načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Inovácie a trendy v M&A. Praktická príručka – Viliam Myšička

Inovácie a trendy v M&A. Praktická príručka
-7%
sleva

Kniha: Inovácie a trendy v M&A. Praktická príručka
Autor: Viliam Myšička

""M&A transakciám sa na Slovensku venuje mnoho právnikov, finančníkov a daňových poradcov, ktorí sa svoje remeslo pri neexistencii odbornej literatúry v tejto oblasti zväčša učili ‚za pochodu‘ od skúsenejších kolegov. Veľmi sa teším, že v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  675 Kč 628
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
20,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck SK
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2020
Počet stran: 360
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 21.08.2020
ISBN: 978-80-8960-384-8
EAN: 9788089603848
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

""M&A transakciám sa na Slovensku venuje mnoho právnikov, finančníkov a daňových poradcov, ktorí sa svoje remeslo pri neexistencii odbornej literatúry v tejto oblasti zväčša učili ‚za pochodu‘ od skúsenejších kolegov. Veľmi sa teším, že v priebehu dvoch rokov vychádza už druhá kniha, ktorá má ambíciu túto medzeru vyplniť. Kolektív vynikajúcich a skúsených autorov pod vedením Viliama Myšičku urobil skvelý kus práce a teším sa, že veľmi praktickým spôsobom nasvietili špecifické oblasti M&A transakcií ako sú akvizičné financovanie, warranty & indemnity insurance, transakcie so štátom, valuácie, osobné údaje a duševné vlastníctvo, arbitráž a moderné technológie.

Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

XVII

Obsah

O autoroch (v abecednom poradí) ..................................V

Jednotlivé časti spracovali .........................................XI

Predslov .........................................................XIII

Poďakovanie ..................................................... XV

Zoznam použitých skratiek ..................................... XXV

KAPITOLA 1. Osobné údaje, duševné vlastníctvo

a ich ochrana v rámci M&A transakcií .............. 1

1. Úvod ............................................................ 1

2. Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť ............... 2

2.1 Právne predpisy ............................................ 3

2.2 Dôležitosť due diligence ..................................... 3

2.3 Štruktúra transakcie ........................................ 6

2.4 Priebeh a priority due diligence .............................. 7

2.4.1 Identifi kácia spracovateľských činností ................ 8

2.4.2 Právny základ a transparentnosť ..................... 10

2.4.2.1 Súhlas .................................... 10

2.4.2.2 Oprávnený záujem ........................ 11

2.4.2.3 Informačná povinnosť ..................... 11

2.4.3 Zásada zodpovednosti (Accountability) ............... 12

2.4.4 Vzťahy so sprostredkovateľmi ........................ 13

2.4.5 Prenos údajov do tretích krajín ...................... 14

2.5 Informačná bezpečnosť .................................... 15

2.5.1 Primerané bezpečnostné opatrenia ................... 16

2.5.2 Postupy riešenia bezpečnostných incidentov .......... 18

2.5.3 Aktuálne bezpečnostné riziká ........................ 19

2.6 Vyhlásenia a záruky ........................................ 19

2.7 Sprístupnenie údajov v procese transakcie ................... 21

3. Právo duševného vlastníctva ..................................... 25

3.1 Úvod do témy ............................................. 25

3.2 Príprava na due diligence a všeobecné odporúčania ........... 26

3.3 Vybrané otázky práv duševného vlastníctva pri transakciách . . 28

3.3.1 Niektoré predmety ochrany podľa AZ ............... 28

3.3.2 Ochrana práv k niektorým označeniam .............. 32

3.3.3 Ochrana osobitných informácií ...................... 37

4. Záver ........................................................... 37


XVIII Obsah KAPITOLA 2. Postavenie štátu ako investora

v M&A transakciách ...............................39

1. Úvod ........................................................... 39

2. Historické trendy a relevantné ústavnoprávne aspekty ............. 40

3. Špecifi cké postavenie štátu ....................................... 47

4. Štátna pomoc ................................................... 51

4.1 M&A transakcie ........................................... 53

4.2 Štátom vlastnené podniky .................................. 55

5. Hospodárske subjekty štátu – súčasná situácia .................... 57

5.1 Štátne podniky (najužšie prepojenie so štátom) .............. 57

5.2 Obchodné spoločnosti a vybrané právne aspekty ich správy . . 59 6. Koncentrácie ................................................... 65

7. Klasifi kácia štátom vlastnených subjektov z hľadiska metodiky

ESA 2010 ...................................................... 68

7.1 Klasifi kácia podľa sektorov ................................. 69

7.2 Základné kritériá pre zaradenie entity mimo sektora

verejnej správy ............................................. 71

7.3 Preusporiadanie transakcií ................................. 74

8. Vybrané relevantné právne aspekty ............................... 75

8.1 Relevantné aspekty podľa zákona o rozpočtových pravidlách . 75

8.2 Relevantné aspekty podľa zákona

o správe majetku štátu ..................................... 77

8.3 Relevantné aspekty podľa InfoZ ............................ 77

8.4 Relevantné aspekty podľa ZVO ............................ 84

8.5 Relevantné aspekty podľa zákona o RPVS ................... 84

8.6 Relevantné aspekty podľa zákona o ochrane verejného

záujmu .................................................... 85

8.7 Relevantné aspekty podľa zákona o výkone práce

vo verejnom záujme ....................................... 88

9. Joint Ventures so štátnou účasťou ................................. 89

10. Samosprávne jednotky .......................................... 95

11. Štát a verejné fondy ............................................. 99

KAPITOLA 3. Základy oceňovania a stanovenia ceny

pri fi remných transakciách ........................106

1. Hodnota a cena v kontexte fúzií a akvizícií (Mergers and

Acqusitions M&A) ..............................................106

2. Mechanizmy určenia kúpnej ceny ...............................115

2.1 Locked box ...............................................116

2.2 Výkazy ku dňu uzatvorenia transakcie

(completion accounts) ......................................122

3. Porovnanie mechanizmu locked box a mechanizmu completion

accounts .......................................................130

4. Ochranné mechanizmy ako súčať SPA ..........................131


XIX

Obsah

KAPITOLA 4. Akvizičné fi nancovanie ............................135

1. Akvizičné fi nancovanie a spôsoby ...............................135

1.1 Úvod ....................................................135

1.2 Spôsoby M&A fi nancovania ..............................137

1.3 Dlhové fi nancovanie ......................................137

1.3.1 Všeobecne .........................................137

1.3.2 Seniorné fi nancovanie ..............................139

1.3.3 Second lien fi nancovanie ............................140

1.3.4 Mezanínové fi nancovanie ..........................142

1.3.5 Unitranžové fi nancovanie ..........................144

1.3.6 PIK úvery .........................................144

1.3.7 Dlhopisy ..........................................145

1.4 Kapitálové fi nancovanie (fi nancovanie z vlastných zdrojov) . . 148

1.5 Iné druhy fi nancovania ...................................148

1.5.1 Preklenovacie fi nancovanie .........................148

1.5.2 Ostatné druhy fi nancovania ........................149

1.6 Prehľad jednotlivých druhov akvizičného fi nancovania ......150

2. Strany a základný prehľad dokumentácie pri akvizičnom

fi nancovaní ....................................................152

2.1 Strany akvizičného fi nancovania ...........................152

2.2 Dokumentácia ...........................................154

2.2.1 M&A dokumentácia z pohľadu akvizičného

fi nancovania .......................................155

2.2.2 Dokumenty týkajúce sa poskytnutia vlastných

zdrojov ............................................160

3. Hlavné aspekty úverovej dokumentácie .........................161

3.1 Úvod ....................................................161

3.2 Úverová zmluva ..........................................163

3.2.1 Druhy úverov .....................................163

3.2.2 Čerpanie, splatenie a predčasné splatenie úveru

podľa úverovej zmluvy .............................164

3.2.3 Úroky, poplatky a iné platobné záväzky .............166

3.2.4 Ručenie ...........................................168

3.2.5 Záväzné vyhlásenia, záväzky a prípady porušenia ....168

3.2.6 Vybrané ustanovenia úverovej zmluvy ...............176

3.3 Medziveriteľská zmluva (intercreditor agreement) ............179

3.3.1 Všeobecne .........................................179

3.3.2 Poradie a subordinácia .............................180

3.3.3 Obmedzenia týkajúce sa platieb ....................181

3.3.4 Obmedzenia týkajúce sa zmien dokumentácie .......182

3.3.5 Obmedzenia týkajúce sa výkonu práv ...............182

3.4 Zabezpečovacie dokumenty a ručenie (garancia)............184

4. Proces a štruktúrovanie akvizičného fi nancovania na Slovensku . . . 185

4.1 Proces akvizičného fi nancovania ...........................185

4.2 Záväzné dokumenty (commitment documents) ..............187


XX

Obsah

4.2.1 Všeobecne .........................................187

4.2.2 Záväzná ponuka (commitment letter) ................188

4.2.3 Základné podmienky fi nancovania (Termsheet) ......189

4.2.4 Dohoda o sprístupnení a rozšírení zodpovednosti

za audit (reliance letter) .............................190

5. Akvizičné fi nancovanie: Vybrané koncepty a prax na Slovensku . . . 191

5.1 Subordinácia úverov ......................................191

5.2 Finančné ukazovatele .....................................193

5.3 Ručenie a zabezpečenie (všeobecne) .......................196

5.4 Zabezpečenie (prax) ......................................197

5.5 Alokácia rizika pri nadobúdaní cieľovej spoločnosti .........200

6. Zákonné obmedzenia pri akvizičnom fi nancovaní................213

6.1 Finančná asistencia .......................................213

6.1.1 Úvod .............................................213

6.1.2 Pôvod a obsah .....................................213

6.1.3 Formy fi nančnej asistencie .........................214

6.1.4 Formy obchodných spoločností, na ktoré sa

vzťahuje zákaz .....................................215

6.1.5 Ovládané a ovládajúce osoby .......................215

6.1.6 Následky porušenia ................................216

6.1.7 Výnimky zo zákazu ................................217

6.1.8 Praktický dopad zákazu na M&A transakcie ........218

6.1.9 Praktické možnosti riešení ..........................220

6.1.10 Porovnanie s českou právnou úpravou ..............223

6.2 Spoločnosť v kríze ........................................224

6.2.1 Úvod .............................................224

6.2.2 Pojem „kríza“ .....................................225

6.2.3 Rozsah uplatnenia na jednotlivé druhy spoločností . . 225

6.2.4 Plnenie nahrádzujúce vlastné zdroje ................226

6.2.5 Zabezpečenie záväzkov .............................226

6.2.6 Problematické ustanovenia pre nespriazneného

veriteľa ............................................227

6.2.7 Zákaz vrátenia vkladu pri akvizičnom fi nancovaní . . . 231

KAPITOLA 5. Poistenie vyhlásení a záruk (Warranty

and Indemnity Insurance) a poistenie

nadobúdacieho titulu (Title Insurance) ...........242

1. Poistenie vyhlásení a záruk v kontexte transakčnej dokumentácie . . 242

1.1 Transakčná dokumentácia, vyhlásenia a záruky .............242

1.2 Obchodné, fundamentálne a daňové vyhlásenia ............243

1.3 Poistenie vyhlásení a záruk ................................243

1.4 Typy poistenia ............................................244

1.5 Právna úprava ............................................245

1.6 Škoda ako predmet poistného krytia .......................245

1.7 Náklady a trovy právneho zastúpenia ......................246


XXI

Obsah

2. Výhody a nevýhody poistenia vyhlásení a záruk ..................246

3. Poistenie vyhlásení a záruk (warranty and indemnity insurance) ...249

3.1 Všeobecné informácie ....................................249

3.2 Poistenie predávajúceho alebo poistenie kupujúceho? .......249

3.3 Slovník ..................................................250

3.4 Výška (limit) poistného krytia, navyšovanie poistného

krytia ....................................................250

3.5 Časová limitácia ..........................................251

3.6 Rozsah poistného krytia ..................................252

3.7 Vznik poistenia – podpis SPA, uzatvorenie SPA, alebo? .....252

3.8 Postúpenie nároku (regres).................................254

3.9 Rozdiely medzi prístupom k poisteniu UK/Európa a USA . . 255

3.10 Modelové situácie ........................................256

4. Poistenie nadobúdacieho titulu (title insurance) ..................258

4.1 Titul k nehnuteľnému majetku ............................258

4.2 Titul v korporátnej oblasti, fundamentálne vyhlásenia ......258

4.3 Vzťah s poistením vyhlásení a záruk .......................259

4.4 Známe riziká .............................................259

4.5 Postúpenie poistnej zmluvy ...............................259

4.6 Spätné inžinierstvo .......................................260

4.7 Príklady ..................................................260

5. Poistenie daňových vyhlásení a záruk ............................260

5.1 Poistenie daňových vyhlásení v rámci poistenia vyhlásení

a záruk ...................................................261

5.2 Poistenie daňových vyhlásení ako samostatné poistenie .....262

5.3 Ďalšie špecifi cké poistenia .................................262

6. Proces uzatvorenia poistenia ....................................263

6.1 Kto určuje proces? ........................................263

6.2 Začiatok procesu .........................................263

6.3 NBI .....................................................263

6.4 Kompenzácia nákladov poisťovne .........................264

6.5 Due diligence .............................................264

6.6 Non reliance letter .........................................264

6.7 Underwriting call .........................................264

6.8 Návrh poistnej zmluvy, zoznam výluk .....................265

6.9 No Claims Declaration ....................................265

6.10 Časové aspekty ...........................................266

6.11 Dodatočné povinnosti ....................................266

7. Výluky z poistenia .............................................266

7.1 Výluky ...................................................266

7.2 Delenie na všeobecné a špecifi cké výluky...................267

7.3 Všeobecné výluky ........................................267

7.4 Špecifi cké výluky .........................................268

8. Príklady textácie zmluvných článkov poistenia ...................269

8.1 Defi nície .................................................270


XXII

Obsah

8.2 Textácia transakčnej dokumentácie s implementovaným

poistením vyhlásení a záruk ...............................271

8.2.1 Poistenie a SPA ....................................271

8.2.2 Potreba existencie nároku podľa SPA ................271

8.2.3 Pravidlo jedného eura ..............................272

8.2.4 Podvod ............................................272

8.2.5 Sekundárna zodpovednosť..........................272

8.2.6 Zodpovednosť za výluky ...........................272

8.2.7 Fundamentálne vyhlásenia .........................272

8.2.8 Navýšenie zodpovednosti (top-up) ..................273

8.2.9 Zodpovednosť za spoluúčasť ........................273

9. Cena obstarania poistenia ......................................273

9.1 Poistenie vyhlásení a záruk pri korporátnych transakciách . . . 273 9.2 Poistenie vyhlásení a záruk pri nehnuteľnostných

transakciách ..............................................273

9.3 Minimálne poistné .......................................274

9.4 Určovanie ceny ...........................................274

9.5 Poistenie nadobúdacieho titulu ............................274

9.6 Špecifi cké produkty v prípade známych rizík ...............274

9.7 Kto platí poistné? .........................................275

10. Poisťovňa, sprostredkovateľ .....................................275

10.1 Poisťovňa ................................................275

10.2 Sprostredkovateľ ..........................................276

11. Voľba rozhodného práva ........................................277

12. Uplatnenie nárokov z poistenia .................................278

12.1 Existencia nároku.........................................278

12.2 Oznámenie...............................................279

12.3 Konanie ..................................................279

12.4 Zmier v konaniach s tretími stranami ......................280

12.5 Právne náklady ...........................................280

12.6 Likvidácia poistnej udalosti ...............................280

12.7 Štatistika .................................................281

12.8 Štatistika .................................................281

13. Daňové aspekty poistenia vyhlásení a záruk ......................285

13.1 Daň z poistenia ...........................................285

13.2 Daň z príjmu .............................................285

KAPITOLA 6. Spory v rámci M&A ..............................287

1. Úvodom k sporom v rámci M&A...............................287

1.1 Spory vo fáze pred podpisom transakčnej dokumentácie ....288 1.2 Spory vo fáze medzi podpisom transakčnej dokumentácie

a dokončením transakcie ..................................290

1.3 Spory po dokončení samotnej transakcie ...................291

2. Možnosti riešenia sporov v rámci M&A .........................292

2.1 Záväzné formy riešenia sporov ............................292


XXIII

Obsah

2.2 Nezáväzné formy riešenia sporov ..........................293

3. Všeobecné súdy verzus arbitráž .................................295

4. Rozhodcovské doložky a M&A .................................300

4.1 Inštitucionálna alebo ad hoc arbitráž .......................301

4.2 Vzorová rozhodcovská doložka – áno alebo nie? ............302

4.3 Miesto rozhodcovského konania ...........................303

4.4 Počet rozhodcov ..........................................304

4.5 Spôsob výberu rozhodcov a požiadavky

na rozhodcov .............................................306

4.6 Jazyk rozhodcovského konania ............................306

4.7 Ďalšie nepovinné náležitosti rozhodcovskej zmluvy .........307

5. Osobitosti arbitráže M&A sporov ...............................307

6. Prehľad najčastejšie používaných arbitrážnych inštitúcií a fór .....309

6.1 ICC (Medzinárodná obchodná komora a Rozhodcovský súd

ICC) .....................................................310

6.2 LCIA (London Court of International Arbitration) ...........311

6.3 VIAC (Viedenské Medzinárodné Arbitrážne Centrum) .......313

6.4 RS SAK (Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory) ...314

6.5 RS SOPK (Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej

a priemyselnej komory) .....................................315

6.6 Tabuľka s porovnaním poplatkov

arbitrážnym inštitúciám vo vybraných modelových

prípadoch ................................................317

7. Záverečné poznámky a trendy do budúcnosti ....................318

KAPITOLA 7. Moderné technológie v práve ......................321

1. Technologické trendy ..........................................323

2. Back-offi ce technológie a riešenia ................................324

3. Spracovanie dokumentov .......................................325

4. Advokátske predpisy

a informačné technológie .......................................326

5. COVID-19, právo a technológie ................................328

6. LawTech pre každý deň .........................................328

7. Záver ..........................................................330

Vecný register ....................................................331
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.