načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Inovativní zobrazovací metody - Jiří Ferda; at al.

Inovativní zobrazovací metody

Elektronická kniha: Inovativní zobrazovací metody
Autor: ;

Monografie podává přehled o současných moderních postupech diagnostického zobrazování a postupů terapie vedené zobrazovacími metodami. Jsou zmíněny trendy vývoje v posledních ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  250
+
-
8,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 140
Rozměr: 28 cm
Úprava: tran : ilustrace (převážně barevné)
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-749-2186-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Jsou zmíněny trendy vývoje v posledních 30 letech a poté je věnována pozornost zobrazování neuroendokrinních nádorů, zátěžovému perfuznímu zobrazení myokardu pomocí CT, chemické analýze složení močových konkrementů, multiparametrickému zobrazování nádorových procesů na 3T magnetické rezonanci, hybridnímu zobrazení pomocí PET/MR, zobrazování polytraumat na CT, diagnostice poranění ligových fotbalistů pomocí 3T magnetické rezonance, kontrastnímu ultrasonografickému zobrazení endoleaku po implantaci abdominálních stentgraftů, léčbě kostních metastáz karcinomu prostaty 223-radiem, endovaskulární aplikaci kmenových buněk do jaterního parenchymu před resekcí jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a radioembolizační léčbě hepatocelulárního karcinomu skleněnými mikročásticemi s 90-yttriem. Monografie podává přehled o současných moderních postupech diagnostického zobrazování a postupů terapie vedené zobrazovacími metodami.

Popis nakladatele

Monografie podává přehled o současných moderních postupech diagnostického zobrazování a postupů terapie vedené zobrazovacími metodami. Jsou zmíněny trendy vývoje v posledních 30 letech a poté je věnována pozornost zobrazování neuroendokrinních nádorů, zátěžovému perfuznímu zobrazení myokardu pomocí CT, chemické analýze složení močových konkrementů, multiparametrickému zobrazování nádorových procesů na 3T magnetické rezonanci, hybridnímu zobrazení pomocí PET/MR, zobrazování polytraumat na CT, diagnostice poranění ligových fotbalistů pomocí 3T magnetické rezonance, kontrastnímu ultrasonografickému zobrazení endoleaku po implantaci abdominálních stentgraftů, léčbě kostních metastáz karcinomu prostaty 223-radiem, endovaskulární aplikaci kmenových buněk do jaterního parenchymu před resekcí jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a radioembolizační léčbě hepatocelulárního karcinomu skleněnými mikročásticemi s 90-yttriem.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Ferda; at al. - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

galén

InovatIvní

zobrazovací

metody

Jiří Ferda et al.


Jiří Ferda et al.

inovativní ZoBRaZovaCí MEtoDY

Vydalo nakladatelství Galén, Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5

Editor nakladatelství Lubomír Houdek

Šéfredaktorka nakladatelství Soňa Dernerová

Odpovědná redaktorka Jarmila Prokešová

Použitá dokumentace z archivu Kliniky zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

Typografie a sazba Petra Veverková, Galén

Určeno odborné veřejnosti

G 351021

www.galen.cz

Podpořeno projektem Ministerstva zdravotnictví ČR – Koncepční rozvoj výzkumné instituce 00669806 –

FN Plzeň – dílčí projekt Inovativní zobrazovací metody a Programem rozvoje vědních oborů

Karlovy Univerzity (projekt P36).

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny

jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného

souhlasu nakladatelství.

Pořadatel, autoři i nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu znalostí v době

zpracování díla. Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje řídit se údaji o doporučeném dávkování

a kontraindikacích uvedenými výrobci v příbalovém letáku příslušného léčivého přípravku. Týká se to především

přípravků vzácněji používaných nebo nově uváděných na trh.

© Galén, 2015

ISBN 978-80-7492-194-0 (PDF)

ISBN 978-80-7492-195-7 (PDF pro čtečky)

Hlavní autor a pořadatel:

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Recenzenti:

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Radiologická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice


Hlavní autor a pořadatel:

prof. mUdr. Jiří Ferda, Ph.d.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

autoři:

prof. mUdr. boris Kreuzberg, cSc.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. eva Ferdová

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. Jan baxa, Ph.d.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. alena vondráková

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. Ing. radek tupý

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. Jan Kastner

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. Hynek mírka, Ph.d.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. alexander malán

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. Jaroslav ludvík

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

Autorský kolektiv

Spoluautoři:

mUdr. milan Hromádka, Ph.d.

Kardiologické oddělení FN, Plzeň

mUdr. Jan Pešek

Kardiologické oddělení FN, Plzeň

prof. mUdr. milan Hora, Ph.d., mba

Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň

mUc. Kristýna bajcurová

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. roman bosman, Ph.d.

Emergency, Klinika anesteziologie, resuscitace

a intenzivní medicíny LF UK a FN, Plzeň

mUdr. václav Šimánek, Ph.d.

Traumacentrum FN a Chirurgická klinika LF UK a FN,

Plzeň

mUdr. Petr zeman, mba

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

LF UK a FN, Plzeň

mUdr. eva Korčáková

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. Petr duras

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

mUdr. Karel Houdek, Ph.d.

Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

prof. mUdr. Jindřich Fínek, Ph.d.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Plzeň

prof. mUdr. vladislav třeška, drSc.

Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň

doc. mUdr. daniel lysák, Ph.d.

Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň

třicet let vývoje radiologie ve Fn Plzeň-Lochotín ................................................................8

Zobrazovací metody neuroendokrinních nádorů ...............................................................18

Zátěžové perfuzní Ct myokardu s aplikací regadenosonu ................................................28

analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECt ...............................38

Multiparametrické zobrazení nádorů na 3t magnetické rezonanci ..................................50

Hybridní zobrazení PEt/MR .................................................................................................62

8. dubna 2013, 7:05 – volá Emergency: 40 zraněných na D5

(využití multidetektorové výpočetní tomografie při vyšetřování polytraumat) ...........................86

Role 3t magnetické rezonance v zobrazení poranění

prvoligových fotbalistů ........................................................................................................98

Hodnocení efektu endovaskulární léčby aneurysmatu břišní aorty

pomocí kontrastní ultrasonografie ...................................................................................106

Léčba metastatické kostní nemoci u karcinomu prostaty pomocí

223

Ra ........................114

využití Ct volumometrie jaterního parenchymu

po endovaskulární aplikaci kmenových buněk před chirurgickou léčbou

jaterních metastáz .............................................................................................................120

transarteriální radioembolizace hepatocelulárního karcinomu

mikročásticemi s 90-yttriem .............................................................................................126

Zkratky ................................................................................................................................139

Souhrn / Summary ...............................................................................................................140

Obsah


8

Idea areálu Fakultní nemocnice Plzeň v Lochotíněvznikala od šedesátých let 20. století, kdy se ukázalo, že prostor

areálu Bory nestačí k dalšímu rozvoji moderní zdravotní

péče. Stavební práce výstavby prvního komplexu areálu,

pavilonu interních oborů, byly prováděny od  jara 1979

do první poloviny roku 1985. V dalších etapách bylyv letech 2000–2002 otevřeny komplexy operačních sálů,

chirurgických oborů a  monobloku ambulantně-lůžkového. V  roce 2007 byl otevřen komplex gynekologicko-porodnické kliniky a  zatím posledním zprovozněným

pavilonem je pavilon onkologický, který byl uveden

do provozu v roce 2011.

Vývoj radiodiagnostiky v  areálu FN Plzeň Lochotín má

svoje vlastní mezníky, kterými se staly především instalace

přístrojů moderních zobrazovacích technologií –výpočetní tomografie v roce 1985, magnetické rezonance v roce

1995 a hybridního zařízení PET/CT v roce 2005. Instalace

přístrojové techniky měla za následek také rozvoj nových

vyšetřovacích postupů, které měly významný vliv na diagnostické a léčebné postupy u mnoha klinických diagnóz.

První dekáda 1985–1994

Prvních 10 let radiodiagnostiky v  Lochotíně těžilo z instalace tehdy velice progresivního zařízení výpočetnítoBoris Kreuzberg, Jiří Ferda Třicet let vývoje radiologie ve FN Plzeň-Lochotín mografie Somatom DRH3 (Siemens Erlangen, Německo). Instalaci předcházel velice dlouhý boj o  získání přístroje, který byl vybaven výpočetním systémem, na  nějž se vztahovalo embargo vývozu techniky mimo státy NATO. Kromě embarga však stály překážky také na  straně tehdejšího politického vedení ČSSR, které aktivně bránilo vybavování nemocnice v  zóně válečné destrukce a  ve  městě, které si svoji pověst pošramotilo úctou k  americkým osvoboditelům a  místním povstáním proti totalitnímu režimu v době měnové reformy v roce 1953.

V  prvním období se rozvíjely především v  té době

moderní techniky CT vyšetření – zobrazování plic,pankreatu, dynamická sériová vyšetření jater, zobrazení

s vysokým rozlišením v oblasti kosti skalní neboplicního parenchymu. Ze speciálních metodik byla používána

aplikace kontrastní látky intratekálně u CTcisternografie a CT myelografie. Prováděny byly i intervenčnívýkony pod CT kontrolou, zejména biopsie, z nichžpřevládaly biopsie plicní tkáně, ale zavedeny byly i sklerotizace

cyst a punkční biopsie nádorů jater a pankreatu.Vzhledem k možnostem tehdejšího instrumentária převládaly

biopsie pro cytologická vyšetření. Spád CT pracoviště

v té době byl obrovský, zahrnoval tehdejší Západočeský,

Jihočeský kraj a části Severočeského a Středočeského

kraje.

V  konvenční radiodiagnostice se rozvíjely dvojkontrastní metody zobrazení trávicího ústrojí, vzhledem

k  přítomnosti gastroenterologického pracoviště, které

se zaměřovalo na  léčbu Crohnovy choroby, se velice

rozvíjela metoda dvojkontrastní enteroklýzy. Z  dalších

kontrastních metod byly prováděny neuroradiologická

vyšetření perimyelografie, peridurografie, alei angiografická vyšetření mozku. Vzhledem k přítomnostihematoonkologického pracoviště byla také velice častá vyšetření

lymfografická.

druhá dekáda 1995–2004

Druhé desetiletí radiodiagnostiky v Lochotíně již bylo co

do  vývoje mnohem bouřlivější. Rok 1995 byl skutečně

přelomovým, bylo vybudováno nové kombinovanépracoviště moderních metod výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Byly instalovány magnetická rezonance

s  indukcí magnetického pole 0,5 T Gyrex 0.5T (Elscint,

Haifa, Izrael) a  v  té době špičkový CT přístroj TWIN II

(Elscint, Haifa, Izrael). Tato modelová instalacepředznamenala koncepci i dalších budovaných pracovišť v areálu

v  Lochotíně v  roce 2011 v  onkologickém pavilonu a  při

přestavbě pavilonu molekulárního zobrazování v  roce

2015. U  magnetické rezonance se opakoval osud CT

instalace z  roku 1985, obrovský spád. Již od  začátku

práce na MR byl přikládán význam několika progresivním

směrům zobrazování, především šlo o zobrazovánínádorů prsu, nádorů rekta, také zobrazováním v  gynekologii

a zobrazování afekcí v oblasti hlavy a krku. Samozřejmě

hlavní náplní provozu byly neuroradiologické indikace

MR mozku, míchy a páteřního kanálu. Pozornost bylavěnována roli magnetické rezonance v diagnostice tumorů

měkkých částí (1) meningeálních patologických procesů

(2). Na sklonku období ve druhé polovině roku 2004 bylo

pracoviště magnetické rezonance po  téměř 10 letech

obnoveno, a to instalací v té době nejmodernějšího 1,5T

systému Magnetom Avanto (Siemens, Erlangen,Německo). Vývoji metodik MR se budeme věnovatv následujícím období.

Instalace v  té době nejprogresivnějšího CT zařízení

se spirální (správněji helikální) akvizicí dat, a  to již v  té

době dvouřadého systému umožnila velice prudký rozvoj

nových metod zobrazení. První z  nich byly pionýrské

kroky na poli CT angiografie, od roku 1995 bylaprováděna CT angiografie krčních tepen, mozku, plicnicea aorty. V abdominálních indikacích byla věnována pozornost

zobrazování abdominálního desmoidu (3). Systematickou

práci ve  výpočetní tomografii shrnula monografie Výočetní tomografie (započalo dvoufázové zobrazování

jater a  od  konce devadesátých let i  první pokusy s  CT

enteroklýzou) vydaná před vstupem multidetektorových

CT na  scénu radiodiagnostiky (4). Progresivní vývoj CT

metodik na pracovišti pak zažil explozi po instalaci v té

době revolučního CT systému se šestnácti řadami detektorů Somatom Sensation 16 (Siemens, Forchheim,

Německo). Od  konce roku 2002 byly prioritně v  České

republice používány metodiky vyšetření CT angiografie

věnčitých tepen, CT angiografie tepen dolních končetin,

perfuzní zobrazení mozku, CT enterografie, CTangiografie u nádorů jater a ledvin (5). V roce 2002 bylo zřízeno

druhé pracoviště CT v  prostoru Emergency zprvu vybavené dvouřadým spirálním CT Somatom Emotion Duo

(Siemens, Forchheim, Německo). Významným posunem

v  diagnostice pomocí CT byl také kompletní přechod

na použití neionické kontrastní látky, uskutečněný na CT

pracovišti v  roce 2002. Jako první v  České republice

jsme v na CT pracovišti zcela opustili intravenózníaplikaci rizikové ionické kontrastní látky.

Ve druhém období vývoje radiodiagnostikyv Lochotíně došlo k postupnému poklesu až praktickému vymizení

některých vyšetřovacích metod z našeho repertoáru.Nejobr. 1 CT myelografie u neurinomu nervového kořenev krčním úseku páteře – vyšetření z roku 1988

obr. 2 Dvojkontrastní vyšetření žaludku – normální nález, vyšetření z roku 1988

obr. 3 CT angiografie aneurysmatu přední komunikanty (horní řada obrazů) a  karotická arteriografie na  DSA (dolní řada obrazů), vyšetření z roku 1998 prve byly opuštěny peridurografie a lymfografie, posléze se podstatně redukoval počet perimyelografií, až v následujícím období také prakticky jejich indikace vymizely. Druhým mizejícím druhem byla gastrointestinální dvojkontrastní vyšetření, i  když od  roku 1998 byla na pracovišti sklopná stěna s  digitální fluororadiografií. K redukci indikací došlo jednak dalším mohutným vývojem optické flexibilní endoskopie, ale také novými metodami CT zobrazení po  roce 2002, jakými byly CT enteroklýza a  CT kolonografie s  virtuální endoskopií. Díky instalaci mamografu v  roce 1997 byly prováděny mamografie, zavedeny biopsie prsu a také vakuová biopsiemamotomem.

Ani vývoj ultrasonografie není bez zajímavosti. Zásadním přínosem k  jejímu rozvoji bylo rutinní zapojení

dopplerovských zobrazení do diagnostiky, a to jakv diagnostice krčních a periferních tepen a žil, nebo i přihodnocení funkce transplantované ledviny.

V  polovině druhého období přibyly do  lochotínského

areálu nové obory, především Chirurgická klinika,Anesteziologicko-resuscitační klinika s  Emergency, dále

Neurochirurgické oddělení, Kardiochirurgické oddělení

a  Dětská klinika. Příchod nových klinik a  oddělení byl

podstatným obohacením indikací k  vyšetřením, od počátku byl uplatňován interdisciplinární přístup indikací

k výkonům intervenční radiologie.

V  intervenční radiologii došlo k  zásadnímu přelomu

instalací digitálního kompletu Integris (Philips, Best, Nizozemí) s digitalizací na principu digitálnífluororadiografie. Kromě diagnostických angiografií a intervenčníchvýkonů na periferních tepnách a dialyzačních píštělích byly

zavedeny do  rutinního použití i  embolizace aneurysmat

mozkových tepen pomocí odpoutatelných spirál a  také

implantace abdominálních bifurkačních stentgraftůa výkony v urgentních situacích.

třetí dekáda 2005–2014

Mezníkem ve vývoji radiodiagnostiky je bezpochybyobjevení se hybridních metod zobrazení s  rozvojem mezioborové spolupráce s oborem nukleární medicína a také

rozvíjející se funkční a  molekulární přístup k  zobrazení

magnetickou rezonancí i  výpočetní tomografií a interdisciplinární spolupráce při diagnostice a terapii mnoha

onemocnění.

V  roce 2005 na  podzim byl zahájen provoz prvního

PET/CT Biograph 16 HiRez (Siemens, Knoxville, USA)

na  oddělení nukleární medicíny. Na  provozu se od  jeho

počátku podíleli zásadním způsobem i pracovníciRadiodiagnostické kliniky. Po 5 letech provozu PET/CTa po instalaci druhého hybridního zařízení SPECT/CT Symbia T6

(Siemens Healthcare, Erlangen, Německo) byla od 1. lis-

topadu 2009 zřízena Klinika zobrazovacích metod (KZM),

která vznikla spojením Radiodiagnostické kliniky a Oddělení nukleární medicíny. Od  samého počátku práce

s PET/CT byl prosazen v té době (tedy celosvětově, dnes

v České republice stále) ojedinělý přístup provádění plně

diagnostického CT vyšetření v  kombinaci s  PET záznamy například u horeček nejasné etiologie a orofaciálních

nádorů (6, 7). Spojením v  KZM se otevřel prostor pro

ještě užší spolupráci, došlo k  zavedení nových metodik

vyšetření PET/CT s  rozšířením spektra aplikovaných

radiofarmak od 

18

F-fluorodeoxyglukózy na 

18

F-fluorothymidin (8),

18

F-natriumfluorid, posléze i  na 

18

F-FDOPA

18

F-fluorocholin. Vyšetření byla prováděna i  v kombinaci s postupy CT angiografie (9) nebo CT enterografie.

Komplexní charakter KZM se projevil nejvíce zavedením

radioembolizační terapie mikročásticemi s 

90

Ydo klinické praxe v  roce 2013. Výkon je prováděn na  KZM jako

na  jediném pracovišti v  Evropě mimo staré státy EU.

Radioembolizace je inovativní postup terapie jaterních

nádorů, který vyžaduje těsné logistické provázání diagnostické a intervenční radiologie s pracovišti nukleární

medicíny a hybridních metod.

I  když nejvýraznějším momentem vývoje radiologie

bylo plodné spojení s  nukleární medicínou, ve  stejném

období vývoje radiologie v  Lochotíně je třeba zmínit

i další momenty – plná digitalizace pracoviště, instalace

dvouzdrojového výpočetního tomografu, rekonstrukce

pracoviště intervenční radiologie a  také vybudování

diagnostického komplexu v onkologickém pavilonu.

V logistice radiodiagnostiky je velice významnýmmomentem nejen pořízení dokumentace vyšetření, ale také

její archivace a  popis vyšetření. Od  začátku roku 2005

byl zprovozněn plně digitální PACS (archivační obrazový

systém) integrovaný do klinického informačního systému

FN Plzeň. Výhodnou plzeňského řešení je interaktivníkomunikace s ostatními klinickými moduly, zdroj informací

včetně laboratorních a  klinických záznamů a  jeho otevřenost. K tzv. velkým modalitám, jako jsou CT, MR, PET/

CT, které jsou v  celém rozsahu archivovány a  dostupné

od ledna 2005 do současnosti, byly do archivacepostupně připojeny i  nové přímé digitální systémy radiografie,

přímá digitální mamografie a  ultrazvuk. Od  podzimu

2009 jsou veškeré zobrazovací modality KZM plnědigitální, jsou kompletně archivovány a  zcela otevřeny pro

indikující lékaře. Dalším zlomem v digitalizaci pracoviště

obr. 4 Dynamické zobrazení T1-váženými obrazy u karcinomu prsu – vyšetření z roku 1995

obr. 5 Intervenční terapie bodného poranění břicha s arterioportální píštělí, embolizace pseudoaneurysmatu odpoutatelnými spirálami a následná implantace stentgraftů do horní mezenterické tepny – výkon z roku 2003

obr. 6 CT angiografie věnčitých tepen na šestnáctiřadém CT – vyšetření z roku 2003

obr. 7 MR enterografie u Crohnovy choroby – dynamické zobrazení po podání kontrastní látky T1-váženými obrazy VIBE, vyšetření z roku 2006

obr. 8 Perfuzní zobrazení plic pomocí DECT u plicní embolizace – vyšetření na dvouzdrojovém CT z roku 2007

obr. 10 SPECT/CT s metylendifosfonátemu aneurysmatických kostních cyst femuru a kyčelní kosti –vyšetření z roku 2010

obr. 11 Komplexní zobrazení papilárního karcinomu na 3T MR – vyšetření z roku 2011

obr. 9 PET/CT s fluorodeoxyglukózou u pokročiléhorenálního karcinomu s  využitím dvoufázové CT angiografie – vyšetření z roku 2009       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist