načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Investiční controlling -- Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice – Hana Scholleová

Investiční controlling -- Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice

Elektronická kniha: Investiční controlling
Autor: Hana Scholleová
Podnázev: Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice

Příručka se nám snaží poradit, jak nejlépe vyhodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  365
+
-
12,2
bo za nákup

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 285
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Řízení a správa podniku
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2952-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka se nám snaží poradit, jak nejlépe vyhodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice.

Popis nakladatele

Kniha je určena finančním specialistům a manažerům, pracovníkům finančního controllingu a všem, kteří se podílejí na rozhodování o podnikových investicích a jejich financování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, které budete umět volit s ohledem na účel, cíle a kritéria investičního procesu. Dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace tak, aby byl zohledněn faktor likvidity, času i rizika. Rozhodování o investicích není jen řešením základního problému, zda investovat či nikoli, ale i otázkou vhodného načasování, volby mezi různými investicemi, sledování celého investičního procesu a následného postauditu. (jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice : investiční proces jako základ budoucí prosperity, nástroje a metody investičního controllingu, volba financování a technologie, monitoring průběhu investice a postaudit)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Hana Scholleová - další tituly autora:
Hodnota flexibility-reálné opce+CD Hodnota flexibility-reálné opce+CD
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 2., aktualizované a rozšířené vydání Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
Finance podniku -- Sbírka řešených příkladů a otázek Finance podniku
 (e-book)
Finance podniku -- Sbírka řešených příkladů a otázek Finance podniku
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 3., aktualizované vydání Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
 (e-book)
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy -- 3., aktualizované vydání Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
 
K elektronické knize "Investiční controlling -- Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice" doporučujeme také:
 (e-book)
Investiční rozhodování a řízení projektů -- Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů Investiční rozhodování a řízení projektů
 (e-book)
Metody komplexního hodnocení podniku Metody komplexního hodnocení podniku
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Investiční controlling

Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3794. publikaci

Odborní recenzenti:

Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.

Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

Odpovědný redaktor Mgr. Petr Mušálek

Sazba Jan Šístek

Počet stran 288

První vydání, Praha 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a.s., 2009

Cover Design © Eva Hradiláková

ISBN 978-80-247-2952-7


Obsah

O autorce ................................................................................................................................. 9

Úvod ....................................................................................................................................... 11

1 Pojem investice .............................................................................................................. 13

1.1 Klasifi kace investic ................................................................................................ 14

1.2 Příprava a realizace investičních projektů ............................................................. 16

1.3 Úloha controllingu v investičním procesu ............................................................. 16

1.4 Základní funkce controllingu investic .................................................................... 17

1.5 Reporting ................................................................................................................ 18

2 Předinvestiční fáze ........................................................................................................ 25

2.1 Identifi kace investičního záměru a možných řešení .............................................. 27

2.2 Výběr a podrobné hodnocení konkrétních záměrů ................................................ 29

2.3 Ekonomicko-fi nanční hodnocení investice ............................................................ 31

2.4 Investiční plán ........................................................................................................ 31

2.5 Plán cash fl ow ........................................................................................................ 33

3 Metody hodnocení investic ........................................................................................... 37

3.1 Metody nevýnosového charakteru ......................................................................... 37

3.1.1 Metoda analýzy užitné hodnoty .................................................................. 37

3.1.2 Nákladové metody ...................................................................................... 45

3.2 Statické metody ...................................................................................................... 50

3.2.1 Celkový příjem z investice ......................................................................... 51

3.2.2 Čistý celkový příjem z investice ................................................................. 52

3.2.3 Průměrný roční příjem ................................................................................ 52

3.2.4 Průměrná roční návratnost .......................................................................... 53

3.2.5 Průměrná doba návratnosti ......................................................................... 54

3.2.6 Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash fl ow ........... 54

3.2.7 Průměrný výnos z účetní hodnoty .............................................................. 56

3.3 Dynamické metody ................................................................................................ 60

3.3.1 Čistá současná hodnota ............................................................................... 60

3.3.2 Vnitřní výnosové procento ......................................................................... 64

3.3.3 Metoda modifi kovaného IRR ..................................................................... 85

3.3.4 Vnitřní výnosové procento – mýty a realita ............................................... 89

3.3.5 Index ziskovosti .......................................................................................... 91


3.3.6 Doba návratnosti ......................................................................................... 93

3.3.7 Diskontovaná ekonomická přidaná hodnota DEVA ................................... 96

3.3.8 Anuitní metoda ......................................................................................... 100

3.4 Reálně opční metody ............................................................................................ 105

3.4.1 Typy reálných opcí .................................................................................... 106

3.4.2 Analogie fi nančních a reálných opcí – východiska pro ocenění ............... 106

3.4.3 Reálné opce jako analogie fi nančních opcí ............................................... 109

3.4.4 Opční typy a parametry základních reálných opcí .................................... 111

3.4.5 Dvoudimenzionální Luehrmanův model .................................................. 116

3.5 Simulační modely pro hodnocení investic ........................................................... 119

3.6 Volba metody hodnocení investice ....................................................................... 121

4 Parametry vstupující do metod hodnocení investic ................................................. 127

4.1 Faktor likvidity ..................................................................................................... 127

4.1.1 Tvorba EBITDA ....................................................................................... 130

4.1.2 Odpisy a zúčtování zůstatkových cen ....................................................... 131

4.1.3 Nepeněžní čistý pracovní kapitál .............................................................. 137

4.2 Faktor času ........................................................................................................... 141

4.3 Faktor rizika ......................................................................................................... 142

4.3.1 Náklady na cizí kapitál ............................................................................. 142

4.3.2 Náklady na vlastní kapitál ........................................................................ 147

5 Analýza citlivosti ......................................................................................................... 165

5.1 Kroky citlivostní analýzy ..................................................................................... 165

5.2 Analytické techniky ............................................................................................. 167

5.3 Numerické techniky ............................................................................................. 168

5.4 Simulační techniky ............................................................................................... 177

6 Investiční fáze .............................................................................................................. 181

6.1 Financování investičních projektů ....................................................................... 182

6.1.1 Vlastní zdroje ............................................................................................ 183

6.1.2 Cizí zdroje ................................................................................................. 185

6.1.3 Finanční leasing ........................................................................................ 189

6.1.4 Oddělené fi nancování projektu ................................................................. 195

6.2 Volba technologie ................................................................................................. 205

7 Provozní fáze ................................................................................................................. 211

7.1 Princip zpětné a dopředné vazby ......................................................................... 212

7.2 Odchylky a jejich sledování ................................................................................. 214

7.3 Rozbor odchylek .................................................................................................. 215

7.4 Rozklad odchylky na dílčí vlivy vstupních parametrů ......................................... 217

7.4.1 Rozbor ukazatele s aditivní vazbou vstupů .............................................. 217

7.4.2 Rozbor ukazatele s multiplikativní vazbou vstupů ................................... 220


7.5 Hodnocení odchylek v investičním controllingu ................................................. 228

7.6 Vyhodnocení odchylek a nápravná opatření, systém včasné výstrahy ................. 235

8 Postinvestiční audit ..................................................................................................... 241

8.1 Obsah postinvestičního auditu ............................................................................. 242

8.2 Předpoklady a bariéry provádění postinvestičního auditu ................................... 243

8.3 Využití postinvestičního auditu ............................................................................ 244

Řešení příkladů .................................................................................................................. 247

Tabulky pro stanovení hodnoty opce ................................................................................ 275

Shrnutí – Summary ............................................................................................................ 277

Seznam použitých zkratek ................................................................................................ 279

Literatura ............................................................................................................................ 281

Rejstřík ................................................................................................................................ 283O autorce / 9

O autorce

Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Kar

lovy v roce 1988 vystudovala na Fakultě podnikohospodářské,

Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika

a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, nyní docentka

na katedře podnikové ekonomiky, vyučovala a vyučuje kurzy

související zejména s řízením podnikových fi nancí (Podniko

vá ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce,

Finance podniku, Strategické kapitálové investice), participu

je na předmětech vedlejší specializace Finanční manažer a na

přípravě kurzů programu MBA. Je autorkou a spoluautorkou

řady článků s problematikou investic do reálných aktiv, projektů

rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty. Autorsky se podílela i na knihách Hodnota fl exi

bility – Reálné opce, Manažerské fi nance, Chování podniku v procesu globalizace, Ekonomický

slovník, Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací, Ekonomické a fi nanční řízení

pro neekonomy a dalších. Spolupracuje s fi rmami a lektorsky se podílí na přednáškové činnosti

pro Controller Institut, Institut oceňování majetku, VOX aj.Úvod / 11

Úvod Zabezpečit dlouhodobou prosperitu každé fi rmy vyžaduje pravidelné investice do jejího rozvoje či minimálně do obnovy stávajícího majetku a technologií. Bez nadsázky lze říci, že dobrá investiční politika je podmínkou přežití a růstu fi rmy. Rozhodování o investicích, jejich volbě, způsobu provádění, fi nancování, případně ukončení nějaké činnosti, je záležitostí vlastníka, neboť jde o rozhodování strategické a dlouhodobé. Vlastník se rozhoduje s podporou reportů, které získává od pracovníků investičního controllingu, a je jistě v zájmu obou stran, aby podkladové informace byly zpracovány co nejlépe a přitom aby poskytovaly vlastníkovi co nejjasnější a nejpřehlednější obrázek nutný pro další rozhodování.

Investice v podnikovém chápání nelze zužovat jen na kapitálové výdaje většího rozsahu nebo na nákupy určené na obnovu potřebného zařízení. Jde o kontinuální proces, ve kterém jsou vyhledávány příležitosti k efektivnímu umisťování volných prostředků, jsou vyhodnocovány podle účelu a cíle a následně je sledován a řízen i proces realizace. Po ukončení procesu jsou znovu posuzovány efekty a jejich odchylky tak, aby se v dalších podobných případech mohlo pozitivních vlivů využít, a naopak aby negativní mohly být včas detekovány a eliminovány.

Co je tedy přesně obsahem investičního controllingu?

Identifi kovat potřebu investování, vyhledávat možné investiční projekty, kvantifi kovat jejich parametry tak, aby bylo možné stanovit hodnotu investice, vybrat metodu, která odpovídá účelu a cíli investice, stanovit kritéria hodnocení, vyhodnotit výhodnosti investice, doporučit přijetí nebo zamítnutí, nalézt optimální a zároveň možný způsob fi nancování. V případě přijetí pak monitorovat průběh investice, řídit investiční a provozní části s ohledem na maximalizaci skutečných přínosů a desinvestice. Pro dlouhodobou prosperitu celého podniku, vnímaného jako soubor investic, je důležité provádět i postaudity, jejichž závěry by se následně měly promítat do dalších podnikových investičních projektů.

Publikace je výstupem řešení výzkumného záměru fakulty MSM 6138439905 s názvem „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“. Ke knize je možné si stáhnout na http://www.grada.cz/katalog/kniha/investicni-control- ling_5762/stahuj/ přílohu v elektronické verzi.Pojem investice / 13

1 Pojem investice Makroekonomické pojetí chápe investice jako „Aktiva, která nejsou určena pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků.“ (Synek, 2007)

V národohospodářském pojetí se rozlišují hrubé a čisté investice.

Hrubými investicemi se rozumí celková částka uložená do investičních statků v celé ekonomice, zatímco čisté investice jsou tvořeny meziročním přírůstkem hodnoty investičních statků.

Investičními statky jsou budovy, zařízení, stroje i know-how – to vše má sloužit k produkci dalších statků, ať už opět výrobních (fi rma vyrábí těžké stroje, které dodává další fi rmě do výrobního procesu) nebo spotřebních.

Při omezeném množství kapitálu je zřejmé, že jde o problém řešení poměru mezi spotřebními a investičními statky – a to je společné jak pro národohospodářské, tak pro podnikohospodářské pojetí.

Investice snižují momentální spotřebu, zvyšují ale poptávku (jak po investičních, tak po spotřebních statcích), a tím i výrobu a poptávku po pracovní síle, čímž jsou zdrojem dlouhodobého hospodářského růstu celé společnosti.

Podnikové pojetí chápe investice: • buď v užším pojetí jako majetek, který není určen ke spotřebě, ale je určen k tvorbě dalšího

majetku, a ten podnik pak prodává na trhu; • nebo v širším pojetí jako v současnosti obětované prostředky na pořízení majetku, který

bude dlouhodobě pomáhat podniku přinášet vyšší užitky a v důsledku umožní získat i vyšší

fi nanční efekty. Každý podnik se musí zabývat řešením problematiky investic, protože jsou základní otázkou jeho přežití v delším období. Jednou pořízené výrobní prostředky časem zastarají – a to jak fyzicky (opotřebení), tak morálně (zastaralá, nemoderní technologie), proto je potřeba provádět investice do nových i jen pro pouhé zachování činnosti. Většina fi rem ale navíc směřuje k dalšímu růstu a rozvoji, proto při rozšiřování činnosti přestávají stačit stávající kapacity a je třeba investovat do pořízení dalšího majetku.

Bez nadsázky lze konstatovat, že není fi rma, která by se investiční problematikou nezabývala. Kvalitně řízený podnik systematicky budující dlouhodobou prosperitu by měl mít dlouhodobé vize, cíle a strategii – z řízení investic vyvolaného potřebou nebo příležitostí se stává souvislý a dlouhodobě sledovaný a řízený proces (= investiční controlling).

K základním úkolům investičního controllingu patří rozhodnutí o: • investici (ve smyslu investování nebo neinvestování prostředků); • vhodném načasování investice; • volbě investice s různými cíli; • volbě investice se stejným cílem; • pokračování investice v případě problémů.


14 / Investiční controlling Každý z těchto úkolů má samozřejmě dílčí podúkoly a k dispozici řadu nástrojů použitelných jako podporu k rozhodování.

Investiční controlling se zabývá podnikovými projekty, které: • mají dlouhodobě zvýšit hodnotu podnikových aktiv; • jsou spojené s jednorázovým nebo krátkodobým výdajem většího objemu prostředků; • přinášejí pozitivní peněžní efekty v delším časovém období. O investicích zásadního rozsahu nebo nového obsahu defi nitivně rozhoduje vlastník podniku, o nutných provozních investicích v rámci předem daného investičního rozpočtu často přímo management. V obou případech ale rozhodnutí probíhá na základě podkladů, které mu musí být dodány pověřeným oddělením, což bývá často oddělení fi nanční nebo controllingové.

Toto oddělení by mělo v oblasti investic průběžně: • získávat potřebné informace o možných investicích, • tyto informace kvalifi kovaně vyhodnocovat, • předávat kompetentní přehled o vlivu provedených investic na budoucnost podniku. 1.1 Klasifi kace investic V úplném začátku procesu řízení investice je třeba ho specifi kovat, tak aby mu bylo možné přiřadit kvantifi kovatelné charakteristiky a aby mohla být stanovena metoda sledování a hodnocení konkrétního investičního projektu, popřípadě aby mohly být určeny kritické hodnoty zamítnutí. Investiční projekty lze klasifi kovat z mnoha hledisek. Podle podnětu k investicím na: • interní, vzniklé z podnikové potřeby, která ale může nabývat několika podob:

– potřeba úspor nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné kapacity;

– potřeba umístnění kapitálových zdrojů vytvořených v minulých obdobích tak, aby byly

efektivně využívány;

• externí, za účelem:

– rozvoje, růstu – nové příležitosti trhu, nabídky nových kontraktů, nových technologií;

– regulace slabých stránek – legislativně vynucené investice do ochrany životního prostředí

nebo bezpečnosti práce.

Z hlediska zachycení v účetnictví rozlišujeme investice na pořízení: • dlouhodobého hmotného majetku (nové stavby, výrobní zařízení, dopravní prostředky, ...); • dlouhodobého nehmotného majetku (licence, software, ...); • dlouhodobého fi nančního majetku (vklady do investičních společností, dlouhodobé půjčky).


Pojem investice / 15

Z účetního pohledu není investicí pořízení majetku, který má pořizovací cenu nižší než 40 000 Kč u dlouhodobého hmotného majetku a nižší než 60 000 Kč u dlouhodobého nehmotného majetku, přičemž doba používání musí být delší než jeden rok.

1

Podle vztahu k rozvoji podniku rozlišujeme investice: • obnovovací (nutné k prosté reprodukci stávajícího výrobního zařízení); • rozvojové (vedoucí ke zvýšení stávající schopnosti podniku produkovat a prodávat výrobky

nebo služby); • regulatorní (musí být realizovány, aby podnik mohl dále fungovat např. z hlediska nutnosti

přizpůsobit se nové legislativní úpravě). Podle vzájemného vlivu více projektů rozlišujeme projekty na: • plně substituční – vzájemně se vylučující projekty – přijetí jednoho vylučuje přijetí druhého,

a to pouze z podstaty investice, nikoli z nedostatku investičních prostředků pro oba projekty

(podnik potřebuje novou výrobní linku a volí mezi dvěma dodavateli různých linek);

• zčásti substituční neboli ekonomicky závislé, kdy může dojít ve fázi prodeje „k boji o zá

kazníka“, který si vybírá právě mezi těmito produkty a volí jen jeden z nich; • nezávislé – může (ale nemusí) být přijato více projektů najednou (projekt nákupu informač

ního systému stavební fi rmy nevylučuje nákup nového jeřábu), jejich přijetí a realizace může

proběhnout souběžně, ale společné přijetí nepřináší žádné synergické efekty; • komplementární – vzájemně se doplňující projekty – přijetí jednoho projektu podporuje

přijetí druhého, efekty ze společného provedení jsou vyšší, než kdyby investice byly pro

vedeny nezávisle na sobě. U těchto projektů je třeba dbát na vazby vzájemně ovlivňující se

(ne)úspěšnosti. Podle věcné náplně a jejího rozsahu je možné rozlišovat investice do: • nového výrobní zařízení – pořízení nebo reprodukce hmotného statku, který bude sloužit

k produkci známého výrobku na známé trhy, cílem je obnova dosluhujícího zařízení nebo

úspora nákladů; • nového produktu – komplex aktivit, jejichž výstupem je realizace nového výrobku nebo

služby; • nové organizace – investice představuje typ organizační změny, která se přímo nedotýká

produkce, ale jejímž výsledkem jsou kvalitativně lepší vztahy, informovanost, a tím i rychlejší

schopnost reakce na jakékoli problémy vyskytující se v organizaci (např. inovace IC/IT ); • nových trhů, tj. komplexu aktivit, jejichž cílem je zaujmout pozici na novém trhu; • nového okolí – akce mají za cíl přizpůsobit se požadavkům měnícího se okolí – ať už da

ným zákonnou úpravou (bezpečnost práce, ochrana zdraví, záruční doba, ochrana životního

prostředí) nebo novou společenskou změnou (např. měnící se preference ve spotřebě – tlak

na úspornost spotřebičů); • nové fi rmy – projekty koupě fi rmy v rámci růstu, rozšíření aktivit. 1

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

+


16 / Investiční controlling Typ investice později (viz kap. 3) ovlivní volbu metody, kterou ji budeme hodnotit, i kritéria výběru a způsob řízení investice. V případě regulatorní investice asi nebude hlavním kritériem fi nanční zhodnocení, ale spíše nákladová kritéria, naopak u investice vyvolané přebytkem zdrojů budeme spíš posuzovat relativní zhodnocení nebo včasnou možnost vyvázání prostředků pro další investiční příležitosti. 1.2 Příprava a realizace investičních projektů Vlastní příprava k realizaci a následná realizace investičních projektů je jednou ze základních podmínek úspěchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku, a proto je třeba věnovat jí náležitou pozornost.

Celý investiční proces si můžeme rozdělit do čtyř základních fází: 1. Předinvestiční se skládá z:

• identifi kace projektů, jejímž cílem je nalézt potenciálně realizovatelné projekty, zjistit

jejich základní parametry úspěšnosti a na jejich základě provést předvýběr;

• selekce projektů, jejímž cílem je na základě velkého množství shromážděných údajů

s větší přesností stanovit hodnotu projektů racionální metodikou;

• vyhodnocení a případné rozhodnutí o realizaci. 2. Investiční – cílem je zabezpečit podmínky pro úspěšný start investice. 3. Provozní – zabezpečuje a řídí vlastní provoz investice a případné reakce na nové podmínky. 4. Dezinvestice – zabývá se ukončením provozu s minimálními náklady. 5. Postinvestiční audit je etapou, která není pevně navázána na celý proces, ale její včasné

a kvalitní provedení je v zájmu lepšího rozhodování a řízení dalších podobných akcí. Cílům, postupům a nástrojům doporučeným k používání v jednotlivých fázích se budeme podrobněji věnovat v dalších kapitolách. 1.3 Úloha controllingu v investičním procesu Vlastní rozhodování o investicích je plně v rukou vlastníka, popřípadě (podle rozsahu a rozdělených pravomocí v konkrétní fi rmě) pověřeného manažera – a ti za rozhodování také nesou odpovědnost. Controller nikdy přímo nerozhoduje, ale podstatným způsobem se na podpoře rozhodování podílí kvalitou a zpracováním informací.

Musí zajistit: • správné informace, • zpracované správným způsobem (s ohledem na jednotlivé investiční fáze) • a ve správný čas. Cílem investičního controllingu je podpora procesů řízení a rozhodování na všech hierarchických úrovních podniku v průběhu celého investičního procesu. Převládající procesy v jednotlivých fázích investičního procesu je možné sledovat na obr. 1.1.


Pojem investice / 17

V předinvestiční fázi jde především o inicializační procesy (hledání vhodné investice, základní charakteristiky), s postupem fáze k výběru varianty nastupují více plánovací procesy (vyjádření, nejčastěji peněžní, nákladů a užitků investice v dlouhodobém horizontu). Aktivita procesů se snižuje v průběhu samotného zavádění investice (plány nákupu dlouhodobého majetku a zajištění ostatních výrobních faktorů) a při provozu je nahrazena spíše prováděcími a řídícími procesy taktického a operativního charakteru (zásobování, platby, koordinace činností). Před závěrečnou dezinvesticí je aktivita ostatních procesů opět potlačena a zastoupena plánováním ukončení (dezinvesticí). Postaudit probíhá nezávisle na ukončeném investičním projektu a jeho podstatou je analýza a porovnání původních plánů, upravených plánů a skutečnosti, vlivu podniku a okolí a nalezení příčin odchylek, které by se v budoucnu mohly opakovat.

Controlling investic je ústřední částí podnikového plánování a dotýká se jak plánování v dlouhodobém horizontu, tak krátkodobých operativních plánů. Controlling nemůže sloužit jen k samotnému plánování a vyhodnocování, ale musí být součástí tvorby metodiky a rámců hodnocení celého investičního procesu tak, aby probíhalo v souladu s podnikovými cíli. 1.4 Základní funkce controllingu investic V zúženém pojetí lze říci, že základní funkcí controllingu je poskytovat odpovídající informace, zpracované jednoduše, přehledně, s rozlišením pro různé úrovně rozhodování vlastníků nebo manažerů. Jde o jakýsi fi ltr, mlýnek na maso, který semele, setřídí a zpracuje veškeré vstupy do jednoduchých, ale kvalifi kovaných výstupů v přímé souvislosti s cíli na dané úrovni řízení.

Dobré reporty jsou však jen špičkou ledovce – aby mohly vzniknout, musí controlling plnit průběžně ještě metodické a koordinační funkce; výsledkem je servis pro rozhodování. Obr. 1.1 Intenzita podnikových činností v jednotlivých etapách investičního procesu

,QLFLDOL]DþQtSURFHV

8NRQþRYDFt

SURFHV

)i]HSĜHGLQYHVWLþQt

SRVWDXGLW

LQYHVWLþQt SURYR]Qt GH]LQYHVWLFH

3URYiGČFtSURFHV

3OiQRYDFtSURFHV

ětGtFtSURFHV
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist