načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Idea psychagógie v holistickej perspektíve – Sabína Gáliková Tolnaiová

Idea psychagógie v holistickej perspektíve
-7%
sleva

Kniha: Idea psychagógie v holistickej perspektíve
Autor: Sabína Gáliková Tolnaiová

Téma publikácie je v slovenskom filozofickom, etickom i pedagogickom prostredí originálna, až priekopnícka. Otvára pole pre uvažovanie v kontexte kultivácie porozumenia ľudskému svetu ako svetu hodnôt a zmyslu. Je to seriózny príspevok k ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  235 Kč 219
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Iris
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 153
Rozměr: 148x210
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 10.10.2014
Nakladatelské údaje: Bratislava, Iris, 2014
ISBN: 978-80-8153-025-8
EAN: 9788081530258
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Téma publikácie je v slovenskom filozofickom, etickom i pedagogickom prostredí originálna, až priekopnícka. Otvára pole pre uvažovanie v kontexte kultivácie porozumenia ľudskému svetu ako svetu hodnôt a zmyslu. Je to seriózny príspevok k otázke sebakultivácie človeka modernej doby. Monografia je zaujímavým podnetom pre odborníkov z filozofickej antropológie, filozofie výchovy, axiológie a v neposlednom rade etiky.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

Ú V O D..........................................................................................................................................9

1 UVEDENIE DO PROBLEMATIKY ............................................................................... 15

1.1 K re fle x ii p o s tm o d e rn e j situá cie súčasného človeka ....................................15

1.2 Idea hu m a n izm u a p s y c h a g ó g ie...........................................................................19

2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A M ETODOLOGICKÝ ASPEKT ............................. 23

2.1 P red m et a m e tó d a....................................................................................................23

2.2 Teoretické východiská v h o lis tic k e j p e rs p e k tív e.............................................27

2.2.1 Kategória celku ............................................................................................... 27

2.2.2 Holizmus v širších teoretických k o n te x to c h.............................................. 29

3 IDEA PSYCHAGÓGIE A JEJ ARC HETYPY................................................................. 35

3.1 K p o ro zu m e n iu p s y c h a g ó g ie.................................................................................35

3.1.1 Pojem „d u š e "................................................................................................... 35

3.1.2 K povahe „ d u š e "............................................................................................. 37

3.2 Európske a rc h e ty p y psychagógie ........................................................................39

3.2.1 Antická grécka a biblická idea psychagógie .............................................. 39

3.2.2 K analógii archetypov psychagógie............................................................. 41

4 PSYCHAGOGICKÝ S U BJEK T..........................................................................................45

4.1 Psychagogický s u b je k t a n á ro k z m y s lu..............................................................45

4.2 Interm ezzo 1: K otázke z m y s lu.............................................................................49

4.3 S e b a in te rp re ta tív n o s ť psychagogického s u b je k tu a zm ysel ......................53

4.4 Psychagogický s u b je k t v k o n te x te „a rs v iv e n d i".............................................55

5 AXIOLOGICKO-ETICKÁ IDENTIFIKÁCIA PSYCHAGOGICKÉHO SUBJEKTU

A JEHO „A R S V IV E N D I"............................................................................................... 59

5.1 A xio lo gické u rče nie psychagogického s u b je k tu..............................................59

5.2 Interm ezzo 2: K vzťahu zm yslu a h o d n ô t .........................................................62

5.3 „A rs v iv e n d i" a je h o etická p o v a h a.....................................................................64

5.4 „A rs v iv e n d i" a d o b r o..............................................................................................66

6 PSYCH AG Ó G IA................................................................................................................ 69

6.1 Psychagógia ako „c u ltu ra a n im i" ......................................................................69

6.1.1 Idea (seba)kultivácie psychagogického subjektu ..................................... 69

6.1.2 K psychagogickému d ia n iu............................................................................ 71


6.2 Psychagógia v kon texte e x is te n c ie....................................................................72

6.2.1 Psychagógia a „učenie sa ž iv o tu "............................................................... 72

6.2.2 Podstatný „psychagogický pohyb" a „psychagogická u d a lo s ť"............. 73

6.3. Interm ezzo 3: K in te rs u b je k tiv ite a ko m u n ik o v a te ľn o s ti zmyslu

aleb o o tra n s p a re n tn o s ti psychagógie .............................................................76

6.4 Psychagógia, „a rs v iv e n d i" a aspekt s m r t i.......................................................79

6.4.1 Aspekt sm rti a jednota „ars vivendi" a „ars m o rie n d i".......................... 79

6.4.2 Psychagogická hodnota s m r ti..................................................................... 82

6.5 Psychagógia, poznanie a um e n ie ako ich m od elová o b la s ť.....................84

6.5.1 Psychagógia a p o z n a n ie -к noetickému aspektu psychagógie ........... 84

6.5.2 Umenie ako modelová oblasť poznania a psychagógie ......................... 86

6.6 M o d a lity psychagógie a ich h o d n o to v é p r in c íp y.........................................91

6.6.1 M odality psychagógie.................................................................................. 91

6.6.2 Hodnotové princípy psychagógie............................................................... 93

6.7 Psychagogické č in ite le .........................................................................................94

6.7.1 Psychagógia ako „pradivo" alebo K spektru psychagogických

č in ite ľo v.......................................................................................................... 94

6.7.2 Filozofia, náboženstvo a umenie ako činitele psychagógie................... 96

6.7.3 Veda ako psychagogický činiteľ? alebo K „psychagogickej"

transpozícii v e d y......................................................................................... 101

7 K V YBR A N ÝM P R O B L É M O M................................................................................ 105

7.1 F ilozofia ako psychagogický č in it e ľ................................................................105

7.1.1 Otázka dnešnej relevantnosti filozofického m y sle n ia.......................... 105

7.1.2 Niekoľko pohľadov na (nielen spoločenský) význam filozofie ........... 108

7.1.3 K „psychagogický" ukotvenej filozofii ..................................................... 111

7.2 Výchova so psychagogickým ro z m e ro m........................................................112

7.2.1 Problematickosť súčasnej v ý c h o v y.......................................................... 112

7.2.2 K paradigme výchovy so psychagogickým rozm e rom.......................... 115

7.2.3 Perspektíva filozofie výcho vy.................................................................... 117

8 TEORETICKÉ ZHRNUTIE ......................................................................................... 121

8.1 Z h rn u tie ..................................................................................................................121

8.2 K „n e k la s ic k o s ti" nášho kon cep tu psych ag óg ie...........................................127

ZÁVER ............................................................................................................................... 131

S U M M A R Y ...................................................................................................................... 137

M E N N Ý REGISTER ........................................................................................................ 143

ZO Z N A M POUŽITEJ LITERATÚRY ............................................................................ 147
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.