.2.3 Oceňování závazků ................................................................................... 163

6.2.4 Základní účetní operace ............................................................................ 163

6.2.5 Rozšiřující účetní operace ......................................................................... 184

6.2.6 Souhrnný příklad ...................................................................................... 189

7 Časové rozlišení ........................................................................................................... 193

7.1 Charakteristika časového rozlišení ....................................................................... 193

7.2 Aktivní časové rozlišení ....................................................................................... 194

7.2.1 Rozdělení aktivního časového rozlišení ................................................... 194

7.2.2 Účetní operace .......................................................................................... 195

7.2.3 Souhrnný příklad ...................................................................................... 198

7.3 Pasivní časové rozlišení ....................................................................................... 200

7.3.1 Rozdělení pasivního časového rozlišení ................................................... 200

7.3.2 Účetní operace .......................................................................................... 200

7.3.3 Souhrnný příklad ...................................................................................... 202

8 Náklady a výnosy ......................................................................................................... 205

8.1 Charakteristika nákladů a výnosů ........................................................................ 205

8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů ...................................................... 207

8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti ................................................................. 210

8.3.1 Rozdělení nákladů a výnosů z provozní činnosti ..................................... 210

8.3.2 Souhrnný příklad ...................................................................................... 217

8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti .................................................................. 219

8.4.1 Rozdělení nákladů a výnosů z finanční činnosti ....................................... 219

8.4.2 Souhrnný příklad ...................................................................................... 222

9 Účetní uzávěrka a závěrka ......................................................................................... 225

9.1 Charakteristika účetní uzávěrky ........................................................................... 225

9.1.1 Uzávěrkové operace .................................................................................. 225

9.1.2 Inventarizace majetku a závazků .............................................................. 226

9.1.3 Daňová analýza a výpočet daně z příjmů ................................................. 227

9.1.4 Uzavření účetních knih ............................................................................. 234

9.2 Charakteristika účetní závěrky ............................................................................. 235

9.2.1 Rozvaha .................................................................................................... 240

9.2.2 Výkaz zisku a ztráty .................................................................................. 240

9.2.3 Přehled o peněžních tocích ....................................................................... 241

9.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ...................................................... 243

9.2.5 Příloha ....................................................................................................... 244

9.2.6 Zpráva o platbách ..................................................................................... 247

9.2.7 Zpráva o vztazích ...................................................................................... 248

9.2.8 Výroční zpráva .......................................................................................... 248

9.2.9 Audit účetní závěrky ................................................................................. 249

9.2.10 Schválení a zveřejnění účetní závěrky ...................................................... 251

10 Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných

účetních jednotek ....................................................................................................... 253

10.1 Banky a jiné finanční instituce ............................................................................. 253

10.2 Pojišťovny ........................................................................................................... 256

10.3 Zdravotní pojišťovny ........................................................................................... 259

10.4 Nepodnikatelské subjekty ................................................................................... 262

10.5 Vybrané účetní jednotky ...................................................................................... 263

Příloha 1 – Rozvaha pro podnikatele ............................................................................... 267

Příloha 2 – Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění pro podnikatele ........................ 271

Příloha 3 – Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění pro podnikatele .......................... 273

Příloha 4 – Přehled o peněžních tocích pro podnikatele ................................................ 274

Příloha 5 – Přehled o změnách vlastního kapitálu pro podnikatele .............................. 275

Příloha 6 – Směrná účtová osnova pro podnikatele ....................................................... 276

Příloha 7 – Srovnání účtových tříd bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek ......................................................................... 278

Příloha 8 – České účetní standardy pro podnikatele ...................................................... 280

Summary ............................................................................................................................. 281

Literatura ............................................................................................................................ 282


/9

O autorech

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

V současné době je zaměstnán jako vedoucí Provozně ekonomic

kého odboru ve společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zároveň externě působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde

zajišťuje výuku českého a mezinárodního účetnictví. Je autorem

nebo spoluautorem studijních textů, odborných knih a článků pu

blikovaných na konferencích i v časopisech.

Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Od roku 2004 působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde za

jišťuje výuku předmětů zaměřených na účetnictví a finanční řízení

podnikatelských i neziskových organizací. Ve své odborné praxi se

již od devadesátých let zabývá oblastí účetnictví, finančním řízením

a finanční kontrolou. Je autorkou nebo spoluautorkou studijních

textů, odborných knih a článků publikovaných na mezinárodních

konferencích i v časopisech v tuzemsku a zahraničí.


10/Jakčístúčetnívýkazy Řekly o knize V druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání knihy s názvem Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví autoři zachovali strukturu informací tak, jak byla zobra–zena již v prvním vydání, tj. ve struktuře: zákon o účetnictví, vyhláška pro podnikatele, účetní standardy a účtová osnova v souladu se současně platnou legislativou v jednotlivých kapitolách. Informace tímto způsobem strukturovaná je pochopitelně výbornou pomůckou pro všechny čtenáře knihy, ať se jedná o odbornou veřejnost nebo vysokoškolské studenty, zároveň však klade vysoké nároky na autory publikace, protože udržet publikaci v platném znění vyžaduje její revizi v závislosti na změnách v platné legislativě, kterou se řídí účetnictví v České republice. Texty publikace jsou aktualizovány podle legislativních změn platných k 1. lednu 2016.

Kniha je rozšířena o jednu kapitolu oproti prvnímu vydání. Tato kapitola se týká účetnictví

bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek. I v této kapitole je zachována struktura informace v závislosti na způsobu řízení účetnictví v jednotlivých oblastech, tj. zákon o účetnictví, vyhláška pro daný okruh účetních jednotek, standardy. Pro každou z výše jmenovaných oblastí jsou vyjmenovaná specifika dané oblasti účetnictví, která jsou doplněná charakteristikou vybraných položek rozvahy a položek výkazu zisku a ztráty u každé jednotlivé oblasti účetnictví. Každá podkapitola je zakončena ukázkou rozvahy a ukázkou výkazu zisku a ztráty konkrétně existující účetní jednotky pro danou oblast. Tuto kapitolu považuji za přínosné rozšíření prvního vydání knihy, které bylo výlučně zaměřeno na podnikatelské jednotky. Tato kapitola poskytuje čtenáři základní informace a seznámení se s významnými charakteristikami jiných účetních jednotek, než jsou podnikatelské, a jejichž účetnictví se řídí odlišně. Z tohoto důvodu je přínosem také příloha č. 7 knihy, která srovnává účtové třídy bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek.

I druhé vydání knihy popisuje celý účetní systém v jeho jednotlivých krocích od zachycení

účetních operací v dokladech, v deníku, na účtech až po jejich vykázání ve výkazech finančního účetnictví.

Autoři na základě svých zkušeností z praxe zvolili vhodné praktické příklady, kterými pro

pojili teoretické poznatky s praktickým využitím teoretických znalostí v reálném životě účetních jednotek v ČR. A právě volba zásadních hospodářských operací, jejich účetní zachycení a nalezení příkladů v účetních závěrkách konkrétních účetních jednotek považuji za velký přínos této knihy. Propojení teoretických poznatků a praktickými příklady činí tuto knihu vhodnou nejen jako vysokoškolský text, ale zároveň i jako příručku pro odbornou veřejnost.

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

katedra finančního účetnictví a auditingu

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Řeklyoknize/11

Publikace Jak číst účetní výkazy – Základy českého účetnictví a výkaznictví, vychází ve druhém aktualizovaném a rozšířeném vydání, zabývá se problematikou českého účetnictví a výkaznictví.

Autoři aktualizovali a rozšířili původní kapitoly zaměřené na podnikatelské subjekty v souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, platnou od 1. 1. 2016, která vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Součástí aktualizace jsou i související právní předpisy (např. zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích). Kniha je rozšířená o desátou kapitolu – Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek, ve které popisují postupy účtování a vykazování v dalších typech účetních jednotek, odlišných od podnikatelských subjektů.

Publikace není primárně zaměřená na postupy účtování a nepoužívá směrnou účtovou osnovu. Autoři zvolili zobrazení jednotlivých účetních případů prostřednictvím položek účetní závěrky (aktiva, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy) a následné zobrazení ve výkazech. Tento postup výkladu je méně obvyklý, ale z pohledu moderního pojetí požadavků na znalosti z oblasti účetnictví dává čtenářům širší rozhled a umožňuje lépe pochopit vzájemné souvislosti a vyhodnotit informace, které účetnictví svým uživatelům poskytuje.

Kapitoly jsou kvalitně zpracované, logicky členěné a vzájemně na sebe navazují. Text má vysokou odbornou úroveň, zároveň je srozumitelný a pro čtenáře velmi zajímavý. Odborná část je doplněna citacemi z legislativy i praktickými příklady, které jeho atraktivitu pro čtenáře zvyšují.

Jak sami autoři v úvodu naznačují, kniha obsahuje v některých souvisejících oblastech jako například daně určitá zjednodušení, která jsou vzhledem k rozsahu a zaměření knihy logická.

Kniha může být významným teoretickým i praktickým návodem pro pracovníky v oblasti účetnictví, finančního řízení, controllingu, pro analytiky i interní audit. Zároveň je vhodná i pro manažery, kteří chtějí získat základní orientaci v účetních výkazech. Dále může být využita jako studijní materiál studenty vysokých škol, případně v rámci profesního vzdělávání.

Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

katedra financí

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita


12/Jakčístúčetnívýkazy Seznam zkratek CP – cenný papír CZ – cizí zdroje ČNB – Česká národní banka ČR

A/P

– časové rozlišení aktivní/pasivní

ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení ČSÚ – Český statistický úřad ČÚS – České účetní standardy DFM – dlouhodobý finanční majetek DHM – dlouhodobý hmotný majetek DM – dlouhodobý majetek DNM – dlouhodobý nehmotný majetek DPFO – daň z příjmu fyzických osob DPH – daň z přidané hodnoty DPPO – daň z příjmu právnických osob FAD – faktura dodavatelská (přijatá) FAO – faktura odběratelská (vydaná) HMV – hmotné movité věci IFRS – mezinárodní standardy účetního

výkaznictví

KFM – krátkodobý finanční majetek KS – konečný stav N

P/F

– náklady provozní/finanční

NOZ – nový občanský zákoník OA – oběžná aktiva OP – opravná položka OR – obchodní rejstřík PPD – příjmový pokladní doklad PŘI – příjemka PS – počáteční stav SP – sociální pojištění TZ – technické zhodnocení ÚJ – účetní jednotka ÚZ – účetní závěrka VBÚ – výpis z bankovního účtu VH – výsledek hospodaření VK – vlastní kapitál V

P/F

– výnosy provozní/finanční

VPD – výdajový pokladní doklad VÚD – vnitřní účetní doklad

VÚÚ – výpis z úvěrového účtu

VÝD – výdejka

VyZÚ – vyhláška k zákonu o účetnictví pro

podnikatele

ZK – základní kapitál

ZDP – zákon o daních z příjmů

ZDPH – zákon o dani z přidané hodnoty

ZaP – zákoník práce

ZC – zůstatková cena

ZOK – zákon o obchodních korporacích

ZP – zdravotní pojištění

ZÚ – zákon o účetnictví

/13

Úvod Publikace Jak číst účetní výkazy – Základy českého účetnictví a výkaznictví, jak už samotný název napovídá, je věnována problematice českého účetnictví s dopadem do výkaznictví. Vypovídací schopnost účetních výkazů o účetní jednotce je velmi významná, ale pouze pro ty uživatele účetních informací, kteří vědí, jak tyto informace správně interpretovat.

Cílem předkládané publikace je přiblížit účetní informace prezentované v účetních výkazech manažerům, kteří se potřebují rychle orientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Informace obsažené v textu využijí rovněž analytici, pracovníci controllingových oddělení nebo interního auditu. Publikace je určena především čtenářům z řad podnikatelské sféry, ale většina základních účetních principů a metod má obecnou platnost, a proto se může stát v neposlední řadě také vhodným studijním materiálem pro studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením.

Jednotlivá témata jsou vysvětlena jednoduchým a názorným způsobem, který umožní čtenáři snadno je pochopit. V textu je použito mnoho názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy nebo položek účtového rozvrhu, ale snahou autorů je zachytit podstatu konkrétní hospodářské operace, její interpretaci v účetnictví a zobrazení v účetních výkazech. V příkladech jsou záměrně použity různé typy účetních záznamů a zobrazení účetních operací.

Kniha je rozdělena do deseti kapitol, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti finančního účetnictví. První kapitola je věnována významu a základním prvkům účetnictví a účetním zásadám. Ve druhé kapitole jsou odkazy na základní právní předpisy z oblasti legislativní úpravy účetnictví v České republice, bez které nelze české účetnictví správně interpretovat. Ve třetí až osmé kapitole jsou vysvětleny postupy a metody související se všemi položkami základních účetních výkazů, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pozornost je věnována zejména způsobu zobrazení jednotlivých účetních operací v účetních výkazech. Devátá kapitola shrnuje problematiku účetní uzávěrky a sestavení výkazů v rámci účetní závěrky včetně následných povinností, jako je audit, daňové přiznání a zveřejňování. Poslední kapitola je zaměřena na specifika účetních položek a výkazů organizací, které neúčtují a nevykazují podle vyhlášky pro podnikatele.

Ve všech kapitolách jsou použity příklady z praxe a také názorné řešené příklady. Kapitoly jsou úzce provázané, a proto není možné chápat jednotlivé části jako samostatné celky bez dalších návazností. Vzhledem k charakteru českého účetnictví je nutné jednotlivé hospodářské operace řešit v kontextu příslušných právních předpisů, avšak účetní problematika obsahuje pouze základní informace k daňové oblasti. Publikace si neklade za cíl obsáhnout rozsáhlou problematiku daní. Pro zjednodušení a zobecnění účetních postupů nejsou v publikaci použity aktuální daňové sazby a nejsou rozlišovány jednotlivé sazby DPH. U veškerých příkladů je ilustrativně použita sazba DPH ve výši 20 %. Ukázkové příklady i účtování jsou primárně zaměřeny na obchodní společnosti, a to zejména na akciovou společnost a společnost s ručením omezeným. Veškeré odkazy v textu na prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví a České účetní standardy jsou určeny pro účetní jednotky, které jsou podnikateli (s výjimkou desáté kapitoly). Pokud není uvedeno v zadání příkladů jinak, účetním obdobím je kalendářní rok, pro zjednodu

14/Jakčístúčetnívýkazy

šení není účtováno otevírání a uzavírání zůstatků jednotlivých účtů, celý výsledek hospodaření

za minulé účetní období se převádí do nerozdělených zisků nebo neuhrazených ztrát, výsledek

hospodaření běžného období je tvořen pouze výsledky vyplývajícími ze zadání a daň z příjmů

právnických osob ve většině případů pro zjednodušení není uvažována. Náklady a výnosy jsou

účtovány v provozní oblasti podle druhového členění. Text vychází z aktuální legislativy platné

k 1. 1. 2016 v České republice.

Autoři předem děkují čtenářům za případné připomínky nebo náměty k této publikaci, které

je možné zaslat na e-mailové adresy: steker@centroprojekt.cz nebo otrusinova@fame.utb.cz.

Ve Zlíně 31. 5. 2016

Autoři

/15

1 Význam a základní prvky

účetnictví, účetní zásady

a principy

1.1 Význam účetnictví Informace o prosperitě, ziskovosti či ztrátovosti patří mezi důležité zdroje pro řízení financí a měření výkonnosti, včetně informací o struktuře majetku a nákladů a jejich vazbách na výnosy. Účetnictví tedy představuje metodicky ucelený systém informací o činnosti podniku, kdy: • předmětem účetnictví je zobrazení majetkové struktury podniku (aktiv), zdrojů krytí tohoto

majetku (pasiv), sledování nákladů a výnosů a zjištění výsledku hospodaření; • cílem účetnictví je věrně a poctivě zobrazit ekonomickou realitu podniku pro potřeby fi

nančního řízení a zabezpečit srovnatelnost výstupních účetních informací v národním i me

zinárodním měřítku. Uživatele účetních informací můžeme rozdělit na interní (vnitřní) a externí (vnější): a) Interními uživateli jsou především vlastníci (např. sledování výnosnosti vložených prostřed

ků, schvalování dlouhodobých plánů a investic, jmenování a odvolání manažerů), manažeři

(odměňování podle dosažných výsledků) a zaměstnanci (schopnost podniku hradit mzdy).

b) Externí uživatele představují banky (např. poskytování úvěrů, záruk, řízení měnových rizik),

pojišťovny (odvody na sociální a zdravotní pojištění, řešení pojistné události), finanční úřady

(odvody daní, kontrola dodržování předpisů), statistický úřad (zajištění údajů pro úřady,

vládu, ministerstva, veřejnost), odběratelé (očekávání požadovaných výkonů), dodavatelé

(sledování splatnosti dodávky), konkurence (srovnání finančních ukazatelů), soudy a poli

cie (prokazování trestné činnosti), potenciální investoři (zvažování investice do podniku)

a veřejnost (sledování pozice podniku na trhu, pracovní příležitosti, rozvoj regionu).

Účetnictví z hlediska funkce a určení účetních informací rozdělujeme do základních dvou skupin:

a) Finanční účetnictví poskytuje informace o finanční situaci a výkonnosti podniku jako celku,

a to především ve vztahu k vnějšímu okolí (tj. dodavatelům, odběratelům, finančním a stát

ním institucím). Tyto informace jsou podávány v podobě účetních výkazů za určité časové /Jakčístúčetnívýkazy

období a jsou určeny zejména externím uživatelům. Finanční účetnictví je z tohoto důvodu

regulováno právními předpisy (národními i mezinárodními) a je postaveno na nutnosti do

držovat určité zásady a postupy. Kromě své informační funkce plní finanční účetnictví řadu

dalších funkcí:

• je důkazním prostředkem při vedení sporů (zejména při ochraně a uznání práv vyplýva

jících ze vztahů mezi věřitelem a dlužníkem);

• je podkladem pro vyměření daňových povinností;

• je prostředkem, díky němuž jsou manažeři odpovědní vlastníkům podniku za řízení

svěřeného majetku;

• poskytuje informace pro podnikové i vnitropodnikové rozhodovací procesy (např. fi

nanční plány, investiční záměry, řízení cash flow).

b) Manažerské účetnictví poskytuje informace potřebné k efektivnímu vnitřnímu řízení daného

podniku. Tyto informace bývají často důvěrné, určené pouze řídícím pracovníkům. Mana

žerské účetnictví není právně upravováno, proto je plně v kompetenci podniku, jaké postupy

a metody využije. Manažerské účetnictví zahrnuje např. kalkulace, rozpočty, rozhodovací

úlohy a vnitropodnikové účetnictví. Formu, organizaci

1

a zaměření vnitropodnikového účet

nictví si určí účetní jednotka sama vnitřním předpisem, přitom musí zabezpečit pro potřeby

finančního účetnictví průkazné podklady (ČÚS č. 001):

• o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností;

• pro vyjádření aktivace vlastních výkonů;

• pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností. Účetní jednotky (ÚJ) jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (§ 8 ZÚ): 1. Účetnictví je správné, jestliže ÚJ vede účetnictví tak, že to neodporuje právním předpisům

upravujícím účetnictví ani neobchází jejich účel. 2. Účetnictví je úplné, jestliže ÚJ zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny

účetní případy a sestavila účetní závěrku, popřípadě vyhotovila výroční zprávu, zveřejnila

informace požadovaným způsobem a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy.

3. Účetnictví je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy jsou průkazné

2

a účetní jednotka

provedla inventarizaci. 4. Účetnictví je srozumitelné , jestliže umožňuje spolehlivě určit obsah účetních případů, kte

ré byly předmětem účetních záznamů vzniklých na základě průkazného účetního dokladu

(včetně zabezpečení průkazné vazby mezi účetním dokladem a účetním záznamem). 5. Účetnictví je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže ÚJ je

schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním podle zákona o účetnictví

po celou požadovanou dobu. 1

Vnitropodnikové účetnictví může být organizováno v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví

(tzv. jednookruhové účetnictví), nebo v samostatném účetním okruhu prostřednictvím tříd 8 a 9

(tzv. dvouokruhové účetnictví), případně kombinací obou přístupů (ČÚS č. 001). 2

Účetní záznam je průkazný, jestliže jeho obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností nebo je

prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů nebo se týká výhradně skutečností uvnitř ÚJ

a je k němu připojen podpisový záznam oprávněné a odpovědné osoby (§ 33a ZÚ).

Významazákladníprvkyúčetnictví,účetnízásadyaprincipy/17

1.2 Účetní zásady a principy Účetní zásady představují soubor určitých pravidel a základních principů účetního myšlení, které jsou dodržovány všemi účetními jednotkami při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů. Většina z nich je zapracována do zákona o účetnictví a společně s dalšími účetními principy vytvářejí obecně uznávané účetní zásady, které musí účetní jednotky při vedení účetnictví respektovat a dodržovat.

Mezi účetní zásady a principy patří: • zásada věrného a poctivého zobrazení; • zásada účetní jednotky; • zásada neomezeného trvání účetní jednotky; • zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech; • zásada nezávislosti účetních období (akruální princip); • zásada stálosti metod (konzistence); • zásada významnosti (materiality); • zásada zákazu kompenzace; • zásada opatrnosti; • princip podvojnosti; • princip souvztažnosti; • princip dokumentace; • bilanční princip; • bilanční kontinuita. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz (§ 7 ZÚ) předmětu účetnictví a finanční situace ÚJ. Na takto sestavené účetní závěrce pak osoba, která tyto informace využívá, činí ekonomická rozhodnutí. Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami

3

, jejichž použití je

účetní jednotce uloženo zákonem o účetnictví nebo jinými prováděcími předpisy. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tato zásada je nadřazena všem ostatním účetním zásadám.

Sledování stavu a pohybu aktiv (majetku), pasiv (vlastního kapitálu, závazků), nákladů, výnosů, zjišťování výsledku hospodaření a sestavování účetních výkazů se provádí za určitý ekonomický celek, tj. účetní jednotku (§ 4 ZÚ).

4

Zákon o účetnictví (§ 1 ZÚ) mezi účetní

jednotky zahrnuje:

5

3

Účetními metodami (§ 4 ZÚ, § 47 až 61b VyZÚ, jednotlivé ČÚS) se rozumí např. způsoby oceňování

majetku a závazků, postup tvorby a použití opravných položek a rezerv, postup odpisování, metoda

odložené daně nebo metoda kurzových rozdílů.

4

Účetní jednotka může pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, ale

tímto pověřením se nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví (§ 5 ZÚ). 5

Podle zákona o účetnictví nejsou účetní jednotkou ostatní podnikatelé (fyzické osoby), kteří vedou

daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů. Pokud tito podnikatelé neprokazují výdaje (náklady) podle tohoto zákona, nemusí vést ani

tuto daňovou evidenci a výdaje uplatňují procentní sazbou z dosažených příjmů.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist