načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Informační systémy v podnicích -- teorie a praxe projektování - Dominik Vymětal

Informační systémy v podnicích -- teorie a praxe projektování

Elektronická kniha: Informační systémy v podnicích
Autor: Dominik Vymětal
Podnázev: teorie a praxe projektování

Kniha uvádí čtenáře do problematiky teorie a praxe projektování informačních systémů v podnicích. Vychází z rozsáhlých zkušeností autora se zaváděním těchto systémů v ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  139
+
-
4,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 142
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Teorie systémů. Automatické systémy. Informační systémy. Kybernetika
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-3046-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha uvádí čtenáře do problematiky teorie a praxe projektování informačních systémů v podnicích. Vychází z rozsáhlých zkušeností autora se zaváděním těchto systémů v nadnárodním prostředí. Čtenář má možnost seznámit se také s otázkami řízení projektů, týmové práce, s charakteristikou rolí jednotlivých skupin a členů projektových týmů a doporučenými pracovními postupy. Při tom se seznámí s některými specifiky projektování a zavádění informačních systémů a to jak na straně odběratele, tak na straně dodavatele. Autor jako první v českém prostředí stručně uvádí čtenáře do problematiky modelování hodnotových řetězců používajících obchodní vzory v podniku jako východiska pro další návrh informačního systému a procesního modelování. Publikace je určena studentům a pedagogům manažerských a informatických oborů vysokých škol, pro které může sloužit jako podklad ke studiu, dále řídícím pracovníkům v oblasti informatiky na straně dodavatelů i odběratelů informačních systémů.

Popis nakladatele

Kniha uvádí čtenáře do problematiky teorie a praxe projektování informačních systémů v podnicích. Máme možnost seznámit se také s otázkami řízení projektů, týmové práce, s charakteristikou rolí jednotlivých skupin a členů projektových týmů a doporučenými pracovními postupy. Také pronikneme do některých specifik projektování a zavádění informačních systémů a to jak na straně odběratele, tak na straně dodavatele. Autor jako první v českém prostředí uvádí čtenáře do problematiky modelování hodnotových řetězců používajících obchodní vzory v podniku jako východiska pro další návrh informačního systému a procesního modelování. V kapitole, která se věnuje řízení projektů informačních systémů, prezentuje autor originální metodiku bilancovaného hodnocení nabídek potenciálních dodavatelů. V části ekonomického hodnocení projektových variant uvádí příklady využití reálných opcí jako doplňku běžných ekonomických ukazatelů. Autorem uváděné argumenty a doporučení ilustruje řada případových studií. (teorie a praxe projektování)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Informační systémy v podnicích -- teorie a praxe projektování" doporučujeme také:
 (e-book)
Informační systémy v podnikové praxi Informační systémy v podnikové praxi
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3690. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Grafická úprava obálky Vojtěch Krejčí Počet stran 144 První vydání, Praha 2009 © Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo © fotobanka allphoto V knize použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Vytiskla Tiskárna PROTISK s.r.o. České Budějovice ISBN 978-80-247-3046-2

ISBN 978-80-247-6280-7

© Grada Publishing, a.s. 2011

(tištěná verze)

(elektronická verze ve formátu PDF)

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ 5

Obsah

Obsah

Poděkování ............................................................................... 9

Úvod....................................................................................... 11

1. Informační technologie a podnikové procesy........................... 13

1.1 Systém, informační systém, informační technologie ..........................13

1.1.1 Systém a informační systém..........................................................................13

1.1.2 Informační technologie...................................................................................15

1.1.3 Typy úloh IS....................................................................................................16

1.2 Úloha a hodnota IT ve zlepšování řízení...........................................16

1.2.1 Obecně...........................................................................................................16

1.2.2 Hodnota IT pro podnik....................................................................................18

1.2.3 Analytické hodnocení IT pomocí produkční funkce........................................18

1.2.4 Pragmatické hodnocení hodnoty IT................................................................19

1.2.5 Životní cyklus výrobku a důvody pro informační projekty...............................20

1.3 Základní otázky v souvislosti s projektem IS...................................21

1.4 Obecné přístupy k analýze a návrhu IS............................................22

1.5 Procesní a hodnotové modelování činností v podniku........................23

1.5.1 Procesní řízení a modelování procesů...........................................................23

1.5.2 Obchodní vzory..............................................................................................26

1.5.3 Modelování na základě hodnotových řetězců ...............................................27

1.6 Přístupy k návrhu a analýze IS .......................................................30

1.6.1 Strukturovaný přístup.....................................................................................30

1.6.2 Objektově orientovaný přístup .......................................................................31

1.6.3 Technika prototypování a agilní metody analýzy a návrhu.............................32

1.6.4 Aspektové přístupy k návrhu a programování částí IS ..................................35

1.7 Některé zvláštnosti projektování IS ................................................37

2. Řízení projektů IS ................................................................ 39

2.1 Projektový management a projektové organizační struktury.............40

2.2 Typy projektových organizačních struktur ........................................41

2.2.1 Čistá projektová organizační struktura...........................................................41

2.2.2 Útvarová projektová organizační struktura.....................................................42

2.2.3 Maticová projektová organizační struktura.....................................................42

2.2.4 Role v projektových strukturách.....................................................................43

2.3 Organizace, koordinace a týmové řízení projektu IS..........................44

2.3.1 Základní struktura organizace projektu IS......................................................45

Obsah

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ6

2.3.2 Vedoucí projektu IS........................................................................................46

2.3.3 Styly a způsoby řízení projektu......................................................................48

2.3.4 Projektový tým................................................................................................50

2.3.5 Člen projektového týmu..................................................................................50

2.3.6 Komunikace v projektu...................................................................................53

2.3.7 Časté konflikty v týmu projektu IS..................................................................55

2.3.8 Doporučení pro budování stabilního týmu......................................................56

2.4 Projektová jednání.........................................................................57

2.4.1 Oficiální zahájení projektu..............................................................................57

2.4.2 Kontrolní zasedání Řídicího výboru...............................................................57

2.4.3 Jednání projektového týmu............................................................................57

2.4.4 Jednání dílčích týmů......................................................................................58

2.4.5 Úskalí jednání týmů........................................................................................58

2.5 Činnosti při řízení projektu..............................................................58

2.5.1 Činnosti u dodavatele.....................................................................................58

2.5.2 Činnosti u odběratele.....................................................................................59

2.5.3 Alokace řešitelských zdrojů............................................................................59

2.5.4 Kontrola v projektu IS.....................................................................................61

2.5.5 Rizika řízení projektů IS.................................................................................61

2.6 Marketing projektu a motivace členů týmu.......................................62

2.6.1 Marketing projektu..........................................................................................62

2.6.2 Motivace.........................................................................................................63

2.6.3 Riziko času a motivace týmu..........................................................................63

2.7 Mezinárodní projekty .....................................................................64

2.7.1 Důvody zavádění nadnárodních informačních systémů.................................64

2.7.2 Typy architektur nadnárodních informačních systémů...................................64

2.7.3 Formální předpoklady zavádění nadnárodních IS..........................................64

2.7.4 Základní otázky a výzvy spojené s nadnárodními projekty............................65

3. Fáze vývoje a realizace systému........................................... 67

3.1 Úvodní studie proveditelnosti IS......................................................68

3.1.1 Definice studie proveditelnosti .......................................................................68

3.1.2 Provádět či neprovádět studii.........................................................................69

3.1.3 Rámcový obsah studie...................................................................................70

3.1.4 Cíle projektu...................................................................................................71

3.1.5 Zpracovatelé studie proveditelnosti................................................................71

3.1.6 Role externích poradců..................................................................................72

3.1.7 Analýza požadovaných funkcí........................................................................72

3.1.8 Stanovení konkrétních požadavků na vývoj budoucího IS.............................73

3.1.9 Požadavky na infrastrukturu...........................................................................74

3.1.10 Náklady..........................................................................................................75

3.1.11 Organizace a řízení v návaznosti na projekt ..................................................76

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ 7

3.1.12 Požadavky na lidské zdroje projektu..............................................................76

3.1.13 Hrubý plán realizace projektu.........................................................................77

3.1.14 Ekonomické hodnocení projektu....................................................................77

3.1.15 Závěrečné doporučení...................................................................................77

3.1.16 Obvyklé chyby při rozhodováni o studii..........................................................78

3.2 Nabídková fáze a výběr dodavatele................................................78

3.2.1 Fáze výběrového řízení a způsob jeho vypsání.............................................79

3.2.2 Vyhodnocení nabídek a jednání o cenách.....................................................80

3.2.3 Metoda BQA...................................................................................................81

3.3 Administrace a definitivní uzavření smlouvy ....................................83

3.3.1 Obecně k přípravě smlouvy na dodávku IS....................................................83

3.3.2 Generální dodavatel, subdodavatelé, lokální partneři....................................84

3.3.3 Školení personálu odběratele.........................................................................84

3.3.4 Časový plán projektu......................................................................................84

3.3.5 Cenová jednání..............................................................................................85

3.3.6 Výběr dodavatelů a podmínky smlouvy u nadnárodních projektů..................85

3.4 Projektová fáze IS .........................................................................87

3.4.1 Detailní analýza..............................................................................................87

3.4.2 Cílový koncept................................................................................................87

3.4.3 Rozpis prací...................................................................................................91

3.5 Fáze realizace IS............................................................................92

3.5.1 Příprava realizace zavedení...........................................................................92

3.5.2 Převod dat......................................................................................................94

3.5.3 Akceptační testy.............................................................................................95

3.5.4 Školení a dokumentace..................................................................................96

3.5.5 Náběh nového systému..................................................................................97

3.6 Kontrola průběhu projektu..............................................................97

3.6.1 Kontrolní strategie .........................................................................................98

3.6.2 Nástroje kontroly průběhu projektu ...............................................................98

4. Hodnocení projektu .............................................................. 99

4.1 Kritéria ekonomického hodnocení...................................................100

4.1.1 Doba návratnosti a rentabilita projektu.........................................................100

4.1.2 Total Costs of Ownership – TCO..................................................................100

4.1.3 Diskontování.................................................................................................101

4.2 Metoda reálných opcí ...................................................................102

4.2.1 Obecný popis a podstata metody.................................................................102

4.2.2 Reálné opce a hodnocení projektů v oblasti informačních systémů ............103

4.2.3 Příklad použití metody..................................................................................104

4.3 Následné hodnocení projektů.........................................................107

4.3.1. Uživatelské a systémové hodnocení projektu.............................................107

Obsah


Obsah

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ8

4.3.2 Ekonomická efektivnost................................................................................108

4.3.3 Následná analýza ........................................................................................108

4.4 Potenciální konflikty po zavedení systému.....................................109

4.4.1 Koncoví uživatelé.........................................................................................109

4.4.2 Vedení firmy.................................................................................................110

4.4.3 Dodavatel......................................................................................................111

4.4.4 Úloha Hotline po zavedení projektu .............................................................111

Závěr.................................................................................... 113

A. Využití metody BQA při vyhodnocení nabídek...................... 115

A.1 Průběh ........................................................................................115

A.2 Závěr..........................................................................................118

B. Organizace nadnárodního projektu ERP systému .................. 119

B.1 Jednotné řešení v nadnárodním koncernu.......................................119

B.2 Rozsah podporovaného řešení.......................................................119

B.3 Role účastníků projektu ................................................................120

B.4 Rozsah projektu...........................................................................122

B.5 Implementace systému .................................................................122

B.6 Dosažené výsledky ......................................................................125

B.7 Závěr..........................................................................................127

C. Zajištění rozvoje a údržby ERP v rámci mezinárodního projektu ... 129

C.1 Údržba systému...........................................................................129

C.2 Podpora a další rozvoj řešení........................................................131

D. Závislost úrovně motivace a konfliktu na plnění

termínů projektu.................................................................... 133

Seznam zkratek..................................................................... 135

Literatura.............................................................................. 137

Rejstřík................................................................................. 141


INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ 9

Poděkování

Poděkování

Tato kniha by nemohla vzniknout bez přispění řady lidí. Jim náleží můj dík. V prvé řadě

děkuji svému otci, který mne od mládí dokázal motivovat, a mé ženě, která vždy udala

ve správnou chvíli správný směr mého snažení. Děkuji také svým spolupracovníkům na

bývalých pracovištích, zejména Ing. Romanu Tihelkovi z firmy Konica Minolta Business

Solutions ČR a Robertu Kaltenbergerovi-Loefflerovi z rakouské pobočky téže firmy, za

cenné diskuse, které jsme dlouhá léta vedli na téma řízení projektů informačních systémů.

Poděkování patří také RNDr. Ing. Stanislavu Matýškovi, CSc z firmy Navertica, se kterým

jsme se nejednou konstruktivně přeli o způsobech a taktikách práce s uživateli v různých

jazykových a kulturních prostředích. Poděkování patří i mým nynějším spolupracovníkům

z Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě, jmenovitě doc. Ing. Evě

Sikorové, CSc, která mne přivedla k napsání této publikace, a RNDr. Zdeňku Frankovi, jenž

se obětavě podílel na korektuře textu. Nemenší poděkování patří také redaktorce počítačo

vé redakce PhDr. Evě Steinbachové, která měla andělskou trpělivost s mými amatérskými

obrázky a přinutila mne jen tak bokem zvládnout základy Corel Draw. Věřím, že se práce

všech vyplatila a publikace najde své čtenáře.


Poděkování

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ10


INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ 11

Úvod

Úvod

Úvod

Prudký rozvoj a globalizace trhu probíhající i v České republice nutí podniky k neustálému

zdokonalování jejich systémů řízení s využíváním nejnovějších informačních technologií.

Neustále probíhá zavádění nových produktů, zlepšování a zvyšování efektivnosti spolu

práce s partnery a státní správou. Tyto výzvy se neprojevují pouze u podniků dodávajících

své zboží a služby do zahraničí, případně u dceřiných společností nadnárodních koncernů

operujících v České republice. Ve stále rostoucí míře ovlivňují činnost podniků a rozhodovací

procesy managementu i u segmentu malých a středních firem (SMB). Úlohou informačních

technologií je tyto změny v maximální míře podporovat.

Flexibilitu rozhodování bez flexibilního informačního systému, který je schopen nejen

dostatečně rychle přizpůsobovat jak svoji funkcionalitu věcnou, tak svou výkonnost pod

le potřeb zákazníků, již v současné době nelze dosáhnout. Ukazuje se tedy, že vzniká

potřeba koncipovat systémy řízení na základě potřeby procesů podniků s plánovaným

plným využitím výpočetní techniky tak, aby podklady pro rozhodování byly k dispozici

vždy v čase a místě, kdy je to potřebné, tedy orientovat řídicí procesy na základě zásad

modelování a zavádění procesního řízení.


Úvod

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ12

Cílem této publikace je provést stručný rozbor obecných charakteristik projektů infor

mačních systémů podniků a popsat praktické kroky jejich realizace. Autor se před mnoha

lety hluboce zabýval teorií a metodikou budování tehdejších automatizovaných systémů

řízení. Poté strávil celou řadu let jejich praktickým zaváděním v několika typech tržních

ekonomik, nacházejících se na různých úrovních přechodu od plánovaných systémů řízení

hospodářství k plně tržní ekonomice. V této praktické činnosti mohl srovnávat teoretické

zásady zavádění informačních systémů s jejich praktickou realizací. Snaha toto srovnávání

poněkud systematizovat byla hlavním důvodem, proč tato kniha vznikla.

Kniha je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje zejména úloze informačních

technologií ve zlepšování podnikového řízení a zásadám modelování podnikových procesů.

Větší pozornost je zde věnována modelování z pohledu hodnotových řetězců, technikám

analýzy a návrhu nových informačních systémů.

Ve druhé kapitole jsou rozebrány otázky řízení informatických projektů. Zde se velký důraz

klade na znalostní a osobnostní charakteristiky vedoucích a členů projektových týmů, ze

jména na způsoby komunikace jako základního předpokladu úspěšného týmového řešení

projektů. Autor se domnívá, že zde najdou zajímavé informace pracovníci zabývající se

v podnicích řízením zejména těch projektů, které jsou spojeny se zaváděním nebo inovací

řídicích systémů. Část kapitoly je věnována nadnárodním projektům, a to proto, že globa

lizace trhů, se kterou se stále setkáváme, si tyto nadnárodní projekty vynucuje.

Třetí kapitola se věnuje iniciaci a vlastnímu průběhu projektu. Podrobně je rozebrána

Úvodní studie proveditelnosti. Praktické zkušenosti přivedly totiž autora k závěru, že

definice cílů, termínů a potřebných zdrojů nebývá v projektech spojených se zaváděním

informačních technologií vždy doceněna. To později často vede k negativním důsledkům.

Kapitola pokračuje popisem průběhu projektu a jeho fází až do realizace. Tato část je určena

zejména praktickým informatikům, ale neměli by ji vynechat ani řídící pracovníci.

Závěrečná kapitola shrnuje metody ekonomického, systémového a uživatelského hodno

cení projektů. Zvýšená pozornost je věnována ekonomickému hodnocení pomocí reálných

opcí a úloze následných hodnocení.

V závěru jsou v přílohách uvedeny čtyři případové studie založené na praxi autora.


INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ 13

1. Informační technologie

a podnikové procesy

1.1 Systém, informační systém, informační...

Informační technologie

a podnikové procesy

1.

Nejdříve uvedeme naše chápání základních pojmů a úroveň současného stavu poznání

v oblasti informačních systémů a jejich projektování.

1.1 Systém, informační systém, informační

technologie

1.1.1 Systém a informační systém

Obecně přijatá definice charakterizuje systém jako množinu prvků a vazeb. Prvky systémů

na dané úrovni rozlišení chápeme jako nedělitelné. Vazby mezi prvky představují jedno

směrné nebo obousměrné spojení mezi nimi. Systém se vyznačuje vstupními a výstupními

vazbami, pomocí kterých získává informace z okolí a jiné informace do okolí předává. Na

systémy, které zkoumáme, nahlížíme zpravidla z hlediska toho, jak komunikují se svým

podstatným okolím, jaké tedy mají cílové chování.


1. Informační technologie a podnikové procesy

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ14

Vyjdeme-li z tohoto obecného pohledu, pak informační systém (IS) definujeme jako uspo

řádání vztahů mezi lidmi, datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování

za účelem dosažení stanovených cílů. Z hlediska informačního obsahu zmíníme rozlišení

mezi daty, informacemi a znalostmi pro účely zpracování v informačním systému.

Za nejnižší složku považujeme signály, které můžeme chápat jako analogové nebo digitální

nosiče dat. Z pohledu informačního systému považujeme signály za něco, co je dané, za

veličinu, která se mění v čase případně i v prostoru nebo místě vzniku.

Pro informační systém je daleko důležitější pojem dat a informací. Podle Wienera [73] je

informace obsah toho, co si vyměňujeme s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme

a působíme na něj svým přizpůsobováním. Vzhledem k tomu, že pojem informace nyní

řadíme k nejobecnějším kategoriím vědy, pozorujeme různé definice pojmu informace

podle toho, ve kterém vědním oboru se pohybujeme. Protože cílem naší publikace je pro

jektování IS, budeme pojem informace chápat v pragmatickém smyslu. Data chápeme jako

rozpoznané signály (údaje), které vypovídají o situacích a stavech sledovaných a řízených

objektů. Jsou podkladem pro další zpracování, během kterého se data mění na informace.

Informace jsou tedy taková data, která jejich uživatel používá pro další rozhodování, kterým

realizuje svoji zpětnou vazbu na informační systém, aby docílil jeho cílového chování. Při

tom však stejná data podle pohledu nebo interpretace mohou mít pro různé uživatele různý

význam, a tudíž představovat různé informace. Díváme-li se na informace z pragmatického

pohledu, musíme z tohoto pohledu hodnotit také IS.

Informační systém můžeme také chápat jako určitý druh regulačního obvodu. Základní

vlastností regulačního obvodu je existence zpětné vazby korigující chování řízeného sys

tému. Wolf [74] uvádí zajímavou definici podniku jako regulačního obvodu zobrazenou na

obrázku 1.1. Podnik vyrábí a prodává výrobky a služby, dodává je na trh a provozuje další

agendy, jako jsou personalistika, informační technologie a ostatní. Z okolí podniku působí

na jeho části nejrůznější vlivy (legislativa, přírodní podmínky, konkurence atd.), které jsou

zde označeny jako poruchy. Obdobné vlivy okolí působí i na trh. Výsledkem akce podniku

je nějaká regulovaná veličina, například obrat, jejíž výstup je veden do měřicího členu,

kterým je například účetnictví a/nebo marketing. Výstup z podniku je srovnáván s cílem –

vstupem a vzniká rozdílová veličina měřená diferenčním členem tvořeným vybranými

podnikovými útvary. Uvnitř podniku ještě působí zpětné vazby, jako jsou informace o vý

robě, zaměstnancích atd.

Obrázek 1.1: Podnik jako regulační obvod (zdroj: upraveno dle Wolfa [74])


INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ 15

1. Informační technologie

a podnikové procesy

Umíme-li nadefinovat podnik ve stejné struktuře jako obecný regulační obvod, pak je

zřejmé, že techniku projektování systémů založených na informačních technologiích může

me použít na projektování jak technologických, tak i výrobních IS či systémů podporujících

vyšší úrovně řízení (střednědobá koncepce, strategie). Z uvedeného obrázku také vyplývá

role toku informací a posloupnosti činností v systému a jeho řízení. Touto problematikou se

zabývají komplexnější projekty, je však pro správnou roli IS klíčová.

Obecný pohled na technickou infrastrukturu ve formě blokového schématu uvedl Moos [47].

Sběr signálů (dat) může probíhat ručně, automatizovaně pomocí čárových kódů nebo

RFID (Radio Frequency Identification) či pomocí různých čidel zajišťujících sběr signálů

nebo proudů dat. Tyto signály (data) odrážejí ve smyslu výše uvedeného stav řízeného

subjektu. Kódování znamená transforma

ci těchto údajů do tvarů, které je dále

možno zpracovat. Na základě zpracová

ní vzniká akční informace mající za cíl

změnu stavu řízeného subjektu. Aby této

informaci řízený subjekt porozuměl nebo

na ni mohl reagovat, je nutné dekódování

akční informace do tvaru čitelného říze

ným subjektem. V tomto smyslu se tech

nické regulační systémy v podstatě neliší

od IS v ekonomickém smyslu.

1.1.2 Informační technologie

Informační technologie (dále jen IT) chápeme jako množinu prostředků a metod slou

žících k práci s daty a informacemi. Podle této definice je tedy pojem IT značně široký.

Zahrnuje nejen techniky a technologie pořizování a zpracování dat, ale také prostředky

jejich přenosu, ukládání, využívání a následného vyhodnocování. Pronikání informačních

technologií do veškerých činností společnosti znamená vývoj do stavu, který řada autorů

nazývá existencí informační společnosti. U informačních technologií rozeznáváme složky

technickou, programovou (implementační) a informační. Model technické infrastruktury

jsme znázornili na obrázku 1.2.

Cílem projektování informačního systému může být příprava a provedení změn ve všech

částech této infrastruktury nebo jen v některé jeho části. Obecně lze říci, že problematický

mi body jsou oba úseky přenosu informací, kde dochází k informačním šumům. Ty mohou

vyvolat snížení kvality přenášené informace. Na vstupu to mohou být různá zkreslení za

váděných informací, na výstupu zase špatně komunikovaná nebo chápaná rozhodnutí.

Model informační infrastruktury lze nejlépe charakterizovat hierarchickým modelem druhů

IS. Na nejnižší úrovni zpracování fungují operativní transakční systémy řízení základních

agend a operací. Informace z této úrovně se transformují a komprimují do podkladů pro

taktické rozhodování, které například v obchodních firmách probíhá zejména v oblasti

cenové tvorby, marketingu a podobných rozhodovacích procesů. Na nejvyšší úrovni

probíhají strategická rozhodování. Ta vyžadují podporu datových skladů, systémů pro

podporu rozhodování, ad hoc analýz a dalších postupů, které se v poslední době označují

souhrnně jako Business Inteligence.

Na programové úrovni dochází v poslední době k úvahám a prvním krokům v realizaci

modulů Servisně orientované architektury (SOA). Využití SOA si zřejmě vyžádá razantní

změny v oblasti programování. Tato oblast však není předmětem naší publikace. Bude jen

krátce analyzována, zejména v souvislosti s ekonomickými modely využívajícími metodo

logie Resources Events Agents (REA).

Obrázek 1.2: Blokové schéma technické

infrastruktury (zdroj: upraveno dle Moose [47])

1.1 Systém, informační systém, informační...

+


1. Informační technologie a podnikové procesy

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ16

Obrázek 1.3: Hierarchické úrovně v informačních

systémech (zdroj: vlastní zpracování)

1.1.3 Typy úloh IS Podle typů úloh se také řídí přístupy k projektování IS. Domníváme se, že k nejdůležitějším patří hlediska:

ü časové osy;

ü úrovně podpory procesů;

ü struktury rozhodovacích úloh. Podle časové osy rozlišujeme v podstatě jednotlivé fáze zpracování informace a jejich agregace v čase (pořízení dat, zpracování dat, analýza dle úrovně řízení, archivace). Hledisko struktury rozhodovacích úloh je svázáno s úrovní rozhodování. Na úrovni řízení technologických procesů je valná většina řídicích úloh dostatečně popsána v potřebné struktuře. Také na úrovni řízení operací podniku, jako je objednávání, fakturace, práce ve skladech apod., je možno hovořit o dostatečně strukturovaných procesech. Na druhé straně však u schvalování investic, zavádění nových výrobků, sociálního plánování, řady otázek z personalistiky, které patří do vyšších, tedy manažerských a strategických úrovní řízení, je strukturovanost řídicích úloh nízká. Souhrnnou charakteristiku vztahů mezi úrovní řízení, typy rozhodovacích úloh a potřebnou podporou ze strany IT uvádí tabulka 1.1. Projektování IS podporujících strukturované (transakční a technologické) procesy je v dnešní době v zásadě zvládnuto. Projektování těch částí IS, které podporují střednědobé a strategické rozhodování (manažerské IS a jiné), je zpravidla spojeno s nasazením expertních systémů, datových skladů a heuristických modelů. Zavádění těchto technologií známými metodami projektového řízení v praxi zatím naráží na metodické i technické problémy. 1.2 Úloha a hodnota IT ve zlepšování řízení 1.2.1 Obecně Úlohu IT ve zlepšování řízení vidíme zejména v tom, že v rámci podnikových procesů se IT chápou obdobně jako ostatní obchodní, výrobní a jiné procesy. IT tedy podléhají i obecným zásadám řízení, a to zejména také proto, že:

ü Nasazení IT je třeba dlouhodobě a strategicky plánovat s tím, že musí být v souladu

s celkovou strategií podniku.


INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ 17

1. Informační technologie

a podnikové procesy

ü Nasazení, přizpůsobování a změny použití IT se váží na vnitropodnikovou politiku.

V řadě případů u složitých organizací jsou příslušná rozhodnutí spojena se složitými

organizačními změnami, popřípadě i nadnárodními rozhodnutími koncernových

centrál.

ü Nasazení IT rovněž ovlivňuje organizaci podniku a využívání lidských zdrojů.

ü Nasazení IT je vždy tak komplexní, že musí být dlouhodobě plánováno jak organi

začně, tak investičně, s přihlédnutím k potřebě příslušných podnikových zdrojů.

Klasické zdůvodnění říká, že IT jsou zdrojem racionalizačních efektů zejména v oblasti

zefektivnění administrativních činností. Domníváme se, že tento pojem byl překotným

vývojem z posledních let překonán. Důvodem pro nasazení IT nebo pro změnu IS je stále

více přímé začlenění této technologie do tvorby hodnot podniku, postavení podniku na trhu,

souhrnně řečeno, je to otázkou jeho dalšího rozvoje nebo přežití. Přitom začlenění IT do

struktury základních podnikových činností může mít různý význam podle toho, o kterou

část organizace se jedná. Například při podpoře firemní strategie týkající se obchodních

procesů má význam právě „přidaná hodnota“, kterou mohou IT generovat. Na druhé stra

ně řízení lidských zdrojů nebo optimalizace využití základních prostředků nemívá příliš

vliv na to, jak je podnik úspěšný v okolním světě. Zde půjde spíše o to, jak IT přispívá

k efektivnosti a tedy i ziskovosti organizace.

Právě propojení „čistých (explicitních)“ s „měkkými“ ukazateli hodnocení procesů, jako jsou

pružnost, využití pracovní síly, celková efektivnost všech investic a jiných, vytváří problém

při hodnocení významu IT jako celku a stanovení její hodnoty pro podnik.

Tabulka 1.1: Kombinace typů a úrovní řízení s podporou IS

Úroveň řízení Podpora IS

Operační Manažerská Strategická

Strukturovaná

objednávka

faktura

příjem na sklad

platy

analýza fin. plánu

analýza výroby

analýza účetní

závěrky

řízení financí

stanovení systé

mu distribuce

analýza

dodavatelů

IS pro zpracování

transakcí

MIS

DSS

Částečně

strukturovaná

plán výroby

řízení zásob

zavedení

nové technologie

zavedení

nového IS

analýza trhu

vývoj cash flow

systém

odměňování

plánování

nového výrobku

výběr nového

segmentu trhu

DSS, případně

MIS

EIS, data mining

Nestrukturovaná

schvalování

investice

zavedení nového

výrobku

výběr manažera

nákup HW

nákup SW

výběr dodavatele

vývoj nové tech

nologie

marketingový

výzkum

sociální plánování

DSS

expertní

systémy

data mining

Zdroj: upraveno dle Wolfa [74]

1.2 Úloha a hodnota IT ve zlepšování řízení

Typ úlohy


1. Informační technologie a podnikové procesy

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNICÍCH – TEORIE A PRAXE PROJEKTOVÁNÍ18

1.2.2 Hodnota IT pro podnik Téma hodnoty IT pro podnik má dlouhý historický vývoj. S trochou nadsázky by se dalo říci, že podnikový management a řadoví uživatelé IT chápali pracovníky pohybující se v této oblasti postupně různě:

ü mágové – nikdo si netroufal je kritizovat a oni sami přinášeli „kouzelná“ řešení;

ü Číňané – nikdo nerozuměl, o čem to vlastně mluví;

ü proroci – slibovali, že nasazením IT se vyřeší vše a to zejména v budoucnosti;

ü polykači peněz – obecně se až do relativně nedávné doby chápalo nasazení IT jako

problematický nákladový faktor.

Postupný vývoj však ukázal, že IT napomáhají tvorbě hodnot tam, kde umožňují podporu podnikových procesů, a to tak, že dochází k ziskům v technologických a obchodních částech podniku. Obecně lze na hodnotu IT pro podnik pohlížet z hlediska analytického nebo pragmatického. Obecně analytický náhled lze vyjádřit například produkční funkcí. 1.2.3 Analytické hodnocení IT pomocí produkční funkce Produkční funkci jako vztah mezi výstupem a vstupy lze obecné formě vyjádřit vztahem

, (1)

kde

F – základní fondy,

P – živá práce a

– je spojitá funkce.

Často se používá dvoufaktorová produkční funkce Cobb-Douglasova, která pracuje s koeficienty pružnosti vzhledem k základním fondům a živé práci

a>0 (2)

kde

– koeficienty pružnosti výroby,

a – parametr, který obecně zohledňuje úroveň technologie, organizace, know how atd. Použití produkční funkce pro účely hodnocení přínosu hodnoty IT pro podnik uvádí například Moos [47]. Pokud a obsahuje určitý vztah k hodnotě pragmatické informace I

p

, lze tento vztah repre

zentovat vzorcem a = e

Ip

(3)

Veselý [66] ukázal, že produkční funkce může sloužit jako nástroj ekonomické analýzy firem. Z těchto úvah vyplývá, že formální analytické hodnocení přínosu IT pro výstup lze provést. Uvedený přístup však v případě použití rovnice (3) skrývá určité úskalí, protože tento vzorec neobsahuje žádnou vazbu na základní fondy a živou práci. Dalším nedostatkem této metody je potřeba použití dlouhodobých agregovaných časových řad. Její použití pro konkrétní podnik má tedy jen omezenou vypovídací schopnost. V praxi proto převažují pragmatická hodnocení IT založená na snížení nákladů, zlepšení organizace práce, zvýšení pružnosti podniku na trhu atd.

),( PFfY

f

,

PFaY
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist