načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma - Miroslava Bartoňová; Marie Vítková

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma
-16%
sleva

Kniha: Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma
Autor: ;

Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  440 Kč 370
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Masarykova univerzita Brno
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 28.07.2016
Počet stran: 270
Rozměr: 21 cm
Úprava: tran : grafy
Vydání: 2., upravené vydání
Jazyk: česky
Vazba: kniha, brožovaná vazba
ISBN: 9788021081406
EAN: 9788021081406
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Ve výzkumné monografii je řešeno téma inkluze jako interdisciplinární problém. Inkluzivní vzdělávání není jen problémem pedagogickým nebo speciálněpedagogickým, ale jeho realizace je podmíněna spoluprací celé řady vědních oborů - psychologie, lékařství i sociologie. Zajímaly nás otázky: Jaké faktory ovlivňují jednotlivé aktéry inkluzivního vzdělávání? Na jakých úrovních inkluzivního vzdělávání jednotlivé faktory působí? Jak identifikované faktory působí)? Výzkumným prostředím byly běžné základní školy. Využity byly standardní postupy sociálně vědního výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru. Výzkumná monografie je členěna do tří větších celků s vnitřním členěním na kapitoly.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslava Bartoňová; Marie Vítková - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah/Contents

Ú vod/Introduclion........................................................................................................................9

TEO RETICK Á V Ý C H O D ISK A........................................................................................ 13

THEO RETICA L BASIS

Podoby inkluzivniho vzděláváni - im plikace p ro vedení základních škol. . . 15

Form s o f inclusive education - im plications for the m anagem ent

of elem entary schools

B ohum íra Lazarová, L en ka H loušková, K ateřina Trnková, M ila n Pol

Č eská veřejnost a inkluzivní vzdělávání: Postoje a jejich souvislosti

optikou k v antitativního výzkum ného š e tře n í............................................................25

Czech public and inclusive education: A ttitudes and their context

from the perspective o f quantitative research

Karel P a n to ch a , L en ka Slepičková

Z draví a psychická p o h o d a jako tém a interakce v inkluzivní škole se zřetelem na žáky se speciálním i vzdělávacím i p o tře b a m i.............................43

H ealth and psychological w ell-being as a topic o f interaction in inclusive schools w ith regard to students w ith special educational needs M a rie Vítková A nalýza zd ro jů žákovské m otivace u žáků s po ru ch am i učení v inkluzivním p ro střed í školy - přehled teoretických s tu d ií.............................53

Analysis o f sources o f student m otivation for students w ith learning

difficulties in inclusive school environm ent - a review o f academ ic studies

M iroslava Bartoňová

IN K LU ZE VE ŠKOLE JAKO PŘED M ĚT V Ý Z K U M U...........................................65

IN CLU SIO N IN SCH O O L AS A RESEARCH SUBJECT

M otivace učení a výkon žáka s p o ru ch am i učení

v inkluzivním p ro střed í šk o ly..............................................................................................67

M otivation and learning perform ance o f students

w ith learning difficulties in inclusive school environm ent

M iroslava B artoňová

5 I


Z pětná vazba a výkon žáka vc vyučovacím p ro c e su.................................................93

Feedback and student perform ance in the educational process

M iroslava Bartoňová

P o dpůrná o p atřen í p ro žáky se speciálním i vzdělávacím i potřebam i

v inkluzivním p rostředí školy z pohledu vybraných zem í - N ěm ecka,

Švýcarska a Č eské re p u b lik y...............................................................................................107

Support m easures for students with special educational needs

in inclusive school environm ent from the perspective o f selected

countries - G erm any, Switzerland and the Czech Republic

M a rie Vítková

Specifika p o d p o ry p ři vzdělávání žáka s tělesným postižením

v inkluzivní základní š k o le.............................................................................................. 123

Specifics o f support for education o f students with disabilities

in inclusive elem entary schools

D a g m a r O patŕilová

Specifika p o d p o ry v rám ci inkluzivniho vzdělávání žáků

s tělesným postižením na střed n í škole.........................................................................133

Specifics o f support for secondary school students w ith disabilities

in the fram ew ork o f inclusive education

D a n a Zám eČ níková

P o d p ů rn á o p atřen i v cdukaci žáků s m entálním p o stižen ím............................145

Support m easures in the education o f students w ith m ental disorders

Jarm ila Pipeková

VÝZKUM NÁ ŠETŘEN Í V OBLASTI NARUŠENÉ K O M U N IK A ČN Í

SCH O PN O STI A SLU CH O V ÉH O PO ST IŽEN Í SE ZŘETELEM

N A VĚK OVÉ SK U PIN Y........................................................................................................155

RESEARCH IN TO IM PAIRED CO M M U N IC A TIO N SKILLS

A ND HEARING IM PAIRM ENT W ITH RESPECT T O AGE GROUPS

D ítě s rizikem ve vývoji kom unikační schopnosti

z pohledu ped iatrů a lo g o p ed ů..........................................................................................157

C hild at risk in the developm ent o f com m unication skills

from the perspective o f pediatricians and speech therapists

Ilona Bytešníková

Podpora d ětí s těžkým sluchovým postižením v inkluzivním

prostředí m ateřské a základní školy................................................................................179

Support for children w ith severe hearing im pairm ent

in the inclusive settings of nursery and elem entary schools

R adka H oráková

Ž ák se specificky narušeným vývojem řeči a jeh o vzdělávání z pohledu

poradenských pracovníků speciálně pedagogického ce n tra.............................193

Students w ith specific language im pairm ents and their education

from the perspective o f special education center counselors

Barbora Bočková

K om unikační dovednosti v k o ntextu sociální inkluze dospělých osob se zdravotním p o stiž en ím ...................................................................................................207

C om m unication skills in the context o f social inclusion o f adults

w ith health im pairm ents

Petr K opečný S u m m ary.......................................................................................................................................219

L iteratu ra/L iteratu ře...............................................................................................................223

Seznam obrázků, tabulek, schém at a grafů /

List o f Figures, Tables, G raphs and C h a rts...................................................................249

Im cnný rejstřík / N am e In d e x...........................................................................................255

V écný rejstřík / Subject Index..............................................................................................261
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist