načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Informatorium školy mateřské – Jan Amos Komenský

Informatorium školy mateřské

Elektronická kniha: Informatorium školy mateřské
Autor: Jan Amos Komenský

Informatorium je jedním z článků Komenského programu celoživotního vzdělávání a součástí velkolepé koncepce reformy školského systému. Komenského ideálem byla harmonicky rozvinutá lidská osobnost s vyrovnaným vztahem k Bohu, lidem a světu. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  100
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9%hodnoceni - 71.9% 85%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ACADEMIA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2007
Počet stran: 132
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vyd. v nakl. Academia 2.
Spolupracovali: předmluvu napsal Martin Steiner
Skupina třídění: Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Academia, 2007
ISBN: 978-80-200-1451-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Informatorium je jedním z článků Komenského programu celoživotního vzdělávání a součástí velkolepé koncepce reformy školského systému. Komenského ideálem byla harmonicky rozvinutá lidská osobnost s vyrovnaným vztahem k Bohu, lidem a světu. V Informatoriu zdůrazňuje autor roli dětského věku při formování člověka, rodiče nabádá, aby se výchově svých dítek věnovali s maximální pozorností a péčí ("Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčejší"). Obsahuje zcela praktické rady, jak při výchově postupovat - rodiče mají děti vést a cvičit zejména ve třech oblastech: ve víře a zbožnosti, mravech a v umění moudrosti. Text zaujme svěžím, bohatým jazykem, dává zároveň nahlédnout do každodenního života rodiny v 1. polovině 17. století. Spis vznikl v Lešně roku 1632, česky však za autorova života nevyšel. Současné vydání je opatřeno úvodní statí, ediční poznámkou, kritickým aparátem; porozumění textu je usnadněno věcnými vysvětlivkami. Raný Komenského pedagogický spis je věnován problematice výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku (do šestého roku života).

Popis nakladatele

Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělání člověka stál záměr usnadnit školám, tj. žákům a učitelům v nich, cestu ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji budoucích osobností, budoucích vzdělanců, tedy lidí, kteří budou ve společnosti hrát vůdčí roli. Předškolní stupeň, a to včetně prenatálního stadia, představuje základ, o něhož se odvíjí úspěch všech vyšších stupňů. Informatorium školy mateřské vzniklo v Lešně r. 1632 jako část zamýšleného monumentálního vzdělávacího celku, jenž měl sloužit k přepokládané reformě českého školství po návratu Komenského z exilu do vlasti, která však nebyla plně realizována. Význam Informatoria není jen v tom, že tvořilo článek velkolepé koncepce reformy školského systému, je také v tom, že se jedná v raném novověku o evropsky zcela ojedinělé systematické pojednání o výchově dětí v nejmladším věku.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Amos Komenský - další tituly autora:
Opera omnia 15/IV - Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II Janua Opera omnia 15/IV
Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce
Cesta Světla Cesta Světla
Hlubina bezpečnosti -- V jazyce 21. století Hlubina bezpečnosti
Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce
Jedno nezbytné Jedno nezbytné
 
K elektronické knize "Informatorium školy mateřské" doporučujeme také:
 (e-book)
Dějiny pedagogiky Dějiny pedagogiky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Jan Amos Komenský

edi ce EURO PA

_q


_q


ACADEMIA

Praha 2007

Jan Amos Komenský

Informatorium školy

mateřské

_q


KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Komenský, Jan Amos, 1592--1670

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský ;

[předmluvu napsal Martin Steiner]. -- Vyd. v nakl. Academia 2. -

Praha : Academia, 2007. -- 132 s. -- (Europa ; sv. 5)

ISBN 978-80-200-1451-1

373.2

-- předškolní výchova

-- pojednání

373.2/.3 -- Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]

Editor © Tomáš Havelka, 2007

Preface © Martin Steiner, 2007

Epilogue © Tomáš Havelka, 2007

ISBN 978-80-200-1451-1

_q


OB SAH

Náprava věcí lidských a svět dítěte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Z literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Informatorium školy mateřské . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ediční poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Věcné vysvětlivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Kritický aparát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

_q


Náprava věcí lidských a svět dítěte

Celá naděje na všeobecnou nápravu věcí

závisí na první výchově.

J. A. Komenský, Pampaedia, kap. IX

Jan Amos Komenský (1592–1670) se zapsal do české vzdě

lanosti a kultury nepominutelnou stopou. Významnou osob

ností byl už ve své době, už za svého života si získal res

pekt řady významných vzdělanců tehdejší Evropy; k nej

známějším patří René Descartes a Gottfried Wilhelm Leib

niz. Byl zjevně jedním z těch, kteří nenechávají své okolí

lhostejným, dovedl si získat oddané přátele a následovníky,

nevyhnul se však na druhé straně polemikám a ostrým spo

rům s odpůrci a nepřáteli. Povoláním byl duchovním Jed

noty bratrské, vše ostatní, čím byl, a čím byl mnohdy velmi

důsledně i obětavě, považoval sám za vedlejší, méně důle

žité, třebaže mnohé z jeho ostatní činnosti – např. právě otáz

ky výchovy a vzdělávání člověka – s duchovním posláním

souznělo. A právě to „vedlejší, méně důležité“ jej učinilo,

z vlastního pohledu Komenského snad i poněkud paradoxně,

známým a slavným. Srdcem, cítěním byl humanista, formo

vaný humanistickou vzdělaností a prodchnutý humanistic

kými ideály, a samozřejmě křesťan, vědomý si ceny každé

ho Božího stvoření, zejména pak každé jednotlivé lidské

osobnosti.

7

_q


Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělávání člověka stál záměr usnadnit školám, tj. žákům i učitelům v nich, cestu ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji budoucích osobností, budoucích vzdělanců, tedy lidí, kteří budou jednou ve společnosti hrát vůdčí roli. Usnadnit znamenalo pro Komenského najít takové nástroje vzdělávání, aby probíhalo příjemně, rychleji a s co nejmenší námahou, vynaloženou jak učiteli, tak žáky. Komenský však od počátku svých didaktických úvah počítá pro každého lidského jedince s celoživotním programem vzdělávání a sebezdokonalování, dnes bychom mohli říci s celoživotní cestou za ideálem harmonicky rozvinuté lidské osobnosti. To zahrnuje aktivní a harmonicky vyrovnaný vztah k věcem (ke světu), k lidem a k Bohu.

To už se ocitáme u pansofie a pomalu se dostáváme ke všenápravným koncepcím Komenského. Pansofie, spíše všeobecná moudrost než vševěda, je v jeho pojetí takový racionální výběr vědění, který má člověku umožnit žít v oněch právě zmíněných ideálních vztazích k věcem, k sobě navzájem a k Bohu. Komenský jako bytostný pedagogický optimista věřil, že dokonalé vzdělání, správná výchova a dobře zvolený soubor toho, co člověk potřebuje znát a vědět, povedou k odstranění všech nedostatků, jimiž trpí lidští jedinci i celá lidská společnost, že za pomoci takového vědění lze napravit vše, co se v průběhu lidských dějin pokřivilo a pokazilo. Nechme teď stranou, nakolik je to utopie a nakolik se utopické rysy Komenského všenápravných záměrů liší od „klasických“ utopií starších myslitelů, jako jsou zejména Th. Morus neboT. Campanella. Důležité teď pro nás je, že nápravu člověka a společnosti vidí Komenský jako nápravu lidských věcí.

Co jsou pro Komenského lidské věci? Už jsme to naznačili onou trojicí vztahů člověka k věcem, k lidem a k Bohu:

8

_q


vzdělání, správa věcí veřejných a náboženství. Podaří-li se

lidstvu dovést tyto tři určující složky života do ideální -

ho – pů vodního neporušeného – stavu, nastane všeobecný

mír, neboť již více nebudou příčiny k rozporům, a tudíž ani

k válkám a k žádnému jinému násilí. Vždyť vzdělání zname

ná poznání pravdy, a osvojí-li si všichni lidé pravdu, ztratí

důvody k jakýmkoliv sporům. K tomu je ovšem třeba umět

všem všechno vysvětlit tak, aby se každý dobral skutečné

pravdy, a s takovou přesvědčivostí, že proti takto získané

pravdě nikdo nebude mít co namítat; splnění tohoto úkolu

očekával Komenský od své pansofie. I z tohoto zjednodu

šeného výkladu je zřejmé, že si Komenský nevytyčoval cíle

právě snadné. Právě tak by vůbec nebylo snadné pokusit se

vysvětlovat, z čeho pramenily jeho optimistické představy

o tom, že je možno takovou věc s úspěchem podniknout,

třebaže je zřejmé, že jej k tomu vedlo zejména jeho hlubo

ce prožívané křesťanství. Snad je ale patrno, že při nápravě

věcí lidských měla v Komenského pojetí sehrát zásadní roli

pansofie, tudíž vzdělání, vedoucí všechny lidi ke kompe

tentní představě o světě, o správě veřejných věcí a o Bohu.

Tím se vracíme zpět k úloze vzdělanosti v životě člověka.

Komenský, jak už bylo řečeno, jednoznačně požaduje, aby

se člověk vzdělával po celý život. Nijak proto nepřekvapí,

že součástí klíčového díla o všenápravě – Obecné porady

o nápravě věcí lidských – je také samostatná (čtvrtá) část

věnovaná výchově a vzdělávání, Pampaedia (Univerzální

výchova). Ta předkládá Komenského představu lidského

života rozděleného podle věku na osm na sebe navazujících

škol: škola zrození, útlého dětství (zvaná též klín mateřský),

dětství, dospívání, mladosti, dospělosti, stáří a smrti. Pro

každý stupeň pak určuje vhodný výchovný a vzdělávací

obsah.

9

_q


Informatorium školy mateřské, v latinské verzi Schola infan

tiae (tedy doslova „Škola nemluvněcího věku“) a v němec

ké Informatorium maternum, der Mutterschul (kde je proti

prvotní české verzi opakováním – maternum, Mutterschul –

mateřská role ještě zdůrazněna), patří mezi velmi oblíbené

a poměrně často vydávané spisy svého autora. Sám Ko

menský mu také zjevně přisuzoval velký význam; kromě

důvodů pedagogických – zásadní role předškolního věku

při formování člověka – nasvědčuje tomu i jinak neobvyklá

skutečnost, totiž že Komenský sám zpracoval Informato

rium ve všech třech jazycích, jimiž psal, tedy česky, němec

ky a latinsky.

Prvními Komenského pedagogickými, či didaktickými,

pracemi jsou učebnice, nejstarší, o níž máme zprávu, je dnes

ztracená příručka patrně latinské gramatiky, vydaná údajně

v Praze r. 1616. Spolu s českou verzí Didaktiky tak patří

Informatorium (rovněž ve své české verzi) k prvním teore

tickým pedagogickým spisům Komenského. Shodou okol

ností mají obdobný osud. Jejich vznik spadá do doby odcho

du Komenského z vlasti a do počátků exilu, to znamená do

přelomu 20. a 30. let 17. stol. Až do poloviny 19. století

existovala obě tato díla pouze v rukopise, od té doby však

jsou obě vydávána a překládána do řady jazyků (nejenom

evropských).

Z výše uvedeného nástinu Komenského představ o nápravě

věcí lidských je již patrno, že výchova a formování člově

ka jsou celoživotními Komenského tématy. Tématy, která

časem krystalizují, procházejí vývojem a především jejich

pojednávání postupně nabývá na hloubce autorova pohle

du a získává dokonalejší strukturu. Od původního záměru

usnadnit školní vzdělávání, učinit je příjemnějším, možno

10

_q


říci i zábavnějším, dostává se Komenský zákonitě i k problémům výchovy a hledání cest k vývoji harmonické lidské osobnosti. K tomu ovšem nestačí „klasická“ školní léta spojená s dětstvím a raným mládím člověka, k takovému cíli je třeba směřovat po celý život; Komenský tedy prohlásil celý život za školu, hledal pro toto celoživotní vzdělávání vhodnou strukturu apro jednotlivé etapy odpovídající náplň. Předškolní stupeň, a to včetně prenatálního stadia, představuje v této stavbě základ, od nějž se odvíjí úspěch všech vyšších stupňů.

Obecná porada o nápravě věcí lidských svědčí (mimo jiné) o Komenského směřování k větším literárním celkům, k stále propracovanějším systémům a o snaze sdělit čtenáři co nejvíce na stránkách jednoho díla (pokud jde o Obecnou poradu, těžko lze už mluvit o jedné knize). Tomu přestal vyhovovat záměr sepsat řadu „informatorií“ o jednotlivých stupních škol. „Mateřskou školu“ Informatoria dělí Komenský v Pampaedii na školu zrození a školu útlého dětství. Avšak i v Pampaedii zůstává silný důraz na raný lidský věk. Stále platí, že první věk hraje rozhodující roli v rozvoji člověka, že vjemy a návyky z tohoto období jsou základem pro to, v jakou osobnost člověk vyroste.

Mezi Informatoriem a příslušnými pasážemi Pampaedie jsou určité rozdíly, ten nejpatrnější záleží v tom, že v Informatoriu vychází Komenský od obsahu výchovy a vzdělávání předškolních dětí a každé téma pak dělí do vhodných pododdílů pro jednotlivé roky; v Pampaedii naopak dělí pře - dem školu útlého dětství na šest tříd (novorozenecká, ko jenec ká, žvatlání a prvních krůčků, mluvení a vnímání, mravů a zbožnosti a konečně třída společného zaměstnávání) a kaž - dé z nich stanovuje, čím by se v ní měly děti zabývat a co by si v ní měly osvojit. Co ale stále zůstává, je autorovo

11

_q


pochopení pro svět dítěte, důsledný postup od jednoduššího

ke složitějšímu, a nakolik je to možné, od známého k méně

známému a neznámému. Komenský klade na dítě požadav

ky přiměřené jeho věku, jeho schopnostem vnímání a reak

ce na podněty okolí. I nejmenší děti jsou zvány k aktivnímu

přístupu ke všemu, co si mají osvojit, nezastupitelná role

přitom náleží hře. Dítě je Komenskému rozumným tvorem,

tudíž se s ním má tak jako s rozumným tvorem zacházet.

Což ovšem vedle přiměřeného respektu k osobnosti dítěte

také znamená, že je třeba dítěti bránit v konání věcí nero

zumných, a to i tvrdšími výchovnými prostředky tam, kde

dobrý příklad nebo domluva nepostačí. Neboť tak jako je

první věk člověka rozhodující pro získávání poznatků, pro

učení, tak je rozhodující i pro odnaučování nežádoucích

návyků.

Leccos z Komenského požadavků na výchovu předškol

ních dětí bude dnes řada čtenářů považovat za přemrštěné,

příliš náročné na kázeň při některých výchovných činnos

tech, někde iza zbytečné strašení dětí.Na druhé straně ovšem

argumenty, o něž Komenský opírá např. své požadavky na

ukázněnost, rozhodně nepostrádají působivost a stojí za to

o nich uvažovat. Jeho koncepci celoživotního vzdělávání

však nelze upřít promyšlené základy a solidně vybudovanou

stavbu. Předškolní etapa formování člověka má v ní své pev

né místo a svět dětských možností a schopností Komenský

plně zapojuje i do procesu toužené nápravy lidských věcí,

jež má člověku umožnit, aby žil v harmonické shodě s příro

dou (se světem), se sebou i s ostatními lidmi a s Bohem.

Martin Steiner

12

_q


Z literatury

Čapková, D.: Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho

předchůdců a pokračovatelů, Praha 1968 Čapková, D.: Pojetí vzdělání jako celoživotního procesu v díle

Komenského, Pedagogika 20, 1970, s. 703nn. Čapková, D.: Některé základní principy pedagogického myšlení

J. A. Komenského, Praha 1977 Čapková, D.: Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana Amose

Komenského, Praha 1987 Havránek, B.: Příspěvek k stylové diferenciaci českých spisů

Jana Amose Komenského, Slovo a slovesnost 31, 1970,

č. 4, s. 306nn. Nováková, J.: The Idea of School of Infancy, Acta Comeniana 4

(XXVIII), 1979, s. 407nn. Uhlířová, J.: Role hry v Komenského pedagogické koncepci,

Praha 2003

13

_q
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.