načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Inspirovanost Písma - Dan Drápal; Jiří Hedánek

Inspirovanost Písma

Elektronická kniha: Inspirovanost Písma
Autor: ;

Autoři (oba teologové a překladatelé Bible) se zamýšlejí nad důležitými otázkami ohledně našeho přístupu k Písmu: Jak k nám Bůh mluví? Co je to vlastně ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  70
+
-
2,3
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Nakladatelství KMS,s.r.o.
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 102
Rozměr: 20 cm
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-879-0413-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Studie dvou českých teologů se zabývá otázkou křesťanské interpretace Bible a její inspirovanosti Bohem.

Popis nakladatele

Autoři (oba teologové a překladatelé Bible) se zamýšlejí nad důležitými otázkami ohledně našeho přístupu k Písmu: Jak k nám Bůh mluví? Co je to vlastně „inspirace“? Proč nám bylo Písmo dáno? Je Bible Božím slovem? Je biblický text spolehlivý? Jak je to s dobovou podmíněností Bible? Jak ji číst, interpretovat – jak ji žít? Na tyto otázky se snaží odpovědět Dan Drápal v první části knihy. V druhé části pak Jiří Hedánek přibližuje různé teologické pohledy na inspiraci, jejich výhody a nevýhody.
Kniha je povzbudivým čtením pro všechny, kteří chtějí Bibli lépe rozumět a přijmout z jejího poselství pro sebe co nejvíc.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Dan Drápal; Jiří Hedánek - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1

Inspirovanost

Písma

Jak rozumět tomu,

že Bible je Boží slovo

DAN DRÁPAL

JIŘÍ HEDÁNEK

Nakladatelství KMS

Praha 2013


2

© Mgr. Dan Drápal, © Mgr. Jiří Hedánek

Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o.

Primátorská 41, 180 00 Praha 8

První vydání – 2013

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy

nesmí být bez písemného svolení vydavatele

reprodukována nebo šířena v žádné podobě

elektronické ani mechanické, včetně fotokopií,

nahrávek či zařízení do informačních sítí nebo

vyhledávacích systémů.

ISBN 978­80­87904­17­6


3

Předmluva

Z rozhovorů s evangelikálními křesťany vím už

dlouho o potřebě vysvětlení, co rozumíme tvrzením, že Bible je inspirována Duchem svatým.

Rozhodl jsem se tedy sepsat krátké pojednání

na toto téma. Když jsem svůj záměr konsultoval s přítelem Jiřím Hedánkem, poslal mi delší článek, který sepsal již v roce 1999. Původně jsem se domníval, že látku z jeho článku nějak zapracuji do svého spisu; článek mi ale připadá tak dobrý a zajímavý, že si zaslouží zveřejnit v plném znění.

Čtenář tedy dostává do ruky dvojí pojednání

na téže téma. Každé z nich volí poněkud jiný

přístup. Jsem přesvědčen, že naše pojetí není

v rozporu a navzájem se doplňuje.

Dan Drápal,

září 2013


4

Obsah

Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Inspirovanost Písma – co to vlastně je?

(Dan Drápal) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Bůh, který mluví . . . . . . . . . . . . . . 10

Bůh k nám mluví – ale jak? . . . . . . . . . 11

Inspirace – co to vlastně je? . . . . . . . . . 14

Proč nám bylo Písmo dáno? . . . . . . . . . 17

Koho a jak Bible oslovuje . . . . . . . . . . 20

Bible a Duch svatý . . . . . . . . . . . . . 22

Setkání s pravdivostí Písma . . . . . . . . . 26

Setkání s fundamentalismem . . . . . . . . 29

Je Bible Božím Slovem? . . . . . . . . . . . 32

Spolehlivost

biblického textu . . . . . . . . . . . . . . . 36

Problém překladů . . . . . . . . . . . . . . 38

Zbožnost překladů – a překladatelů . . . . . 43

Boží Slovo má více rovin . . . . . . . . . . . 47

Dobová podmíněnost? . . . . . . . . . . . . 48

Mohu se tedy na Bibli spolehnout? . . . . . 50

Bible bez Ducha . . . . . . . . . . . . . . . 51

Písmo – náš chléb . . . . . . . . . . . . . . 53

Inspirace Písma – není co řešit?

(Jiří Hedánek) . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Názory na inspiraci . . . . . . . . . . . . . 55

Religionistické inspirace . . . . . . . . . 57

Dynamické inspirace . . . . . . . . . . . 59

Existencialistické inspirace . . . . . . . . 61

Teorie omezené inspirace souhrnně . . . 63

Plná verbální inspirace . . . . . . . . . . 65 Biblický pohled . . . . . . . . . . . . . . . 68 Diskuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Doslovnost . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Reálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Lidská složka . . . . . . . . . . . . . . 84

Obtíže . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

logos—réma . . . . . . . . . . . . . . . 98 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Inspirovanost

Písma – co to

vlastně je?

Dan Drápal

Úvod

Bible stále zůstává nejprodávanější knihou na světě. Díky Wycliffově společnosti

(přesněji řečeno: především, ale nejenom díky

této společnosti) vznikají stále nové překlady

do jazyků, v nichž Bibli dosud nebylo možno

číst. O síle jejího vlivu tedy nemůže být sporu. Můžeme si ale klást otázku, jaké povahy je

tento vliv?

Bible není jediná „svatá kniha“. Z jiných „posvátných textů“ je bezesporu nejznámější Korán, svatá kniha muslimů. Literárně má Korán zcela odlišný charakter. Muslimové věří v jeho inspirovanost, stejně jako (někteří)křesťané věří v inspirovanost Písma.

Na rozdíl od Bible ovšem Korán nesmí být jakýmkoli způsobem zpochybňován. Může být pouze vykládán. Nebyl nikdy vystaven tomu, čemu se mezi teology říká „biblická kritika“.

Bible je zhruba od počátku novověkuvystavena nejrůznějším útokům. Mnozí lidé, kteří

se považují za křesťany, v její inspirovanost

nevěří. Používají formulace „Bible je lidským

svědectvím o Božím slovu“ nebo formulace

podobné. O těchto křesťanech hovořím zpravidla jako o „liberálních křesťanech“. Nemá to být nadávka ani urážka. Uznávám, že je to určitá nálepka, jsem ochoten diskutovat o tom, zda by jiné označení nebylo vhodnější, alepřinejmenším pro účely tohoto spisku volím toto označení pro lidi, kteří na inspirovanost Bible nevěří.

Na druhém konci spektra jsou lidé, které

nazývám „extrémními fundamentalisty“. Ti

věří v inspirovanost Písma a inspirovanost je

pro ně v podstatě totožná s neomylností. Jsou

obvykle přesvědčeni, že záměrem Ducha svatého bylo předat lidstvu naprosto spolehlivý

a neomylný text. Pokud se vůbec zabývajíexistencí tzv. různočtení (k tomuto pojmu,důležitějšímu pro Nový než pro Starý zákon, se ještě

dostaneme), předpokládají, že jedno z těchto

čtení je „to pravé“, a úkolem odborníků jezjistit, které to je. Biblickou kritiku zpravidla zcela

odmítají.

Člověk znalý poměrů ovšem nemůže nepostřehnout, že extrémní fundamentalisté bývají

často velmi nedůtkliví a nesnášenliví a zpravidla nevykazují známky Ducha Kristova. Abyčtenář věděl, co mám na mysli, dovolím si ocitovat

událost, kterou zakusil známý biblický učitel

Warren Wiersbe a již uvádí Dallas Willard ve své

knize Obnova srdce:

Warren Wiersbe líčí, jak jej oslovil starší muž

ze sboru, kde měl Wiersbe kázat. Tomuto muži

vadilo, že Wiersbe někdy cituje Písmo v jistém

oblíbeném překladu. Warren odpověděl: „Když

píšu, pak cituji z toho překladu, který nejlépe

vystihuje dané místo Písma. To však neznamená, že souhlasím s daným překladem jako

s celkem.“ Onen starší muž téměř křičel: „Já

tady nebudu sedět a poslouchat někoho, kdo

si vůbec neváží Božího Slova!“ Pak se „otočil

a v hněvu téměř vyběhl z budovy – v rozporu

s Biblí, o níž se domníval, že ji hájí.“

1

Později se pokusím přinést určitou hypotézu,

proč bývají extrémní fundamentalisté někdy

takto nedůtkliví.

Josh McDowell ve své knize Důkaz, který volá po rozhodnutí (Evidence that Demands a Verdict) uvádí pět znaků kanonicity biblických spisů. Jsou to autoritativnost (spis si činí vnitřní či vnější nárok, že je inspirován Bohem), prorocký ráz (sepsal spis Boží muž?), autenticita (otcové církve se řídili pravidlem „jsou-lipochybnosti, spis vyřaď“), katolicita (spis byl přijímán křesťany po celém známém světě) a dynamičnost. Pod tímto znakem má na mysli skutečnost, že Bible v průběhu dějin i v současnosti měnila

a mění lidské životy. Je-li pro mě něco důkazem inspirovanosti Písma, pak je to právě tato

skutečnost.

1

Z článku „We Grow in an Atmosphere of Love“ („Rosteme v atmosféře lásky“), který je výtažkem z 10.kapitoly knihy Warrena Wiersbeho Being a Child of God

(Co znamená být Božím dítětem). Citováno dle Dallas

Willard, Obnova srdce (Praha, Návrat domů 2012).


10

Bůh, který mluví

Když s lidmi hovoříte o Bohu, narazíte – v České

republice možná ještě častěji než jinde – na lidi,

kteří říkají: „Já v Boha nevěřím, ale uznávám,

že něco nad námi musí být.“ Jiní lidé siceříkají, že věří v Boha, ale pod „Bohem“ sipředstavují nějakou „neosobní sílu“ nebo „energii“ či něco podobného. V osvícenství byli poměrněrozšíření deisté, kteří Boha chápali jako první příčinu. Uznávali, že Bůh stvořil svět, ale bylipřesvědčeni, že jakmile se svět jednou „rozběhl“, Bůh už do něj nezasahuje.

K základům křesťanské víry patří, že Bůh je

osoba. My křesťané jsme přesvědčeni, že Bůh

myslí, má vůli a city. Víme zajisté o tom, že jeho

myšlení je jiné než myšlení lidské: „Vždyť moje

myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty

nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako

jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty

vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než

myšlení vaše“ (Iz 55,8–9). Přesto však můžeme

mluvit o Božím myšlení.

Trojiční učení chápu jako vyjádření Božího

zjevení toho, že vztahy jsou v samé podstatě Boží. Bůh je jediný, a v podstatě jeho bytosti je

vztah Otce, Syna a Ducha.

A tento Bůh stvořil člověka, aby s ním mohl

mít vztah.

O Bohu je v prologu Janova evangelia řečeno,

že je slovo. Tento výrok je nesmírně důležitý,

ovšem rovněž nesamozřejmý. Obsah slova slovo je

totiž poněkud jiný v češtině, řečtině či hebrejštině.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist