načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

IT v řízení podniku - Jan Dohnal; Jan Pour

IT v řízení podniku

Kniha: IT v řízení podniku
Autor: ;

Nikdo dnes už nepochybuje o tom, že správné využití informačních technologií (IT) může výrazně zvýšit konkurenceschopnost firmy. Stále více se informační technologie stávají ...


Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  280
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  298 Kč
6%
naše sleva
9,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Professional Publishing
Rok vydání: 01.06.2016
Počet stran: 250
Rozměr: 165x240
Úprava: 249 stran : ilustrace, portréty
Vydání: První vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7431-160-4
EAN: 9788074311604
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nikdo dnes už nepochybuje o tom, že správné využití informačních technologií (IT) může výrazně zvýšit konkurenceschopnost firmy. Stále více se informační technologie stávají přímou součástí byznysu a managementu firem. Kniha zkušených autorů, určená jak manažerům firem, tak manažerům IT útvarů a studentům vysokých škol, výrazně přispívá k pochopení principů řízení IT, ukazuje posuny v řízení IT s důrazem na digitální byznys a přináší nové pohledy na potřebnou kvalifikaci manažerů, analytiků, uživatelů i specialistů. Cennou součástí knihy je popularizace portálu mbi.vse.cz, který ojedinělým způsobem publikuje nejlepší praktiky řízení podnikové informatiky. Z obsahu: Řízení IT a požadavky byznysu; Řízení IT – objekty a struktury; IT a podpora byznysu; Řízení podnikové výkonnosti; Řízení pracovní síly v IT; Digitální byznys; Bimodální IT atd.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Dohnal; Jan Pour - další tituly autora:
Podniková informatika -- 2., přepracované a aktualizované vydání Podniková informatika
Pour, Jan; Gála, Libor; Šedivá, Zuzana
Cena: 500 Kč
Řízení výkonnosti podnikové informatiky Řízení výkonnosti podnikové informatiky
Novotný, Ota; Pour, Jan; Maryška, Miloš; Basl, Josef
Cena: 327 Kč
Management podnikové informatiky Management podnikové informatiky
Voříšek, Jiří; Pour, Jan
Cena: 355 Kč
Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání Podniková informatika
Gála, Libor; Šedivá, Zuzana; Pour, Jan
Cena: 254 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH
O a u to re c h..........................................................................................................9
P ře d m lu v a........................................................................................................10
Na ú v o d..............................................................................................................13
O d d íl A : P rin c ip y říz e n í IT .............................................................................17
1. Ř ízení IT a p o ž a d a v k y b y z n y s u..................................................... 19
1.1 Vymezení řízení IT - cíl, strategie a model byznysu.................... 19
1.2 Požadavky vrcholového řízení podniku na IT - podpora růstu
byznysu.............................................................................................. 20
1.3 IT strategie a IT Governance jako nástroj řízení podpory IT
poskytované byznysu...................................................................... 22
1.4 Problémy řízení IT a jejich řešení.................................................... 23
2. P o d p o ra říz e n í I T .................................................................................28
21 ITIL......................................................................................................... 28
2.2 CobiT...................................................................................................30
2.3 CM M I...................................................................................................30
2.4 V alIT....................................................................................................30
2.5 IT Balanced Scorecard..................................................................... 31
2.6 MIT Sloan............................................................................................31
2.7 M BI...................................................................................................... 31
3. P o ž a d a v k y na k v a lifik a c i v IT........................................................... 33
3.1 Požadavky na IT kvalifikaci............................................................. 33
3.2 Využití MBI pro rozvoj IT kvalifikace...............................................35
O d d íl B: Ř ízení IT v říz e n í p o d n ik u............................................................ 41
4. M B I - účel, p o d s ta ta...........................................................................43
4.1 Účel modelu MBI a jeho omezení...................................................43
4.2 Přihlášení do MBI.............................................................................. 44
4.3 Objekty a vazby v MBI...................................................................... 45
4.4 Řízení IT a IT v řízení firm y............................................................. 48
4.5 Funkcionalita MBI.............................................................................. 49
4.5.1 Základní funkce při zobrazení objektů..........................................49
4.5.2 Základní funkce při zobrazení vazeb............................................ 51
4.5.3 Zobrazení klíčových aktivit............................................................ 53
4.5.4 Filtry a fulltextové výběry...............................................................54
4.6 Standardní výstupy z MBI.................................................................55





4.6.1 Základní výstupy ke stažení - protokoly, balíčky, běžné texty ....55
4.6.2 Souhrnné dokumenty ke stažení.................................................. 56
5. Ř ízení IT - o b je k ty a s tr u k tu r y........................................................59
5.1 Úlohy....................................................................................................63
5.2 Scénáře...............................................................................................65
5.3 Faktory................................................................................................ 67
5.4 R ole.....................................................................................................69
5.5 Dokumenty..........................................................................................71
5.6 M etriky................................................................................................ 72
5.7 Aplikace..............................................................................................75
5.8 Metody................................................................................................ 76
5.9 Podpůrné objekty MBI...................................................................... 78
5.9.1 Analytické dimenze....................................................................... 78
5.9.2 Kompetence...................................................................................79
5.9.3 Vlastnosti informatiky.................................................................... 79
5.9.4 Předměty řízení informatiky.......................................................... 80
6. Ř ízení IT - o b s a h a s o u v is lo s ti.......................................................81
6.1 Strategické řízení IT .......................................................................... 84
6.2 Řízení IT služeb.................................................................................89
6.3 Řízení IT zdrojů..................................................................................98
6.4 Řízení ekonomiky IT........................................................................105
6.5 Řízení rozvoje IT............................................................................. 112
6.6 Řízení provozu IT............................................................................118
6.7 Řízení IT z pohledu dalších objektů............................................. 124
O d d íl C: IT a p o d p o ra b y z n y s u................................................................127
7. IT ja k o s o u č á s t b y z n y s u.................................................................129
7.1 Podpora informatiky cílům byznysu vlastního podniku............ 130
7.2 Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice..............................131
7.3 Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu..........133
7.4 Revize informační strategie dle požadavků byznysu................134
7.5 Řízení komunikace vedení IT s byznysem.................................135
7.6 Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu......................................137
7.7 IT podpora při změnách provozního modelu byznysu...............138
7.8 Vytváření důvěry byznysu к IT a leadership CIO.......................139
7.9 Řešení požadavků IT na pracovní sílu.........................................141
7.10 Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu.........................142
7.11 Propojení metrik byznysu a metrik IT............................................ 143





8. Ř ízení p o d n ik o v é v ý k o n n o s ti........................................................145
8.1 Principy řízení podnikové výkonnosti..........................................145
8.2 IT v řízení podniku........................................................................... 147
8.3 Vztahy byznys - IT a výkonnost podniku...................................150
8.4 IT a standardní úlohy podnikového řízení................................... 151
8.4.1 Evidenční úlohy, vytváření a aktualizace databází......................151
8.4.2 Zajištění transakčních operací - obchodních a dalších.............. 152
8.4.3 Podnikový reporting.....................................................................154
8.4.4 Analytické úlohy v podnikovém řízení..........................................155
8.4.5 Plánovací úlohy v podnikovém řízení..........................................156
8.5 Vliv úloh řízení IT na podnikovou výkonnost...............................157
8.6 IT a vybrané skupiny úloh podnikové řízení................................159
9. Ř ízení p ra c o v n í s íly v IT.................................................................161
9.1 Pracovní pozice, role kompetence.............................................. 162
9.1.1 Pracovní pozice...........................................................................162
9.1.2 Role v IT.......................................................................................162
9.1.3 Kompetence pracovní síly v IT ....................................................163
9.1.4 Kompetence pracovní síly v IT, které vyžadují pozornost
vedení..........................................................................................164
9.1.5 Pracovníci s obecným přehledem, specialisti, versatilisti........... 165
9.2 Typické situace, problémy a scénáře v řízení pracovní síly
v IT .................................................................................................... 166
9.2.1 Problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení........... 166
9.2.2 Problémy v komunikaci IT s byznysem....................................... 166
9.2.3 Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu. 167
9.2.4 CIO se připravuje na poradu vedení podniku..............................167
9.2.5 Posílení kompetence leadershipu v informatice - manažer
a lídr.............................................................................................167
9.2.6 Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO....................................168
9.2.7 Jak řešit propojení strategie byznysu a IT...................................168
10. D ig itá ln í b y z n y s.................................................................................170
10.1 Principy digitálního byznysu..........................................................170
10.2 Digitální a fyzické zdroje................................................................. 171
10.3 Internet věcí (loT)............................................................................ 171
10.4 Cesta к digitálnímu byznysu..........................................................172
10.5 Digitální byznys a nové příležitosti................................................173
10.6 Charakter změn v digitálním byznysu..........................................175
10.7 Digitální marketing........................................................................... 177
10.7.1 Vymezení digitálního marketingu.................................................177
10.7.2 Strategie digitálního marketingu..................................................177
10.8 Spolupráce CIO a C M O .................................................................179





10.9 CIO, CDO a leadership v digitálním byznysu ............................ 181
10.10 Příklady aplikací digitálního byznysu........................................... 182
11. B i m o d á ln i IT........................................................................................186
11.1 Vývoj к bimodálnímu IT..................................................................186
11.2 Mode 2 - změna postoje.................................................................187
11.3 Vrstvy aplikací reflektující rychlost změn a bimodální IT.........187
11.4 Governance Modu 1 a 2 .................................................................190
11.5 Organizační struktura....................................................................191
11.6 Manažer inovací, řízení rizik.........................................................191
12. IT s lu ž b y s tra te g ic k é h o v ý z n a m u.................................................193
12.1 Podstatné atributy strategických IT služeb.................................193
12.1.1 Vazba na základní podnikové procesy........................................195
12.1.2 Podpora konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod
podniku.........................................................................................195
12.1.3 Podpora strategického řízení.......................................................197
12.2 Typy strategických aplikací............................................................197
12.2.1 Aplikace strategického řízení.......................................................197
12.2.2 Business intelligence, Bl..............................................................197
12.2.3 Competitive intelligence, C l.........................................................198
12.2.4 Řízení vztahů к zákazníkům, social computing...........................198
12.2.4.1 CRM.............................................................................................199
12.2.4.2 Social computing..........................................................................199
12.2.4.4 Social CRM..................................................................................202
12.2.5 Elektronické podnikání, eBusiness..............................................203
12.2.4 Mobilní podnikání, mBusiness.................................................... 203
12.2.5 Řízení dodavatelských řetězců, APS/SCM.................................203
12.2.6 Řízení podnikového obsahu, ECM.............................................204
12.2.7 Celopodnikové aplikace, ERP.................................................... 204
Na z á v ě r..........................................................................................................207
P řílo h a 1: P ře h le d h la v n íc h ře š ite lů m o d e lu M B I................................209
P řílo h a 2: P řík la d p ro to k o lu o b je k tu ja k o v ý s tu p u z m o d e lu MBI.. 214
P řílo h a 3: P řík la d d o k u m e n tu ke sta že n í z m o d e lu M B I....................223
L ite r a tu r a........................................................................................................228
T e rm in o lo g ic k ý s lo v n ík..............................................................................232
R e js třík............................................................................................................246






       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.