načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“ - Pavel Bláha; Doc. Otto Horský

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“

Elektronická kniha: Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“
Autor: ;

Začátkem března roku 2009 vydalo nakladatelství REPRONIS v Ostravě odbornou knihu „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo“. Kniha pojednává v celé ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  249
+
-
8,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » E-knihy hned
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-877-4968-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Začátkem března roku 2009 vydalo nakladatelství REPRONIS v Ostravě odbornou knihu „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo“. Kniha pojednává v celé šíři problematiky o všech průzkumných metodách, které oba autoři při průzkumech pro přehrady aplikovali a uvádí praktické postupy a návody. Za velmi cenné a novátorské lze považovat zejména tu skutečnost, že více než teorii se oba autoři věnují praktickým příkladům, převážně z vodohospodářských staveb, kde prováděli průzkumné práce, nebo ze staveb, kde pracovali jako poradci, či je prostě jen navštívili a dokumentovali. Kniha se záhy stala nepostradatelnou pracovní pomůckou při průzkumu pro přehrady a osvědčila se i jako vysokoškolská učebnice. V roce 2009 byla navržena na udělení literální ceny nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových“ za nejlepší publikaci v oblasti vědecké literatury. I když kniha v papírové podobě byla vydána v nákladu 1000 výtisků, dnes se dá říci, že je v podstatě až na pár výtisků rozebrána. Proto se oba autoři rozhodli zpracovat druhé, rozšířené a doplněné vydání. Upřednostnili její vydání v elektronické podobě, neboť takto se kniha stane ekonomicky dostupnou i studentům vysokých škol, případně i běžnému zájemci o vodní stavby. Toto nové vydání je rozšířeno o tři velmi důležité kapitoly, a to: 2.4 Přehrada Itaipu, 9.3 Přehrady speciálního využití a 9.4 Zanášení vodních nádrží.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

„HODNÁ PŘEHRADA”

voda pro 15 milionů lidí

Angat, FilipínyOtto Horský, Pavel Bláha

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO PŘEHRADY

aneb „co nás také poučilo“

Text © Ing. Otto Horský, CSc., Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.

Lektoři: Ing. Jan Fousek, Prof. Ing. Karel Müller, DrSc., Ing. Radomír Muzikář, CSc.

Grafická úprava. Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.

Obrázky: © autoři

Fotografie © Otto Horský www.horsky.estranky.cz, © Pavel Bláha, www.google.com

Tištěno: Jan Sojnek, reklamní produkce

Fotografie na přebalu: Orlík – Česká republika (foto Pavel Bláha – 2013)

Fotografie na předsádce, přední: Angat – Filipíny (foto Pavel Bláha 2006), zadní: Vajont – Itálie (foto Pavel Bláha – 2007)

Fotografie na první straně: Lipno – Česká republika (foto Pavel Bláha – 2013)

Druhé doplněné a rozšířené vydání

1. vydání jako e-kniha © Lukáš Vik, 2015

ISBN PDF formátu: 978-80-87749-68-5 (PDF)

Konverze do elektronických formátů:

Webdesignér a webový konzultant Lukáš Vik

www.lukasvik.cz


I

Poděkování

Pracovat na této knize by nebylo možno, kdyby Geotest, a.s., nevytvořil ideální podmínky pro pracovní schůzky obou autorů,přístup do archivu závěrečných zpráv, vstřícnost při reprodukci ucelených částí knihy pro účely recenzí a úprav textu. Nelze opomenout, a je třeba poděkovat vedoucím pracovníkům Geotestu a zejména jeho řediteli RNDr. Lubomíru Procházkovi za trvalou podporu tohotoprojektu. Poděkování ale nepatří jen vedoucím pracovníkům, ale všem spolupracovníkům Geotestu a spolupracujících podniků a organizací,vysokých škol a akademických pracovišť. Bez jejich vysoce odborné spoluúčasti při realizaci terénních a polních prací, bez jejich spolupráce na výzkumných úkolech a bez jejich poradenské činnosti při řešení závažných úkolů průzkumné praxe by těžko bylo dosaženo tak dobrých odborných výsledků.

Velmi milou povinností obou autorů je poděkování odborným lektorům této knihy, a to Ing. Janu Fouskovi, Prof. Ing. KarluMüllerovi, DrSc., a Ing. Radomíru Muzikářovi, CSc. Dále děkujeme Ing. Jiřímu Pavlíkovi, CSc., za cenné připomínky ke kapitole 8 a RNDr.Milanu Čáslavskému, PhD. za jeho podněty k problematice EIA. Další poděkování patří Ing. Haně Doležalové, která velkoryse obětovala svůj drahocenný čas, aby přečetla celou práci a poskytla nám řadu připomínek k formálnímu uspořádání knihy, PhDr. Viole Horské za užitečné náměty a doporučení k úpravám vybraných částí knihy a PhDr. Martině Kurtyové a RNDr. Petru Bláhovi za cenné připomínky k cizímpřekladům. Děkujeme rovněž Ing. George Newmanovi, M. A., RNDr. Martě Hoenig-Gregorové, Ing. Jaroslavu Putnovi, Nicole G. Putnové B.A. a T. Olejnikovové za přeložení úvodního slova do angličtiny a ruštiny, Ognjen Grebo, Wenlei Song, Cheng Xu, M. Ali Peshawa, Dr., PhD., Ing. George Takla, Ing. Shavkat Abdullaev, CSc. do bosenštiny, čínštiny, arabštiny a uzbečtiny a Ing. Raúl García Morenovi zarevizi překladu do španělštiny. Poděkování také patří emeritnímu profesorovi Angel García Yagüemu z Madridu za cenné připomínky zejména k uvedeným přehradám ve Španělsku.

Poslední, avšak o to nejvřelejší, poděkování chceme vyslovit svým manželkám Marii a Oldřišce za pochopení a vytváření skvělých podmínek pro práci na této knize a za pomoc s odstraňováním formálních chyb v textu knihy.

Autoři publikace budou čtenářům vděčni za všechny připomínky ke knize, ať již odborného nebo formálního charakteru.Připomínky je nám možné posílat na elektronické adresy: horsky@horsky.org nebo babel@email.cz.

II

Ing. Otto Horský, CSc. (1938, Prostějov)

Otto Horský absolovoval v roce 1961 studium geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě. Roku

1978 obhájil na téže škole kandidátskou práci. Od roku 1960 začal pracovat v Geologickém průzkumu

Brno (od 1968 Geotest Brno). Mezi jeho stěžejní odborné práce lze zařadit inženýrskogeologickýprůzkum pro přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a později na Kubě a průzkum pro více než

dvacet dalších přehrad.

V letech 1974 – 1976 pracoval v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupracovala

s peruánskými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu sčeskoslovenskými projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro podzemníhydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudované přehrady Tablachaca na řece

Mantaro. Na tomto základě vypracovali českoslovenští experti projekt sanace sesuvu a tato byla následně

realizována. Jako expert se zúčastnil prací při geotechnickém průzkumu pro rozšířeníhydroenergetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu. Od roku 1978 do1982 působil na Kubě jako hlavníporadce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii, v letech 1984 až 1988 pak vedlinženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce

další československé expedice v provincii Oriente. V letech 1991až 1994 působil ve Španělsku jako

generální ředitel česko-španělské akciové společnosti působící v geologii a ekologii. Od roku 1994podniká v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii a Kubu a s Geotestem a. s., realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. Od roku 1971 externě přednášel na Vysokém učení technickém v Brně. Jeden rok externě přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě (1985). Přednášková činnost avýchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu stavebnictví Kuby. Několik přednášek měl i na univerzitách veŠpanělsku, v Mexiku a v Peru. Zveřejnil více než 150 odborných publikací, z toho více než sto v Československu a České republice, zbývající v zahraničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba). Během svégeologické kariéry zpracoval více než 200 průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém Československu, tak v Peru, ve Španělsku a zejména na Kubě. Pracuje jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Environmental Geology (International Journal of Geosciences), například recenze publikace „Water leakage from the power tunel of Gezende Dam, southern Turkey – a case study“. V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expert koordinátor s Geotestem, a.s. a sespolečností CREA na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu.

III

Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. (1944, Protivín)

Pavel Bláha absolvoval v roce 1966 studium užité geofyziky na Přírodovědecké fakultě UK

v Praze (1966). V roce 1969 absolvoval rigorózní řízení na téma „Modelová měření vrtné variantyvyzvané polarizace“. V roce 1990 obhájil kandidátskou práci na téma „Geoakustická metoda při studiusvahových deformací“. V roce 1992 se habilitoval na Hornicko-geologické fakultě VŠB v Ostravě prací

„Geofyzikální metody při průzkumu a výzkumu svahových deformací“ a přednáškou na téma„Seizmická tomografie v mělké geologii“. V roce 1998 obhájil velký doktorát na téma: „Inženýrská geofyzika

svahových deformací v hornické a stavební geotechnice".

Po krátké pedagogické kariéře na HGF v letech 1966 až 1971 nastoupil jako geofyzik doGeotestu v Brně, kde pracuje dosud. Postupně pracoval na pozici vedoucího geofyzikální skupiny, vedoucího

ostravské pobočky Geotestu, od roku 2006 jako oborový manažer a nyní jako konzultant. Ve své profesní

kariéře se zaměřil na použití geofyzikálních metod při průzkumu přehradních míst a přečerpacíchvodních elektráren a na aplikaci geofyzikálních měření při výzkumu svahových deformací. V Českérepublice pracoval například při průzkumu vodních děl Dalešice a Josefův Důl a přečerpávací vodní elektrárny

Dlouhé Stráně. Účastnil se i průzkumu atomové elektrárny Dalešice, dálnice do Ostravy a na dalšíchvelkých stavbách. Velkou část své odborné pozornosti věnoval průzkumu a výzkumu svahových deformací,

zejména v Karpatské soustavě a zkoumání vlivu poddolování na aktivitu sesuvů. Během své geologické kariéry zpracoval cca 455 průzkumných zpráv a více než 80 výzkumných zpráv, které prošly oponentním řízením. Během své pedagogické kariéry přednášel na universitách v Ostravě, Brně, Praze, Bratislavě a v Taškentu. Za více než 48 let odborné kariéry pracoval ve 20 zemích světa, z nichž za nejvýznamnější lze pokládat působení ve Střední Asii, Španělsku, Albánii, Kubě, Mongolsku a Filipínách. Za léta profesní činnosti publikoval v odborných časopisech a na profesních konferencích více než 200 odborných článků z toho více než 70 v zahraničí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Etiopie, Francie, Itálie, Kyrgyzstán, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Skotsko, Slovensko, Španělsko, Tádžikistán, Thajsko a Uzbekistán). Články autora byly citovány ve více než 250 odborných statích. Publikoval sedm monografií jako autor nebo jako spoluautor. Je recenzentem vědeckých časopisů v Česku,Slovensku, Polsku a Uzbekistánu. Je předsedou redakční rady časopisu „EGRSE“ – časopisu České asociace geofyziků a členem rady asociace českých geofyziků, členem České geologické asociace, členem „Sboru expertů ČAAG“ a členem redakční rady časopisů Krystalinikum a Geotechnika. Je školitelem doktorandů na fakultách HGF a FAST VŠB – Technické university v Ostravě (geofyzika a GIS). NaHornicko-geologické fakultě VŠB – TU je i členem oborové rady pro geologii. Při MŽP působí jako člen komise pro udělování „odbornézpůsobilosti“. Byl členem vědeckých komisí mezinárodních konferencí „9th European meeting of EEGS“ a „HYDRO 2011”.

IV

About the Book

The Application of Engineering Geology to Dam Construction,

or “What Experience Has Taught Us”

The present publication is intended for those interested in the procedures used and the problems encountered in carrying outengineering

geological surveys for the design and construction of dams. The intention is to provide a basis for technical dialogue between engineering

geologists, geophysicists, hydrogeologists, geotechnicians and other specialists on one hand, and investors, planners and designers on the

other. The book should also be of use to those involved in the operation and management of dams and reservoirs. The book has beende

signed so that it can be used as a text in colleges and universities. It summarizes the results of work carried out by the authors, one anengi

neering geologist and the other a geophysicist, at different dam sites in the Czech Republic and abroad. Both authors have had a long career

serving as experts or consultants in engineering-geology, and have visited many dam projects in other countries. This book is the outcome

of their combined theoretical and practical experience.

The book consists of an introduction, a conclusion, and eight technical chapters. In all of them, the authors have placed special emphasis on

practical examples, since the scope of the tasks involved in carrying out and interpreting the results of engineering-geological surveys can

best be understood by using case studies to illustrate the techniques used and the problems encountered. An effort has been made not tobe

come too deeply involved in the theoretical background to the subject. Rather than dictating rigorous rules and standards, an attempt has

been made to illustrate scenarios that might be encountered within the planning of a project and the operation of a dam. The authors have

especially drawn attention to circumstances, the neglect of which can lead to significant increases in the costs of dam construction and that,

in some cases, may make the operation of a dam impossible.

In the introductory chapters the basic criteria for the choice of dam design are discussed in relationship to the characteristics of the selected

site. The roles of geology, geomorphology, climate, ecology, and other features that affect the selection of the site for a dam are discussed.

The basic principles and tasks of engineering-geological surveys for dam sites are described. Importance is placed on the division of the

survey into stages corresponding to the design stages, as well as on the requirement that the survey must take account of all factors thataf

fect safety during dam construction. Great attention is paid to the strategy of the survey, including a detailed list of the separate tasksin

volved. An important task of the book has been to draw systematic attention to the technical specifications and the planning of survey work,

in which the investor, the designer, or simply the client who contracted the survey formulates the basic requirements that the survey should

meet. The procedures used for engineering-geological mapping of the area of a hydro-engineering structure are described in detail paying

special attention to the dam site itself. The method used to compilespecialurpose engineering-geological maps is also explained. The

scope of both preliminary and detailed hydrogeological surveys is described together with the methods used to check the condition andcor

rect function of hydrogeological boreholes using geophysical techniques, TV cameras, etc.

V

In the second part of the book, the applications of geophysical measurements at various stages of a survey are explained. The use ofparticu

lar geophysical methods to solve specific problems is illustrated by case studies. Emphasis is placed on the importance of collaborationbe

tween the engineering geologist and the geophysicist in defining the problems to be solved, and planning and carrying out the tasksre

quired by the survey. A description of the scope of direct survey work follows, paying special attention to the study of the site directlyaf

fected by the construction of the dam itself and to the delineation of the area to be covered by the preliminary and detailed surveys. The

methodology used for comprehensive documentation of exploratory workings is assessed in great detail. The authors also pay particular

attention to the general principles governing a geotechnical survey, and the methods used to carry it out. The main types of field andlabora

tory geotechnical tests are described. An important sub-chapter deals with the systematic correlations and the empirical relationshipsbe

tween the mechanical and physical properties of rocks.

In the last section of the book, the procedures used for engineering-geological surveys of the backwater areas of dams are described.Spe

cial attention is given to the modification of the banks of water reservoirs by processes of abrasion, suffosion and landslides. The methods

used to map and monitor these effects are described and examples of remedial procedures used to counteract these geodynamic processes

are given.

In this book the authors have done their best to describe the procedures used for the engineering-geological and geotechnical surveys of

dam sites and backwater areas, drawing attention to the problems that can be encountered in the design and construction of dams. Therec

ommended working procedures have been described systematically. All the problems analysed in this book and the methods used to solve

them are illustrated by practical examples. The authors trust that their experience of engineering geology and its applications gained over

many years and described in this book will be of interest not only to experts, but also to students and the wider public interested in theglob

al management of water resources.

the Authors

A propos du livre

Prospection d'ingénierie géologique pour les barrages,

ou 'Ce qui nous a aussi instruit'

Le présent ouvrage a été élaboré avec l'intention d'informer les personnes intéressées par la problématique de la prospection lors de la

conception et de la construction des barrages. Il peut utilement servir à la compréhension mutuelle entre les investisseurs et les concepteurs

d'une part et les ingénieurs géologues, géophysiciens, hydrogéologues, géotechniciens et autres spécialistes du sujet, d'autre part. Un autre

groupe auquel nous nous adressons également sont les employés des organismes qui gèrent l'exploitation des barrages. L'ouvrage peut aussi

être utilisé dans l'enseignement universitaire. Ce livre est le résultat de l'expérience et de travaux accomplis d'un ingénieur géologue et d'un

VI

géophysicien sur différents barrages en Republique Tchèque et sur de nombreux barrages à l'étranger. Les deux auteurs y ont travaillé en

tant qu'experts, consultants ou y étaient présents comme visiteurs et observateurs.

L'ouvrage comporte une introduction, une conclusion ainsi que huit chapitres techniques. Dans chacun d'eux, nous avons mis l'accent

particulier sur des exemples pratiques et sur des solutions de cas concrets, considérant que c'est la meilleure façon de rendre cette large

problématique la plus compréhensible. Pour la même raison, nous nous sommes efforcés d'éviter les analyses théoriques, les thèses et les

normes. En revanche, nous mettons en avant des situations concrètes, rencontrées lors de la préparation des projets et de l'exploitation des

barrages. Notre objectif était également de mettre en évidence les cas spécifiques dont la négligence pourrait mener à une augmentation du

prix de la construction du barrage ou à l'impossibilité de son exploitation dans le sens initialement désiré.

Les premiers chapitres résument les critères de base concernant la conception des barrages en relation avec les facteurs qui déterminent le

choix de l'emplacement et du type de barrage. Nous évaluons les caractéristiques géologique, morphologique, climatique, écologique ainsi

que d'autres facteurs qui peuvent influencer le choix de l'emplacement. Nous définissons ensuite les tâches spécifiques à traiter ainsi que les

principes de la prospection des barrages en ingénierie géologique. On traite ici également la répartition de la prospection en étapes qui

devraient coïncider avec les autres étapes du projet, tout en maintenant l'efficacité de la prospection et les impératifs de sécurité de la

construction. Une attention particulière est apportée à la stratégie de la réalisation de la prospection ainsi qu'à l'élaboration d'une liste

détaillée des tâches individuelles. Les caractéristiques des spécifications techniques et du projet des travaux de prospection sont des points

importants où l'investisseur, le concepteur ou le client formulent les exigences de base qui devraient être traitées par la prospection. On

définit les tâches de l'ingénierie géologique concernant la cartographie de la région et tout particulièrement de l'endroit où sera placé le

barrage. On décrit ensuite la méthode pour élaborer une carte spécifique d'ingénierie géologique. On montre également l'utilité de la

prospection hydrogéologique (préliminaire et détaillée) ainsi que les possibilités des contrôles de justesse et de fonctionnalité des forages

hydrogéologiques par des méthodes géophysiques, des caméras TV etc.

La seconde partie du livre présente l'utilisation des méthodes géophysiques dans les différentes étapes de la prospection. Nous y évaluons

les possibilités d'application des méthodes individuelles de géophysique face aux problèmes spécifiques. Nous attirons l'attention sur la

nécessité d'une collaboration entre l'ingénieur géologue et le géophysicien pour définir les tâches à résoudre lors de la prospection et de

l'interprétation. On aborde ensuite l'évaluation de l'étendue des travaux de prospection en tenant compte de l'étude de l'emplacement

concerné par la construction du barrage, de la délimitation du domaine et de l'étendue de la prospection préliminaire et détaillée.

La méthodologie d'élaboration d'une documentation complexe des travaux de prospection est traitée dans le moindre détail. Une très grande

attention est apportée à l'évaluation des critères généraux de la prospection géotechnique ainsi qu'à ses types et ses méthodes de base. Nous

avons également introduit les différents types de tests géotechniques, aussi bien de terrain que de laboratoire. Un important sous-chapitre

est consacré aux corrélations et aux rapports entre les propriétés mécaniques et physique des roches.

VII

Dans la dernière partie nous décrivons la prospection par ingénierie géologique des zones inondables d'un barrage. Une attention

particulière est apportée aux modifications des berges par abrasion et affaissement. Sur base de nos connaissances, nous proposons des

solutions méthodologiques et le monitoring du développement des processus géodynamiques en jeu.

Dans cet ouvrage nous avons tenté d'aborder certains problèmes associés à la prospection lors de la conception et de la construction des

barrages et de proposer des solutions possibles et des procédés de travail adaptés. Chacun des problèmes décrits est documenté et illustré

par des cas réels, rencontrés en pratique. Nous espérons que ce recueil basé sur notre longue expérience sera une contribution utile non

seulement pour les spécialistes, mais également d'une lecture agréable pour un plus large public qui s'intéresse à la problématique traitée ici.

Les auteurs

Prólogo

La aplicación de la ingeniería geológica a la construcción de presas

o “Lo qué hemos aprendido también”

El libro es fruto de los trabajos realizados por un ingeniero-geólogo y un geofísico en varias presas en la antigua Checoslovaquia y muchas

más en otros países, en las que actuaron como responsables de las investigaciones o como asesores.

El libro está destinado a los interesados en la problemática de las investigaciones a efectuar durante el proyecto, construcción y explotación

de presas y embalses. Puede ser útil para la comprensión y entendimiento entre las entidades que los promueven y los proyectistas, y entre

los ingenieros, geólogos, geofísicos, hidrogeólogos, geotécnicos y otros especialistas. Será igualmente útil a cuantos técnicos intervienen en

el mantenimiento de presas y en la explotación de embalses. También puede servir como texto en centros de enseñanza superior.

El libro consta de la introducción, conclusiones y ocho capítulos. En todos los capítulos se exponen casos reales, considerando que la mejor

forma para comprender la amplia problemática de las investigaciones es la explicación de casos concretos. Se ha pretendido reducir la parte

teórica y presentar casos concretos, que hemos encontrado en las fases de proyecto, construcción y explotación, antes que exponer las

normativas y las teorías. Objetivo principal es incidir en casos, en los que errores en las investigaciones originaron sobrecostes en la

construcción de la presas, problemas durante la explotación, e incluso siniestros y daños catastróficos.

En los primeros capítulos se exponen los criterios básicos para el diseño de la presa, los factores que determinan la selección de su

ubicación y su tipología. Se analizan los aspectos geológicos y tectónicos, morfológicos, climatológicos, ecológicos y cuantos tienen

importancia para la selección de la cerrada. Continúan con la metodología para las investigaciones de Ingeniería Geológica. Se considera

muy importante que las fases de las exploraciones estén de acuerdo con las fases de del proyecto, para mejorar la efectividad de los trabajos

y cumpliendo con todos los aspectos relacionados con la seguridad de la obra. Se presta especial atención a la técnica de las exploraciones

de Ingeniería Geológica, definiendo con detalle todas las tareas fundamentales a realizar. Es de gran importancia definir las características

VIII

técnicas del proyecto, de acuerdo la entidad promotora de la presa y embalse, el proyectista y el geólogo ingeniero, que en definitiva

establecen los objetivos de las investigaciones y las posibles soluciones. Se continúa con un capítulo en el que se describe con detalle el

levantamiento a efectuar sobre el área de interés y en especial sobre la cerrada, ubicación de la presa. Se describe minuciosamente el

proceso de cartografía y metodología para presentar todos los datos geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos. Se describe el modo

y número de investigaciones hidrogeológicas necesarias, incluido el control de sondeos y pozos hidrogeológicos por métodos geofísicos,

cámaras de TV, etc.

En la segunda parte del libro, se exponen los estudios geofísicos básicos en las diferentes fases de las investigaciones. Se definen las

posibilidades de los diferentes métodos de prospección geofísica para resolver problemas concretos. Se considera muy importante la

estrecha colaboración entre el ingeniero geólogo y el geofísico durante todas las fases de la investigación: definición de los trabajos,

realización y presentación de los resultados. Se continúa con el análisis del número e intensidad de exploraciones directas a efectuar.

Especial atención se dedica al estudio del emplazamiento de la presa y del área afectada por las obras. Se define la extensión del área

a estudiar en cada etapa de las investigaciones. En un capítulo se exponen los métodos de presentación de la documentación de todos los

trabajos de exploración de Ingeniería Geológica y Geotecnia. Se presta mucha atención a la descripción de los criterios y procedimientos

básicos en las investigaciones geotécnicas. Se reseñan los ensayos de campo y de laboratorio necesarios para definir los parámetros

geotécnicos que se precisan para el proyecto de la presa. Se califican con detalle las correlaciones y enlaces entre los parámetros mecánicos

y físicos de las rocas.

En la última parte del libro se describen las investigaciones de Ingeniería Geológica a realizar en el vaso del embalse para prever los

procesos morfológicos de erosiones e inestabilidades de ladera. Se proponen modos de solucionar los posibles problemas y monitorizar su

desarrollo.

En nuestro libro se intenta hacer un esbozo de los problemas relacionados con las investigaciones de ingeniería geológica durante el

proyecto y construcción de presas y proponer soluciones y procedimientos de los trabajos. Todos los capítulos se documentan con casos

concretos. Consideramos que el resumen de nuestra experiencia práctica de muchos años puede ser una ayuda e información no sólo para

los profesionales, sino también para el público interesado por estas estructuras y su problemática.

Los autores

IX

Über das Buch

Ingenieurgeologische Erkundung für Staudämme

oder „Was uns auch belehrte“.

Vorliegende Publikation ist allen bestimmt, die sich für die Erkundungproblematik bei Entwurf und Bau von Staudämmen interessieren. Sie

kann dem gegenseitigen Verständnis von Investoren und Projektleitung dienen und dieses auch zwischen Ingenieurgeologen,

Geophysikern, Hydrogeologen, Geotechnikern und weiteren Spezialisten fördern. Eine weitere Gruppe, die wir ansprechen wollen, sind

Mitarbeiter der staudammbetreibenden Organisationen. Dieses Buch kann gleichwohl als Lehrtext beim Hochschulstudium dienen. Es ist

das Resultat der Arbeit und der Erfahrungen eines Ingenieurgeologen und eines Geophysikers beim Bau verschiedener Staudämme im

Inland sowie zahlreicher Staudämme im Ausland, wo beide Autoren entweder als Problemlöser oder als Berater wirkten oder diese Bauten

besuchten.

Diese Abhandlung besteht aus einer Einführung, acht Fachkapiteln und einer Zusammenfassung. Wir legen besonderen Wert auf

Praxisbeispiele, da man an konkret gelösten Aufgaben am besten die ganze Bandbreite der Problematik aufzeigen kann. Mehr noch als auf

theoretische Analysen, Normen und Richtlinien verweisen wir auf die Umstände, denen man während der Durchführung eines Projektes

respektive während der Bauphase begegnen kann. Unser Ziel ist besonders der Verweis auf solche Gegebenheiten, deren Nichtbeachtung

entweder zu höheren Baukosten führen oder die ursprünglich beabsichtigte Art der Nutzung unmöglich macht.

Die ersten Kapitel behandeln die Grundkriterien der Projektarbeit in Zusammenhang mit bestimmenden Faktoren für die Wahl des Ortes

und des Typs der Staumauer. Bewertet sind geologische, morphologische, klimatische und ökologische Aspekte, sowie weitere – den

Standort beeinflussenden – Faktoren. Weiterhin werden Grundaufgaben und Prinzipien der ingenieurgeologischen Erkundung für den Bau

von Staudämmen definiert. Als wichtig betrachten wir das Aufteilen dieser Erkundung in Etappen, die auch den Etappen der Projektarbeit

entsprechen. Weiterhin legen wir Wert auf die Effektivität der Erkundung hinsichtlich der Einhaltung von Sicherheitskriterien; große

Aufmerksamkeit widmen wir der Erkundungstrategie mit detaillierter Auflistung einzelner Aufgaben. Ein wichtiger Bestandteil ist die

Beschaffenheit der technischen Erörterung und der Erkundungsarbeiten, bei der der Investor, die Projektleiter bezeihungsweise

Auftraggeber ihre Anforderungen hinsichtlich der Problemlösungen definieren. Es folgt eine definierte Aufgabe der ingenieurgeologischen

Kartierung des Interessengebietes und eine detaillierte Beschreibung des Staudammstandortes. Des Weiteren wird die Zusammenstellung

zweckgebundener ingenieurgeologischer Karten beschrieben sowie der erforderliche Umfang der hydrogeologischen Erkundung

(vorläufiger und detaillierter). Weiterhin werden Möglichkeiten aufgezeigt, hydrogeologische Bohrungen hinsichtlich Richtigkeit und

Funktionsfähigkeit mittels geophysikalischer Methoden, Fernsehkamera oder ähnlichem zu kontrollieren.

Im zweiten Teil des Buches werden die Aufgaben geophysikalischer Messung in verschiedenen Etappen der Erkundung aufgeführt. Dabei

werden Möglichkeiten einzelner geophysikalischer Methoden zur Lösung konkreter Probleme analysiert, wobei Wert auf die

Zusammenarbeit des Ingenieurgeologen und des Geophysikers bei der Aufgabendefinition, die zur Problemlösung führt und der

X

anschließenden Projektarbeit gelegt wird. Weiter wird der Umfang der direkten Erkundungsarbeiten analysiert; an dieser Stelle

beschäftigen wir uns insbesondere mit dem Studium des Bauortes der Staumauer und mit der Festlegung von Bereich und Umfang der

vorläufigen und detaillierten Erkundung. Hier werten wir ausführlich die Methodik der komplexen Erkundungsdokumentation aus. Wir

widmen der Bewertung allgemeiner Grundsätze, Grundtypen und Methoden geotechnischer Erkundung große Aufmerksamkeit. Ebenfalls

aufgeführt sind die Grundtypen der geotechnischen Feld- und Laborproben. Ein wichtiges Unterkapitel bilden die korrelativen Beziehungen

und Bindungen zwischen mechanischen und physikalischen Gesteineigenschaften.

Im letzten Teil beschreiben wir die ingenieurgeologische Erkundung des Staudammflutungsgebietes. Wir behandeln ausführlich die

Umformung der Ufer durch Abrasion und Abgleiten; es folgen Erkenntnisse, Lösungsarten und Beobachtungen zusammenhängender

geodynamischer Prozesse.

In diesem Buch versuchen wir, einige – mit der Erkundung bei Entwurf und Bau der Staudämme zusammenhängende - Probleme

aufzuzeigen und mögliche Lösungen und Arbeitsvorgänge vorzuschlagen. Alle analysierten Probleme sind durch konkrete Praxisbeispiele

dokumentiert. Wir glauben, dass diese Zusammenfassung unserer langjährigen Erfahrungen nicht nur zu einem positiven Beitrag für

Fachleute, sondern auch zur lesenswerten Lektüre für eine – an diesem Thema interessierte - breitere Öffentlichkeit wird.

Die Autoren

Что найдете в книге

Инженерно-геологическая разведка плотин

или „Что нам преподнесло урок“

Предлагаемая публикация предназначена всем интересующимся проблематикой разведки при проектировке и строительстве

плотин. Она может помочь взаимной коммуникации и взаимопониманию между инвесторами и проектировщиками с одной

стороны и инженерами-геологами, геофизиками, гидрогеологами, геотехниками и другими специалистами с другой стороны.

Следующей группой, к которой мы хотим обратиться, явeляется персонал организаций, обслуживающих плотины. Публикацию

можно также использовать в качестве учебного пособия для студентов вузов. Книга является результатом работы и опыта

инженера-геолога и геофизика на различных плотинах как в Чешской республике, так и на многих плотинах за границей, где мы

работали в качестве исполнителей или консультантов или просто эти стройки посетили.

Книга состоит из введения и заключения и остальных восьми специализированных глав. Во всех особое внимание уделяем

практическим примерам, потому что весь объем проблематики можно лучше всего понять на конкретных рассматриваемых

заданиях. Мы пытались избежать в книге теоретических разборов, чтобы она принесла прежде всего не правила и нормы,

XI

а примеры, которые можно встретить в рамках проектной подготовки и работы сооружения. Нашей целью было прежде всего

обратить внимание на факты, пренебрежение которыми ведет к удорожанию строительства плотин или к невозможности ее

использования с первоначально запланированной целью.

Первые главы обобщают основные критерии проектировки плотин по отношению к определяющим факторам выбора места

и типа дамбы. Оцениваются точки зрения геологические, морфологические, климатические, экологические и остальные факторы,

влияющие на выбор места. Далее определяются основные задачи и принципы инженерно-геологических изысканий для плотин.

Мы считаем важным разделение разведки на этапы, совпадающие с этапами проектирования, а также эффективность разведки

при сохранении требований к безопасности строительства. Большое внимание уделяется стратегии проведения разведки

с подробным перечнем отдельных действий. Важной частью является характеристика технического задания и проекта

разведочных работ, при которых инвестор, проектировщик или просто заказчик разведки формулирует основные требования,

которые необходимо решить при разведке.

Далее описывается определение заданий инженерно-геологической съемки интересующей нас территории гидросооружения

и с подробными деталями прежде всего створ плотины. Указан рабочий метод составления целевой инженерно-геологической

карты. Описан необходимый объем гидрогеологической разведки (предварительной и подробной). Указаны и возможности

контроля правильности и функциональности гидрогеологических скважин с помощью геофизических методов, телекамеры и т.п.

Во второй части книги указаны задачи геофизического измерения на различных этапах разведки. Анализируются возможности

отдельных геофизических методов для конкретных проблем. Подчеркивается взаимодействие инженера-геолога и геофизика при

определении задач для решения, при их проектировании и анализе. Следует анализ объема прямых разведочных работ. Особое

внимание уделяется изучению места, затронутого строительством самой дамбы, и ограничивается размер области и объема

разведки для предварительной и подробной разведки. Отдельная подглава подробно рассматривает оценочную методику

комплексной документации разведочных сооружений. Большое внимание уделено оценке общих принципов, основных типов

и методов геотехнической разведки. Указаны основные типы геотехнических испытаний, как полевых, так и лабораторных, для

определения параметров, необходимых для проектирования. Важной подглавой являются корреляционные связи и связи между

механическими и физическими свойствами горных пород.

В последней части описывается инженерно-геологические изыскания охранной области плотины. Мы занимаемся прежде всего

деформацией берегов водохранилищ под действием абразии и сползания. Предлагаем сведения, способы решения и мониторинга

развития связанных с этим геодинамических процессов.

Мы попытались наметить в книге некоторые проблемы, связанные с разведкой при проектировании и строительстве плотин,

и предложить возможные решения и рабочие методы. Все главы содержат примеры. Мы верим, что обобщение нашего

XII

многолетнего опыта будет полезно не только для специалистов, но и станет интересным чтением для широкого круга читателей,

интересующихся данной проблематикой.

....... Афтори

“Тугонларнинг инженер-геологик разведкаси”

Китобида нималарни топиш мумкин

ёки “Биз учун нима дарс булди”

Ушбу таклиф этилаётган нашр барча тугонларни лойихалаштириш ва куриш ишларида разведка масалалари билан кизикувчилар

учун мулжалланган. У бир томондан инвесторлар ва лойихачилар уртасида, иккинчи томондан эса инженер-геологлар,

геофизиклар, гидрогеологлар, геотехниклар ва бошқа мутахассислар уртасида узаро муносабатларни урнатиш ва узаро

англашувга эришишда ёрдам килади. Биз яна мурожаат этмокчи булган кейинги гурух бу тугонларда хизмат килувчи

ташкилотларнинг ходимларидир. Бу нашр, шунингдек, олий укув юртлари талабалари учун укув кулланмаси булиб хизмат

килиши мумкин. Китоб инженер-геолог ва геофизик Чех Республикасидаги турли тугонларда хамда чет элдаги куплаб бошқа

тугонларда олиб борган ишлари ва тажрибаси натижаси булиб, биз хам у ерда бажарувчилар ёки маслахатчилар сифатида

ишлаганмиз ёки бу курилишларни бориб курганмиз.

Китоб кириш ва хулоса кисмларидан хамда саккизта махсус боблардан иборат. Уларнинг хаммасида асосий ахамият амалий

мисолларга берилган чунки барча мавжуд масалаларни конкрет олинган топшириклар мисолида яхширок тушуниш мумкин.

Китоб аввало коида ва нормаларни эмас, балки лойихани тайёрлаш ва иншоотнинг ишлаши жараёнида учратиш мумкин булган

мисолларни акс эттириши учун биз унда назарий бахслардан нарирок булишга интилдик. Максадимиз авваламбор эътиборни

шундай фактларга каратиш эдики, уларга эътиборсизлик тугонлар қурилишининг кимматлашиб кетишига ёки улардан дастлаб

қўйилган максадларда фойдаланиш мумкин булмай колишига олиб келади.

Биринчи боблар тугонларни лойихалаштиришнинг дамбанинг жойи ва турини танлашга оид хал килувчи омилларга тааллукли

асосий мезонларини умумлаштиради. Жой танлашга таъсир этувчи геологик, морфологик, иклимий, экологик мулохазалар ва

бошка омиллар бахоланади. Кейин тугонлар буйича инженер-геологик изланишларнинг асосий максад ва принциплари

белгиланади. Биз разведкани лойихалаштириш боскичлари билан мос келадиган боскичларга булишни хамда курилиш

хавфсизлиги талаблари сакланган холда разведка ишларининг самарадорлигига эришишни мухим деб биламиз. Алохида

ишларнинг батафсил руйхатини тузиш билан разведка ишларини олиб бориш стратегияси катта ахамият касб этади. Мухим

XIII

кисмлардан бири техник топширик ва разведка ишлари лойихасининг характеристикаси булиб, бунда инвестор, лойихачи ёки

разведка буюртмачиси разведка ишлари жараёнида бажарилиши лозим булган талабларни ифодалаб беради.

Кейин бизни кизиктирган гидроиншоот худудида олиб бориладиган инженер-геологик съемка топшириклари ифодаланади,

айникса тугоннинг урнашиш жойи батафсил ёритилади. Максадли инженер-геологик карта тузишнинг иш услуби курсатилган.

Гидрогеологик разведканинг (дастлабки ва батафсил) керакли хажми келтирилган. Геофизик усуллар, телекамера ва бошкалар

ёрдамида гидрогеологик бурги кудукларининг тугрилиги ва фаоллиги устидан назорат олиб бориш мумкинлиги курсатилган.

Китобнинг иккинчи кисмида разведканинг турли боскичларида геофизик улчовларнинг максадлари келтирилган. Конкрет

масалалар учун алохида геофизик усуллардан фойдаланиш мумкинлиги тахлил килинади. Ечилиши зарур масалаларни

аниклашда, уларни лойихалаштириш ва тахлил килишда инженер-геологлар ва геофизикларнинг узаро хамкорлиги таъкидланади.

Кейин тугридан-тугри разведка ишларининг хажми тахлил килинади. Асосий эътибор дамба курилиши учун ажратилган жойни

урганишга каратилади ва дастлабки ва батафсил разведка утказиш учун разведка худуди ва хажми белгиланади. Алохида булим

разведка иншоотларини комплекс хужжатлаштиришни бахолаш услубига багишланган. Геотехник разведканинг умумий

принципларини, асосий турлари ва усулларини бахолашга катта ахамият берилган. Лойихалаштириш учун мухим параметрларни

аниклаш максадида дала шароитида ва лабораторияда утказиладиган геотехник тажрибаларнинг асосий турлари курсатилган.

Алохида булимда тог жинсларининг корреляцион муносабатлари ва уларнинг механик ва физик хоссалари уртасидаги

муносабатлар ифодаланган.

Китобнинг охирги кисмида тугоннинг куриклаш зонасида инженер-геологик изланишлар ифодаланган. Биз энг аввало абразия ва

сирганиш таъсирида сув омборлари киргокларининг деформацияси билан шугулланамиз. Шу билан боглик геодинамик

жараёнларнинг ривожланиши, уларни хал этиш усуллари ва мониторинги тугрисида маълумотларни таклиф этамиз.

Ушбу китобда тугонларни лойихалаштириш ва куришда разведка ишлари билан боглик айрим муаммоларни белгилашга харакат

килдик ва мумкин булган ечимлар ва иш усулларини такдим этдик. Барча бобларда мисоллар келтирилган. Ишонамизки, куп

йиллик тажрибамизни умумлаштириш нафакат мутахассислар учун, балки берилган масалалар билан кизикувчи кенг омма учун

хам фойдали булади.

XIV

O knjizi

Inženjersko-geološka istraživanja za brane,

odnosno „Šta smo još naučili“

Ova publikacija je namijenjena ljudima koji su zainteresovani za problematiku istraživanja pri projektovanju i izgradnji brana. Knjiga može

dobro poslužiti pri zajedničkom radu i postizanju dogovora između investitora i projektanata na jednoj strani i inženjerskih geologa,

geofizičara, hidrogeologa, geotehničara i ostalih stručnjaka na drugoj strani. Također želimo zainteresovati lica koja su zaposlena

u organizacijama za upravljanje branama. Publikacija može poslužiti i kao udžbenik ili dopunska literatura na fakultetima. Knjiga je

rezultat rada i iskustva inženjerskog geologa i geofizičara pri radu na branama u Češkoj Republici i na nizu brana u inostranstvu na kojima

su oba autora radili kao odgovorna lica ili konsultanti, ili su samo posjetili ove objekte.

Knjiga sadrži uvod, zaključak i osam stručnih poglavlja. U svim poglavljima naročito potenciramo primjere iz prakse, jer kroz konkretne

zadatke i primjere je moguće najbolje shvatiti širinu ove oblasti. Trudili smo se da izbjegnemo teorijske analize i da umjesto normi

i teorema ponudimo primjere sa kojima se srećemo u pripremnoj fazi projekta i pri funkcionisanju objekta. Naš cilj je bio da prije svega

upozorimo na činjenice, koje ne smiju biti zanemarene ukoliko želimo da izbjegnemo povećanje troškova izgradnje i osiguramo funkciju

brane u punom kapacitetu i u skladu sa planiranom namjenom.

Početna poglavlja predstavljaju sažetak osnovnih kriterija pri projektovanju brana u odnosu na ključne faktore za izbor mjesta i tipa brane.

Evaluirano je više aspekata: geološki, morfološki, utjecaj klime, ekološki i drugi koji imaju utjecaj prilikom izbora mjesta za izgradnju

brane. Definisani su osnovni radni zadaci i principi inženjersko-geološkog istraživanja za brane. Smatramo da je važno podijeliti

istraživanja na pojedine etape koje odgovaraju etapama projektovanja i vršiti efektivna istraživanja uz poštovanje zahtjeva za sigurnost

tokom izgradnje objekta. Velika pažnja je posvećena strategiji realizacije istraživanja zajedno sa detaljnim spiskom radnih zadataka. Važan

dio je i karakteristika projektnog zadatka i programa istražnih radova u kojim investitor, projektant ili jednostavno naručilac formuliše

osnovne zadatke, koji bi trebali biti riješeni istraživanjem. Definisan je zadatak inženjersko-geološkog kartiranja interesne oblasti, sa

detaljnijim kartiranjem u oblasti mjesta brane. Naveden je proces radova pri sastavljanju inženjersko-geološke karte. Opisan je potrebni

raspon hidrogeoloških istraživanja (preliminarnih i detaljnih). Navedene su i mogućnosti kontrole ispravnosti i funkcionalnosti

hidrogeoloških bušotina uz pomoć geofizičkih metoda, kamere i sl.

U drugom dijelu knjige su navedeni zadaci geofizičkog mjerenja u raznim etapama istraživanja. Analizirane su mogućnosti aplikacije

pojedinih geofizičkih metoda na rješavanju konkretnih problema. Naglasak je stavljen na saradnju inženjerskog geologa i geofizičara pri

definisanju zadataka koji trebaju biti riješeni prilikom projektovanja i obrade. Nakon toga slijedi analiza obima direktnih istražnih radova

u kojoj se prije svega fokusiramo na istraživanje područja na koje je vršen utjecaj prilikom izgradnje brane i na određivanje područja

i obima radova za preliminarna i detaljna istraživanja. Detaljno je analizirana metodika kompleksne dokumentacije istražnih radova. Velika

pažnja je posvećena procjeni općih principa, osnovnih tipova i metoda geotehničkog istraživanja. Navedeni su osnovni tipovi geotehničkih

XV

in situ i laboratorijskih opita. Jedan od važnijih dijelova knjige je posvećen predstavljanju korelacijskih odnosa između mehaničkih

i fizičkih svojstava stijena.

Posljednji dio knjige je posvećen opisu inženjersko-geološkog istraživanja buduće akumulacijske oblasti brane. Uglavnom smo posvetili

pažnju izmjenama obala akumulacije utjecajem abrazije i klizanja. Navodimo iskustva, načine rješavanja i monitoringa razvoja

odgovarajućih geodinamičkih procesa.

U knjizi smo nastojali da skiciramo neke od problema koji su povezani sa istraživanjem prilikom projektovanja i izgradnje brana i da

predložimo moguća rješenja i radne procedure. Svi navedeni problemi su ilustrovani pomoću konkretnih primjera iz prakse. Vjerujemo da

će sažetak naših višegodišnjih iskustava biti od koristi ne samo stručnjacima, nego da će predstavljati zanimljivo štivo i za širu javnost koja

se interesuje za ovu oblast.

Autori

关于本书

大坝的工程地质调查

“经验与教训”

本书旨在对大坝设计和建造中的调查工作感兴趣的人们作 这方面的阐述。一方面,它为投资者和设计工程师们提供了可以相互了解的平台;另一方面,它也很好的促 进了工程地质专家、地球物理专家、水文地质专家、地质技师以及其他专家之间的沟通协调。还有需要我们重视的群体就是大坝 的建筑工人。同时本书可以作为学院及大学相关专业教学的教材。本书凝聚了一位工程地质专家和一位地球物理 专家在国内不同大坝参与工作以及在国外所访问的多个大坝建设中作为专家和顾问的经验。

本书由引言,结束语和八章技术类正文组成。总体来说我们特别重视实例的分析,因 为使用在实践中处理过的真实案例能够让读者在全局上更好的理解相关问题。我 们试图给予读者真实的案例,这些案例在设计或建造大坝期间可能都会遇到,同时尽量避免过多的理论分析和设置新的规则和标 准。我们的目标主要是指出由于疏忽导致在大坝施工过程中使成本增加或使得工程不能按照原来设计建造的诸多问题。

第一章总结了大坝设计的基本标准,如关于决定选择大坝位置和类型的因素。我们评价了在大坝位置选择过程中有关地

质、形态、气候、生态及其它可能对选址造成重大影响的观点。进一步定义了大坝的工程地质调查的基本任务和原则。我们认为

重要的是如同

维持建筑安全要求一样,将调查与设计阶段同步分为几个阶段,并且更加重视致力于研究包括单个任务的详细列表的调查策略。

本书的重点部分就是其所特有的技术规范和调查工作的设计,使得投

资者、设计工程师或者一般员工都能够符合调查执行的规范明确地表达他们的要求。我们进一步叙述和定义了对存在问题的水文

工程结构地区,尤其具体到大坝本身所在位置的

绘图工程地质任务的过程。这一部分介绍了可以精确绘制有特殊用途的工程地质图的技术,同时阐述了初步和详细的水文地质调

查的必需范围。我们展示了运用地球物理方法、电视摄影机等手段的优势检验水文地质测井的正确性和功能性的可能性。


XVI

本书的第二部分介绍了在不同调查阶段地球物理测量的任务。我们分析了用单一的地球物理方法解决具体问题的可能性,我

们把重点放在工程地质专家和地球物理专家在定义任务被解决,其中包括设计执行的合作上。通

过对既定目标调查工作范围的分析,我

们特别注意研究了由大坝自身建筑直接影响到的地方,这决定了初步和详细调查的尺度和范围。

我们详细地评估了调查工作细致复杂的成文方法论,同时很注重

对基本原理、准则和进行地质技术性调查的类型及方法的评价。我们引入了包括野外和实验室的地质技术性测试的基本类型为决

策获取必要的参数。

岩石的机械和物理性质之间的相互关系也是很重要的一个分章。在最后一部分我们将探讨大坝洪水区的工程地质调查。特

别是我们通过改造堤岸的由磨损和滑动造成的水文工程结构来解决此类问题,同

时提出了控制和监测与之相关的地球动力学的过程的认识和方法。

总而言之,在本书中,我们试图概述一些关于大坝在设计和修建中调查决策的问题,并且给出可能的解决方案和工作流程。

所有章节都以实例说明问题,相信通过我们长期的经验总结不仅会对专业人士提供建议,而且也会对感兴趣的读者有所裨益。

作者

الكتاب حول

المسحالھندسي الجیولوجي السدود بإنشاء الخاص

"علمتنا التي الخبرات" او

ویمكن .السدود وبناء بتصمیم الخاص الھندسي الجیولوجي بالمسح المھتمین الكتاب ھذا یخاطب من والمصممین والمستثمرین الممولین بین المتبادل التفاھم خدمة في منھ الاستفادة

الع نخاطب ان أردنا كما .أخرى ناحیة من وغیرھا والجیوتكنیك والھیدرولوجیة والجیوفیزیاء الھندسیة بالجیولوجیا المختصین وبین ناحیة وتشغل تستثمر التي المؤسسات في املین

.السدود

كذلك یمكن .السدود بھندسة الخاصة والمعاھد الكلیات في الدراسیة المراحل في للتدریس كمنھج الكتاب استعمال

مخت خبیر علیھا حصل مكثفة وتجارب وخبرات معلومات تدوین الكتاب ھذا في تم قدص في مختلفة سدود إنشاء أثناء الجیوفیزیاء مجال في وآخر الھندسیة الجیولوجیا مجال في

التشیكی الجمھوریةة .السدود ھذه بزیارة قاما فقط أو كمستشارین أو كخبیرین المؤلفان عمل حیث المعمورة مستوى على أخرى مناطق وفي

ثم و الابحاث صةلاوخ جاستنتا و مدخل على الكتاب يیحتو تم قد التي والدراسات الابحاث صةلاوخ عملیة وبراھین أدلة على الاعتماد تم الفصول من فصل كل وفي .فصول انیة

ا لھذا الدارس یستسیغھا لكي العملیة سسلأل مفصل حشر الى يتؤد المیدانیة جوالنماذ الامثلة یحضتو أن اذ .العملي المیدان في بیقھاطت.لعلم

ان الامكان قدر حاولناا مجال في لقاءھا یمكن أمثلة نقدم أن سسلأوا القواعد ذكر من بدلا حاولنا ذاتھ تالوق في ولكننا المملة ریاتظوالن التحالیل عن نبتعدیططلتخ المراحل وجریان

ةالمختلف المفید ومن عالمشاری تنفیذ في ثابتة تكون ان تكاد التي ئعالوقا یحضتو الى خاصة فنھد اننا .الس       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist