načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Italsko-český / česko-italský kapesní slovník - Mgr. Věra Zahradníčková

Italsko-český / česko-italský kapesní slovník

Elektronická kniha: Italsko-český / česko-italský kapesní slovník
Autor:

Italsko-český / česko-italský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro všechny začínající studenty, ale především pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 310
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Italsko-český / česko-italský kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro všechny začínající studenty, ale především pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v nejběžnějších situacích. Slovník obsahuje cca 13.000 nejfrekventovanějších hesel, obratů a frází. Předností slovníčku je výslovnost všech italských hesel jak v italsko-české části, tak i v části česko-italské.

Zařazeno v kategoriích
Mgr. Věra Zahradníčková - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ITALSKO-ČESKÝ

ČESKO-ITALSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013ITALSKO-ČESKÝ

ČESKO-ITALSKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické

knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez

předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné

užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování,

darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Věra Zahradníčková

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (PDF verze)

ISBN 978-80-903606-9-3


Tento italsko-český a česko-italský slovník je prak tická ajedno

duchá pomůcka pro všechny začínající studenty, ale především

pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v nejběžnějšíchsitu

acích. Slovník obsa huje cca 13.000 nejfrekventovanějších hesel,

obratů a frází. Předností slovníčku je výslovnost všech italských

hesel jak v italsko-české části, tak i v části česko-italské.

Autorka

Chcete-li se ve slovníku snadno a rychle orientovat,

prostudujte si vysvětlivky.


VYSVĚTLIVKY

1. HESLA – hlavním rozlišovacím znakem české části od italské

je tučnost písma.

2. ROD podstatných jmen italských slov je značen kurzívou a

to zkratkami f = ženský, m = mužský, pl = množné číslo. Rod

střední se v italském jazyce nevyskytuje. U některých slov

(viz příklad) je uvedeno heslo v rodě mužském i ženském,

v ekvivalentní části je pak potřeba vyhledat překlad v témže

rodě; tedy:

barman, -ka barista m, cameriera f al banco

barman barista m; barmanka cameriera f al banco

3. PŘÍDAVNÁ JMÉNA jsou uvedena s kon covkami pro rod

mužský a ženský. Rod střední se v italském jazycenevyskytuje. Výslovnost slovíčka je uvedena pouze pro rod mužský.

Pokud není rod rozlišen, platí tento tvar jak pro rod mužský,

tak pro ženský.

báječn/ý, -á splendid/o, -a [splendydo]

zdánliv/ý, -á apparente

4. VÝSLOVNOST italských slov v hranatých závorkách a

vycházející z počeštělé abecedy je uvedena vždy, pokud se liší

od výslovnosti české. Dvě tečky v hranaté závorce nahrazují

it. slovo, jehož přepis výslovnosti nebyl zapotřebí nebo se

již vyskytuje v daném hnízdě. Zdvojené souhlásky, z nichž

první je v přepisu výslovnosti psána horním indexem, se

vyslovují zesíleně nebo prodlouženě a před jejich vyslovením

se udělá krátká pauza.

5. PŘÍZVUK je v italštině zpravidla na předposlední slabice,

pro absolutní jistotu uživatele je však v tomto slovníčku

vyznačen vždy, a to kurzívou ve slově psaném obyčejným

řezem písma a obyčejným řezem písma v přepisu výslovnosti,

která je psána kurzívou. Délka samohlásky v přízvučné

slabice je v přepisu výslovnosti vyznačena (výrazně krátce

se vyslovují samohlásky před zdvojeným souhláskami).

6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE jsou uvá děny příslušným

slovem nebo odkazem v závorce tučným řezem písma. anat. = anatomie bot. = botanika div. = divadlo dopr. = doprava ek. = ekonomie el. = elektronika f = ženský rod farm. = farmacie fi l m . = fi lm fot. = fotografi e geom. = geometrie hud. = hudba chem. = chemie inf. = informatika jaz. = jazykověda lid. = hovorově m = mužský rod

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK

mat. = matematika

med. = lékařství

nark. = narkotikum

opt. = optika

pl = množné číslo

přen. = přeneseně

qc = qualcosa (něco, něčeho)

qn = qualcuno (někdo, někoho)

sport. = sport

stroj. = strojírenství

tech. = technika

telef. = telefonie

voj. = vojenství

VŠ = vysoká škola

vulg. = vulgarismus

zeměď. = zemědělství

zeměp. = zeměpis ~ Tilda značí opakování celého základního hesla. / Lomítko rozděluje základní heslo na dvě části tak, že první část slova

v hnízdě při opakování nahrazuje pomlčka.

[ ] V hranatých závorkách je přepis italské výslovnosti.

( ) Závorky v textu značí dva stejně užívané tvary.

 Čtvereček uvádí frazeologii.


ITALSKÁ VÝSLOVNOST

C [K - před souhláskou]

clandestino [klandestýno]

CA [KA] Carlo [Kárlo]

CO [KO] come [kóme]

CU [KU] accurato [a

k

kuráto]

CE [ČE] cemento [čemento]

CI [ČI] Sicilia [sičílja]

CIA [ČA] ciao [čáo]

CIO [ČO] cioccolata [čo

k

koláta]

GHE [GE] ungherese [ungeréze]

GHI [GI] Inghilterra [ingilte

r

ra]

GE [DŽE] genitori [dženytóri]

GI [DŽI] girare [džiráre]

GIA [DŽA] giapponese [dža

p

ponéze]

GIO [DŽO] giovedì [džovedy]

GIU [DŽU] giubileo [džubiléo]

GLI [LJI] fi gli [ fi lji]

GN [Ň] Bologna [boloňa]

H [nevyslovuje se]

SCE [ŠE] pesce [peše]

SCI [ŠI] sciroppo [širo

p

po]

SCHE [SKE] scherzare [skercáre]

SCHI [SKI] schifoso [skifózo]


S [S] nebo [Z] simpatia [simpatýa];

blusa [blúza]

Z [C] nebo [DZ] grazie [grácje]; zaino [dzajno]

DI [DY] diplomarsi [dyplomarsi]

TI [TY] Atlantico [atlantyko]

NI [NY] fornitore [fornytóre]

Zdvojené souhlásky

f, l, m, n, r, s, v se vyslovují prodlouženě

b, c, d, g, p, t, z se vyslovují zesíleně, s důrazem;

před jejich vyslovením se udělá krátká pauza


ITALSKO-ČESKÁ ČÁST13

A

a (a+il = al, a+lo = allo,

a+l ́= all ́, a+la = alla, a+i =

ai, a+gli = agli [alji], a+le =

alle) do, v(e) a Praga

do Prahy, v Praze a casa

[káza] domů, doma 

(3. pád) telefono a Carlo

[.. kárlo] tele fonujiKarlo

vi (čas) alle cinque [..

čink

u

e] v pět amezza

notte [a me

d

dzano

t

te]

o půlnoci

a destra vpravo

a presto brzy naviděnou

a sinistra [a

sinýstra] vlevo

abbagliare [a

b

baljáre]osl

nit

abbandonare opustit,za

nechat

abbandonat/o, -aopuště

n/ý, -á

abbassare snížit, zeslabit

abbasso dolů, dole; pryč

abbastanza [a

b

bastanca]

dost(i) , značně

abbattere kácet, rozbořit

abbattut/o, -a sklesl/ý, -á

abbigliamento m [a

b

bil

jamento] odívání

abbonare předplatit

abbonato m odběratel(no

vin)

abbondante hojn/ý, -á,

vydatn/ý, -á

abbondare oplývat

abbottonare zapnout (na

knofl ík)

abbozzo m [a

b

bocco]ná

črt(ek)

abbracciare [a

b

bra

č

čáre]

obejmout

abbreviare zkrátit

abbreviazione f [a

b

brevja

cjóne] zkratka

abbronzat/o, -a [a

b

brondzá

to] opálen/ý, -á (od slunce)

abete m jedle smrk

abile zručn/ý, -á, obratn/ý,

-á, hbit/ý, -á

abisso m propast

abitante m obyvatel

abitare obývat, bydlet

abitato m sídliště

abitazione f [abitacjóne]

 byt, obydlí bydliště

abito m oblek, oděv, šaty

abituarsi zvykat si

abitudine f [abitúdyne]

obyčej, zvyk

abolire zrušit (co) , zastavit

abominevole ohavn/ý, -á,

odporn/ý, -á

aborrire štítit se


14

aborto m potrat ne

podařený výtvor

abrasione f odřenina 

omílání vodou

accademia f [a

k

kadémja]

akademie

accadere [a

k

kadére]přiho

dit se, stát se

accaduto m [a

k

kadúto]pří

hoda, událost

accanto (a qc) [a

k

kanto]

vedle (čeho) , blízko, při, u

accarezzare [a

k

kare

c

cáre]

hladit, hýčkat

accecare [a

č

čekáre] za

slepit oslnit oslepnout

accelerare [a

č

čeleráre]

urychlit

accelerazione f [a

č

čelerac

jóne] zrychlení, urychlení

accendere [a

č

čendere] 

podpálit, zapálit zap

nout (rádio)

accendino m [a

č

čendýno]

zapalovač

accenno m [a

č

če

n

no]ná

znak, narážka

accento m [a

č

čento] 

důraz pokyn

accessibile [a

č

če

s

síbile]

přístupn/ý, -á

accesso m [a

č

če

s

so] 

příchod, příjezd přístup

 záchvat

accessori mpl [a

č

če

s

sóri]

příslušenství

accettabile [a

č

če

t

tábile]

přijateln/ý, -á

accettare [a

č

če

t

táre]při

jmout

acciaio m [a

č

čájo] ocel

accidenti! [a

č

čidenty]hro

me!, k čertu!

accingersi [a

č

čindžersi]

chystat se

accludere [a

k

klúdere]při

ložit, připojit

acclusa f [a

k

klúza] příloha

(zásilky)

acclus/o, -a [a

k

klúzo]při

ložen/ý, -á, připojen/ý, -á

accollare [a

k

ko

l

láre] přilepit

accomodare [a

k

komodáre]

uspořádat, urovnat

accomodarsi [a

k

komodar

si] přizpů sobit se 

posa dit se, uvelebit se

accompagnare [a

k

kom

paňáre] dopro vodit,pro

vázet, vyprovázet

accorat/o, -a [a

k

koráto]

zarmoucen/ý, -á

accordare [a

k

kordáre] 

povolit uvést v soulad

 hud. naladit, sladit

accordo m [a

k

kordo] 
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist