načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Jak Bubáček potkal Bubáka - Daniela Krolupperová; Lucie Dvořáková

Kniha: Jak Bubáček potkal Bubáka
Autor: ;

Volné pokračování knížek Bubáček a Bubáček a Myšošlap Lukáš má báječného kamaráda – kapesní strašidýlko jménem Bubáček. A ten má za kamaráda skřítka Myšošlapa. Jednoho ...


Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  160
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  189 Kč
15%
naše sleva
5,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Albatros
Rok vydání: 2016-09-07
Počet stran: 72
Rozměr: 160 x 195 mm
Úprava: 67 stran : barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: ilustrovala Lucie Dvořáková
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
Doporučená novinka pro týden: 2016-37
ISBN: 9788000044200
EAN: 9788000044200
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Volné pokračování knížek Bubáček a Bubáček a Myšošlap Lukáš má báječného kamaráda – kapesní strašidýlko jménem Bubáček. A ten má za kamaráda skřítka Myšošlapa. Jednoho dne odjede Lukáš na školní výlet a malí kluci zůstanou doma sami. Těší se, že v společných hrách a zábavách jim čas do Lukáškova návratu rychle uteče. Ale hned další ráno je probudí ostrý přísný hlas. Ve dveřích stojí něco velkého, nehezkého a . ukřičeného. Bubák!

Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Jak Bubáček potkal Bubáka" mají také často zájem o tyto tituly:
Bubáček Bubáček
Krolupperová, Daniela; Dvořáková, Lucie
Cena: 133 Kč
Ztracený aeroplán Ztracený aeroplán
Martiška, Juraj; Valach, Pavel
Cena: 203 Kč
Harry Potter a prokleté dítě Harry Potter a prokleté dítě
Rowlingová, Joanne K.
Cena: 365 Kč
Příšerné zlobilky Příšerné zlobilky
Vydrová, Markéta; Drijverová, Martina
Cena: 160 Kč
Příšerní nezbedníci Příšerní nezbedníci
Vydrová, Markéta; Drijverová, Martina
Cena: 160 Kč
Johana s dlouhýma nohama Johana s dlouhýma nohama
Bernard, Jiří; Braunová, Petra
Cena: 152 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Z vesela na výlet
Lukášse ch ysta l se šk olou na výl et. A pro -
tože byl už škol ák , če kal ho velk ý výlet.
Dě ti bud ou s pa ní učitelko u pr yč dok on -
ce př es noc ! Luk áš ek bu de poprvéspát
be z ta tí nka a bez mami nky . Vy padáto
ho dně dobrodruž ně , al e i ma ličkosmut -
ně. Luk áš se mo c těš il. Zá roveňse však
bál , že se mu bude stýskat. Nej en že se
ocit ne be z ro di čů. Po je de i be z Bubáčka.
Bu báček bylo oži vlé
nakr esl ené str aš id ýlk o. By
dlel o v do me čku na
papírové čtv rt ce. Bub áček
byl mali čký, tak ový
kapesníka mar ád. Na
výle tě by mohlpři jít
7
bubacek3AK.qxd:Sestava 1 13.7.2016 15:59 Stránka 7

k úh oně nebo se zt ratit.Bu de be
zpečnější, kdyžpočká doma. A tak se Lu káš vy -
dal na úp ln ě pr vní sa mo statnou ces tu.
S Bubáčkem se ro zlouč il ránopo sn ídani.
Nap řed mu na malova l hru Člo -
vě če, nezl ob se, ply -
šovo u koč ič -
ku na hr aní , pa pír ,
pastelky, voskovky
a fix y. A takysp oustu
výb or néh o jí dl a. Do zá -
sob y do le dni ce . Pak
Bubáč ka po hl adil: „Bu ď tady
hod ný, Bu bá čku ! Hez ky si hr aj a dávej na
seb e pozor!“
S mami nko u a ta tínke m se roz louči l u
školy pře d autob use m.
„Buďna výl etě hodný, Luk ášku!“po žá -
8
bubacek3AK.qxd:Sestava 1 13.7.2016 15:59 Stránka 8

da la ho ma min ka. „He zky po slo uc hej
paní učit el ku a dá vej na se be poz or !“
Lu káš př ik ývl , posun ul si kšiltovku do
če la a zamával.
Zavola l:
„Ahoj!“
A zmizel
i s bat ůž -
ke m v aut
obu su.
Autobus se
roz jel . Ro -
di če
máva li. Hurá
na výle t!
Bubáčkovi bylo doma tro ch u smutno.Je-
ho dobr ý př íte l skřítekMyšošlap, který
žil v bl íz ké m le se nakreslen ém na jiné
9
bubacek3AK.qxd:Sestava 1 13.7.2016 15:59 Stránka 9

čt vrtc e, byl ta ky pry č. I on si zrov na vy ra -
zi l na výle t. Obč as ho k sobě po
zvalikamar ádi z po hádkové kn íž ky .Te ď byl na na -
ro zen inovéos lavě u Červen é Karkulky.
10
bubacek3AK.qxd:Sestava 1 13.7.2016 15:59 Stránka 10

Bu báček zůstal do cela sám .
Chví li si hrá l s pl yšo -
vo u koči čkou.Po-
jmen ovalji Mi ci nka.Pak si
st av ěl z kos te k. Po stavil
hr ad. Pro jel se
na kol e.
Na sva -
či l se .
Dal si hru šku, roh lík
s más lem a kak ao.
Poto m si kres li l.A to
se mu zalíbilo . Na -
je dno u se mu tol ik
ne stýskalo. Čas utí -
kal docela rych le .
11
bubacek3AK.qxd:Sestava 1 13.7.2016 15:59 Stránka 11

Kveč er u se vrát il Myšoš lap z Kark ulčiny
osl avy a už byl i dva . Pov íd ali si a sp oleč -
ně se nav eč eře li. Bylojim spoludobře.
Ne ž šli do pos týl ek, My šošlapBubáčk ovi
pov ědě l no vi nky od Kark ulky . Že mají
v háje nc e no vé okeni ce a že babi čka si
mís to brýlí poří di la kon taktní čoč ky. Jde
s dob ou.
Kd yž by l Luk áš pr yč, noc oval Myšošlap
u Bubáčka .Po př ál i si dobrounoc.
Zachumlal i se každ ý do peřin ky a usn uli.
12
bubacek3AK.qxd:Sestava 1 13.7.2016 15:59 Stránka 12


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.