načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Inventarizace v praxi -- otázky a odpovědi – Vladimír Schiffer

Inventarizace v praxi -- otázky a odpovědi

Elektronická kniha: Inventarizace v praxi
Autor: Vladimír Schiffer
Podnázev: otázky a odpovědi

Uznávaný odborník odpovídá na všechny možné otázky – provede vás všemi povinnostmi, které souvisejí s prováděním inventarizace majetků a závazků v praxi účetních jednotek. Od platných právních předpisů přes přípravu a organizační zajištění, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  220
+
-
7,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2006
Počet stran: 292
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada Publishing, 2006
ISBN: 80-247-1921-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Uznávaný odborník odpovídá na všechny možné otázky – provede vás všemi povinnostmi, které souvisejí s prováděním inventarizace majetků a závazků v praxi účetních jednotek. Od platných právních předpisů přes přípravu a organizační zajištění, vlastní provádění inventarizace až po uzavření dokladů a zaúčtování inventarizačních rozdílů. Publikace je pojata komplexně a zahrnuje i prodej podniku jako předmět inventarizace i problematiku spojenou s likvidací společností s ručením omezeným i činnosti v průběžných inventarizacích atd. Publikace čerpá z dlouholeté praktické činnosti, ale také z auditorské a lektorské činnosti autora, který upozorňuje též na nejčastější chyby a kontroly. Jedná se o vysoce prakticky orientovanou publikaci, která je určena širokému okruhu zájemců, především účetním, vedoucím pracovníkům, interním auditorům, ale i členům inventarizačních komisí či auditorům ověřujícím účetní závěrku. (otázky a odpovědi)

Předmětná hesla
Inventarizace
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Předmluva .......................................................................................... 11

O autorovi .......................................................................................... 12

I. Problematika provádění inventarizací ..................................... 13

1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví

a provádění inventarizací ..................................................... 13

1.1 Ustanovení účetních předpisů ze ZoÚ ve vztahu

k inventarizacím ............................................................ 14

1.2 Vybraná ustanovení z Českého účetního standardu

pro podnikatele č. 007 ................................................... 16

2. Ke konstrukci účtové osnovy a účtového rozvrhu ................ 17

2.1 Volný popis problematiky a související otázky .............. 17

2.2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh ........................ 18

3. Několik poznámek k personálnímu zajištění

inventarizace ........................................................................ 29

3.1 Kdo může inventarizaci provádět .................................. 29

3.2 Inventarizační komise jako důležitý činitel

při provádění inventarizací ............................................ 30

3.3 K výběru pracovníků do dílčích inventarizačních

komisí ............................................................................ 32

3.4 Úkoly a povinnosti dílčích inventarizačních komisí ....... 33

3.5 K některým dalším otázkám kolem dílčích

inventarizačních komisí ................................................. 35

4. Včasnost a dochvilnost účetnictví ........................................ 38

4.1 Včasnost a dochvilnost účetnictví jako úkol účetní

jednotky ......................................................................... 38

4.2 Předpoklady včasnosti a dochvilnosti účetnictví

v průběhu účetního období ........................................... 40

4.3 Předpoklady včasnosti a dochvilnosti ročních

uzávěrkových prací ....................................................... 43

4.4 Závěrem ........................................................................ 45

5. Problematika podpisování a schvalování účetní závěrky ..... 46

5.1 Funkce podpisu(ů) účetní závěrky ................................ 46

5.2 Funkce schválení účetní závěrky .................................. 48

5.3 Závěrem ........................................................................ 48

6. Problematika oprav v účetních záznamech ......................... 50

6.1 K problematice vzniku nesprávností účetnictví ............. 50

6.2 K pojetí nesprávnosti účetnictví .................................... 51

6.3 K postupu a způsobu provádění oprav v účetních

knihách .......................................................................... 53


6.4 Opravy nesprávností účetnictví v běžném účetním

období .............................................................................. 53

6.5 K problematice otvírání již uzavřených účetních

knih pro provedení oprav nesprávností v již

sestavené roční účetní závěrce .................................... 55

6.6. Stručně k chybám a nedostatkům účetnictví,

vyžadujícím novou účetní závěrku ................................ 56

6.7 Stručně k možnému způsobu provedení oprav ............ 58

6.8 K některým předpokladům provedení oprav ................. 59

6.9 Závěrem ........................................................................ 60

II. Otázky a odpovědi týkající se přímo inventarizací majetku

a závazků .................................................................................... 61

1. Vyhláška o inventarizacích hospodářských prostředků ........ 61

2. Interní směrnice o inventarizaci ........................................... 62

3. Předmět inventarizace ......................................................... 62

4. Instruktáž inventarizačních komisí ....................................... 63

5. Ke způsobu inventarizace závazků a pohledávek ............... 63

6. Členství v inventarizační komisi ........................................... 64

7. Inventarizační rozdíly majetku sledovaného v operativní

evidenci ................................................................................ 65

8. Podnikový kontrolor a jeho funkce v inventarizační komisi .... 65

9. Inventární knihy a inventurní soupisy ................................... 66

10. Odpovědnost za dokladové inventury .................................. 66

11. Termín provádění fyzické inventury ...................................... 67

12. Účetní a členství v inventarizační komisi ............................. 67

13. Tiskopisy příjmových pokladních dokladů ............................ 68

14. Procento ztratného v obchodech ......................................... 68

15. Povinnost vést inventární čísla ............................................. 69

16. Problematika označování obrazů ......................................... 69

17. Soudní vymáhání manka ..................................................... 70

18. Škodní komise a její pravomoc ............................................ 70

19. Pevný kurs při přepočtu cizí měny na Kč

k rozvahovému dni a dokladová inventura ........................... 71

20. Ztráty do normy u zásob ...................................................... 72

21. Odpovědnost za svěřený majetek a postihy

při zjištění manka ................................................................. 72

22. Podpisy na inventarizačním zápise ...................................... 73

23. Vzájemné odsouhlasování pohledávek a závazků

s dlužníky a věřiteli ............................................................... 74

24. Limit pokladní hotovosti ........................................................ 74

25. Značení majetku ................................................................... 75

26. Technologické ztráty u nedokončené výroby ....................... 75

27. Krádež dlouhodobého hmotného majetku ........................... 76


28. Formy (grafické úpravy) inventurních soupisů ..................... 76

29. Fyzická inventura provedená před rozvahovým dnem ......... 77

30. Inventarizační zápis při inventuře pokladní hotovosti ........... 78

31. Rozsah fyzické inventury pokladní hotovosti ....................... 79

32. Manka a mimořádná inventarizace při změně hmotné

odpovědnosti ........................................................................ 80

33. Způsob uvádění splatnosti nepromlčených

pohledávek v inventurním soupisu ....................................... 81

34. Nepotřebné zásoby tiskopisů zjištěné při fyzické

inventuře .............................................................................. 82

35. Inventarizace osobních ochranných prostředků ................... 82

36. Neupotřebitelný DHM (stroj) a jeho zápis

do inventurního soupisu ....................................................... 83

37. Inventarizace zásob při tzv. kontrole korunou ...................... 84

38. Drobný hmotný majetek a inventarizace .............................. 85

39. Odsouhlasení (schválení) interní směrnice

pro inventarizace .................................................................. 86

40. Periodická inventarizace materiálových zásob

provedená v předstihu .......................................................... 86

41. Ztráta z přirozených úbytků zásob ....................................... 87

42. Časové rozpětí provádění fyzické inventury ........................ 88

43. Výběr měsíce k provedení fyzické inventury

hmotného majetku ................................................................ 89

44. Inventarizace při změně hmotně odpovědné osoby

a při mimořádných událostech ............................................. 90

45. Vzájemné vyrovnání mank a přebytků při fyzické

inventuře .............................................................................. 91

46. Inventarizace pozemků ........................................................ 91

47. Inventarizace najatého dlouhodobého majetku .................... 92

48. Ověření pohledávek při dokladové inventuře ....................... 93

49. Metoda zjišťování skutečného stavu při fyzické inventuře ... 93 50. Odůvodněnost fyzické a dokladové inventury pozemků ...... 94 51. Věrohodnost technického výpočtu při fyzické inventuře ...... 95 52. Nedostatky při provádění inventarizací ................................ 96

53. Vznik manka v jednom a přebytku ve druhém

útvaru účetní jednotky .......................................................... 96

54. Zapsání skutečných stavů pouze na skladní kartě .............. 97

55. Inventurní soupisy vyhotovené výpočetní

technikou (počítačem) .......................................................... 98

56. Přehodnocení majetku (výpočetní techniky)

při inventarizaci .................................................................... 98

57. Přebytek hmotného movitého majetku ................................. 99

58. Uznání fyzické inventury provedené po skončení

účetního období ................................................................. 100


59. Manko a daň z přidané hodnoty ......................................... 100

60. Rozvahový den a inventarizace ......................................... 101

61. Technika vyhotovování inventurního soupisu ..................... 101

62. Změna inventarizační komise ............................................ 102

63. Přebytek jako zdanitelný příjem ......................................... 102

64. Inventura nábytkové stěny ................................................. 103

65. Inventarizace zásob na silech ............................................ 104

66. Ocenění nalezeného materiálu (zboží) při inventuře ......... 104

67. Materiál vrácený po zpracování a inventura ...................... 105

68. Drahé kovy a inventarizace ................................................ 105

69. Fyzická inventura zásob v původních (neotevřených)

obalech ............................................................................... 106

70. Nakládání s nepotřebným majetkem zjištěným

při inventarizaci .................................................................. 106

71. Inventarizace cenných papírů ............................................ 107

72. Fyzická inventura a použití evidenčních podkladů ............. 108

73. Fyzická inventura a protokol o zařazení investice

do užívání ........................................................................... 108

74. Externí provedení inventarizace ......................................... 109

75. Karta analytické evidence rezerv a dokladová inventura .... 110 76. Ztráty z přirozených úbytků zboží ve velkoobchodě ........... 111

77. Inventura materiálu vydávaného přímo do spotřeby ........... 112

78. Předčasné provedení inventury hmotného majetku

v operativní evidenci ........................................................... 113

79. Kompenzace pohledávek a závazků ................................... 114

80. K problému průkaznosti inventarizačních rozdílů ................ 114

81. Pokuta za neprovedení fyzické inventury ............................ 115

82. Oprava chybných zápisů v inventurním soupisu ................. 116

83. Odvolání DIK během fyzické inventury a její výměna ......... 117

84. Dodatečné snížení manka v důsledku nálezu

chybějící věci ....................................................................... 118

85. Kdo má zapisovat údaje do inventurního soupisu ............... 119

86. Operativní nebo podrozvahová evidence? ......................... 120

87. Inventarizace nemovitostí a výpisy z katastru

nemovitostí ......................................................................... 121

88. Úbytky hodnoty zboží za výlohou a rozbitého

při běžné manipulaci .......................................................... 123

89. Oceňování dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

při fyzické inventuře ........................................................... 124

90. K poslání ústřední inventarizační komise ........................... 125

91. Změny v oceňování nedokončené výroby

(rozpracovanosti) ............................................................... 127

92. Zatajené manko při fyzické inventuře zásob ...................... 128

93. Kompenzace zásob při inventarizaci .................................. 129


94. K problematice náhrady manka při kolektivní hmotné

odpovědnosti ...................................................................... 130

95. Přerušení odpisování některého DHM po provedené

inventarizaci ....................................................................... 132

96. Trvalé a přechodné snížení hodnoty zásob ....................... 133

97. Evidence materiálu na skladě a jeho inventarizace ........... 134

98. Druhy inventurních soupisů ................................................ 135

99. Inventární čísla jako nástroj ochrany a inventarizace ........ 137

100. Specifika provedení inventury budov, hal a staveb ............ 138

III. Otázky a odpovědi týkající se nepřímo problematiky

inventarizací majetku a závazků – účtování s vazbou na inventarizace ...................................................................... 140

1. K problematice účtování zálohových faktur

ve změněných podmínkách ............................................... 140

2. Nevyfakturované dodávky v cizí měně

k rozvahovému dni ............................................................. 147

3. K problematice neuhrazených nepromlčených

tuzemských pohledávek ..................................................... 153

4. Prodej podniku jako předmět inventarizace ....................... 159

5. K otázkám souvisejícím ještě s prodejem části podniku .... 167 6. Odstupné, pronajaté předměty a individuální

rozprodej podniku ............................................................... 172

7. Ještě dvě, resp. tři otázky k prodeji části podniku .............. 174

8. K účetní problematice organizační složky .......................... 180

9. K účetní problematice „sdílených“ závazků

při prodeji části podniku ..................................................... 183

10. Různé otázky ještě k prodeji části podniku ....................... 186

11. „Zbloudilé“ závazky při prodeji části podniku – praktický

problém .............................................................................. 192

12. Snížení základního kapitálu ve společnosti s r. o. .............. 195

13. Problematika účtování peněžních prostředků

na akreditivním účtu ........................................................... 198

14. K systémovému používaní průměrných cen PHM ............. 200

15. K problematice používání referentského vozidla

při pracovních cestách ....................................................... 205

16. Úroky společnosti s r. o. z půjček od spřízněné osoby ...... 209

17. Používání soukromých mobilních telefonů pracovníky

při výkonu jejich práce ........................................................ 214

18. K problematice účtování nájemného závislého též

na využití kapacity .............................................................. 222

19. Svolání mimořádné valné hromady společnosti s r. o.

v důsledku ztrátovosti ......................................................... 226


20. K problematice evidence a inventarizace

najatých automobilů ........................................................... 231

21. Ještě k zálohovým fakturám ............................................... 238

22. K problematice „techniky účtování“ při vedení

účetnictví podnikatelů ......................................................... 243

23. Oceňování a evidence majetku získaného z finančního

leasingu .............................................................................. 249

24. Problematika účtování na účtech účtové skupiny 38

a jejich inventarizace při ocenění majetku

a závazků v cizí měně ........................................................ 253

25. K problematice schvalování, přezkušování a zaúčtování

účetních dokladů ................................................................ 258

26. Stručný komplexní pohled na dokladové inventury ............ 268

27. K problematice poskytování záloh při zahraničních

pracovních cestách v EURO .............................................. 274

28. Problematika průkaznosti (dokladovosti) cestovních

výdajů při jejich schvalování a dokladové inventuře .......... 278

29. K vybrané problematice spojené s likvidací společnosti

s ručením omezeným ......................................................... 282

30. K průběžným inventarizacím .............................................. 288


11Předmluva

Předmluva

Publikace vznikla z řady otázek, které autor obdržel na různých přednáškách

o inventarizacích, v rámci seminářů o inventarizacích majetku a závazků,

i podnikových školení účetních jednotek. Některé z otázek řešil i jako auditor

a účetní poradce. Otázky jsou psány tak, jak je formulovali tázající (účastníci

školení); odpovědi na jednotlivé otázky odpovídají současně platným právním

předpisům pro účetnictví.

Problematika se týká přímo i nepřímo inventarizací majetku a závazků a je jí

věnováno 130 otázek a odpovědí. V řešení dané problematiky je zřejmé, že

je stále ještě v oblasti inventarizací majetku a závazků dost problémů, které

je žádoucí v účetních jednotkách řešit.

Kniha, na základě otázek a odpovědí z praxe, přispívá k poctivému a pečli

vému provádění inventarizací majetku a závazků tak, jak je to nejen požado

váno v rámci předpisů pro účetnictví, ale i ve vlastním zájmu každé účetní

jednotky, které jde o ochranu vlastního majetku.

Předkládaná publikace napomůže všem účetním jednotkám, které se inventa

rizací majetku a závazků zabývají v praxi. Autor uvítá a bude vděčný za kaž

dou konstruktivní připomínku, týkající se provádění inventarizací majetku

a závazků.

autor


12 Inventarizace v praxi – otázky a odpovědi

O autorovi

Ing. Vladimír Schiffer je odborníkem na problematiku inventarizací. Vystu

doval Fakultu hospodářských věd ČVUT. Vedle kratší praxe v účtárnách ně

kolika podniků pracoval jako asistent a odborný asistent na katedře účetnictví

Fakulty ekonomicko-inženýrské ČVUT, dále jako metodik účetnictví a ve

doucí oddělení metodiky účetnictví na bývalém Ministerstvu paliv, posléze

jako vedoucí katedry účetnictví Institutu pro doškolování FSÚ a řadu let pra

coval jako auditor KAČR ve významné auditorské společnosti.

K problematice inventarizací publikoval velké množství článků v odborném

periodickém tisku.


13Problematika provádění inventarizací

I. Problematika provádění inventarizací 1. Přehled účetních předpisů pro vedení

účetnictví a provádění inventarizací

Neustálé změny v obecně platných účetních předpisech zejména v posledních letech navozují oprávněnou otázku, co ještě v účetnictví pro podnikatele platí a co již ne. To se týká i provádění inventarizací. Začněme proto jejich přehledem. Pro účetní jednotky, které mají za účetní období kalendářní rok, platí od 1. 6. 2006 tyto účetní předpisy: I. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených

zákony č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb.,

(úplné znění č. 56/2002 Sb.) č. 575/2002 Sb., č. 437/2003 Sb., (úplné zně

ní č. 31/2004 Sb.), č. 257/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 179/2005 Sb.,

č. 495/2005 Sb., č. 81/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 230/2006 Sb. a č. 264/

/2006 Sb.* II. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zá

kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvoj

ného účetnictví, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

č. 472/2003 Sb. a vyhláškou č. 397/2005 Sb.

Touto vyhláškou – kromě jiných – plní též Ministerstvo financí svou po

vinnost upravit ustanovení § 4 odst. 2, § 7 odst. 6, § 14 odst. l, § 18 odst. 4,

§ 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 6, § 24 odst. 3, § 27 odst. 4 a § 28 odst. 1 zá

kona prováděcím předpisem. III. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhláš

ky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účet

ní standardy pro podnikatele“).

Ministerstvo financí vydalo s účinností od 1. 1. 2004 České účetní stan

dardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve

znění pozdějších předpisů. Standardy jsou označeny čísly 001 až 023.

Vydání Českých účetních standardů je v souladu s ustanovením § 36 odst. 1

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (viz FZ

č. 11-12/1/2003, kde je uveden text v plném rozsahu). * Redakční pozn.: zákon č. 264/2006 Sb. nabývá účinnosti 1. 1. 2007


14 Inventarizace v praxi – otázky a odpovědi

1.1 Ustanovení účetních předpisů ze ZoÚ ve vztahu

k inventarizacím

§ 6 odst. 3:

„Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle § 29

a 30.“

§ 8 odst. 4:

„Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy

tohoto účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventari

zaci.“

§ 25 odst. 2:

„Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky,

které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné

ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sesta

vení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je

výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.“

§ 26:

(1) „Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená

o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění

v účetnictví, zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší ce

nou.

(2) Pokud se při inventarizaci zjistí, že hodnota závazků je vyšší, popřípadě

nižší než jejich výše v účetnictví, uvedou se závazky v účetnictví a v účetní

závěrce v tomto zjištěném ocenění.

(3) Ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 2 vyjadřují rezervy, opravné

položky a odpisy majetku. Rezervami podle tohoto zákona se rozumí rezerva

na rizika a ztráty, rezerva na daň z příjmů, rezerva na důchody a podobné

závazky, rezerva na restrukturalizaci. Rezervami se dále rozumí technické

rezervy nebo jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů. Opravnými

položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku; odpisy majetku

vyjadřují trvalé snížení jeho hodnoty.

(4) Účetní jednotky, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,

uplatňují ustanovení odstavců 1 až 3 v souladu s účetními metodami.“

§ 29:

(1) „Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a zá

vazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků


15Problematika provádění inventarizací

v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 2. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen „periodická inventarizace“) a pro účely podání návrhu na vyrovnání. V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen „průběžná inventarizace“). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů

27)

nejsou tímto dotčena.

(2) Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkcí, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. (3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.“ § 30: (1) „Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci zjišťují:

a) fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného ma

jetku, nebo

b) dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních

složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru,

a tyto stavy jsou povinny zaznamenat v inventurních soupisech. (2) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a zá

vazky jednoznačně určit,

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečnosti podle pís

mene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventa

rizace,

c) způsob zjišťování skutečných stavů,

d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely

podle § 26 odst. 3,

e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury, 27)

Například § 31 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce,

ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.

+


16 Inventarizace v praxi – otázky a odpovědi (3) V případě provádění průběžné inventarizace mohou být inventurní soupisy podle odstavce 2 nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů. (4) Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období. (5) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy

a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako

manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin,

b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako

přebytek. (6) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.“ 1.2 Vybraná ustanovení z Českého účetního standardu pro

podnikatele č. 007

Bod 2.2: „Mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající například rozplachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu – jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.“ Bod 3.4.: „Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob. Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků částku mank, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek (jedná se o výjimku ze zákazu vzájemného zúčtování podle § 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky).“


17Problematika provádění inventarizací

2. Ke konstrukci účtové osnovy a účtového

rozvrhu

2.1 Volný popis problematiky a související otázky Ve směrné účtové osnově jsou vedle účtových tříd a jejich názvů vymezena pouze číselná označení jednotlivých skupin a jejich názvy. V rámci nich si mají účetní jednotky vytvářet účtové rozvrhy a účty. Pro potřeby této publikace uvádíme ukázku možného účtového rozvrhu. S tím však souvisejí následující otázky: 1. Pokud si účetní jednotka vymezí syntetické účty v rámci jednotlivých

účtových skupin, mohou být tyto syntetické účty označeny čtyřmístným

číslem? 2. Lze v každé účtové skupině vymezit pouze jeden syntetický účet s tím, že

v analytice jsou účty různých skupin nákladů, např. v rámci účtové skupi

ny 52 účet 525 – Osobní náklady, kde se účtují mzdové náklady a sociální

a zdravotní pojištění? Nebo jiný příklad: účet 515 – Služby, na němž se

účtují cestovní náhrady, reprezentační náklady atd.? 3. Do jaké míry má být účtový rozvrh podrobný a do jaké míry má být roz

pracován ve vztahu ke směrné účtové osnově? Odpověď Označení „syntetické“ a „analytické“ účty bylo převzato do našeho účetního slovníku v roce 1952, kdy byla připravena po roce 1946 druhá reforma účetnictví, tentokrát podle sovětského vzoru, která započala roku 1953. Je třeba říci, že prakticky od této doby jsou rozlišovány syntetické účty s třímístným číslováním od analytických účtů se čtyřmístným a vícemístným číslováním. Od této doby se též setkáváme i v předpisech s výrazem „syntetická evidence“ a „analytická evidence“. V průběhu let byly pak provedeny ještě dvě reformy účetnictví, poslední (čtvrtá) od roku 1993, při níž z hlediska formálního je již respektován v účtové osnově opět dekadický princip a třímístný číselný znak syntetického účtu. Tyto účtové osnovy třímístným označováním syntetických účtů byly též základním podkladem pro vypracování účtových rozvrhů jednotlivých účetních jednotek a založení účtů v hlavní knize. Novinkou, kterou přinesla novela ZoÚ č. 353/2001 Sb., pro podvojné účetnictví v § 14, je od 1. 1. 2002 tzv. směrná účtová osnova, která je podřízena potřebě stanovení účetní závěrky. Směrná účtová osnova pro účetní jednotky podnikatelského typu je podrobně stanovena ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., která vstoupila v platnost od 1. 1. 2003.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.