načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Informovaný souhlas -- Proč a jak? - Helena Haškovcová

  > > > > > Informovaný souhlas  

Elektronická kniha: Informovaný souhlas -- Proč a jak?
Autor:

Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  93
+
-
Doporučená cena:  99 Kč
6%
naše sleva
3,1
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Počet stran: 104
Rozměr: 19 cm
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2497-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty mohly také přispět ke správnému zavádění kvalifikovaného informovaného souhlasu do naší zdravotnické praxe. Informace právnického charakteru jsou podávány tak, aby byly srozumitelné i pro »neprávníky«, a lze předpokládat, že mohou dobře posloužit také pacientům a jejich rodinám. ISBN PDF 978-80-7262-735-6 ISBN PDF pro čtečky 978-80-7262-736-3 (proč a jak?)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Helena Haškovcová - další tituly autora:
Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi
Haškovcová, Helena
Cena: 178 Kč
Informovaný souhlas Informovaný souhlas
Haškovcová, Helena
Cena: 178 Kč
Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči
Haškovcová, Helena; Pavlicová, Jindra
Cena: 169 Kč
Informovaný souhlas - Proč a jak? Informovaný souhlas
Haškovcová, Helena
Cena: 93 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


Helena Haškovcová
INFORMOVANÝ
SOUHLAS
PROČ A JAK ?

GALÉN
INFORMOVANÝ
SOUHLAS
PROČ A JAK ?
Helena Haškovcová

Helena Haškovcová
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Proč a jak?
První vydání
Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
Editor PhDr. Lubomír Houdek
Šéfredaktorka PhDr. Soňa Dernerová
Odpovědná redaktorka Mgr. Drahuše Mašková
Grafická úprava Marta Šimková, Galén
Na obálce použit detail obrazu ak. mal. Jana Vlčka
Sazba Milena Honců, Galén
Tisk Glos, Špidlenova 436, 513 01 Semily
G 271033
Autorka
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
Recenzenti
JUDr. Jan Mach
Advokátní kancelář, Praha; ředitel právního oddělení České lékařské komory, Praha
prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice,
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému
nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického
či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství.
Copyright © Galén, 2007
Illustrations © Jan Vlček, 2007
ISBN 978-80-7262-497-3

Obsah
Úvod ............................................................................................................... 7
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny .................................................. 9
Jak to bylo dříve ........................................................................................... 12
Od medicíny mlčení k infor movanému souhlasu ...................................... 14
Práva pacientů ............................................................................................. 16
Práva pacientů v České republice ..........................................................................17
Etická nebo právní závaznost? ...............................................................................18
Práva lékařů a dalších zdravotníků ............................................................. 20
Partnerství ................................................................................................... 22
Dvě základní strategie informovanosti ...................................................... 23
Informovaný souhlas ................................................................................... 25
Formy informovaného souhlasu ...........................................................................27
Písemný informovaný souhlas ...............................................................................28
Obsah informovaného souhlasu ...........................................................................29
Kdo poskytuje informace ............................................................................ 32
Kdo uděluje informovaný souhlas .............................................................. 33
Platnost informovaného souhlasu .............................................................. 35
Trvání informovaného souhlasu ................................................................. 36
Míra rizik ..................................................................................................... 37
Zákroky nad rámec informovaného souhlasu ............................................ 41
Alternativy léčby lege artis .......................................................................... 42
Předem vyslovená přání .............................................................................. 43
5 Obsah

6 Informovaný souhlas
Zpochybnění informovaného souhlasu ...................................................... 46
Odvolání informované ho souhlasu ............................................................ 47
Neposkytnutí informovaného souhlasu ..................................................... 48
Odmítnutí zdravotní péče a negativní revers ............................................. 49
Souhlas s přítomností jiných osob .............................................................. 53
Informace příbuzným ................................................................................. 55
Zdravotnická dokumentace ........................................................................ 57
Komu patří dokumentace .......................................................................................58
Na co má pacient právo ..........................................................................................59
Informovaný souhlas – nejčastější chyby a omyly ...................................... 61
Nejčastější otázky laiků ............................................................................... 64
Komunikace s členy rodiny ......................................................................... 66
Nelze nekomunikovat .................................................................................. 69
Zdroje informací pro lékaře ........................................................................ 71
Zdroje informací pro laiky .......................................................................... 73
Celospolečenský dialog ............................................................................... 75
Výhody a nevýhody informovaného souhlasu ........................................... 77
Vztah etiky a práva ...................................................................................... 79
Přílohy ......................................................................................................... 81
1 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny ...................................................81
2 Poradna o informovaném souhlasu ...............................................................91
3 Etický kodex Práva pacientů ...........................................................................92
4 Pravidla komunikace .......................................................................................94
5 Historický souhlas ............................................................................................95
6 Vzorový informovaný souhlas České lékařské komory ..............................96
Literatura .................................................................................................... 99
O autorce ................................................................................................... 103

Úvod
V poslední době se v odborných kruzích i na veřejnosti stále častěji hovoří o
informovaném souhlasu. Platná vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR z roku
2006 sice ukládá každému lékaři, aby pracoval s informovaným souhlasem
pacienta, mnoho teoretických i praktických nejasností v této věci však přetrvává.
I když se informovanost nemocných postupně zvyšuje, současná situace je
stále neuspokojivá a vyžaduje kvalitativní změnu k lepšímu. Podle nedávného
bleskového průzkumu, který dne 4. května 2007 zveřejnila Mladá fronta Dnes,
je většina českých pacientů stále nedostatečně informována o svém
zdravotním stavu, léčbě a předepsaných lécích . Jen polovina občanů (50,5 %) se
totiž od svého lékaře vždy dozví potřebné informace o léčebném postupu, ale
jen 36,1 % z nich je náležitě poučeno o nežádoucích účincích léků. Uvedený
průzkum je jistě jen orientační, existují však i validní studie, zaměřené
zpravidla vždy na určitou skupinu nemocných, které podobně svědčí o
nedostatečné informovanosti. Navzdory těmto alarmujícím výsledkům se přesto pacienti
nejrůznějších zdravotnických zařízení, zejména v případech nemocniční péče,
setkávají s informovaným souhlasem a lze předpokládat, že alespoň oni
disponují potřebnými informacemi.
Starší nemocní, kteří již byli v minulosti hospitalizovaní, se podivují nad tím,
že je text informovaného souhlasu podstatně delší, než bývalo stručné prohlášení
o souhlasu k léčbě. S jistými nevyslovenými otázkami se většinou disciplinovaně
podvolí výzvě k podpisu, nevědí o podrobnostech týkajících se podstaty a obsahu
informovaného souhlasu a ani po nich nepátrají. Mladší nemocní bývají
překvapeni jak samotnou existencí informovaného souhlasu, tak jeho rozsahem, a zejména
je zneklidňují poměrně podrobné informace o případných rizicích navrhované
léčby. Jen vzácně a nesměle se ptají ošetřujících, častěji na vlastní pěst a nezřídka
v součinnosti s agilními příbuznými a přáteli pátrají po informacích, proč vlastně
informovaný souhlas existuje, jaký je jeho účel a praktický význam.
7 Úvod

8 Informovaný souhlas
Účelem předloženého textu je zpřístupnit základní fakta o informovaném
souhlasu, vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku
a podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace
jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí.
Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní
osvětou mezi pacienty mohly také přispět ke správnému zavádění
kvalifikovaného informovaného souhlasu do naší zdravotnické praxe. Informace
právnického charakteru jsou podávány tak, aby byly srozumitelné i pro »neprávníky«,
a lze předpokládat, že mohou dobře posloužit také pacientům a jejich rodinám.
Přijměte, prosím, tuto publikaci s laskavým pochopením a vědomím, že se
s informovaným souhlasem budeme i nadále »potýkat«, neboť jeho existence
i zavádění do praxe vyvolává celou řadu věcných i formálních otázek, na které
buď neexistuje konsensuální odpověď, anebo není všeobecně známa.
Helena Haškovcová
15. července 2007 profesorka lékařské etiky

Úmluva na ochranu lidských
práv a důstojnosti lidské
bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny
V roce 2001 ratifikoval Parlament České republiky mezinárodní smlouvu
– Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v
souvislosti s aplikací biologie a medicíny (tzv. Úmluvu o biomedicíně; úplný text je
v příloze 1). Mimořádný význam této Úmluvy o biomedicíně tkví v tom, že jde
o nejvyšší zdravotnický zákon země, který má přednost před všemi
ostatními, dosud platnými zdravotnickými zákony (samozřejmě spolu s některými
ustanoveními Listiny základních práv a svobod, které se týkají zdravotnictví,
s Úmluvou o právech dítěte, směrnicemi Evropské unie, např. o volném
pohybu zdravotníků). Jinými slovy řečeno: pokud je mezi Úmluvou o biomedicíně
a »běžnými« zdravotnickými zákony shoda, je vše v pořádku. Pokud existuje
rozpor, má aplikační přednost úmluva. Vzhledem k tomu, že Úmluva o
biomedicíně je založena na strategii důsledného partnerského vztahu mezi
lékařem a pacientem, který v naší běžné klinické praxi ještě není vždy a všude
ustálenou majoritní strategií, může právě mezi nimi docházet k celé řadě
nedorozumění.
Je především věcí odborníků, aby specifikovali jednotlivá a obecně
formulovaná ustanovení Úmluvy o biomedicíně, uvedli je do stávající české
zdravotnické legislativy, a tím i do klinické praxe. Dobrou pomůckou je nepochybně
tzv. oficiální vysvětlení (explanatory raport), tedy důvodová zpráva, která patří
k úmluvě a která obsahuje zpřesňující údaje.
(69)
Současnou situaci znesnadňuje
také skutečnost, že některá zcela nová ustanovení úmluvy (např. institut dříve
vysloveného přání) nejen nejsou dosud implementována (doplněna, vřazena)
do »běžných« zákonů, ale v českém prostředí ani nemají tradici. I když se
jednotlivé vnitrostátní zákony a předpisy mohou do značné míry lišit, v
podstatných věcech by měla být Úmluva o biomedicíně vykládána shodně.
Není však pochyb o tom, že Úmluva o biomedicíně bude již nyní a
perspektivně s větší důsledností ovlivňovat každodenní setkávání lékařů a pacientů.
9
Úmluva na ochranu lidských práv...

10 Informovaný souhlas
Úmluva o biomedicíně se totiž »vztahuje na všechny lékařské a biologické
aplikace týkající se lidských bytostí, a to včetně aplikací preventivních,
diagnostických, léčebných a výzkumných«.
(69, s. 3)
Vzhledem k našemu tématu, kterým je
informovaný souhlas, se soustředíme především na ta ustanovení úmluvy,
která se týkají náležitého informování nemocných. Nejprve si však musíme
připomenout tradiční paternalistický vztah lékaře a nemocného, zjistit příčiny,
proč přestal být funkční, a popsat, proč Úmluva o biomedicíně vlastně vznikla
a jaké jsou její základní cíle.
Je třeba doplnit ještě jednu podstatnou informaci, totiž tu, že pádným
důvodem pro vznik mezinárodní Úmluvy o biomedicíně byla také politická
situace, která našla svůj praktický výraz ve sjednocování Evropy. »Integrační
opatření se nevyhnula ani zdravotnictví, jakkoli jeho organizace a financování zůstává
v kompetenci členských států«.
(22, s. 5)
V politické rovině opakovaně zaznělo, že
ve sjednocené Evropě bude docházet k volnému pohybu kapitálu, zboží, osob
a služeb. Jmenované osoby (nejen turisté, ale i zaměstnanci) se však mohou
stát také pacienty, a to na jakémkoli místě Evropy. Je proto nanejvýš potřebné,
aby »stonali« a byli léčeni podle »stejných pravidel«. Zdravotníci nyní mohou
pracovat v zahraničí a i oni zcela jistě uvítají jednotný právní rámec své
profese, platný po celé Evropské unii. Text Úmluvy o biomedicíně je v těchto
intencích možné chápat také jako vymezení rámcových, ale legislativně zakotvených
mantinelů pro vytváření stejných nebo alespoň velmi podobných podmínek pro
pacienty i zdravotníky celé Evropy. Tak jako v jiných oblastech lidské činnosti
platí sjednocené nebo alespoň vzájemně si neodporující normy, musí dojít ke
standardizaci i v citlivé oblasti zdravotnických systémů, pro které zatím platily
výhradně národní a mezistátně značně se lišící právní normy. Úmluva o
biomedicíně »má ambici vymezit obecné zásady evropského zdravotního práva«.
(32)

Jednotlivé státy se jejím přijetím (ratifikačním aktem) v podstatě zavázaly, že
sladí své vlastní zákony s uvedenou nadnárodní a hierarchicky vyšší právní
normou a současně budou do svých zákonů implementovat případné novinky.
Text Úmluvy o biomedicíně vznikal řadu let (1992–1996) a snahou
předkladatelů bylo napsat takovou normu, která by byla dost »široká«, aby se do ní
z větší části »vešlo« zdravotnické zákonodárství jednotlivých zemí, a současně
tak »úzká«, aby byla funkční. Úmluva o lidských právech a biomedicíně byla
předložena členským zemím Rady Evropy k podpisu 4. dubna 1997 v Oviedu
(Španělsko), a proto se jí někdy též říká Oviedská úmluva.
(32)
Vzhledem k tomu,
že text Úmluvy o biomedicíně vznikal ve Štrasburku, můžeme se v odborném,
zejména lékařském písemnictví setkat i s označením Štrasburská úmluva. V od-


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist